#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jesteś za abolicją abonamentu rtv?
 
   MÓJ PORTFEL

Witaj w dziale Moje inwestycje Serwisu Biznes INTERIA.PL!
Tutaj możesz zdefiniować zestaw walorów, którymi jesteś zainteresowany - my zadbamy, abyś zawsze znalazł u nas najbardziej aktualne notowania i informacje na ich temat. Poinformujemy Cię także o wszystkich nadchodzących wydarzeniach związanych z wybranymi spółkami. Zmiany listy walorów możesz dokonać tutaj.

Uwaga: Zmiana listy walorów nie jest możliwa, jeżeli w przeglądarce wyłączono opcję przyjmowania cookies.
Wykres Nazwa waloru Data Kurs waloru   Zmiana od fixingu Zmiana od zamknięcia
 
 WIG
 23.05.2017  60 407,70  - -1,01%
 
 WIG20
 23.05.2017  2 307,84  - -1,51%
 
 DJIA
 23.05.2017  20 937,91  0,21% 0,21%
 
 COMARCH (CMR)
 23.05.2017  210,00  - -4,55%
 
 PEKAO (PEO)
 23.05.2017  139,50  - -0,50%
 
 ORANGEPL (OPL)
 23.05.2017  4,56  - -0,65%
 
 FW20M1
 15.06.2001  1 301,00  - -2,18%
 
 DZ0109
 31.12.2008  99,90  - 0,05%
 
 DZ0110
 31.12.2009  100,00  - 0,00%
 
 USD
 23.05.2017  3.7354  -0,46% -


Uwaga: jeżeli przy kursie waloru znajduje się symbol oznacza to, iż kurs pochodzi z fixingu. Symbol oznacza to, że podawany jest kurs zamknięcia z notowań ciągłych. Szczegółowe notowania można znaleźć tutaj.

INFORMACJE
COMARCH (CMR): COMARCH SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2017
22.05.2017   18:45   /Emitent/

• PEKAO (PEO): Informacja PZU dotycząca wyznaczenia terminu zamknięcia transakcji nabycia pakietu akcji Banku Pekao S.A. (raport nr 25/2017)
17.05.2017   16:15   /Emitent/

• COMARCH (CMR): Wpływ zmian kursów walutowych na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Comarch w I kwartale 2017 r. (raport nr 9/2017)
16.05.2017   17:51   /Emitent/

• COMARCH (CMR): Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz ocena sytuacji Spółki (raport nr 1/2017)
15.05.2017   17:05   /GPW/

• COMARCH (CMR): Opinia Rady Nadzorczej Comarch S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok (raport nr 8/2017)
15.05.2017   16:09   /Emitent/

• PEKAO (PEO): Zamierzone zmiany Statutu Banku (raport nr 24/2017)
12.05.2017   17:09   /Emitent/

• PEKAO (PEO): OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (raport nr 23/2017)
12.05.2017   17:09   /Emitent/

• PEKAO (PEO): BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2017
10.05.2017   07:03   /Emitent/

• COMARCH (CMR): Raport roczny 2016 COMARCH SA
08.05.2017   18:24   /Emitent/

• COMARCH (CMR): Korekta podstawowych danych finansowych w raporcie biegłego z badania sprawozdania finansowego Comarch S.A. za 2016 rok (raport nr 7/2017)
08.05.2017   17:54   /Emitent/

KALENDARIUM
06.07.2017  PEKAO (PEO)
Wypłata dywidendy 8,68 zł na akcję

R E K L A M A