#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być zrównany?
 
   MÓJ PORTFEL

Zmiany listy prezentowanych walorów możesz dokonać tutaj.

Uwaga: Zmiana listy walorów nie jest możliwa, jeżeli w przeglądarce wyłączono opcję przyjmowania cookies.

Wykres Nazwa waloru Data Kurs waloru   Zmiana od fixingu Zmiana od zamknięcia
 
 WIG20
 16.08.2017  2 381,18  - 0,19%
 
 PKOBP (PKO)
 16.08.2017  35,55  - -1,22%
 
 JSW
 16.08.2017  91,00  - 0,56%
 
 KGHM (KGH)
 16.08.2017  123,00  - 3,62%
 
 ENERGA (ENG)
 16.08.2017  13,18  - 2,65%
 
 FPKOU17
 16.08.2017  35,60  - -1,30%
 
 FPKOZ17
 16.08.2017  35,80  - -1,24%
 
 FPKOH18
 20.06.2017  34,89  - -2,54%
 
 FJSWU17
 16.08.2017  91,11  - 0,01%
 
 FJSWZ17
 16.08.2017  91,70  - 2,40%
 
 FJSWH18
 08.08.2017  90,50  - 4,83%
 
 FKGHU17
 16.08.2017  123,20  - 3,53%
 
 FKGHZ17
 10.08.2017  122,00  - -0,89%
 
 FKGHH18
 11.08.2017  120,00  - -1,64%
 
 FENGU17
 16.08.2017  13,30  - 3,91%
 
 FENGZ17
 16.08.2017  13,16  - 4,36%
 
 FENGH18
 11.08.2017  12,50  - 1,63%
 
 FUSDU17
 16.08.2017  364,05  - 0,19%
 
 FUSDZ17
 16.08.2017  364,40  - 0,39%
 
 FUSDH18
 16.08.2017  366,59  - 0,71%
 
 FUSDM18
 14.08.2017  364,25  - -0,07%
 
 FCHFU17
 16.08.2017  374,80  - -0,42%
 
 FCHFZ17
 16.08.2017  378,00  - 0,27%
 
 FCHFH18
 14.08.2017  380,86  - -0,44%
 
 FCHFM18
 16.08.2017  382,16  - -0,30%


Uwaga: jeżeli przy kursie waloru znajduje się symbol oznacza to, iż kurs pochodzi z fixingu. Symbol oznacza to, że podawany jest kurs zamknięcia z notowań ciągłych. Szczegółowe notowania można znaleźć tutaj.

INFORMACJE
KGHM (KGH): Raport półroczny KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
17.08.2017   17:09   /Emitent/

• ENERGA (ENG): Wpływ zmian ustawy o OZE na wyniki segmentu Sprzedaż (raport nr 34/2017)
16.08.2017   12:09   /Emitent/

• PKOBP (PKO): Rezygnacja członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. (raport nr 34/2017)
09.08.2017   17:54   /Emitent/

• ENERGA (ENG): Raport półroczny ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
09.08.2017   06:33   /Emitent/

• ENERGA (ENG): Raport półroczny ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr
09.08.2017   06:33   /Emitent/

• JSW: Powołanie członka Zarządu JSW S.A. (raport nr 21/2017)
08.08.2017   20:21   /Emitent/

• JSW: Tobiszowski: JSW powinna odkupić koksownię Victoria, gdy będzie ją na to stać
04.08.2017   15:08   /PAP/

• KGHM (KGH): Zawarcie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. umowy na dostawę paliwa gazowego (raport nr 25/2017)
27.07.2017   15:33   /Emitent/

• KGHM (KGH): Zawarcie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. umowy na dostawę paliwa gazowego (raport nr 25/2017)
27.07.2017   15:33   /Emitent/

• KGHM (KGH): Informacje dotyczące Członka Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanego dnia 24 lipca 2017 roku przez Radę Nadzorczą Spółki (raport nr 24/2017)
26.07.2017   09:39   /Emitent/

KALENDARIUM
16.11.2017  KGHM (KGH)
Wypłata II transzy dywidendy 0,50 zł na akcję - łącznie 1,00 zł na akcję (wypłata w dwóch równych ratach; wypłata I transzy 17 sierpnia 2017 r.)

09.10.2017  ENERGA (ENG)
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję

R E K L A M A