#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy program 500 plus zniechęcił kobiety do pracy?
 
   DYWIDENDY

W tabeli dywidend znajdziesz aktualne i historyczne wartości dywidend wypłacanych przez spółki giełdowe. Szczegółówe informacje uzyskasz klikając w nazwę spółki.
Wybierz dywidendę za rok 
* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji (obowiązuje od października 2014 r.; wcześniej obowiązywał 3-dniowy okres rozliczenia transakcji)
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek   zryczałtowany w wys. 19 proc.
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Kliknij nazwę kolumny aby posortować 
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
 ACAUTOGAZ
 (ACG)
2,50  rekomendacja zarządu i RN 
 APATOR
 (APT)
1,20  28.05.2018  rekomendacja zarządu; na poczet dywidendy z zysku za 2017 rok została wypłacona w grudniu 2017 roku zaliczka w wys. 0,35 zł brutto na akcję 
 ASSECOBS
 (ABS)
1,30  rekomendacja zarządu 
 ASSECOPOL
 (ACP)
3,01  rekomendacja zarządu 
 ASSECOSEE
 (ASE)
0,52  rekomendacja zarządu 
 ATAL
 (1AT)
3,54  rekomendacja zarządu 
 CDRL
 (CDL)
1,00  rekomendacja zarządu i RN 
 COGNOR
 (COG)
0,10  27.03.2018  04.04.2018  22.03.2018  projekt uchwały WZA 
 DOMDEV
 (DOM)
7,60  26.06.2018  04.07.2018  rekomendacja zarządu; łączna kwota wydidendy 189.000.007,20 zł = 186.112.545,02 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 2.887.462,18 zł z kapitału zapasowego 
 GTC 0,33  rekomendacja zarządu 
 HANDLOWY
 (BHW)
4,11  rekomendacja zarządu 
 IFIRMA
 (IFI)
0,03  02.03.2018  09.03.2018  spółka wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,03 zł na akcję (łacznie 192.000 zł); ustalenie prawa do zaliczki - 2 marca 2018 r., wypłata zaliczki - 9 marca 2018 r. 
 IMCOMPANY
 (IMC)
0,05  20.09.2018  27.09.2018  dywidenda na akcję została podana w euro; zgodę na wypłatę dywidendy w tej wysokości wyraziła już rada nadzorcza IMC; wypłata śródrocznej dywidendy nie wymaga wcześniejszej zgody walnego zgromadzenia 
 IMS 0,20  rekomendacja zarządu 
 INGBSK
 (ING)
3,20  25.04.2018  10.05.2018  05.04.2018  projekt uchwały WZA 
 IZOSTAL
 (IZS)
0,09  23.07.2018  09.08.2018  rekomendacja zarządu 
 KETY
 (KTY)
20,00  propozycja wg raportu rocznego za 2017 r. 
 KRUK
 (KRU)
5,00  rekomendacja zarządu i RN 
 LCCORP
 (LCC)
0,24  rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 107.413.994,64 zł = 100.909.315,22 zł, tj. cały zysk za 2017 r. + 6.504.679,42 zł z kapitału zapasowego 
 LENA
 (LEN)
0,30  rekomendacja zarządu 
 MAKOLAB
 (MLB)
0,02  rekomendacja zarządu 
 MBANK
 (MBK)
5,15  24.05.2018  07.06.2018  12.04.2018  projekt uchwały WZA 
 MOL 127,50  12.04.2018  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF) 
 NEUCA
 (NEU)
6,40  rekomendacja zarządu 
 PKNORLEN
 (PKN)
3,00  20.07.2018  03.08.2018  propozycja zarządu 
 PLASTBOX
 (PLX)
0,09  rekomendacja zarządu 
 RAFAMET
 (RAF)
0,24  wstępna deklaracja 
 ROBYG
 (ROB)
0,30  rekomendacja zarządu 
 SEKO
 (SEK)
0,45  12.06.2018  26.06.2018  17.04.2018  projekt uchwały WZA 
 SIMPLE
 (SME)
0,22  rekomendacja zarządu 
 STALEXP
 (STX)
0,29  18.04.2018  18.05.2018  04.04.2018  projekt uchwały WZA 
 STALPROFI
 (STF)
0,18  rekomendacja zarządu 
 ZYWIEC
 (ZWC)
26,00  12.04.2018  łaczna kwota dywidendy 267.054.762 zł = 256.814.909,50 zł tj. część zysku za 2016 r. + 10.239.852,50 zł tj. cały fundusz rezerwowy; na podst. uchwały z dn. 3 października 2017 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112.984.707,00 zł (11,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016; ustalenie prawa do dywidendy 22.11.2017 r.; wypłata dywidendy 29.11.2017 r.; do wypłaty pozostanie 15,00 zł na akcję 

R E K L A M A