#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jesteś za abolicją abonamentu rtv?
 
   DYWIDENDY

W tabeli dywidend znajdziesz aktualne i historyczne wartości dywidend wypłacanych przez spółki giełdowe. Szczegółówe informacje uzyskasz klikając w nazwę spółki.
Wybierz dywidendę za rok 
* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji (obowiązuje od października 2014 r.; wcześniej obowiązywał 3-dniowy okres rozliczenia transakcji)
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek   zryczałtowany w wys. 19 proc.
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Kliknij nazwę kolumny aby posortować 
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
 AATHOLD
 (AHL)
0,40  rekomendacja zarządu 
 ALUMETAL
 (AML)
2,92  24.05.2017  07.06.2017  16.05.2017   
 AMBRA
 (AMB)
0,52  20.10.2016  03.11.2016  11.10.2016  rok obrotowy 2015/2016 trwa od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. 
 APATOR
 (APT)
1,05  12.06.2017  rekomendacja zarządu; na poczet dywidendy z zysku za 2016 rok wypłacona została w grudniu 2016 roku zaliczka w wysokości 0,35 zł (ustalenie prawa do zaliczki - 30 listopada 2016 r., wypłata zaliczki - 7 grudnia 2016 r.). Pozostała deklarowana kwota dywidendy, w wysokości 0,70 zł brutto na 1 akcję, zostanie wypłacona po jej zatwierdzeniu przez ZWZA, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. 
 AQUABB
 (AQU)
0,87  rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 11.298.686,52 zł = 9.350.637,12 zł z zysku za 2016 r. + 1948049,40 zł z kapitału rezerwowego 
 ASMGROUP
 (ASM)
0,06  30.06.2017  29.09.2017  rekomendacja zarządu 
 ASSECOBS
 (ABS)
1,27  12.05.2017  01.06.2017  20.04.2017   
 ASSECOPOL
 (ACP)
3,01  16.05.2017  01.06.2017  25.04.2017   
 ASSECOSEE
 (ASE)
0,48  30.06.2017  14.07.2017  30.03.2017  łączna kwota dywidendy 24.909.240,48 zł = 17.543,54 zł z zysku za 2016 r. + 24.891.696,94 zł z kapitału rezerwowego 
 ASSECOSLO
 (ACS)
1,08  05.04.2017  28.04.2017  29.03.2017  łączna kwota dywidendy 23.068.800 euro = 10.155.164,90 euro tj. cały zysk za 2016 r. + 3.709.133,31 euro z niepodzielnonych zysków z 2009 r. + 2.306.908,13 euro z niepodzielnonych zysków z 2010 r. + 2.424.247,98 euro z niepodzielnonych zysków za 2012 r. + 4.473.345,68 euro z niepodzielnonych zysków z 2013 r.; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 ATAL
 (1AT)
1,68  02.05.2017  18.05.2017  24.04.2017   
 ATMGRUPA
 (ATG)
0,22  26.05.2017  02.06.2017  18.05.2017  łaczna kwota dywidendy 18.546.000 zł = 16.662.000 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 1.884.000 zł z zysków zatrzymanych 
 BIOFACTOR
 (BFC)
0,11  propozycja zarządu 
 BOWIM
 (BOW)
0,10  19.05.2017  07.06.2017  08.05.2017   
 BSCDRUK
 (BSC)
0,63  rekomendacja zarządu 
 BUDIMEX
 (BDX)
14,99  19.05.2017  05.06.2017  11.05.2017  łączna kwota dywidendy 382.696.169,02 zł = 381.916.051,20 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 780.117,82 zł z kapitału zapasowego 
 BZWBK
 (BZW)
5,40  31.05.2017  14.06.2017  17.05.2017  dywidenda zostanie wypłacona z niepodzielonego zysku z 2014 i 2015 r. 
 CCC 2,59  07.09.2017  21.09.2017  08.06.2017  projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 101.434.760,00 zł = 58.483.445,46 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 42.951.314,54 zł z kapitału zapasowego 
 CCS 0,11  rekomendacja zarządu i RN 
 CDPROJEKT
 (CDR)
1,05  30.05.2017  13.06.2017  rekomendacja zarządu 
 CDRL
 (CDL)
1,20  17.05.2017  01.06.2017  09.05.2017   
 CEZ 33,00  rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK 
 COMARCH
 (CMR)
1,50  rekomendacja zarządu i RN 
 CYFRPLSAT
 (CPS)
0,32  20.07.2017  03.08.2017  rekomendacja zarządu 
 DEBICA
 (DBC)
2,35  rekomendacja zarządu i RN 
 DECORA
 (DCR)
0,85  rekomendacja zarządu 
 DEKTRA
 (DKR)
1,05  30.06.2017  11.08.2017  09.06.2017  projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 1.159.200 zł = 1.155.850,20 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 3.349,80 zł z zysku za lata poprzednie 
 DELKO
 (DEL)
0,35  14.07.2017  02.08.2017  rekomendacja zarządu i RN 
 DOMDEV
 (DOM)
5,05  (1) 26.06.2017 
(2) 04.07.2017 
25.05.2017  rekomendacja zarządu i RN 
 ELBUDOWA
 (ELB)
6,00  rekomendacja zarządu i RN 
 ELEKTROTI
 (ELT)
0,35  rekomendacja zarządu 
 ENEA
 (ENA)
0,00  rekomendacja zarządu i RN 
 ERG 1,25  07.04.2017  24.04.2017  30.03.2017   
 EUROCASH
 (EUR)
0,73  16.05.2017  06.06.2017  25.04.2017   
 EUROTAX
 (ETX)
0,62  14.06.2017  29.06.2017  05.06.2017  projekt uchwały WZA 
 EUROTEL
 (ETL)
1,90  15.06.2017  30.06.2017  17.05.2017   
 EXOUPOS
 (GEU)
0,51  12.04.2017  27.04.2017  05.04.2017   
 FASING
 (FSG)
0,80  07.08.2017  17.08.2017  rekomendacja zarządu i RN 
 FORTE SA
 (FTE)
0,20  25.05.2017  09.06.2017  17.05.2017   
 GPW 2,15  rekomendacja zarządu i RN 
 GRODNO
 (GRN)
0,17  02.11.2016  18.11.2016  28.09.2016  rok obrotowy 2015/2016 trwa od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. 
 GTC 0,27  26.05.2017  12.06.2017  16.05.2017   
 GWARANT
 (GWR)
0,40  30.06.2017  14.07.2017  12.06.2017  projekt uchwały WZA 
 HANDLOWY
 (BHW)
4,53  03.07.2017  20.07.2017  rekomendacja zarządu i RN 
 IMS 0,12  rekomendacja zarządu 
 INPRO
 (INP)
0,25  13.06.2017  27.06.2017  rekomendacja zarządu i RN 
 INSTALKRK
 (INK)
0,25  21.07.2017  09.08.2017  rekomendacja zarządu 
 IZOSTAL
 (IZS)
0,07  16.08.2017  01.09.2017  18.05.2017   
 K2INTERNT
 (K2I)
1,00  16.08.2017  10.11.2017  propozycja zarządu; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 KERNEL
 (KER)
0,25  20.04.2017  27.04.2017  12.12.2016  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w dolarach 
 KETY
 (KTY)
23,50  24.08.2017  (1) 07.09.2017 
(2) 23.11.2017 
31.05.2017  projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 223.014.530,00 zł = 176.333.398,14 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 46.681.131,86 zł z kapitału zapasowego 
 KGHM
 (KGH)
1,00  14.07.2017  (1) 17.08.2017 
(2) 16.11.2017 
21.06.2017  projekt uchwały WZA; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 KGL 0,19  rekomendacja zarządu 
 KINOPOL
 (KPL)
1,13  rekomendacja zarządu; łaczna kwota dywidendy 22.398.186,52 zł = 18.098.006,66 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 4.300.179,86 zł z zysków z lat poprzednich 
 KOGENERA
 (KGN)
6,58  20.07.2017  09.08.2017  20.04.2017   
 KRUK
 (KRU)
2,00  29.06.2017  05.07.2017  15.05.2017  łaczna kwota dywidendy 37.488.432 zł = 4.212.086,30 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 33.276.345,70 zł z kapitału zapasowego 
 KRUSZWICA
 (KSW)
11,08  21.07.2017  08.08.2017  07.06.2017  projekt uchwały WZA; na poczet dywidendy z zysku za 2016 rok wypłacona została w grudniu 2016 roku zaliczka w łącznej wysokości 199.986.456,30 zł z kapitału zapasowego, tj. 8,70 zł na akcję (WZA 28.10.2016 r.; ustalenie prawa do zaliczki - 2 grudnia 2016 r., wypłata zaliczki - 9 grudnia 2016 r.); do wypłaty pozostanie 2,38 zł na akcję 
 LCCORP
 (LCC)
0,07  25.07.2017  08.08.2017  10.05.2017  łączna kwota dywidendy 31.329.081,77 zł = 31.217.938,75 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 111.143,02 zł z kapitału zapasowego 
 LENA
 (LEN)
0,30  rekomendacja zarządu 
 LENTEX
 (LTX)
0,50  07.07.2017  23.07.2017  rekomendacja zarządu 
 LOKUM
 (LKD)
0,78  20.06.2017  05.07.2017  12.06.2017  projekt uchwały WZA; łaczna kwota dywidendy 14.040.000,00 zł - zostanie wypłacona z zysku za 2016 r. oraz z kapitału zapasowego 
 LOTOS
 (LTS)
1,00  12.09.2017  29.09.2017  rekomendacja zarządu 
 LPP 36,00  04.09.2017  20.09.2017  rekomendacja zarządu i RN 
 LUG 0,14  14.09.2017  21.09.2017  łączna kwota dywidendy 1.007.799,80 zł = 783.689,12 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 224.110,68 zł z zysku netto zatrzymanego z lat poprzednich 
 MAKARONPL
 (MAK)
0,25  rekomendacja zarządu 
 MAKOLAB
 (MLB)
0,06  rekomendacja zarządu 
 MCLOGIC
 (MCL)
3,25  12.04.2017  05.05.2017  20.03.2017   
 MEGARON
 (MEG)
1,42  21.06.2017  05.07.2017  13.06.2017  projekt uchwały WZA; spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za 2016 r.; łączna wys. wypłaconej zaliczki wyniosła 1.161.000,00 zł, co daje 0,43 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 9 stycznia 2017 r.; wypłata 16 stycznia 2017 r.; do wypłaty pozostąło 0,99 zł na akcję 
 MENNICA
 (MNC)
0,70  19.05.2017  26.05.2017  26.04.2017   
 MERCATOR
 (MRC)
0,13  rekomendacja zarządu 
 MOL 625,00  13.04.2017  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF) 
 MWTRADE
 (MWT)
0,75  20.04.2017  09.05.2017  10.04.2017   
 NETIA
 (NET)
0,25  rekomendacja zarządu 
 NEUCA
 (NEU)
5,75  rekomendacja zarządu 
 NEWAG
 (NWG)
0,70  06.06.2017  projekt uchwały WZA 
 NOWAGALA
 (CNG)
0,10  31.05.2017  14.06.2017  10.05.2017  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 ODLEWNIE
 (ODL)
0,20  30.06.2017  14.07.2017  04.05.2017   
 OLYMPIC
 (OEG)
0,10  08.05.2017  09.05.2017  20.04.2017  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 OPONEO.PL
 (OPN)
0,20  03.07.2017  20.07.2017  14.06.2017  projekt uchwały WZA 
 OPTEAM
 (OPM)
1,71  25.05.2017  09.06.2017  25.05.2017  projekt uchwały WZA; 28.12.2016 r. spółka wypłaciła zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy w łącznej kwocie 12 482 428,86 zł, tj. 1,71 zł na akcję. W związku z tym spółka nie jest zobowiązana do wypłaty dodatkowych kwot na rzecz akcjonariuszy z tytułu dywidendy uchwalonej przez ZWZA za 2016 r. 
 ORBIS
 (ORB)
0,00  18.07.2017  03.08.2017  rekomendacja zarządu 
 PBKM
 (BKM)
1,80  23.05.2017  30.06.2017  15.05.2017   
 PCCROKITA
 (PCR)
7,56  12.04.2017  28.04.2017  04.04.2017   
 PCM 2,36  06.07.2017  21.07.2017  rekomendacja zarządu i RN 
 PEKAO
 (PEO)
8,68  21.06.2017  06.07.2017  19.04.2017   
 PGSSOFT
 (PSW)
0,52  29.06.2017  17.07.2017  rekomendacja zarządu; w związku z tym, że w 2016 r. została wypłacona zaliczka na poczet dywidendy za rok 2016 w wys. 0,10 zł na akcję, do wypłaty pozostanie 0,33 zł na akcję 
 PHN 0,26  16.08.2017  31.08.2017  rekomendacja zarządu 
 PKNORLEN
 (PKN)
3,00  14.07.2017  04.08.2017  rekomendacja zarządu 
 POLICE
 (PCE)
0,00  rekomendacja zarządu 
 PULAWY
 (ZAP)
6,20  12.06.2017  30.06.2017  01.06.2017  projekt uchwały WZA 
 PWRMEDIA
 (PWM)
0,08  rekomendacja zarządu; spółka wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,02 zł na akcję (łacznie 128.000 zł); ustalenie prawa do zaliczki - 21 kwietnia 2017 r., wypłata zaliczki - 28 kwietnia 2017 r. 
 RAFAMET
 (RAF)
0,30  16.08.2017  (1) 30.08.2017 
(2) 30.11.2017 
rekomendacja zarządu; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach 
 ROBINSON
 (RBS)
0,05  30.06.2017  17.07.2017  31.03.2017   
 ROBYG
 (ROB)
0,27  rekomendacja zarządu i RN 
 RONSON
 (RON)
0,09  17.03.2017  23.03.2017  01.03.2017  WZA spółki zadecydowało o przeznaczeniu zysku za pierwsze trzy kwartały 2016 r. oraz części kapitału zapasowego w łącznej kwocie 14.760.974 zł na wypłatę zaliczki dywidendowej (na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016) 
 ROPCZYCE
 (RPC)
1,00  20.04.2017  25.04.2017  12.04.2017   
 SEKO
 (SEK)
0,31  12.06.2017  03.07.2017  rekomendacja zarządu 
 SIMPLE
 (SME)
0,05  01.08.2017  (1) 31.08.2017 
(2) 30.11.2017 
rekomendacja zarządu i RN; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach 
 SNIEZKA
 (SKA)
3,20  19.06.2017  03.07.2017  01.06.2017  projekt uchwały WZA 
 SONEL
 (SON)
0,25  rekomendacja zarządu i RN 
 STALEXP
 (STX)
0,18  rekomendacja zarządu 
 STALPROFI
 (STF)
0,10  05.09.2017  26.09.2017  rekomendacja zarządu 
 TALANX
 (TNX)
1,35  rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 TALEX
 (TLX)
1,10  22.05.2017  (1) 06.06.2017 
(2) 03.10.2017 
26.04.2017  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, po 0,55 zł na akcję 
 TARCZYNSKI
 (TAR)
0,65  31.05.2017  14.06.2017  28.04.2017   
 ULMA
 (ULM)
5,40  05.05.2017  18.05.2017  21.04.2017  łączna kwota dywidendy 28.380.412,80 zł = 10.711.612,37 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 17.668.800,43 zł z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych 
 UNIBEP
 (UNI)
0,20  22.06.2017  07.07.2017  rekomendacja zarządu; z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 wyłączonych zostało 1 mln akcji własnych spółki nabytych w dniu 7 lutego 2017 r. 
 UNIMA
 (U2K)
0,18  rekomendacja zarządu 
 VIGOSYS
 (VGO)
8,24  31.05.2017  14.06.2017  rekomendacja zarządu i RN 
 VOTUM
 (VOT)
0,67  10.07.2017  (1) 25.07.2017 
(2) 25.10.2017 
rekomendacja zarządu; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: I rata w wys. 0,33 zł na akcję ? 25 lipca 2017 r.; II rata dywidendy w wys. 0,34 zł na akcję ? 25 października 2017 r. 
 WADEX
 (WAX)
0,70  16.05.2017  31.05.2017  09.05.2017  łączna kwota dywidendy 2.315.097,40 zł = 517.506,93 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 1.797.590,47 zł z kapitału zapasowego 
 WAWEL
 (WWL)
20,00  25.05.2017  09.06.2017  11.05.2017   
 WDBBU
 (WDB)
0,12  rekomendacja zarządu 
 WDX 0,44  27.06.2017  18.07.2017  rekomendacja zarządu 
 WIRTUALNA
 (WPL)
1,10  10.07.2017  20.07.2017  26.04.2017  łączna kwota dywidendy 31.692.984,40 zł = 4.608.494,96 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 27.084.489,44 zł z zysków z lat ubiegłych 
 WISTIL
 (WST)
12,31  19.04.2017  (1) 31.07.2017 
(2) 15.11.2017 
19.04.2017  wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach: I rata w wys. 6,31 zł na akcję (łącznie 4.102.004,80 zł) 31 lipca 2017 r., II rata w wys. 6,00 zł na akcję (łacznie 3.900.480,00 zł) 15 listopada 2017 r. 
 WITTCHEN
 (WTN)
0,83  24.05.2017  31.05.2017  08.05.2017   
 XTRADEBDM
 (XTB)
0,32  05.05.2017  23.05.2017  24.04.2017   
 YOLO
 (YOL)
2,85  26.05.2017  09.06.2017  09.05.2017   
 ZYWIEC
 (ZWC)
29,00  27.04.2017  17.05.2017  19.04.2017  łaczna kwota dywidendy 297.868.773 zł = 290.224.291,09 zł tj. część zysku za 2016 r. + 7.644. 481,91 zł tj. cały fundusz rezerwowy; na podst. uchwały z dn. 20 września 2016 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112.984.707,00 zł (11,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015; ustalenie prawa do dywidendy 9.11.2016 r.; wypłata dywidendy 16.11.2016 r.; do wypłaty 17 maja 2017 r. pozostanie 18,00 zł na akcję 

R E K L A M A