#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy płaca minimalna w Polsce jest godziwa?
 
   DYWIDENDY

W tabeli dywidend znajdziesz aktualne i historyczne wartości dywidend wypłacanych przez spółki giełdowe. Szczegółówe informacje uzyskasz klikając w nazwę spółki.
Wybierz dywidendę za rok 
* pamiętaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek   zryczałtowany w wys. 19 proc.
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Kliknij nazwę kolumny aby posortować 
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
 ABCDATA
 (ABC)
0,36  rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 44.322.863,04 zł = 43.216.223,70 zł z zysku netto za rok 2014 + 1.106.639,34 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy 
 ACAUTOGAZ
 (ACG)
2,30  rekomendacja zarządu i RN 
 ACTION
 (ACT)
1,00  rekomendacja zarządu 
 AITON
 (AIT)
0,13  08.05.2015  22.05.2015  29.04.2015   
 ALUMETAL
 (AML)
1,95  22.04.2015  29.06.2015  13.04.2015  łączna kwota dywidendy 30.904.916,41 zł = 1.503.908,41 zł z zysku za 2014 r. + 29.401.008,00 zł z kapitału zapasowego 
 APATOR
 (APT)
0,80  22.06.2015  rekomendacja zarządu; na poczet dywidendy za 2014 r. wypłacona została w grudniu 2014 r. zaliczka w wys. 0,30 zł brutto na 1 akcję (ustalenie prawa do zaliczki - 5 grudnia 2014 r., wypłata zaliczki - 12 grudnia 2014 r.); pozostała deklarowana kwota dywidendy to 0,50 zł brutto na 1 akcję 
 APLISENS
 (APN)
0,25  21.08.2015  09.09.2015  26.05.2015  projekt uchwały WZA 
 APS 0,20  08.05.2015  25.05.2015  29.04.2015   
 APSENERGY
 (APE)
0,04  15.06.2015  29.06.2015  27.05.2015  projekt uchwały WZA 
 AQUABB
 (AQU)
1,00  17.06.2015  02.07.2015  27.05.2015  projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 12.986.996,00 zł = 10.389.596,80 zł (tj. 0,80 zł na akcję) z zysku za 2014 r. + 2.597.399,20 zł (tj.0,20 zł na akcję) z utworzonej w latach poprzednich pozycji kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę przyszłych dywidend 
 ASSECOBS
 (ABS)
0,85  14.05.2015  01.06.2015  21.04.2015   
 ASSECOPOL
 (ACP)
2,90  15.05.2015  02.06.2015  29.04.2015   
 ASSECOSEE
 (ASE)
0,40  30.06.2015  15.07.2015  31.03.2015  łaczna kwota dywidendy 20.757.700,40 zł = 3.102.417,79 zł tj. niepodzielony zysk z roku 2012 + 17.655.282,61 zł tj. niepodzielony zysk z roku 2013 
 ASSECOSLO
 (ACS)
0,47  08.04.2015  (1) 28.04.2015 
(2) 05.06.2015 
27.03.2015  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: pierwszą w wys. 0,37 euro spółka wypłaci 28 kwietnia, drugą w wys. 0,10 euro - 5 czerwca 
 ATENDE
 (ATD)
0,15  09.06.2015  23.06.2015  rekomendacja zarządu 
 ATM 0,20  (1) 30.07.2015 
(2) 15.12.2015 
rekomendacja zarządu; zarząd proponuje wypłatę w dwóch ratach: pierwsza rata w wys. 5 gr na akcję w dniu 30 lipca 2015 r., druga rata w wys. 15 gr na akcję w dniu 15 grudnia 2015 r. 
 ATMGRUPA
 (ATG)
0,15  rekomendacja zarządu 
 AVIAAML
 (AAL)
0,09  03.04.2015  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 BOGDANKA
 (LWB)
3,00  17.09.2015  08.10.2015  rekomendacja zarządu 
 BORYSZEW
 (BRS)
0,10  02.07.2015  23.07.2015  28.04.2015   
 BSCDRUK
 (BSC)
0,60  06.05.2015  21.05.2015  24.04.2015   
 BUDIMEX
 (BDX)
6,11  08.05.2015  25.05.2015  28.04.2015   
 CASPAR
 (CSR)
0,61  rekomendacja zarządu i RN 
 CCC 0,00  dywidenda wyniesie 2-3 zł - wypowiedź prezesa Dariusza Miłka z 24 lutego 2015 r. 
 CDRL
 (CDL)
0,75  rekomendacja zarządu 
 CFBPS
 (CFB)
0,10  14.08.2015  25.08.2015  29.05.2015  projekt uchwały WZA 
 DEKTRA
 (DKR)
1,10  01.06.2015  19.06.2015  24.04.2015  łączna kwota dywidendy 1.214.400 zł = 1.045.419,29 zł tj. cały zysk za 2014 r. + 168.980,71 zł z kapitału zapasowego 
 DELKO
 (DEL)
0,25  rekomendacja zarządu i RN 
 DOMDEV
 (DOM)
2,25  18.06.2015  03.07.2015  rekomendacja zarządu 
 DTP 0,10  30.06.2015  31.08.2015  29.05.2015  projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 3.571.400 zł = 318.746,86 zł tj. cały zyska za 2014 r. + 1.081.390,08 zł z kapitału zapasowego + 2.171.263,06 zł z kapitału rezerwowego 
 EASTSIDE
 (ESC)
0,07  projekt uchwały WZA; jeśli WZA przegłosuje planowane scalenie akcji, to dywidenda wyniesie 0,17 zł na akcję (scalenie będzie głosowane na NWZA 7 kwietnia 2015 r.) 
 EBC 0,20  rekomendacja zarządu 
 EDINVEST
 (EDI)
0,24  27.05.2015  rekomendacja zarządu 
 ELZAB
 (ELZ)
0,80  rekomendacja zarządu 
 EMPERIA
 (EMP)
1,33  05.06.2015  19.06.2015  27.05.2015  projekt uchwały WZA 
 ENEA
 (ENA)
0,47  rekomendacja zarządu i RN 
 ENELMED
 (ENE)
0,10  10.06.2015  25.06.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 ENERGA
 (ENG)
1,44  07.05.2015  21.05.2015  29.04.2015   
 ERBUD
 (ERB)
0,50  15.07.2015  30.07.2015  29.05.2015  projekt uchwały WZA 
 ESSYSTEM
 (ESS)
0,35  30.06.2015  14.07.2015  rekomendacja RN; łączna kwota dywidendy 15.002.272,95 zł = 2.715.356,89 tj. cały zysk za 2014 r. + 366.563,24 zł z likwidacji "Programu Motywacyjnego spółki ES-System S.A." + 11.920.352,82 zł z kapitału zapasowego; zarząd rekomendował wcześniej wypłatę dywidendy w wys. 0,05 zł na akcję 
 EUCO
 (EUC)
2,68  rekomendacja zarządu 
 EUROCASH
 (EUR)
0,79  19.05.2015  10.06.2015  24.04.2015   
 EXCELLENC
 (EXC)
0,08  rekomendacja zarządu 
 FEERUM
 (FEE)
0,21  28.07.2015  18.08.2015  28.04.2015   
 FORTE SA
 (FTE)
2,00  27.05.2015  11.06.2015  19.05.2015  projekt uchwały WZA 
 GPW 2,40  rekomendacja zarządu 
 HANDLOWY
 (BHW)
7,43  06.07.2015  24.07.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 HERKULES
 (HRS)
0,06  28.08.2015  11.09.2015  29.05.2015  projekt uchwały WZA 
 HYDROTOR
 (HDR)
2,00  10.09.2015  01.10.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 IFM 0,02  27.03.2015  14.04.2015  11.03.2015   
 IMPEL
 (IPL)
1,50  30.04.2015  18.05.2015  25.04.2015   
 IMS 0,06  rekomendacja zarządu 
 INDYKPOL
 (IND)
1,00  14.08.2015  28.08.2015  26.05.2015  projekt uchwały WZA 
 INGBSK
 (ING)
4,00  20.04.2015  05.05.2015  31.03.2015   
 INPRO
 (INP)
0,09  rekomendacja zarządu 
 INTERAOLT
 (IRL)
0,56  15.05.2015  28.05.2015  30.04.2015  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro - ok. 2,24 zł 
 INTROL
 (INL)
0,00  Introl planuje wypłatę dywidendę za 2014 r. na takim samym poziomie jak w 2013 r. lub wyższym - poinformował na konferencji Wiesław Kapral, przewodniczący rady nadzorczej spółki 
 IZOSTAL
 (IZS)
0,07  14.07.2015  03.08.2015  14.04.2015   
 K2INTERNT
 (K2I)
1,00  07.07.2015  21.07.2015  rekomendacja zarządu i RN; wypłata dywidendy nastąpi z części kapitału zapasowego utworzonej z zysku lat ubiegłych 
 KETY
 (KTY)
14,48  16.07.2015  (1) 05.08.2015 
(2) 04.12.2015 
23.04.2015  łączna kwota dywidendy 136.072.627,20 zł = 97.589.234,57 zł z zysku za 2014 r. + 38.483.392,63 zł z kapitału zapasowego; spółka przewiduje możliwość zwiększenia liczby akcji objętych dywidendą w związku z realizacją przed 16 lipca 2015 roku uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - w takim przypadku łączna liczba akcji objętych dywidendą będzie wynosić 9.441.988, co da 14,41 zł dywidendy na akcję 
 KGHM
 (KGH)
4,00  27.05.2015  (1) 18.06.2015 
(2) 19.10.2015 
29.04.2015  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych transzach, po 2 zł na akcję każda 
 KINOPOL
 (KPL)
1,00  rekomendacja zarządu; dywidenda zostanie wypłacona zysku za 2014 r. oraz zysków z lat poprzednich 
 KLON
 (KLN)
0,02  20.07.2015  05.08.2015  20.04.2015   
 KME 0,08  rekomendacja zarządu 
 KONSSTALI
 (KST)
1,50  rekomendacja zarządu 
 KRUK
 (KRU)
1,50  rekomendacja zarządu i RN 
 LENA
 (LEN)
0,30  06.05.2015  19.05.2015  21.04.2015   
 LENTEX
 (LTX)
0,40  07.07.2015  23.07.2015  26.05.2015  projekt uchwały WZA 
 MAGELLAN
 (MAG)
1,85  13.07.2015  27.07.2015  29.04.2015   
 MAKARONPL
 (MAK)
0,17  rekomendacja zarządu 
 MCLOGIC
 (MCL)
3,00  10.03.2015  24.03.2015  24.02.2015   
 MEGARON
 (MEG)
0,46  spółka wypłaciła zaliczkę na dywidendę za 2014 r.; łączna wys. wypłaconej zaliczki wyniosła 1.242.000,00 zł, co daje 0,46 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 12 stycznia 2015 r. 
 MENNICA
 (MNC)
0,30  21.05.2015  projekt uchwały WZA 
 MERCATOR
 (MRC)
0,25  rekomendacja zarządu 
 MINERAL
 (MND)
0,09  02.07.2015  09.07.2015  28.05.2015  projekt uchwały WZA 
 MINOX
 (MNX)
0,01  rekomendacja zarządu 
 MNI 0,06  rekomendacja zarządu 
 MOL 0,00  16.04.2015  projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF) 
 MOSTALPLC
 (MSP)
1,39  09.06.2015  25.06.2015  30.04.2015   
 MWTRADE
 (MWT)
1,02  23.04.2015  08.05.2015  02.04.2015   
 NEUCA
 (NEU)
4,33  rekomendacja zarządu 
 NEWAG
 (NWG)
1,00  rekomendacja zarządu 
 NOVITA
 (NVT)
2,95  02.07.2015  20.07.2015  25.05.2015  projekt uchwały WZA 
 NOWAGALA
 (CNG)
0,10  rekomendacja zarządu 
 NTTSYSTEM
 (NTT)
0,15  rekomendacja zarządu 
 OLYMPIC
 (OEG)
0,10  01.05.2015  04.05.2015  16.04.2015  projekt uchwały WZA: dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 ONICO
 (ONC)
0,70  rekomendacja zarządu 
 ORANGEPL
 (OPL)
0,50  25.06.2015  09.07.2015  09.04.2015  łączna kwota dywidendy 656.178.739,50 zł = 555.915.673,35 zł z zysku za 2014 r. + 100.263.066,15 zł z kapitału zapasowego 
 ORBIS
 (ORB)
1,50  16.07.2015  04.08.2015  rekomendacja zarządu 
 OTLOG
 (OTS)
7,00  04.05.2015  19.05.2015  24.04.2015   
 PCCROKITA
 (PCR)
3,49  13.05.2015  28.05.2015  24.04.2015   
 PCM 3,61  17.04.2015  05.05.2015  10.04.2015   
 PEKAO
 (PEO)
10,00  22.06.2015  07.07.2015  30.04.2015   
 PELION
 (PEL)
2,00  04.05.2015  20.05.2015  30.04.2015   
 PGNIG
 (PGN)
0,20  15.07.2015  04.08.2015  16.04.2015   
 PHARMENA
 (PHR)
0,11  01.07.2015  22.07.2015  10.06.2015  projekt uchwały WZA 
 PKNORLEN
 (PKN)
1,65  16.06.2015  08.07.2015  28.04.2015  wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego apółki utworzonego z zysku lat ubiegłych 
 PKPCARGO
 (PKP)
2,46  15.06.2015  26.06.2015  21.04.2015  łączna kwota dywidendy 110.175.815,82 zł = 53.921.567,25 zł z zysku za 2014 r. + 56.254.248,57 zł z zysków z lat ubiegłych 
 POLICE
 (PCE)
0,56  rekomendacja zarządu i RN 
 POLMED
 (POM)
0,07  25.06.2015  29.09.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 POLWAX
 (PWX)
1,22  22.05.2015  08.06.2015  21.04.2015   
 PRAGMAFA
 (PRF)
1,56  rekomendacja zarządu 
 PRAGMAINK
 (PRI)
1,00  rekomendacja zarządu; propozycja przewiduje przeznaczenie zysku za rok 2014 na wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję oraz wypłacenie z zysku lat ubiegłych dodatkowej dywidendy w wy. 0,85 zł na akcję 
 PROCAD
 (PRD)
0,09  12.05.2015  29.05.2015  29.04.2015   
 PROCHEM
 (PRM)
0,35  30.06.2015  17.07.2015  rekomendacja zarządu 
 PULAWY
 (ZAP)
7,03  03.06.2015  18.06.2015  19.05.2015  projekt uchwały; dywidenda zostanie wypłacona z zysku za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych; rok obrotowy 2013/2014 trwa od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. 
 PWRMEDIA
 (PWM)
0,10  29.05.2015  12.06.2015  27.04.2015   
 QUERCUS
 (QRS)
0,46  16.06.2015  30.06.2015  27.04.2015  projekt uchwały WZA; na wypłatę dywidendy lub nabycie akcji własnych (do decyzji WZA) zostanie przeznaczona kwota 30 643 933,16 zł, przy czym w przypadku wypłaty dywidendy byłoby to 0,46 zł na akcję, w przypadku skupu akcji własnych - 8,5 zł za akcję 
 RADPOL
 (RDL)
0,28  rekomendacja zarządu 
 RAFAMET
 (RAF)
0,10  rekomendacja zarządu i RN 
 RAWLPLUG
 (RWL)
0,00  wg raportu rocznego za 2014 r. 
 ROBYG
 (ROB)
0,11  04.05.2015  19.05.2015  23.04.2015   
 ROPCZYCE
 (RPC)
0,75  rekomendacja zarządu i RN 
 SEKO
 (SEK)
0,32  rekomendacja zarządu i RN 
 SELENAFM
 (SEL)
0,28  15.07.2015  30.07.2015  29.05.2015  projekt uchwały WZA 
 SKOK
 (SKO)
0,04  28.07.2015  18.08.2015  28.04.2015  dywidenda wyniesie 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną; łączna kwota dywidendy 9.540.057,28 zł = 8.006.168,50 zł tj. cały zysk za 2014 r. + 1.533.888,78 zł z kapitału rezerwowego 
 SNIEZKA
 (SKA)
2,50  rekomendacja zarządu 
 SONEL
 (SON)
0,50  rekomendacja zarządu 
 STALPROD
 (STP)
2,00  rekomendacja zarządu 
 STALPROFI
 (STF)
0,10  15.07.2015  05.08.2015  16.04.2015   
 SYNTHOS
 (SNS)
0,25  rekomendacja zarządu 
 TALANX
 (TNX)
1,25  rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 TALEX
 (TLX)
1,80  20.05.2015  (1) 02.06.2015 
(2) 06.10.2015 
29.04.2015  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach 
 TAURONPE
 (TPE)
0,15  22.07.2015  12.08.2015  23.04.2015   
 TESGAS
 (TSG)
0,10  rekomendacja zarządu 
 TORPOL
 (TOR)
0,50  (1) 31.08.2015 
(2) 30.11.2015 
rekomendacja zarządu i RN; rekomendowane jest, aby dzień dywidendy był wyznaczony na dziesiąty dzień liczony od dnia następującego po dniu podjęcia przez ZWZA 
 TRANSPOL
 (TRN)
0,16  11.06.2015  26.06.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 UNIBEP
 (UNI)
0,15  23.06.2015  07.07.2015  rekomendacja zarządu 
 VIGOSYS
 (VGO)
5,61  28.05.2015  12.06.2015  rekomendacja zarządu 
 VISTAL
 (VTL)
0,30  30.07.2015  14.08.2015  30.04.2015   
 WADEX
 (WAX)
0,67  20.05.2015  10.06.2015  06.05.2015  projekt uchwały WZA 
 WANDALEX
 (WDX)
0,28  22.05.2015  12.06.2015  13.05.2015  projekt uchwały WZA 
 WAWEL
 (WWL)
20,00  18.05.2015  02.06.2015  30.04.2015   
 WDBBU
 (WDB)
0,12  rekomendacja zarządu 
 WODKAN
 (WOD)
0,16  06.05.2015  21.05.2015  27.04.2015   
 ZEPAK
 (ZEP)
0,80  rekomendacja zarządu 
 ZYWIEC
 (ZWC)
5,00  na podst. uchwały z dn. 22 października 2014 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51.356.685,00 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014; ustalenie prawa do dywidendy 4.12.2014 r.; wypłata dywidendy 11.12.2014 r.