#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy nasz budżet państwa wytrzyma propozycje rządu PiS?
 
   DYWIDENDY

W tabeli dywidend znajdziesz aktualne i historyczne wartości dywidend wypłacanych przez spółki giełdowe. Szczegółówe informacje uzyskasz klikając w nazwę spółki.
Wybierz dywidendę za rok 
* pamiętaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek   zryczałtowany w wys. 19 proc.
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Kliknij nazwę kolumny aby posortować 
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
 01CYBATON
 (01C)
0,10  17.08.2015  31.08.2015  30.06.2015   
 ABCDATA
 (ABC)
0,36  23.06.2015  08.07.2015  16.06.2015  łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy 
 ABSINVEST
 (AIN)
0,03  14.08.2015  01.09.2015  25.06.2015  wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego 
 ACARTUS
 (ACA)
0,02  03.08.2015  21.08.2015  30.06.2015  łączna kwota dywidendy 149.980,00 zł = 128.254,47 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 21.725,53 zł z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych 
 ACAUTOGAZ
 (ACG)
2,30  07.07.2015  22.07.2015  29.05.2015   
 ACE 0,07  30.06.2015  16.06.2015  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 ACTION
 (ACT)
1,00  18.06.2015  03.07.2015  10.06.2015   
 AITON
 (AIT)
0,13  08.05.2015  22.05.2015  29.04.2015   
 ALUMETAL
 (AML)
1,95  22.04.2015  29.06.2015  13.04.2015  łączna kwota dywidendy 30.904.916,41 zł = 1.503.908,41 zł z zysku za 2014 r. + 29.401.008,00 zł z kapitału zapasowego 
 AMICA
 (AMC)
3,00  26.06.2015  14.07.2015  17.06.2015   
 APATOR
 (APT)
0,30  30.06.2015  14.07.2015  22.06.2015  na poczet dywidendy za 2014 r. została wypłacona w grudniu 2014 r. zaliczka w wys. 0,30 zł brutto na 1 akcję (ustalenie prawa do zaliczki - 5 grudnia 2014 r., wypłata zaliczki - 12 grudnia 2014 r.); pozostała deklarowana kwota dywidendy to 0,50 zł brutto na 1 akcję 
 APLISENS
 (APN)
0,25  21.08.2015  09.09.2015  26.05.2015   
 APS 0,20  08.05.2015  25.05.2015  29.04.2015   
 APSENERGY
 (APE)
0,04  15.06.2015  27.05.2015  wypłata dywidendy nastąpi w terminie 14 dni od dnia dywidendy 
 AQUABB
 (AQU)
1,00  17.06.2015  02.07.2015  27.05.2015  łączna kwota dywidendy 12.986.996,00 zł = 10.389.596,80 zł (tj. 0,80 zł na akcję) z zysku za 2014 r. + 2.597.399,20 zł (tj.0,20 zł na akcję) z utworzonej w latach poprzednich pozycji kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę przyszłych dywidend 
 ASSECOBS
 (ABS)
0,85  14.05.2015  01.06.2015  21.04.2015   
 ASSECOPOL
 (ACP)
2,90  15.05.2015  02.06.2015  29.04.2015   
 ASSECOSEE
 (ASE)
0,40  30.06.2015  15.07.2015  31.03.2015  łaczna kwota dywidendy 20.757.700,40 zł = 3.102.417,79 zł tj. niepodzielony zysk z roku 2012 + 17.655.282,61 zł tj. niepodzielony zysk z roku 2013 
 ASSECOSLO
 (ACS)
0,47  08.04.2015  (1) 28.04.2015 
(2) 05.06.2015 
27.03.2015  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: pierwszą w wys. 0,37 euro spółka wypłaci 28 kwietnia, drugą w wys. 0,10 euro - 5 czerwca 
 ATENDE
 (ATD)
0,15  09.06.2015  23.06.2015  06.05.2015  łączna kwota dywidendy 5.451.501,60 zł = 5 174 547,50 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 276.954,10 zł z niepodzielonego zysku za 2013 r. 
 ATM 0,20  15.07.2015  (1) 30.07.2015 
(2) 15.12.2015 
21.05.2015  wypłata w dwóch ratach: pierwsza - w wys. 5 gr na akcję w dniu 30 lipca 2015 r., druga - w wys. 15 gr na akcję w dniu 15 grudnia 2015 r. 
 ATMGRUPA
 (ATG)
0,16  10.06.2015  25.06.2015  29.05.2015  łączna kwota dywidendy 13.488.000 zł = 12.912.000 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 576.000 zł z zysków z lat poprzednich 
 ATREM
 (ATR)
0,08  30.06.2015  17.07.2015  11.06.2015   
 AVIAAML
 (AAL)
0,09  03.04.2015  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 BENEFIT
 (BFT)
9,00  24.07.2015  14.08.2015  12.06.2015   
 BERLING
 (BRG)
0,15  30.06.2015  10.07.2015  29.07.2015  projekt uchwały WZA; WZA zwołane na 17.06.2015 r. nie odbyło się z powodu zbyt małej liczby akcjonariuszy 
 BETACOM
 (BCM)
0,75  29.09.2015  20.10.2015  22.09.2015  rok obrotowy 2014/2015 trwa od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. 
 BIOMAXIMA
 (BMX)
0,10  31.08.2015  17.09.2015  29.06.2015   
 BOGDANKA
 (LWB)
3,50  17.09.2015  08.10.2015  18.06.2015   
 BORYSZEW
 (BRS)
0,10  02.07.2015  23.07.2015  28.04.2015   
 BSCDRUK
 (BSC)
0,60  06.05.2015  21.05.2015  24.04.2015   
 BUDIMEX
 (BDX)
6,11  08.05.2015  25.05.2015  28.04.2015   
 CALESCO
 (CLS)
0,05  23.07.2015  12.08.2015  29.06.2015   
 CASPAR
 (CSR)
0,61  10.06.2015  24.06.2015  01.06.2015   
 CCC 3,00  23.09.2015  08.10.2015  24.06.2015   
 CCS 0,13  16.06.2015  30.06.2015  03.06.2015   
 CDRL
 (CDL)
0,75  26.05.2015  10.06.2015  15.05.2015   
 CEZ 40,00  18.06.2015  03.08.2015  12.06.2015  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK 
 CFBPS
 (CFB)
0,10  11.08.2015  25.08.2015  29.05.2015   
 CNT 0,45  24.06.2015  09.07.2015  16.06.2015   
 COMP
 (CMP)
1,06  07.07.2015  21.07.2015  30.06.2015   
 DANKS
 (DNS)
0,11  25.09.2015  15.10.2015  25.06.2015  łączna kwota dywidendy 1.786.498,25 zł = 1.707.258,45 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 79.239,80 zł a zysku z lat ubiegłych 
 DEBICA
 (DBC)
3,15  31.08.2015  21.12.2015  12.06.2015   
 DEKTRA
 (DKR)
1,10  01.06.2015  19.06.2015  24.04.2015  łączna kwota dywidendy 1.214.400 zł = 1.045.419,29 zł tj. cały zysk za 2014 r. + 168.980,71 zł z kapitału zapasowego 
 DELKO
 (DEL)
0,25  07.07.2015  28.07.2015  23.06.2015   
 DOMDEV
 (DOM)
2,25  18.06.2015  03.07.2015  28.05.2015   
 DTP 0,10  30.06.2015  31.08.2015  29.05.2015  łączna kwota dywidendy 3.571.400 zł = 318.746,86 zł tj. cały zyska za 2014 r. + 1.081.390,08 zł z kapitału zapasowego + 2.171.263,06 zł z kapitału rezerwowego 
 DUON
 (DUO)
0,05  14.07.2015  30.07.2015  23.06.2015   
 EASTSIDE
 (ESC)
0,07  30.10.2015  23.11.2015  28.07.2015  projekt uchwały WZA; jeśli WZA przegłosuje planowane scalenie akcji, to dywidenda wyniesie 0,17 zł na akcję (scalenie będzie głosowane na NWZA 7 kwietnia 2015 r.); WZA 30.06.2015 ogłosiło przerwę do 28.07.2015 
 EASYCALL
 (ECL)
0,20  30.07.2015  13.08.2015  30.06.2015   
 EBC 0,20  30.09.2015  20.10.2015  30.06.2015   
 ECA 0,04  19.08.2015  01.09.2015  30.06.2015  wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego 
 EDINVEST
 (EDI)
0,24  06.07.2015  23.07.2015  27.05.2015   
 EFEKT
 (EFK)
0,70  17.09.2015  01.10.2015  25.06.2015  dywidenda wynosi 0,70 zł na jedną akcję zwykłą i 0,84 zł na jedną akcję uprzywilejowaną 
 EKOBOX
 (EBX)
0,06  11.06.2015  25.06.2015  27.05.2015   
 EKOPOL
 (EGH)
0,02  16.07.2015  31.07.2015  01.07.2015  dywidenda wynosi 0,02 zł na jedną akcję zwykłą (seria C, D, F i H) i 0,03 zł na jedną akcję uprzywilejowaną (seria A i E) 
 ELEKTROTI
 (ELT)
0,60  12.06.2015  30.06.2015  25.05.2015  łączna kwota dywidendy 5.989.805,40 zł = 2.861.926,61 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 3.127.878,79 zł z kapitału rezerwowego 
 ELZAB
 (ELZ)
0,89  07.07.2015  23.07.2015  30.06.2015   
 EMONT
 (ELM)
0,03  03.07.2015  16.07.2015  23.06.2015   
 EMPERIA
 (EMP)
1,33  05.06.2015  19.06.2015  27.05.2015   
 ENAP
 (ENP)
0,05  10.08.2015  27.11.2015  11.06.2015   
 ENEA
 (ENA)
0,47  22.07.2015  11.08.2015  30.06.2015   
 ENELMED
 (ENE)
0,10  10.06.2015  25.06.2015  20.05.2015   
 ENERGA
 (ENG)
1,44  07.05.2015  21.05.2015  29.04.2015   
 ENERGOINS
 (ENI)
0,65  27.05.2015  12.06.2015  18.05.2015  łaczna kwota dywidendy 11.700.000,00 zł = 10.380.334,14 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.319.665,86 zł z kapitału zapasowego 
 ERBUD
 (ERB)
0,50  15.07.2015  30.07.2015  29.05.2015   
 ERGIS
 (EGS)
0,15  17.06.2015  03.07.2015  09.06.2015   
 ESKIMOS
 (ESK)
0,01  09.07.2015  23.07.2015  29.05.2015   
 ESSYSTEM
 (ESS)
0,35  30.06.2015  14.07.2015  08.05.2015  łączna kwota dywidendy 15.002.272,95 zł = 2.715.356,89 tj. cały zysk za 2014 r. (0,05 zł na akcję) + 366.563,24 zł z likwidacji "Programu Motywacyjnego spółki ES-System S.A." + 11.920.352,82 zł z kapitału zapasowego 
 EUCO
 (EUC)
2,68  21.08.2015  04.09.2015  22.06.2015   
 EUROCASH
 (EUR)
0,79  19.05.2015  10.06.2015  24.04.2015   
 EUROTAX
 (ETX)
0,38  11.06.2015  25.06.2015  02.06.2015  łączna kwota dywidendy 1.900.000 zł = 1.113.389,57 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 786.610,43 zł z kapitału zapasowego 
 EUROTEL
 (ETL)
1,00  01.07.2015  15.07.2015  16.06.2015   
 EXOUPOS
 (GEU)
0,77  19.05.2015  02.06.2015  12.05.2015   
 FASING
 (FSG)
0,80  28.09.2015  14.10.2015  29.06.2015   
 FEERUM
 (FEE)
0,21  28.07.2015  18.08.2015  28.04.2015   
 FERRO
 (FRO)
1,00  26.05.2015  (1) 06.08.2015 
(2) 26.11.2015 
19.05.2015  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: I transza 0,40 zł - 6 sierpnia 2015 r., II transza 0,60 zł - 26 listopada 2015 r. 
 FORTE SA
 (FTE)
2,00  27.05.2015  11.06.2015  19.05.2015   
 GEKOPLAST
 (GKP)
0,35  03.07.2015  (1) 24.07.2015 
(2) 24.09.2015 
11.06.2015  wypłata nastąpi w dwóch ratach: pierwsza - w wys. 0,17 zł na akcję w dniu 24 lipca 2015 r., druga - w wys. 0,18 zł na akcję w dniu 24 września 2015 r. 
 GLCOSMED
 (GLC)
0,10  09.07.2015  14.07.2015  25.06.2015   
 GORENJE
 (GRV)
0,06  08.07.2015  03.07.2015  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; wypłata dywidendy miałaby nastąpić 45 dni roboczych po przyjęciu uchwały 
 GPW 2,40  15.07.2015  04.08.2015  25.06.2015  łączna kwota dywidendy 100.732.800 zł = 52.884.720,00 zł z zysku za 2014 r. + 47.848.080,00 zł z kapitału rezerwowego 
 GWARANT
 (GWR)
0,40  16.07.2015  31.07.2015  18.06.2015   
 HANDLOWY
 (BHW)
7,43  06.07.2015  24.07.2015  22.06.2015   
 HERKULES
 (HRS)
0,06  28.08.2015  11.09.2015  29.05.2015   
 HORTICO
 (HOR)
0,15  07.07.2015  22.07.2015  27.06.2015   
 HYDRAPRES
 (HPS)
0,01  31.07.2015  11.08.2015  22.06.2015   
 HYDROTOR
 (HDR)
2,00  10.09.2015  01.10.2015  27.06.2015   
 IAI 0,10  01.07.2015  14.07.2015  23.06.2015  łączna kwota dywidendy 815.625,30 zł = 810.697,53 zł z zysku za 2014 r. + 4.925,97 zł z zysku niepodzielonego z 2013 r. 
 IFM 0,02  27.03.2015  14.04.2015  11.03.2015   
 IMPEL
 (IPL)
1,50  30.04.2015  18.05.2015  25.04.2015   
 IMS 0,08  12.06.2015  26.06.2015  03.06.2015   
 INDYKPOL
 (IND)
1,00  14.08.2015  28.08.2015  26.05.2015   
 INGBSK
 (ING)
4,00  20.04.2015  05.05.2015  31.03.2015   
 INPRO
 (INP)
0,09  14.07.2015  28.07.2015  16.06.2015   
 INTERAOLT
 (IRL)
0,56  15.05.2015  28.05.2015  30.04.2015  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro - ok. 2,24 zł 
 INTERCARS
 (CAR)
0,71  30.06.2015  14.07.2015  09.06.2015   
 INTERNITY
 (INT)
0,07  23.07.2015  31.08.2015  23.06.2015  łączna kwota dywidendy 583.000 zł = 44.652,05 zł z zysku za 2014 r. + 538.447,95 zł z kapitału zapasowego 
 INTROL
 (INL)
0,23  22.06.2015  07.07.2015  10.06.2015   
 IZOSTAL
 (IZS)
0,07  14.07.2015  03.08.2015  14.04.2015   
 K2INTERNT
 (K2I)
1,00  07.07.2015  21.07.2015  16.06.2015  wypłata dywidendy nastąpi z części kapitału zapasowego utworzonej z zysku lat ubiegłych 
 KANCELWEC
 (KPI)
0,01  14.05.2015  03.07.2015  14.05.2015   
 KBJ 0,08  31.07.2015  21.08.2015  25.06.2015   
 KETY
 (KTY)
14,41  16.07.2015  (1) 05.08.2015 
(2) 04.12.2015 
23.04.2015  łączna kwota dywidendy 136.072.627,20 zł = 97.589.234,57 zł z zysku za 2014 r. + 38.483.392,63 zł z kapitału zapasowego; spółka przewiduje możliwość zwiększenia liczby akcji objętych dywidendą w związku z realizacją przed 16 lipca 2015 roku uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - w takim przypadku łączna liczba akcji objętych dywidendą będzie wynosić 9.441.988, co da 14,41 zł dywidendy na akcję 
 KGHM
 (KGH)
4,00  27.05.2015  (1) 18.06.2015 
(2) 19.10.2015 
29.04.2015  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych transzach, po 2 zł na akcję każda 
 KINOPOL
 (KPL)
1,00  30.06.2015  14.07.2015  23.06.2015  łączna kwota dywidendy 19.821.404,00 zł = 14.201.012,75 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 5.620.391,25 zł z kapitału zapasowego 
 KLON
 (KLN)
0,02  20.07.2015  05.08.2015  20.04.2015   
 KME 0,08  28.05.2015  15.06.2015  12.05.2015   
 KOMPUTRON
 (KOM)
0,50  30.11.2015  14.12.2015  30.09.2015  rok obrotowy 2015/2014 trwa od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. 
 KONSSTALI
 (KST)
1,50  03.06.2015  18.06.2015  27.05.2015   
 KOPEX
 (KPX)
0,40  11.06.2015  02.07.2015  03.06.2015   
 KRUK
 (KRU)
1,50  01.07.2015  24.07.2015  23.06.2015   
 KRUSZWICA
 (KSW)
2,64  24.07.2015  10.08.2015  17.06.2015   
 KUPIEC
 (KPC)
0,01  23.07.2015  07.08.2015  07.07.2015   
 LENA
 (LEN)
0,30  06.05.2015  19.05.2015  21.04.2015   
 LENTEX
 (LTX)
0,40  07.07.2015  23.07.2015  26.05.2015   
 LIVECHAT
 (LVC)
0,71  29.07.2015  13.08.2015  20.07.2015  projekt uchwały WZA; rok obrotowy 2014/2015 trwa od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. 
 LPP 32,00  03.09.2015  24.09.2015  26.06.2015  w przypadku realizacji uprawnień do 21,3 tys. warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji, które spółka wyemitowała w 2011 r., kwota dywidendy na akcję spadłaby do 31,62 zł 
 MAGELLAN
 (MAG)
1,85  13.07.2015  27.07.2015  29.04.2015   
 MAKARONPL
 (MAK)
0,17  15.07.2015  03.08.2015  26.06.2015   
 MAKOLAB
 (MLB)
0,15  15.07.2015  05.08.2015  29.06.2015   
 MALKOWSKI
 (MMA)
0,04  20.05.2015  05.06.2015  11.05.2015   
 MCLOGIC
 (MCL)
3,00  10.03.2015  24.03.2015  24.02.2015   
 MEDICALG
 (MDG)
1,60  07.07.2015  28.09.2015  30.06.2015   
 MEGARON
 (MEG)
0,58  07.07.2015  21.07.2015  29.06.2015  łączna kwota dywidendy 2.808.000 zł - spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za 2014 r.; łączna wys. wypłaconej zaliczki wyniosła 1.242.000,00 zł, co daje 0,46 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 12 stycznia 2015 r.; wypłata 19 stycznia 2015 r. 
 MENNICA
 (MNC)
0,30  29.06.2015  15.07.2015  21.05.2015   
 MENNICASK
 (MNS)
0,10  25.09.2015  15.10.2015  26.06.2015   
 MERCATOR
 (MRC)
0,25  02.07.2015  20.07.2015  24.06.2015   
 MERCOR
 (MCR)
1,02  19.08.2015  07.09.2015  05.08.2015   
 MFO 0,30  30.06.2015  10.07.2015  13.05.2015   
 MINERAL
 (MND)
0,09  02.07.2015  16.07.2015  28.05.2015   
 MINOX
 (MNX)
0,01  07.09.2015  22.09.2015  09.06.2015   
 MMCPL
 (MMC)
0,14  18.06.2015  02.07.2015  10.06.2015   
 MNI 0,12  30.09.2015  30.12.2015  30.06.2015  łączna kwota dywidendy 10.037.245,68 zł = 2.608.000,00 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 7.429.245,00 z kapitału zapasowego 
 MODECOM
 (MOD)
0,33  02.07.2015  16.07.2015  24.06.2015   
 MOL 485,49  16.04.2015  wysokość dywidendy na akcję zostanie ogłoszona do 21 maja 2015 r.; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF) 
 MOSTALPLC
 (MSP)
1,39  09.06.2015  25.06.2015  30.04.2015   
 MOSTALZAB
 (MSZ)
0,05  01.09.2015  15.09.2015  17.06.2015   
 MWTRADE
 (MWT)
1,02  23.04.2015  08.05.2015  02.04.2015   
 NETIA
 (NET)
0,60  12.06.2015  26.06.2015  02.06.2015   
 NEUCA
 (NEU)
4,33  21.05.2015  11.06.2015  07.05.2015   
 NEWAG
 (NWG)
1,00  31.07.2015  31.08.2015  01.06.2015   
 NOVITA
 (NVT)
2,95  02.07.2015  20.07.2015  25.05.2015  Lentex, jako większościowy akcjonariusz Novity, zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ Novity, zwołanym na 2 lipca, punktu dotyczącego wypłaty 10 mln zł na dywidendę, czyli 4 zł na jedną akcję 
 NOWAGALA
 (CNG)
0,10  28.08.2015  11.09.2015  17.06.2015  wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego 
 NTTSYSTEM
 (NTT)
0,15  14.09.2015  30.09.2015  18.05.2015   
 OLYMPIC
 (OEG)
0,10  01.05.2015  04.05.2015  16.04.2015  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 ONICO
 (ONC)
0,70  26.06.2015  15.07.2015  08.06.2015   
 OPONEO.PL
 (OPN)
0,05  03.07.2015  30.07.2015  17.06.2015   
 OPTEAM
 (OPM)
0,15  22.06.2015  08.07.2015  11.06.2015   
 ORANGEPL
 (OPL)
0,50  25.06.2015  09.07.2015  09.04.2015  łączna kwota dywidendy 656.178.739,50 zł = 555.915.673,35 zł z zysku za 2014 r. + 100.263.066,15 zł z kapitału zapasowego 
 ORBIS
 (ORB)
1,50  16.07.2015  04.08.2015  11.06.2015   
 ORIONINV
 (ORN)
2,70  28.08.2015  28.10.2015  01.06.2015   
 OTLOG
 (OTS)
7,00  04.05.2015  19.05.2015  24.04.2015   
 PANOVA
 (NVA)
0,50  14.08.2015  28.08.2015  14.05.2015   
 PCCEXOL
 (PCX)
0,01  15.06.2015  29.06.2015  08.06.2015   
 PCCROKITA
 (PCR)
3,49  13.05.2015  28.05.2015  24.04.2015   
 PCM 3,61  17.04.2015  05.05.2015  10.04.2015   
 PEGAS
 (PGS)
1,15  16.10.2015  28.10.2015  15.06.2015  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w euro; łączna kwota dywidendy 10.613.810 euro = 10.516.132,14 euro, tj. cały zysk za 2014 r. + 97.677,86 euro z zysku z lat poprzednich 
 PEKAO
 (PEO)
10,00  22.06.2015  07.07.2015  30.04.2015   
 PELION
 (PEL)
2,00  04.05.2015  20.05.2015  30.04.2015   
 PEMANAGER
 (PEM)
12,04  10.07.2015  24.07.2015  29.06.2015   
 PGE 0,78  24.09.2015  15.10.2015  24.06.2015   
 PGNIG
 (PGN)
0,20  15.07.2015  04.08.2015  16.04.2015   
 PGSSOFT
 (PSW)
0,25  28.08.2015  15.09.2015  25.06.2015  na podst. uchwały zarządu z 18 września 2014 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom 1.946.203,35 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 0,07 zł na akcję; w związku z powyższym do wypłaty pozostanie kwota 5.089.272,90 zł, tj. kwota 0,18 zł na akcję 
 PHARMENA
 (PHR)
0,11  01.07.2015  22.07.2015  10.06.2015   
 PHN 1,30  19.08.2015  26.08.2015  30.06.2015   
 PKNORLEN
 (PKN)
1,65  16.06.2015  08.07.2015  28.04.2015  wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego apółki utworzonego z zysku lat ubiegłych 
 PKPCARGO
 (PKP)
2,46  15.06.2015  26.06.2015  21.04.2015  łączna kwota dywidendy 110.175.815,82 zł = 53.921.567,25 zł z zysku za 2014 r. + 56.254.248,57 zł z zysków z lat ubiegłych 
 PLASTBOX
 (PLX)
0,09  03.07.2015  23.07.2015  18.05.2015   
 POLICE
 (PCE)
0,56  11.06.2015  25.06.2015  27.05.2015   
 POLMED
 (POM)
0,06  25.06.2015  16.07.2015  09.06.2015   
 POLNA
 (PLA)
5,00  19.05.2015  02.06.2015  12.05.2015  łączna kwota dywidendy 7.078.205,00 zł = 3.892.460,92 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 3.185.744,08 zł z kapitału zapasowego 
 POLWAX
 (PWX)
1,22  22.05.2015  08.06.2015  21.04.2015   
 PRAGMAFA
 (PRF)
1,56  20.05.2015  04.06.2015  05.05.2015   
 PRAGMAINK
 (PRI)
1,00  14.07.2015  05.10.2015  29.06.2015  łączna kwota dywidendy 3.680.000 zł = 560.466,98 zł, tj. cały zysk za 2014 r. (0,15 zł na akcję) + 3.119.533,02 zł z kapitału zapasowego (0,85 zł na akcję) 
 PRESTO
 (PST)
0,02  17.08.2015  17.09.2015  19.05.2015   
 PROCAD
 (PRD)
0,09  12.05.2015  29.05.2015  29.04.2015   
 PROCHEM
 (PRM)
0,35  30.06.2015  17.07.2015  13.06.2015   
 PROJPRZEM
 (PJP)
0,60  30.07.2015  20.07.2015  10.06.2015   
 PROLOG
 (PRL)
2,71  17.08.2015  02.09.2015  29.06.2015  łączna kwota dywidendy 2.710.000 zł = 1.243.100,36 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.574.959 zł z zysku netto z lat ubiegłych 
 PROPERTYF
 (PLE)
0,10  31.07.2015  14.08.2015  30.06.2015   
 PROTEKTOR
 (PRT)
0,29  25.09.2015  09.10.2015  26.06.2015   
 PTWP
 (PTW)
0,33  08.07.2015  22.07.2015  28.07.2015   
 PULAWY
 (ZAP)
7,03  03.06.2015  18.06.2015  19.05.2015  dywidenda zostanie wypłacona z zysku za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych; rok obrotowy 2013/2014 trwa od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. 
 PWRMEDIA
 (PWM)
0,10  29.05.2015  12.06.2015  27.04.2015   
 PZU 30,00  30.09.2015  21.10.2015  30.06.2015   
 QUERCUS
 (QRS)
0,46  16.06.2015  30.06.2015  27.04.2015  projekt uchwały WZA; na wypłatę dywidendy lub nabycie akcji własnych (do decyzji WZA) zostanie przeznaczona kwota 30 643 933,16 zł, przy czym w przypadku wypłaty dywidendy byłoby to 0,46 zł na akcję, w przypadku skupu akcji własnych - 8,5 zł za akcję 
 RADPOL
 (RDL)
0,35  10.08.2015  (1) 26.08.2015 
(2) 10.11.2015 
24.06.2015  łączna kwota dywidendy 9.001.913,20 zł = 8.081.977,58 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 919.935,62 zł z kapitału zapasowego' dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 0,20 zł 26 sierpnia 2015 r. + 0,15 zł 10 listopada 2015 r. 
 RAFAMET
 (RAF)
0,10  12.06.2015  30.06.2015  02.06.2015   
 RAINBOW
 (RBW)
0,80  18.06.2015  03.07.2015  09.06.2015   
 RAWLPLUG
 (RWL)
0,33  12.08.2015  27.08.2015  26.06.2015  łaczna kwota dywidendy 10.744.800,00 zł = 10.653.326,06 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 91.473,94 zł z kapitału zapasowego 
 RELPOL
 (RLP)
0,38  13.07.2015  28.07.2015  19.06.2015   
 ROBYG
 (ROB)
0,11  04.05.2015  19.05.2015  23.04.2015   
 ROPCZYCE
 (RPC)
0,75  30.04.2015  20.05.2015  10.04.2015   
 SANOK
 (SNK)
2,65  06.07.2015  22.07.2015  26.06.2015   
 SEKA
 (SEA)
0,30  10.07.2015  28.07.2015  30.06.2015   
 SEKO
 (SEK)
0,32  01.07.2015  15.07.2015  13.05.2015   
 SELENAFM
 (SEL)
0,28  15.06.2015  30.06.2015  29.05.2015  wypłata dywidendy nastąpi ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki 
 SILVANO
 (SFG)
0,10  13.07.2015  15.07.2015  29.06.2015  projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 SIMPLE
 (SME)
0,60  29.06.2015  31.07.2015  14.05.2015  wypłata dywidendy nastąpi w trzech równych transzach: I transza - do 31 lipca 2015 r.; II transza - do 30 września 2015 r., III transza - do 31 grudnia 2015 r. 
 SKOK
 (SKO)
0,04  28.07.2015  18.08.2015  28.04.2015  dywidenda wyniesie 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną; łączna kwota dywidendy 9.540.057,28 zł = 8.006.168,50 zł tj. cały zysk za 2014 r. + 1.533.888,78 zł z kapitału rezerwowego 
 SNIEZKA
 (SKA)
3,10  19.06.2015  03.07.2015  05.06.2015   
 SOLAR
 (SOL)
0,07  26.08.2015  30.09.2015  26.06.2015   
 SONEL
 (SON)
0,50  01.06.2015  16.06.2015  15.05.2015   
 STALPROD
 (STP)
2,00  15.09.2015  30.09.2015  30.06.2015   
 STALPROFI
 (STF)
0,10  15.07.2015  05.08.2015  16.04.2015   
 SYNTHOS
 (SNS)
0,25  02.07.2015  17.07.2015  24.06.2015   
 TALEX
 (TLX)
1,80  20.05.2015  (1) 02.06.2015 
(2) 06.10.2015 
29.04.2015  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach 
 TAURONPE
 (TPE)
0,15  22.07.2015  12.08.2015  23.04.2015   
 TELIANI
 (TLV)
0,02  04.08.2015  19.08.2015  22.06.2015   
 TELL
 (TEL)
0,60  11.12.2015  29.12.2015  17.11.2015  projekt uchwały WZA 
 TERESA
 (TER)
1,20  12.06.2015  26.06.2015  27.05.2015   
 TERMOEXP
 (TME)
0,05  25.09.2015  13.10.2015  26.06.2015   
 TESGAS
 (TSG)
0,10  13.07.2015  30.07.2015  22.06.2015   
 TFONE
 (TFO)
0,10  25.09.2015  07.10.2015  29.06.2015   
 TORPOL
 (TOR)
0,50  19.06.2015  (1) 31.08.2015 
(2) 30.11.2015 
09.06.2015  wypłata nastąpi w dwóch ratach: pierwsza - w wys. 0,25 zł na akcję w dniu 31 sierpnia 2015 r., druga - w wys. 0,25 zł na akcję w dniu 30 listopada 2015 r.; listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 r. ustala się na 10 dzień liczony od dnia następującego po dniu podjęcia uchwały przez ZWZA 
 TVN 0,30  19.06.2015  03.07.2015  12.06.2015   
 UNIBEP
 (UNI)
0,15  23.06.2015  07.07.2015  14.05.2015   
 UNICREDIT
 (UCG)
0,00   
 UNIMOT
 (UNT)
0,24  04.07.2015  24.07.2015  22.06.2015   
 VERBICOM
 (VRB)
0,02  14.07.2015  29.07.2015  30.06.2015   
 VIGOSYS
 (VGO)
5,61  28.05.2015  12.06.2015  21.05.2015   
 VINDEXUS
 (VIN)
0,10  07.07.2015  15.07.2015  29.06.2015   
 VISTAL
 (VTL)
0,30  30.07.2015  14.08.2015  30.04.2015   
 VOTUM
 (VOT)
0,67  19.06.2015  30.06.2015  09.06.2015   
 WADEX
 (WAX)
0,67  20.05.2015  10.06.2015  06.05.2015   
 WASKO
 (WAS)
0,04  30.06.2015  15.07.2015  16.06.2015   
 WAWEL
 (WWL)
20,00  18.05.2015  02.06.2015  30.04.2015   
 WDBBU
 (WDB)
0,10  10.07.2015  (1) 27.07.2015 
(2) 15.12.2015 
30.06.2015  łączna kwota dywidendy 2.000.000 zł = 1.917.456,25 zł, tj. cały zysk za 2015 r. + 82.543,75 zł kapitału zapasowego; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 0,07 zł - 27 lipca 2015 r. i 0,03 zł - 15 grudnia 2015 r. 
 WDX 0,40  22.05.2015  12.06.2015  13.05.2015   
 WIELTON
 (WLT)
0,24  31.07.2015  (1) 21.08.2015 
(2) 10.12.2015 
29.06.2015  wypłata dywidendy w dwóch transzach: I transza 0,10 zł - 21 sierpnia 2015 r.; II transza 0,14 zł - 10 grudnia 2015 r. 
 WODKAN
 (WOD)
0,16  06.05.2015  21.05.2015  27.04.2015   
 WOJAS
 (WOJ)
0,30  03.09.2015  24.09.2015  19.06.2015   
 WORKSERV
 (WSE)
0,16  25.06.2015  26.11.2015  22.06.2015   
 ZEPAK
 (ZEP)
1,20  28.09.2015  14.10.2015  29.06.2015   
 ZPUE
 (PUE)
11,61  22.06.2015  06.07.2015  15.06.2015  dywidenda wyniesie 11,61 zł na akcję zwykłą i 12,15 zł na akcję uprzywilejowaną 
 ZYWIEC
 (ZWC)
25,00  17.06.2015  02.07.2015  09.06.2015  łączna kwota dywidendy 256.783.425,00 zł = 183.815.135,05 zł, tj. cały fundusz rezerwowy + 72.968.289,95 zł, tj. część zysku za 2014 r.; na podst. uchwały z dn. 22 października 2014 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51.356.685,00 zł (5,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014; ustalenie prawa do dywidendy 4.12.2014 r.; wypłata dywidendy 11.12.2014 r.; do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 205.426.740,00 zł, tj. 20,00 zł za akcję 

R E K L A M A