#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy kwota wolna od podatku powinna być równa dla wszystkich?
 
   DYWIDENDY

W tabeli dywidend znajdziesz aktualne i historyczne wartości dywidend wypłacanych przez spółki giełdowe. Szczegółówe informacje uzyskasz klikając w nazwę spółki.
Wybierz dywidendę za rok 
* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji (obowiązuje od października 2014 r.; wcześniej obowiązywał 3-dniowy okres rozliczenia transakcji)
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek   zryczałtowany w wys. 19 proc.
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Kliknij nazwę kolumny aby posortować 
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
 ABAK
 (ABK)
0,07  20.07.2016  03.08.2016  29.06.2016   
 ABCDATA
 (ABC)
0,39  23.06.2016  11.07.2016  17.05.2016   
 ABSINVEST
 (AIN)
0,06  17.08.2016  01.09.2016  29.06.2016   
 ACARTUS
 (ACA)
0,02  01.08.2016  19.08.2016  27.06.2016   
 ACAUTOGAZ
 (ACG)
2,50  05.05.2016  19.05.2016  15.04.2016   
 ACTION
 (ACT)
1,00  20.09.2016  05.10.2016  23.06.2016   
 AGORA
 (AGO)
0,75  14.07.2016  02.08.2016  23.06.2016  łączna kwota dywidendy 35.749.069,50 zł = 13.721.654,78 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 22.027.414,72 zł z kapitału zapasowego 
 AITON
 (AIT)
0,09  17.05.2016  01.06.2016  10.05.2016   
 ALUMETAL
 (AML)
2,55  20.05.2016  07.06.2016  13.05.2016   
 AMICA
 (AMC)
4,00  15.06.2016  05.07.2016  01.06.2016   
 APATOR
 (APT)
1,00  20.06.2016  04.07.2016  13.06.2016  na poczet dywidendy za 2015 r. została wypłacona w grudniu 2015 r. zaliczka w wys. 0,30 zł brutto na 1 akcję (ustalenie prawa do zaliczki - 5 grudnia 2015 r., wypłata zaliczki - 12 grudnia 2015 r.); pozostała deklarowana kwota dywidendy to 0,70 zł brutto na 1 akcję 
 APLISENS
 (APN)
0,26  08.07.2016  22.07.2016  08.06.2016   
 APLITT
 (API)
0,01  19.08.2016  07.09.2016  20.05.2016  spółka wypłaci 0,01 zł na akcję zwykłą oraz 0,015 zł na akcję uprzywilejowaną 
 APS 0,16  07.06.2016  22.06.2016  30.05.2016   
 APSENERGY
 (APE)
0,02  15.07.2016  29.07.2016  30.05.2016   
 AQUABB
 (AQU)
1,00  23.06.2016  08.07.2016  15.06.2016  łączna kwota dywidendy 12.986.996,00 zł = 9.480.507,08 zł (tj. 0,73 zł na akcję) z podziału zysku za 2015 r. + 3.506.488,92 zł (tj. 0,27 zł na akcję) z kapitału rezerwowego 
 ASSECOBS
 (ABS)
1,00  12.05.2016  01.06.2016  20.04.2016   
 ASSECOPOL
 (ACP)
3,01  16.05.2016  02.06.2016  29.04.2016   
 ASSECOSEE
 (ASE)
0,42  30.06.2016  15.07.2016  31.03.2016   
 ASSECOSLO
 (ACS)
0,52  05.04.2016  19.04.2016  23.03.2016  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 ATAL
 (1AT)
0,61  15.06.2016  12.10.2016  25.05.2016   
 ATENDE
 (ATD)
0,18  28.06.2016  14.07.2016  11.05.2016   
 ATLANTAPL
 (ATP)
0,65  10.02.2016  26.02.2016  30.12.2015  dywidenda za rok obrotowy 2014/2015, zakończony 30 czerwca 2015 r. 
 ATMGRUPA
 (ATG)
0,22  21.04.2016  06.05.2016  18.04.2016  łączna kwota dywidendy 18.546.000 zł = 18.023.000 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 523.000 zł z zysków zatrzymanych 
 ATREM
 (ATR)
0,05  30.06.2016  14.07.2016  25.05.2016   
 AVIAAML
 (AAL)
0,02  29.04.2016  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 BERLING
 (BRG)
0,22  21.07.2016  05.08.2016  22.06.2016   
 BIOMAXIMA
 (BMX)
0,20  31.08.2016  16.09.2016  29.06.2016   
 BSCDRUK
 (BSC)
0,63  27.06.2016  12.07.2016  13.06.2016   
 BUDIMEX
 (BDX)
8,14  06.05.2016  24.05.2016  26.04.2016   
 BVT 0,09  16.08.2016  02.09.2016  28.06.2016  w przypadku rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E przed dniem ustalenia prawa do dywidendy - na dywidendę zostanie przeznaczone 1.004.702,49 zł; w przypadku braku ww. podwyższenia - 1.008.286,29 zł 
 BZWBK
 (BZW)
13,00  29.04.2016  16.05.2016  20.04.2016  łączna kwota dywidendy 1.290.048.942 zł = 587.564.899,06 zł z niepodzielonego zysku netto za rok 2014 + 702.484.042,94 zł z zysku netto za rok 2015  
 CALESCO
 (CLS)
0,08  25.07.2016  12.08.2016  29.06.2016   
 CASPAR
 (CSR)
0,32  14.06.2016  29.06.2016  06.06.2016   
 CCC 2,24  31.08.2016  13.09.2016  02.06.2016   
 CCS 0,80  08.06.2016  23.06.2016  13.05.2016   
 CDRL
 (CDL)
0,85  29.06.2016  20.07.2016  17.05.2016   
 CEZ 40,00  09.06.2016  01.08.2016  03.06.2016  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK 
 CIECH
 (CIE)
2,85  30.06.2016  16.08.2016  16.06.2016   
 CITYSERV
 (CTS)
0,10  31.05.2016  23.06.2016  23.05.2016  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 DEBICA
 (DBC)
2,86  31.08.2016  16.12.2016  23.06.2016   
 DECORA
 (DCR)
2,50  10.05.2016  31.05.2016  27.04.2016  łączna kwota dywidendy 28.258.300,00 zł = 5.106.408,37 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 23.151.891,63 zł z kapitału zapasowego 
 DELKO
 (DEL)
0,29  23.09.2016  14.10.2016  23.06.2016   
 DOMDEV
 (DOM)
3,25  22.06.2016  06.07.2016  02.06.2016   
 DTP 0,08  24.08.2015  31.08.2015  18.04.2016  na podst. uchwały zarządu z 31 lipca 2015 r. w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 została wypłacona kwota 2.857.120,00 zł, do wypłaty akcjonariuszom w ramach dywidendy za rok obrotowy 2015 pozostanło więc kwota 0,00 zł na akcję; Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustalenia dnia wypłaty dywidendy 
 EBC 0,05  30.09.2016  20.10.2016  30.06.2016   
 EC2 0,21  20.06.2016  04.07.2016  31.05.2016   
 ECHO
 (ECH)
3,84  05.07.2016  08.07.2016  28.06.2016  spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w łącznej kwocie ponad 590 mln zł, co daje 1,43 zł na akcję. Do zaliczki uprawnieni byli akcjonariusze posiadający akcje spółki 3 lutego 2016 r. Zaliczka jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza w wys. 0,72 zł na akcję trafiła do akcjonariuszy 10 lutego, druga w wys. 0,71 zł zostanie wypłacona 30 grudnia 2016 r.; do wypłaty pozostało 1.584.731.532,26 zł 
 EDINVEST
 (EDI)
0,10  02.08.2016  30.11.2016  01.06.2016   
 EFEKT
 (EFK)
0,80  14.09.2016  03.10.2016  17.06.2016  spółka wypłaci 0,80 zł akcję zwykłą i 0,96 zł akcję uprzywilejowaną 
 EKOBOX
 (EBX)
0,02  13.07.2016  29.07.2016  27.06.2016   
 EKOPOL
 (EGH)
0,04  17.06.2016  04.07.2016  02.06.2016  dywidenda wynosi 0,04 zł na jedną akcję zwykłą (seria C, D, F i H) i 0,06 zł na jedną akcję uprzywilejowaną (seria A i E) 
 ELBUDOWA
 (ELB)
4,00  20.07.2016  03.08.2016  26.04.2016   
 ELEKTROTI
 (ELT)
1,24  15.06.2016  30.06.2016  07.06.2016   
 ELZAB
 (ELZ)
0,52  07.09.2016  21.09.2016  30.06.2016   
 ENERGA
 (ENG)
0,49  04.07.2016  18.07.2016  24.06.2016   
 ENERGOINS
 (ENI)
0,50  17.08.2016  29.08.2016  18.05.2016   
 ENTER
 (ENT)
0,20  24.05.2016  09.06.2016  17.05.2016   
 ERBUD
 (ERB)
1,20  17.05.2016  02.06.2016  28.04.2016  łączna kwota dywidendy 15.374.230,80 zł = 11.397.120,34 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 3.977.110,46 zł z kapitału zapasowego 
 ERG 0,62  25.08.2016  08.09.2016  27.06.2016   
 ERGIS
 (EGS)
0,16  30.06.2016  14.07.2016  23.06.2016   
 ESSYSTEM
 (ESS)
0,25  20.06.2016  04.07.2016  19.05.2016  łączna kwota dywidendy 10.715.909,25 zł = 9.902.503,14 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 813.406,11 zł z kapitału zapasowego 
 EUCO
 (EUC)
3,58  25.08.2016  08.09.2016  23.06.2016   
 EUROCASH
 (EUR)
1,00  11.05.2016  31.05.2016  19.04.2016  liczba akcji objętych dywidendą według stanu na dzień 19 kwietnia 2016 r. wynosi 138.951.236 akcji. Liczba akcji może ulec zwiększeniu z uwagi na obejmowanie akcji przez osoby uprawnione w ramach realizowanych przez spółkę programów motywacyjnych. 
 EUROTAX
 (ETX)
0,54  15.06.2016  30.06.2016  06.06.2016  łączna kwota dywidendy 2.700.000,00 zł = 1.723.417,01 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 976.582,99 zł z kapitału zapasowego 
 EUROTEL
 (ETL)
1,40  15.07.2016  04.08.2016  31.05.2016   
 EXCELLENC
 (EXC)
0,13  06.09.2016  27.09.2016  06.06.2016  łączna kwota dywidendy 2.050.490,00 zł = 1.632.994,83 zł z zysku za 2015 r. + 417.495,17 z kapitału zapasowego 
 EXOUPOS
 (GEU)
0,79  21.06.2016  05.07.2016  14.06.2016  łączna kwota dywidendy = 7.874.978,00 zł z zysku za 2015 r. + 25.021,92 zł z kapitału rezerwowego 
 FAM 0,29  27.04.2016  12.05.2016  20.04.2016   
 FASING
 (FSG)
0,80  05.09.2016  16.09.2016  10.06.2016   
 FERRO
 (FRO)
0,75  15.07.2016  (1) 01.08.2016 
(2) 04.11.2016 
28.06.2016  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: I transza 0,30 zł - 1 sierpnia 2016 r., II transza 0,45 zł - 4 listopada 2016 r. 
 FORTE SA
 (FTE)
1,00  25.05.2016  13.06.2016  17.05.2016   
 GEKOPLAST
 (GKP)
0,50  04.07.2016  (1) 22.07.2016 
(2) 23.09.2016 
03.06.2016  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: I transza 0,25 zł na akcję - 22 lipca 2016 r.; II transza 0,25 zł na akcję - 23 września 2016 r. 
 GEOTRANS
 (GTS)
0,20  07.07.2016  21.07.2016  30.06.2016   
 GPW 2,36  20.07.2016  04.08.2016  22.06.2016  łączna kwota dywidendy 99.053.920 zł = 96.535.600,00 zł z zysku za 2015 r. + 2.518.320,00 zł z kapitału rezerwowego 
 GROCLIN
 (GCN)
0,50  15.07.2016  02.08.2016  15.06.2016  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 GRUPAAZOTY
 (ATT)
0,84  20.06.2016  11.07.2016  06.06.2016   
 GWARANT
 (GWR)
0,57  30.06.2016  15.07.2016  16.06.2016   
 
 (ARH)
0,52  28.06.2016  12.07.2016  21.06.2016   
 HANDLOWY
 (BHW)
4,68  04.07.2016  21.07.2016  21.06.2016   
 HERKULES
 (HRS)
0,16  24.08.2016  13.09.2016  25.05.2016   
 HMINWEST
 (HMI)
1,53  27.11.2015  04.12.2015  21.04.2016  mając na względzie, że obowiązek wypłaty dywidendy został w całości wykonany w związku z wypłaconą przez spółkę zaliczką na poczet dywidendy w wysokości 3.574.557,36 zł w dniu 4 grudnia 2015 r. (ustalenie prawa 27 listopada 2015 r.), Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy 
 HORTICO
 (HOR)
0,05  12.07.2016  29.07.2016  28.06.2016   
 HYDROTOR
 (HDR)
2,00  14.09.2016  04.10.2016  25.06.2016   
 IAI 0,06  01.07.2016  14.07.2016  23.06.2016   
 ICPGROUP
 (ICP)
0,09  29.07.2016  30.08.2016  29.06.2016   
 IMMOBILE
 (GKI)
0,05  22.08.2016  12.09.2016  29.06.2016  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 IMPEL
 (IPL)
1,00  04.07.2016  18.07.2016  13.06.2016   
 IMS 0,23  24.06.2016  08.07.2016  09.06.2016  łączna kwota dywidendy 7.704.976,77 zł = 6.396.206,19 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 1.308.770,58 zł z kapitału rezerwowego 
 INDOS
 (INS)
0,14  09.06.2016  16.06.2016  02.06.2016   
 INDYKPOL
 (IND)
0,80  16.08.2016  29.08.2016  07.06.2016   
 INGBSK
 (ING)
4,30  20.04.2016  05.05.2016  31.03.2016   
 INPRO
 (INP)
0,30  27.05.2016  10.06.2016  17.05.2016   
 INSTALKRK
 (INK)
0,25  22.07.2016  09.08.2016  21.05.2016   
 INTERAOLT
 (IRL)
0,81  13.05.2016  24.05.2016  29.04.2016  dywidenda wynosi 0,805 euro na akcję; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 INTERCARS
 (CAR)
0,71  14.07.2016  28.07.2016  16.06.2016   
 INTERNITY
 (INT)
0,07  26.07.2016  10.08.2016  29.06.2016  łaczna kwota dywidendy 583.100,00 zł = 373.086,68 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 210.013,32 zł z kapitału zapasowego 
 INTROL
 (INL)
0,45  09.06.2016  24.06.2016  02.06.2016   
 IPOPEMA
 (IPE)
0,11  08.07.2016  27.07.2016  29.06.2016   
 JHMDEV
 (JHM)
0,03  30.06.2016  30.09.2016  17.06.2016   
 K2INTERNT
 (K2I)
1,00  12.07.2016  26.07.2016  21.06.2016  łączna kwota dywidendy 2.485.032,00 zł = 1.563.407,41 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 921.624,59 zł z kapitału zapasowego 
 KANCELWEC
 (KPI)
0,03  29.07.2016  12.08.2016  06.06.2016   
 KBJ 0,14  01.09.2016  19.09.2016  30.06.2016   
 KETY
 (KTY)
18,00  15.07.2016  (1) 05.08.2016 
(2) 07.12.2016 
12.05.2016  łączna kwota dywidendy 170.166.474,00 zł = 150.313.718,70 zł z zysku za 2015 r. + 19.852.755,30 zł z kapitału zapasowego; wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach: 5 sierpnia 2016 r. (kwota 61. 449.004,50 zł) i 7 grudnia 2016 r. (kwota 108.717.469,50 zł) 
 KGHM
 (KGH)
1,50  15.07.2016  (1) 18.08.2016 
(2) 17.11.2016 
28.06.2016  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 KINOPOL
 (KPL)
1,00  06.06.2016  20.06.2016  16.05.2016  łączna kwota dywidendy 19.821.404,00 zł = 17.347.694,97 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 2.473.709,03 zł z zysku za lata ubiegłe 
 KOGENERA
 (KGN)
6,25  10.08.2016  30.08.2016  31.05.2016   
 KOMPAP
 (KMP)
0,20  01.09.2016  22.09.2016  15.06.2016  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 KONSSTALI
 (KST)
1,50  09.06.2016  24.06.2016  02.06.2016   
 KREC
 (KRC)
0,30  05.07.2016  14.10.2016  18.04.2016   
 KRKA
 (KRK)
2,65  rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 KRUK
 (KRU)
2,00  08.07.2016  29.07.2016  09.05.2016   
 KRUSZWICA
 (KSW)
2,08  22.07.2016  09.08.2016  08.06.2016   
 KRVITAMIN
 (KVT)
0,74  16.09.2016  30.09.2016  29.06.2016   
 KUPIEC
 (KPC)
0,06  10.10.2016  21.10.2016  12.07.2016  projekt uchwały WZA 
 LCCORP
 (LCC)
0,18  06.05.2016  20.05.2016  13.04.2016  łączna kwota dywidendy 80.560.495,98 zł = 17.079.003,91 zł, tj. cały zysk za 2015 r. + 63.481.492,07 zł z kapitału zapasowego 
 LENA
 (LEN)
0,55  20.04.2016  06.05.2016  15.04.2016  łączna kwota dywidendy 13.681.277,50 zł = 9.018.161,38 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 4.663.116,12 zł z kapitału zapasowego 
 LENTEX
 (LTX)
0,45  07.07.2016  23.07.2016  07.06.2016   
 LIVECHAT
 (LVC)
1,08  27.07.2016  04.08.2016  18.07.2016  projekt uchwały WZA; rok obrotowy 2015/2016 trwa od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. 
 LOKUM
 (LKD)
0,62  19.04.2016  04.05.2016  12.04.2016  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 LPP 33,00  05.09.2016  21.09.2016  17.06.2016   
 MAGELLAN
 (MAG)
1,85  13.05.2016  27.05.2016  29.04.2016   
 MAKARONPL
 (MAK)
0,35  15.07.2016  29.07.2016  28.06.2016   
 MAKOLAB
 (MLB)
0,20  13.07.2016  03.08.2016  29.06.2016  na wypłatę dywidendy w 2016 r. zostanie przeznaczona kwota 919.714,90 zł (tj. 0,13 zł na akcję) - 29.12.2015 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2015 r. w kwocie 495.231,10 zł (po 0,07 zł na akcję 
 MARVIPOL
 (MVP)
0,11  12.07.2016  26.07.2016  28.06.2016   
 MASTERPHA
 (MPH)
0,19  07.07.2016  08.08.2016  23.06.2016   
 MEDIACAP
 (MCP)
0,12  23.06.2016  08.07.2016  13.06.2016  łączna kwota dywidendy 1.918.008,48 zł = 1.885.459,81 zł z zysku za 2015 r. + 32.548,67 zł z kapitału zapasowego 
 MEGARON
 (MEG)
0,76  29.06.2016  13.07.2016  21.06.2016  łączna kwota dywidendy 3.510.000,00 zł - spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za 2015 r.; łączna wys. wypłaconej zaliczki wyniosła 1.458.000,00 zł, co daje 0,54 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 14 grudnia 2015 r.; wypłata 21 grudnia 2015 r.; do wypłaty pozostanie 2.052.000,00 zł, tj. 0,76 zł na akcję 
 MENNICA
 (MNC)
0,50  15.06.2016  05.07.2016  16.05.2016   
 MERCOR
 (MCR)
0,51  26.07.2016  09.08.2016  19.07.2016  projekt uchwały WZA; rok obrotowy w spółce trwa od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. 
 MEXPOLSKA
 (MEX)
0,33  08.07.2016  29.07.2016  24.06.2016   
 MINERAL
 (MND)
0,03  06.07.2016  13.07.2016  01.06.2016   
 MLPGROUP
 (MLG)
2,30  10.05.2016  25.05.2016  18.04.2016  łączna kwota dywidendy 41.660.486,50 zł = 6.802.000,00 zł z zysku netto za 2015 + 34.858.486,50 zł z zysków zatrzymanych 
 MODECOM
 (MOD)
0,58  07.07.2016  21.07.2016  27.06.2016   
 MOL 567,00  01.06.2016  08.06.2016  14.04.2016  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF) 
 MONNARI
 (MON)
0,20  01.07.2016  19.07.2016  23.05.2016   
 MWTRADE
 (MWT)
1,15  09.06.2016  24.06.2016  20.05.2016   
 NETIA
 (NET)
0,40  16.06.2016  30.06.2016  09.06.2016   
 NEUCA
 (NEU)
5,00  07.05.2016  20.05.2016  27.04.2016  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 NEWAG
 (NWG)
0,50  31.08.2016  15.09.2016  28.06.2016   
 NOVINA
 (NOV)
0,00  29.09.2016  13.10.2016  29.06.2016  projekt uchwały WZA 
 NOWAGALA
 (CNG)
0,10  12.08.2016  30.08.2016  22.06.2016   
 NTTSYSTEM
 (NTT)
0,32  30.06.2016  15.07.2016  09.05.2016   
 OEX 0,75  10.08.2016  01.09.2016  10.05.2016   
 OLYMPIC
 (OEG)
0,15  (1) 15.07.2016 
(2) 14.10.2016 
16.06.2016  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: I rata 0,10 euro 15.07.2016 r.; 0,05 euro 14.10.2016 r. 
 ONICO
 (ONC)
2,00  01.08.2016  17.08.2016  27.06.2016   
 OPONEO.PL
 (OPN)
0,10  11.07.2016  25.07.2016  20.06.2016   
 OPTEAM
 (OPM)
0,17  20.05.2016  07.06.2016  11.05.2016   
 ORANGEPL
 (OPL)
0,25  22.06.2016  07.07.2016  12.04.2016  łączna kwota dywidendy 328.089.369,75 zł = 251.542.735,87 zł z zysku za 2015 r. + 76.546.633,88 zł z kapitału zapasowego 
 ORBIS
 (ORB)
1,50  18.07.2016  03.08.2016  02.06.2016   
 ORIONINV
 (ORN)
1,90  20.07.2016  20.09.2016  16.06.2016   
 ORZBIALY
 (OBL)
0,35  30.06.2016  14.07.2016  31.05.2016   
 OTLOG
 (OTS)
7,00  30.06.2016  projekt uchwały WZA 
 PANOVA
 (NVA)
0,75  23.09.2016  12.10.2016  23.06.2016  łączna kwota dywidendy 7.477.146,75 zł = 5.429.032,46 zł z zysku za 2015 r. + 2.048.114,29 zł z kapitału zapasowego 
 PCCROKITA
 (PCR)
4,48  28.04.2016  13.05.2016  20.04.2016   
 PCM 5,50  23.06.2016  30.11.2016  16.06.2016  łączna kwota dywidendy 65.498.620,00 zł = 31.053.556,70 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 34.445.063,30 zł z kapitału zapasowego 
 PEGAS
 (PGS)
1,25  14.10.2016  26.10.2016  15.06.2016  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w euro; łączna kwota dywidendy 11.536.750 euro = 11.036.935,70 euro z zysku za 2015 r. + 449.814,30 euro z zysku z lat poprzednich 
 PEKABEX
 (PBX)
0,09  15.08.2016  29.08.2016  30.06.2016   
 PEKAO
 (PEO)
8,70  22.06.2016  06.07.2016  16.06.2016   
 PEMANAGER
 (PEM)
14,41  29.06.2016  (1) 15.07.2016 
(2) 30.09.2016 
23.05.2016  wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach: 8,00 zł na akcję - 15.07.2016 r., 6,41 zł na akcję 30.09.2016 r. 
 PEP 0,50  14.06.2016  05.07.2016  24.03.2016  dywidenda zostanie wypłacona kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez spółkę w poprzednich latach 
 PFLEIDER
 (PFL)
1,00  15.07.2016  29.07.2016  29.06.2016   
 PGE 0,25  23.09.2016  14.10.2016  28.06.2016  wcześniejsza rekomendacja zarządu i RN - 0,92 zł na akcję 
 PGNIG
 (PGN)
0,18  20.07.2016  02.08.2016  28.06.2016   
 PGSSOFT
 (PSW)
0,43  23.06.2016  07.07.2016  23.05.2016  w związku z tym, że w 2015 r. została wypłacona zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję, do wypłaty pozostanie 0,33 zł na akcję 
 PHARMENA
 (PHR)
0,12  04.08.2016  18.08.2016  15.06.2016   
 PHN 0,42  17.08.2016  31.08.2016  22.06.2016   
 PKNORLEN
 (PKN)
2,00  15.07.2016  05.08.2016  03.06.2016   
 PKOBP
 (PKO)
1,00  30.09.2016  20.12.2016  30.06.2016  dywidenda zostanie wypłacona po spełnieniu warunków opisanych w rb 31/2016 z dn. 2.06.2016 r. 
 PLASTBOX
 (PLX)
0,09  25.05.2016  13.06.2016  16.05.2016   
 PLASTPACK
 (PPC)
0,07  19.05.2016  06.06.2016  11.05.2016  łączna kwota dywidendy 801.149,23 zł = 760.553,63 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 40.595,60 zł z kapitału zapasowego 
 POLMED
 (POM)
0,14  27.05.2016  03.06.2016  19.05.2016   
 POLNA
 (PLA)
2,00  13.06.2016  27.06.2016  03.06.2016   
 POLWAX
 (PWX)
1,06  22.04.2016  06.05.2016  12.04.2016   
 PROCHEM
 (PRM)
1,59  30.06.2016  15.07.2016  11.06.2016   
 PROMISE
 (PRO)
0,04  01.08.2016  16.08.2016  29.06.2016   
 PROTEKTOR
 (PRT)
0,31  26.09.2016  10.10.2016  27.06.2016   
 PTWP
 (PTW)
0,29  08.07.2016  22.07.2016  30.06.2016   
 PULAWY
 (ZAP)
10,50  30.05.2016  17.06.2016  10.05.2016  dywidenda zostanie wypłacona z zysku za 2015 r. powiększonego o niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 5.000.000 zł 
 PWRMEDIA
 (PWM)
0,03  16.05.2016  01.06.2016  19.04.2016   
 PZU 2,08  30.09.2016  21.10.2016  30.06.2016   
 RAFAMET
 (RAF)
0,30  30.06.2016  (1) 21.07.2016 
(2) 21.11.2016 
31.05.2016  dywidenda zostanie wypłacona w równych ratach, po 0,15 zł na akcję 
 RAINBOW
 (RBW)
1,00  30.06.2016  14.07.2016  21.06.2016   
 RAWLPLUG
 (RWL)
0,33  09.08.2016  25.08.2016  24.06.2016  łączna kwota dywidendy 10.744.800,00 zł = 5.948.796,35 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 4.796.003,65 zł z kapitału zapasowego 
 RELPOL
 (RLP)
0,50  12.08.2016  26.08.2016  24.06.2016   
 REVITUM
 (REV)
0,06  11.07.2016  26.07.2016  28.06.2016   
 ROBYG
 (ROB)
0,20  04.07.2016  20.07.2016  28.06.2016  łączna kwota dywidendy 52.618.400,00 zł = 49.192.000,00 zł z tj. cały zysk za 2015 r. + 3.426.400,00 zł z zysków zatrzymanych za lata ubiegłe 
 RONSON
 (RON)
0,08  17.08.2016  24.08.2016  10.08.2016  rekomendacja zarządu i RN; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 ROPCZYCE
 (RPC)
0,90  22.04.2016  20.05.2016  12.04.2016   
 SANOK
 (SNK)
1,00  06.07.2016  22.07.2016  28.06.2016   
 SECOGROUP
 (SWG)
0,31  04.07.2016  18.07.2016  24.06.2016  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 SEKA
 (SEA)
0,30  10.08.2016  30.08.2016  28.06.2016   
 SEKO
 (SEK)
0,32  01.07.2016  15.07.2016  31.05.2016   
 SELENAFM
 (SEL)
0,30  01.08.2016  16.08.2016  14.06.2016   
 SILVANO
 (SFG)
0,15  13.07.2016  15.07.2016  29.06.2016  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 SNIEZKA
 (SKA)
3,15  17.06.2016  01.07.2016  03.06.2016   
 SONEL
 (SON)
0,60  10.05.2016  25.05.2016  19.04.2016   
 SOPHARMA
 (SPH)
0,07  17.06.2016  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w lewach; łaczna kwota dywidendy 25.846.056,41 BGN (lewów bułgarskich) = 25.353.856,99 BGN tj. cały zysk za 2015 r. + 492.199,42 GBN z kapitału zapasowego; ustalenie prawa do dywidendy - 14 dni po WZA 
 STALPROD
 (STP)
3,00  15.09.2016  30.09.2016  20.06.2016   
 STALPROFI
 (STF)
0,04  05.08.2016  26.08.2016  06.05.2016   
 TALEX
 (TLX)
1,30  23.05.2016  (1) 07.06.2016 
(2) 04.10.2016 
11.05.2016  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, po 0,65 zł na akcję: 7.06.2016 r. i 4.10.2016 r. 
 TARCZYNSKI
 (TAR)
0,65  25.04.2016  11.05.2016  15.04.2016   
 TELIANI
 (TLV)
0,02  04.08.2016  19.08.2016  23.06.2016   
 TESGAS
 (TSG)
0,10  30.06.2016  19.07.2016  31.05.2016   
 TORPOL
 (TOR)
0,69  27.06.2016  (1) 30.09.2016 
(2) 30.11.2016 
17.06.2016  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: I rata 0,35 zł na akcję - 30.09.2016 r.; II rata 0,34 zł na akcje - 30.11.2016 r. 
 TOYA
 (TOA)
0,36  11.07.2016  29.07.2016  23.06.2016  trzech akcjonariuszy zgłosiło sprzeciwy do protokołu dotyczące uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015r. 
 TRAKCJA
 (TRK)
0,34  24.06.2016  08.07.2016  16.06.2016   
 UHYECA
 (ECA)
0,04  18.08.2016  01.09.2016  28.06.2016   
 UNIBEP
 (UNI)
0,17  20.06.2016  05.07.2016  18.05.2016   
 UNIMA
 (U2K)
0,20  30.09.2016  10.10.2016  14.06.2016   
 UNIMOT
 (UNT)
0,68  15.06.2016  30.06.2016  02.06.2016   
 UNIWHEELS
 (UNW)
1,65  20.05.2016  19.05.2016  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 VANTAGE
 (VTG)
0,13  24.06.2016  11.07.2016  16.06.2016  łączna kwota dywidendy 8.117.229,51 zł = 2.003.886,16 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 6.113.343,35 zł z zysku niepodzielonego 
 VERBICOM
 (VRB)
0,05  07.07.2016  25.07.2016  30.06.2016   
 VIATRON
 (VIA)
1,00  29.07.2016  12.08.2016  30.05.2016   
 VIGOSYS
 (VGO)
6,49  19.05.2016  03.06.2016  12.05.2016   
 VINDEXUS
 (VIN)
0,15  05.07.2016  15.07.2016  29.06.2016   
 VISTAL
 (VTL)
0,40  29.07.2016  17.08.2016  29.04.2016   
 VOTUM
 (VOT)
0,78  24.06.2016  (1) 12.07.2016 
(2) 12.10.2016 
14.06.2016  kwota 3.840.000 zł została już wypłacona w formie zaliczki na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z 21.09.2015 r. w wysokości 0,32 zł na akcję, a do wypłaty pozostała kwota 5.520.000 zł, tj. 0,46 zł na akcję (zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, po 0,23 zł - 12 lipca i 12 października 2016 r.) 
 VOXEL
 (VOX)
0,55  19.09.2016  04.10.2016  23.06.2016   
 WADEX
 (WAX)
1,00  18.05.2016  02.06.2016  10.05.2016  łączna kwota dywidendy 3.307.282 zł = 525.418,68 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 2.781.863,32 zł z kapitału zapasowego 
 WASKO
 (WAS)
0,07  30.06.2016  29.07.2016  17.06.2016   
 WAWEL
 (WWL)
20,00  31.05.2016  15.06.2016  18.05.2016   
 WDBBU
 (WDB)
0,07  11.07.2016  27.07.2016  30.06.2016   
 WDX 0,30  27.06.2016  13.07.2016  15.06.2016   
 WIELTON
 (WLT)
0,16  05.08.2016  (1) 18.08.2016 
(2) 14.12.2016 
06.06.2016  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: I transza 0,10 zł na akcję - 18 sierpnia 2016 r., II transza 0,06 zł na akcję - 14 grudnia 2016 r. 
 WITTCHEN
 (WTN)
0,66  05.05.2016  19.05.2016  26.04.2016   
 WODKAN
 (WOD)
0,20  30.05.2016  16.06.2016  16.05.2016   
 WOJAS
 (WOJ)
0,10  01.09.2016  28.09.2016  17.06.2016   
 ZPUE
 (PUE)
14,33  06.06.2016  20.06.2016  30.05.2016  spółka wypłaci 14,33 zł na akcję zwykłą oraz 14,88 zł na akcję uprzywilejowaną 
 ZUE 0,33  13.06.2016  23.06.2016  25.05.2016   
 ZYWIEC
 (ZWC)
35,00  28.04.2016  17.05.2016  19.04.2016  łączna kwota dywidendy 359.496.795,00 zł = 272.690.915,68 zł y yzsku ya 2015 r. + zł, 86 805 879,32 zł z funduszu rezerwowego; na podst. uchwały z dn. 24 września 2015 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 123.256.044,00 zł (12,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014; ustalenie prawa do dywidendy 12.11.2015 r.; wypłata dywidendy 19.11.2015 r.; do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 236.240.751,00 zł, tj. 23,00 zł za akcję 

R E K L A M A