#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy kary finansowe za korupcję powinny być bardzo wysokie?
 
   DYWIDENDY

W tabeli dywidend znajdziesz aktualne i historyczne wartości dywidend wypłacanych przez spółki giełdowe. Szczegółówe informacje uzyskasz klikając w nazwę spółki.
Wybierz dywidendę za rok 
* pamiętaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek   zryczałtowany w wys. 19 proc.
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Kliknij nazwę kolumny aby posortować 
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN] Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
 ABCDATA
 (ABC)
0,31  na podst. raportu rocznego za 2013 r. 
 ACAUTOGAZ
 (ACG)
2,30  16.06.2014  01.07.2014  07.05.2014  projekt uchwały WZA 
 ACE 0,15  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 ACTION
 (ACT)
1,50  rekomendacja zarządu; rekomendowana wartość dywidendy będzie niższa od poziomu ubiegłorocznego tj. poziomu 1,50 zł na akcję 
 ANALIZY
 (AOL)
1,00  23.04.2014  projekt uchwały WZA 
 APATOR
 (APT)
0,60  16.06.2014  rekomendacja zarządu; na poczet dywidendy za 2013 r. wypłacona została w grudniu 2013 r. zaliczka w wys. 0,30 zł brutto na 1 akcję 
 AQUABB
 (AQU)
0,99  rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 12.857.126,04 zł = 10.129.856,88 zł (tj. 0,78 zł na akcję) z podziału zysku za 2013 r. + 2.727.269,16 zł (tj. 0,21 zł na akcję) z kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę przyszłych dywidend 
 ARTERIA
 (ARR)
0,60  rekomendacja zarządu i RN 
 ASBIS
 (ASB)
0,06  na podst. raportu rocznego za 2013 r.; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w USD 
 ASSECOBS
 (ABS)
0,80  14.05.2014  02.06.2014  15.04.2014   
 ASSECOPOL
 (ACP)
2,60  21.05.2014  05.06.2014  12.05.2014  projekt uchwały WZA 
 ASSECOSEE
 (ASE)
0,32  11.07.2014  30.07.2014  24.04.2014  projekt uchwały ZWZA 
 ASSECOSLO
 (ACS)
0,37  17.04.2014  28.04.2014  09.04.2014  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 AVIAAML
 (AAL)
0,20  30.04.2014  projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w litach (LTL) 
 BENEFIT
 (BFT)
8,00  29.08.2014  18.09.2014  rekomendacja zarządu 
 BOGDANKA
 (LWB)
5,80  11.09.2014  02.10.2014  rekomendacja zarządu 
 BSCDRUK
 (BSC)
0,50  rekomendacja zarządu 
 BUDIMEX
 (BDX)
11,85  06.05.2014  21.05.2014  24.04.2014  projekt uchwały ZWZA 
 BZWBK
 (BZW)
10,70  02.05.2014  16.05.2014  16.04.2014   
 CCS 0,35  27.05.2014  10.06.2014  13.05.2014  projekt uchwały WZA 
 CYFRPLSAT
 (CPS)
0,00  13.05.2014  28.05.2014  29.04.2014  projekt uchwały ZWZA 
 DANKS
 (DNS)
0,00  zgodnie z polityką dywidendową spółka przeznaczy na dywidendę za 2013 r. 100 proc. zysku 
 DECORA
 (DCR)
0,42  18.07.2014  01.08.2014  25.04.2014  projekt uchwały na WZA; łączna kwota dywidendy = 2.638.718,94 zł cały zysk za 2013 r. + 2.149.631,48 zł z kapitału zapasowego 
 DOMDEV
 (DOM)
2,20  12.06.2014  27.06.2014  rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota dywidendy 54.494.598,40 zł = 54.352.343,33 zł cały zysk za 2013 r. + 142.255,07 z kapitału zapasowego 
 EBC 0,00  rekomendacja zarządu 
 EKOEXPORT
 (EEX)
0,80  rekomendacja zarządu 
 ELBUDOWA
 (ELB)
2,00  rekomendacja zarządu i RN 
 ELEKTROTI
 (ELT)
0,75  rekomendacja zarządu 
 ENEA
 (ENA)
0,57  23.07.2014  12.08.2014  24.04.2014  projekt uchwały ZWA 
 ENERGA
 (ENG)
1,00  rekomendacja zarządu 
 ENERGOINS
 (ENI)
0,60  rekomendacja zarządu 
 ESSYSTEM
 (ESS)
0,05  01.07.2014  15.07.2014  rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota dywidendy 2.143.181,85 zł = 1.176.837,44 zł cały zysk za 2013 r. + 966.344,41 zł z kapitału zapasowego 
 EUCO
 (EUC)
1,05  23.09.2014  14.10.2014  łączna kwota dywidendy 5.880.000,00 zł = 4.022.460,49 zł z zysku za 2013 r. + 1.857.539,51 zł z zysków z lat ubiegłych 
 EUROCASH
 (EUR)
0,79  16.05.2014  02.06.2014  29.04.2014  projekt uchwały ZWZA; łączna kwota dywidendy = 90.770.891,24 zł z zysku za 2013 r. + kwota nie wyższa niż 19.800.000 zł przeniesiona z utworzonego z zysku z lat ubiegłych kapitału zapasowego 
 EXOUPOS
 (GEU)
0,60  06.05.2014  21.05.2014  28.04.2014  projekt uchwały WZA; na poczet przewidywanej dywidendy za 2013 r. 20.08.2013 r. została wypłacona zaliczka w łącznej wys. 2.700.000 zł, czyli 0,27 zł na akcję; łączna kwota dywidendy za 2013 r. wynosi 8.700.000 zł 
 GPW 0,00  17.07.2014  05.08.2014  rekomendacja zarządu i RN 
 GRUPAAZOTY
 (ATT)
0,20  rekomendacja zarządu 
 HANDLOWY
 (BHW)
7,15  07.07.2014  29.08.2014  rekomendacja zarządu i RN 
 IMS 0,00  rekomendacja zarządu 
 INGBSK
 (ING)
4,40  14.05.2014  03.06.2014  10.04.2014   
 INTERCARS
 (CAR)
0,00  rekomendacja zarządu 
 IZOSTAL
 (IZS)
0,12  12.08.2014  01.09.2014  rekomendacja zarządu i RN 
 KETY
 (KTY)
10,00  zarząd podwyższył rekomendowany wcześniej poziom dywidendy (z 7,00 zł na akcję) z uwagi na oczekiwania odnośnie bardzo dobrych wyników I kwartału spółki i Grupy Kapitałowej 
 KOMPLEKS
 (KMS)
0,05  rekomendacja zarządu 
 KRKA
 (KRK)
2,10  03.07.2014  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 LENA
 (LEN)
0,30  09.05.2014  27.05.2014  24.04.2014  projekt uchwały WZA 
 LENTEX
 (LTX)
0,35  09.07.2014  23.07.2014  17.04.2014  projekt uchwały ZWZA; WZA zostało przerwane 
 LSISOFT
 (LSI)
0,19  rekomendacja zarządu i RN 
 MBANK
 (MBK)
17,00  05.05.2014  19.05.2014  31.03.2014   
 MCLOGIC
 (MCL)
2,75  17.03.2014  31.03.2014  03.03.2014   
 MEDICALG
 (MDG)
1,35  rekomendacja zarządu 
 MILLENNIUM
 (MIL)
0,22  07.05.2014  21.05.2014  10.04.2014   
 MOL 600,00  24.04.2014  projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach: łączna kwota dywidendy = 47 mln HUF dywidendy regularnej + 13 mln HUF dywidendy specjalnej 
 MWTRADE
 (MWT)
0,83  12.05.2014  21.05.2014  22.04.2014  projekt uchwały WZA 
 NETWISE
 (NTW)
0,50  07.04.2014  21.04.2014  31.03.2014   
 NEUCA
 (NEU)
3,80  24.04.2014  12.05.2014  15.04.2014   
 NEWAG
 (NWG)
0,45  rekomendacja zarządu 
 NOVITA
 (NVT)
2,03  rekomendacja zarządu i RN 
 OLYMPIC
 (OEG)
0,10  12.05.2014  13.05.2014  25.04.2014  projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 ONICO
 (ONC)
1,50  rekomendacja zarządu 
 OPTEAM
 (OPM)
0,11  rekomendacja zarządu 
 ORANGEPL
 (OPL)
0,50  26.06.2014  10.07.2014  10.04.2014   
 PANOVA
 (NVA)
0,50  15.07.2014  30.07.2014  16.04.2014   
 PEIXIN
 (PEX)
0,12  24.04.2014  projekt uchwały WZA 
 PEKAO
 (PEO)
9,96  18.06.2014  04.07.2014  rekomendacja zarządu 
 PELION
 (PEL)
3,00  12.05.2014  28.05.2014  30.04.2014  projekt uchwały WZA 
 PGE 1,10  05.09.2014  26.09.2014  rekomendacja zarządu 
 PGNIG
 (PGN)
0,15  14.08.2014  04.09.2014  rekomendacja zarządu 
 PGSSOFT
 (PSW)
0,25  rekomendacja zarządu 
 PHARMENA
 (PHR)
0,11  01.07.2014  22.07.2014  10.06.2014  projekt uchwały WZA 
 PHN 2,16  07.05.2014  21.05.2014  11.04.2014  łączna kwota dywidendy 99.849.486,24 zł = 98.966.630,49 zł cały zysk za 2013 r. + 882.855,75 zł z kapitału zapasowego 
 PKNORLEN
 (PKN)
1,44  16.06.2014  08.07.2014  15.05.2014  projekt uchwały WZA 
 PKPCARGO
 (PKP)
0,00  rekomendacja zarządu 
 PLASTPACK
 (PPC)
0,10  02.04.2014  16.04.2014  24.03.2014   
 POLICE
 (PCE)
0,31  24.04.2014  projekt uchwały WZA 
 POLMED
 (POM)
0,04  rekomendacja zarządu i RN 
 PROCAD
 (PRD)
0,07  na podst. raportu rocznego za 2013 r. 
 PROJPRZEM
 (PJP)
0,30  17.07.2014  05.08.2014  13.05.2014  projekt uchwały WZA 
 PROLOG
 (PRL)
1,30  27.05.2014  16.06.2014  05.05.2014  projekt uchwały WZA 
 PRYMUS
 (PRS)
0,15  rekomendacja zarządu i RN 
 PWRMEDIA
 (PWM)
0,10  30.04.2014  30.05.2014  12.05.2014  projekt uchwały WZA 
 QUERCUS
 (QRS)
0,53  13.06.2014  27.06.2014  25.04.2014  projekt uchwały ZWZA 
 RADPOL
 (RDL)
0,28  14.07.2014  01.08.2014  06.05.2014  projekt uchwały WZA 
 RAFAMET
 (RAF)
0,15  rekomendacja RN; zarząd rekomendował przeznaczenie zysku za 2013 w całości na kapitał zapasowy 
 RAINBOW
 (RBW)
0,35  rekomendacja zarządu 
 ROBYG
 (ROB)
0,08  07.05.2014  projekt uchwały WZA 
 ROPCZYCE
 (RPC)
0,45  30.04.2014  14.05.2014  17.04.2014  projekt uchwały WZA 
 SEKO
 (SEK)
0,32  rekomendacja zarządu i RN 
 SKOK
 (SKO)
0,04  02.06.2014  18.06.2014  23.04.2014  dywidenda wyniesie 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną; część wskazanej kwoty w wys. 4.770.118,36 zł została wypłacona akcjonariuszom 25.10.2013 r., tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013; do wypłaty pozostaje kwota 4.770.118,36 zł, co daje 0,02 zł na akcję zwykłą oraz 0,03 zł na każdą akcję uprzywilejowaną 
 SNIEZKA
 (SKA)
2,50  rekomendacja zarządu 
 SONEL
 (SON)
0,30  30.05.2014  20.06.2014  13.05.2014   
 SYNTHOS
 (SNS)
0,31  25.04.2014  05.05.2014  17.04.2014  projekt uchwały WZA 
 TALEX
 (TLX)
1,30  20.05.2014  03.06.2014  08.05.2014  projekt uchwały WZA 
 TAURONPE
 (TPE)
0,15  14.08.2014  04.09.2014  rekomendacja zarządu 
 TERESA
 (TER)
1,20  rekomendacja zarządu 
 WADEX
 (WAX)
0,30  21.05.2014  11.06.2014  07.05.2014  projekt uchwały WZA 
 WAWEL
 (WWL)
20,00  19.05.2014  03.06.2014  30.04.2014  projekt uchwały WZA 
 WOJAS
 (WOJ)
0,10  na podst. raportu rocznego za 2013; zarząd będzie rozważał rekomendowanie akcjonariuszom spółki wypłatę dywidendy w wys. 0,1 zł-0,15 zł 
 ZPUE
 (PUE)
12,38  23.05.2014  13.06.2014  05.05.2014  projekt uchwały WZA; dywydenda wyniesie 12,38 zł na akcję zwykłą oraz 13,02 zł na akcję uprzywilejowaną 
 ZYWIEC
 (ZWC)
18,00  08.05.2014  22.05.2014  24.04.2014  projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy = 49.147.362,15 zł - cały fundusz rezerwowy + 135.736.703,85 zł - część zysku za 2013 r.; na podst. uchwały z dn. 24 września 2013 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51.356.685,00 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 w kwocie 5,00 zł za akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 133.527.381,00 zł, tj. kwota 13 zł za akcję