#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy zmiana czasu na letni (lub zimowy) się opłaca?
 
   DYWIDENDY

W tabeli dywidend znajdziesz aktualne i historyczne wartości dywidend wypłacanych przez spółki giełdowe. Szczegółówe informacje uzyskasz klikając w nazwę spółki.
Wybierz dywidendę za rok 
* pamiętaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek   zryczałtowany w wys. 19 proc.
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Kliknij nazwę kolumny aby posortować 
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
 ABCDATA
 (ABC)
0,36  rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 44.322.863,04 zł = 43.216.223,70 zł z zysku netto za rok 2014 + 1.106.639,34 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy 
 ACAUTOGAZ
 (ACG)
2,30  rekomendacja zarządu i RN 
 ACTION
 (ACT)
1,00  "Z zysku za 2014 r. chcemy wypłacić 1 zł dywidendy na akcję" - powiedział prezes Action Piotr Bieliński 
 ALUMETAL
 (AML)
1,95  22.04.2015  29.06.2015  13.04.2015  projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 30.904.916,41 zł = 1.503.908,41 zł z zysku za 2014 r. + 29.401.008 zł z kapitału zapasowego 
 APATOR
 (APT)
0,80  22.06.2015  rekomendacja zarządu; na poczet dywidendy za 2014 r. wypłacona została w grudniu 2014 r. zaliczka w wys. 0,30 zł brutto na 1 akcję (ustalenie prawa do zaliczki - 5 grudnia 2014 r., wypłata zaliczki - 12 grudnia 2014 r.); pozostała deklarowana kwota dywidendy to 0,50 zł brutto na 1 akcję 
 ASSECOBS
 (ABS)
0,85  14.05.2015  01.06.2015  21.04.2015  projekt uchwały WZA 
 ASSECOPOL
 (ACP)
2,90  rekomendacja zarządu i RN 
 ASSECOSEE
 (ASE)
0,40  30.06.2015  15.07.2015  31.03.2015  projekt uchwały WZA; do podziału zysk za 2014 r. 1.500.897,86 zł+ niepodzielony zysk z roku obrotowego 2012 - 3 102 417,79 zł + niepodzielony zysk z roku 2013 - 17.655.282,61 zł 
 ASSECOSLO
 (ACS)
0,47  rekomendacja zarządu i RN; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 AVIAAML
 (AAL)
0,09  03.04.2015  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 BORYSZEW
 (BRS)
0,10  rekomendacja zarządu 
 BUDIMEX
 (BDX)
6,11  08.05.2015  25.05.2015  rekomendacja zarządu 
 BZWBK
 (BZW)
9,60  08.05.2015  22.05.2015  23.04.2015  projekt uchwały WZA 
 CCC 0,00  dywidenda wyniesie 2-3 zł - wypowiedź prezesa Dariusza Miłka z 24 lutego 2015 r. 
 DEKTRA
 (DKR)
1,10  rekomendacja zarządu 
 DOMDEV
 (DOM)
2,25  18.06.2015  03.07.2015  rekomendacja zarządu 
 EASTSIDE
 (ESC)
0,07  projekt uchwały WZA; jeśli WZA przegłosuje planowane scalenie akcji, to dywidenda wyniesie 0,17 zł na akcję (scalenie będzie głosowane na NWZA 7 kwietnia 2015 r.) 
 EBC 0,20  rekomendacja zarządu 
 ELZAB
 (ELZ)
0,80  rekomendacja zarządu 
 ENEA
 (ENA)
0,47  rekomendacja zarządu i RN 
 ENELMED
 (ENE)
0,10  10.06.2015  25.06.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 ENERGA
 (ENG)
1,44  rekomendacja zarządu i RN 
 EUCO
 (EUC)
2,68  rekomendacja zarządu 
 EXCELLENC
 (EXC)
0,08  rekomendacja zarządu 
 GPW 2,40  GPW podtrzymuje zamiar wypłaty 2,40 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. - poinformował 24 lutego br. Paweł Tamborski, prezes GPW 
 HANDLOWY
 (BHW)
7,43  06.07.2015  24.07.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 IFM 0,02  27.03.2015  14.04.2015  11.03.2015   
 IMPEL
 (IPL)
1,50  rekomendacja zarządu 
 IMS 0,06  rekomendacja zarządu 
 INGBSK
 (ING)
4,00  20.04.2015  05.05.2015  rekomendacja zarządu 
 INTROL
 (INL)
0,00  Introl planuje wypłatę dywidendę za 2014 r. na takim samym poziomie jak w 2013 r. lub wyższym - poinformował na konferencji Wiesław Kapral, przewodniczący rady nadzorczej spółki 
 IZOSTAL
 (IZS)
0,07  14.07.2015  03.08.2015  14.04.2015  projekt uchwały WZA 
 KETY
 (KTY)
10,70  rekomendacja zarządu i RN 
 KGHM
 (KGH)
4,00  27.05.2015  (1) 18.06.2015 
(2) 19.10.2015 
rekomendacja zarządu i RN; dywidenda miałaby zostać wypłacona w dwóch transzach, po 2 zł na akcję każda 
 KINOPOL
 (KPL)
1,00  rekomendacja zarządu; dywidenda zostanie wypłacona zysku za 2014 r. oraz zysków z lat poprzednich 
 KONSSTALI
 (KST)
1,50  rekomendacja zarządu 
 KRUK
 (KRU)
1,50  rekomendacja zarządu i RN 
 LENA
 (LEN)
0,30  rekomendacja zarządu 
 MAGELLAN
 (MAG)
1,85  rekomendacja zarządu 
 MBANK
 (MBK)
17,00  29.05.2015  18.06.2015  30.03.2015  projekt uchwały WZA 
 MCLOGIC
 (MCL)
3,00  10.03.2015  24.03.2015  24.02.2015   
 MEGARON
 (MEG)
0,46  spółka wypłaciła zaliczkę na dywidendę za 2014 r.; łączna wys. wypłaconej zaliczki wyniosła 1.242.000,00 zł, co daje 0,46 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 12 stycznia 2015 r. 
 MERCATOR
 (MRC)
0,25  rekomendacja zarządu 
 MINOX
 (MNX)
0,01  rekomendacja zarządu 
 MNI 0,06  rekomendacja zarządu 
 MOL 0,00  16.04.2015  projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF) 
 MWTRADE
 (MWT)
1,02  23.04.2015  08.05.2015  02.04.2015  projekt uchwały WZA 
 NEUCA
 (NEU)
4,33  rekomendacja zarządu 
 OLYMPIC
 (OEG)
0,10  01.05.2015  04.05.2015  16.04.2015  projekt uchwały WZA: dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 ORANGEPL
 (OPL)
0,50  25.06.2015  09.07.2015  rekomendacja zarządu 
 PCM 3,61  17.04.2015  05.05.2015  10.04.2015  projekt uchwały WZA 
 PEKAO
 (PEO)
10,00  22.06.2015  07.07.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 PELION
 (PEL)
2,00  rekomendacja zarządu 
 PGNIG
 (PGN)
0,16  15.07.2015  04.08.2015  16.04.2015  projekt uchwały WZA 
 PKNORLEN
 (PKN)
1,65  16.06.2015  08.07.2015  rekomendacja zarządu; wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku lat ubiegłych 
 PKPCARGO
 (PKP)
0,00  rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 110.000.000 zł = 53.922.000 zł z zysku za 2014 r. + 56.078.000 zł z zysków z lat ubiegłych 
 POLWAX
 (PWX)
1,22  22.05.2015  08.06.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 PRAGMAFA
 (PRF)
1,56  rekomendacja zarządu 
 PRAGMAINK
 (PRI)
1,00  rekomendacja zarządu; propozycja przewiduje przeznaczenie zysku za rok 2014 na wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję oraz wypłacenie z zysku lat ubiegłych dodatkowej dywidendy w wy. 0,85 zł na akcję 
 QUERCUS
 (QRS)
0,46  rekomendacja zarządu; na wypłatę dywidendy lub nabycie akcji własnych (do decyzji WZA) zostanie przeznaczona kwota 30 643 933,16 zł, przy czym w przypadku wypłaty dywidendy byłoby to 0,46 zł na akcję, w przypadku skupu akcji własnych - 8,5 zł za akcję 
 RADPOL
 (RDL)
0,28  rekomendacja zarządu 
 RAWLPLUG
 (RWL)
0,00  wg raportu rocznego za 2014 r. 
 ROBYG
 (ROB)
0,11  rekomendacja zarządu 
 ROPCZYCE
 (RPC)
0,75  rekomendacja zarządu i RN 
 SEKO
 (SEK)
0,32  rekomendacja zarządu i RN 
 SONEL
 (SON)
0,50  rekomendacja zarządu 
 STALPROFI
 (STF)
0,10  15.07.2015  05.08.2015  rekomendacja zarządu 
 SYNTHOS
 (SNS)
0,25  rekomendacja zarządu 
 TALANX
 (TNX)
1,25  rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 TALEX
 (TLX)
1,80  rekomendacja zarządu 
 TAURONPE
 (TPE)
0,15  22.07.2015  12.08.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 TESGAS
 (TSG)
0,10  rekomendacja zarządu 
 TRANSPOL
 (TRN)
0,16  11.06.2015  26.06.2015  rekomendacja zarządu 
 VISTAL
 (VTL)
0,30  rekomendacja zarządu 
 WADEX
 (WAX)
0,67  rekomendacja zarządu i RN 
 WAWEL
 (WWL)
20,00  18.05.2015  02.06.2015  rekomendacja zarządu 
 WDBBU
 (WDB)
0,12  rekomendacja zarządu 
 ZEPAK
 (ZEP)
0,80  rekomendacja zarządu 
 ZYWIEC
 (ZWC)
5,00  na podst. uchwały z dn. 22 października 2014 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51.356.685,00 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014; ustalenie prawa do dywidendy 4.12.2014 r.; wypłata dywidendy 11.12.2014 r.