#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Jak oceniasz skutki tzw. planu Balcerowicza?
 
   DYWIDENDY

W tabeli dywidend znajdziesz aktualne i historyczne wartości dywidend wypłacanych przez spółki giełdowe. Szczegółówe informacje uzyskasz klikając w nazwę spółki.
Wybierz dywidendę za rok 
* pamiętaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek   zryczałtowany w wys. 19 proc.
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Kliknij nazwę kolumny aby posortować 
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
 ABCDATA
 (ABC)
0,36  30.06.2014  14.07.2014  23.06.2014  łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych 
 ACAUTOGAZ
 (ACG)
2,30  16.06.2014  01.07.2014  07.05.2014   
 ACE 0,24  04.07.2014  (1) 18.07.2014 
(2) 31.10.2014 
17.06.2014  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; wypłata w 3 transzach: 0,10 euro - 18.07.2014 oraz 2 x 0,07 euro 31.10.2013 r. i 27.02.2015 
 ACTION
 (ACT)
1,00  21.08.2014  05.09.2014  22.05.2014   
 AITON
 (AIT)
0,09  23.05.2014  27.06.2014  29.04.2014   
 AMICA
 (AMC)
3,50  23.06.2014  08.07.2014  04.06.2014   
 ANALIZY
 (AOL)
1,00  09.05.2014  26.05.2014  23.04.2014   
 APATOR
 (APT)
0,60  24.06.2014  08.07.2014  16.06.2014  na poczet dywidendy za 2013 r. wypłacona została w grudniu 2013 r. zaliczka w łącznej wys. 9.932.108,40 zł, czyli 0,30 zł brutto na 1 akcję; ustalenie prawa do zaliczki - 16 grudnia 2013 r., wypłata zaliczki - 23 grudnia 2013 r.; do wypłaty pozostało 0,03 zł na akcję, łącznie 9.932.108,40 zł 
 APLISENS
 (APN)
0,26  10.07.2014  24.07.2014  24.06.2014   
 APS 0,22  05.05.2014  20.05.2014  24.04.2014   
 APSENERGY
 (APE)
0,03  10.07.2014  24.07.2014  30.06.2014   
 AQUABB
 (AQU)
0,99  18.06.2014  04.07.2014  10.06.2014  łączna kwota dywidendy 12.857.126,04 zł = 10.129.856,88 zł (tj. 0,78 zł na akcję) z podziału zysku za 2013 r. + 2.727.269,16 zł (tj. 0,21 zł na akcję) z kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę przyszłych dywidend 
 ARCUS
 (ARC)
0,05  15.07.2014  01.08.2014  18.06.2014   
 ARTERIA
 (ARR)
0,60  17.10.2014  13.11.2014  26.06.2014  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 ASBIS
 (ASB)
0,06  18.06.2014  03.07.2014  05.06.2014  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w USD 
 ASSECOBS
 (ABS)
0,80  14.05.2014  02.06.2014  15.04.2014   
 ASSECOPOL
 (ACP)
2,60  21.05.2014  05.06.2014  12.05.2014   
 ASSECOSEE
 (ASE)
0,32  11.07.2014  30.07.2014  24.04.2014   
 ASSECOSLO
 (ACS)
0,37  17.04.2014  28.04.2014  09.04.2014  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 ATENDE
 (ATD)
0,15  14.07.2014  29.07.2014  18.06.2014   
 ATM 0,12  30.09.2014  14.10.2014  16.07.2014  projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 4.361.201,28 zł = 3.871.570,15 zł, tj. cały zysk za 2013 r. + 489.631,13 zł z kapitału rezerwowegoł ING OFE zgłosił projekt uchwały na ZWZ ATM, który zakłada przeznaczenie na dywidendę 18,54 mln zł, czyli 0,51 zł na akcję 
 ATMGRUPA
 (ATG)
0,08  02.06.2014  16.06.2014  26.05.2014  łączna kwota dywidendy 13.488.000 zł = 6.679.000 zł cały zysk za 2013 r. + 6.809.000 zł z kapitału zapasowego 
 ATREM
 (ATR)
0,16  30.06.2014  17.07.2014  17.06.2014   
 AVIAAML
 (AAL)
0,20  15.05.2014  28.05.2014  30.04.2014  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w litach (LTL) 
 BBCONSULT
 (BBA)
0,07  10.07.2014  30.07.2014  25.06.2014   
 BENEFIT
 (BFT)
8,00  29.08.2014  18.09.2014  25.06.2014   
 BERLING
 (BRG)
0,30  10.07.2014  30.07.2014  24.06.2014   
 BETACOM
 (BCM)
1,00  01.08.2014  22.08.2014  21.07.2014  rok obrotowy 2013/2014 trwa od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. 
 BETOMAX
 (BTX)
0,10  31.07.2014  07.10.2014  27.06.2014   
 BOGDANKA
 (LWB)
5,80  11.09.2014  02.10.2014  12.06.2014   
 BSCDRUK
 (BSC)
0,50  10.07.2014  28.07.2014  24.06.2014   
 BUDIMEX
 (BDX)
11,85  06.05.2014  21.05.2014  24.04.2014   
 BZWBK
 (BZW)
10,70  02.05.2014  16.05.2014  16.04.2014   
 CALESCO
 (CLS)
0,03  23.07.2014  12.08.2014  23.06.2014   
 CASPAR
 (CSR)
0,42  30.06.2014  14.07.2014  09.06.2014   
 CCC 1,60  26.09.2014  10.10.2014  27.06.2014   
 CCS 0,35  27.05.2014  10.06.2014  13.05.2014   
 CEZ 40,00  03.07.2014  01.08.2014  27.06.2014  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK 
 CFBPS
 (CFB)
0,10  30.06.2014  30.07.2014  30.05.2014   
 CIECH
 (CIE)
1,13  29.05.2014  28.11.2014  23.05.2014   
 CNT 0,35  27.06.2014  11.07.2014  10.06.2014   
 COMARCH
 (CMR)
1,50  31.07.2014  18.08.2014  26.06.2014   
 CYFRPLSAT
 (CPS)
0,26  22.05.2014  06.06.2014  29.04.2014   
 DEBICA
 (DBC)
4,18  29.08.2014  16.12.2014  04.06.2014   
 DECORA
 (DCR)
0,42  18.07.2014  01.08.2014  25.04.2014  łączna kwota dywidendy = 2.638.718,94 zł cały zysk za 2013 r. + 2.108.675,46 zł z kapitału zapasowego 
 DOMDEV
 (DOM)
2,20  12.06.2014  27.06.2014  22.05.2014  łączna kwota dywidendy 54.494.598,40 zł = 54.352.343,33 zł cały zysk za 2013 r. + 142.255,07 z kapitału zapasowego 
 EBC 0,10  30.07.2014  20.08.2014  30.06.2014   
 ECA 0,04  19.08.2014  01.09.2014  24.06.2014   
 EDINVEST
 (EDI)
0,06  05.09.2014  15.09.2014  05.06.2014   
 EFEKT
 (EFK)
0,65  17.09.2014  01.10.2014  24.06.2014  dywidenda wynosi 0,65 zł na jedną akcję zwykłą i 0,78 zł na jedną akcję uprzywilejowaną 
 EKOEXPORT
 (EEX)
0,68  26.05.2014  30.06.2014  13.05.2014  wypłata dywidendy nastąpi w okresie pomiędzy 30 czerwca a 31 października 2014 r. 
 EKOPOL
 (EGH)
0,02  16.07.2014  31.07.2014  25.06.2014  dywidenda wynosi 0,02 zł na jedną akcję zwykłą serii C, F, D i H i 0,03 zł na jedną akcję uprzywilejowaną serii A i E 
 ELBUDOWA
 (ELB)
2,00  22.07.2014  05.08.2014  22.05.2014   
 ELEKTROTI
 (ELT)
0,75  11.06.2014  27.06.2014  03.06.2014   
 EMONT
 (ELM)
0,04  02.07.2014  16.07.2014  24.06.2014   
 EMPERIA
 (EMP)
0,90  13.06.2014  30.06.2014  05.06.2014   
 ENAP
 (ENP)
0,05  07.07.2014  27.11.2014  29.05.2014   
 ENEA
 (ENA)
0,57  23.07.2014  12.08.2014  24.04.2014   
 ENERGA
 (ENG)
1,00  27.05.2014  10.06.2014  20.05.2014   
 ENERGOINS
 (ENI)
0,60  26.05.2014  11.06.2014  16.05.2014   
 ERBUD
 (ERB)
0,70  21.07.2014  04.08.2014  25.06.2014  łączna kwota dywidendy 8.900.182,20 zł = 8.415.922,44 zł, tj. cały zysk za 2013 r. + 484.259,76 zł z kapitału zapasowego 
 ERGIS
 (EGS)
0,10  16.06.2014  02.07.2014  05.06.2014   
 ESKIMOS
 (ESK)
0,02  30.05.2014  11.06.2014  16.05.2014   
 ESSYSTEM
 (ESS)
0,05  01.07.2014  15.07.2014  08.05.2014  łączna kwota dywidendy 2.143.181,85 zł = 1.176.837,44 zł cały zysk za 2013 r. + 966.344,41 zł z kapitału zapasowego 
 EUCO
 (EUC)
1,05  31.07.2014  21.08.2014  24.06.2014  łączna kwota dywidendy 5.880.000,00 zł = 4.022.460,49 zł z zysku za 2013 r. + 1.857.539,51 zł z zysków z lat ubiegłych 
 EUROCASH
 (EUR)
0,79  16.05.2014  02.06.2014  29.04.2014  łączna kwota dywidendy 110.570.891,24 zł = 90.770.891,24 zł z zysku za 2013 r. + kwota nie wyższa niż 19.800.000 zł przeniesiona z utworzonego z zysku z lat ubiegłych kapitału zapasowego 
 EUROTAX
 (ETX)
0,10  27.06.2014  15.07.2014  09.06.2014   
 EUROTEL
 (ETL)
0,84  26.09.2014  10.10.2014  26.06.2014   
 EXOUPOS
 (GEU)
0,60  06.05.2014  21.05.2014  28.04.2014  łączna kwota dywidendy za 2013 r. wynosi 8.700.000 zł, na poczet przewidywanej dywidendy za 2013 r. 20.08.2013 r. została wypłacona zaliczka w łącznej wys. 2.700.000 zł, czyli 0,27 zł na akcję 
 FAMUR
 (FMF)
0,84  09.07.2014  25.07.2014  30.06.2014  łączna kwota dywidendy 404.460.000,00 zł = 139.519.457,33 zł tj. cały zysk za 2013 r. + 264.940.542,67 zł z kapitału zapasowego 
 FASING
 (FSG)
0,70  29.08.2014  12.09.2014  24.06.2014   
 FERRO
 (FRO)
1,00  01.07.2014  (1) 17.07.2014 
(2) 18.11.2014 
05.06.2014  łączna kwota dywidendy 21.196.797 zł = 8.802.423,07 zł, tj. cały zysk za 2013 r. + 12.394.373,93 zł z kapitału zapasowego; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: I transza 0,40 zł na akcję - 17 lipca 2014 r., II transza 0,60 zł na akcję - 18 listopada 2014 r. 
 FORTE SA
 (FTE)
1,50  25.06.2014  09.07.2014  10.06.2014   
 FORTUNA
 (FEG)
0,22  19.06.2014  26.06.2014  06.06.2014  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 GPW 1,20  07.08.2014  26.08.2014  25.07.2014  WZA zwołane na 26 czerwca 2014 r., kontynuowane 15 lipca 2014 r. i zakończone 25 lipca 2014 r. 
 GRUPAAZOTY
 (ATT)
0,20  18.06.2014  09.07.2014  10.06.2014   
 GWARANT
 (GWR)
0,39  09.07.2014  29.08.2014  25.06.2014   
 HANDLOWY
 (BHW)
7,15  07.07.2014  29.08.2014  24.06.2014   
 HORTICO
 (HOR)
0,07  11.07.2014  28.07.2014  30.06.2014   
 HYDRAPRES
 (HPS)
0,01  24.06.2014  07.07.2014  12.06.2014   
 HYDROTOR
 (HDR)
2,00  11.09.2014  02.10.2014  28.06.2014   
 IAI 0,05  01.07.2014  15.07.2014  24.06.2014   
 ICPGROUP
 (ICP)
0,13  30.06.2014  27.08.2014  11.06.2014   
 IMS 0,04  12.06.2014  27.06.2014  04.06.2014   
 INDYKPOL
 (IND)
0,14  14.08.2014  29.08.2014  27.05.2014   
 INGBSK
 (ING)
4,40  14.05.2014  03.06.2014  10.04.2014   
 INPRO
 (INP)
0,10  10.07.2014  24.07.2014  11.06.2014   
 INSTALKRK
 (INK)
0,20  02.07.2014  06.08.2014  17.05.2014   
 INTERAOLT
 (IRL)
0,65  15.05.2014  28.05.2014  30.04.2014  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w litach (LTL) 
 INTERCARS
 (CAR)
0,71  30.06.2014  14.07.2014  26.05.2014   
 INTROL
 (INL)
0,38  01.07.2014  16.07.2014  23.06.2014   
 IPOPEMA
 (IPE)
0,30  25.06.2014  09.07.2014  17.06.2014  łączna kwota dywidendy 9.000.000 zł = 5.619.462,51 zł tj. cały zysk za 2013 r. + 3.380.537,49 zł z kapitału zapasowego 
 IZOSTAL
 (IZS)
0,12  12.08.2014  01.09.2014  14.05.2014   
 KBJ 0,21  01.08.2014  14.08.2014  18.06.2014   
 KETY
 (KTY)
10,00  17.07.2014  06.08.2014  21.05.2014  łączna kwota dywidendy 93.815.380,00 zł = 67.297.459,25 zł z zysku za 2013 r. + 26.517.920,75 zł z kapitału zapasowego 
 KGHM
 (KGH)
5,00  08.07.2014  (1) 18.08.2014 
(2) 18.11.2014 
23.06.2014   
 KINOPOL
 (KPL)
0,45  14.07.2014  14.08.2014  30.06.2014  łączna kwota dywidendy 6.219.631,80 zł = 3.458.236,10 zł tj. cały zysk za 2013 r. + 2.761.395,70 zł z kapitału zapasowego 
 KOFOLA
 (KFL)
0,65  23.09.2014  08.12.2014  23.06.2014  dywidenda zostanie wypłacona z funduszu dywidendowego 
 KOMPLEKS
 (KMS)
0,05  01.09.2014  16.09.2014  24.06.2014   
 KOMPUTRON
 (KOM)
0,27  rekomendacja zarządu; rok obrotowy 2014/2013 trwa od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. 
 KRKA
 (KRK)
2,10  08.07.2014  03.07.2014  projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 KRUSZWICA
 (KSW)
2,34  25.07.2014  11.08.2014  11.06.2014   
 LEASINGEX
 (LEX)
0,05  31.07.2014  14.08.2014  30.06.2014   
 LENA
 (LEN)
0,30  09.05.2014  27.05.2014  24.04.2014   
 LENTEX
 (LTX)
0,35  09.07.2014  23.07.2014  17.04.2014   
 LIVECHAT
 (LVC)
0,37  23.07.2014  24.07.2014  23.07.2014  projekt uchwały WZA; rok obrotowy 2013/2014 trwa od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. 
 LPP 93,73  05.09.2014  25.09.2014  23.06.2014   
 MAKOLAB
 (MLB)
0,06  14.07.2014  04.08.2014  30.06.2014   
 MBANK
 (MBK)
17,00  05.05.2014  19.05.2014  31.03.2014   
 MCLOGIC
 (MCL)
2,75  17.03.2014  31.03.2014  03.03.2014   
 MEDICALG
 (MDG)
1,35  04.07.2014  19.08.2014  27.06.2014   
 MEGARON
 (MEG)
0,55  23.06.2014  08.07.2014  13.06.2014   
 MENNICA
 (MNC)
0,45  10.07.2014  30.07.2014  17.06.2014   
 MERCATOR
 (MRC)
0,03  08.07.2014  25.07.2014  30.06.2014   
 MERCOR
 (MCR)
9,26  15.07.2014  29.07.2014  07.07.2014  projekt uchwały WZA; rok obrotowy w spółce trwa od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. 
 MILKILAND
 (MLK)
0,07  31.10.2014  14.11.2014  20.06.2014  dywidenda została podana w euro 
 MILKPOL
 (MLP)
0,02  11.07.2014  25.07.2014  30.06.2014   
 MILLENNIUM
 (MIL)
0,22  07.05.2014  21.05.2014  10.04.2014   
 MOL 590,10  29.05.2014  05.06.2014  24.04.2014  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach: łączna kwota dywidendy = 47 mln HUF dywidendy regularnej + 13 mln HUF dywidendy specjalnej 
 MWTRADE
 (MWT)
0,83  12.05.2014  21.05.2014  22.04.2014   
 NETIA
 (NET)
0,42  29.05.2014  17.06.2014  21.05.2014  łączna kwota dywidendy 146.122.525,08 zł = 30.724.524,94 zł tj. cały zysk za 2013 r. + do 115.729.807,28 zł z kapitału zapasowego 
 NETWISE
 (NTW)
0,50  07.04.2014  21.04.2014  31.03.2014   
 NEUCA
 (NEU)
3,80  24.04.2014  12.05.2014  15.04.2014   
 NEWAG
 (NWG)
0,45  17.09.2014  02.10.2014  17.06.2014   
 NOVITA
 (NVT)
2,03  30.05.2014  13.06.2014  26.05.2014  dywidenda nadzwyczajna zostanie wypłacona z rezerwowego funduszu dywidendowego 
 NOWAGALA
 (CNG)
0,08  30.09.2014  15.10.2014  30.06.2014   
 OLYMPIC
 (OEG)
0,10  12.05.2014  13.05.2014  25.04.2014  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 ONICO
 (ONC)
1,50  19.06.2014  04.07.2014  26.05.2014   
 OPONEO.PL
 (OPN)
0,05  03.07.2014  30.07.2014  26.06.2014   
 OPTEAM
 (OPM)
0,11  01.07.2014  17.07.2014  12.06.2014   
 ORANGEPL
 (OPL)
0,50  26.06.2014  10.07.2014  10.04.2014   
 ORBIS
 (ORB)
1,50  16.07.2014  01.08.2014  27.06.2014  łączna kwota dywidendy 69.115.512 zł = 59.577.840,17 zł tj. cały zysk za 2013 r. + 9.537.671,83 zł z zysków niepodzielonych w latach ubiegłych 
 ORIONINV
 (ORN)
0,60  25.09.2014  16.10.2014  25.06.2014   
 OTLOG
 (OTS)
7,00  03.06.2014  18.06.2014  26.05.2014   
 PANOVA
 (NVA)
0,50  15.07.2014  30.07.2014  16.04.2014   
 PCCEXOL
 (PCX)
0,03  04.07.2014  21.07.2014  26.06.2014   
 PCZ 0,10  25.06.2014  10.07.2014  17.06.2014  dywidenda wyniesie 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,15 zł na akcję uprzywilejowaną 
 PEGAS
 (PGS)
1,10  17.10.2014  29.10.2014  16.06.2014  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w euro 
 PEIXIN
 (PEX)
0,12  06.05.2014  16.05.2014  24.04.2014  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w euro; w przeliczeniu dywidenda wynosi 0,5029 zł na akcję 
 PEKAO
 (PEO)
9,96  18.06.2014  04.07.2014  12.06.2014   
 PELION
 (PEL)
3,00  12.05.2014  28.05.2014  30.04.2014   
 PGE 1,10  05.09.2014  26.09.2014  06.06.2014   
 PGNIG
 (PGN)
0,15  14.08.2014  04.09.2014  15.05.2014   
 PGSSOFT
 (PSW)
0,25  18.06.2014  02.07.2014  08.05.2014  na podst. uchwały zarządu z dn. 23 sierpnia 2013 r. spółka wypłaciła kwotę 1.390.145,25 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 0,05 zł na akcję; w związku z powyższym do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 5.560.581,00 zł, tj. kwota 0,20 zł na akcję 
 PHARMENA
 (PHR)
0,11  01.07.2014  22.07.2014  10.06.2014   
 PHN 2,16  07.05.2014  21.05.2014  11.04.2014  łączna kwota dywidendy 99.849.486,24 zł = 98.966.630,49 zł cały zysk za 2013 r. + 882.855,75 zł z kapitału zapasowego 
 PKNORLEN
 (PKN)
1,44  16.06.2014  08.07.2014  15.05.2014   
 PKOBP
 (PKO)
0,75  18.09.2014  03.10.2014  26.06.2014   
 PKPCARGO
 (PKP)
3,07  20.05.2014  04.06.2014  12.05.2014  łączna kwota dywidendy = 86.556.464,15 zł z zysku za 2013 r. + 50.939.371,04 zł z zysków zatrzymanych 
 PLASTBOX
 (PLX)
0,08  04.07.2014  23.07.2014  24.06.2014   
 PLASTPACK
 (PPC)
0,10  02.04.2014  16.04.2014  24.03.2014   
 POLICE
 (PCE)
0,31  26.05.2014  11.06.2014  24.04.2014   
 POLMED
 (POM)
0,04  18.07.2014  29.08.2014  26.06.2014   
 POLNA
 (PLA)
2,00  07.07.2014  22.07.2014  26.06.2014   
 PRAGMAINK
 (PRI)
1,00  03.07.2014  17.07.2014  17.06.2014   
 PRESCO
 (PRE)
0,12  12.06.2014  30.06.2014  28.05.2014   
 PROCAD
 (PRD)
0,07  23.05.2014  09.06.2014  15.05.2014   
 PROJPRZEM
 (PJP)
0,40  05.06.2014  25.06.2014  13.05.2014  łączna kwota dywidendy 2.393.086,40 zł = 2.184.873,09 zł tj. cały zysk za 2013 r. + 208.213,31 z kapitału zapasowego 
 PROLOG
 (PRL)
1,30  27.05.2014  16.06.2014  05.05.2014   
 PROTEKTOR
 (PRT)
0,27  26.09.2014  10.10.2014  27.06.2014  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 PRYMUS
 (PRS)
0,15  08.07.2014  23.07.2014  10.06.2014   
 PWRMEDIA
 (PWM)
0,07  02.06.2014  16.06.2014  12.05.2014   
 PZU 54,00  17.09.2014  (1) 08.10.2014 
(2) 15.01.2015 
17.06.2014  w związku z wypłatą 19 listopada 2013 r. zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 1.727.046.000,00 zł, tj. 20,00 zł na akcję, pozostała do wypłaty część dywidendy wynosi 2.935.978.200,00 zł, tj. 34 zł na akcję; pozostała kwota dywidendy zostanie wypłacona w dwóch równych transzach po 17,00 zł na akcję 
 QUMAK
 (QMK)
1,00  15.09.2014  01.12.2014  16.06.2014  łączna kwota dywidendy 10.375.082 zł = 7.262.557,40 zł z zysku za 2013 r. + 3.112.524,60 zł z kapitału zapasowego 
 RADPOL
 (RDL)
0,28  14.07.2014  01.08.2014  06.05.2014   
 RAFAMET
 (RAF)
0,15  14.08.2014  28.08.2014  28.05.2014   
 RAINBOW
 (RBW)
0,35  17.06.2014  03.07.2014  03.06.2014   
 RAWLPLUG
 (RWL)
0,33  14.08.2014  28.08.2014  27.06.2014   
 RELPOL
 (RLP)
0,25  11.07.2014  25.07.2014  13.06.2014   
 ROBYG
 (ROB)
0,08  14.05.2014  29.05.2014  07.05.2014   
 ROPCZYCE
 (RPC)
0,65  30.04.2014  14.05.2014  17.04.2014   
 S4E 2,00  23.06.2014  30.09.2014  06.06.2014   
 SANOK
 (SNK)
1,27  02.07.2014  17.07.2014  23.06.2014   
 SECOGROUP
 (SWG)
0,75  16.06.2014  01.07.2014  30.05.2014   
 SEKA
 (SEA)
0,10  10.07.2014  25.07.2014  30.06.2014   
 SEKO
 (SEK)
0,32  01.07.2014  15.07.2014  28.05.2014   
 SELENAFM
 (SEL)
0,28  30.06.2014  16.07.2014  09.06.2014   
 SFKPOLKAP
 (SFK)
0,08  15.07.2014  31.07.2014  30.06.2014   
 SILVANO
 (SFG)
0,10  14.07.2014  15.07.2014  30.06.2014  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 SIMPLE
 (SME)
0,45  02.07.2014  (1) 30.09.2014 
(2) 31.12.2014 
17.06.2014  wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach: I transza 0,23 zł na akcję (łącznie 1.007.468,54 zł) - 30 września 2014 r.; II transza 0,22 zł na akcję (łącznie 963.665,56 zł) - 31 grudnia 2014 r. 
 SKOK
 (SKO)
0,04  02.06.2014  18.06.2014  23.04.2014  dywidenda wyniesie 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną; część wskazanej kwoty w wys. 4.770.118,36 zł została wypłacona akcjonariuszom 25.10.2013 r., tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013; do wypłaty pozostaje kwota 4.770.118,36 zł, co daje 0,02 zł na akcję zwykłą oraz 0,03 zł na każdą akcję uprzywilejowaną 
 SNIEZKA
 (SKA)
2,50  17.06.2014  01.07.2014  02.06.2014   
 SOLAR
 (SOL)
0,04  26.08.2014  30.09.2014  27.06.2014   
 SONEL
 (SON)
0,30  05.06.2014  20.06.2014  13.05.2014   
 STALPROD
 (STP)
0,60  15.09.2014  30.09.2014  25.06.2014   
 STALPROFI
 (STF)
0,09  10.09.2014  01.10.2014  12.06.2014   
 SYNTHOS
 (SNS)
0,31  25.04.2014  05.05.2014  17.04.2014   
 TALEX
 (TLX)
1,30  20.05.2014  03.06.2014  08.05.2014   
 TAURONPE
 (TPE)
0,19  14.08.2014  04.09.2014  15.05.2014   
 TAXNET
 (TXN)
0,05  19.07.2014  01.12.2014  30.06.2014   
 TERESA
 (TER)
1,20  06.06.2014  24.06.2014  22.05.2014  łączna kwota dywidendy 2.889.692,40 zł = 2.856.387,63 zł tj. cały zysk za 2013 r. + 33.304,77 zł z kapitału zapasowego 
 TERMOEXP
 (TME)
0,05  25.09.2014  10.10.2014  26.06.2014   
 TESGAS
 (TSG)
0,25  18.06.2014  07.07.2014  10.06.2014   
 TFONE
 (TFO)
0,10  26.09.2014  10.10.2014  30.06.2014   
 TOYA
 (TOA)
0,19  11.07.2014  30.07.2014  26.06.2014   
 UNIBEP
 (UNI)
0,12  24.06.2014  03.07.2014  12.06.2014   
 UNIMOT
 (UNT)
0,10  12.07.2014  31.07.2014  27.06.2014   
 VERBICOM
 (VRB)
0,02  14.07.2014  24.07.2014  30.06.2014  łączna kwota dywidendy 158.486,62 zł = 41.002,42 zł, tj. cały zysk za 2013 r. + 117.484,20 zł z kapitału zapasowego 
 VIATRON
 (VIA)
0,25  29.08.2014  12.09.2014  24.06.2014   
 VINDEXUS
 (VIN)
0,05  01.09.2014  15.09.2014  16.06.2014   
 VOTUM
 (VOT)
0,51  08.07.2014  (1) 22.07.2014 
(2) 22.10.2014 
24.06.2014  wypłata I transzy dywidendy w wys. 0,25 zł na akcję - 22 lipca 2014 r.; wypłata II transzy dywidendy w wys. 0,26 zł na akcję - 22 października 2014 r. 
 WADEX
 (WAX)
0,30  21.05.2014  11.06.2014  07.05.2014   
 WANDALEX
 (WDX)
0,15  02.06.2014  17.06.2014  29.05.2014   
 WASKO
 (WAS)
0,01  14.08.2014  29.08.2014  12.06.2014   
 WAWEL
 (WWL)
20,00  19.05.2014  03.06.2014  30.04.2014   
 WDBBU
 (WDB)
0,07  29.07.2014  13.08.2014  30.06.2014   
 WIELTON
 (WLT)
0,29  31.07.2014  (1) 22.08.2014 
(2) 10.12.2014 
26.06.2014  wypłata dywidendy w dwóch transzach: I transza 0,19 zł - 22 sierpnia 2014 r.; II transza 0,10 zł - 10 grudnia 2014 r. 
 WIERZYCL
 (WRL)
0,05  10.07.2014  28.07.2014  02.07.2014   
 WODKAN
 (WOD)
0,11  09.06.2014  25.06.2014  30.05.2014   
 WOJAS
 (WOJ)
0,15  03.09.2014  24.09.2014  20.06.2014   
 ZEPAK
 (ZEP)
0,68  06.08.2014  20.08.2014  25.06.2014   
 ZPUE
 (PUE)
12,38  23.05.2014  13.06.2014  05.05.2014  dywidenda wyniesie 12,38 zł na akcję zwykłą oraz 13,02 zł na akcję uprzywilejowaną 
 ZYWIEC
 (ZWC)
18,00  08.05.2014  22.05.2014  24.04.2014  łączna kwota dywidendy = 49.147.362,15 zł tj. cały fundusz rezerwowy + 135.736.703,85 zł - część zysku za 2013 r.; na podst. uchwały z dn. 24 września 2013 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51.356.685,00 zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 w kwocie 5,00 zł za akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 133.527.381,00 zł, tj. kwota 13 zł za akcję