#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy program 500 plus może zachęcić emigrantów do Polski?
 
   DYWIDENDY

W tabeli dywidend znajdziesz aktualne i historyczne wartości dywidend wypłacanych przez spółki giełdowe. Szczegółówe informacje uzyskasz klikając w nazwę spółki.
Wybierz dywidendę za rok 
* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji (obowiązuje od października 2014 r.; wcześniej obowiązywał 3-dniowy okres rozliczenia transakcji)
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek   zryczałtowany w wys. 19 proc.
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Kliknij nazwę kolumny aby posortować 
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
 AATHOLD
 (AHL)
0,40  rekomendacja zarządu 
 AMBRA
 (AMB)
0,52  20.10.2016  03.11.2016  11.10.2016  rok obrotowy 2015/2016 trwa od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. 
 APATOR
 (APT)
1,05  12.06.2017  rekomendacja zarządu; na poczet dywidendy z zysku za 2016 rok wypłacona została w grudniu 2016 roku zaliczka w wysokości 0,35 zł (ustalenie prawa do zaliczki - 30 listopada 2016 r., wypłata zaliczki - 7 grudnia 2016 r.). Pozostała deklarowana kwota dywidendy, w wysokości 0,70 zł brutto na 1 akcję, zostanie wypłacona po jej zatwierdzeniu przez ZWZA, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. 
 AQUABB
 (AQU)
0,87  rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 11.298.686,52 zł = 9.350.637,12 zł z zysku za 2016 r. + 1948049,40 zł z kapitału rezerwowego 
 ASSECOBS
 (ABS)
1,27  12.05.2017  01.06.2017  20.04.2017  projekt uchwały WZA 
 ASSECOPOL
 (ACP)
3,01  rekomendacja zarządu 
 ASSECOSEE
 (ASE)
0,48  30.06.2017  14.07.2017  30.03.2017  projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 24.909.240,48 zł = 17.543,54 zł z zysku za 2016 r. + 24.891.696,94 zł z kapitału rezerwowego 
 ASSECOSLO
 (ACS)
1,08  05.04.2017  28.04.2017  29.03.2017  projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 23.068.800 euro = 10.155.164,90 euro tj. cały zyska za 2016 r. + 3.709.133,31 euro z niepodzielnonych zysków z 2009 r. + 2.306.908,13 euro z niepodzielnonych zysków z 2010 r. + 2.424.247,98 euro z niepodzielnonych zysków za 2012 r. + 4.473.345,68 euro z niepodzielnonych zysków z 2013 r.; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 ATAL
 (1AT)
1,68  02.05.2017  18.05.2017  24.04.2017  projekt uchwały 
 ATMGRUPA
 (ATG)
0,22  22.05.2017  05.06.2017  rekomendacja zarządu 
 BIOFACTOR
 (BFC)
0,11  propozycja zarządu 
 BUDIMEX
 (BDX)
14,99  19.05.2017  05.06.2017  rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 382.696.169,02 zł = 381.916.051,20 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 780.117,82 zł z kapitału zapasowego 
 CEZ 33,00  rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK 
 DOMDEV
 (DOM)
5,05  (1) 26.06.2017 
(2) 04.07.2017 
rekomendacja zarządu 
 ELBUDOWA
 (ELB)
6,00  rekomendacja zarządu i RN 
 EXOUPOS
 (GEU)
0,51  12.04.2017  27.04.2017  05.04.2017  projekt uchwały WZA 
 GRODNO
 (GRN)
0,17  02.11.2016  18.11.2016  28.09.2016  rok obrotowy 2015/2016 trwa od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. 
 GTC 0,27  rekomendacja zarządu i RN 
 HANDLOWY
 (BHW)
4,53  03.07.2017  20.07.2017  rekomendacja zarządu i RN 
 IZOSTAL
 (IZS)
0,07  16.08.2017  01.09.2017  rekomendacja zarządu i RN 
 KERNEL
 (KER)
0,25  20.04.2017  27.04.2017  12.12.2016  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w dolarach 
 KINOPOL
 (KPL)
1,13  rekomendacja zarządu; łaczna kwota dywidendy 22.398.186,52 zł = 18.098.006,66 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 4.300.179,86 zł z zysków z lat poprzednich 
 KOGENERA
 (KGN)
6,58  rekomendacja zarządu i RN 
 KRUK
 (KRU)
2,00  rekomendacja zarządu; wypłata dywidendy nastąpi z zysku netto za 2016 r., powiększonego o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego 
 KRUSZWICA
 (KSW)
8,70  28.10.2016  na poczet dywidendy z zysku za 2016 rok wypłacona została w grudniu 2016 roku zaliczka w łącznej wysokości 199.986.456,30 zł z kapitału zapasowego, tj. 8,70 zł na akcję (WZA 28.10.2016 r.; ustalenie prawa do zaliczki - 2 grudnia 2016 r., wypłata zaliczki - 9 grudnia 2016 r.) 
 LCCORP
 (LCC)
0,07  rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 31.329.081,77 zł = 31.217.938,75 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 111.143,02 zł z kapitału zapasowego 
 LENA
 (LEN)
0,30  rekomendacja zarządu 
 LOKUM
 (LKD)
0,78  rekomendacja zarządu; dywidenda zostanie wypłacona z zysku za 2016 r. oraz z kapitału zapasowego 
 MCLOGIC
 (MCL)
3,25  12.04.2017  05.05.2017  20.03.2017   
 MEGARON
 (MEG)
0,43  spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za 2016 r.; łączna wys. wypłaconej zaliczki wyniosła 1.161.000,00 zł, co daje 0,43 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 9 stycznia 2017 r.; wypłata 16 stycznia 2017 r.; do wypłaty pozostanie 2.052.000,00 zł, tj. 0,76 zł na akcję 
 MENNICA
 (MNC)
0,70  rekomendacja zarządu i RN 
 MERCATOR
 (MRC)
0,13  rekomendacja zarządu 
 MOL 625,00  13.04.2017  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF) 
 MWTRADE
 (MWT)
0,75  20.04.2017  09.05.2017  10.04.2017  projekt uchwały WZA 
 NETIA
 (NET)
0,25  rekomendacja zarządu 
 NEUCA
 (NEU)
5,75  rekomendacja zarządu 
 NOWAGALA
 (CNG)
0,10  rekomendacja zarządu 
 PEKAO
 (PEO)
8,68  07.06.2017  27.06.2017  rekomendacja zarządu 
 PKNORLEN
 (PKN)
3,00  14.07.2017  04.08.2017  rekomendacja zarządu 
 POLICE
 (PCE)
0,00  rekomendacja zarządu 
 PWRMEDIA
 (PWM)
0,08  rekomendacja zarządu 
 ROBINSON
 (RBS)
0,05  30.06.2017  17.07.2017  31.03.2017  projekt uchwały WZA 
 ROBYG
 (ROB)
0,27  rekomendacja zarządu i RN 
 RONSON
 (RON)
0,09  17.03.2017  23.03.2017  01.03.2017  WZA spółki zadecydowało o przeznaczeniu zysku za pierwsze trzy kwartały 2016 r. oraz części kapitału zapasowego w łącznej kwocie 14.760.974 zł na wypłatę zaliczki dywidendowej (na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016) 
 ROPCZYCE
 (RPC)
1,00  rekomendacja zarządu i RN 
 STALEXP
 (STX)
0,18  rekomendacja zarządu 
 TALANX
 (TNX)
1,35  rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 ULMA
 (ULM)
5,40  05.05.2017  18.05.2017  rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 28.380.412,80 zł = 10.711.612,37 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 17.668.800,43 zł z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych 
 WADEX
 (WAX)
0,70  rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 2.315.097,40 zł = 517.506,93 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 1.797.590,47 zł z kapitału zapasowego 
 WAWEL
 (WWL)
20,00  25.05.2017  09.06.2017  11.05.2017  projekt uchwały 
 WIRTUALNA
 (WPL)
1,00  Zarząd Wirtualnej Polski zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę powyżej 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r. - poinformował prezes spółki Jacek Świderski, dodając, że jest za wypłatą dywidendy na poziomie 1-1,3 zł 
 XTRADEBDM
 (XTB)
0,32  05.05.2017  23.05.2017  24.04.2017  projekt uchwały 
 YOLO
 (YOL)
2,75  20.02.2017  02.03.2017  13.02.2017   
 ZYWIEC
 (ZWC)
29,00  rekomendacja zarządu; łaczna kwota dywidendy 300.464.143,59 zł = 290.224.291,09 zł tj. część zysku za 2016 r. + 7.644. 481,91 zł tj. cały fundusz rezerwowy; na podst. uchwały z dn. 20 września 2016 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112.984.707,00 zł (11,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015; ustalenie prawa do dywidendy 9.11.2016 r.; wypłata dywidendy 16.11.2016 r. 

R E K L A M A