#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy w niedzielę powinien być zakaz handlu?
 
   DYWIDENDY

W tabeli dywidend znajdziesz aktualne i historyczne wartości dywidend wypłacanych przez spółki giełdowe. Szczegółówe informacje uzyskasz klikając w nazwę spółki.
Wybierz dywidendę za rok 
* pamiętaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek   zryczałtowany w wys. 19 proc.
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Kliknij nazwę kolumny aby posortować 
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
 ABCDATA
 (ABC)
0,36  23.06.2015  08.07.2015  16.06.2015  projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy 
 ACAUTOGAZ
 (ACG)
2,30  07.07.2015  22.07.2015  29.05.2015  projekt uchwały WZA 
 ACE 0,07  30.06.2015  16.06.2015  projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 ACTION
 (ACT)
1,00  18.06.2015  03.07.2015  10.06.2015  projekt uchwały WZA 
 AITON
 (AIT)
0,13  08.05.2015  22.05.2015  29.04.2015   
 ALUMETAL
 (AML)
1,95  22.04.2015  29.06.2015  13.04.2015  łączna kwota dywidendy 30.904.916,41 zł = 1.503.908,41 zł z zysku za 2014 r. + 29.401.008,00 zł z kapitału zapasowego 
 AMICA
 (AMC)
3,00  17.06.2015  projekt uchwały WZA 
 APATOR
 (APT)
0,80  30.06.2015  14.07.2015  22.06.2015  projekt uchwały WZA; na poczet dywidendy za 2014 r. wypłacona została w grudniu 2014 r. zaliczka w wys. 0,30 zł brutto na 1 akcję (ustalenie prawa do zaliczki - 5 grudnia 2014 r., wypłata zaliczki - 12 grudnia 2014 r.); pozostała deklarowana kwota dywidendy to 0,50 zł brutto na 1 akcję 
 APLISENS
 (APN)
0,25  21.08.2015  09.09.2015  26.05.2015  projekt uchwały WZA 
 APS 0,20  08.05.2015  25.05.2015  29.04.2015   
 APSENERGY
 (APE)
0,04  15.06.2015  29.06.2015  27.05.2015  projekt uchwały WZA 
 AQUABB
 (AQU)
1,00  17.06.2015  02.07.2015  27.05.2015  projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 12.986.996,00 zł = 10.389.596,80 zł (tj. 0,80 zł na akcję) z zysku za 2014 r. + 2.597.399,20 zł (tj.0,20 zł na akcję) z utworzonej w latach poprzednich pozycji kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę przyszłych dywidend 
 ASSECOBS
 (ABS)
0,85  14.05.2015  01.06.2015  21.04.2015   
 ASSECOPOL
 (ACP)
2,90  15.05.2015  02.06.2015  29.04.2015   
 ASSECOSEE
 (ASE)
0,40  30.06.2015  15.07.2015  31.03.2015  łaczna kwota dywidendy 20.757.700,40 zł = 3.102.417,79 zł tj. niepodzielony zysk z roku 2012 + 17.655.282,61 zł tj. niepodzielony zysk z roku 2013 
 ASSECOSLO
 (ACS)
0,47  08.04.2015  (1) 28.04.2015 
(2) 05.06.2015 
27.03.2015  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: pierwszą w wys. 0,37 euro spółka wypłaci 28 kwietnia, drugą w wys. 0,10 euro - 5 czerwca 
 ATENDE
 (ATD)
0,15  09.06.2015  23.06.2015  06.05.2015  łączna kwota dywidendy 5.451.501,60 zł = 5 174 547,50 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 276.954,10 zł z niepodzielonego zysku za 2013 r. 
 ATM 0,20  15.07.2015  (1) 30.07.2015 
(2) 15.12.2015 
21.05.2015  wypłata w dwóch ratach: pierwsza - w wys. 5 gr na akcję w dniu 30 lipca 2015 r., druga - w wys. 15 gr na akcję w dniu 15 grudnia 2015 r. 
 ATMGRUPA
 (ATG)
0,15  10.06.2015  25.06.2015  29.05.2015  projekt uchwały WZA 
 ATREM
 (ATR)
0,08  30.06.2015  17.07.2015  11.06.2015  projekt uchwały WZA 
 AVIAAML
 (AAL)
0,09  03.04.2015  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 BENEFIT
 (BFT)
9,00  24.07.2015  14.08.2015  12.06.2015  projekt uchwały WZA 
 BIOMAXIMA
 (BMX)
0,10  rekomendacja zarządu i RN 
 BOGDANKA
 (LWB)
3,00  17.09.2015  08.10.2015  18.06.2015  projekt uchwały WZA 
 BORYSZEW
 (BRS)
0,10  02.07.2015  23.07.2015  28.04.2015   
 BSCDRUK
 (BSC)
0,60  06.05.2015  21.05.2015  24.04.2015   
 BUDIMEX
 (BDX)
6,11  08.05.2015  25.05.2015  28.04.2015   
 CASPAR
 (CSR)
0,61  10.06.2015  24.06.2015  01.06.2015  projekt uchwały WZA 
 CCC 3,00  23.09.2015  08.10.2015  rekomendacja zarządu 
 CCS 0,09  16.06.2015  30.06.2015  03.06.2015  projekt uchwały WZA 
 CDRL
 (CDL)
0,75  26.05.2015  10.06.2015  15.05.2015   
 CEZ 0,00  rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK 
 CFBPS
 (CFB)
0,10  14.08.2015  25.08.2015  29.05.2015  projekt uchwały WZA 
 DEBICA
 (DBC)
3,15  31.08.2015  21.12.2015  12.06.2015  projekt uchwały WZA 
 DEKTRA
 (DKR)
1,10  01.06.2015  19.06.2015  24.04.2015  łączna kwota dywidendy 1.214.400 zł = 1.045.419,29 zł tj. cały zysk za 2014 r. + 168.980,71 zł z kapitału zapasowego 
 DELKO
 (DEL)
0,25  rekomendacja zarządu i RN 
 DOMDEV
 (DOM)
2,25  18.06.2015  03.07.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 DTP 0,10  30.06.2015  31.08.2015  29.05.2015  projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 3.571.400 zł = 318.746,86 zł tj. cały zyska za 2014 r. + 1.081.390,08 zł z kapitału zapasowego + 2.171.263,06 zł z kapitału rezerwowego 
 EASTSIDE
 (ESC)
0,07  projekt uchwały WZA; jeśli WZA przegłosuje planowane scalenie akcji, to dywidenda wyniesie 0,17 zł na akcję (scalenie będzie głosowane na NWZA 7 kwietnia 2015 r.) 
 EASYCALL
 (ECL)
0,19  rekomendacja zarządu 
 EBC 0,20  rekomendacja zarządu 
 EDINVEST
 (EDI)
0,24  27.05.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 ELEKTROTI
 (ELT)
0,60  12.06.2015  30.06.2015  25.05.2015  projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 5.989.805,40 zł = 2.861.926,61 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 3.127.878,79 zł z kapitału rezerwowego 
 ELZAB
 (ELZ)
0,80  rekomendacja zarządu 
 EMONT
 (ELM)
0,03  03.07.2015  16.07.2015  23.06.2015  projekt uchwały WZA 
 EMPERIA
 (EMP)
1,33  05.06.2015  19.06.2015  27.05.2015  projekt uchwały WZA 
 ENAP
 (ENP)
0,04  07.07.2015  27.11.2015  11.06.2015  projekt uchwały WZA 
 ENEA
 (ENA)
0,47  rekomendacja zarządu i RN 
 ENELMED
 (ENE)
0,10  10.06.2015  25.06.2015  20.05.2015   
 ENERGA
 (ENG)
1,44  07.05.2015  21.05.2015  29.04.2015   
 ENERGOINS
 (ENI)
0,65  27.05.2015  12.06.2015  18.05.2015  łaczna kwota dywidendy 11.700.000,00 zł = 10.380.334,14 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.319.665,86 zł z kapitału zapasowego 
 ERBUD
 (ERB)
0,50  15.07.2015  30.07.2015  29.05.2015  projekt uchwały WZA 
 ERGIS
 (EGS)
0,15  17.06.2015  03.07.2015  09.06.2015  projekt uchwały WZA 
 ESSYSTEM
 (ESS)
0,35  30.06.2015  14.07.2015  08.05.2015  łączna kwota dywidendy 15.002.272,95 zł = 2.715.356,89 tj. cały zysk za 2014 r. (0,05 zł na akcję) + 366.563,24 zł z likwidacji "Programu Motywacyjnego spółki ES-System S.A." + 11.920.352,82 zł z kapitału zapasowego 
 EUCO
 (EUC)
2,68  21.08.2015  04.09.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 EUROCASH
 (EUR)
0,79  19.05.2015  10.06.2015  24.04.2015   
 EUROTEL
 (ETL)
1,00  rekomendacja zarządu 
 EXCELLENC
 (EXC)
0,08  rekomendacja zarządu 
 EXOUPOS
 (GEU)
0,77  19.05.2015  02.06.2015  12.05.2015   
 FASING
 (FSG)
0,80  28.09.2015  14.10.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 FEERUM
 (FEE)
0,21  28.07.2015  18.08.2015  28.04.2015   
 FERRO
 (FRO)
1,00  26.05.2015  (1) 06.08.2015 
(2) 26.11.2015 
19.05.2015  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: I transza 0,40 zł - 6 sierpnia 2015 r., II transza 0,60 zł - 26 listopada 2015 r. 
 FORTE SA
 (FTE)
2,00  27.05.2015  11.06.2015  19.05.2015   
 GEKOPLAST
 (GKP)
0,35  rekomendacja zarządu 
 GLCOSMED
 (GLC)
0,10  rekomendacja zarządu 
 
 (KANCELARIA PRAWNA-INKASO)
0,01  14.05.2015  03.07.2015  14.05.2015   
 GPW 2,40  15.07.2015  04.08.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 GWARANT
 (GWR)
0,40  16.07.2015  31.07.2015  18.06.2015  projekt uchwały WZA 
 HANDLOWY
 (BHW)
7,43  06.07.2015  24.07.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 HERKULES
 (HRS)
0,06  28.08.2015  11.09.2015  29.05.2015  projekt uchwały WZA 
 HYDROTOR
 (HDR)
2,00  10.09.2015  01.10.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 IFM 0,02  27.03.2015  14.04.2015  11.03.2015   
 IMPEL
 (IPL)
1,50  30.04.2015  18.05.2015  25.04.2015   
 IMS 0,08  12.06.2015  26.06.2015  03.06.2015  projekt uchwały WZA 
 INDYKPOL
 (IND)
1,00  14.08.2015  28.08.2015  26.05.2015  projekt uchwały WZA 
 INGBSK
 (ING)
4,00  20.04.2015  05.05.2015  31.03.2015   
 INPRO
 (INP)
0,09  14.07.2015  28.07.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 INTERAOLT
 (IRL)
0,56  15.05.2015  28.05.2015  30.04.2015  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro - ok. 2,24 zł 
 INTERCARS
 (CAR)
0,71  30.06.2015  14.07.2015  09.06.2015  projekt uchwały WZA 
 INTROL
 (INL)
0,23  17.06.2015  02.07.2015  10.06.2015  projekt uchwały WZA 
 IZOSTAL
 (IZS)
0,07  14.07.2015  03.08.2015  14.04.2015   
 K2INTERNT
 (K2I)
1,00  07.07.2015  21.07.2015  rekomendacja zarządu i RN; wypłata dywidendy nastąpi z części kapitału zapasowego utworzonej z zysku lat ubiegłych 
 KETY
 (KTY)
14,48  16.07.2015  (1) 05.08.2015 
(2) 04.12.2015 
23.04.2015  łączna kwota dywidendy 136.072.627,20 zł = 97.589.234,57 zł z zysku za 2014 r. + 38.483.392,63 zł z kapitału zapasowego; spółka przewiduje możliwość zwiększenia liczby akcji objętych dywidendą w związku z realizacją przed 16 lipca 2015 roku uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego - w takim przypadku łączna liczba akcji objętych dywidendą będzie wynosić 9.441.988, co da 14,41 zł dywidendy na akcję 
 KGHM
 (KGH)
4,00  27.05.2015  (1) 18.06.2015 
(2) 19.10.2015 
29.04.2015  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych transzach, po 2 zł na akcję każda 
 KINOPOL
 (KPL)
1,00  rekomendacja zarządu; dywidenda zostanie wypłacona zysku za 2014 r. oraz zysków z lat poprzednich 
 KLON
 (KLN)
0,02  20.07.2015  05.08.2015  20.04.2015   
 KME 0,08  28.05.2015  15.06.2015  12.05.2015   
 KONSSTALI
 (KST)
1,50  rekomendacja zarządu 
 KOPEX
 (KPX)
0,40  11.06.2015  02.07.2015  rekomendacja RN; zarząd proponuje przeznaczyć cały zysk za 2014 r. na kapitał zapasowy 
 KRUK
 (KRU)
1,50  rekomendacja zarządu i RN 
 KRUSZWICA
 (KSW)
2,64  24.07.2015  10.08.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 LENA
 (LEN)
0,30  06.05.2015  19.05.2015  21.04.2015   
 LENTEX
 (LTX)
0,40  07.07.2015  23.07.2015  26.05.2015  projekt uchwały WZA 
 LPP 32,00  03.09.2015  24.09.2015  w przypadku realizacji uprawnień do 21,3 tys. warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji, które spółka wyemitowała w 2011 r., kwota dywidendy na akcję spadłaby do 31,62 zł 
 MAGELLAN
 (MAG)
1,85  13.07.2015  27.07.2015  29.04.2015   
 MAKARONPL
 (MAK)
0,17  rekomendacja zarządu 
 MAKOLAB
 (MLB)
0,15  rekomendacja zarządu i RN 
 MALKOWSKI
 (MMA)
0,04  20.05.2015  05.06.2015  11.05.2015   
 MCLOGIC
 (MCL)
3,00  10.03.2015  24.03.2015  24.02.2015   
 MEGARON
 (MEG)
0,58  rekomendacja zarządu; spółka wypłaciła zaliczkę na dywidendę za 2014 r.; łączna wys. wypłaconej zaliczki wyniosła 1.242.000,00 zł, co daje 0,46 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 12 stycznia 2015 r.; wypłata 19 stycznia 2015 r. 
 MENNICA
 (MNC)
0,30  29.06.2015  15.07.2015  21.05.2015   
 MERCATOR
 (MRC)
0,25  rekomendacja zarządu 
 MFO 0,30  30.06.2015  10.07.2015  13.05.2015   
 MINERAL
 (MND)
0,09  02.07.2015  09.07.2015  28.05.2015  projekt uchwały WZA 
 MINOX
 (MNX)
0,01  rekomendacja zarządu 
 MMCPL
 (MMC)
0,14  18.06.2015  02.07.2015  10.06.2015  projekt uchwały WZA 
 MNI 0,06  rekomendacja zarządu 
 MOL 485,49  16.04.2015  wysokość dywidendy na akcję zostanie ogłoszona do 21 maja 2015 r.; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF) 
 MOSTALPLC
 (MSP)
1,39  09.06.2015  25.06.2015  30.04.2015   
 MOSTALZAB
 (MSZ)
0,05  rekomendacja zarządu i RN 
 MWTRADE
 (MWT)
1,02  23.04.2015  08.05.2015  02.04.2015   
 NETIA
 (NET)
0,42  12.06.2015  26.06.2015  02.06.2015  projekt uchwały WZA 
 NEUCA
 (NEU)
4,33  21.05.2015  11.06.2015  07.05.2015   
 NEWAG
 (NWG)
1,00  01.06.2015  projekt uchwały WZA 
 NOVITA
 (NVT)
2,95  02.07.2015  20.07.2015  25.05.2015  projekt uchwały WZA 
 NOWAGALA
 (CNG)
0,10  rekomendacja zarządu 
 NTTSYSTEM
 (NTT)
0,15  14.09.2015  30.09.2015  18.05.2015   
 OLYMPIC
 (OEG)
0,10  01.05.2015  04.05.2015  16.04.2015  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 ONICO
 (ONC)
0,70  rekomendacja zarządu 
 OPTEAM
 (OPM)
0,12  22.06.2015  08.07.2015  11.06.2015  projekt uchwały WZA 
 ORANGEPL
 (OPL)
0,50  25.06.2015  09.07.2015  09.04.2015  łączna kwota dywidendy 656.178.739,50 zł = 555.915.673,35 zł z zysku za 2014 r. + 100.263.066,15 zł z kapitału zapasowego 
 ORBIS
 (ORB)
1,50  16.07.2015  04.08.2015  rekomendacja zarządu 
 OTLOG
 (OTS)
7,00  04.05.2015  19.05.2015  24.04.2015   
 PANOVA
 (NVA)
0,50  14.08.2015  28.08.2015  14.05.2015   
 PCCEXOL
 (PCX)
0,01  15.06.2015  29.06.2015  08.06.2015  projekt uchwały WZA 
 PCCROKITA
 (PCR)
3,49  13.05.2015  28.05.2015  24.04.2015   
 PCM 3,61  17.04.2015  05.05.2015  10.04.2015   
 PEGAS
 (PGS)
1,15  16.10.2015  28.10.2015  15.06.2015  projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w euro; łączna kwota dywidendy 10.613.810 euro = 10.516.132,14 euro, tj. cały zysk za 2014 r. + 97.677,86 euro z zysku z lat poprzednich 
 PEKAO
 (PEO)
10,00  22.06.2015  07.07.2015  30.04.2015   
 PELION
 (PEL)
2,00  04.05.2015  20.05.2015  30.04.2015   
 PGE 0,78  24.09.2015  15.10.2015  rekomendacja zarządu 
 PGNIG
 (PGN)
0,20  15.07.2015  04.08.2015  16.04.2015   
 PHARMENA
 (PHR)
0,11  01.07.2015  22.07.2015  10.06.2015  projekt uchwały WZA 
 PHN 1,30  19.08.2015  26.08.2015  rekomendacja zarządu 
 PKNORLEN
 (PKN)
1,65  16.06.2015  08.07.2015  28.04.2015  wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego apółki utworzonego z zysku lat ubiegłych 
 PKPCARGO
 (PKP)
2,46  15.06.2015  26.06.2015  21.04.2015  łączna kwota dywidendy 110.175.815,82 zł = 53.921.567,25 zł z zysku za 2014 r. + 56.254.248,57 zł z zysków z lat ubiegłych 
 PLASTBOX
 (PLX)
0,09  03.07.2015  23.07.2015  18.05.2015   
 POLICE
 (PCE)
0,56  rekomendacja zarządu i RN 
 POLMED
 (POM)
0,07  25.06.2015  29.09.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 POLNA
 (PLA)
5,00  19.05.2015  02.06.2015  12.05.2015  łączna kwota dywidendy 7.078.205,00 zł = 3.892.460,92 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 3.185.744,08 zł z kapitału zapasowego 
 POLWAX
 (PWX)
1,22  22.05.2015  08.06.2015  21.04.2015   
 PRAGMAFA
 (PRF)
1,56  20.05.2015  04.06.2015  05.05.2015   
 PRAGMAINK
 (PRI)
1,00  rekomendacja zarządu; propozycja przewiduje przeznaczenie zysku za rok 2014 na wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję oraz wypłacenie z zysku lat ubiegłych dodatkowej dywidendy w wy. 0,85 zł na akcję 
 PRESTO
 (PST)
0,02  17.08.2015  17.09.2015  19.05.2015   
 PROCAD
 (PRD)
0,09  12.05.2015  29.05.2015  29.04.2015   
 PROCHEM
 (PRM)
0,35  30.06.2015  17.07.2015  rekomendacja zarządu 
 PROJPRZEM
 (PJP)
0,40  17.07.2015  05.08.2015  rekomendacja zarządu; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 PULAWY
 (ZAP)
7,03  03.06.2015  18.06.2015  19.05.2015  dywidenda zostanie wypłacona z zysku za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych; rok obrotowy 2013/2014 trwa od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. 
 PWRMEDIA
 (PWM)
0,10  29.05.2015  12.06.2015  27.04.2015   
 PZU 30,00  30.09.2015  21.10.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 QUERCUS
 (QRS)
0,46  16.06.2015  30.06.2015  27.04.2015  projekt uchwały WZA; na wypłatę dywidendy lub nabycie akcji własnych (do decyzji WZA) zostanie przeznaczona kwota 30 643 933,16 zł, przy czym w przypadku wypłaty dywidendy byłoby to 0,46 zł na akcję, w przypadku skupu akcji własnych - 8,5 zł za akcję 
 RADPOL
 (RDL)
0,28  rekomendacja zarządu 
 RAFAMET
 (RAF)
0,10  rekomendacja zarządu i RN 
 RAINBOW
 (RBW)
0,50  18.06.2015  03.07.2015  09.06.2015  projekt uchwały WZA 
 RAWLPLUG
 (RWL)
0,33  12.08.2015  27.08.2015  rekomendacja zarządu; łaczna kwota dywidendy 10.744.800,00 zł = 10.653.326,06 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 91.473,94 zł z kapitału zapasowego 
 RELPOL
 (RLP)
0,38  13.07.2015  28.07.2015  19.06.2015  projekt uchwały WZA 
 ROBYG
 (ROB)
0,11  04.05.2015  19.05.2015  23.04.2015   
 ROPCZYCE
 (RPC)
0,75  30.04.2015  20.05.2015  10.04.2015   
 SEKO
 (SEK)
0,32  01.07.2015  15.07.2015  13.05.2015   
 SELENAFM
 (SEL)
0,28  15.07.2015  30.07.2015  29.05.2015  projekt uchwały WZA 
 SIMPLE
 (SME)
0,60  29.06.2015  31.07.2015  14.05.2015  wypłata dywidendy nastąpi w trzech równych transzach: I transza - do 31 lipca 2015 r.; II transza - do 30 września 2015 r., III transza - do 31 grudnia 2015 r. 
 SKOK
 (SKO)
0,04  28.07.2015  18.08.2015  28.04.2015  dywidenda wyniesie 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną; łączna kwota dywidendy 9.540.057,28 zł = 8.006.168,50 zł tj. cały zysk za 2014 r. + 1.533.888,78 zł z kapitału rezerwowego 
 SNIEZKA
 (SKA)
2,50  rekomendacja zarządu 
 SOLAR
 (SOL)
0,07  rekomendacja zarządu 
 SONEL
 (SON)
0,50  01.06.2015  16.06.2015  15.05.2015   
 STALPROD
 (STP)
2,00  rekomendacja zarządu 
 STALPROFI
 (STF)
0,10  15.07.2015  05.08.2015  16.04.2015   
 SYNTHOS
 (SNS)
0,25  rekomendacja zarządu 
 TALANX
 (TNX)
1,25  rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 TALEX
 (TLX)
1,80  20.05.2015  (1) 02.06.2015 
(2) 06.10.2015 
29.04.2015  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach 
 TAURONPE
 (TPE)
0,15  22.07.2015  12.08.2015  23.04.2015   
 TERESA
 (TER)
1,20  12.06.2015  26.06.2015  27.05.2015  projekt uchwały WZA 
 TESGAS
 (TSG)
0,10  rekomendacja zarządu 
 TORPOL
 (TOR)
0,50  (1) 31.08.2015 
(2) 30.11.2015 
rekomendacja zarządu i RN; rekomendowane jest, aby dzień dywidendy był wyznaczony na dziesiąty dzień liczony od dnia następującego po dniu podjęcia przez ZWZA 
 TRANSPOL
 (TRN)
0,16  11.06.2015  26.06.2015  rekomendacja zarządu i RN 
 TVN 0,30  19.06.2015  03.07.2015  12.06.2015  projekt uchwały WZA 
 UNIBEP
 (UNI)
0,15  23.06.2015  07.07.2015  14.05.2015   
 UNIMOT
 (UNT)
0,00  polityka dywidendowa zakłada, iż w przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto zarząd będzie rekomendował WZA wypłatę dywidendy w wysokości 30 proc. z wypracowanego w danym roku obrotowym zysku netto 
 VIGOSYS
 (VGO)
5,61  28.05.2015  12.06.2015  21.05.2015   
 VINDEXUS
 (VIN)
0,10  rekomendacja zarządu 
 VISTAL
 (VTL)
0,30  30.07.2015  14.08.2015  30.04.2015   
 VOTUM
 (VOT)
0,67  19.06.2015  30.06.2015  rekomendacja zarządu 
 WADEX
 (WAX)
0,67  20.05.2015  10.06.2015  06.05.2015   
 WANDALEX
 (WDX)
0,40  22.05.2015  12.06.2015  13.05.2015   
 WASKO
 (WAS)
0,04  rekomendacja zarządu i RN 
 WAWEL
 (WWL)
20,00  18.05.2015  02.06.2015  30.04.2015   
 WDBBU
 (WDB)
0,12  rekomendacja zarządu 
 WINVEST
 (WIS)
0,38  rekomendacja zarządu 
 WODKAN
 (WOD)
0,16  06.05.2015  21.05.2015  27.04.2015   
 WORKSERV
 (WSE)
0,00  rekomendacja zarządu 
 ZEPAK
 (ZEP)
0,80  rekomendacja zarządu i RN 
 ZPUE
 (PUE)
11,61  rekomendacja zarządu; dywidenda wyniesie 11,61 zł na akcję zwykłą i 12,15 zł na akcję uprzywilejowaną 
 ZYWIEC
 (ZWC)
25,00  łączna kwota dywidendy = 183.815.135,05 zł, tj. cały fundusz rezerwowy + 72.968.289,95 zł, tj. część zysku za 2014 r.; na podst. uchwały z dn. 22 października 2014 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51.356.685,00 zł (5,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014; ustalenie prawa do dywidendy 4.12.2014 r.; wypłata dywidendy 11.12.2014 r.; do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 205.426.740,00 zł, tj. 20,00 zł za akcję