#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Jestes za tym, by rząd wzmacniał nasze oszczędności?
 
   DYWIDENDY

W tabeli dywidend znajdziesz aktualne i historyczne wartości dywidend wypłacanych przez spółki giełdowe. Szczegółówe informacje uzyskasz klikając w nazwę spółki.
Wybierz dywidendę za rok 
* pamiętaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek   zryczałtowany w wys. 19 proc.
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Kliknij nazwę kolumny aby posortować 
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
 ABCDATA
 (ABC)
0,39  rekomendacja zarządu i RN 
 ACAUTOGAZ
 (ACG)
2,50  05.05.2016  19.05.2016  15.04.2016   
 ACTION
 (ACT)
1,00  rekomendacja zarządu 
 AITON
 (AIT)
0,09  rekomendacja zarządu 
 ALUMETAL
 (AML)
2,55  20.05.2016  07.06.2016  13.05.2016   
 APATOR
 (APT)
1,00  13.06.2016  deklaracja zarządu; na poczet dywidendy za 2015 r. została wypłacona w grudniu 2015 r. zaliczka w wys. 0,30 zł brutto na 1 akcję (ustalenie prawa do zaliczki - 11 grudnia 2015 r., wypłata zaliczki - 18 grudnia 2015 r.); pozostała deklarowana kwota dywidendy to 0,70 zł brutto na 1 akcję 
 APLISENS
 (APN)
0,26  08.07.2016  22.07.2016  rekomendacja zarządu i RN 
 APLITT
 (API)
0,01  19.08.2016  07.09.2016  20.05.2016  spółka wypłaci 0,01 zł na akcję zwykłą oraz 0,015 zł na akcję uprzywilejowaną 
 APSENERGY
 (APE)
0,02  15.07.2016  29.07.2016  30.05.2016  projekt uchwały WZA 
 AQUABB
 (AQU)
1,00  23.06.2016  08.07.2016  15.06.2016  projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 12.986.996,00 zł = 9.480.507,08 zł (tj. 0,73 zł na akcję) z podziału zysku za 2015 r. + 3.506.488,92 zł (tj. 0,27 zł na akcję) z kapitału rezerwowego 
 ASSECOBS
 (ABS)
1,00  12.05.2016  01.06.2016  20.04.2016   
 ASSECOPOL
 (ACP)
3,01  16.05.2016  02.06.2016  29.04.2016   
 ASSECOSEE
 (ASE)
0,42  30.06.2016  15.07.2016  31.03.2016   
 ASSECOSLO
 (ACS)
0,52  05.04.2016  19.04.2016  23.03.2016  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 ATAL
 (1AT)
0,61  25.05.2016  25.05.2016  projekt uchwały WZA 
 ATENDE
 (ATD)
0,18  28.06.2016  14.07.2016  rekomendacja zarządu 
 ATLANTAPL
 (ATP)
0,65  10.02.2016  26.02.2016  30.12.2015  dywidenda za rok obrotowy 2014/2015, zakończony 30 czerwca 2015 r. 
 ATMGRUPA
 (ATG)
0,22  21.04.2016  06.05.2016  18.04.2016  łączna kwota dywidendy 18.546.000 zł = 18.023.000 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 523.000 zł z zysków zatrzymanych 
 ATREM
 (ATR)
0,05  rekomendacja zarządu i RN 
 AVIAAML
 (AAL)
0,02  rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 BSCDRUK
 (BSC)
0,63  rekomendacja zarządu 
 BUDIMEX
 (BDX)
8,14  06.05.2016  24.05.2016  26.04.2016   
 BZWBK
 (BZW)
13,00  29.04.2016  16.05.2016  20.04.2016  łączna kwota dywidendy 1.290.048.942 zł = 587.564.899,06 zł z niepodzielonego zysku netto za rok 2014 + 702.484.042,94 zł z zysku netto za rok 2015  
 CCC 2,23  31.08.2016  13.09.2016  rekomendacja zarządu; RN proponuje wypłatę dywidendy w wys. 2,24 zł na akcję 
 CCS 0,80  08.06.2016  23.06.2016  rekomendacja zarządu i RN 
 CDRL
 (CDL)
0,85  rekomendacja zarządu 
 DEBICA
 (DBC)
2,86  31.08.2016  16.12.2016  rekomendacja zarządu 
 DECORA
 (DCR)
2,50  10.05.2016  31.05.2016  27.04.2016  łączna kwota dywidendy 28.258.300,00 zł = 5.106.408,37 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 23.151.891,63 zł z kapitału zapasowego 
 DELKO
 (DEL)
0,29  rekomendacja zarządu i RN 
 DOMDEV
 (DOM)
3,25  22.06.2016  06.07.2016  rekomendacja zarządu i RN 
 DTP 0,08  24.08.2015  31.08.2015  18.04.2016  na podst. uchwały zarządu z 31 lipca 2015 r. w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 została wypłacona kwota 2.857.120,00 zł, do wypłaty akcjonariuszom w ramach dywidendy za rok obrotowy 2015 pozostanło więc kwota 0,00 zł na akcję; Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustalenia dnia wypłaty dywidendy 
 EBC 0,05  rekomendacja zarządu 
 EC2 0,21  20.06.2016  04.07.2016  31.05.2016  projekt uchwały WZA 
 ECHO
 (ECH)
1,53  spółka wypłaciła 22 kwietnia 2016 r. II ratę zaliczki na poczet dywidendy w kwocie 293 mln zł. Spółka informowała pod koniec ub.r., że wypłaci zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2015 w łącznej kwocie ponad 590 mln zł, co daje 1,43 zł na akcję. Do zaliczki uprawnieni są akcjonariusze posiadający akcje spółki 3 lutego 2016 r. Zaliczka jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza w wys. 0,72 zł na akcję trafiła do akcjonariuszy 10 lutego, druga w wys. 0,71 zł zostanie wypłacona 30 grudnia 2016 
 EFEKT
 (EFK)
0,80  14.09.2016  03.10.2016  17.06.2016  projekt uchwały WZA; spółka wypłaci 0,80 zł akcję zwykłą i 0,96 zł akcję uprzywilejowaną 
 EKOPOL
 (EGH)
0,04  17.06.2016  04.07.2016  02.06.2016  projekt uchwały WZA; dywidenda wynosi 0,04 zł na jedną akcję zwykłą (seria C, D, F i H) i 0,06 zł na jedną akcję uprzywilejowaną (seria A i E) 
 ELBUDOWA
 (ELB)
4,00  20.07.2016  03.08.2016  26.04.2016   
 ELEKTROTI
 (ELT)
1,24  rekomendacja zarządu 
 ELZAB
 (ELZ)
0,52  07.09.2016  21.09.2016  30.06.2016  projekt uchwały WZA 
 ENERGOINS
 (ENI)
0,50  17.08.2016  29.08.2016  18.05.2016   
 ENTER
 (ENT)
0,20  24.05.2016  09.06.2016  17.05.2016   
 ERBUD
 (ERB)
1,20  17.05.2016  02.06.2016  28.04.2016  łączna kwota dywidendy 15.374.230,80 zł = 11.397.120,34 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 3.977.110,46 zł z kapitału zapasowego 
 ERG 0,62  rekomendacja zarządu 
 ERGIS
 (EGS)
0,16  zarząd Ergisu chce rekomendować wypłatę 0,16 zł dywidendy na akcję za 2015 r. 
 ESSYSTEM
 (ESS)
0,25  20.06.2016  04.07.2016  19.05.2016  łączna kwota dywidendy 10.715.909,25 zł = 9.902.503,14 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 813.406,11 zł z kapitału zapasowego 
 EUCO
 (EUC)
3,58  rekomendacja zarządu 
 EUROCASH
 (EUR)
1,00  11.05.2016  31.05.2016  19.04.2016  liczba akcji objętych dywidendą według stanu na dzień 19 kwietnia 2016 r. wynosi 138.951.236 akcji. Liczba akcji może ulec zwiększeniu z uwagi na obejmowanie akcji przez osoby uprawnione w ramach realizowanych przez spółkę programów motywacyjnych. 
 EUROTAX
 (ETX)
0,54  rekomendacja zarządu 
 EUROTEL
 (ETL)
1,40  rekomendacja zarządu 
 FAM 0,29  27.04.2016  12.05.2016  20.04.2016   
 FASING
 (FSG)
0,80  05.09.2016  16.09.2016  rekomendacja zarządu i RN 
 FORTE SA
 (FTE)
1,00  25.05.2016  13.06.2016  17.05.2016   
 GEKOPLAST
 (GKP)
0,50  rekomendacja zarządu i RN 
 GPW 2,36  rekomendacja zarządu 
 GRAJEWO
 (GRJ)
1,00  rekomendacja zarządu i RN 
 GROCLIN
 (GCN)
0,50  rekomendacja zarządu 
 GRUPAAZOTY
 (ATT)
0,84  rekomendacja zarządu 
 GWARANT
 (GWR)
0,57  30.06.2016  15.07.2016  16.06.2016  projekt uchwały WZA 
 HANDLOWY
 (BHW)
4,68  04.07.2016  21.07.2016  rekomendacja zarządu i RN 
 HERKULES
 (HRS)
0,16  24.08.2016  13.09.2016  25.05.2016  projekt uchwały WZA 
 HMINWEST
 (HMI)
1,53  27.11.2015  04.12.2015  21.04.2016  mając na względzie, że obowiązek wypłaty dywidendy został w całości wykonany w związku z wypłaconą przez spółkę zaliczką na poczet dywidendy w wysokości 3.574.557,36 zł w dniu 4 grudnia 2015 r. (ustalenie prawa 27 listopada 2015 r.), Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy 
 HYDROTOR
 (HDR)
2,00  14.09.2016  04.10.2016  rekomendacja zarządu i RN 
 INC 0,03  rekomendacja zarządu 
 INDOS
 (INS)
0,14  09.06.2016  16.06.2016  02.06.2016  projekt uchwały WZA 
 INDYKPOL
 (IND)
0,80  rekomendacja zarządu i RN 
 INGBSK
 (ING)
4,30  20.04.2016  05.05.2016  31.03.2016   
 INPRO
 (INP)
0,30  27.05.2016  10.06.2016  rekomendacja zarządu 
 INSTALKRK
 (INK)
0,25  22.07.2016  09.08.2016  21.05.2016   
 INTERCARS
 (CAR)
0,71  14.07.2016  28.07.2016  16.06.2016  projekt uchwały WZA 
 INTROL
 (INL)
0,45  09.06.2016  24.06.2016  02.06.2016  projekt uchwały WZA 
 K2INTERNT
 (K2I)
1,00  rekomendacja zarządu 
 KETY
 (KTY)
18,00  15.07.2016  (1) 05.08.2016 
(2) 07.12.2016 
12.05.2016  łączna kwota dywidendy 170.166.474,00 zł = 150.313.718,70 zł z zysku za 2015 r. + 19.852.755,30 zł z kapitału zapasowego; wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach: 5 sierpnia 2016 r. (kwota 61. 449.004,50 zł) i 7 grudnia 2016 r. (kwota 108.717.469,50 zł) 
 KGHM
 (KGH)
1,50  15.07.2016  (1) 18.08.2016 
(2) 17.11.2016 
rekomendacja zarządu; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 KINOPOL
 (KPL)
1,00  rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota dywidendy 19.821.404,00 zł = 17.347.694,97 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 2.473.709,03 zł z zysku za lata ubiegłe 
 KOGENERA
 (KGN)
6,25  rekomendacja zarządu i RN 
 KONSSTALI
 (KST)
1,50  rekomendacja zarządu i RN 
 KREC
 (KRC)
0,30  05.07.2016  14.10.2016  18.04.2016   
 KRKA
 (KRK)
2,65  rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 KRUK
 (KRU)
2,00  rekomendacja zarządu i RN 
 KRUSZWICA
 (KSW)
2,08  22.07.2016  09.08.2016  rekomendacja zarządu 
 LCCORP
 (LCC)
0,18  06.05.2016  20.05.2016  13.04.2016  łączna kwota dywidendy 80.560.495,98 zł = 17.079.003,91 zł, tj. cały zysk za 2015 r. + 63.481.492,07 zł z kapitału zapasowego 
 LENA
 (LEN)
0,55  20.04.2016  06.05.2016  15.04.2016  łączna kwota dywidendy 13.681.277,50 zł = 9.018.161,38 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 4.663.116,12 zł z kapitału zapasowego 
 LENTEX
 (LTX)
0,45  07.07.2016  23.07.2016  rekomendacja zarządu i RN 
 LIBET
 (LBT)
0,00  rekomendacja zarządu 
 LOKUM
 (LKD)
0,62  19.04.2016  04.05.2016  12.04.2016  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 LPP 33,00  05.09.2016  21.09.2016  rekomendacja zarządu 
 MAGELLAN
 (MAG)
1,85  13.05.2016  27.05.2016  29.04.2016   
 MAKOLAB
 (MLB)
0,20  rekomendacja zarządu i RN; na wypłatę dywidendy w 2016 r. zostanie przeznaczona kwota 919.714,90 zł (tj. 0,13 zł na akcję) - 29.12.2015 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2015 r. w kwocie 495.231,10 zł (po 0,07 zł na akcję) 
 MENNICA
 (MNC)
0,40  rekomendacja zarządu i RN 
 MINERAL
 (MND)
0,03  06.07.2016  13.07.2016  01.06.2016  projekt uchwały WZA 
 MLPGROUP
 (MLG)
2,30  10.05.2016  25.05.2016  18.04.2016  łączna kwota dywidendy 41.660.486,50 zł = 6.802.000,00 zł z zysku netto za 2015 + 34.858.486,50 zł z zysków zatrzymanych 
 MOL 0,00  01.06.2016  08.06.2016  14.04.2016  wysokość dywidendy na akcję zostanie ogłoszona do 26 maja 2016 r.; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF) 
 MONNARI
 (MON)
0,20  01.07.2016  19.07.2016  23.05.2016   
 MWTRADE
 (MWT)
1,15  09.06.2016  24.06.2016  20.05.2016   
 NETIA
 (NET)
0,20  rekomendacja zarządu i RN 
 NEUCA
 (NEU)
5,00  07.05.2016  20.05.2016  27.04.2016  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 NEWAG
 (NWG)
1,00  rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota dywidendy 45.000.001,00 zł = 27.023.460,26 zł, tj cały zysk za 2015 r. + 17.976.540,74 zł z kapitału zapasowego 
 NOWAGALA
 (CNG)
0,10  rekomendacja zarządu 
 NTTSYSTEM
 (NTT)
0,22  rekomendacja zarządu i RN 
 OEX 0,75  10.08.2016  01.09.2016  10.05.2016   
 OPONEO.PL
 (OPN)
0,10  11.07.2016  25.07.2016  20.06.2016  projekt uchwały WZA 
 OPTEAM
 (OPM)
0,17  20.05.2016  07.06.2016  11.05.2016   
 ORANGEPL
 (OPL)
0,25  22.06.2016  07.07.2016  12.04.2016  łączna kwota dywidendy 328.089.369,75 zł = 251.542.735,87 zł z zysku za 2015 r. + 76.546.633,88 zł z kapitału zapasowego 
 ORBIS
 (ORB)
1,50  18.07.2016  03.08.2016  rekomendacja zarządu 
 ORIONINV
 (ORN)
1,90  rekomendacja zarządu i RN 
 OTLOG
 (OTS)
7,00  rekomendacja zarządu i RN 
 PAGED
 (PGD)
2,00  rekomendacja zarządu 
 PCCROKITA
 (PCR)
4,48  28.04.2016  13.05.2016  20.04.2016   
 PCM 5,50  23.06.2016  30.11.2016  16.06.2016  projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 65.498.620,00 zł = 31.053.556,70 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 34.445.063,30 zł z kapitału zapasowego 
 PEKAO
 (PEO)
8,70  22.06.2016  06.07.2016  rekomendacja zarządu 
 PEMANAGER
 (PEM)
14,41  29.06.2016  (1) 15.07.2016 
(2) 30.09.2016 
23.05.2016  wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach: 8,00 zł na akcję - 15.07.2016 r., 6,41 zł na akcję 30.09.2016 r. 
 PEP 0,50  14.06.2016  05.07.2016  24.03.2016  dywidenda zostanie wypłacona kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez spółkę w poprzednich latach 
 PGSSOFT
 (PSW)
0,40  rekomendacja zarządu; w związku z tym, że w 2015 r. została wypłacona zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję, do wypłaty pozostanie 0,30 zł na akcję 
 PHARMENA
 (PHR)
0,12  rekomendacja zarządu i RN 
 PKNORLEN
 (PKN)
2,00  15.07.2016  05.08.2016  03.06.2016  projekt uchwały WZA 
 PLASTBOX
 (PLX)
0,09  25.05.2016  13.06.2016  16.05.2016   
 PLASTPACK
 (PPC)
0,07  19.05.2016  06.06.2016  11.05.2016  łączna kwota dywidendy 801.149,23 zł = 760.553,63 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 40.595,60 zł z kapitału zapasowego 
 POLICE
 (PCE)
0,90  rekomendacja zarządu i RN 
 POLMED
 (POM)
0,14  27.05.2016  03.06.2016  19.05.2016   
 POLWAX
 (PWX)
1,06  22.04.2016  06.05.2016  12.04.2016   
 PRESTO
 (PST)
0,01  25.05.2016  projekt uchwały WZA 
 PROCHEM
 (PRM)
0,40  30.06.2016  15.07.2016  rekomendacja zarządu 
 PULAWY
 (ZAP)
10,50  30.05.2016  17.06.2016  10.05.2016  dywidenda zostanie wypłacona z zysku za 2015 r. powiększonego o niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 5.000.000 zł 
 PWRMEDIA
 (PWM)
0,03  16.05.2016  01.06.2016  19.04.2016   
 PZU 2,08  30.09.2016  21.10.2016  rekomendacja zarządu 
 RAFAMET
 (RAF)
0,30  30.06.2016  (1) 21.07.2016 
(2) 21.11.2016 
rekomendacja zarządu i RN 
 RAWLPLUG
 (RWL)
0,33  09.08.2016  25.08.2016  rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 10.744.800,00 zł = 5.948.796,35 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 4.796.003,65 zł z kapitału zapasowego 
 RELPOL
 (RLP)
0,50  12.08.2016  26.08.2016  24.06.2016  projekt uchwały WZA 
 ROBYG
 (ROB)
0,20  rekomendacja zarządu 
 ROPCZYCE
 (RPC)
0,90  22.04.2016  20.05.2016  12.04.2016   
 SECOGROUP
 (SWG)
0,31  04.07.2016  18.07.2016  rekomendacja zarządu i RN; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 SEKO
 (SEK)
0,32  01.07.2016  15.07.2016  31.05.2016  projekt uchwały WZA 
 SNIEZKA
 (SKA)
3,15  rekomendacja zarządu 
 SONEL
 (SON)
0,60  10.05.2016  25.05.2016  19.04.2016   
 STALPROD
 (STP)
3,00  rekomendacja zarządu 
 STALPROFI
 (STF)
0,04  05.08.2016  26.08.2016  06.05.2016   
 TALEX
 (TLX)
1,30  rekomendacja zarządu 
 TARCZYNSKI
 (TAR)
0,65  25.04.2016  11.05.2016  15.04.2016   
 TAURONPE
 (TPE)
0,10  rekomendacja zarządu i RN 
 TESGAS
 (TSG)
0,10  31.05.2016  projekt uchwały WZA 
 UNIBEP
 (UNI)
0,17  20.06.2016  05.07.2016  rekomendacja zarządu i RN 
 VANTAGE
 (VTG)
0,13  16.06.2016  projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 8.117.229,51 zł = 2.003.886,16 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 6.113.343,35 zł z zysku niepodzielonego 
 VIATRON
 (VIA)
1,00  29.07.2016  12.08.2016  30.05.2016  projekt uchwaly WZA 
 VIGOSYS
 (VGO)
6,49  19.05.2016  03.06.2016  12.05.2016   
 VISTAL
 (VTL)
0,40  29.07.2016  17.08.2016  29.04.2016   
 VOTUM
 (VOT)
0,78  24.06.2016  (1) 12.07.2016 
(2) 12.10.2016 
14.06.2016  projekt uchwały WZA; kwota 3.840.000 zł została już wypłacona w formie zaliczki na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z 21.09.2015 r. w wysokości 0,32 zł na akcję, a do wypłaty pozostała kwota 5.520.000 zł, tj. 0,46 zł na akcję (zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, po 0,23 zł - 12 lipca i 12 października 2016 r.) 
 VOXEL
 (VOX)
0,55  19.09.2016  04.10.2016  20.06.2016  projekt uchwały WZA 
 WADEX
 (WAX)
1,00  18.05.2016  02.06.2016  10.05.2016  łączna kwota dywidendy 3.307.282 zł = 525.418,68 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 2.781.863,32 zł z kapitału zapasowego 
 WASKO
 (WAS)
0,04  30.06.2016  29.07.2016  17.06.2016  projekt uchwały WZA 
 WAWEL
 (WWL)
20,00  31.05.2016  15.06.2016  18.05.2016   
 WDX 0,30  27.06.2016  13.07.2016  15.06.2016  projekt uchwały WZA 
 WITTCHEN
 (WTN)
0,66  05.05.2016  19.05.2016  26.04.2016   
 WODKAN
 (WOD)
0,20  30.05.2016  16.06.2016  16.05.2016   
 WOJAS
 (WOJ)
0,10  01.09.2016  28.09.2016  17.06.2016  projekt uchwały WZA 
 ZPUE
 (PUE)
14,32  rekomendacja zarządu; 14,32 zł na akcję zwykłą oraz 14,98 zł na akcję uprzywilejowaną 
 ZUE 0,33  rekomendacja zarządu i RN 
 ZYWIEC
 (ZWC)
35,00  28.04.2016  17.05.2016  19.04.2016  łączna kwota dywidendy 359.496.795,00 zł = 272.690.915,68 zł y yzsku ya 2015 r. + zł, 86 805 879,32 zł z funduszu rezerwowego; na podst. uchwały z dn. 24 września 2015 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 123.256.044,00 zł (12,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014; ustalenie prawa do dywidendy 12.11.2015 r.; wypłata dywidendy 19.11.2015 r.; do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 236.240.751,00 zł, tj. 23,00 zł za akcję 

R E K L A M A