#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy program 500 plus poprawi sytuację demograficzną w Polsce?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2013 2014
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,36 0,36
 Efektywność dywidendy (1) 8,61% 10,29%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
30.06.2014r. 23.06.2015r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,08 -0,02
 Daty wypłaty dywidendy 14.07.2014r. 08.07.2015r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 45 708 490,14 45 096 083,64
 Zysk netto [PLN] 39 422 232,52 43 216 223,70
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 115,95% 104,35%
 Data NWZA 23.06.2014r. 16.06.2015r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
09.02.2016
nazwa kurs zm% wol
 EKA0,02100,0180 
 RNK0,7521,02839348 
 ALT0,1416,714011 
 COG0,8313,7634476 
 HUB1,7610,056124 
 POL0,40-13,09596 
 ATL1,00-12,389180 
 ARC0,78-10,31500 
 UCG12,38-9,3267909 
 EAH25,49-9,0393 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 KGH58,90-5,093 840 
 PKN59,90-1,464 056 
 PEO144,702,663 850 
 PKO23,70-0,443 861 
 PZU31,60-1,234 362 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
KGH wycena Societe Generale Securities
KGH neutralna Vestor DM
BLT kupuj Kalliwoda Reasearch
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2016 PKN 73 801 400 4 404 000
2015 PKN 87 560 000 3 313 000
2017 PKN 74 499 000 3 910 000
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
ALR kupno/sprzedaż 435 296
BMC kupno 53 000
FAM kupno 6 209
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 MGC0,500,46-8,00
 AUX7,008,8726,71
 LAB14,9215,252,21
 11B67,2568,101,26
 KVT12,2512,24-0,08
R E K L A M A