#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Jesteś za likwidacją podatku liniowego 19-proc. dla osób prowadzących działalność gospodarczą?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2014 2015
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,36 0,39
 Efektywność dywidendy (1) 10,29% 12,70%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
23.06.2015r. 23.06.2016r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,02 -0,15
 Daty wypłaty dywidendy 08.07.2015r. 11.07.2016r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 45 096 083,64 48 854 090,61
 Zysk netto [PLN] 43 216 223,70 60 275 835,58
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 104,35% 81,05%
 Data NWZA 16.06.2015r. 17.05.2016r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy -


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
28.10.2016
nazwa kurs zm% wol
 DCR9,6513,875265 
 EAH12,9511,217061 
 KSW67,9810,710961 
 TSG3,4110,089774 
 IPE1,979,420007 
 OIL4,17-16,6237122 
 CFI1,10-14,11845981 
 EHG1,08-10,011 
 API0,93-9,7830 
 DRP1,10-8,315739 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKN75,621,0108 278 
 PZU27,602,297 771 
 PKO27,602,649 265 
 PGE10,401,444 915 
 PEO123,152,343 367 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
CCC trzymaj DM BZ WBK
PSW redukuj Espirito Santo Research
ATT wycena Trigon
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2018 SAR 46 040 6 490
2016 SAR 37 500 4 520
2017 SAR 41 520 6 020
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
ENP kupno 302 000
ENP kupno 302 000
FKD sprzedaż 127 172
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 PLW52,0051,70-0,58
 ASM2,432,554,94
 JWA1,371,8031,39
 TOW40,0059,9949,98
 APR2,202,419,55
R E K L A M A