#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jesteś za wysokimi odprawami dla zwalnianych pracowników?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2012 2013
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,24 0,36
 Efektywność dywidendy (1) 5,83% 8,61%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
09.09.2013r. 30.06.2014r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
0,09 -0,08
 Daty wypłaty dywidendy 23.09.2013r. 14.07.2014r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 29 728 874,64 45 708 490,14
 Zysk netto [PLN] 30 564 582,94 39 422 232,52
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 97,27% 115,95%
 Data NWZA 10.06.2013r. 23.06.2014r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 29.728.874,64 zł = 28.119.416,30 zł z zysku za 2012 r. + 1.609.458,34 zł z kapitału rezerwowego łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
30.01.2015
nazwa kurs zm% wol
 BPM6,2283,5264905 
 IDE0,0350,05000 
 AUM0,1820,036860 
 MEW0,0716,7360995 
 CCE0,0716,713000 
 NWR0,06-14,374107 
 KFL34,44-11,753 
 SKT1,14-9,51301197 
 TRR3,80-9,515679 
 KMP6,81-7,6395 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 KGH105,350,297 039 
 PZU504,55-0,393 453 
 PKO34,340,178 516 
 PEO178,95-1,768 055 
 PKN54,85-0,668 030 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
PZU wycena J.P Morgan Chase
TVN wycena Raiffeisen
ENA trzymaj Wood Company
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2014 CCC 1 975 200 185 300
2015 CCC 2 892 800 297 000
2016 CCC 3 320 700 355 500
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
ASS sprzedaż 1 200
ATM kupno 100
BMC kupno 74 000
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 DEKA15,0015,000,00
 SLV15,1014,99-0,73
 CMCA1,101,4632,73
 AWM1,001,4040,00
 SAN30,2630,571,02