#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jesteś za obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych przez działaczy związkowych?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2012 2013
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,24 0,36
 Efektywność dywidendy (1) 5,83% 8,61%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
09.09.2013r. 30.06.2014r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
0,09 -0,08
 Daty wypłaty dywidendy 23.09.2013r. 14.07.2014r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 29 728 874,64 45 708 490,14
 Zysk netto [PLN] 30 564 582,94 39 422 232,52
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 97,27% 115,95%
 Data NWZA 10.06.2013r. 23.06.2014r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 29.728.874,64 zł = 28.119.416,30 zł z zysku za 2012 r. + 1.609.458,34 zł z kapitału rezerwowego łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
05.03.2015
nazwa kurs zm% wol
 ADS0,02100,0236183 
 IDE0,0350,0126258 
 KCI0,0350,030000 
 ALT0,3644,015122 
 SCO3,6321,06974 
 WES0,09-18,2112886 
 PBO0,29-14,71500 
 TPH0,76-14,6704 
 BDL0,06-14,31510 
 PGM1,75-12,12563 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKO34,353,1337 803 
 BZW343,002,4104 696 
 PZU475,00-1,0101 599 
 KGH120,002,285 109 
 PEO183,55-2,468 581 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
EUR limituj Trigon
KPX sprzedaj Trigon
MAG trzymaj DM BOŚ S.A.
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2014 MAG 153 100 51 000
2015 MAG 166 300 53 100
2016 MAG 185 200 59 500
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
BOA kupno 209 409
D24 kupno/sprzedaż 0
EEX kupno/sprzedaż 0
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 GKP8,808,78-0,23
 DEKA15,0015,000,00
 SLV15,1014,99-0,73
 CMCA1,101,4632,73
 AWM1,001,4040,00