#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jesteś za połączeniem PIT oraz składki na ZUS i NFZ w jeden podatek?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2014 2015
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,36 0,39
 Efektywność dywidendy (1) 10,29% 12,70%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
23.06.2015r. 23.06.2016r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,02 -0,15
 Daty wypłaty dywidendy 08.07.2015r. 11.07.2016r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 45 096 083,64 48 854 090,61
 Zysk netto [PLN] 43 216 223,70 60 275 835,58
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 104,35% 81,05%
 Data NWZA 16.06.2015r. 17.05.2016r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy -


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
27.09.2016
nazwa kurs zm% wol
 KCI0,0350,069744 
 SGR0,2215,878368 
 TSG3,109,519266 
 ATP7,089,33825 
 REG0,498,99050 
 CFI2,95-18,11010384 
 TPM0,06-14,32270 
 MBR13,99-10,015 
 IBS27,89-10,026 
 PMA1,76-9,37770 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PZU26,95-2,285 870 
 KGH72,20-1,157 286 
 JSW53,00-3,656 484 
 PKO26,66-0,854 551 
 PGE10,17-1,934 155 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
EAT redukuj DM mBank
MEX wycena Vestor DM
EAT trzymaj Raiffeisen ZB Austria
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2017 FMF 1 752 900 55 300
2016 FMF 852 600 58 600
2018 FMF 1 737 200 118 900
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
PIK kupno 900 000
PZU kupno 5
PZU sprzedaż 500
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 ASM2,432,554,94
 JWA1,371,8031,39
 TOW40,0059,9949,98
 APR2,202,419,55
 AWM1,331,351,50
R E K L A M A