#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy zmiana czasu na letni (lub zimowy) się opłaca?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2013 2014
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,36 0,36
 Efektywność dywidendy (1) 8,61% -
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
30.06.2014r. -
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,08 -
 Daty wypłaty dywidendy 14.07.2014r.
-
 Dywidenda łącznie [PLN] 45 708 490,14 44 322 863,04
 Zysk netto [PLN] 39 422 232,52 -
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 115,95% -
 Data NWZA 23.06.2014r. -
 Uwagi łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 44.322.863,04 zł = 43.216.223,70 zł z zysku netto za rok 2014 + 1.106.639,34 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy
Uchwała dotycząca dywidendy nie została jeszcze podjęta


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
27.03.2015
nazwa kurs zm% wol
 IDG0,9926,92959195 
 PXM0,0716,710303922 
 BDL0,0716,712094 
 EKA0,0716,79968 
 INC2,448,9
 NWR0,05-16,71103390 
 WES0,08-11,11086 
 AWG0,85-9,61932 
 MLK2,29-7,733863 
 KDM4,80-7,52165 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKO33,620,2101 933 
 MIL6,65-0,860 500 
 PZU485,10-0,459 962 
 PEO183,70-0,758 506 
 KGH120,001,458 446 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
SNS akumuluj Erste Bank Sparkassen
PGE neutralna Goldman Sachs
SLV wycena Edison
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2015 EMP 2 112 000 41 000
2016 EMP 230 200 43 000
2015 SKA 542 700 40 100
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
APN sprzedaż 11 439
APN sprzedaż 10 544
GRN kupno 10 000
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 GKP8,808,78-0,23
 DEKA15,0015,000,00
 SLV15,1014,99-0,73
 CMCA1,101,4632,73
 AWM1,001,4040,00