#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Jak oceniasz skutki tzw. planu Balcerowicza?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2012 2013
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,24 0,36
 Efektywność dywidendy (1) 5,83% 8,61%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
09.09.2013r. 30.06.2014r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
0,09 -0,08
 Daty wypłaty dywidendy 23.09.2013r. 14.07.2014r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 29 728 874,64 45 708 490,14
 Zysk netto [PLN] 30 564 582,94 39 422 232,52
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 97,27% 115,95%
 Data NWZA 10.06.2013r. 23.06.2014r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 29.728.874,64 zł = 28.119.416,30 zł z zysku za 2012 r. + 1.609.458,34 zł z kapitału rezerwowego łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
19.12.2014
nazwa kurs zm% wol
 FAM0,6017,7101305 
 FOT0,8514,9332733 
 INM0,1614,34440 
 CPD6,1912,6224 
 PTI14,309,24550 
 PPG1,46-17,56301 
 CCE0,05-16,76900 
 MEW0,06-14,3159351 
 NWR0,06-14,337310 
 CFL0,34-12,810689 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 SNS4,00-0,7587 751 
 PKO35,32-1,3181 630 
 KGH111,951,3138 764 
 PZU475,800,2138 264 
 PEO181,30-1,5135 983 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
SLV wycena Edison
CPL wycena DI Investors
MVP kupuj DI Investors
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2014 BDX 5 152 000 177 000
2015 BDX 5 028 000 169 000
2016 BDX 6 084 000 261 000
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
CDL kupno 4 645
EAT sprzedaż 2 210
EKG kupno 5 000
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 SLV15,1014,99-0,73
 CMCA1,101,4632,73
 AWM1,001,4040,00
 SAN30,2630,571,02
 FGT42,0939,70-5,68