#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jesteś za podatkiem od marketów?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2013 2014
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,36 0,36
 Efektywność dywidendy (1) 8,61% 10,29%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
30.06.2014r. 23.06.2015r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,08 -0,02
 Daty wypłaty dywidendy 14.07.2014r. 08.07.2015r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 45 708 490,14 45 096 083,64
 Zysk netto [PLN] 39 422 232,52 43 216 223,70
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 115,95% 104,35%
 Data NWZA 23.06.2014r. 16.06.2015r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
07.07.2015
nazwa kurs zm% wol
 IDE0,02100,020000 
 KCI0,0433,393500 
 OPM8,728,32833 
 AST31,106,93593 
 QNT5,405,915 
 SHG1,08-18,8798474 
 DRE1,48-17,81953 
 B3S0,88-12,02436 
 PCG0,08-11,119100 
 ARC1,01-9,8980 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 KGH99,04-4,6112 752 
 PKO29,63-1,997 388 
 PKN71,09-0,597 100 
 PZU432,25-1,862 528 
 PEO165,00-3,552 034 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
CCC trzymaj Wood Company
KGH wycena Credit Suisse
BZW wycena Credit Suisse
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2015 WPL 280 000 56 000
2016 WPL 310 000 80 000
2017 WPL 332 000 94 000
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
ATAL kupno 36 853
CLC sprzedaż 38 755
CLC kupno 41 755
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 BRA15,9714,70-7,95
 IFA2,403,9062,50
 ATAL22,0022,000,00
 LKSA7,007,000,00
 ADV17,2119,2011,56