#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Komitet Organizacyjny ŚDM powinien płacić ZAiKS-owi?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2014 2015
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,36 0,39
 Efektywność dywidendy (1) 10,29% 12,70%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
23.06.2015r. 23.06.2016r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,02 -0,15
 Daty wypłaty dywidendy 08.07.2015r. 11.07.2016r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 45 096 083,64 48 854 090,61
 Zysk netto [PLN] 43 216 223,70 60 275 835,58
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 104,35% 81,05%
 Data NWZA 16.06.2015r. 17.05.2016r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy -


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
25.07.2016
nazwa kurs zm% wol
 KCI0,0433,336652 
 CFI62,1022,28528 
 PIW1,8913,23455 
 FOT1,159,5590871 
 AGT1,559,2224064 
 TPM0,10-16,721519 
 KDM1,68-16,02549 
 OIL0,16-15,81114294 
 CPL5,07-5,92337 
 IPO1,59-5,910741 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 KGH76,90-0,193 680 
 PZU30,403,486 015 
 PEO127,95-0,073 602 
 EUR53,400,866 936 
 PKN65,082,137 062 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
PGN wycena Vestor DM
ALR wycena DM PKO BP
CDR wycena DM BOŚ S.A.
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2018 FMF 1 737 200 118 900
2016 FMF 852 600 58 600
2017 FMF 1 752 900 55 300
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
AOL kupno 17 725
KMP kupno 1 050
MAG inne 0
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 JWA1,371,8031,39
 TOW40,0059,9949,98
 APR2,202,419,55
 AWM1,331,351,50
 I2D20,0022,0010,00
R E K L A M A