#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2015 2017
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,39 0,31
 Efektywność dywidendy (1) 12,70% 16,32%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
23.06.2016r. 29.06.2018r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,15 -
 Daty wypłaty dywidendy 11.07.2016r. 25.07.2018r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 48 854 090,61 38 832 738,69
 Zysk netto [PLN] 60 275 835,58 35 116 957,40
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 81,05% 110,58%
 Data NWZA 17.05.2016r. 11.06.2018r.
 Uwagi - łączna kwota dywidendy 38.832.738,69 zł = 35.116.957,40 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 3.715.781,29 złotych z kapitału zapasowego; spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,08 zł na akcję; do wypłaty pozostało 0,23 zł na akcję


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
21.06.2018
nazwa kurs zm% wol
 HUB0,5723,9536513 
 SET1,679,923869 
 IFR0,359,416889 
 HRP0,538,2
 PAT0,757,114000 
 CLE0,30-16,712000 
 SEN0,64-13,51688193 
 PBG0,07-12,52261131 
 JWC3,11-11,49119 
 SOL0,57-10,92895 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PZU38,392,037 571 
 KGH84,940,628 584 
 PKN81,80-0,624 702 
 PKO37,53-2,322 714 
 CDR161,60-2,520 853 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
PZU kupuj Wood Company
GLG wycena POLSKI DOM MAKLERSKI
LWB wycena DM BDM S.A.
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2017 GLG 0 -800
2019 GLG 0 -2 500
2018 GLG 0 -1 100
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
AMC kupno 1 100
DYW kupno 19 786
MBF inne 0
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 THD12,0011,20-6,67
 FTI0,620,9553,23
 SES42,0040,00-4,76
 TOW48,0553,3310,99
 GME147,00150,502,38
R E K L A M A