#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy w Polsce jest wolność mediów i publicznej wypowiedzi?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2013 2014
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,36 0,36
 Efektywność dywidendy (1) 8,61% -
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
30.06.2014r. -
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,08 -
 Daty wypłaty dywidendy 14.07.2014r.
-
 Dywidenda łącznie [PLN] 45 708 490,14 44 322 863,04
 Zysk netto [PLN] 39 422 232,52 -
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 115,95% -
 Data NWZA 23.06.2014r. -
 Uwagi łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 44.322.863,04 zł = 43.216.223,70 zł z zysku netto za rok 2014 + 1.106.639,34 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy
Uchwała dotycząca dywidendy nie została jeszcze podjęta


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
27.04.2015
nazwa kurs zm% wol
 PGD58,1011,140718 
 OIL0,166,790209 
 NEM6,556,512251 
 BMC1,006,4366719 
 MSX0,935,740079 
 KCI0,03-25,0164046 
 DSS0,08-11,112885 
 VRT1,42-10,14412 
 NCT4,57-8,4
 EFH0,11-8,32600 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 KGH121,952,1103 649 
 PKN68,102,437 846 
 PZU484,101,935 843 
 PKO36,210,823 497 
 PEO194,451,417 587 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
BZW wycena DI Investors
MBK neutralna DI Investors
MIL akumuluj DI Investors
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2013 ARR 131 600 10 200
2014 ARR 149 500 10 400
2015 ARR 151 000 10 500
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
ATT kupno/sprzedaż 3 206
GMM inne 0
INC kupno 30 000
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 COR2,902,50-13,79
 IST6,9010,3049,28
 IDAA24,0025,004,17
 HTN0,791,1241,77
 IDT1,631,640,61