#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy opłaca się obecnie trzymac pieniądze w bankach?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2013 2014
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,36 0,36
 Efektywność dywidendy (1) 8,61% 10,29%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
30.06.2014r. 23.06.2015r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,08 -0,02
 Daty wypłaty dywidendy 14.07.2014r. 08.07.2015r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 45 708 490,14 45 096 083,64
 Zysk netto [PLN] 39 422 232,52 43 216 223,70
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 115,95% 104,35%
 Data NWZA 23.06.2014r. 16.06.2015r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
03.08.2015
nazwa kurs zm% wol
 PBG3,2035,6871483 
 KFL34,0417,01780 
 MSX0,3015,475478 
 AWB3,0214,414478 
 BIO8,0613,4641144 
 EFH0,02-75,0711940 
 WST36,15-18,117 
 IBS0,63-16,09615 
 DSS0,11-15,423100 
 HWE1,15-14,25293615 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKN75,80-0,579 361 
 PZU426,90-1,148 447 
 KGH94,44-0,645 709 
 PKO29,701,636 713 
 EUR43,08-0,724 385 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
ART wycena Vestor DM
CAR wycena DM BOŚ S.A.
BTM wycena Trigon
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2012 SEL 1 060 900 4 500
2013 SEL 1 113 900 20 500
2014 SEL 1 103 400 20 800
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
ATT kupno 1 994
ATT sprzedaż 2 407
CTG sprzedaż 250 000
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 JJBA2,102,4516,67
 SNX0,510,50-1,96
 PBX10,0010,000,00
 BRA15,9714,70-7,95
 IFA2,403,9062,50
R E K L A M A