#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy kwota wolna od podatku powinna być równa dla wszystkich?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2014 2015
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,36 0,39
 Efektywność dywidendy (1) 10,29% 12,70%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
23.06.2015r. 23.06.2016r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,02 -0,15
 Daty wypłaty dywidendy 08.07.2015r. 11.07.2016r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 45 096 083,64 48 854 090,61
 Zysk netto [PLN] 43 216 223,70 60 275 835,58
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 104,35% 81,05%
 Data NWZA 16.06.2015r. 17.05.2016r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy -


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
09.12.2016
nazwa kurs zm% wol
 OIL6,8025,9579092 
 ABA6,0019,88678 
 AGT4,0514,7665243 
 MLK1,9810,680655 
 API1,049,5414 
 KRS0,08-11,1215371 
 WXF3,32-10,348180 
 OEG8,10-10,01000 
 SCO1,25-8,81874 
 SOL1,17-8,683918 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PEO123,002,31 710 933 
 PZU32,00-0,7158 363 
 KGH96,75-1,2116 768 
 PKO27,30-3,2107 113 
 PKN81,41-0,791 833 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
JSW kupuj Wood Company
NVA wycena DM BDM S.A.
JSW trzymaj DM PKO BP
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2018 PWX 294 000 21 700
2016 PWX 290 100 22 300
2017 PWX 290 100 22 300
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
APT sprzedaż 1 266
D24 kupno 250 000
D24 sprzedaż 500 000
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 OUT0,250,4268,00
 BIKA18,0017,52-2,67
 TBL90,74136,1049,99
 PLW52,0051,70-0,58
 ASM2,432,554,94
R E K L A M A