#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska Grupa Górnicza uratuje kopalnie?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2014 2015
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,36 0,39
 Efektywność dywidendy (1) 10,29% -
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
23.06.2015r. -
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,02 -
 Daty wypłaty dywidendy 08.07.2015r.
-
 Dywidenda łącznie [PLN] 45 096 083,64 48 854 090,61
 Zysk netto [PLN] 43 216 223,70 60 275 835,58
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 104,35% 81,05%
 Data NWZA 16.06.2015r. -
 Uwagi łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy rekomendacja zarządu i RN
Uchwała dotycząca dywidendy nie została jeszcze podjęta


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
29.04.2016
nazwa kurs zm% wol
 PLZ0,2335,32273228 
 CFI18,1026,92959 
 TPM0,1812,5107422 
 CPD5,9810,71667 
 PBF3,789,631384 
 ALT0,06-40,02707 
 NWR0,02-33,32618403 
 AAT3,77-8,158 
 MBW75,08-7,3517 
 WIK2,22-6,34777 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 KGH74,362,9118 484 
 PKN68,75-1,579 319 
 PKO24,460,655 755 
 PGE13,18-0,155 047 
 PZU34,520,147 748 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
KTY wycena BM BPH
WAS akumuluj DM BDM S.A.
BHW wycena DM BOŚ S.A.
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2017 WAS 373 500 21 900
2016 WAS 318 600 14 000
2018 WAS 395 700 22 600
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
ALD inne 0
ASP sprzedaż 500 000
MAG sprzedaż 873
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 BKM47,0048,002,13
 MPH6,006,8013,33
 INS5,006,3026,00
 SAR22,0022,000,00
 MGC0,500,46-8,00
R E K L A M A