#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy masz jakieś odłożone oszczędności?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2014 2015
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,36 0,39
 Efektywność dywidendy (1) 10,29% 12,70%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
23.06.2015r. 23.06.2016r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,02 -0,15
 Daty wypłaty dywidendy 08.07.2015r. 11.07.2016r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 45 096 083,64 48 854 090,61
 Zysk netto [PLN] 43 216 223,70 60 275 835,58
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 104,35% 81,05%
 Data NWZA 16.06.2015r. 17.05.2016r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy -


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
29.08.2016
nazwa kurs zm% wol
 KCI0,0350,072583 
 RDL3,9613,511646 
 FMG0,3612,510 
 AGT2,7110,6144976 
 KMP10,119,9835 
 TPM0,10-16,748942 
 CPL6,70-15,218 
 RSE2,00-12,345314 
 REG0,49-10,98325 
 4FM5,13-10,010834 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 ING149,801,148 370 
 PEO125,500,342 176 
 KGH73,10-2,437 136 
 PKO26,050,233 553 
 BZW317,000,331 908 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
EUR wycena Erste Bank Sparkassen
UNW wycena Trigon
CPS kupuj Haitong Bank
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2017 FMF 1 752 900 55 300
2016 FMF 852 600 58 600
2018 FMF 1 737 200 118 900
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
AGP inne 0
D24 inne 0
RDN inne 0
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 JWA1,371,8031,39
 TOW40,0059,9949,98
 APR2,202,419,55
 AWM1,331,351,50
 I2D20,0022,0010,00
R E K L A M A