#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy odkladasz jakieś oszczędności?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2012 2013
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,24 0,36
 Efektywność dywidendy (1) 5,83% 8,61%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
09.09.2013r. 30.06.2014r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
0,09 -0,08
 Daty wypłaty dywidendy 23.09.2013r. 14.07.2014r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 29 728 874,64 45 708 490,14
 Zysk netto [PLN] 30 564 582,94 39 422 232,52
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 97,27% 115,95%
 Data NWZA 10.06.2013r. 23.06.2014r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 29.728.874,64 zł = 28.119.416,30 zł z zysku za 2012 r. + 1.609.458,34 zł z kapitału rezerwowego łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
28.07.2014
nazwa kurs zm% wol
 CFL0,6212,7401 
 MEW0,0912,55900 
 UCSOXAOPEN43,3310,8
 BRI11,999,010 
 B3S0,268,33400 
 EUI0,04-20,04544 
 RCUKBAOPEN6,86-16,9
 UCKTXAOPEN37,11-15,4
 EKA0,58-14,7172535 
 DSS0,62-12,7221646 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 OPL10,162,593 848 
 KGH129,90-0,892 945 
 PKO37,41-2,382 367 
 PEO177,000,072 748 
 PZU452,500,139 041 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
LWB wycena Erste Bank Sparkassen
ABE kupuj DM BOŚ S.A.
ACT kupuj DM BOŚ S.A.
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2014 LWB 2 016 000 310 000
2015 LWB 2 271 000 394 000
2016 LWB 2 423 000 438 000
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
EFH kupno 81 313
BRS sprzedaż 6 974 581
EAH sprzedaż 8 000
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 BRU0,500,7550,00
 PCRA33,0033,892,70
 PCR33,0036,009,09
 JJO29,9930,000,03
 KIN5,506,4517,27