#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jesteś za zakazem spożywania alkoholu w miejscach publicznych?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2012 2013
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,24 0,36
 Efektywność dywidendy (1) 5,83% 8,61%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
09.09.2013r. 30.06.2014r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
0,09 -0,08
 Daty wypłaty dywidendy 23.09.2013r. 14.07.2014r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 29 728 874,64 45 708 490,14
 Zysk netto [PLN] 30 564 582,94 39 422 232,52
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 97,27% 115,95%
 Data NWZA 10.06.2013r. 23.06.2014r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 29.728.874,64 zł = 28.119.416,30 zł z zysku za 2012 r. + 1.609.458,34 zł z kapitału rezerwowego łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
28.11.2014
nazwa kurs zm% wol
 ADS0,02100,0286963 
 KCI0,0350,0112410 
 REG0,0650,03192052 
 DSS0,5934,12232413 
 AST19,4026,325278 
 IDM0,14-17,7328264 
 PXM0,08-11,1316900 
 GMM1,50-10,72433 
 FOT0,83-8,8865352 
 ZMT3,67-8,34408 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 KGH122,90-3,4117 754 
 PEO184,850,952 876 
 PKO37,550,543 939 
 PKN45,17-0,042 279 
 PZU480,000,036 212 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
GPW trzymaj Wood Company
NET wycena Deutsche Bank Securities
TVN trzymaj UniCredit Banca Mobiliare
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2014 BOS 0 73 000
2015 BOS 0 92 000
2016 BOS 0 99 000
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
ABI kupno 40 000
LVC sprzedaż 2 936 405
LVC kupno 2 936 405
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 FGT42,0939,70-5,68
 IVE2,002,5025,00
 CDLA14,9015,302,68
 SNT22,0022,401,82
 PWX15,0015,201,33