#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Jak oceniasz jakość powietrza tam gdzie mieszkasz?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2014 2015
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,36 0,39
 Efektywność dywidendy (1) 10,29% 12,70%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
23.06.2015r. 23.06.2016r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,02 -0,15
 Daty wypłaty dywidendy 08.07.2015r. 11.07.2016r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 45 096 083,64 48 854 090,61
 Zysk netto [PLN] 43 216 223,70 60 275 835,58
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 104,35% 81,05%
 Data NWZA 16.06.2015r. 17.05.2016r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy -


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
19.01.2017
nazwa kurs zm% wol
 YOL6,2626,011372 
 BDL0,0620,0166516 
 PIW0,9018,427074 
 MRB0,987,72238837 
 OPF1,477,3615294 
 RDL2,90-16,473416 
 BMP2,93-8,29302 
 WST67,23-6,9370 
 PXM4,58-6,79054708 
 KZS1,81-5,7172687 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 KGH112,70-0,6134 345 
 PEO128,30-0,567 115 
 PKN86,500,966 522 
 PKO30,001,751 091 
 PXM4,58-6,744 581 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
PEO kupuj Vestor DM
OPL trzymaj VTB Capital
PKO sprzedaj DM BZ WBK
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2018 PWX 294 000 21 700
2016 PWX 290 100 22 300
2017 PWX 290 100 22 300
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
APA kupno 140
APA kupno 200
APT kupno 12 912
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 SET26,1726,200,11
 MMF1,502,2550,00
 TXMA5,005,7314,60
 OUT0,250,4268,00
 BIKA18,0017,52-2,67
R E K L A M A