#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska powinna rozpocząć kompleksowe przygotowania do przystąpienia do strefy euro?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2012 2013
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,24 0,36
 Efektywność dywidendy (1) 5,83% 8,61%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
09.09.2013r. 30.06.2014r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
0,09 -0,08
 Daty wypłaty dywidendy 23.09.2013r. 14.07.2014r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 29 728 874,64 45 708 490,14
 Zysk netto [PLN] 30 564 582,94 39 422 232,52
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 97,27% 115,95%
 Data NWZA 10.06.2013r. 23.06.2014r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 29.728.874,64 zł = 28.119.416,30 zł z zysku za 2012 r. + 1.609.458,34 zł z kapitału rezerwowego łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
24.10.2014
nazwa kurs zm% wol
 IDM0,0928,62085312 
 BDL0,0928,61298042 
 NWR0,0912,544697 
 EFH0,3712,1206716 
 RMK13,018,41511 
 SKC0,02-50,036147 
 IDE0,02-33,320142 
 GNT0,44-21,4386189 
 RNK3,03-12,2197513 
 DSS0,34-10,5443706 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PEO175,00-2,5110 151 
 PKO36,600,083 580 
 PGE22,473,680 080 
 CEZ91,852,740 978 
 PZU485,75-1,638 099 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
VIGO SYSTEM wycena DI Investors
BZW limituj J.P Morgan Chase
MBK neutralna J.P Morgan Chase
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2014 BOS 0 73 000
2015 BOS 0 92 000
2016 BOS 0 99 000
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
4X4 sprzedaż 16 000
4X4 sprzedaż 44 000
ASS sprzedaż 435
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 SNT22,0022,401,82
 PWX15,0015,201,33
 SFN1,001,6060,00
 MYS3,503,33-4,86
 BRU0,500,7550,00