#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy bierzesz paragon za zrobione zakupy lub usługi?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2013 2014
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,36 0,36
 Efektywność dywidendy (1) 8,61% 10,29%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
30.06.2014r. 23.06.2015r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,08 -0,02
 Daty wypłaty dywidendy 14.07.2014r. 08.07.2015r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 45 708 490,14 45 096 083,64
 Zysk netto [PLN] 39 422 232,52 43 216 223,70
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 115,95% 104,35%
 Data NWZA 23.06.2014r. 16.06.2015r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
06.10.2015
nazwa kurs zm% wol
 PTI0,4837,1826132 
 WIK1,1919,06313 
 ZMT1,9817,91900475 
 IPO2,1014,860143 
 SOL1,6513,8332603 
 EKA0,03-25,065327 
 DRE0,88-12,01325 
 PLT1,05-11,8641 
 OIL0,16-11,1386229 
 MOJ1,08-9,210 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 KGH87,204,1142 080 
 PZU392,201,482 788 
 PKO30,040,581 912 
 PKN67,67-0,573 653 
 PGE13,25-1,073 451 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
CPG kupuj Haitong Bank
CPS dodawaj DM BZ WBK
ECH neutralna Haitong Bank
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2015 EGS 688 800 24 400
2014 EGS 667 400 18 600
2016 EGS 723 200 28 600
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
1AT kupno 0
ALI inne 7 500 000
MBK inne 0
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 WMOA7,807,901,28
 WMO8,008,000,00
 P240,100,1220,00
 GTS6,008,5041,67
 JJBA2,102,4516,67
R E K L A M A