#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jakość sprzedawanego węgla powinna być kontrolowana?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2012 2013
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,24 0,36
 Efektywność dywidendy (1) 5,83% 8,61%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
09.09.2013r. 30.06.2014r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
0,09 -0,08
 Daty wypłaty dywidendy 23.09.2013r. 14.07.2014r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 29 728 874,64 45 708 490,14
 Zysk netto [PLN] 30 564 582,94 39 422 232,52
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 97,27% 115,95%
 Data NWZA 10.06.2013r. 23.06.2014r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 29.728.874,64 zł = 28.119.416,30 zł z zysku za 2012 r. + 1.609.458,34 zł z kapitału rezerwowego łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
01.10.2014
nazwa kurs zm% wol
 EKA0,5934,166901 
 RES2,7520,1579039 
 ABM0,427,72000 
 WDM1,157,527492 
 WES0,307,11060 
 KCI0,02-33,314870 
 IDG0,88-24,11572522 
 IFR0,44-18,58460707 
 TPH1,52-13,11153 
 EFH0,36-12,278918 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 KGH122,10-3,590 547 
 PKO39,15-1,388 262 
 BZW391,00-1,068 856 
 PEO195,000,462 677 
 PZU465,50-3,355 080 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
CEZ wycena Wood Company
PFM kupuj Kalliwoda Reasearch
PKN limituj J.P Morgan Chase
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2015 BOS 0 92 000
2014 BOS 0 73 000
2016 BOS 0 99 000
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
IFR kupno 673 876
IFR kupno 673 876
FER kupno 185 000
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 SFN1,001,6060,00
 MYS3,503,33-4,86
 BRU0,500,7550,00
 PCRA33,0033,892,70
 PCR33,0036,009,09