#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy działalność gospodarcza małych i średnich firm w Polsce napotyka na duże bariery?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2012 2013
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,24 0,36
 Efektywność dywidendy (1) 5,83% 8,61%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
09.09.2013r. 30.06.2014r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
0,09 -0,08
 Daty wypłaty dywidendy 23.09.2013r. 14.07.2014r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 29 728 874,64 45 708 490,14
 Zysk netto [PLN] 30 564 582,94 39 422 232,52
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 97,27% 115,95%
 Data NWZA 10.06.2013r. 23.06.2014r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 29.728.874,64 zł = 28.119.416,30 zł z zysku za 2012 r. + 1.609.458,34 zł z kapitału rezerwowego łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
22.07.2014
nazwa kurs zm% wol
 IDE0,0350,016040 
 IFR3,2720,7487548 
 APL0,6416,41915 
 MBR19,9714,14226 
 UCSOXAOPEN43,3313,1
 KDM8,50-10,5837 
 UCBLXAOPEN17,20-10,5
 DOM40,40-9,2219 
 EFH0,20-9,1178701 
 SME8,42-8,320 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 KGH129,100,494 238 
 PKO38,450,466 460 
 PGE20,661,462 544 
 PZU445,001,744 932 
 PEO179,401,432 333 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
LWB wycena Erste Bank Sparkassen
CPS wycena Espirito Santo Research
NET neutralna Espirito Santo Research
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2015 LWB 2 271 000 394 000
2014 LWB 2 016 000 310 000
2016 LWB 2 423 000 438 000
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
EFH kupno 81 313
BRS sprzedaż 6 974 581
EAH sprzedaż 8 000
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 BRU0,500,7550,00
 PCRA33,0033,892,70
 PCR33,0036,009,09
 JJO29,9930,000,03
 KIN5,506,4517,27