#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy wyjście Wielkiej Brytanii z UE wywoła efekt domina?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2014 2015
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,36 0,39
 Efektywność dywidendy (1) 10,29% 12,70%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
23.06.2015r. 23.06.2016r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,02 -0,15
 Daty wypłaty dywidendy 08.07.2015r. 11.07.2016r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 45 096 083,64 48 854 090,61
 Zysk netto [PLN] 43 216 223,70 60 275 835,58
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 104,35% 81,05%
 Data NWZA 16.06.2015r. 17.05.2016r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy -


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
28.06.2016
nazwa kurs zm% wol
 CFI64,0821,06110 
 MSW12,2211,26372 
 PGM4,3411,030605 
 ZRE0,799,74565 
 DEL10,239,42410 
 POL0,06-25,0117394 
 KCI0,03-25,072928 
 SHG0,60-16,7134800 
 PGO5,50-9,88110 
 PGE11,84-9,719321344 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PGE11,84-9,7233 213 
 KGH63,944,892 285 
 PKN69,950,992 159 
 PEO140,404,386 184 
 PGN5,20-0,286 114 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
ATT trzymaj DM BZ WBK
CIE kupuj DM BZ WBK
NET trzymaj DM BZ WBK
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2016 SNS 4 214 000 326 000
2017 SNS 477 200 395 000
2016 PKP 4 557 600 1 600
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
FAM kupno 16 440
KME sprzedaż 1 900 000
MBK inne 0
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 APR2,202,419,55
 AWM1,331,351,50
 I2D20,0022,0010,00
 GKP12,0012,927,67
 XTB11,5011,550,43
R E K L A M A