#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy w niedzielę powinien być zakaz handlu?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2013 2014
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,36 0,36
 Efektywność dywidendy (1) 8,61% 9,40%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
30.06.2014r. 23.06.2015r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,08 -
 Daty wypłaty dywidendy 14.07.2014r. 08.07.2015r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 45 708 490,14 45 096 083,64
 Zysk netto [PLN] 39 422 232,52 43 216 223,70
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 115,95% 104,35%
 Data NWZA 23.06.2014r. 16.06.2015r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy
Uchwała dotycząca dywidendy nie została jeszcze podjęta


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
25.05.2015
nazwa kurs zm% wol
 GMM2,8925,117562 
 WLT7,308,3164322 
 BOW2,057,9344 
 IMX4,407,6
 SFS3,766,8137668 
 BGZ68,00-8,0455 
 NTT2,69-7,212 
 EMF5,13-6,4684 
 ITB1,82-5,7103090 
 IFC1,00-5,7
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKO34,35-3,758 407 
 PEO189,40-1,629 080 
 PZU457,00-1,719 950 
 KGH126,500,114 565 
 PKN71,27-1,19 682 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
ENA wycena Societe Generale Securities
ENG wycena Societe Generale Securities
LPP redukuj Beskidzki Dom Maklerski
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2015 LPP 5 250 600 442 300
2016 LPP 5 976 200 596 300
2017 LPP 6 672 700 707 000
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
ASE sprzedaż 350 000
ASE sprzedaż 338 683
PZU kupno 42 309
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 KPIA0,270,3737,04
 UNW105,00114,008,57
 WPL32,0035,2510,16
 SUL4,905,104,08
 COR2,902,50-13,79