#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska powinna rozpocząć kompleksowe przygotowania do przystąpienia do strefy euro?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2012 2013
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,24 0,36
 Efektywność dywidendy (1) 5,83% 8,61%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
09.09.2013r. 30.06.2014r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
0,09 -0,08
 Daty wypłaty dywidendy 23.09.2013r. 14.07.2014r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 29 728 874,64 45 708 490,14
 Zysk netto [PLN] 30 564 582,94 39 422 232,52
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 97,27% 115,95%
 Data NWZA 10.06.2013r. 23.06.2014r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 29.728.874,64 zł = 28.119.416,30 zł z zysku za 2012 r. + 1.609.458,34 zł z kapitału rezerwowego łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
31.10.2014
nazwa kurs zm% wol
 EKP1,8136,132593 
 NVT45,9136,1158 
 EFH0,2816,751459 
 MIT0,2215,81734830 
 OEG8,0012,7446 
 KCI0,02-33,322360 
 IDE0,02-33,329948 
 MEW0,06-14,315755 
 BDL0,08-11,156645 
 ITK13,54-9,7482 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 KGH129,900,3119 262 
 PKO37,450,478 975 
 PEO176,10-1,068 356 
 PZU505,001,163 218 
 LPP10 049,003,158 836 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
EUR redukuj Raiffeisen
OPF sprzedaj Espirito Santo Research
ABC trzymaj DM BZ WBK
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2014 BOS 0 73 000
2015 BOS 0 92 000
2016 BOS 0 99 000
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
ASS kupno 35 000
ASS sprzedaż 35 000
CAR sprzedaż 5 000
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 IVE2,002,5025,00
 CDLA14,9015,302,68
 SNT22,0022,401,82
 PWX15,0015,201,33
 SFN1,001,6060,00