#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy nasz budżet państwa wytrzyma propozycje rządu PiS?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2013 2014
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,36 0,36
 Efektywność dywidendy (1) 8,61% 10,29%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
30.06.2014r. 23.06.2015r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,08 -0,02
 Daty wypłaty dywidendy 14.07.2014r. 08.07.2015r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 45 708 490,14 45 096 083,64
 Zysk netto [PLN] 39 422 232,52 43 216 223,70
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 115,95% 104,35%
 Data NWZA 23.06.2014r. 16.06.2015r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
25.11.2015
nazwa kurs zm% wol
 IPE2,409,6
 FFI0,719,233358 
 WOJ6,595,478 
 RNK0,975,454898 
 CDR22,465,367672 
 COG0,90-10,916083 
 AWG0,72-10,045 
 MOJ1,11-9,015028 
 PMA1,45-8,85115 
 06N1,75-8,4
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PZU379,20-0,733 833 
 PKN68,99-0,432 299 
 KGH76,504,231 528 
 PKO27,071,514 172 
 PGE13,492,713 742 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
KGH wycena Societe Generale Securities
SKH wycena DM BZ WBK
ACP wycena DM mBank
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2016 AGO 1 229 500 31 300
2015 AGO 1 181 100 18 100
2018 AGO 1 265 900 37 300
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
LCC sprzedaż 3 000
EMU kupno 19 447
EMU sprzedaż 280 962
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 CTS6,956,950,00
 WTN17,0018,7010,00
 VTE1,001,2727,00
 IPT25,0024,70-1,20
 ADVA24,1523,80-1,45
R E K L A M A