#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy ceny paliw w Polsce spadają za spadkiem cen ropy na rynkach światowych?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ABCDATA (ABC) « powrót 
 Dywidenda za rok 2013 2014
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,36 0,36
 Efektywność dywidendy (1) 8,61% 10,29%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
30.06.2014r. 23.06.2015r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,08 -0,02
 Daty wypłaty dywidendy 14.07.2014r. 08.07.2015r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 45 708 490,14 45 096 083,64
 Zysk netto [PLN] 39 422 232,52 43 216 223,70
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 115,95% 104,35%
 Data NWZA 23.06.2014r. 16.06.2015r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 45.708.490,14 zł = 36.268.453,92 zł z zysku za 2013 r. + 8.000.167,91 zł z kapitału rezerwowego + 1,439.868,31 zł z kapitału zapasowego z zysku z lat ubiegłych łączna kwota dywidendy 45.096.083,64 zł = 43.216.223,70 zł, tj. cały zysk za 2014 r. + 1.879.859,94 zł z kapitałów spółki utworzonych z zysków lat poprzednich na fundusz dywidendowy


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
28.08.2015
nazwa kurs zm% wol
 MIT0,1946,2507889 
 ATL1,1416,326264 
 LWB43,0013,8530073 
 WDX5,5410,834546 
 ATC3,459,9277368 
 DSS0,10-16,7114752 
 IMX2,57-15,220131 
 CTC0,50-12,387508 
 BST60,37-11,21667 
 PBG2,28-10,6383674 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKN72,43-4,1257 105 
 PKO29,522,3129 377 
 PZU429,702,4101 222 
 KGH79,502,099 938 
 PEO159,951,741 667 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
SNT wycena DM BZ WBK
ECH trzymaj DM BZ WBK
MDG wycena DM BZ WBK
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2015 EGS 688 800 24 400
2014 EGS 667 400 18 600
2016 EGS 723 200 28 600
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
ACP sprzedaż 18 032
ALR kupno/sprzedaż 1 458 012
ENE kupno 2 913
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 P240,100,1220,00
 GTS6,008,5041,67
 JJBA2,102,4516,67
 SNX0,510,50-1,96
 PBX10,0010,000,00
R E K L A M A