#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Jesteś za połączeniem PKN Orlen i Grupy Lotos?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ACAUTOGAZ (ACG) « powrót 
 Dywidenda za rok 2015 2016
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
2,50 2,70
 Efektywność dywidendy (1) 6,47% 6,35%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
05.05.2016r. 14.08.2017r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
0,50 -0,92
 Daty wypłaty dywidendy 19.05.2016r. 05.09.2017r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 24 228 262,50 26 236 259,10
 Zysk netto [PLN] 28 616 475,72 30 204 120,95
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 84,67% 86,86%
 Data NWZA 15.04.2016r. 18.05.2017r.
 Uwagi NWZA 5 grudnia 2016 r. zdecydowało o przeznaczeniu zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy w wysokości 24.228.262,50 zł. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,50 zł. NWZA ustaliło dzień dywidendy na 12.12.2016 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 28.12.2016 r. -


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
22.02.2018
nazwa kurs zm% wol
 MNI0,0525,044 
 EAH28,2017,520800 
 AGT5,3813,0108402 
 RHD0,3310,04845 
 MEG13,109,212 
 MDI3,50-10,315671 
 PBF0,68-9,3175 
 PLZ3,91-6,9704 
 OPG1,75-6,4426 
 ARC1,63-6,311939 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKO44,022,6107 979 
 PZU43,40-1,5105 749 
 PKN93,22-2,499 546 
 PEO132,401,786 975 
 KGH109,30-1,155 444 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
CCC podtrzymana DM BDM S.A.
CCC podtrzymana DM BOŚ S.A.
PCE trzymaj DM BDM S.A.
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2017 CCC 4 193 200 321 700
2018 CCC 5 140 000 410 600
2019 CCC 6 327 800 507 300
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
IAI inne 0
IPX kupno 25 513
KMP kupno 6 904
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 TOW48,0553,3310,99
 GME147,00150,502,38
 SLK3,884,3010,82
 AQT100,00100,000,00
 NXB117,65133,0013,05
R E K L A M A