#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ACAUTOGAZ (ACG) « powrót 
 Dywidenda za rok 2016 2017
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
2,70 2,50
 Efektywność dywidendy (1) 6,35% 6,11%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
14.08.2017r. 18.06.2018r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,92 -2,70
 Daty wypłaty dywidendy 05.09.2017r. 29.06.2018r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 26 236 259,10 24 490 332,50
 Zysk netto [PLN] 30 204 120,95 30 697 542,64
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 86,86% 79,78%
 Data NWZA 18.05.2017r. 25.05.2018r.
 Uwagi - -


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
18.07.2018
nazwa kurs zm% wol
 QRS3,5810,233545 
 PSW10,907,9
 MCR9,847,7703 
 TRK2,757,4250544 
 GTN0,617,01058652 
 KPX1,66-17,0136353 
 PGO3,36-8,7200 
 HRP0,53-8,620258 
 FRO13,15-6,12260 
 KCI0,63-6,0168 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 CDR206,602,718 907 
 PEO101,95-0,58 590 
 PKO37,831,27 756 
 PZU38,181,26 635 
 11B448,001,45 747 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
BDX podtrzymana DM BDM S.A.
ATG kupuj DM BDM S.A.
1AT kupuj DM mBank
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2018 BDX 7 225 700 243 800
2019 BDX 7 212 200 188 400
2020 BDX 7 188 500 194 700
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
BTK kupno 14 364
IMS kupno 11 307
IMS kupno 5 190
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 MLS27,0027,000,00
 PBT1,501,9932,67
 THD12,0011,20-6,67
 FTI0,620,9553,23
 SES42,0040,00-4,76
R E K L A M A