#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

 AATHOLD (AHL) powrót 
 Dywidenda za rok   2016
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
  0,40
 Efektywność dywidendy (1)   2,05%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
  16.06.2017r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
  0,01
 Daty wypłaty dywidendy   23.06.2017r.
 Dywidenda łącznie [PLN]   3 200 000,00
 Zysk netto [PLN]   12 809 441,08
 Zysk/dywidendy łącznie (4)   24,98%
 Data NWZA   08.06.2017r.
 Uwagi   -


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
25.05.2018
nazwa kurs zm% wol
 PRC0,1318,234080 
 MSZ0,2911,53857400 
 QNT15,5010,7334 
 FER4,3410,283735 
 FSG16,907,32183 
 GRT1,65-14,134674 
 HRS2,82-7,25200 
 ARR5,38-6,923 
 BAH6,54-6,88734 
 OTM2,28-6,21501 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PEO112,20-1,421 890 
 PKO39,240,815 238 
 PZU38,12-0,09 450 
 TPE2,021,08 784 
 CDR144,700,08 142 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
OPL kupuj Haitong Bank
WWL sprzedaj Haitong Bank
CPS trzymaj DM BOŚ S.A.
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2018 STP 3 970 000 324 000
2020 STP 4 418 000 419 000
2019 STP 4 230 000 359 000
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
APR inne 0
BCM kupno 8 360
BCM kupno 9 022
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 THD12,0011,20-6,67
 FTI0,620,9553,23
 SES42,0040,00-4,76
 TOW48,0553,3310,99
 GME147,00150,502,38
R E K L A M A