#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

HANDLOWY (BHW) « powrót 
 Dywidenda za rok 2016 2017
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
4,53 4,11
 Efektywność dywidendy (1) 6,77% 5,95%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
03.07.2017r. 18.06.2018r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,35 -2,10
 Daty wypłaty dywidendy 20.07.2017r. 25.06.2018r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 591 887 988,00 537 010 956,00
 Zysk netto [PLN] 604 198 677,93 537 102 079,58
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 97,96% 99,98%
 Data NWZA 22.06.2017r. 08.06.2018r.
 Uwagi - -


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
20.06.2018
nazwa kurs zm% wol
 HUB0,4210,5126793 
 SET1,517,99735 
 RWD0,297,411 
 PBF0,617,0253 
 HEL11,206,7
 ZUE4,60-11,510646 
 AGT3,29-9,123490 
 SHG0,31-8,84000 
 ABM10,10-8,610 
 SOL0,60-7,727268 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PEO115,151,526 049 
 PZU38,183,217 432 
 KGH87,763,014 864 
 PKN82,402,014 715 
 PKN82,442,114 647 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
PZU kupuj Wood Company
GLG wycena POLSKI DOM MAKLERSKI
LWB wycena DM BDM S.A.
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2019 GLG 0 -2 500
2017 GLG 0 -800
2018 GLG 0 -1 100
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
AMC kupno 1 100
DYW kupno 19 786
MBF inne 0
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 THD12,0011,20-6,67
 FTI0,620,9553,23
 SES42,0040,00-4,76
 TOW48,0553,3310,99
 GME147,00150,502,38
R E K L A M A