#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

CCC « powrót 
 Dywidenda za rok 2016 2017
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
2,59 2,30
 Efektywność dywidendy (1) 0,95% 1,05%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
07.09.2017r. 19.09.2018r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
0,75 -
 Daty wypłaty dywidendy 21.09.2017r. 01.10.2018r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 101 434 760,00 94 677 200,00
 Zysk netto [PLN] 58 483 445,46 37 372 525,22
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 173,44% 253,33%
 Data NWZA 08.06.2017r. 19.06.2018r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 101.434.760,00 zł = 58.483.445,46 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 42.951.314,54 zł z kapitału zapasowego łączna kwota dywidendy 94.677.200,00 zł = 37.372.525,22 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 57.304.674,78 zł z kapitału zapasowego


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
21.06.2018
nazwa kurs zm% wol
 HUB0,5723,9572013 
 EKP0,4014,380735 
 FON0,1713,3185328 
 IFR0,359,431758 
 PAT0,757,114000 
 WIS0,88-17,0707 
 CLE0,30-16,737110 
 IDM0,72-12,211630 
 CPD6,70-10,72950 
 TRK2,79-10,61415859 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PZU38,773,087 049 
 PKN83,000,980 652 
 PKO37,86-1,575 806 
 KGH86,062,067 124 
 PEO114,50-0,557 694 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
PZU kupuj Wood Company
GLG wycena POLSKI DOM MAKLERSKI
LWB wycena DM BDM S.A.
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2019 GLG 0 -2 500
2017 GLG 0 -800
2018 GLG 0 -1 100
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
AMC kupno 1 100
DYW kupno 19 786
MBF inne 0
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 THD12,0011,20-6,67
 FTI0,620,9553,23
 SES42,0040,00-4,76
 TOW48,0553,3310,99
 GME147,00150,502,38
R E K L A M A