#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

CCS « powrót 
 Dywidenda za rok 2016 2017
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,15 0,09
 Efektywność dywidendy (1) 11,72% 8,18%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
14.07.2017r. 21.05.2018r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
0,02 -0,03
 Daty wypłaty dywidendy (1) 28.07.2017r.
(2) 29.09.2017r.
29.05.2018r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 2 383 650,00 1 430 190,00
 Zysk netto [PLN] 1 788 543,68 1 442 025,83
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 133,27% 99,18%
 Data NWZA 29.06.2017r. 11.05.2018r.
 Uwagi dywidenda zostanie wypłacona w dówch ratach: I rata w wys.0,07 zł na akcję - 28 lipca 2017 r., II rata w wys. 0,08 zł na akcję spółki - 29 września 2017 r. -


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
18.07.2018
nazwa kurs zm% wol
 PSW10,907,9
 TRK2,767,8285700 
 MCR9,847,7703 
 QRS3,497,435801 
 GTN0,617,01085159 
 KPX1,62-19,0150833 
 PGO3,36-8,7200 
 HRP0,53-8,622258 
 ETL20,00-6,52640 
 FRO13,15-6,12260 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 CDR205,802,320 641 
 PEO101,95-0,59 085 
 PKO37,700,88 653 
 PZU38,171,26 747 
 PKN84,100,35 899 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
BDX podtrzymana DM BDM S.A.
ATG kupuj DM BDM S.A.
1AT kupuj DM mBank
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2018 BDX 7 225 700 243 800
2019 BDX 7 212 200 188 400
2020 BDX 7 188 500 194 700
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
BTK kupno 14 364
IMS kupno 5 190
IMS kupno 11 307
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 MLS27,0027,000,00
 PBT1,501,9932,67
 THD12,0011,20-6,67
 FTI0,620,9553,23
 SES42,0040,00-4,76
R E K L A M A