#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy warto kupić stary dom (np. do remontu)?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

CCS « powrót 
 Dywidenda za rok 2016 2017
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,15 0,09
 Efektywność dywidendy (1) 11,72% -
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
14.07.2017r. -
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
0,02 -
 Daty wypłaty dywidendy (1) 28.07.2017r.
(2) 29.09.2017r.

-
 Dywidenda łącznie [PLN] 2 383 650,00 1 430 190,00
 Zysk netto [PLN] 1 788 543,68 1 442 025,83
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 133,27% 99,18%
 Data NWZA 29.06.2017r. -
 Uwagi dywidenda zostanie wypłacona w dówch ratach: I rata w wys.0,07 zł na akcję - 28 lipca 2017 r., II rata w wys. 0,08 zł na akcję spółki - 29 września 2017 r. rekomendacja zarządu i RN
Uchwała dotycząca dywidendy nie została jeszcze podjęta


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
20.04.2018
nazwa kurs zm% wol
 ALM0,2321,14930 
 QNT17,7010,61559 
 EUC16,458,93522 
 PLZ3,958,255 
 SHG0,496,560 
 CZT0,45-23,7127406 
 DRE0,74-12,9501 
 OPF1,02-8,930086 
 IPO1,74-7,518595 
 FFI1,29-6,55800 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PZU43,02-2,279 317 
 PKN87,90-1,357 955 
 PEO121,55-0,853 858 
 PKO40,84-1,937 420 
 PGN6,03-2,135 849 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
KGH sprzedaj Haitong Bank
GBK zawieszona DM mBank
KGH wycena Vestor DM
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2020 ORB 1 655 100 502 200
2018 ORB 1 500 300 249 000
2019 ORB 1 574 500 261 300
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
BCM kupno 5 391
BDZ sprzedaż 40 000
BFT sprzedaż 2 743
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 THD12,0011,20-6,67
 FTI0,620,9553,23
 SES42,0040,00-4,76
 TOW48,0553,3310,99
 GME147,00150,502,38
R E K L A M A