#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

CDRL (CDL) « powrót 
 Dywidenda za rok 2016 2017
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
1,20 1,00
 Efektywność dywidendy (1) 3,81% 3,60%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
17.05.2017r. 16.05.2018r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-1,20 1,20
 Daty wypłaty dywidendy 01.06.2017r. 01.06.2018r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 7 265 452,80 6 054 544,00
 Zysk netto [PLN] 12 230 156,57 10 362 267,80
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 59,41% 58,43%
 Data NWZA 09.05.2017r. 09.05.2018r.
 Uwagi - -


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
18.07.2018
nazwa kurs zm% wol
 QRS3,559,236221 
 SET1,738,818123 
 PSW10,907,9
 MCR9,847,7703 
 GTN0,617,01132655 
 KPX1,67-16,5186303 
 PGO3,36-8,7200 
 HRP0,53-8,622258 
 ETL19,90-7,02671 
 FRO13,15-6,12990 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 CDR205,602,221 094 
 PEO101,85-0,610 107 
 PKO37,680,88 744 
 PZU38,181,26 786 
 11B450,001,86 084 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
BDX podtrzymana DM BDM S.A.
ATG kupuj DM BDM S.A.
1AT kupuj DM mBank
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2018 BDX 7 225 700 243 800
2019 BDX 7 212 200 188 400
2020 BDX 7 188 500 194 700
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
BTK kupno 14 364
IMS kupno 5 190
IMS kupno 11 307
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 MLS27,0027,000,00
 PBT1,501,9932,67
 THD12,0011,20-6,67
 FTI0,620,9553,23
 SES42,0040,00-4,76
R E K L A M A