#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Jesteś za połączeniem PKN Orlen i Grupy Lotos?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ECHO (ECH) « powrót 
 Dywidenda za rok 2015 2016
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
3,84 1,35
 Efektywność dywidendy (1) 87,07% 24,11%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
05.07.2016r. 05.07.2017r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,09 -0,10
 Daty wypłaty dywidendy 08.07.2016r. 21.07.2017r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 2 174 879 367,14 557 132 285,70
 Zysk netto [PLN] 2 958 589 735,86 275 522 760,88
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 73,51% 202,21%
 Data NWZA 28.06.2016r. 29.06.2017r.
 Uwagi spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w łącznej kwocie ponad 590 mln zł, co daje 1,43 zł na akcję. Do zaliczki uprawnieni byli akcjonariusze posiadający akcje spółki 3 lutego 2016 r. Zaliczka jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza w wys. 0,72 zł na akcję trafiła do akcjonariuszy 10 lutego, druga w wys. 0,71 zł zostanie wypłacona 30 grudnia 2016 r.; do wypłaty pozostało 1.584.731.532,26 zł łączna kwota dywidendy 557.132.285,70 zł = 270.365.911,83 zł z zysku za 2016 r. + 80.421.082,87 zł z funduszu rezerwowego + 206.345.291,00 zł z kapitału zapasowego; spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w łącznej kwocie 350.786.994,70 zł, co daje 0,85 zł na akcję. Zaliczkę wypłacono w dwóch ratach. Pierwsza w wys. 0,69 zł na akcję (łącznie 284.756.501,58 zł) 29 grudnia 2016 r., druga w wys. 0,16 zł (łącznie 66.030.493,12 zł) - 26 czerwca 2017 r.; do wypłaty posotało 0,50 zł na akcję


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
22.02.2018
nazwa kurs zm% wol
 MNI0,0525,044 
 EAH28,2017,520800 
 AGT5,3813,0108402 
 RHD0,3310,04845 
 MEG13,109,212 
 MDI3,50-10,315671 
 PBF0,68-9,3175 
 PLZ3,91-6,9704 
 OPG1,75-6,4426 
 ARC1,63-6,311939 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKO44,022,6107 979 
 PZU43,40-1,5105 749 
 PKN93,22-2,499 546 
 PEO132,401,786 975 
 KGH109,30-1,155 444 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
CCC podtrzymana DM BDM S.A.
CCC podtrzymana DM BOŚ S.A.
PCE trzymaj DM BDM S.A.
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2017 CCC 4 193 200 321 700
2018 CCC 5 140 000 410 600
2019 CCC 6 327 800 507 300
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
IAI inne 0
IPX kupno 25 513
KMP kupno 6 904
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 TOW48,0553,3310,99
 GME147,00150,502,38
 SLK3,884,3010,82
 AQT100,00100,000,00
 NXB117,65133,0013,05
R E K L A M A