#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Morawiecki zmieni klimat inwestycyjny dla Polski?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ECHO (ECH) « powrót 
 Dywidenda za rok 2015 2016
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
3,84 1,35
 Efektywność dywidendy (1) 87,07% 24,11%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
05.07.2016r. 05.07.2017r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,09 -0,10
 Daty wypłaty dywidendy 08.07.2016r. 21.07.2017r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 2 174 879 367,14 557 132 285,70
 Zysk netto [PLN] 2 958 589 735,86 275 522 760,88
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 73,51% 202,21%
 Data NWZA 28.06.2016r. 29.06.2017r.
 Uwagi spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w łącznej kwocie ponad 590 mln zł, co daje 1,43 zł na akcję. Do zaliczki uprawnieni byli akcjonariusze posiadający akcje spółki 3 lutego 2016 r. Zaliczka jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza w wys. 0,72 zł na akcję trafiła do akcjonariuszy 10 lutego, druga w wys. 0,71 zł zostanie wypłacona 30 grudnia 2016 r.; do wypłaty pozostało 1.584.731.532,26 zł łączna kwota dywidendy 557.132.285,70 zł = 270.365.911,83 zł z zysku za 2016 r. + 80.421.082,87 zł z funduszu rezerwowego + 206.345.291,00 zł z kapitału zapasowego; spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w łącznej kwocie 350.786.994,70 zł, co daje 0,85 zł na akcję. Zaliczkę wypłacono w dwóch ratach. Pierwsza w wys. 0,69 zł na akcję (łącznie 284.756.501,58 zł) 29 grudnia 2016 r., druga w wys. 0,16 zł (łącznie 66.030.493,12 zł) - 26 czerwca 2017 r.; do wypłaty posotało 0,50 zł na akcję


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
13.12.2017
nazwa kurs zm% wol
 KRS0,02100,0218576 
 ARC2,2431,8109037 
 SET5,8413,4313 
 BRA7,0911,156177 
 KDM4,907,23551 
 MNI0,03-25,090253 
 FOT0,10-16,726373 
 REG0,19-9,58150 
 RHD0,21-8,711219 
 ZRE0,33-8,37001 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 KGH103,350,892 642 
 CDR97,095,980 436 
 PKN105,200,266 684 
 PKO42,340,246 960 
 PZU43,66-0,243 510 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
ROB sprzedaj DM BOŚ S.A.
PLY wycena DM BZ WBK
ZEP kupuj DM BZ WBK
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2017 TRK 144 300 17 000
2019 TRK 1 530 000 38 000
2018 TRK 150 000 25 000
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
ARA kupno 8 511
ARA kupno 6 534
ARA kupno 1 045
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 GME147,00150,502,38
 SLK3,884,3010,82
 AQT100,00100,000,00
 NXB117,65133,0013,05
 BTK0,310,4648,39
R E K L A M A