#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ERBUD (ERB) « powrót 
 Dywidenda za rok 2015 2017
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
1,20 1,10
 Efektywność dywidendy (1) 4,26% 7,38%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
17.05.2016r. 05.06.2018r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,15 0,00
 Daty wypłaty dywidendy 02.06.2016r. 19.06.2018r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 15 374 230,80 14 093 044,90
 Zysk netto [PLN] 11 397 120,34 12 539 246,93
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 134,90% 112,39%
 Data NWZA 28.04.2016r. 18.05.2018r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 15.374.230,80 zł = 11.397.120,34 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 3.977.110,46 zł z kapitału zapasowego. WZA 22.12.2016 r. uchwaliło wypłatę dywidendy nadzwyczajnej w łącznej kwocie 14.989.875,03 zł (z kapitału zapasowego), tj. 1,17 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 9.01.2017, wypłata dywidendy 23.01.2017 r. łączna kwota dywidendy 14.093.044,90 zł = 12.539.246,93 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 1.553.797,97 zł z kapitału zapasowego


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
18.07.2018
nazwa kurs zm% wol
 QRS3,559,236221 
 PSW10,907,9
 MCR9,847,7703 
 GTN0,617,01095967 
 MEX4,646,7
 KPX1,65-17,5184303 
 PGO3,36-8,7200 
 HRP0,53-8,622258 
 ETL20,00-6,52640 
 FRO13,15-6,12260 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 CDR206,002,420 850 
 PEO101,80-0,79 916 
 PKO37,680,88 736 
 PZU38,171,26 747 
 PKN84,140,35 966 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
BDX podtrzymana DM BDM S.A.
ATG kupuj DM BDM S.A.
1AT kupuj DM mBank
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2018 BDX 7 225 700 243 800
2019 BDX 7 212 200 188 400
2020 BDX 7 188 500 194 700
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
BTK kupno 14 364
IMS kupno 5 190
IMS kupno 11 307
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 MLS27,0027,000,00
 PBT1,501,9932,67
 THD12,0011,20-6,67
 FTI0,620,9553,23
 SES42,0040,00-4,76
R E K L A M A