#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

FAM « powrót 
 Dywidenda za rok 2015 2016
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,29 0,68
 Efektywność dywidendy (1) 9,73% 16,50%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
27.04.2016r. 30.06.2017r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,02 -0,09
 Daty wypłaty dywidendy 12.05.2016r. 01.09.2017r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 9 246 061,59 17 473 495,69
 Zysk netto [PLN] 9 375 475,46 19 546 607,68
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 98,62% 89,39%
 Data NWZA 20.04.2016r. 26.06.2017r.
 Uwagi - kwota w wys. 5.039.137,00 zł (0,29 zł na akcję) została już wypłacona akcjonariuszom z zysku wypracowanego przez spółkę w 2016 r. tytułem zaliczki na dywidendę na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 29/2016 z dnia 23 września 2016 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr VIII/571/22/2016 z dnia 23 września 2016 r.; do wypłaty pozostanie 12.434.358,69 zł, tj. 0,39 zł na akcję


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
21.06.2018
nazwa kurs zm% wol
 HUB0,5723,9572013 
 EKP0,4014,380735 
 FON0,1713,3185328 
 IFR0,359,431758 
 PAT0,757,114000 
 WIS0,88-17,0707 
 CLE0,30-16,737110 
 IDM0,72-12,211630 
 CPD6,70-10,72950 
 TRK2,79-10,61415859 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PZU38,773,087 049 
 PKN83,000,980 652 
 PKO37,86-1,575 806 
 KGH86,062,067 124 
 PEO114,50-0,557 694 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
PZU kupuj Wood Company
GLG wycena POLSKI DOM MAKLERSKI
LWB wycena DM BDM S.A.
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2019 GLG 0 -2 500
2017 GLG 0 -800
2018 GLG 0 -1 100
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
AMC kupno 1 100
DYW kupno 19 786
MBF inne 0
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 THD12,0011,20-6,67
 FTI0,620,9553,23
 SES42,0040,00-4,76
 TOW48,0553,3310,99
 GME147,00150,502,38
R E K L A M A