#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Jesteś za połączeniem PKN Orlen i Grupy Lotos?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

FAM « powrót 
 Dywidenda za rok 2015 2016
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,29 0,68
 Efektywność dywidendy (1) 9,73% 16,50%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
27.04.2016r. 30.06.2017r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,02 -0,09
 Daty wypłaty dywidendy 12.05.2016r. 01.09.2017r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 9 246 061,59 17 473 495,69
 Zysk netto [PLN] 9 375 475,46 19 546 607,68
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 98,62% 89,39%
 Data NWZA 20.04.2016r. 26.06.2017r.
 Uwagi - kwota w wys. 5.039.137,00 zł (0,29 zł na akcję) została już wypłacona akcjonariuszom z zysku wypracowanego przez spółkę w 2016 r. tytułem zaliczki na dywidendę na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 29/2016 z dnia 23 września 2016 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr VIII/571/22/2016 z dnia 23 września 2016 r.; do wypłaty pozostanie 12.434.358,69 zł, tj. 0,39 zł na akcję


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
23.02.2018
nazwa kurs zm% wol
 KRS0,02100,055550 
 BMC0,3939,39542264 
 SGN3,3519,280891 
 KSG1,9114,423007 
 AGT5,9811,2105311 
 MNI0,04-20,014150 
 DGA6,08-15,620630 
 REG0,15-11,88067 
 ATL0,97-7,689820 
 TRR1,76-6,94663 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKN93,00-0,284 182 
 PKO43,78-0,665 866 
 KGH107,95-1,234 171 
 BZW384,00-0,730 781 
 PZU43,600,524 166 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
GTC kupuj Haitong Bank
CPG kupuj Haitong Bank
ECH neutralna Haitong Bank
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2017 CCC 4 193 200 321 700
2018 CCC 5 140 000 410 600
2019 CCC 6 327 800 507 300
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
IAI inne 0
IPX kupno 25 513
KMP kupno 6 904
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 TOW48,0553,3310,99
 GME147,00150,502,38
 SLK3,884,3010,82
 AQT100,00100,000,00
 NXB117,65133,0013,05
R E K L A M A