#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

IFIRMA (IFI) « powrót 
 Dywidenda za rok 2016 2017
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,08 0,13
 Efektywność dywidendy (1) 2,87% 4,48%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
15.05.2017r. 30.05.2018r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,08 -0,08
 Daty wypłaty dywidendy 01.06.2017r. 13.06.2018r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 512 000,00 192 000,00
 Zysk netto [PLN] 1 645 250,19 1 720 531,79
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 31,12% 11,16%
 Data NWZA 24.04.2017r. 24.04.2018r.
 Uwagi spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,02 zł na akcję (łacznie 128.000 zł); ustalenie prawa do zaliczki - 21 kwietnia 2017 r., wypłata zaliczki - 28 kwietnia 2017 r.; do wypłaty pozostanie 0,06 zł na akcję spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,03 zł na akcję; ustalenie prawa do zaliczki - 2 marca 2018 r., wypłata zaliczki - 9 marca 2018 r.


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
18.07.2018
nazwa kurs zm% wol
 QRS3,5810,233545 
 PSW10,907,9
 MCR9,847,7703 
 TRK2,757,4266568 
 GTN0,617,01069809 
 KPX1,62-19,0150833 
 PGO3,36-8,7200 
 HRP0,53-8,622258 
 FRO13,15-6,12260 
 KCI0,63-6,0168 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 CDR206,002,420 264 
 PEO102,00-0,58 969 
 PKO37,750,98 377 
 PZU38,161,16 698 
 KZS3,41-3,45 847 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
BDX podtrzymana DM BDM S.A.
ATG kupuj DM BDM S.A.
1AT kupuj DM mBank
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2018 BDX 7 225 700 243 800
2019 BDX 7 212 200 188 400
2020 BDX 7 188 500 194 700
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
BTK kupno 14 364
IMS kupno 11 307
IMS kupno 5 190
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 MLS27,0027,000,00
 PBT1,501,9932,67
 THD12,0011,20-6,67
 FTI0,620,9553,23
 SES42,0040,00-4,76
R E K L A M A