#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Jesteś za połączeniem PKN Orlen i Grupy Lotos?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

INTROL (INL) « powrót 
 Dywidenda za rok 2015 2016
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,45 0,40
 Efektywność dywidendy (1) 4,60% 5,87%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
09.06.2016r. 18.08.2017r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
0,21 0,01
 Daty wypłaty dywidendy 24.06.2016r. 31.08.2017r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 11 987 460,00 10 655 520,00
 Zysk netto [PLN] 14 591 395,93 9 191 546,06
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 82,15% 115,93%
 Data NWZA 02.06.2016r. 22.06.2017r.
 Uwagi WZA 19.12.2016 r. uchwaliło wypłatę dywidendy z kapitału rezesrowego w łącznej kwocie 7.991.640 zł (z kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy), tj. 1,30 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 28.12.2018, wypłata dywidendy 13.01.2017 r. łączna kwota dywidendy 10.655.520 zł = 9.191.546,06 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 1.463.973,94 zł z kapitału zapasowego


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
23.02.2018
nazwa kurs zm% wol
 KRS0,02100,055550 
 BMC0,3939,39542264 
 SGN3,3519,280891 
 KSG1,9114,423007 
 AGT5,9811,2105311 
 MNI0,04-20,014150 
 DGA6,08-15,620630 
 REG0,15-11,88067 
 ATL0,97-7,689820 
 TRR1,76-6,94663 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKN93,00-0,284 182 
 PKO43,78-0,665 866 
 KGH107,95-1,234 171 
 BZW384,00-0,730 781 
 PZU43,600,524 166 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
GTC kupuj Haitong Bank
CPG kupuj Haitong Bank
ECH neutralna Haitong Bank
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2017 CCC 4 193 200 321 700
2018 CCC 5 140 000 410 600
2019 CCC 6 327 800 507 300
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
IAI inne 0
IPX kupno 25 513
KMP kupno 6 904
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 TOW48,0553,3310,99
 GME147,00150,502,38
 SLK3,884,3010,82
 AQT100,00100,000,00
 NXB117,65133,0013,05
R E K L A M A