#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Jesteś za połączeniem PKN Orlen i Grupy Lotos?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

K2INTERNT (K2I) « powrót 
 Dywidenda za rok 2015 2016
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
1,00 1,00
 Efektywność dywidendy (1) 7,14% 6,58%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
12.07.2016r. 16.08.2017r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,12 0,09
 Daty wypłaty dywidendy 26.07.2016r. 10.11.2017r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 2 485 032,00 2 485 032,00
 Zysk netto [PLN] 1 563 407,41 -235 308,20
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 158,95% -1 056,08%
 Data NWZA 21.06.2016r. 20.06.2017r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 2.485.032,00 zł = 1.563.407,41 zł tj. cały zysk za 2015 r. + 921.624,59 zł z kapitału zapasowego dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
23.02.2018
nazwa kurs zm% wol
 KRS0,02100,055550 
 BMC0,3939,39542264 
 SGN3,3519,280891 
 KSG1,9114,423007 
 AGT5,9811,2105311 
 MNI0,04-20,014150 
 DGA6,08-15,620630 
 REG0,15-11,88067 
 ATL0,97-7,689820 
 TRR1,76-6,94663 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 PKN93,00-0,284 182 
 PKO43,78-0,665 866 
 KGH107,95-1,234 171 
 BZW384,00-0,730 781 
 PZU43,600,524 166 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
GTC kupuj Haitong Bank
CPG kupuj Haitong Bank
ECH neutralna Haitong Bank
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2017 CCC 4 193 200 321 700
2018 CCC 5 140 000 410 600
2019 CCC 6 327 800 507 300
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
IAI inne 0
IPX kupno 25 513
KMP kupno 6 904
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 TOW48,0553,3310,99
 GME147,00150,502,38
 SLK3,884,3010,82
 AQT100,00100,000,00
 NXB117,65133,0013,05
R E K L A M A