#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

PLASTBOX (PLX) « powrót 
 Dywidenda za rok 2016 2017
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,15 0,09
 Efektywność dywidendy (1) 6,33% 4,35%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
21.06.2017r. 07.06.2018r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,07 -0,04
 Daty wypłaty dywidendy 03.07.2017r. 15.06.2018r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 6 291 155,25 3 774 693,15
 Zysk netto [PLN] 6 571 339,75 3 407 132,09
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 95,74% 110,79%
 Data NWZA 08.06.2017r. 29.05.2018r.
 Uwagi - łączna kwota dywidendy 3.774.693,15 zł = 3.407.132,09 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 367.561,06 zł z kapitału zapasowego


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
18.07.2018
nazwa kurs zm% wol
 SET1,738,811755 
 TRK2,788,6225963 
 PSW10,907,9
 MCR9,847,7703 
 QRS3,497,432516 
 KPX1,62-19,0116919 
 PGO3,36-8,7200 
 FRO12,80-8,62068 
 ETL20,00-6,52419 
 KCI0,63-6,0168 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 CDR206,602,717 722 
 PEO102,00-0,57 615 
 PKO37,670,77 223 
 PZU38,201,35 860 
 KZS3,40-3,75 611 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
BDX podtrzymana DM BDM S.A.
ATG kupuj DM BDM S.A.
1AT kupuj DM mBank
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2018 BDX 7 225 700 243 800
2019 BDX 7 212 200 188 400
2020 BDX 7 188 500 194 700
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
BTK kupno 14 364
IMS kupno 11 307
IMS kupno 5 190
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 MLS27,0027,000,00
 PBT1,501,9932,67
 THD12,0011,20-6,67
 FTI0,620,9553,23
 SES42,0040,00-4,76
R E K L A M A