#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

SIMPLE (SME) « powrót 
 Dywidenda za rok 2016 2017
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
0,05 0,22
 Efektywność dywidendy (1) 0,65% 3,41%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
01.08.2017r. 01.06.2018r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-0,28 -0,45
 Daty wypłaty dywidendy (1) 31.08.2017r.
(2) 30.11.2017r.
(1) 17.08.2018r.
(2) 09.11.2018r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 240 608,00 1 058 675,20
 Zysk netto [PLN] 2 492 521,98 3 611 515,79
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 9,65% 29,31%
 Data NWZA 20.06.2017r. 22.05.2018r.
 Uwagi dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: pierwsza 0,03 zł na akcję ? 31 sierpnia 2017 r., druga 0,02 zł na akcję ? 30 listopada 2017 r. wypłata dywidendy w dwóch transzach: I transza 0,14 zł na akcję - 17.08.2018 r.; II transza 0,08 zł na akcję - 9.11.2018 r.


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
18.07.2018
nazwa kurs zm% wol
 QRS3,5810,233545 
 PSW10,907,9
 MCR9,847,7703 
 TRK2,757,4266568 
 GTN0,617,01069809 
 KPX1,62-19,0150833 
 PGO3,36-8,7200 
 HRP0,53-8,622258 
 FRO13,15-6,12260 
 KCI0,63-6,0168 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 CDR206,002,420 264 
 PEO102,00-0,58 969 
 PKO37,750,98 377 
 PZU38,161,16 698 
 KZS3,41-3,45 847 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
BDX podtrzymana DM BDM S.A.
ATG kupuj DM BDM S.A.
1AT kupuj DM mBank
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2018 BDX 7 225 700 243 800
2019 BDX 7 212 200 188 400
2020 BDX 7 188 500 194 700
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
BTK kupno 14 364
IMS kupno 11 307
IMS kupno 5 190
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 MLS27,0027,000,00
 PBT1,501,9932,67
 THD12,0011,20-6,67
 FTI0,620,9553,23
 SES42,0040,00-4,76
R E K L A M A