#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   DYWIDENDY - DANE SZCZEGÓŁOWE

ULMA (ULM) « powrót 
 Dywidenda za rok 2016 2017
 Dywidenda na akcję
 brutto [PLN]
5,40 3,81
 Efektywność dywidendy (1) 6,44% 5,48%
 Data ustalenia prawa do
 dywidendy (2)
05.05.2017r. 10.05.2018r.
 Efektywność dzień po
 dniu (3) [PLN]
-1,90 2,50
 Daty wypłaty dywidendy 18.05.2017r. 17.05.2018r.
 Dywidenda łącznie [PLN] 28 380 412,80 20 023 957,92
 Zysk netto [PLN] 10 711 612,37 18 350 994,77
 Zysk/dywidendy łącznie (4) 264,95% 109,12%
 Data NWZA 21.04.2017r. 27.04.2018r.
 Uwagi łączna kwota dywidendy 28.380.412,80 zł = 10.711.612,37 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 17.668.800,43 zł z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych łączna kwota dywidendy 20.023.957,92 zł = 18.350.994,77 zł, tj. cały zysk za 2017 r. + 1.672.963,15 zł z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych


(1)
stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) pamietaj o 3-dniowym okresie rozliczenia transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto;
  NAJWIĘKSZE ZMIANY ONLINE
18.07.2018
nazwa kurs zm% wol
 QRS3,5810,233545 
 TRK2,778,2242966 
 PSW10,907,9
 MCR9,847,7703 
 GTN0,617,01008652 
 KPX1,62-19,0134103 
 PGO3,36-8,7200 
 FRO12,80-8,62068 
 KCI0,63-6,0168 
 AAT3,56-5,8341 
  NAJWIĘKSZE OBROTY ONLINE
nazwa kurs zm% obrót [tys]
 CDR206,802,818 117 
 PEO102,00-0,58 404 
 PKO37,750,97 492 
 PZU38,181,26 294 
 KZS3,39-4,05 658 
  REKOMENDACJE
nazwa rodzaj kto
BDX podtrzymana DM BDM S.A.
ATG kupuj DM BDM S.A.
1AT kupuj DM mBank
  PROGNOZY
data nazwa przychód zysk
2018 BDX 7 225 700 243 800
2019 BDX 7 212 200 188 400
2020 BDX 7 188 500 194 700
  INSIDER
nazwa rodzaj ilość
BTK kupno 14 364
IMS kupno 11 307
IMS kupno 5 190
  NAJNOWSZE DEBIUTY
nazwa emisja debiut zysk
 MLS27,0027,000,00
 PBT1,501,9932,67
 THD12,0011,20-6,67
 FTI0,620,9553,23
 SES42,0040,00-4,76
R E K L A M A