#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Morawiecki może zmienić klimat inwestycyjny dla Polski?
 
   DYWIDENDY

W tabeli dywidend znajdziesz aktualne i historyczne wartości dywidend wypłacanych przez spółki giełdowe. Szczegółówe informacje uzyskasz klikając w nazwę spółki.
Wybierz dywidendę za rok 
* pamiętaj o 2-dniowym okresie rozliczenia transakcji (obowiązuje od października 2014 r.; wcześniej obowiązywał 3-dniowy okres rozliczenia transakcji)
* pamiętaj, że twoja dywidenda zostanie pomniejszona o należny podatek   zryczałtowany w wys. 19 proc.
* UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Kliknij nazwę kolumny aby posortować 
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa* Data wypłaty Data WZA Uwagi
 ARTERIA
 (ARR)
0,23  01.12.2017  15.12.2017  22.06.2017  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 PEGAS
 (PGS)
1,30  13.10.2017  26.10.2017  15.06.2017  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w euro; łączna kwota dywidendy 13.258.574,55 euro = 11.998,220 euro z zysku za 2016 r. + 1.260.354,55 euro z zysku z lat poprzednich 
 4FUNMEDIA
 (4FM)
0,25  12.10.2017  26.10.2017  29.06.2017   
 PROTEKTOR
 (PRT)
0,23  29.09.2017  13.10.2017  30.06.2017  łączna kwota dywidendy 4.374.968,00 zł = 4.023.961,20 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 351.006,80 zł z kapitału zapasowego 
 INDATA
 (IDT)
0,01  29.09.2017  29.12.2017  29.06.2017   
 HERKULES
 (HRS)
0,16  29.09.2017  13.10.2017  30.06.2017   
 PZU 1,40  29.09.2017  19.10.2017  29.06.2017   
 ENERGA
 (ENG)
0,19  25.09.2017  09.10.2017  26.06.2017   
 DEBICA
 (DBC)
2,35  21.09.2017  19.12.2017  22.06.2017   
 UNIMA
 (U2K)
0,18  20.09.2017  05.10.2017  21.06.2017   
 KLON
 (KLN)
0,01  15.09.2017  14.12.2017  19.06.2017   
 ONICO
 (ONC)
0,06  15.09.2017  06.10.2017  27.06.2017   
 DEKPOL
 (DEK)
0,53  14.09.2017  22.09.2017  29.06.2017   
 HYDROTOR
 (HDR)
2,00  14.09.2017  04.10.2017  24.06.2017   
 EFEKT
 (EFK)
0,90  14.09.2017  03.10.2017  21.06.2017  spółka wypłaci 0,90 zł akcję zwykłą i 1,08 zł akcję uprzywilejowaną 
 LUG 0,14  14.09.2017  21.09.2017  21.06.2017  łączna kwota dywidendy 1.007.799,80 zł = 783.689,12 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 224.110,68 zł z zysku netto zatrzymanego z lat poprzednich 
 LOTOS
 (LTS)
1,00  12.09.2017  29.09.2017  14.06.2017   
 PEMANAGER
 (PEM)
2,93  08.09.2017  16.11.2017  29.06.2017   
 CCC 2,59  07.09.2017  21.09.2017  08.06.2017  łączna kwota dywidendy 101.434.760,00 zł = 58.483.445,46 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 42.951.314,54 zł z kapitału zapasowego 
 STALPROFI
 (STF)
0,10  05.09.2017  26.09.2017  07.06.2017   
 LPP 35,74  04.09.2017  20.09.2017  19.06.2017   
 NEWAG
 (NWG)
0,70  04.09.2017  18.09.2017  06.06.2017   
 BIOMAXIMA
 (BMX)
0,05  31.08.2017  18.09.2017  26.06.2017   
 IMMOBILE
 (GKI)
0,06  31.08.2017  30.09.2017  30.06.2017  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 TERMOEXP
 (TME)
0,15  25.08.2017  08.09.2017  28.06.2017   
 QUANTUM
 (QNT)
1,64  25.08.2017  08.09.2017  26.06.2017  wys. dywidendy jest uzależniona od procesu rejestracji umorzenia ww. akcji własnych: jeżeli na dzień dywidendy tj. na 25.08.2017 r. proces rejestracji umorzenia zostanie ukończony, to dywidendą zostaną objęte akcje w ilości 1.314.870, tzn., że na 1 akcję przypadnie dywidenda w wys. 1,64 zł; - Jeżeli na dzień dywidendy tj. na 25.08.2017 r. proces rejestracji umorzenia nie zostanie jeszcze ukończony, to dywidendą zostaną objęte akcje w ilości 1.480.757, tzn., że na 1 akcję przypadnie dywidenda w wys. 1,46 zł 
 KETY
 (KTY)
30,00  24.08.2017  (1) 07.09.2017 
(2) 23.11.2017 
31.05.2017  łączna kwota dywidendy 284.699.400,00 zł = 176.333.398,14 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 108.366.001,86 zł z kapitału zapasowego; wypłata nastąpi w dwóch ratach: 7 września 2017 r. - 8,00 zł na akcję, łącznie kwota 75.919.840,00 zł i 23 listopada 2017 r. - 22,00 zł na akcję, łącznie kwota 208.779.560,00 zł 
 ORIONINV
 (ORN)
1,55  18.08.2017  25.10.2017  20.06.2017   
 INTROL
 (INL)
0,40  18.08.2017  31.08.2017  22.06.2017  łączna kwota dywidendy 10.655.520 zł = 9.191.546,06 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 1.463.973,94 zł z kapitału zapasowego 
 TELESTR
 (TLS)
1,50  18.08.2017  15.12.2017  03.07.2017  łączna kwota dywidendy 4.526.622 zł = 3.423.111,66 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 1.103.510,34 zł z kapitału zapasowego 
 POLAR
 (PLR)
1,50  18.08.2017  15.12.2017  03.07.2017  łączna kwota dywidendy 4.526.622 zł = 3.423.111,66 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 1.103.510,34 zł z kapitału zapasowego 
 UHYECA
 (ECA)
0,06  18.08.2017  01.09.2017  29.06.2017   
 IZOSTAL
 (IZS)
0,07  16.08.2017  01.09.2017  18.05.2017   
 PHN 0,26  16.08.2017  31.08.2017  30.06.2017   
 RAFAMET
 (RAF)
0,30  16.08.2017  (1) 30.08.2017 
(2) 30.11.2017 
26.06.2017  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach 
 ABSINVEST
 (AIN)
0,04  16.08.2017  01.09.2017  28.06.2017   
 K2INTERNT
 (K2I)
1,00  16.08.2017  10.11.2017  20.06.2017  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 BBCONSULT
 (BBA)
0,02  16.08.2017  01.09.2017  28.06.2017   
 ACAUTOGAZ
 (ACG)
2,70  14.08.2017  05.09.2017  18.05.2017   
 AILLERON
 (ALL)
0,20  10.08.2017  31.08.2017  31.05.2017   
 RAWLPLUG
 (RWL)
0,33  09.08.2017  25.08.2017  09.06.2017  łączna kwota dywidendy 10.744.800,00 zł = 2.263.623,38 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 8.481.176,62 zł z kapitału zapasowego 
 RELPOL
 (RLP)
0,40  07.08.2017  22.08.2017  23.06.2017   
 FASING
 (FSG)
0,80  07.08.2017  17.08.2017  12.06.2017   
 GRUPAAZOTY
 (ATT)
0,79  04.08.2017  23.08.2017  30.06.2017   
 BETACOM
 (BCM)
0,05  04.08.2017  17.08.2017  20.07.2017  rok obrotowy 2016/2017 trwa od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. 
 ZEPAK
 (ZEP)
1,29  04.08.2017  16.08.2017  28.06.2017   
 RONSON
 (RON)
0,19  03.08.2017  10.08.2017  30.06.2017  WZA spółki 1 marca 2017 r. zadecydowało o przeznaczeniu zysku za pierwsze trzy kwartały 2016 r. oraz części kapitału zapasowego w łącznej kwocie 14.760.974 zł na wypłatę zaliczki dywidendowej (na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016); ustalenie prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję - 17.03.2017 r.; wypłata - 23.03.2017 r.; do wypłaty pozostanie 0,10 zł na akcję 
 SELENAFM
 (SEL)
0,30  01.08.2017  16.08.2017  23.06.2017   
 SIMPLE
 (SME)
0,05  01.08.2017  (1) 31.08.2017 
(2) 30.11.2017 
20.06.2017  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: pierwsza 0,03 zł na akcję ? 31 sierpnia 2017 r., druga 0,02 zł na akcję ? 30 listopada 2017 r. 
 PROMISE
 (PRO)
0,47  01.08.2017  16.08.2017  27.06.2017   
 VERBICOM
 (VRB)
0,03  31.07.2017  31.08.2017  28.06.2017   
 COMARCH
 (CMR)
1,50  31.07.2017  11.08.2017  27.06.2017   
 LCCORP
 (LCC)
0,07  25.07.2017  08.08.2017  10.05.2017  łączna kwota dywidendy 31.329.081,77 zł = 31.217.938,75 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 111.143,02 zł z kapitału zapasowego 
 PANOVA
 (NVA)
0,75  25.07.2017  10.08.2017  27.04.2017  łączna kwota dywidendy 7.477.146,75 zł = 3.482.216,43 zł z zysku za 2016 r. + 3.994.930,32 zł z kapitału zapasowego 
 VOXEL
 (VOX)
0,55  24.07.2017  08.08.2017  23.06.2017   
 LIVECHAT
 (LVC)
1,41  24.07.2017  07.08.2017  17.07.2017  rok obrotowy 2015/2016 trwa od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. 
 ENEA
 (ENA)
0,25  24.07.2017  10.08.2017  26.06.2017   
 INSTALKRK
 (INK)
0,25  21.07.2017  09.08.2017  20.05.2017   
 TELIANI
 (TLV)
0,02  21.07.2017  11.09.2017  22.06.2017   
 KRUSZWICA
 (KSW)
11,08  21.07.2017  08.08.2017  07.06.2017  na poczet dywidendy z zysku za 2016 rok wypłacona została w grudniu 2016 roku zaliczka w łącznej wysokości 199.986.456,30 zł z kapitału zapasowego, tj. 8,70 zł na akcję (WZA 28.10.2016 r.; ustalenie prawa do zaliczki - 2 grudnia 2016 r., wypłata zaliczki - 9 grudnia 2016 r.); do wypłaty pozostanie 2,38 zł na akcję 
 CYFRPLSAT
 (CPS)
0,32  20.07.2017  03.08.2017  27.06.2017   
 ELBUDOWA
 (ELB)
10,00  20.07.2017  (1) 03.08.2017 
(2) 19.12.2017 
25.04.2017  zarząd rekomendował wypłatę dywidendy 6,00 zł na akcję; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach - po 5,00 zł na akcję - 3 sierpnia i 19 grudnia 2017 r. 
 KOGENERA
 (KGN)
6,58  20.07.2017  09.08.2017  20.04.2017   
 WDBBU
 (WDB)
0,12  19.07.2017  02.08.2017  28.06.2017   
 KRKA
 (KRK)
2,75  19.07.2017  20.07.2017  07.07.2017  projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; Stowarzyszenie Małych Akcjonariuszy w Słowenii zaproponowało, aby Krka wypłaciła z zysku za 2016 rok łącznie 112,9 mln euro, czyli 3,5 euro dywidendy na akcję 
 GPW 2,15  19.07.2017  02.08.2017  19.06.2017   
 PGNIG
 (PGN)
0,20  19.07.2017  03.08.2017  28.06.2017   
 ORBIS
 (ORB)
1,60  18.07.2017  03.08.2017  08.06.2017   
 MEXPOLSKA
 (MEX)
0,32  17.07.2017  29.08.2017  21.06.2017   
 GEOTRANS
 (GTS)
0,10  17.07.2017  31.07.2017  27.06.2017   
 MEDICALG
 (MDG)
2,00  16.07.2017  16.10.2017  20.06.2017   
 GROCLIN
 (GCN)
0,20  14.07.2017  01.08.2017  22.06.2017   
 MAKARONPL
 (MAK)
0,25  14.07.2017  28.07.2017  29.06.2017   
 KOFOL
 (KOF)
13,50  14.07.2017  21.07.2017  21.06.2017  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w CZK; łączna kwota dywidendy 457.047.500,00 CZK = 245.705.708,13 CZK + 211.341.791,87 CZK z zysków niepodzielonych z lat ubiegłych; w grudniu 2016 r. Kofola wypłaciła 7 CZK na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2016 r. 
 DELKO
 (DEL)
0,35  14.07.2017  02.08.2017  21.06.2017   
 KGHM
 (KGH)
1,00  14.07.2017  (1) 17.08.2017 
(2) 16.11.2017 
21.06.2017  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 KANCELWEC
 (KPI)
0,04  14.07.2017  28.07.2017  28.06.2017   
 PKNORLEN
 (PKN)
3,00  14.07.2017  04.08.2017  30.06.2017   
 EUROHOLD
 (EHG)
1,00  14.07.2017  30.09.2017  30.06.2017  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w BGN 
 STALPROD
 (STP)
3,00  14.07.2017  31.07.2017  19.06.2017   
 CCS 0,15  14.07.2017  (1) 28.07.2017 
(2) 29.09.2017 
29.06.2017  dywidenda zostanie wypłacona w dówch ratach: I rata w wys.0,07 zł na akcję - 28 lipca 2017 r., II rata w wys. 0,08 zł na akcję spółki - 29 września 2017 r. 
 EKOBOX
 (EBX)
0,02  13.07.2017  28.07.2017  14.06.2017   
 BOGDANKA
 (LWB)
1,00  13.07.2017  02.08.2017  26.06.2017   
 MAKOLAB
 (MLB)
0,06  13.07.2017  03.08.2017  29.06.2017   
 SILVANO
 (SFG)
0,20  13.07.2017  19.07.2017  29.06.2017  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 HORTICO
 (HOR)
0,07  12.07.2017  28.07.2017  30.06.2017   
 ALTUSTFI
 (ALI)
1,50  12.07.2017  26.07.2017  28.06.2017   
 KGL 0,19  12.07.2017  26.07.2017  07.06.2017   
 BAHOLDING
 (BAH)
0,89  11.07.2017  19.07.2017  30.06.2017  łaczna kwota dywidendy 36.981.148,28 zł = 575.311,27 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 33.497.207,37 zł z kapitału zapasowego 
 WOJAS
 (WOJ)
0,05  11.07.2017  27.07.2017  16.06.2017   
 MERCATOR
 (MRC)
0,13  11.07.2017  18.07.2017  30.06.2017   
 BERLING
 (BRG)
0,30  11.07.2017  19.07.2017  23.06.2017  łączna kwota dywidendy 5.265.060,00 zł = 2.634.412,35 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 2.630.647,65 zł z kapitału zapasowego 
 SEKA
 (SEA)
0,29  10.07.2017  25.07.2017  29.06.2017   
 VOTUM
 (VOT)
0,67  10.07.2017  (1) 25.07.2017 
(2) 25.10.2017 
29.06.2017  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: I rata w wys. 0,33 zł na akcję ? 25 lipca 2017 r.; II rata dywidendy w wys. 0,34 zł na akcję ? 25 października 2017 r. 
 WIRTUALNA
 (WPL)
1,10  10.07.2017  20.07.2017  26.04.2017  łączna kwota dywidendy 31.692.984,40 zł = 4.608.494,96 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 27.084.489,44 zł z zysków z lat ubiegłych 
 AMICA
 (AMC)
5,50  10.07.2017  19.07.2017  30.06.2017   
 MDIENERGIA
 (MDI)
0,09  07.07.2017  14.07.2017  30.06.2017   
 IPOPEMA
 (IPE)
0,03  07.07.2017  18.07.2017  27.06.2017   
 LENTEX
 (LTX)
0,50  07.07.2017  23.07.2017  25.05.2017   
 PTWP
 (PTW)
0,37  07.07.2017  21.07.2017  28.06.2017   
 ERGIS
 (EGS)
0,20  07.07.2017  14.07.2017  27.06.2017   
 PELION
 (PEL)
1,35  07.07.2017  (1) 14.07.2017 
(2) 21.07.2017 
30.06.2017  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: I rata 0,35 zł na akcję 14 lipca 2017 r., II rata 1,00 zł na akcję 21 lipca 2017 r. 
 BIOFACTOR
 (BFC)
0,11  07.07.2017  29.08.2017  27.06.2017   
 PCM 2,36  06.07.2017  21.07.2017  27.06.2017   
 IAI 0,12  06.07.2017  13.07.2017  27.06.2017   
 SANOK
 (SNK)
3,60  06.07.2017  26.07.2017  26.06.2017  Aviva OFE zgłosił projekt uchwały na ZWZ Sanok Rubber Company, w którym proponuje, by spółka wypłaciła w formie dywidendy 119,9 mln zł, czyli 4,46 zł na akcję, z zysku za 2016 r. 
 KRVITAMIN
 (KVT)
0,17  05.07.2017  05.10.2017  28.06.2017   
 PEKABEX
 (PBX)
0,11  05.07.2017  31.07.2017  30.06.2017   
 ECHO
 (ECH)
1,35  05.07.2017  21.07.2017  29.06.2017  łączna kwota dywidendy 557.132.285,70 zł = 270.365.911,83 zł z zysku za 2016 r. + 80.421.082,87 zł z funduszu rezerwowego + 206.345.291,00 zł z kapitału zapasowego; spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w łącznej kwocie 350.786.994,70 zł, co daje 0,85 zł na akcję. Zaliczkę wypłacono w dwóch ratach. Pierwsza w wys. 0,69 zł na akcję (łącznie 284.756.501,58 zł) 29 grudnia 2016 r., druga w wys. 0,16 zł (łącznie 66.030.493,12 zł) - 26 czerwca 2017 r.; do wypłaty posotało 0,50 zł na akcję 
 TRAKCJA
 (TRK)
0,50  05.07.2017  19.07.2017  27.06.2017   
 PFLEIDER
 (PFL)
1,10  05.07.2017  19.07.2017  21.06.2017   
 FERRO
 (FRO)
1,20  04.07.2017  (1) 26.07.2017 
(2) 04.10.2017 
20.06.2017  łaczna kwota dywidendy 25.491.186,00 zł = 4.949.914,69 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 20.541.271,31 zł z zysków z lat ubiegłych; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: I transza 0,50 zł - 26 lipca 2017 r., II transza 0,70 zł - 4 października 2017 r. 
 EMUZYKA
 (EMU)
0,74  04.07.2017  03.08.2017  20.06.2017  łączna kwota dywidendy = 1.368.929,50 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 4.193.403,34 zł z kapitału zapasowego 
 SECOGROUP
 (SWG)
0,51  04.07.2017  18.07.2017  26.05.2017  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 UNIMOT
 (UNT)
1,20  04.07.2017  20.07.2017  20.06.2017   
 GEKOPLAST
 (GKP)
0,55  04.07.2017  (1) 21.07.2017 
(2) 22.09.2017 
28.06.2017  wypłata dywidendy w dwóch transzach: I transza 0,28 zł na akcją (łącznie 1.693.831,72 zł) 21 lipca 2017 r.; II transza 0,27 zł na akcję (łącznie 1.633.337,73 zł) 22 września 2017 r. 
 KINOPOL
 (KPL)
1,13  04.07.2017  (1) 18.07.2017 
(2) 03.10.2017 
30.05.2017  łaczna kwota dywidendy 22.398.186,52 zł = 18.098.006,66 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 4.300.179,86 zł z zysków z lat poprzednich; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: 18 lipca 2017 r. 0,57 zł i 3 października 2017 r. 0,56 zł 
 PGODLEW
 (PGO)
0,37  03.07.2017  11.07.2017  27.06.2017   
 WODKAN
 (WOD)
0,17  03.07.2017  18.07.2017  21.06.2017   
 OPONEO.PL
 (OPN)
0,20  03.07.2017  20.07.2017  14.06.2017   
 HANDLOWY
 (BHW)
4,53  03.07.2017  20.07.2017  22.06.2017   
 CNT 0,20  03.07.2017  17.07.2017  13.06.2017  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego; NWZA 16 lipca 2017. uchwaliło niższą dywidendę 0,20 zł zamiast 0,30 zł na akcję, łącznie 2.727.000,00 zł (uchwała ZWZA z 13.06.2017 r.) 
 POLICE
 (PCE)
0,42  30.06.2017  21.07.2017  12.06.2017   
 DEKTRA
 (DKR)
1,05  30.06.2017  04.09.2017  09.06.2017  łączna kwota dywidendy 1.159.200 zł = 1.155.850,20 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 3.349,80 zł z zysku za lata poprzednie 
 INTERCARS
 (CAR)
0,71  30.06.2017  14.07.2017  12.06.2017   
 ODLEWNIE
 (ODL)
0,20  30.06.2017  14.07.2017  04.05.2017   
 ASMGROUP
 (ASM)
0,06  30.06.2017  17.07.2017  21.06.2017  łączna kwota dywidendy 3.421.178,52 zł = 3.328.606,75 z zysku za 2016 r. + 92.571,77 zł z kapitału rezerwowego 
 APLISENS
 (APN)
0,30  30.06.2017  14.07.2017  30.05.2017   
 FAM 0,68  30.06.2017  01.09.2017  26.06.2017  kwota w wys. 5.039.137,00 zł (0,29 zł na akcję) została już wypłacona akcjonariuszom z zysku wypracowanego przez spółkę w 2016 r. tytułem zaliczki na dywidendę na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 29/2016 z dnia 23 września 2016 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr VIII/571/22/2016 z dnia 23 września 2016 r.; do wypłaty pozostanie 12.434.358,69 zł, tj. 0,39 zł na akcję 
 SMSKREDYT
 (SMS)
0,20  30.06.2017  12.07.2017  20.06.2017  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 GWARANT
 (GWR)
0,40  30.06.2017  14.07.2017  12.06.2017   
 ROBINSON
 (RBS)
0,05  30.06.2017  17.07.2017  31.03.2017   
 MFO 0,58  30.06.2017  21.07.2017  19.06.2017   
 ASSECOSEE
 (ASE)
0,48  30.06.2017  14.07.2017  30.03.2017  łączna kwota dywidendy 24.909.240,48 zł = 17.543,54 zł z zysku za 2016 r. + 24.891.696,94 zł z kapitału rezerwowego 
 KRUK
 (KRU)
2,00  29.06.2017  05.07.2017  15.05.2017  łaczna kwota dywidendy 37.488.432 zł = 4.212.086,30 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 33.276.345,70 zł z kapitału zapasowego 
 PGSSOFT
 (PSW)
0,52  29.06.2017  17.07.2017  20.06.2017  w 2016 r. została wypłacona zaliczka na poczet dywidendy za rok 2016 w wys. 0,12 zł na akcję (łącznie 3 387 828,60 zł); do wypłaty pozostanie 0,40 zł na akcję (łącznie 11 292 762,00 zł) 
 ATENDE
 (ATD)
0,20  28.06.2017  14.07.2017  29.05.2017   
 WDX 0,44  28.06.2017  18.07.2017  14.06.2017   
 CEZ 33,00  27.06.2017  01.08.2017  21.06.2017  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK; łączna kwota dywidendy 17.753.662.047,00 CZK = 8.834.108.324,78 CZK tj. cały zysk za 2016 r. + 8.919.553.722,22 CZK z niepodzielonych zysków 
 DOMDEV
 (DOM)
5,05  26.06.2017  (1) 04.07.2017 
(2) 04.07.2017 
25.05.2017   
 MASTERPHA
 (MPH)
0,22  26.06.2017  10.07.2017  19.06.2017   
 RAINBOW
 (RBW)
1,00  26.06.2017  06.07.2017  19.06.2017   
 AQUABB
 (AQU)
0,87  23.06.2017  11.07.2017  14.06.2017  łączna kwota dywidendy 11.298.686,52 zł = 9.350.637,12 zł z zysku za 2016 r. + 1948049,40 zł z kapitału rezerwowego 
 UNIBEP
 (UNI)
0,20  22.06.2017  07.07.2017  13.06.2017  z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 wyłączonych zostało 1 mln akcji własnych spółki nabytych w dniu 7 lutego 2017 r. 
 PCCEXOL
 (PCX)
0,13  22.06.2017  04.07.2017  13.06.2017   
 CASPAR
 (CSR)
0,67  22.06.2017  07.07.2017  13.06.2017   
 PEKAO
 (PEO)
8,68  21.06.2017  06.07.2017  19.04.2017   
 VINDEXUS
 (VIN)
0,20  21.06.2017  29.06.2017  14.06.2017   
 PLASTBOX
 (PLX)
0,15  21.06.2017  03.07.2017  08.06.2017   
 APATOR
 (APT)
1,10  21.06.2017  04.07.2017  12.06.2017  na poczet dywidendy z zysku za 2016 rok wypłacona została w grudniu 2016 roku zaliczka w wysokości 0,35 zł (ustalenie prawa do zaliczki - 30 listopada 2016 r., wypłata zaliczki - 7 grudnia 2016 r.). Pozostała deklarowana kwota dywidendy, w wysokości 0,75 zł brutto na akcję 
 ASBIS
 (ASB)
0,03  21.06.2017  14.07.2017  14.06.2017  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w USD 
 MEGARON
 (MEG)
1,42  21.06.2017  05.07.2017  13.06.2017  spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za 2016 r.; łączna wys. wypłaconej zaliczki wyniosła 1.161.000,00 zł, co daje 0,43 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 9 stycznia 2017 r.; wypłata 16 stycznia 2017 r.; do wypłaty pozostało 0,99 zł na akcję; spółka wypłaci dodatkowo dywidendę z kapitału rezerwowego z lat 2008, 2009 i 2011 w wys. 1,50 zł na akcję (łącznie 3.510.000 zł) 
 POLNA
 (PLA)
1,00  20.06.2017  28.06.2017  12.06.2017  łączna kwota dywidendy 1.415.641,00 zł = 926.281,91 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 489.359,09 zł z zysków niepodzielonych 
 LOKUM
 (LKD)
0,78  20.06.2017  05.07.2017  12.06.2017  łaczna kwota dywidendy 14.040.000,00 zł - zostanie wypłacona z zysku za 2016 r. oraz z kapitału zapasowego 
 SNIEZKA
 (SKA)
3,20  19.06.2017  03.07.2017  01.06.2017   
 POLMED
 (POM)
0,12  19.06.2017  26.06.2017  08.06.2017   
 INDOS
 (INS)
0,07  19.06.2017  04.07.2017  07.06.2017   
 ROBYG
 (ROB)
0,27  19.06.2017  04.07.2017  06.06.2017  łączna kwota dywidendy 71.034.840,00 zł = 65.189.000,00 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 5.845.840,00 zł z zysków z lat ubiegłych 
 EKOPOL
 (EGH)
0,02  17.06.2017  04.07.2017  29.05.2017  dywidenda wynosi 0,02 zł na jedną akcję zwykłą (seria C, D, F i H) i 0,03 zł na jedną akcję uprzywilejowaną (seria A i E) 
 AATHOLD
 (AHL)
0,40  16.06.2017  23.06.2017  08.06.2017   
 SONEL
 (SON)
0,25  16.06.2017  30.06.2017  01.06.2017   
 ANALIZY
 (AOL)
0,90  16.06.2017  04.07.2017  29.05.2017   
 TORPOL
 (TOR)
0,44  16.06.2017  30.09.2017  06.06.2017  ZWZA ustaliło, że listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2016 r. ustala się na 10 dzień liczony od dnia następującego po dniu podjęcia ww. uchwały 
 EDINVEST
 (EDI)
0,03  16.06.2017  03.07.2017  07.06.2017   
 APSENERGY
 (APE)
0,02  16.06.2017  30.06.2017  29.05.2017   
 EUROTEL
 (ETL)
1,90  15.06.2017  30.06.2017  17.05.2017   
 EUROTAX
 (ETX)
0,62  14.06.2017  29.06.2017  05.06.2017   
 ELEKTROTI
 (ELT)
0,35  14.06.2017  30.06.2017  26.05.2017   
 LENA
 (LEN)
0,30  13.06.2017  29.06.2017  26.05.2017   
 INPRO
 (INP)
0,25  13.06.2017  27.06.2017  02.06.2017   
 EUCO
 (EUC)
1,33  12.06.2017  27.06.2017  05.06.2017   
 PULAWY
 (ZAP)
8,58  12.06.2017  30.06.2017  01.06.2017   
 WIELTON
 (WLT)
0,25  12.06.2017  26.06.2017  06.06.2017   
 SEKO
 (SEK)
0,31  12.06.2017  03.07.2017  29.05.2017   
 NETIA
 (NET)
0,38  09.06.2017  06.07.2017  24.04.2017   
 BSCDRUK
 (BSC)
0,63  05.06.2017  21.06.2017  26.05.2017   
 DECORA
 (DCR)
0,85  05.06.2017  22.06.2017  26.05.2017   
 IMS 0,12  02.06.2017  20.06.2017  25.05.2017   
 IIAAV
 (IIA)
0,06  02.06.2017  07.06.2017  01.06.2017  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 
 (ARH)
1,20  01.06.2017  15.06.2017  25.05.2017  spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy kwoty 9.311.252,40 zł, tj. 0,40 zł na akcję, co oznacza, że wypłacie w roku 2017 na rzecz akcjonariuszy podlega pozostała kwota: 18.622.504,80 zł, tj. 0,80 zł na akcję 
 CLNPHARMA
 (CLN)
0,17  01.06.2017  14.06.2017  25.05.2017   
 BZWBK
 (BZW)
5,40  31.05.2017  14.06.2017  17.05.2017  dywidenda zostanie wypłacona z niepodzielonego zysku z 2014 i 2015 r. 
 TARCZYNSKI
 (TAR)
0,65  31.05.2017  14.06.2017  28.04.2017   
 VIGOSYS
 (VGO)
8,24  31.05.2017  14.06.2017  24.05.2017   
 NOWAGALA
 (CNG)
0,10  31.05.2017  14.06.2017  10.05.2017  dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego 
 CDPROJEKT
 (CDR)
1,05  30.05.2017  13.06.2017  23.05.2017   
 ATMGRUPA
 (ATG)
0,22  26.05.2017  02.06.2017  18.05.2017  łaczna kwota dywidendy 18.546.000 zł = 16.662.000 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 1.884.000 zł z zysków zatrzymanych 
 GTC 0,27  26.05.2017  12.06.2017  16.05.2017   
 YOLO
 (YOL)
2,85  26.05.2017  09.06.2017  09.05.2017   
 FORTE SA
 (FTE)
0,20  25.05.2017  09.06.2017  17.05.2017   
 OPTEAM
 (OPM)
1,71  25.05.2017  09.06.2017  25.05.2017  28.12.2016 r. spółka wypłaciła zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy w łącznej kwocie 12 482 428,86 zł, tj. 1,71 zł na akcję. W związku z tym spółka nie jest zobowiązana do wypłaty dodatkowych kwot na rzecz akcjonariuszy z tytułu dywidendy uchwalonej przez ZWZA za 2016 r. 
 WAWEL
 (WWL)
20,00  25.05.2017  09.06.2017  11.05.2017   
 ALUMETAL
 (AML)
2,92  24.05.2017  07.06.2017  16.05.2017   
 WITTCHEN
 (WTN)
0,83  24.05.2017  31.05.2017  08.05.2017   
 CITYSERV
 (CTS)
0,62  23.05.2017  13.06.2017  22.05.2017  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 I2DEV
 (I2D)
1,90  23.05.2017  06.06.2017  16.05.2017   
 PBKM
 (BKM)
1,80  23.05.2017  30.06.2017  15.05.2017   
 TALEX
 (TLX)
1,10  22.05.2017  (1) 06.06.2017 
(2) 03.10.2017 
26.04.2017  dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, po 0,55 zł na akcję 
 BUDIMEX
 (BDX)
14,99  19.05.2017  05.06.2017  11.05.2017  łączna kwota dywidendy 382.696.169,02 zł = 381.916.051,20 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 780.117,82 zł z kapitału zapasowego 
 MENNICA
 (MNC)
0,70  19.05.2017  26.05.2017  26.04.2017   
 BOWIM
 (BOW)
0,10  19.05.2017  07.06.2017  08.05.2017   
 ENTER
 (ENT)
0,55  19.05.2017  02.06.2017  12.05.2017   
 CDRL
 (CDL)
1,20  17.05.2017  01.06.2017  09.05.2017   
 EUROCASH
 (EUR)
0,73  16.05.2017  06.06.2017  25.04.2017   
 WADEX
 (WAX)
0,70  16.05.2017  31.05.2017  09.05.2017  łączna kwota dywidendy 2.315.097,40 zł = 517.506,93 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 1.797.590,47 zł z kapitału zapasowego 
 ASSECOPOL
 (ACP)
3,01  16.05.2017  01.06.2017  25.04.2017   
 SOPHARMA
 (SPH)
0,10  16.05.2017  24.07.2017  02.06.2017  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w lewach (BGN); dzień dywidendy ustalono na 14 dni od daty walnego zgromadzenia, a jej wypłata ma nastąpić w terminie trzech miesięcy; łączna kwota dywidendy 38.249.890,70 BGN = 37.769.879,20 BGN tj. cały zysk za 2016 r. + 480.011,51 BGN z zysków niepodzielonych 
 IFIRMA
 (IFI)
0,08  15.05.2017  01.06.2017  24.04.2017  spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,02 zł na akcję (łacznie 128.000 zł); ustalenie prawa do zaliczki - 21 kwietnia 2017 r., wypłata zaliczki - 28 kwietnia 2017 r.; do wypłaty pozostanie 0,06 zł na akcję 
 SYNTHOS
 (SNS)
1,03  15.05.2017  29.05.2017  08.05.2017  łaczna kwota pozostałej do wypłaty dywidendy 661.625.000,00 zł = 256.023.237,50 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 405.601.762,50 zł z zysków z lat ubigłych; 28 grudnia 2016 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,53 zł na akcję (łącznie 701.322.500,00 zł), do wypłaty pozostanie 661.625.000,00 zł tj. 0,50 zł na akcję 
 INTERAOLT
 (IRL)
0,51  15.05.2017  24.05.2017  28.04.2017  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 ASSECOBS
 (ABS)
1,27  12.05.2017  01.06.2017  20.04.2017   
 NEUCA
 (NEU)
5,75  10.05.2017  25.05.2017  27.04.2017   
 OLYMPIC
 (OEG)
0,10  08.05.2017  09.05.2017  20.04.2017  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 XTRADEBDM
 (XTB)
0,32  05.05.2017  23.05.2017  24.04.2017   
 AITON
 (AIT)
0,10  05.05.2017  19.05.2017  26.04.2017   
 ULMA
 (ULM)
5,40  05.05.2017  18.05.2017  21.04.2017  łączna kwota dywidendy 28.380.412,80 zł = 10.711.612,37 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 17.668.800,43 zł z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych 
 ATAL
 (1AT)
1,68  02.05.2017  18.05.2017  24.04.2017   
 ZYWIEC
 (ZWC)
29,00  27.04.2017  17.05.2017  19.04.2017  łaczna kwota dywidendy 297.868.773 zł = 290.224.291,09 zł tj. część zysku za 2016 r. + 7.644. 481,91 zł tj. cały fundusz rezerwowy; na podst. uchwały z dn. 20 września 2016 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112.984.707,00 zł (11,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015; ustalenie prawa do dywidendy 9.11.2016 r.; wypłata dywidendy 16.11.2016 r.; do wypłaty 17 maja 2017 r. pozostanie 18,00 zł na akcję 
 SANTANDER
 (SAN)
0,06  26.04.2017  02.05.2017  07.04.2017  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 STALEXP
 (STX)
0,18  24.04.2017  16.05.2017  13.04.2017   
 KERNEL
 (KER)
0,25  20.04.2017  27.04.2017  12.12.2016  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w dolarach 
 MWTRADE
 (MWT)
0,75  20.04.2017  09.05.2017  10.04.2017   
 ROPCZYCE
 (RPC)
1,00  20.04.2017  25.04.2017  12.04.2017   
 WISTIL
 (WST)
12,31  19.04.2017  (1) 31.07.2017 
(2) 15.11.2017 
19.04.2017  wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach: I rata w wys. 6,31 zł na akcję (łącznie 4.102.004,80 zł) 31 lipca 2017 r., II rata w wys. 6,00 zł na akcję (łacznie 3.900.480,00 zł) 15 listopada 2017 r. 
 EXOUPOS
 (GEU)
0,51  12.04.2017  27.04.2017  05.04.2017   
 PCCROKITA
 (PCR)
7,56  12.04.2017  28.04.2017  04.04.2017   
 MCLOGIC
 (MCL)
3,25  12.04.2017  05.05.2017  20.03.2017   
 ERG 1,25  07.04.2017  24.04.2017  30.03.2017   
 ASSECOSLO
 (ACS)
1,08  05.04.2017  28.04.2017  29.03.2017  łączna kwota dywidendy 23.068.800 euro = 10.155.164,90 euro tj. cały zysk za 2016 r. + 3.709.133,31 euro z niepodzielnonych zysków z 2009 r. + 2.306.908,13 euro z niepodzielnonych zysków z 2010 r. + 2.424.247,98 euro z niepodzielnonych zysków za 2012 r. + 4.473.345,68 euro z niepodzielnonych zysków z 2013 r.; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 ATLANTAPL
 (ATP)
0,33  10.02.2017  28.02.2017  20.12.2016  dywidenda za rok obrotowy 2015/2016, zakończony 30 czerwca 2016 r. 
 GRODNO
 (GRN)
0,17  02.11.2016  18.11.2016  28.09.2016  rok obrotowy 2015/2016 trwa od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. 
 AMBRA
 (AMB)
0,52  20.10.2016  03.11.2016  11.10.2016  rok obrotowy 2015/2016 trwa od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. 
 TALANX
 (TNX)
1,35  12.05.2017  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro 
 MOL 625,00  13.04.2017  dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF) 

R E K L A M A