#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
 PKO (PKOBP) - wszystkie zlecenia sprzedaży z 15 min. opóźnieniem
   zobacz również wszystkie zlecenia kupna   
« powrót 
38,89 .......... 523 ........... 17:02:07
38,90 .......... 200 ........... 16:49:52
38,91 .......... 9661 .......... 16:59:10
38,91 .......... 921 ........... 16:59:28
38,91 .......... 3994 .......... 16:59:38
38,92 .......... 4899 .......... 16:59:38
38,93 .......... 11179 ......... 16:59:10
38,94 .......... 12315 ......... 16:58:20
38,94 .......... 3654 .......... 16:59:10
38,95 .......... 500 ........... 10:21:13
38,96 .......... 40 ............ 16:37:29
_________________________________________
38,96 .......... 52 ............ 16:52:07
38,96 .......... 6128 .......... 16:59:10
38,97 .......... 17500 ......... 16:56:59
38,97 .......... 2697 .......... 16:59:10
38,99 .......... 27 ............ 08:30:00
38,99 .......... 1000 .......... 16:38:59
38,99 .......... 11979 ......... 16:58:20
38,99 .......... 4917 .......... 16:59:10
39,00 .......... 42 ............ 13:25:49
39,00 .......... 200 ........... 08:30:00
_________________________________________
39,00 .......... 1000 .......... 08:30:01
39,00 .......... 100 ........... 08:30:03
39,00 .......... 42 ............ 10:26:30
39,00 .......... 550 ........... 14:04:11
39,00 .......... 8 ............. 15:42:11
39,00 .......... 50 ............ 08:30:13
39,00 .......... 800 ........... 10:23:52
39,00 .......... 35 ............ 10:35:56
39,00 .......... 6315 .......... 11:02:00
39,00 .......... 100 ........... 11:07:34
_________________________________________
39,00 .......... 20 ............ 14:45:12
39,00 .......... 25 ............ 14:48:35
39,00 .......... 200 ........... 16:41:59
39,00 .......... 40 ............ 16:48:40
39,00 .......... 52 ............ 16:48:57
39,00 .......... 50 ............ 16:57:07
39,08 .......... 23394 ......... 16:58:20
39,10 .......... 100 ........... 08:30:14
39,10 .......... 30 ............ 08:30:02
39,11 .......... 4690 .......... 16:48:50
_________________________________________
39,13 .......... 14630 ......... 16:58:20
39,17 .......... 4690 .......... 16:48:51
39,20 .......... 25 ............ 12:35:21
39,20 .......... 29 ............ 15:11:08
39,20 .......... 11 ............ 10:26:35
39,20 .......... 100 ........... 09:43:16
39,20 .......... 19 ............ 16:02:18
39,20 .......... 258 ........... 16:54:12
39,20 .......... 38 ............ 16:58:02
39,20 .......... 100 ........... 16:59:02
_________________________________________
39,24 .......... 11 ............ 16:51:36
39,25 .......... 60 ............ 08:30:03
39,25 .......... 100 ........... 11:08:40
39,30 .......... 1000 .......... 15:57:49
39,30 .......... 180 ........... 12:38:06
39,30 .......... 48 ............ 13:55:39
39,30 .......... 10000 ......... 16:58:20
39,33 .......... 1000 .......... 16:44:26
39,39 .......... 25 ............ 08:30:07
39,39 .......... 300 ........... 08:30:00
_________________________________________
39,39 .......... 605 ........... 10:32:05
39,40 .......... 100 ........... 08:30:07
39,40 .......... 42 ............ 08:30:08
39,40 .......... 29 ............ 15:10:22
39,40 .......... 90 ............ 12:37:32
39,40 .......... 1000 .......... 16:56:32
39,40 .......... 710 ........... 16:56:59
39,40 .......... 100 ........... 16:58:42
39,43 .......... 500 ........... 09:39:09
39,45 .......... 1500 .......... 11:20:14
_________________________________________
39,45 .......... 800 ........... 16:56:05
39,45 .......... 100 ........... 16:58:39
39,46 .......... 340 ........... 14:04:01
39,47 .......... 300 ........... 15:01:24
39,50 .......... 50 ............ 09:04:12
39,50 .......... 45 ............ 08:30:00
39,50 .......... 100 ........... 08:30:09
39,50 .......... 100 ........... 12:37:14
39,50 .......... 2700 .......... 16:16:18
39,50 .......... 10 ............ 09:09:28
_________________________________________
39,50 .......... 100 ........... 11:09:18
39,50 .......... 582 ........... 11:47:22
39,50 .......... 5000 .......... 11:54:31
39,55 .......... 10 ............ 16:51:00
39,60 .......... 250 ........... 10:30:00
39,60 .......... 29 ............ 15:10:22
39,60 .......... 188 ........... 16:54:37
39,61 .......... 300 ........... 14:38:26
39,65 .......... 100 ........... 14:27:52
39,68 .......... 100 ........... 09:55:17
_________________________________________
39,69 .......... 42 ............ 13:33:48
39,70 .......... 21 ............ 15:43:57
39,70 .......... 200 ........... 09:28:24
39,73 .......... 300 ........... 15:02:00
39,74 .......... 500 ........... 10:53:34
39,75 .......... 35 ............ 12:25:46
39,80 .......... 29 ............ 11:05:26
39,80 .......... 36 ............ 08:30:23
39,90 .......... 28 ............ 11:08:43
39,90 .......... 6024 .......... 09:40:54
_________________________________________
39,90 .......... 350 ........... 12:28:19
39,90 .......... 155 ........... 16:54:45
39,90 .......... 28 ............ 16:55:41
39,94 .......... 36 ............ 13:43:36
39,95 .......... 70 ............ 08:30:17
39,98 .......... 500 ........... 12:08:17
40,00 .......... 300 ........... 12:12:36
40,00 .......... 9 ............. 15:14:49
40,00 .......... 38 ............ 08:30:37
40,00 .......... 150 ........... 16:10:04
_________________________________________
40,00 .......... 279 ........... 13:32:07
40,00 .......... 132 ........... 09:44:30
40,00 .......... 500 ........... 12:50:10
40,00 .......... 1446 .......... 13:04:27
40,00 .......... 28 ............ 10:58:07
40,00 .......... 150 ........... 11:54:53
40,00 .......... 5000 .......... 10:00:07
40,00 .......... 200 ........... 11:21:32
40,00 .......... 100 ........... 09:03:39
40,00 .......... 666 ........... 11:46:07
_________________________________________
40,00 .......... 93 ............ 08:30:13
40,00 .......... 20 ............ 12:26:39
40,00 .......... 659 ........... 12:27:29
40,00 .......... 751 ........... 08:30:06
40,00 .......... 100 ........... 13:17:06
40,00 .......... 200 ........... 09:58:13
40,00 .......... 100 ........... 08:30:59
40,00 .......... 100 ........... 08:30:10
40,00 .......... 300 ........... 09:38:14
40,00 .......... 110 ........... 11:44:12
_________________________________________
40,00 .......... 150 ........... 14:02:04
40,00 .......... 40 ............ 14:32:15
40,00 .......... 80 ............ 08:30:09
40,00 .......... 2000 .......... 09:00:56
40,00 .......... 300 ........... 08:30:00
40,00 .......... 300 ........... 08:30:06
40,00 .......... 100 ........... 09:59:33
40,00 .......... 400 ........... 15:13:14
40,00 .......... 60 ............ 10:26:59
40,00 .......... 30 ............ 14:18:10
_________________________________________
40,00 .......... 270 ........... 14:22:11
40,00 .......... 100 ........... 16:11:28
40,00 .......... 200 ........... 16:33:40
40,01 .......... 26 ............ 16:31:12
40,10 .......... 31 ............ 08:30:01
40,10 .......... 28 ............ 10:58:08
40,10 .......... 100 ........... 08:53:05
40,10 .......... 85 ............ 08:30:05
40,15 .......... 2000 .......... 11:53:56
40,20 .......... 28 ............ 10:58:08
_________________________________________
40,20 .......... 100 ........... 13:11:45
40,25 .......... 2000 .......... 08:30:05
40,30 .......... 28 ............ 10:58:08
40,30 .......... 36 ............ 08:30:00
40,30 .......... 22 ............ 14:13:32
40,30 .......... 45 ............ 15:33:04
40,38 .......... 41 ............ 08:30:13
40,38 .......... 20 ............ 08:30:04
40,39 .......... 500 ........... 16:57:00
40,40 .......... 28 ............ 08:30:04
_________________________________________
40,40 .......... 200 ........... 16:03:02
40,40 .......... 60 ............ 09:56:18
40,40 .......... 50 ............ 08:57:42
40,42 .......... 13 ............ 09:18:23
40,42 .......... 1500 .......... 08:30:54
40,44 .......... 10 ............ 15:08:38
40,44 .......... 35 ............ 08:30:08
40,49 .......... 500 ........... 12:08:24
40,50 .......... 80 ............ 08:30:08
40,50 .......... 28 ............ 08:30:03
_________________________________________
40,50 .......... 22 ............ 13:35:44
40,50 .......... 14 ............ 12:37:18
40,50 .......... 30 ............ 11:21:23
40,50 .......... 40 ............ 14:55:52
40,50 .......... 2060 .......... 08:30:05
40,53 .......... 3879 .......... 13:25:24
40,60 .......... 28 ............ 08:30:06
40,63 .......... 50 ............ 12:09:50
40,70 .......... 26 ............ 11:06:36
40,70 .......... 28 ............ 08:30:03
_________________________________________
40,70 .......... 21 ............ 08:30:20
40,73 .......... 200 ........... 13:57:29
40,75 .......... 120 ........... 09:28:27
40,78 .......... 35 ............ 08:54:02
40,79 .......... 31 ............ 16:11:46
40,80 .......... 26 ............ 15:37:28
40,80 .......... 28 ............ 08:30:06
40,80 .......... 300 ........... 08:47:01
40,80 .......... 500 ........... 16:17:18
40,80 .......... 500 ........... 11:27:15
_________________________________________
40,85 .......... 1000 .......... 08:30:10
40,86 .......... 26 ............ 09:11:36
40,88 .......... 11 ............ 08:30:04
40,88 .......... 100 ........... 11:33:44
40,88 .......... 26 ............ 08:30:01
40,90 .......... 28 ............ 08:30:03
40,95 .......... 62 ............ 11:32:06
40,95 .......... 500 ........... 10:05:56
40,95 .......... 1235 .......... 08:30:00
41,00 .......... 26 ............ 16:42:34
_________________________________________
41,00 .......... 9 ............. 08:30:11
41,00 .......... 26 ............ 12:41:15
41,00 .......... 300 ........... 13:56:54
41,00 .......... 28 ............ 08:30:06
41,00 .......... 50 ............ 08:30:05
41,00 .......... 28 ............ 15:22:53
41,00 .......... 500 ........... 13:58:54
41,00 .......... 1340 .......... 08:30:09
41,00 .......... 80 ............ 08:30:00
41,00 .......... 130 ........... 08:31:33
_________________________________________
41,00 .......... 30 ............ 09:37:27
41,00 .......... 100 ........... 09:04:11
41,00 .......... 30 ............ 11:21:11
41,00 .......... 19 ............ 14:40:53
41,00 .......... 200 ........... 16:18:05
41,10 .......... 28 ............ 08:30:03
41,11 .......... 500 ........... 09:00:18
41,13 .......... 41 ............ 10:43:11
41,20 .......... 24 ............ 14:55:19
41,20 .......... 40 ............ 08:30:07
_________________________________________
41,20 .......... 28 ............ 08:30:06
41,20 .......... 200 ........... 08:31:08
41,20 .......... 40 ............ 09:00:11
41,25 .......... 130 ........... 08:30:02
41,25 .......... 31 ............ 16:58:49
41,29 .......... 86 ............ 09:31:49
41,30 .......... 27 ............ 08:30:03
41,40 .......... 27 ............ 09:57:53
41,40 .......... 40 ............ 16:22:25
41,40 .......... 2500 .......... 08:30:06
_________________________________________
41,40 .......... 39 ............ 08:39:54
41,49 .......... 500 ........... 16:36:31
41,49 .......... 40 ............ 11:45:14
41,50 .......... 100 ........... 16:26:04
41,50 .......... 100 ........... 14:59:46
41,50 .......... 27 ............ 08:30:03
41,50 .......... 800 ........... 11:14:25
41,50 .......... 10 ............ 09:47:06
41,53 .......... 39 ............ 08:42:58
41,58 .......... 750 ........... 16:29:00
_________________________________________
41,59 .......... 500 ........... 16:32:33
41,60 .......... 120 ........... 14:52:56
41,60 .......... 27 ............ 09:57:53
41,62 .......... 500 ........... 16:28:59
41,62 .......... 23 ............ 12:26:30
41,67 .......... 500 ........... 10:49:09
41,70 .......... 200 ........... 09:21:52
41,70 .......... 38 ............ 16:28:41
41,70 .......... 27 ............ 08:30:03
41,70 .......... 300 ........... 08:30:01
_________________________________________
41,70 .......... 14 ............ 08:30:01
41,73 .......... 300 ........... 15:43:54
41,79 .......... 500 ........... 09:10:15
41,80 .......... 27 ............ 09:57:52
41,80 .......... 100 ........... 09:53:23
41,80 .......... 4000 .......... 08:30:06
41,88 .......... 500 ........... 09:10:09
41,88 .......... 17575 ......... 08:30:02
41,90 .......... 27 ............ 15:12:25
41,90 .......... 21 ............ 08:57:56
_________________________________________
41,90 .......... 100 ........... 08:30:52
41,90 .......... 1000 .......... 16:07:50
41,95 .......... 55 ............ 09:12:25
41,99 .......... 223 ........... 13:05:21
42,00 .......... 25 ............ 10:47:04
42,00 .......... 27 ............ 08:30:03
42,00 .......... 100 ........... 08:30:06
42,00 .......... 11 ............ 14:23:45
42,00 .......... 300 ........... 08:30:00
42,00 .......... 40 ............ 12:28:46
_________________________________________
42,00 .......... 2000 .......... 09:11:10
42,00 .......... 20 ............ 08:30:18
42,00 .......... 323 ........... 08:30:09
42,00 .......... 30 ............ 08:30:23
42,00 .......... 1527 .......... 13:05:53
42,00 .......... 120 ........... 08:30:00
42,00 .......... 200 ........... 09:00:28
42,00 .......... 1264 .......... 09:33:45
42,00 .......... 965 ........... 11:36:08
42,00 .......... 512 ........... 16:03:40
_________________________________________
42,00 .......... 1600 .......... 11:58:07
42,00 .......... 13 ............ 09:30:44
42,00 .......... 500 ........... 10:02:19
42,00 .......... 348 ........... 13:24:17
42,00 .......... 100 ........... 09:05:05
42,00 .......... 28 ............ 12:27:36
42,00 .......... 550 ........... 11:40:24
42,00 .......... 300 ........... 13:17:05
42,00 .......... 903 ........... 13:17:07
42,00 .......... 3076 .......... 14:33:59
_________________________________________
42,00 .......... 100 ........... 08:30:09
42,00 .......... 10 ............ 16:27:03
42,00 .......... 500 ........... 11:24:05
42,00 .......... 2950 .......... 09:35:02
42,02 .......... 1000 .......... 08:30:03
42,03 .......... 23 ............ 10:10:30
42,03 .......... 15 ............ 09:40:01
42,07 .......... 25 ............ 10:59:49
42,09 .......... 41 ............ 09:14:13
42,10 .......... 27 ............ 08:30:03
_________________________________________
42,10 .......... 150 ........... 10:12:20
42,20 .......... 27 ............ 08:30:03
42,20 .......... 50 ............ 12:01:51
42,20 .......... 29 ............ 14:11:31
42,20 .......... 50 ............ 08:30:14
42,20 .......... 100 ........... 11:28:55
42,20 .......... 2571 .......... 09:54:21
42,20 .......... 1500 .......... 11:54:18
42,30 .......... 200 ........... 13:58:38
42,30 .......... 27 ............ 08:30:03
_________________________________________
42,30 .......... 328 ........... 08:30:19
42,30 .......... 600 ........... 12:04:30
42,30 .......... 21 ............ 11:13:45
42,31 .......... 42 ............ 16:20:20
42,38 .......... 400 ........... 09:42:36
42,40 .......... 308 ........... 13:05:23
42,40 .......... 27 ............ 08:30:03
42,40 .......... 19 ............ 09:43:51
42,40 .......... 4350 .......... 08:31:06
42,40 .......... 436 ........... 13:05:02
_________________________________________
42,41 .......... 38 ............ 08:41:15
42,42 .......... 300 ........... 08:30:00
42,44 .......... 23 ............ 09:20:08
42,44 .......... 43 ............ 09:18:49
42,44 .......... 13 ............ 13:51:27
42,45 .......... 100 ........... 12:12:02
42,50 .......... 109 ........... 09:56:18
42,50 .......... 27 ............ 09:25:56
42,50 .......... 200 ........... 10:08:33
42,50 .......... 70 ............ 10:59:57
_________________________________________
42,50 .......... 500 ........... 08:30:11
42,50 .......... 420 ........... 14:51:57
42,50 .......... 367 ........... 13:00:04
42,50 .......... 50 ............ 08:30:13
42,50 .......... 250 ........... 11:14:22
42,60 .......... 27 ............ 12:06:53
42,60 .......... 350 ........... 08:30:09
42,65 .......... 100 ........... 09:06:18
42,66 .......... 70 ............ 11:15:01
42,70 .......... 27 ............ 09:25:37
_________________________________________
42,77 .......... 200 ........... 14:30:13
42,80 .......... 27 ............ 12:06:53
42,80 .......... 20 ............ 08:30:11
42,80 .......... 43 ............ 15:06:50
42,80 .......... 200 ........... 08:30:00
42,80 .......... 60 ............ 10:33:59
42,80 .......... 500 ........... 16:18:35
42,85 .......... 32 ............ 15:49:24
42,85 .......... 200 ........... 08:30:07
42,85 .......... 23 ............ 13:56:19
_________________________________________
42,88 .......... 25 ............ 08:30:02
42,88 .......... 325 ........... 08:30:01
42,89 .......... 20 ............ 15:20:52
42,90 .......... 26 ............ 08:30:04
42,90 .......... 50 ............ 09:25:41
42,91 .......... 45 ............ 08:30:16
42,95 .......... 42 ............ 09:28:39
42,97 .......... 400 ........... 11:01:09
42,97 .......... 300 ........... 08:30:02
42,98 .......... 100 ........... 14:38:58
_________________________________________
43,00 .......... 8 ............. 14:28:01
43,00 .......... 26 ............ 17:12:32
43,00 .......... 25 ............ 17:51:54
43,00 .......... 125 ........... 09:30:06
43,00 .......... 10 ............ 13:26:52
43,00 .......... 100 ........... 13:20:38
43,00 .......... 2000 .......... 08:30:08
43,00 .......... 18 ............ 14:49:55
43,00 .......... 100 ........... 12:46:15
43,00 .......... 100 ........... 15:17:50
_________________________________________
43,00 .......... 25 ............ 10:26:14
43,00 .......... 50 ............ 16:45:55
43,00 .......... 25 ............ 12:01:17
43,00 .......... 1591 .......... 15:15:17
43,00 .......... 85 ............ 08:30:18
43,00 .......... 200 ........... 09:56:23
43,00 .......... 700 ........... 14:01:28
43,00 .......... 750 ........... 12:05:00
43,00 .......... 150 ........... 09:05:30
43,00 .......... 65 ............ 09:12:41
_________________________________________
43,00 .......... 23 ............ 16:44:26
43,00 .......... 2750 .......... 13:15:57
43,00 .......... 1331 .......... 08:30:04
43,00 .......... 155 ........... 10:14:52
43,01 .......... 137 ........... 14:07:11
43,04 .......... 22 ............ 13:41:59
43,08 .......... 24 ............ 08:30:12
43,10 .......... 45 ............ 10:50:16
43,10 .......... 2395 .......... 15:47:07
43,10 .......... 40 ............ 08:30:00
_________________________________________
43,10 .......... 26 ............ 08:30:04
43,14 .......... 40 ............ 09:16:19
43,17 .......... 24 ............ 12:18:32
43,18 .......... 24 ............ 17:43:48
43,20 .......... 26 ............ 17:12:32
43,20 .......... 4000 .......... 12:11:26
43,20 .......... 25 ............ 11:42:05
43,25 .......... 33 ............ 09:55:56
43,26 .......... 24 ............ 08:30:12
43,26 .......... 23 ............ 15:33:18
_________________________________________
43,27 .......... 421 ........... 15:39:47
43,30 .......... 26 ............ 08:30:04
43,30 .......... 100 ........... 11:33:29
43,40 .......... 26 ............ 17:12:32
43,43 .......... 200 ........... 09:58:09
43,50 .......... 330 ........... 09:30:04
43,50 .......... 55 ............ 16:29:36
43,50 .......... 26 ............ 08:30:04
43,50 .......... 50 ............ 08:30:23
43,50 .......... 2500 .......... 08:30:02
_________________________________________
43,50 .......... 21 ............ 11:14:23
43,57 .......... 22 ............ 15:39:31
43,60 .......... 26 ............ 17:12:33
43,60 .......... 25 ............ 08:30:39
43,61 .......... 500 ........... 10:10:08
43,68 .......... 22 ............ 14:00:52
43,68 .......... 750 ........... 09:32:31
43,70 .......... 26 ............ 08:30:04
43,70 .......... 750 ........... 14:28:37
43,71 .......... 100 ........... 11:25:01
_________________________________________
43,75 .......... 50 ............ 08:30:07
43,80 .......... 26 ............ 17:12:33
43,80 .......... 20 ............ 09:30:03
43,80 .......... 250 ........... 14:29:14
43,81 .......... 500 ........... 10:01:20
43,84 .......... 100 ........... 08:30:10
43,89 .......... 20 ............ 12:53:06
43,89 .......... 1000 .......... 13:47:03
43,90 .......... 24 ............ 10:20:19
43,90 .......... 26 ............ 08:30:04
_________________________________________
43,90 .......... 100 ........... 10:23:42
43,90 .......... 80 ............ 13:36:04
43,94 .......... 32 ............ 16:05:30
43,95 .......... 1050 .......... 10:01:23
43,98 .......... 1500 .......... 09:18:11
43,98 .......... 1000 .......... 14:10:40
44,00 .......... 150 ........... 15:42:21
44,00 .......... 26 ............ 17:12:33
44,00 .......... 1487 .......... 11:50:49
44,00 .......... 27 ............ 17:19:28
_________________________________________
44,00 .......... 500 ........... 11:51:28
44,00 .......... 276 ........... 15:15:34
44,00 .......... 356 ........... 15:24:03
44,00 .......... 363 ........... 12:40:04
44,00 .......... 1500 .......... 14:38:58
44,00 .......... 81 ............ 08:38:55
44,00 .......... 26 ............ 13:33:35
44,00 .......... 1575 .......... 16:38:06
44,00 .......... 327 ........... 11:47:35
44,00 .......... 42 ............ 09:01:27
_________________________________________
44,00 .......... 8 ............. 13:28:30
44,00 .......... 100 ........... 16:31:59
44,00 .......... 150 ........... 09:05:57
44,00 .......... 51 ............ 13:12:18
44,00 .......... 360 ........... 08:30:09
44,00 .......... 4317 .......... 14:09:28
44,00 .......... 100 ........... 12:42:50
44,01 .......... 500 ........... 17:23:18
44,10 .......... 1250 .......... 12:32:12
44,10 .......... 35 ............ 10:36:13
_________________________________________
44,10 .......... 26 ............ 11:27:59
44,15 .......... 200 ........... 12:05:49
44,20 .......... 26 ............ 17:12:33
44,20 .......... 100 ........... 17:23:29
44,20 .......... 750 ........... 08:30:07
44,23 .......... 352 ........... 13:58:58
44,25 .......... 24 ............ 14:05:31
44,25 .......... 39 ............ 09:17:03
44,30 .......... 26 ............ 11:27:48
44,32 .......... 500 ........... 17:52:28
_________________________________________
  44,33 .......... 10 ............ 14:36:59
44,35 .......... 35 ............ 17:17:23
44,35 .......... 200 ........... 12:05:02
44,39 .......... 500 ........... 17:52:17
44,39 .......... 500 ........... 10:42:36
44,40 .......... 26 ............ 17:12:33
44,44 .......... 457 ........... 08:30:10
44,44 .......... 29 ............ 11:35:39
44,45 .......... 820 ........... 14:16:40
44,49 .......... 500 ........... 17:52:14
_________________________________________
44,50 .......... 160 ........... 09:30:16
44,50 .......... 60 ............ 16:22:02
44,50 .......... 120 ........... 08:30:00
44,50 .......... 120 ........... 08:30:00
44,50 .......... 26 ............ 11:27:30
44,50 .......... 680 ........... 08:30:03
44,52 .......... 40 ............ 14:00:04
44,55 .......... 45 ............ 08:30:02
44,57 .......... 500 ........... 13:04:55
44,60 .......... 26 ............ 14:10:08
_________________________________________
44,60 .......... 32 ............ 11:58:56
44,70 .......... 500 ........... 12:54:18
44,70 .......... 100 ........... 11:31:43
44,70 .......... 3062 .......... 08:30:01
44,70 .......... 602 ........... 13:06:28
44,70 .......... 25 ............ 11:27:16
44,78 .......... 500 ........... 12:48:24
44,80 .......... 2000 .......... 09:44:50
44,80 .......... 25 ............ 08:30:01
44,84 .......... 300 ........... 08:39:09
_________________________________________
44,85 .......... 1500 .......... 09:30:09
44,89 .......... 500 ........... 17:51:12
44,89 .......... 19 ............ 10:19:42
44,89 .......... 100 ........... 08:30:08
44,90 .......... 29 ............ 12:17:17
44,90 .......... 25 ............ 11:26:57
44,93 .......... 200 ........... 08:30:14
44,97 .......... 500 ........... 09:47:31
44,98 .......... 104 ........... 09:30:04
44,99 .......... 85 ............ 08:30:01
_________________________________________
45,00 .......... 66 ............ 09:30:03
45,00 .......... 50 ............ 09:30:01
45,00 .......... 225 ........... 16:27:50
45,00 .......... 153 ........... 17:24:54
45,00 .......... 100 ........... 09:30:02
45,00 .......... 300 ........... 12:13:32
45,00 .......... 18 ............ 15:41:41
45,00 .......... 68 ............ 09:30:03
45,00 .......... 100 ........... 09:30:00
45,00 .......... 3077 .......... 14:44:16
_________________________________________
45,00 .......... 700 ........... 15:19:56
45,00 .......... 13 ............ 09:38:13
45,00 .......... 1400 .......... 16:09:19
45,00 .......... 5 ............. 10:36:56
45,00 .......... 100 ........... 15:20:09
45,00 .......... 580 ........... 09:57:24
45,00 .......... 30 ............ 08:30:08
45,00 .......... 74 ............ 08:30:06
45,00 .......... 50 ............ 08:30:07
45,00 .......... 178 ........... 14:43:55
_________________________________________
45,00 .......... 500 ........... 14:15:55
45,00 .......... 50 ............ 12:10:28
45,00 .......... 25 ............ 15:11:15
45,00 .......... 400 ........... 13:57:58
45,00 .......... 345 ........... 10:10:09
45,00 .......... 459 ........... 08:30:05
45,00 .......... 1065 .......... 10:18:24
45,00 .......... 1065 .......... 10:24:23
45,00 .......... 4460 .......... 10:07:29
45,00 .......... 1065 .......... 16:45:30
_________________________________________
45,00 .......... 1126 .......... 14:40:07
45,00 .......... 100 ........... 10:51:09
45,00 .......... 284 ........... 09:51:47
45,00 .......... 200 ........... 08:30:09
45,00 .......... 75 ............ 09:21:04
45,00 .......... 319 ........... 10:34:24
45,00 .......... 108 ........... 12:23:56
45,00 .......... 1202 .......... 15:32:04
45,10 .......... 19 ............ 09:30:03
45,10 .......... 100 ........... 15:32:35
_________________________________________
45,13 .......... 735 ........... 17:43:42
45,14 .......... 97 ............ 09:30:09
45,15 .......... 500 ........... 12:08:02
45,20 .......... 100 ........... 11:35:23
45,22 .......... 24 ............ 09:30:20
45,40 .......... 23 ............ 11:39:43
45,40 .......... 15 ............ 10:18:45
45,40 .......... 20 ............ 09:30:04
45,48 .......... 500 ........... 15:57:13
45,50 .......... 22 ............ 09:30:13
_________________________________________
45,50 .......... 48 ............ 09:30:03
45,65 .......... 200 ........... 17:26:47
45,65 .......... 1700 .......... 08:30:25
45,68 .......... 100 ........... 10:19:02
45,68 .......... 60 ............ 09:13:36
45,70 .......... 36 ............ 10:45:51
45,70 .......... 29 ............ 09:55:59
45,70 .......... 28 ............ 15:08:45
45,80 .......... 100 ........... 09:30:01
45,84 .......... 93 ............ 11:12:56
_________________________________________
45,89 .......... 19 ............ 10:19:42
45,90 .......... 10 ............ 17:58:57
45,90 .......... 28 ............ 16:14:40
45,90 .......... 100 ........... 11:34:12
45,90 .......... 1130 .......... 15:03:57
45,97 .......... 110 ........... 17:13:44
46,00 .......... 464 ........... 17:08:54
46,00 .......... 300 ........... 14:21:09
46,00 .......... 860 ........... 09:30:08
46,00 .......... 100 ........... 12:15:46
_________________________________________
46,00 .......... 3283 .......... 12:42:33
46,00 .......... 3283 .......... 15:04:31
46,00 .......... 88 ............ 08:30:16
46,00 .......... 800 ........... 11:14:15
46,00 .......... 1250 .......... 16:56:53
46,00 .......... 1065 .......... 12:40:33
46,00 .......... 70 ............ 09:14:08
46,00 .......... 3300 .......... 14:04:16
46,00 .......... 331 ........... 16:26:09
46,00 .......... 17 ............ 08:30:14
_________________________________________
46,00 .......... 300 ........... 16:04:18
46,00 .......... 70 ............ 08:30:10
46,10 .......... 500 ........... 12:41:34
46,10 .......... 200 ........... 09:30:01
46,14 .......... 36 ............ 11:21:36
46,20 .......... 481 ........... 09:35:17
46,20 .......... 200 ........... 09:30:02
46,25 .......... 35 ............ 09:35:47
46,37 .......... 500 ........... 11:08:27
46,40 .......... 300 ........... 13:57:55
_________________________________________
46,40 .......... 80 ............ 16:03:42
46,47 .......... 10 ............ 10:14:39
46,48 .......... 50 ............ 09:31:14
46,49 .......... 500 ........... 09:59:01
46,50 .......... 440 ........... 09:30:05
46,50 .......... 645 ........... 09:30:01
46,54 .......... 23 ............ 16:41:51
46,54 .......... 92 ............ 14:30:27
46,60 .......... 275 ........... 13:54:44
46,70 .......... 28 ............ 17:12:54
_________________________________________
46,70 .......... 34 ............ 09:30:00
46,70 .......... 25 ............ 08:30:15
46,80 .......... 3000 .......... 09:35:37
46,80 .......... 100 ........... 09:37:45
46,88 .......... 65 ............ 08:30:01
46,90 .......... 282 ........... 13:44:42
46,90 .......... 100 ........... 09:30:18
46,98 .......... 18 ............ 09:30:07
46,99 .......... 50 ............ 09:34:07
46,99 .......... 4372 .......... 15:21:48
_________________________________________
47,00 .......... 200 ........... 13:41:35
47,00 .......... 200 ........... 09:30:18
47,00 .......... 375 ........... 09:30:09
47,00 .......... 35 ............ 11:50:28
47,00 .......... 174 ........... 12:27:47
47,00 .......... 5000 .......... 16:58:50
47,00 .......... 400 ........... 17:27:34
47,00 .......... 1367 .......... 13:57:55
47,00 .......... 200 ........... 14:09:52
47,00 .......... 300 ........... 11:40:22
_________________________________________
47,00 .......... 100 ........... 12:16:58
47,00 .......... 174 ........... 13:08:06
47,00 .......... 74 ............ 08:30:11
47,00 .......... 106 ........... 13:37:48
47,00 .......... 120 ........... 15:50:43
47,00 .......... 1142 .......... 08:30:24
47,00 .......... 30 ............ 08:30:01
47,00 .......... 1790 .......... 12:20:12
47,13 .......... 29 ............ 08:30:03
47,14 .......... 120 ........... 17:44:44
_________________________________________
47,20 .......... 720 ........... 08:30:12
47,25 .......... 90 ............ 09:35:39
47,25 .......... 14065 ......... 12:27:23
47,27 .......... 27 ............ 10:24:12
47,40 .......... 18 ............ 17:49:36
47,40 .......... 65 ............ 09:30:22
47,42 .......... 100 ........... 08:30:20
47,45 .......... 200 ........... 14:38:31
47,46 .......... 21 ............ 09:30:04
47,47 .......... 37 ............ 11:53:41
_________________________________________
47,48 .......... 100 ........... 09:57:41
47,49 .......... 70 ............ 09:30:00
47,50 .......... 34 ............ 16:49:00
47,50 .......... 28 ............ 09:30:04
47,50 .......... 29 ............ 15:25:43
47,50 .......... 4500 .......... 09:56:25
47,50 .......... 350 ........... 16:28:58
47,55 .......... 300 ........... 16:29:25
47,58 .......... 34 ............ 17:45:42
47,59 .......... 70 ............ 09:30:02
_________________________________________
47,60 .......... 1000 .......... 15:01:30
47,60 .......... 1377 .......... 10:50:25
47,70 .......... 23 ............ 09:30:24
47,70 .......... 27 ............ 17:14:54
47,75 .......... 30 ............ 09:31:25
47,76 .......... 22 ............ 16:51:37
47,77 .......... 16 ............ 12:15:31
47,80 .......... 47 ............ 10:16:44
47,80 .......... 40 ............ 10:07:53
47,80 .......... 3000 .......... 12:11:33
_________________________________________
47,80 .......... 100 ........... 11:09:38
47,80 .......... 75 ............ 10:44:24
47,82 .......... 29 ............ 09:30:26
47,85 .......... 5250 .......... 14:23:48
47,90 .......... 194 ........... 16:24:58
47,90 .......... 27 ............ 09:30:59
47,90 .......... 847 ........... 09:31:03
47,90 .......... 27 ............ 15:22:15
47,91 .......... 180 ........... 15:03:27
47,94 .......... 500 ........... 10:02:32
_________________________________________
47,97 .......... 44 ............ 10:03:42
47,98 .......... 16 ............ 10:40:58
47,98 .......... 20 ............ 09:34:55
48,00 .......... 47 ............ 10:17:35
48,00 .......... 40 ............ 09:30:03
48,00 .......... 24 ............ 13:19:19
48,00 .......... 20 ............ 13:21:39
48,00 .......... 100 ........... 12:44:34
48,00 .......... 150 ........... 09:30:04
48,00 .......... 3283 .......... 09:30:00
_________________________________________
48,00 .......... 200 ........... 09:41:10
48,00 .......... 225 ........... 13:45:23
48,00 .......... 300 ........... 09:30:03
48,00 .......... 500 ........... 16:03:46
48,00 .......... 70 ............ 09:30:58
48,00 .......... 75 ............ 09:31:00
48,00 .......... 170 ........... 09:31:43
48,00 .......... 240 ........... 09:33:45
48,00 .......... 100 ........... 09:34:40
48,00 .......... 40 ............ 09:34:40
_________________________________________
48,00 .......... 400 ........... 09:35:06
48,00 .......... 7054 .......... 09:35:18
48,00 .......... 13 ............ 12:36:18
48,00 .......... 35 ............ 16:30:32
48,00 .......... 126 ........... 16:10:09
48,00 .......... 957 ........... 10:37:04
48,00 .......... 1642 .......... 13:26:32
48,00 .......... 901 ........... 08:30:07
48,00 .......... 122 ........... 16:36:51
48,08 .......... 31 ............ 10:54:52
_________________________________________
48,10 .......... 222 ........... 09:35:27
48,10 .......... 25 ............ 08:30:00
48,20 .......... 47 ............ 10:19:32
48,20 .......... 103 ........... 17:02:19
48,29 .......... 66 ............ 09:30:57
48,30 .......... 150 ........... 14:37:03
48,35 .......... 158 ........... 13:26:14
48,40 .......... 47 ............ 10:22:07
48,41 .......... 20 ............ 17:19:59
48,43 .......... 1868 .......... 16:36:49
_________________________________________
48,46 .......... 11 ............ 09:30:12
48,49 .......... 100 ........... 09:34:36
48,50 .......... 1000 .......... 09:34:36
48,50 .......... 300 ........... 09:35:19
48,50 .......... 100 ........... 09:30:15
48,56 .......... 100 ........... 09:30:10
48,60 .......... 100 ........... 09:35:21
48,60 .......... 50 ............ 08:30:14
48,75 .......... 170 ........... 09:47:02
48,80 .......... 42 ............ 10:21:50
_________________________________________
48,83 .......... 25 ............ 08:30:39
48,90 .......... 45 ............ 10:26:58
48,90 .......... 900 ........... 15:42:45
48,90 .......... 76 ............ 08:30:05
48,98 .......... 16 ............ 10:41:27
49,00 .......... 42 ............ 10:22:35
49,00 .......... 266 ........... 11:49:54
49,00 .......... 114 ........... 16:31:17
49,00 .......... 16 ............ 15:28:11
49,00 .......... 100 ........... 17:11:54
_________________________________________
49,00 .......... 50 ............ 17:11:33
49,00 .......... 357 ........... 09:39:51
49,00 .......... 990 ........... 13:34:57
49,00 .......... 100 ........... 09:35:24
49,00 .......... 175 ........... 09:35:24
49,00 .......... 500 ........... 17:42:39
49,00 .......... 28 ............ 09:30:01
49,00 .......... 300 ........... 11:52:43
49,00 .......... 164 ........... 14:34:57
49,00 .......... 500 ........... 13:52:14
_________________________________________
49,00 .......... 250 ........... 10:35:36
49,01 .......... 21 ............ 16:08:47
49,20 .......... 17 ............ 09:30:02
49,20 .......... 294 ........... 15:03:12
49,27 .......... 300 ........... 09:30:57
49,30 .......... 100 ........... 09:33:45
49,46 .......... 206 ........... 09:30:17
49,47 .......... 500 ........... 09:00:28
49,49 .......... 100 ........... 09:34:36
49,50 .......... 42 ............ 10:23:22
_________________________________________
49,50 .......... 3283 .......... 09:30:57
49,50 .......... 100 ........... 09:31:24
49,50 .......... 200 ........... 09:35:14
49,50 .......... 113 ........... 17:24:40
49,60 .......... 100 ........... 09:30:01
49,60 .......... 100 ........... 09:34:12
49,63 .......... 40 ............ 09:30:21
49,76 .......... 1670 .......... 10:16:09
49,80 .......... 500 ........... 09:33:54
49,85 .......... 1933 .......... 09:18:26
_________________________________________
49,89 .......... 348 ........... 11:20:11
49,89 .......... 34 ............ 09:30:25
49,92 .......... 20 ............ 17:16:43
49,94 .......... 18 ............ 09:30:04
49,98 .......... 100 ........... 09:30:49
49,99 .......... 100 ........... 14:14:41
49,99 .......... 233 ........... 10:53:38
50,00 .......... 1397 .......... 09:39:37
50,00 .......... 40 ............ 10:24:07
50,00 .......... 32 ............ 14:20:41
_________________________________________
50,00 .......... 50 ............ 11:58:55
50,00 .......... 238 ........... 09:30:09
50,00 .......... 125 ........... 09:30:04
50,00 .......... 145 ........... 17:11:27
50,00 .......... 3000 .......... 12:32:24
50,00 .......... 1 ............. 17:18:13
50,00 .......... 1126 .......... 09:30:45
50,00 .......... 600 ........... 09:30:46
50,00 .......... 1500 .......... 09:30:49
50,00 .......... 3283 .......... 09:30:55
_________________________________________
50,00 .......... 111 ........... 09:31:01
50,00 .......... 341 ........... 09:31:02
50,00 .......... 95 ............ 09:31:03
50,00 .......... 2922 .......... 09:31:03
50,00 .......... 231 ........... 09:31:13
50,00 .......... 74 ............ 09:31:20
50,00 .......... 200 ........... 09:31:22
50,00 .......... 105 ........... 09:31:24
50,00 .......... 50 ............ 09:31:26
50,00 .......... 674 ........... 09:31:27
_________________________________________
50,00 .......... 393 ........... 09:31:33
50,00 .......... 185 ........... 09:31:35
50,00 .......... 409 ........... 09:31:41
50,00 .......... 67 ............ 09:33:45
50,00 .......... 81 ............ 09:34:17
50,00 .......... 130 ........... 09:34:22
50,00 .......... 50 ............ 09:35:34
50,00 .......... 72 ............ 13:27:55
50,00 .......... 1331 .......... 11:46:49
50,00 .......... 40 ............ 11:42:39
_________________________________________
50,00 .......... 200 ........... 08:30:04
50,00 .......... 96 ............ 12:35:10
50,00 .......... 100 ........... 11:31:14
50,00 .......... 575 ........... 08:31:17
50,00 .......... 101 ........... 08:30:09
50,00 .......... 535 ........... 11:32:11
50,00 .......... 200 ........... 10:43:53
50,00 .......... 140 ........... 15:41:19
50,00 .......... 30 ............ 08:30:44
50,00 .......... 300 ........... 13:58:11
_________________________________________
50,00 .......... 515 ........... 16:05:10
50,00 .......... 300 ........... 16:53:26
50,00 .......... 300 ........... 10:22:41
50,00 .......... 300 ........... 13:42:07
50,00 .......... 1000 .......... 08:30:04
50,00 .......... 3 ............. 15:11:22
50,80 .......... 100 ........... 09:34:32
50,90 .......... 116 ........... 09:54:32
51,00 .......... 400 ........... 14:01:22
51,00 .......... 355 ........... 09:31:00
_________________________________________
51,00 .......... 120 ........... 08:30:09
51,10 .......... 78 ............ 17:03:06
51,14 .......... 500 ........... 13:29:50
51,50 .......... 20 ............ 17:16:43
51,60 .......... 46 ............ 09:31:15
51,70 .......... 500 ........... 09:30:43
51,80 .......... 100 ........... 17:03:48
51,80 .......... 100 ........... 09:35:06
52,00 .......... 20 ............ 16:12:07
52,00 .......... 67 ............ 09:31:02
_________________________________________
52,00 .......... 348 ........... 09:31:24
52,00 .......... 105 ........... 14:17:42
52,00 .......... 40 ............ 17:42:42
52,20 .......... 160 ........... 09:33:47
52,50 .......... 40 ............ 09:30:09
52,70 .......... 100 ........... 09:31:03
52,90 .......... 396 ........... 16:16:28
53,00 .......... 150 ........... 09:30:59
53,00 .......... 500 ........... 13:01:45
53,00 .......... 500 ........... 15:39:57
_________________________________________
53,20 .......... 50 ............ 13:38:37
53,24 .......... 3460 .......... 16:38:53
53,32 .......... 27 ............ 17:24:22
53,60 .......... 20 ............ 17:16:43
54,00 .......... 180 ........... 09:32:12
54,28 .......... 200 ........... 09:30:43
55,00 .......... 15 ............ 12:43:32
55,00 .......... 50 ............ 12:01:00
55,00 .......... 1406 .......... 14:00:06
55,00 .......... 129 ........... 09:30:51
_________________________________________
55,00 .......... 2000 .......... 09:30:51
55,00 .......... 11 ............ 09:31:01
55,00 .......... 1084 .......... 09:34:53
55,00 .......... 1144 .......... 09:34:53
55,00 .......... 1100 .......... 12:06:49
55,00 .......... 200 ........... 09:30:16
55,00 .......... 35 ............ 08:30:03
55,00 .......... 150 ........... 09:40:57
55,50 .......... 400 ........... 09:32:37
55,50 .......... 170 ........... 13:07:49
_________________________________________
55,70 .......... 20 ............ 17:16:43
55,90 .......... 100 ........... 09:30:45
56,00 .......... 100 ........... 09:30:51
56,00 .......... 140 ........... 09:31:47
56,00 .......... 581 ........... 16:46:01
56,96 .......... 200 ........... 09:30:43
57,00 .......... 46 ............ 09:31:02
57,00 .......... 135 ........... 14:28:35
57,50 .......... 101 ........... 09:30:48
57,70 .......... 20 ............ 17:16:44
_________________________________________
58,00 .......... 100 ........... 09:30:49
58,00 .......... 100 ........... 09:30:55
58,50 .......... 25 ............ 09:31:24
58,98 .......... 25 ............ 09:31:35
59,00 .......... 900 ........... 17:40:54
59,00 .......... 20 ............ 09:30:48
59,00 .......... 1100 .......... 09:31:29
59,78 .......... 200 ........... 09:30:43
59,80 .......... 20 ............ 17:16:44
60,00 .......... 200 ........... 09:30:21
_________________________________________
60,00 .......... 445 ........... 17:22:53
60,00 .......... 50 ............ 13:37:52
60,00 .......... 125 ........... 09:30:36
60,00 .......... 300 ........... 09:30:45
60,00 .......... 68 ............ 09:30:47
60,00 .......... 69 ............ 09:30:49
60,00 .......... 53 ............ 09:30:50
60,00 .......... 371 ........... 09:30:51
60,00 .......... 4150 .......... 09:30:53
60,00 .......... 1000 .......... 09:30:55
_________________________________________
60,00 .......... 923 ........... 09:30:56
60,00 .......... 32 ............ 09:31:20
60,00 .......... 300 ........... 09:31:35
60,00 .......... 250 ........... 09:30:10
60,52 .......... 12 ............ 09:30:03
60,60 .......... 25 ............ 17:57:19
61,80 .......... 20 ............ 17:16:44
62,00 .......... 1000 .......... 15:13:15
62,76 .......... 200 ........... 09:30:44
65,00 .......... 253 ........... 12:36:24
_________________________________________
65,50 .......... 1065 .......... 09:30:47
65,86 .......... 200 ........... 09:30:44
66,00 .......... 3700 .......... 09:30:57
69,00 .......... 15 ............ 11:26:07
69,14 .......... 200 ........... 09:30:44
71,00 .......... 2 ............. 09:30:22
71,00 .......... 2 ............. 09:30:22
85,00 .......... 1 ............. 17:25:09
89,00 .......... 500 ........... 14:08:30
89,48 .......... 500 ........... 15:51:01
_________________________________________
90,92 .......... 500 ........... 12:44:38
97,00 .......... 70 ............ 09:31:01
100,00 ......... 3000 .......... 09:49:31
100,00 ......... 2000 .......... 15:31:30
100,00 ......... 2000 .......... 13:35:55
100,00 ......... 1000 .......... 09:29:10
100,00 ......... 2000 .......... 09:38:32
100,00 ......... 1000 .......... 14:15:04
100,00 ......... 500 ........... 09:30:59
100,00 ......... 1000 .......... 09:31:03
_________________________________________
100,00 ......... 500 ........... 10:29:17
100,00 ......... 500 ........... 13:27:32
100,00 ......... 500 ........... 16:32:11
101,00 ......... 10 ............ 09:32:28
102,00 ......... 10 ............ 09:32:28
103,00 ......... 500 ........... 15:40:56
110,00 ......... 28 ............ 09:30:48
451,00 ......... 500 ........... 15:53:35
« powrót 


R E K L A M A