#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
 CDR (CDPROJEKT) - wszystkie zlecenia sprzedaży z 15 min. opóźnieniem
   zobacz również wszystkie zlecenia kupna   
« powrót 
1 ............... 543 ........... 17:01:17
197,50 .......... 500 ........... 08:30:02
197,50 .......... 900 ........... 16:43:51
197,60 .......... 10 ............ 09:52:30
197,60 .......... 916 ........... 16:58:56
197,60 .......... 128 ........... 16:59:46
197,70 .......... 496 ........... 16:59:46
197,80 .......... 32 ............ 09:31:47
197,80 .......... 300 ........... 09:36:04
197,80 .......... 1345 .......... 16:58:21
197,80 .......... 1097 .......... 16:58:56
__________________________________________
197,90 .......... 36 ............ 08:30:02
197,90 .......... 100 ........... 09:04:58
197,90 .......... 15 ............ 10:03:29
197,90 .......... 1147 .......... 16:58:46
198,00 .......... 5 ............. 11:01:03
198,00 .......... 13 ............ 10:30:13
198,00 .......... 5 ............. 11:58:51
198,00 .......... 35 ............ 08:30:28
198,00 .......... 5 ............. 12:41:56
198,00 .......... 13 ............ 08:30:08
__________________________________________
198,00 .......... 6 ............. 11:17:01
198,00 .......... 18 ............ 08:30:01
198,00 .......... 500 ........... 08:30:11
198,00 .......... 174 ........... 08:30:13
198,00 .......... 38 ............ 08:30:14
198,00 .......... 10 ............ 08:30:17
198,00 .......... 150 ........... 08:30:23
198,00 .......... 8 ............. 09:13:14
198,00 .......... 6 ............. 09:32:35
198,00 .......... 120 ........... 09:45:04
__________________________________________
198,00 .......... 38 ............ 09:46:33
198,00 .......... 4 ............. 10:50:07
198,00 .......... 113 ........... 11:20:52
198,00 .......... 5 ............. 12:32:06
198,00 .......... 7 ............. 16:14:29
198,00 .......... 20 ............ 16:47:12
198,00 .......... 30 ............ 16:50:07
198,00 .......... 10 ............ 16:51:26
198,00 .......... 100 ........... 16:54:52
198,00 .......... 5 ............. 16:55:24
__________________________________________
198,00 .......... 15 ............ 16:59:29
198,10 .......... 1309 .......... 16:58:21
198,20 .......... 924 ........... 16:48:50
198,50 .......... 113 ........... 15:04:14
198,50 .......... 50 ............ 15:05:50
198,50 .......... 152 ........... 08:30:23
198,50 .......... 200 ........... 10:26:50
198,50 .......... 13 ............ 16:23:14
198,60 .......... 10 ............ 08:31:04
198,60 .......... 10 ............ 09:52:30
__________________________________________
198,60 .......... 648 ........... 16:48:51
198,60 .......... 15 ............ 16:51:34
198,60 .......... 82 ............ 16:58:32
198,70 .......... 2555 .......... 16:58:22
198,80 .......... 100 ........... 16:37:35
198,80 .......... 100 ........... 09:47:03
198,90 .......... 302 ........... 09:19:03
198,90 .......... 458 ........... 16:54:16
199,00 .......... 1825 .......... 10:57:25
199,00 .......... 45 ............ 10:13:59
__________________________________________
199,00 .......... 24 ............ 16:23:49
199,00 .......... 10 ............ 08:30:03
199,00 .......... 198 ........... 08:30:06
199,00 .......... 200 ........... 08:30:24
199,00 .......... 15 ............ 09:00:29
199,00 .......... 20 ............ 09:08:45
199,00 .......... 1 ............. 10:00:10
199,00 .......... 31 ............ 12:15:56
199,00 .......... 6 ............. 15:49:14
199,00 .......... 100 ........... 16:01:25
__________________________________________
199,10 .......... 500 ........... 09:33:42
199,10 .......... 5000 .......... 16:57:52
199,10 .......... 417 ........... 16:58:21
199,40 .......... 346 ........... 09:08:54
199,40 .......... 15 ............ 09:57:24
199,50 .......... 1003 .......... 08:30:05
199,50 .......... 100 ........... 08:30:11
199,50 .......... 25 ............ 08:59:37
199,50 .......... 100 ........... 09:55:11
199,60 .......... 10 ............ 09:52:30
__________________________________________
199,70 .......... 15 ............ 08:30:11
199,70 .......... 200 ........... 10:01:01
199,80 .......... 130 ........... 08:30:07
199,80 .......... 20 ............ 09:14:18
199,80 .......... 40 ............ 09:31:29
199,80 .......... 40 ............ 09:35:43
199,80 .......... 17 ............ 10:03:37
199,80 .......... 30 ............ 11:59:24
199,90 .......... 22 ............ 08:43:56
199,90 .......... 655 ........... 09:10:24
__________________________________________
199,90 .......... 352 ........... 09:11:44
199,90 .......... 10 ............ 09:12:35
199,90 .......... 191 ........... 09:33:55
199,90 .......... 60 ............ 09:42:21
199,90 .......... 46 ............ 09:44:42
199,90 .......... 1300 .......... 15:36:40
199,90 .......... 30 ............ 15:47:13
200,00 .......... 80 ............ 10:16:38
200,00 .......... 10 ............ 09:19:17
200,00 .......... 175 ........... 10:34:45
__________________________________________
200,00 .......... 20 ............ 14:42:56
200,00 .......... 30 ............ 16:45:25
200,00 .......... 550 ........... 13:57:20
200,00 .......... 80 ............ 08:30:17
200,00 .......... 16 ............ 11:51:53
200,00 .......... 10 ............ 12:58:48
200,00 .......... 35 ............ 15:06:10
200,00 .......... 20 ............ 08:30:02
200,00 .......... 50 ............ 12:19:28
200,00 .......... 25 ............ 08:30:00
__________________________________________
200,00 .......... 100 ........... 08:30:01
200,00 .......... 3500 .......... 09:14:24
200,00 .......... 3500 .......... 09:14:53
200,00 .......... 100 ........... 15:01:54
200,00 .......... 35 ............ 15:37:34
200,00 .......... 100 ........... 16:35:16
200,00 .......... 20 ............ 16:51:57
200,00 .......... 60 ............ 16:54:17
200,00 .......... 1231 .......... 08:30:01
200,00 .......... 178 ........... 08:30:02
__________________________________________
200,00 .......... 34 ............ 08:30:02
200,00 .......... 18 ............ 08:30:02
200,00 .......... 4 ............. 08:30:03
200,00 .......... 430 ........... 08:30:03
200,00 .......... 1373 .......... 08:30:03
200,00 .......... 25 ............ 08:30:05
200,00 .......... 100 ........... 08:30:05
200,00 .......... 150 ........... 08:30:05
200,00 .......... 300 ........... 08:30:06
200,00 .......... 120 ........... 08:30:06
__________________________________________
200,00 .......... 500 ........... 08:30:11
200,00 .......... 6 ............. 08:30:13
200,00 .......... 10 ............ 08:30:14
200,00 .......... 37 ............ 08:30:16
200,00 .......... 500 ........... 08:59:03
200,00 .......... 100 ........... 09:01:32
200,00 .......... 31 ............ 09:18:27
200,00 .......... 125 ........... 09:20:13
200,00 .......... 20 ............ 09:20:23
200,00 .......... 6 ............. 09:30:18
__________________________________________
200,00 .......... 5 ............. 09:32:04
200,00 .......... 10 ............ 09:44:29
200,00 .......... 7 ............. 09:57:45
200,00 .......... 5 ............. 10:15:21
200,00 .......... 10 ............ 10:39:55
  200,00 .......... 50 ............ 10:49:08
200,00 .......... 8 ............. 10:55:58
200,00 .......... 5 ............. 11:04:21
200,00 .......... 39521 ......... 11:24:28
200,00 .......... 300 ........... 11:59:36
__________________________________________
200,00 .......... 413 ........... 13:50:59
200,00 .......... 10 ............ 14:39:53
200,00 .......... 10 ............ 15:32:43
200,00 .......... 15 ............ 15:56:26
200,00 .......... 100 ........... 16:03:19
200,00 .......... 88 ............ 16:11:44
200,00 .......... 500 ........... 16:30:03
200,00 .......... 151 ........... 16:31:45
200,00 .......... 7 ............. 16:46:25
200,00 .......... 200 ........... 16:51:34
__________________________________________
200,00 .......... 100 ........... 16:59:41
200,00 .......... 150 ........... 16:59:46
200,60 .......... 69 ............ 16:56:18
201,00 .......... 90 ............ 16:45:37
201,00 .......... 43 ............ 16:56:59
201,00 .......... 250 ........... 08:30:02
201,00 .......... 50 ............ 09:07:50
201,00 .......... 112 ........... 09:29:25
201,00 .......... 7 ............. 09:32:57
201,00 .......... 5 ............. 09:39:44
__________________________________________
201,00 .......... 55 ............ 09:41:24
201,00 .......... 10 ............ 10:23:12
201,00 .......... 2515 .......... 15:04:36
201,00 .......... 70 ............ 16:14:34
201,00 .......... 200 ........... 16:19:05
201,40 .......... 17 ............ 10:22:10
201,60 .......... 44 ............ 16:57:23
201,60 .......... 9 ............. 09:13:12
202,00 .......... 5 ............. 11:59:48
202,00 .......... 55 ............ 08:30:33
__________________________________________
202,00 .......... 4 ............. 12:39:48
202,00 .......... 8 ............. 08:30:17
202,00 .......... 8 ............. 16:50:37
202,00 .......... 400 ........... 09:17:08
202,00 .......... 10 ............ 09:21:35
202,00 .......... 30 ............ 09:41:27
202,00 .......... 10 ............ 12:55:06
202,00 .......... 150 ........... 16:50:37
202,20 .......... 50 ............ 13:33:56
202,40 .......... 8 ............. 10:04:31
__________________________________________
202,60 .......... 100 ........... 16:57:51
203,00 .......... 99 ............ 16:58:12
203,00 .......... 50 ............ 09:01:31
203,00 .......... 150 ........... 09:05:05
203,00 .......... 26 ............ 09:11:58
203,00 .......... 5 ............. 09:40:09
203,00 .......... 10 ............ 13:29:37
203,00 .......... 20 ............ 16:58:35
203,20 .......... 10 ............ 08:30:10
203,20 .......... 463 ........... 08:35:31
__________________________________________
203,20 .......... 96 ............ 08:36:07
204,00 .......... 50 ............ 14:51:47
204,00 .......... 60 ............ 16:53:17
204,00 .......... 3 ............. 08:30:10
204,00 .......... 5 ............. 09:31:58
204,20 .......... 600 ........... 09:04:28
204,40 .......... 16 ............ 08:30:11
205,00 .......... 100 ........... 08:30:02
205,00 .......... 100 ........... 08:30:02
205,00 .......... 395 ........... 09:03:06
__________________________________________
205,00 .......... 20 ............ 09:26:12
205,00 .......... 20 ............ 10:04:21
205,00 .......... 300 ........... 15:52:16
205,00 .......... 25 ............ 15:52:27
206,00 .......... 5 ............. 12:00:34
206,00 .......... 112 ........... 16:06:41
207,00 .......... 6 ............. 16:49:13
207,00 .......... 400 ........... 16:51:23
207,00 .......... 20 ............ 16:58:37
208,00 .......... 600 ........... 15:44:06
__________________________________________
208,00 .......... 122 ........... 15:54:44
208,00 .......... 22 ............ 16:28:13
208,60 .......... 5701 .......... 08:30:09
208,60 .......... 20 ............ 13:05:02
209,00 .......... 30 ............ 08:30:11
209,00 .......... 129 ........... 09:07:10
209,00 .......... 7 ............. 09:14:22
209,00 .......... 10 ............ 12:17:44
210,00 .......... 101 ........... 12:26:07
210,00 .......... 8 ............. 08:30:04
__________________________________________
210,00 .......... 100 ........... 08:30:16
210,00 .......... 30 ............ 09:29:13
210,00 .......... 375 ........... 15:51:59
210,00 .......... 43 ............ 16:41:38
210,00 .......... 21 ............ 16:51:24
210,00 .......... 1000 .......... 16:52:54
211,00 .......... 70 ............ 08:30:00
212,00 .......... 10 ............ 12:09:25
212,00 .......... 111 ........... 09:15:24
212,00 .......... 121 ........... 16:51:44
__________________________________________
212,60 .......... 200 ........... 08:31:13
212,80 .......... 647 ........... 08:57:58
213,80 .......... 9 ............. 08:35:55
215,00 .......... 5 ............. 10:17:10
215,00 .......... 63 ............ 13:33:02
215,00 .......... 94 ............ 13:37:03
215,00 .......... 6 ............. 08:30:13
215,00 .......... 127 ........... 16:51:32
219,00 .......... 400 ........... 10:37:32
219,00 .......... 22 ............ 09:34:45
__________________________________________
220,00 .......... 8 ............. 16:32:57
220,00 .......... 5 ............. 12:45:35
220,00 .......... 23 ............ 13:35:06
220,00 .......... 174 ........... 13:46:33
220,00 .......... 100 ........... 09:49:16
220,00 .......... 59 ............ 08:30:15
222,00 .......... 81 ............ 11:27:02
228,00 .......... 25 ............ 08:30:16
237,60 .......... 14 ............ 13:29:05
239,00 .......... 140 ........... 12:45:23
__________________________________________
239,00 .......... 20 ............ 15:53:05
240,00 .......... 224 ........... 08:30:19
240,00 .......... 400 ........... 12:29:18
245,00 .......... 258 ........... 14:57:41
245,00 .......... 82 ............ 10:53:58
250,00 .......... 125 ........... 08:42:51
250,00 .......... 10 ............ 08:30:03
250,00 .......... 200 ........... 08:30:13
250,00 .......... 200 ........... 08:30:13
250,00 .......... 1000 .......... 08:30:34
__________________________________________
250,00 .......... 75 ............ 09:34:45
259,00 .......... 30 ............ 12:12:27
262,00 .......... 100 ........... 12:07:26
299,00 .......... 1000 .......... 08:32:40
299,00 .......... 1000 .......... 08:33:12
299,00 .......... 1000 .......... 08:58:53
300,00 .......... 65 ............ 09:32:13
300,00 .......... 1000 .......... 13:52:26
300,00 .......... 165 ........... 14:32:44
338,00 .......... 440 ........... 10:13:54
__________________________________________
344,00 .......... 580 ........... 15:29:05
344,00 .......... 4750 .......... 15:29:36
400,00 .......... 10000 ......... 13:53:33
400,00 .......... 35 ............ 15:22:15
400,00 .......... 621 ........... 11:57:04
444,00 .......... 2350 .......... 15:29:29
999,00 .......... 2001 .......... 08:30:07
1000,00 ......... 100 ........... 08:30:07
« powrót 


R E K L A M A