#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy warto kupić stary dom (np. do remontu)?
 
 KGH (KGHM) - wszystkie zlecenia sprzedaży z 15 min. opóźnieniem
   zobacz również wszystkie zlecenia kupna   
« powrót 
96,10 ............. 16 ............ 16:58:41
96,10 ............. 3244 .......... 16:59:11
96,14 ............. 3909 .......... 16:57:26
96,14 ............. 329 ........... 16:59:11
96,26 ............. 67 ............ 16:49:59
96,30 ............. 4168 .......... 16:46:41
96,30 ............. 80 ............ 16:51:50
96,36 ............. 20 ............ 16:10:09
96,36 ............. 54 ............ 16:58:20
96,36 ............. 6719 .......... 16:58:20
96,40 ............. 16 ............ 16:04:20
____________________________________________
96,40 ............. 6 ............. 16:04:56
96,40 ............. 10 ............ 16:14:29
96,40 ............. 200 ........... 16:56:01
96,46 ............. 4733 .......... 16:58:20
96,48 ............. 37 ............ 15:47:51
96,50 ............. 14 ............ 15:35:45
96,50 ............. 1100 .......... 16:56:17
96,50 ............. 1100 .......... 16:56:33
96,50 ............. 1100 .......... 16:56:52
96,58 ............. 4604 .......... 16:58:20
____________________________________________
96,60 ............. 10 ............ 16:13:33
96,60 ............. 40 ............ 16:53:35
96,70 ............. 200 ........... 16:20:17
96,72 ............. 530 ........... 10:16:25
96,74 ............. 40 ............ 10:23:50
96,74 ............. 200 ........... 16:53:47
96,76 ............. 500 ........... 15:09:40
96,76 ............. 200 ........... 16:53:51
96,76 ............. 8991 .......... 16:58:20
96,78 ............. 16 ............ 10:15:38
____________________________________________
96,78 ............. 100 ........... 10:35:42
96,80 ............. 36 ............ 10:22:54
96,80 ............. 10 ............ 10:33:50
96,80 ............. 20 ............ 11:08:45
96,80 ............. 10 ............ 12:56:34
96,80 ............. 500 ........... 15:09:33
96,80 ............. 15 ............ 15:33:48
96,80 ............. 14 ............ 16:06:42
96,80 ............. 2650 .......... 16:48:50
96,80 ............. 66 ............ 16:51:32
____________________________________________
96,80 ............. 300 ........... 16:53:28
96,80 ............. 50 ............ 16:56:29
96,80 ............. 25 ............ 16:57:04
96,84 ............. 25 ............ 10:17:09
96,86 ............. 57 ............ 09:29:20
96,86 ............. 30 ............ 10:48:14
96,88 ............. 6142 .......... 16:58:20
96,90 ............. 10 ............ 08:30:05
96,90 ............. 8 ............. 13:01:41
96,92 ............. 2650 .......... 16:48:52
____________________________________________
96,92 ............. 24 ............ 16:56:23
96,96 ............. 50 ............ 08:54:22
96,98 ............. 50 ............ 15:29:11
97,00 ............. 10 ............ 11:27:57
97,00 ............. 25 ............ 12:04:40
97,00 ............. 17 ............ 13:19:46
97,00 ............. 250 ........... 16:06:52
97,00 ............. 1130 .......... 08:30:01
97,00 ............. 100 ........... 08:30:04
97,00 ............. 20 ............ 08:30:05
____________________________________________
97,00 ............. 111 ........... 08:30:24
97,00 ............. 19 ............ 08:30:24
97,00 ............. 11 ............ 09:38:44
97,00 ............. 50 ............ 11:27:49
97,00 ............. 51 ............ 12:32:04
97,00 ............. 100 ........... 12:51:55
97,00 ............. 95 ............ 14:18:47
97,00 ............. 25 ............ 14:28:16
97,00 ............. 1095 .......... 14:49:48
97,00 ............. 50 ............ 15:18:13
____________________________________________
97,00 ............. 27 ............ 15:50:30
97,00 ............. 12 ............ 15:57:47
97,00 ............. 10 ............ 16:40:15
97,00 ............. 15 ............ 16:49:10
97,00 ............. 1100 .......... 16:53:49
97,00 ............. 1100 .......... 16:54:03
97,00 ............. 1100 .......... 16:54:11
97,00 ............. 300 ........... 16:54:57
97,00 ............. 13 ............ 16:55:31
97,00 ............. 20 ............ 16:56:33
____________________________________________
97,10 ............. 115 ........... 11:16:45
97,20 ............. 10 ............ 11:27:29
97,20 ............. 6 ............. 13:00:37
97,20 ............. 13 ............ 10:28:18
97,20 ............. 20 ............ 11:25:37
97,20 ............. 30 ............ 13:52:24
97,20 ............. 8900 .......... 15:00:43
97,22 ............. 10 ............ 10:37:20
97,24 ............. 200 ........... 10:23:33
97,24 ............. 100 ........... 16:04:32
____________________________________________
97,26 ............. 82 ............ 08:30:15
97,30 ............. 15 ............ 10:12:37
97,30 ............. 35 ............ 12:08:14
97,30 ............. 50 ............ 12:10:25
97,30 ............. 267 ........... 15:50:33
97,36 ............. 355 ........... 08:30:23
97,40 ............. 10 ............ 10:40:54
97,40 ............. 500 ........... 11:00:52
97,40 ............. 400 ........... 16:53:58
97,42 ............. 200 ........... 16:53:59
____________________________________________
97,44 ............. 200 ........... 16:53:56
97,46 ............. 40 ............ 16:59:25
97,48 ............. 200 ........... 10:08:33
97,50 ............. 16 ............ 10:41:36
97,50 ............. 50 ............ 13:27:05
97,50 ............. 13 ............ 08:30:01
97,50 ............. 20 ............ 08:30:14
97,50 ............. 25 ............ 08:30:15
97,50 ............. 20 ............ 08:35:30
97,50 ............. 500 ........... 10:15:24
____________________________________________
97,50 ............. 17 ............ 11:19:42
97,50 ............. 1055 .......... 15:50:59
97,50 ............. 800 ........... 16:50:08
97,60 ............. 10 ............ 10:15:21
97,60 ............. 260 ........... 10:46:08
97,62 ............. 21 ............ 13:08:16
97,68 ............. 235 ........... 09:04:24
97,68 ............. 100 ........... 15:08:18
97,70 ............. 500 ........... 16:59:20
97,70 ............. 15 ............ 08:30:01
____________________________________________
97,70 ............. 26 ............ 08:30:05
97,70 ............. 15 ............ 08:30:14
97,70 ............. 50 ............ 08:30:15
97,70 ............. 14 ............ 09:38:27
97,70 ............. 27 ............ 10:33:33
97,70 ............. 17 ............ 10:36:55
97,76 ............. 30 ............ 16:09:13
97,76 ............. 200 ........... 08:44:29
97,76 ............. 20 ............ 12:27:26
97,78 ............. 547 ........... 10:07:37
____________________________________________
97,78 ............. 13 ............ 16:37:41
97,78 ............. 30 ............ 08:30:01
97,80 ............. 10 ............ 10:53:04
97,80 ............. 745 ........... 12:28:41
97,80 ............. 15 ............ 09:42:20
97,80 ............. 15 ............ 09:43:36
97,80 ............. 100 ........... 08:40:47
97,80 ............. 20 ............ 08:59:39
97,80 ............. 16 ............ 10:16:17
97,80 ............. 15 ............ 10:42:56
____________________________________________
97,86 ............. 15 ............ 08:30:19
97,88 ............. 16 ............ 08:30:13
97,88 ............. 200 ........... 08:44:34
97,88 ............. 200 ........... 13:31:54
97,90 ............. 10 ............ 11:42:53
97,90 ............. 30 ............ 08:30:00
97,90 ............. 100 ........... 08:30:01
97,90 ............. 600 ........... 10:22:32
97,90 ............. 84 ............ 10:40:17
97,90 ............. 92 ............ 10:41:54
____________________________________________
97,90 ............. 10 ............ 15:43:31
97,92 ............. 100 ........... 10:23:50
97,98 ............. 200 ........... 10:33:57
97,98 ............. 1000 .......... 09:33:15
98,00 ............. 10 ............ 10:53:35
98,00 ............. 100 ........... 09:52:52
98,00 ............. 200 ........... 09:30:04
98,00 ............. 12 ............ 17:57:24
98,00 ............. 18 ............ 09:20:58
98,00 ............. 40 ............ 10:18:44
____________________________________________
98,00 ............. 20 ............ 10:22:38
98,00 ............. 200 ........... 12:40:50
98,00 ............. 475 ........... 08:30:10
98,00 ............. 110 ........... 14:36:29
98,00 ............. 100 ........... 08:30:10
98,00 ............. 100 ........... 08:30:08
98,00 ............. 17 ............ 11:37:30
98,00 ............. 180 ........... 14:32:04
98,00 ............. 400 ........... 16:48:24
98,00 ............. 20 ............ 09:18:44
____________________________________________
98,00 ............. 500 ........... 11:00:01
98,00 ............. 11 ............ 15:13:45
98,00 ............. 30 ............ 15:37:46
98,00 ............. 14 ............ 08:30:02
98,00 ............. 20 ............ 08:30:03
98,00 ............. 33 ............ 08:30:09
98,00 ............. 10 ............ 08:30:40
98,00 ............. 20 ............ 08:58:27
98,00 ............. 50 ............ 09:01:47
98,00 ............. 64 ............ 10:24:54
____________________________________________
98,00 ............. 880 ........... 10:28:08
98,00 ............. 120 ........... 10:31:28
98,00 ............. 73 ............ 10:34:45
98,00 ............. 9 ............. 11:01:44
98,00 ............. 30 ............ 11:14:52
98,10 ............. 13 ............ 09:57:52
98,10 ............. 25 ............ 12:37:01
98,16 ............. 33 ............ 10:32:41
98,20 ............. 8 ............. 09:30:11
98,20 ............. 10 ............ 09:31:45
____________________________________________
98,20 ............. 11 ............ 08:43:36
98,28 ............. 50 ............ 08:30:00
98,28 ............. 15 ............ 09:47:23
98,30 ............. 11 ............ 10:53:55
98,30 ............. 12 ............ 11:46:38
98,30 ............. 14 ............ 08:48:06
98,30 ............. 787 ........... 08:30:16
98,40 ............. 10 ............ 09:30:45
98,40 ............. 9 ............. 09:30:00
98,40 ............. 13 ............ 08:30:01
____________________________________________
98,40 ............. 124 ........... 14:56:04
98,42 ............. 15 ............ 10:23:34
98,44 ............. 8 ............. 09:30:03
98,44 ............. 200 ........... 08:44:38
98,44 ............. 100 ........... 11:18:55
98,46 ............. 85 ............ 09:51:26
98,48 ............. 100 ........... 09:43:12
98,48 ............. 56 ............ 09:07:31
98,50 ............. 5 ............. 10:46:26
98,50 ............. 200 ........... 11:40:56
____________________________________________
98,50 ............. 30 ............ 14:32:24
98,50 ............. 240 ........... 13:23:57
98,50 ............. 100 ........... 08:30:10
98,50 ............. 15 ............ 08:30:36
98,50 ............. 5000 .......... 09:30:03
98,50 ............. 375 ........... 09:40:49
98,50 ............. 13 ............ 09:55:53
98,50 ............. 17 ............ 10:56:58
98,50 ............. 8 ............. 14:19:50
98,50 ............. 20 ............ 16:13:41
____________________________________________
98,50 ............. 200 ........... 08:30:01
98,50 ............. 10 ............ 08:30:11
98,50 ............. 20 ............ 08:30:40
98,50 ............. 450 ........... 08:55:42
98,50 ............. 100 ........... 09:02:19
98,50 ............. 300 ........... 10:06:03
98,50 ............. 20 ............ 10:14:51
98,50 ............. 15 ............ 12:02:11
98,60 ............. 10 ............ 09:32:17
98,70 ............. 25 ............ 09:30:30
____________________________________________
98,70 ............. 14 ............ 08:30:21
98,70 ............. 40 ............ 09:00:54
98,74 ............. 200 ........... 08:44:42
98,80 ............. 10 ............ 09:32:41
98,80 ............. 100 ........... 16:45:27
98,80 ............. 250 ........... 08:30:02
98,80 ............. 7 ............. 11:52:04
98,86 ............. 26 ............ 16:35:40
98,90 ............. 10 ............ 11:44:14
98,90 ............. 800 ........... 08:30:09
____________________________________________
98,90 ............. 32 ............ 13:39:31
98,90 ............. 9 ............. 10:01:47
98,90 ............. 30 ............ 09:09:15
99,00 ............. 500 ........... 10:18:18
99,00 ............. 10 ............ 09:33:03
99,00 ............. 12 ............ 13:48:54
99,00 ............. 9 ............. 12:51:21
99,00 ............. 8 ............. 11:20:04
99,00 ............. 20 ............ 12:21:00
99,00 ............. 100 ........... 08:30:10
____________________________________________
99,00 ............. 300 ........... 08:30:08
99,00 ............. 100 ........... 09:09:59
99,00 ............. 6 ............. 16:42:38
99,00 ............. 62 ............ 10:06:01
99,00 ............. 10 ............ 10:29:55
99,00 ............. 123 ........... 15:13:27
99,00 ............. 25 ............ 08:30:01
99,00 ............. 25 ............ 08:30:12
99,00 ............. 15 ............ 08:30:23
99,00 ............. 20 ............ 08:31:03
____________________________________________
99,00 ............. 200 ........... 08:36:48
99,00 ............. 72 ............ 08:59:02
99,00 ............. 21 ............ 10:10:50
99,00 ............. 100 ........... 10:42:19
99,00 ............. 20 ............ 11:35:12
99,00 ............. 300 ........... 11:58:03
99,00 ............. 6 ............. 12:14:07
99,00 ............. 26 ............ 15:05:36
99,00 ............. 710 ........... 16:07:37
99,18 ............. 50 ............ 12:15:50
____________________________________________
99,20 ............. 10 ............ 09:33:26
99,20 ............. 500 ........... 09:05:01
99,20 ............. 8 ............. 10:05:45
99,30 ............. 620 ........... 08:30:18
99,30 ............. 1000 .......... 09:45:28
99,30 ............. 13 ............ 08:30:01
99,40 ............. 100 ........... 12:25:40
99,40 ............. 10 ............ 09:33:47
99,40 ............. 100 ........... 12:40:27
99,40 ............. 50 ............ 08:30:02
____________________________________________
99,40 ............. 191 ........... 09:29:31
99,42 ............. 12 ............ 17:52:59
99,50 ............. 145 ........... 16:26:29
99,50 ............. 12 ............ 11:49:54
99,50 ............. 100 ........... 08:30:10
99,50 ............. 323 ........... 09:35:00
99,50 ............. 500 ........... 14:01:23
99,50 ............. 20 ............ 08:31:29
99,60 ............. 10 ............ 09:34:16
99,60 ............. 200 ........... 11:08:37
____________________________________________
99,60 ............. 15 ............ 10:46:04
99,60 ............. 100 ........... 16:51:05
99,60 ............. 50 ............ 09:02:42
99,70 ............. 150 ........... 09:31:11
99,80 ............. 14 ............ 13:31:12
99,80 ............. 10 ............ 10:55:47
99,80 ............. 10 ............ 11:07:49
99,80 ............. 1530 .......... 14:34:30
99,80 ............. 300 ........... 14:59:16
99,80 ............. 150 ........... 09:27:58
____________________________________________
99,80 ............. 100 ........... 11:36:59
99,80 ............. 16 ............ 08:30:10
99,80 ............. 30 ............ 08:31:52
99,80 ............. 200 ........... 09:08:48
99,80 ............. 14 ............ 16:07:14
99,88 ............. 22 ............ 16:05:39
99,88 ............. 17 ............ 08:30:08
99,90 ............. 13 ............ 11:02:12
99,90 ............. 17 ............ 17:09:08
99,90 ............. 10 ............ 09:25:57
____________________________________________
99,90 ............. 16 ............ 11:52:36
99,90 ............. 100 ........... 12:48:30
99,90 ............. 30 ............ 08:30:11
99,90 ............. 6 ............. 11:45:02
99,90 ............. 100 ........... 09:04:55
99,90 ............. 140 ........... 08:30:00
99,90 ............. 50 ............ 08:30:06
99,90 ............. 90 ............ 08:30:07
99,90 ............. 20 ............ 08:30:09
99,90 ............. 27 ............ 08:30:09
____________________________________________
99,90 ............. 79 ............ 08:30:10
99,90 ............. 403 ........... 08:30:05
99,96 ............. 86 ............ 12:03:24
99,96 ............. 50 ............ 14:29:59
99,98 ............. 343 ........... 16:54:42
99,98 ............. 88 ............ 16:55:08
99,98 ............. 1000 .......... 09:33:41
100,00 ............ 9 ............. 12:24:46
100,00 ............ 90 ............ 09:31:11
100,00 ............ 17 ............ 11:38:08
____________________________________________
100,00 ............ 12 ............ 09:30:04
100,00 ............ 25 ............ 09:30:21
100,00 ............ 100 ........... 11:00:13
100,00 ............ 20 ............ 08:30:06
100,00 ............ 518 ........... 16:06:48
100,00 ............ 25 ............ 09:06:01
100,00 ............ 11 ............ 08:30:05
100,00 ............ 18 ............ 08:30:14
100,00 ............ 110 ........... 09:04:32
100,00 ............ 16 ............ 09:57:15
____________________________________________
100,00 ............ 199 ........... 11:39:35
100,00 ............ 40 ............ 11:40:35
100,00 ............ 300 ........... 10:42:23
100,00 ............ 200 ........... 10:50:01
100,00 ............ 50 ............ 13:59:04
100,00 ............ 43 ............ 09:57:49
100,00 ............ 100 ........... 12:22:56
100,00 ............ 20 ............ 08:30:07
100,00 ............ 10 ............ 08:33:50
100,00 ............ 210 ........... 13:07:57
____________________________________________
100,00 ............ 25 ............ 08:30:02
100,00 ............ 50 ............ 09:53:50
100,00 ............ 220 ........... 12:43:36
100,00 ............ 17 ............ 08:30:00
100,00 ............ 22 ............ 08:30:11
100,00 ............ 100 ........... 08:30:21
100,00 ............ 1021 .......... 11:35:03
100,10 ............ 17 ............ 09:30:12
100,10 ............ 10 ............ 08:30:08
100,15 ............ 297 ........... 11:39:44
____________________________________________
100,20 ............ 9 ............. 12:24:19
100,20 ............ 13 ............ 08:30:01
100,20 ............ 160 ........... 08:55:14
100,30 ............ 20 ............ 10:22:18
100,35 ............ 10 ............ 16:33:23
100,40 ............ 9 ............. 10:29:56
100,60 ............ 9 ............. 10:16:38
100,70 ............ 35 ............ 13:22:28
100,70 ............ 189 ........... 16:54:34
100,75 ............ 16 ............ 11:32:29
____________________________________________
100,80 ............ 9 ............. 10:15:53
100,80 ............ 17 ............ 14:51:46
100,80 ............ 42 ............ 08:30:05
100,80 ............ 20 ............ 12:41:46
100,85 ............ 4 ............. 11:02:34
100,95 ............ 20 ............ 10:24:06
101,00 ............ 9 ............. 10:15:06
101,00 ............ 16 ............ 17:36:24
101,00 ............ 12 ............ 09:30:04
101,00 ............ 21 ............ 12:01:29
____________________________________________
101,00 ............ 16 ............ 09:21:31
101,00 ............ 86 ............ 10:51:44
101,00 ............ 67 ............ 12:04:05
101,00 ............ 50 ............ 10:00:59
101,00 ............ 35 ............ 12:18:29
101,00 ............ 25 ............ 14:39:56
101,10 ............ 12 ............ 16:14:36
101,20 ............ 9 ............. 10:06:19
101,20 ............ 375 ........... 08:30:51
101,20 ............ 1000 .......... 10:16:20
____________________________________________
101,30 ............ 400 ........... 10:43:13
101,35 ............ 10 ............ 16:32:33
101,40 ............ 9 ............. 10:05:47
101,40 ............ 11 ............ 12:24:10
101,45 ............ 220 ........... 11:05:18
101,50 ............ 22 ............ 11:31:45
101,50 ............ 7 ............. 08:30:02
101,50 ............ 24 ............ 10:27:18
101,55 ............ 76 ............ 16:13:38
101,60 ............ 9 ............. 10:05:12
____________________________________________
101,60 ............ 36 ............ 13:45:55
101,60 ............ 1100 .......... 12:01:23
101,65 ............ 24 ............ 09:48:25
101,80 ............ 9 ............. 10:04:33
101,85 ............ 200 ........... 17:31:55
101,90 ............ 13 ............ 11:53:13
101,90 ............ 300 ........... 15:00:52
101,90 ............ 44 ............ 10:03:57
101,95 ............ 22 ............ 10:10:54
101,95 ............ 54 ............ 08:30:09
____________________________________________
102,00 ............ 9 ............. 17:03:37
102,00 ............ 12 ............ 11:32:42
102,00 ............ 50 ............ 12:28:45
102,00 ............ 11 ............ 09:30:04
102,00 ............ 24 ............ 10:26:24
102,00 ............ 50 ............ 08:30:24
102,00 ............ 271 ........... 09:45:21
102,00 ............ 500 ........... 09:03:47
102,00 ............ 100 ........... 11:48:26
102,00 ............ 191 ........... 10:38:37
____________________________________________
102,00 ............ 50 ............ 08:43:51
102,20 ............ 9 ............. 17:00:40
102,20 ............ 11 ............ 14:44:49
102,20 ............ 100 ........... 08:31:08
102,30 ............ 17 ............ 15:29:04
102,35 ............ 40 ............ 14:19:45
102,40 ............ 9 ............. 16:56:06
102,45 ............ 6 ............. 11:02:30
102,50 ............ 27 ............ 10:29:10
102,50 ............ 50 ............ 15:06:08
____________________________________________
102,50 ............ 23 ............ 08:30:06
102,50 ............ 10 ............ 10:16:40
102,50 ............ 25 ............ 09:41:59
102,60 ............ 9 ............. 16:52:42
102,60 ............ 200 ........... 11:09:14
102,70 ............ 7 ............. 10:10:59
102,70 ............ 139 ........... 13:28:16
102,80 ............ 9 ............. 15:40:43
102,80 ............ 200 ........... 09:23:38
102,85 ............ 290 ........... 10:53:11
____________________________________________
103,00 ............ 9 ............. 15:38:06
103,00 ............ 11 ............ 13:27:45
103,00 ............ 23 ............ 08:30:06
103,00 ............ 50 ............ 13:57:37
103,00 ............ 16 ............ 09:56:35
103,00 ............ 209 ........... 08:30:36
103,00 ............ 1463 .......... 12:39:45
103,00 ............ 40 ............ 15:45:58
103,10 ............ 77 ............ 14:11:40
103,10 ............ 150 ........... 14:58:00
____________________________________________
103,20 ............ 9 ............. 12:32:39
103,20 ............ 12 ............ 15:22:54
103,30 ............ 11 ............ 12:00:06
103,40 ............ 9 ............. 12:33:14
103,50 ............ 23 ............ 08:30:06
103,50 ............ 5 ............. 08:30:07
103,50 ............ 400 ........... 11:41:07
103,50 ............ 17 ............ 16:20:41
103,60 ............ 16 ............ 09:30:04
103,60 ............ 9 ............. 12:33:48
____________________________________________
103,60 ............ 25 ............ 08:51:18
103,70 ............ 5 ............. 12:02:12
103,80 ............ 9 ............. 12:34:15
103,80 ............ 146 ........... 16:48:19
103,90 ............ 20 ............ 09:30:03
103,90 ............ 11 ............ 10:53:23
103,90 ............ 50 ............ 17:35:26
103,95 ............ 25 ............ 17:01:59
104,00 ............ 2638 .......... 14:23:21
104,00 ............ 12 ............ 16:10:30
____________________________________________
104,00 ............ 490 ........... 17:00:09
104,00 ............ 25 ............ 09:30:14
104,00 ............ 9 ............. 12:34:43
104,00 ............ 11 ............ 13:27:45
104,00 ............ 50 ............ 13:11:46
104,00 ............ 8 ............. 14:51:35
104,00 ............ 9 ............. 09:30:05
104,00 ............ 23 ............ 08:30:39
104,00 ............ 11 ............ 15:32:44
104,00 ............ 200 ........... 08:30:06
____________________________________________
104,00 ............ 30 ............ 10:44:54
104,10 ............ 26 ............ 13:46:04
104,20 ............ 9 ............. 12:35:10
104,20 ............ 5 ............. 09:58:09
104,25 ............ 72 ............ 13:29:36
104,30 ............ 17 ............ 14:44:27
104,40 ............ 23 ............ 09:44:42
104,40 ............ 9 ............. 12:35:40
104,40 ............ 209 ........... 11:39:11
104,45 ............ 25 ............ 13:45:54
____________________________________________
104,50 ............ 190 ........... 15:09:34
104,50 ............ 6 ............. 10:09:42
104,50 ............ 9 ............. 17:48:38
104,50 ............ 20 ............ 09:30:05
104,50 ............ 22 ............ 08:30:39
104,50 ............ 12 ............ 10:44:03
104,50 ............ 20 ............ 13:40:39
104,50 ............ 12 ............ 14:07:12
104,60 ............ 9 ............. 12:36:10
104,60 ............ 15 ............ 10:47:46
____________________________________________
104,70 ............ 11 ............ 12:09:53
104,70 ............ 100 ........... 10:48:43
104,70 ............ 30 ............ 11:12:00
104,70 ............ 86 ............ 09:30:09
104,80 ............ 22 ............ 17:15:48
104,80 ............ 9 ............. 12:36:38
104,80 ............ 48 ............ 11:37:00
104,80 ............ 14 ............ 16:06:30
104,90 ............ 16 ............ 08:30:24
104,90 ............ 250 ........... 10:54:20
____________________________________________
104,90 ............ 10 ............ 12:13:44
104,95 ............ 13 ............ 15:44:43
104,95 ............ 185 ........... 09:17:34
105,00 ............ 11 ............ 13:58:03
105,00 ............ 200 ........... 16:00:15
105,00 ............ 100 ........... 10:02:00
105,00 ............ 9 ............. 16:19:53
105,00 ............ 17 ............ 16:27:37
105,00 ............ 50 ............ 09:30:28
105,00 ............ 22 ............ 13:28:17
____________________________________________
105,00 ............ 800 ........... 17:18:23
105,00 ............ 13 ............ 09:30:01
105,00 ............ 22 ............ 09:30:18
105,00 ............ 96 ............ 15:15:32
105,00 ............ 12 ............ 11:02:28
105,00 ............ 110 ........... 08:30:08
105,00 ............ 10 ............ 13:12:31
105,00 ............ 41 ............ 08:55:27
105,00 ............ 16 ............ 09:55:50
105,00 ............ 20 ............ 08:30:09
____________________________________________
105,00 ............ 120 ........... 08:30:21
105,05 ............ 23 ............ 16:43:35
105,10 ............ 25 ............ 13:43:14
105,10 ............ 400 ........... 10:31:20
105,20 ............ 15 ............ 10:27:07
105,20 ............ 50 ............ 09:30:12
105,20 ............ 44 ............ 09:30:00
105,20 ............ 9 ............. 16:26:52
105,40 ............ 9 ............. 16:55:16
105,40 ............ 10 ............ 08:30:24
____________________________________________
105,40 ............ 990 ........... 09:30:20
105,50 ............ 22 ............ 09:30:18
105,50 ............ 25 ............ 12:15:58
105,50 ............ 21 ............ 08:30:11
105,60 ............ 5 ............. 17:09:54
105,60 ............ 10 ............ 11:55:44
105,60 ............ 9 ............. 17:16:42
105,60 ............ 104 ........... 17:46:34
105,60 ............ 100 ........... 15:38:30
105,70 ............ 3 ............. 13:57:01
____________________________________________
105,80 ............ 9 ............. 17:17:43
105,90 ............ 400 ........... 17:19:34
105,90 ............ 100 ........... 09:30:03
105,90 ............ 20 ............ 10:23:43
106,00 ............ 8 ............. 09:30:05
106,00 ............ 100 ........... 10:12:21
106,00 ............ 16 ............ 11:55:58
106,00 ............ 11 ............ 13:57:53
106,00 ............ 90 ............ 15:34:50
106,00 ............ 10 ............ 09:30:02
____________________________________________
106,00 ............ 8 ............. 09:30:01
106,00 ............ 20 ............ 16:29:20
106,00 ............ 100 ........... 12:10:12
106,00 ............ 34 ............ 16:24:14
106,00 ............ 9 ............. 17:23:38
106,00 ............ 43 ............ 15:21:08
106,00 ............ 22 ............ 09:30:18
106,00 ............ 238 ........... 08:30:07
106,00 ............ 100 ........... 09:48:32
106,00 ............ 57 ............ 11:49:14
____________________________________________
106,15 ............ 10 ............ 13:55:09
106,15 ............ 4 ............. 12:40:54
106,20 ............ 9 ............. 17:24:38
106,30 ............ 75 ............ 09:58:15
106,30 ............ 11 ............ 08:30:12
106,40 ............ 9 ............. 17:34:57
106,50 ............ 22 ............ 09:31:07
106,50 ............ 25 ............ 09:30:07
106,50 ............ 22 ............ 09:30:18
106,55 ............ 200 ........... 13:56:08
____________________________________________
106,60 ............ 9 ............. 17:35:57
106,60 ............ 2500 .......... 09:43:31
106,70 ............ 100 ........... 09:44:06
106,70 ............ 25 ............ 09:30:15
106,80 ............ 11 ............ 15:56:48
106,80 ............ 50 ............ 09:30:04
106,80 ............ 9 ............. 17:37:08
106,90 ............ 6 ............. 16:10:17
106,90 ............ 300 ........... 12:32:17
106,90 ............ 22 ............ 13:29:51
____________________________________________
106,90 ............ 177 ........... 15:11:47
107,00 ............ 250 ........... 09:30:09
107,00 ............ 550 ........... 14:24:57
107,00 ............ 11 ............ 16:36:38
107,00 ............ 95 ............ 11:02:09
107,00 ............ 14 ............ 09:30:26
107,00 ............ 29 ............ 17:21:28
107,00 ............ 50 ............ 13:27:18
107,00 ............ 27 ............ 15:49:09
107,00 ............ 9 ............. 17:38:03
____________________________________________
107,00 ............ 22 ............ 09:31:07
107,00 ............ 14 ............ 09:31:12
107,00 ............ 27 ............ 11:08:25
107,00 ............ 200 ........... 11:14:34
107,00 ............ 4 ............. 09:55:38
107,10 ............ 8 ............. 09:30:08
107,20 ............ 9 ............. 17:39:01
107,40 ............ 11 ............ 16:58:39
107,40 ............ 9 ............. 17:39:51
107,40 ............ 500 ........... 10:54:57
____________________________________________
107,50 ............ 25 ............ 09:30:06
107,50 ............ 22 ............ 09:31:07
107,50 ............ 11 ............ 09:46:10
107,50 ............ 452 ........... 08:30:11
107,55 ............ 18 ............ 08:30:22
107,70 ............ 144 ........... 08:30:05
107,70 ............ 12 ............ 11:11:06
107,85 ............ 16 ............ 09:44:28
107,90 ............ 78 ............ 17:30:33
107,90 ............ 71 ............ 10:30:29
____________________________________________
107,90 ............ 22 ............ 09:30:20
107,90 ............ 13 ............ 17:32:51
108,00 ............ 20 ............ 14:57:13
108,00 ............ 200 ........... 09:30:09
108,00 ............ 11 ............ 16:36:38
108,00 ............ 400 ........... 10:27:59
108,00 ............ 10 ............ 17:12:56
108,00 ............ 30 ............ 10:31:49
108,00 ............ 59 ............ 09:30:10
108,00 ............ 22 ............ 09:31:07
____________________________________________
108,00 ............ 200 ........... 09:30:11
108,00 ............ 8 ............. 10:17:23
108,00 ............ 30 ............ 14:51:52
108,00 ............ 29 ............ 08:30:05
108,00 ............ 11 ............ 08:30:12
108,00 ............ 80 ............ 09:39:36
108,00 ............ 25 ............ 14:52:58
108,00 ............ 15 ............ 09:54:40
108,00 ............ 20 ............ 08:30:09
108,10 ............ 10 ............ 10:29:54
____________________________________________
108,15 ............ 10 ............ 10:00:31
108,30 ............ 200 ........... 09:21:03
108,40 ............ 200 ........... 09:22:48
108,40 ............ 10 ............ 14:25:39
108,50 ............ 100 ........... 12:07:56
108,50 ............ 150 ........... 09:30:09
108,50 ............ 25 ............ 13:57:25
108,50 ............ 22 ............ 09:31:07
108,50 ............ 5270 .......... 12:14:10
108,50 ............ 11 ............ 13:54:22
____________________________________________
108,80 ............ 10 ............ 14:27:04
108,80 ............ 200 ........... 09:21:54
108,80 ............ 50 ............ 09:15:43
108,85 ............ 20 ............ 11:43:16
108,90 ............ 21 ............ 09:54:55
109,00 ............ 15 ............ 09:30:06
109,00 ............ 100 ........... 09:30:15
109,00 ............ 100 ........... 11:02:32
109,00 ............ 10 ............ 11:30:58
109,00 ............ 20 ............ 13:27:43
____________________________________________
109,00 ............ 40 ............ 10:31:12
109,00 ............ 11 ............ 16:36:38
109,00 ............ 100 ........... 17:08:39
109,00 ............ 1800 .......... 16:13:04
109,00 ............ 100 ........... 09:30:04
109,00 ............ 200 ........... 12:48:02
109,00 ............ 15 ............ 10:45:10
109,00 ............ 20 ............ 14:02:35
109,00 ............ 22 ............ 09:31:07
109,00 ............ 30 ............ 08:30:05
____________________________________________
109,00 ............ 96 ............ 13:10:43
109,00 ............ 6900 .......... 08:30:29
109,00 ............ 6 ............. 08:30:03
109,00 ............ 500 ........... 10:54:37
109,00 ............ 208 ........... 11:26:20
109,20 ............ 4 ............. 11:39:31
109,20 ............ 8 ............. 10:53:23
109,20 ............ 48 ............ 09:30:00
109,20 ............ 300 ........... 09:30:19
109,25 ............ 7 ............. 09:30:02
____________________________________________
109,30 ............ 15 ............ 16:16:09
109,40 ............ 130 ........... 09:30:00
109,45 ............ 145 ........... 17:35:36
109,45 ............ 7 ............. 09:30:12
109,50 ............ 100 ........... 16:54:02
109,50 ............ 580 ........... 09:30:04
109,50 ............ 45 ............ 16:54:47
109,50 ............ 100 ........... 10:58:40
109,50 ............ 11 ............ 17:57:15
109,50 ............ 22 ............ 09:31:07
____________________________________________
109,50 ............ 250 ........... 15:01:28
109,50 ............ 120 ........... 10:21:03
109,50 ............ 85 ............ 10:22:04
109,55 ............ 350 ........... 09:30:00
109,60 ............ 70 ............ 12:27:57
109,70 ............ 12 ............ 12:19:21
109,70 ............ 200 ........... 11:44:44
109,80 ............ 20 ............ 15:49:09
109,80 ............ 10 ............ 16:09:29
109,80 ............ 100 ........... 09:30:17
____________________________________________
109,80 ............ 10 ............ 14:05:07
109,80 ............ 25 ............ 09:30:15
109,85 ............ 251 ........... 09:30:07
109,90 ............ 10 ............ 11:30:10
109,90 ............ 12 ............ 13:26:18
109,90 ............ 100 ........... 10:36:17
109,90 ............ 20 ............ 14:53:21
110,00 ............ 20 ............ 11:17:57
110,00 ............ 20 ............ 09:30:08
110,00 ............ 100 ........... 09:30:15
____________________________________________
110,00 ............ 100 ........... 10:59:15
110,00 ............ 20 ............ 11:59:12
110,00 ............ 20 ............ 12:00:04
110,00 ............ 20 ............ 12:00:55
110,00 ............ 6 ............. 09:30:19
110,00 ............ 7 ............. 15:11:53
110,00 ............ 45 ............ 09:30:02
110,00 ............ 50 ............ 09:30:20
110,00 ............ 16 ............ 15:56:51
110,00 ............ 11 ............ 16:36:38
____________________________________________
110,00 ............ 47 ............ 16:45:40
110,00 ............ 2210 .......... 17:17:06
110,00 ............ 40 ............ 09:30:03
110,00 ............ 2562 .......... 14:27:18
110,00 ............ 57 ............ 14:14:54
110,00 ............ 18 ............ 14:09:11
110,00 ............ 20 ............ 09:31:06
110,00 ............ 109 ........... 13:13:12
110,00 ............ 123 ........... 16:27:43
110,00 ............ 11 ............ 10:40:54
____________________________________________
110,00 ............ 55 ............ 16:31:51
110,00 ............ 63 ............ 16:32:48
110,00 ............ 134 ........... 08:30:09
110,00 ............ 40 ............ 08:30:07
110,00 ............ 99 ............ 08:30:17
110,00 ............ 2000 .......... 12:30:11
110,00 ............ 457 ........... 16:11:50
110,00 ............ 4 ............. 13:11:16
110,00 ............ 110 ........... 08:30:04
110,00 ............ 15 ............ 09:53:27
____________________________________________
110,00 ............ 1530 .......... 13:18:56
110,00 ............ 39 ............ 11:01:40
110,00 ............ 200 ........... 10:53:43
110,00 ............ 100 ........... 12:27:36
110,00 ............ 368 ........... 08:30:09
110,00 ............ 1597 .......... 08:30:07
110,00 ............ 71 ............ 08:56:24
110,00 ............ 502 ........... 09:54:40
110,05 ............ 100 ........... 10:49:16
110,10 ............ 11 ............ 11:16:28
____________________________________________
110,10 ............ 5 ............. 14:41:26
110,10 ............ 30 ............ 08:30:14
110,10 ............ 223 ........... 08:30:03
110,20 ............ 300 ........... 09:30:15
110,30 ............ 100 ........... 10:29:20
110,45 ............ 200 ........... 16:01:02
110,50 ............ 205 ........... 13:53:17
110,80 ............ 300 ........... 12:13:45
110,80 ............ 60 ............ 09:30:01
111,00 ............ 15 ............ 09:57:37
____________________________________________
111,00 ............ 20 ............ 09:30:35
111,00 ............ 100 ........... 10:30:11
111,00 ............ 100 ........... 09:30:03
111,00 ............ 20 ............ 09:30:08
111,00 ............ 9 ............. 11:51:39
111,00 ............ 11 ............ 16:36:37
111,00 ............ 200 ........... 13:55:39
111,00 ............ 1144 .......... 10:02:24
111,00 ............ 20 ............ 09:31:06
111,00 ............ 15 ............ 09:55:11
____________________________________________
111,00 ............ 31 ............ 12:15:15
111,00 ............ 50 ............ 14:31:27
111,00 ............ 539 ........... 12:27:35
111,00 ............ 151 ........... 10:23:34
111,15 ............ 100 ........... 08:30:03
111,20 ............ 8 ............. 09:30:05
111,20 ............ 171 ........... 11:13:23
111,25 ............ 69 ............ 09:30:16
111,30 ............ 20 ............ 10:25:15
111,30 ............ 10 ............ 09:30:15
____________________________________________
111,50 ............ 5 ............. 15:32:44
111,50 ............ 20 ............ 12:04:11
111,70 ............ 15 ............ 13:34:43
111,75 ............ 4 ............. 09:30:00
111,90 ............ 8 ............. 17:58:01
111,90 ............ 70 ............ 17:55:15
111,90 ............ 68 ............ 11:43:23
112,00 ............ 1000 .......... 11:51:18
112,00 ............ 15 ............ 17:49:11
112,00 ............ 76 ............ 09:30:07
____________________________________________
112,00 ............ 197 ........... 14:38:24
112,00 ............ 10 ............ 10:34:25
112,00 ............ 8 ............. 09:30:02
112,00 ............ 13 ............ 09:30:04
112,00 ............ 25 ............ 09:30:12
112,00 ............ 10 ............ 16:36:37
112,00 ............ 100 ........... 15:40:47
112,00 ............ 100 ........... 17:23:50
112,00 ............ 19 ............ 11:42:50
112,00 ............ 304 ........... 16:02:50
____________________________________________
112,00 ............ 20 ............ 09:31:07
112,00 ............ 550 ........... 17:56:54
112,00 ............ 6 ............. 08:30:11
112,00 ............ 8 ............. 09:18:36
112,00 ............ 60 ............ 11:10:38
112,00 ............ 40 ............ 14:17:31
112,00 ............ 437 ........... 08:30:07
112,05 ............ 20 ............ 12:30:46
112,15 ............ 10 ............ 08:30:08
112,20 ............ 8 ............. 17:37:01
____________________________________________
112,20 ............ 12 ............ 08:30:23
112,25 ............ 52 ............ 12:32:52
112,30 ............ 100 ........... 09:30:13
112,30 ............ 212 ........... 09:30:15
112,40 ............ 15 ............ 14:25:25
112,45 ............ 10 ............ 16:46:05
112,45 ............ 400 ........... 08:30:10
112,50 ............ 100 ........... 15:33:03
112,50 ............ 160 ........... 09:30:01
112,50 ............ 10 ............ 09:42:40
____________________________________________
112,50 ............ 6 ............. 12:19:43
112,50 ............ 73 ............ 13:09:57
112,50 ............ 8 ............. 11:03:28
112,65 ............ 106 ........... 16:54:29
112,70 ............ 300 ........... 10:34:06
112,75 ............ 100 ........... 15:33:31
112,75 ............ 15 ............ 09:30:05
112,80 ............ 95 ............ 09:30:25
112,80 ............ 11 ............ 16:44:56
112,80 ............ 100 ........... 13:33:14
____________________________________________
112,90 ............ 10 ............ 16:13:41
112,90 ............ 10 ............ 16:47:57
112,90 ............ 276 ........... 15:56:49
112,90 ............ 486 ........... 14:37:47
112,95 ............ 15 ............ 17:58:02
112,95 ............ 56 ............ 14:52:04
113,00 ............ 19 ............ 15:34:48
113,00 ............ 35 ............ 17:45:42
113,00 ............ 75 ............ 09:30:25
113,00 ............ 69 ............ 09:30:04
____________________________________________
113,00 ............ 200 ........... 11:31:05
113,00 ............ 7 ............. 15:16:51
113,00 ............ 15 ............ 12:03:18
113,00 ............ 10 ............ 16:36:37
113,00 ............ 10 ............ 11:51:25
113,00 ............ 107 ........... 14:20:21
113,00 ............ 4 ............. 11:13:19
113,00 ............ 48 ............ 08:30:03
113,00 ............ 35 ............ 08:30:28
113,00 ............ 25 ............ 09:43:54
____________________________________________
113,00 ............ 10 ............ 09:16:48
113,05 ............ 22 ............ 16:10:40
113,10 ............ 80 ............ 09:30:03
113,20 ............ 18 ............ 12:21:10
113,20 ............ 9 ............. 09:30:02
113,20 ............ 10 ............ 09:58:15
113,25 ............ 10 ............ 13:43:33
113,30 ............ 15 ............ 09:35:32
113,40 ............ 71 ............ 10:10:47
113,40 ............ 22 ............ 10:20:53
____________________________________________
113,45 ............ 10 ............ 09:58:59
113,50 ............ 100 ........... 17:55:55
113,50 ............ 9 ............. 09:34:44
113,50 ............ 30 ............ 09:35:10
113,50 ............ 20 ............ 11:14:24
113,50 ............ 278 ........... 10:17:34
113,50 ............ 10 ............ 10:05:57
113,50 ............ 20 ............ 11:00:29
113,60 ............ 70 ............ 13:00:02
113,60 ............ 11 ............ 12:16:51
____________________________________________
113,60 ............ 107 ........... 12:30:18
113,70 ............ 289 ........... 16:18:35
113,70 ............ 15 ............ 09:35:15
113,70 ............ 20 ............ 11:46:39
113,75 ............ 20 ............ 13:00:25
113,80 ............ 12 ............ 09:30:07
113,80 ............ 50 ............ 13:59:14
113,80 ............ 63 ............ 14:02:03
113,80 ............ 255 ........... 14:05:42
113,85 ............ 10 ............ 10:05:43
____________________________________________
113,90 ............ 45 ............ 14:55:37
113,90 ............ 100 ........... 10:07:10
113,90 ............ 15 ............ 09:30:00
113,90 ............ 7 ............. 09:30:04
113,90 ............ 89 ............ 16:54:28
113,90 ............ 66 ............ 16:56:40
113,95 ............ 15 ............ 16:09:45
114,00 ............ 10 ............ 13:46:18
114,00 ............ 15 ............ 10:02:39
114,00 ............ 15 ............ 13:12:43
____________________________________________
114,00 ............ 20 ............ 11:10:37
114,00 ............ 10 ............ 09:30:18
114,00 ............ 100 ........... 09:30:03
114,00 ............ 30 ............ 11:44:05
114,00 ............ 223 ........... 09:30:09
114,00 ............ 315 ........... 14:51:48
114,00 ............ 10 ............ 09:30:17
114,00 ............ 2 ............. 11:15:20
114,00 ............ 250 ........... 10:02:02
114,00 ............ 296 ........... 09:30:18
____________________________________________
114,00 ............ 50 ............ 08:30:13
114,00 ............ 200 ........... 08:30:18
114,00 ............ 98 ............ 13:09:24
114,00 ............ 200 ........... 12:17:23
114,00 ............ 44 ............ 15:40:42
114,20 ............ 369 ........... 14:17:14
114,20 ............ 1000 .......... 08:30:01
114,30 ............ 9 ............. 13:35:12
114,30 ............ 8 ............. 11:13:38
114,30 ............ 66 ............ 09:30:03
____________________________________________
114,30 ............ 188 ........... 10:34:30
114,35 ............ 21 ............ 11:02:14
114,40 ............ 15 ............ 10:32:16
114,45 ............ 15 ............ 13:21:42
114,45 ............ 10 ............ 17:16:00
114,45 ............ 8 ............. 09:30:05
114,50 ............ 2410 .......... 12:46:44
114,50 ............ 3 ............. 09:30:18
114,50 ............ 10 ............ 09:30:21
114,50 ............ 20 ............ 11:53:39
____________________________________________
114,50 ............ 20 ............ 11:13:26
114,50 ............ 52 ............ 17:50:20
114,50 ............ 12 ............ 10:43:54
114,50 ............ 2500 .......... 14:57:01
114,60 ............ 10 ............ 11:49:29
114,60 ............ 200 ........... 16:19:28
114,60 ............ 300 ........... 10:28:39
114,65 ............ 20 ............ 09:42:35
114,70 ............ 18 ............ 11:02:38
114,70 ............ 417 ........... 17:42:41
____________________________________________
114,75 ............ 21 ............ 13:28:55
114,75 ............ 66 ............ 09:35:39
114,75 ............ 2224 .......... 14:19:26
114,80 ............ 10 ............ 09:30:04
114,80 ............ 100 ........... 17:12:17
114,80 ............ 100 ........... 13:12:26
114,80 ............ 188 ........... 13:55:21
114,85 ............ 125 ........... 10:24:03
114,90 ............ 10 ............ 12:45:25
114,90 ............ 10 ............ 11:40:06
____________________________________________
114,90 ............ 590 ........... 13:10:48
114,95 ............ 10 ............ 17:18:22
114,95 ............ 24 ............ 11:54:51
114,95 ............ 100 ........... 15:40:45
114,95 ............ 200 ........... 09:57:34
114,95 ............ 30 ............ 10:23:57
114,95 ............ 86 ............ 10:32:14
115,00 ............ 50 ............ 17:42:22
115,00 ............ 110 ........... 09:30:02
115,00 ............ 10 ............ 10:01:37
____________________________________________
115,00 ............ 22 ............ 11:38:39
115,00 ............ 10 ............ 13:00:50
115,00 ............ 79 ............ 09:30:02
115,00 ............ 15 ............ 16:23:01
115,00 ............ 100 ........... 09:32:22
115,00 ............ 14 ............ 16:16:00
115,00 ............ 20 ............ 17:26:53
115,00 ............ 20 ............ 17:28:22
115,00 ............ 20 ............ 17:30:03
115,00 ............ 100 ........... 16:16:19
____________________________________________
115,00 ............ 395 ........... 09:33:14
115,00 ............ 130 ........... 10:07:14
115,00 ............ 20 ............ 11:09:44
115,00 ............ 4 ............. 12:26:33
115,00 ............ 80 ............ 09:30:03
115,00 ............ 11 ............ 09:30:02
115,00 ............ 30 ............ 09:30:13
115,00 ............ 100 ........... 09:30:12
115,00 ............ 16 ............ 17:44:35
115,00 ............ 1000 .......... 17:57:22
____________________________________________
115,00 ............ 70 ............ 09:30:08
115,00 ............ 10 ............ 09:30:17
115,00 ............ 70 ............ 09:30:00
115,00 ............ 501 ........... 09:30:22
115,00 ............ 61 ............ 09:30:22
115,00 ............ 68 ............ 09:30:22
115,00 ............ 152 ........... 09:30:22
115,00 ............ 120 ........... 09:30:15
115,00 ............ 5 ............. 09:30:16
115,00 ............ 20 ............ 09:30:12
____________________________________________
115,00 ............ 208 ........... 11:28:03
115,00 ............ 30 ............ 14:33:27
115,00 ............ 10 ............ 09:30:00
115,00 ............ 70 ............ 10:02:35
115,00 ............ 75 ............ 09:30:12
115,00 ............ 44 ............ 16:17:43
115,00 ............ 604 ........... 17:49:43
115,00 ............ 24 ............ 12:50:07
115,00 ............ 66 ............ 11:51:44
115,00 ............ 12 ............ 16:07:18
____________________________________________
115,00 ............ 35 ............ 10:04:11
115,00 ............ 10 ............ 08:30:00
115,00 ............ 6 ............. 08:30:24
115,05 ............ 15 ............ 10:25:38
115,10 ............ 20 ............ 09:34:58
115,10 ............ 7 ............. 09:30:04
115,10 ............ 33 ............ 13:28:31
115,15 ............ 21 ............ 11:03:03
115,15 ............ 4 ............. 11:20:32
115,25 ............ 25 ............ 14:04:41
____________________________________________
115,30 ............ 200 ........... 17:49:00
115,35 ............ 50 ............ 09:35:47
115,40 ............ 10 ............ 09:49:50
115,40 ............ 88 ............ 14:34:52
115,50 ............ 10 ............ 17:06:17
115,50 ............ 100 ........... 09:30:02
115,50 ............ 750 ........... 15:15:37
115,50 ............ 20 ............ 11:15:17
115,50 ............ 48 ............ 09:34:40
115,50 ............ 65 ............ 09:34:56
____________________________________________
115,50 ............ 20 ............ 11:12:30
115,50 ............ 5 ............. 11:15:32
115,50 ............ 209 ........... 14:51:15
115,60 ............ 29 ............ 12:45:00
115,75 ............ 30 ............ 09:32:38
115,80 ............ 170 ........... 09:30:07
115,80 ............ 632 ........... 13:41:56
115,80 ............ 117 ........... 12:08:39
115,80 ............ 11 ............ 12:32:47
115,90 ............ 10 ............ 12:13:01
____________________________________________
115,90 ............ 10 ............ 12:27:19
115,90 ............ 12 ............ 09:49:38
115,95 ............ 50 ............ 14:31:08
116,00 ............ 20 ............ 09:56:34
116,00 ............ 100 ........... 09:59:46
116,00 ............ 11 ............ 09:42:54
116,00 ............ 10 ............ 10:41:53
116,00 ............ 25 ............ 09:30:01
116,00 ............ 205 ........... 14:35:25
116,00 ............ 92 ............ 12:27:40
____________________________________________
116,00 ............ 20 ............ 14:22:43
116,00 ............ 63 ............ 09:34:32
116,00 ............ 14 ............ 09:35:01
116,00 ............ 20 ............ 11:54:45
116,00 ............ 20 ............ 11:08:48
116,00 ............ 450 ........... 09:30:09
116,00 ............ 100 ........... 09:30:06
116,00 ............ 10 ............ 09:30:18
116,00 ............ 14 ............ 10:27:52
116,00 ............ 400 ........... 08:30:11
____________________________________________
116,00 ............ 500 ........... 10:20:13
116,00 ............ 16 ............ 08:57:01
116,10 ............ 9 ............. 09:30:02
116,20 ............ 12 ............ 11:50:06
116,20 ............ 11 ............ 12:45:13
116,25 ............ 10 ............ 10:10:28
116,30 ............ 20 ............ 17:10:22
116,30 ............ 240 ........... 09:35:31
116,45 ............ 35 ............ 09:30:02
116,45 ............ 12 ............ 09:34:36
____________________________________________
116,50 ............ 20 ............ 10:02:03
116,50 ............ 62 ............ 09:30:28
116,50 ............ 20 ............ 15:30:44
116,50 ............ 67 ............ 09:33:49
116,50 ............ 190 ........... 09:33:49
116,50 ............ 20 ............ 11:11:34
116,60 ............ 25 ............ 17:54:10
116,60 ............ 3 ............. 09:30:05
116,70 ............ 14 ............ 11:33:49
116,70 ............ 90 ............ 17:45:44
____________________________________________
116,70 ............ 15 ............ 12:24:31
116,70 ............ 29 ............ 09:30:06
116,75 ............ 29 ............ 09:33:52
116,80 ............ 10 ............ 11:40:52
116,80 ............ 11 ............ 15:12:54
116,80 ............ 1000 .......... 14:16:32
116,90 ............ 18 ............ 09:55:25
116,90 ............ 10 ............ 09:50:31
117,00 ............ 100 ........... 09:55:36
117,00 ............ 20 ............ 09:57:24
____________________________________________
117,00 ............ 6 ............. 10:06:09
117,00 ............ 100 ........... 14:11:14
117,00 ............ 22 ............ 17:05:17
117,00 ............ 127 ........... 17:43:22
117,00 ............ 67 ............ 09:30:15
117,00 ............ 171 ........... 15:48:37
117,00 ............ 34 ............ 09:30:06
117,00 ............ 20 ............ 15:46:56
117,00 ............ 12 ............ 09:33:47
117,00 ............ 48 ............ 09:33:53
____________________________________________
117,00 ............ 9 ............. 09:34:17
117,00 ............ 12 ............ 09:30:01
117,00 ............ 4100 .......... 14:01:33
117,00 ............ 382 ........... 10:01:44
117,00 ............ 10 ............ 09:30:18
117,00 ............ 85 ............ 17:46:39
117,00 ............ 481 ........... 11:45:38
117,00 ............ 905 ........... 13:23:14
117,00 ............ 31 ............ 08:30:18
117,00 ............ 149 ........... 08:30:04
____________________________________________
117,15 ............ 9 ............. 12:08:42
117,15 ............ 9 ............. 14:29:19
117,30 ............ 1000 .......... 10:09:35
117,35 ............ 1 ............. 09:14:22
117,40 ............ 10 ............ 16:45:22
117,40 ............ 100 ........... 09:30:02
117,40 ............ 1 ............. 09:14:22
117,45 ............ 1 ............. 09:14:22
117,50 ............ 20 ............ 09:54:01
117,50 ............ 22 ............ 09:30:17
____________________________________________
117,50 ............ 20 ............ 16:01:32
117,50 ............ 48 ............ 09:33:45
117,50 ............ 105 ........... 15:06:37
117,50 ............ 1 ............. 09:14:22
117,60 ............ 102 ........... 13:24:07
117,60 ............ 1647 .......... 10:05:27
117,65 ............ 4 ............. 09:30:00
117,70 ............ 14 ............ 11:12:07
117,70 ............ 58 ............ 12:37:48
117,80 ............ 500 ........... 09:33:59
____________________________________________
117,80 ............ 12 ............ 09:34:41
117,85 ............ 22 ............ 09:33:59
117,90 ............ 26 ............ 09:30:39
117,90 ............ 11 ............ 13:25:30
117,90 ............ 100 ........... 11:58:28
117,90 ............ 17 ............ 08:30:10
118,00 ............ 100 ........... 10:02:59
118,00 ............ 20 ............ 10:03:59
118,00 ............ 9 ............. 10:07:23
118,00 ............ 50 ............ 13:52:25
____________________________________________
118,00 ............ 100 ........... 09:30:24
118,00 ............ 15 ............ 12:08:00
118,00 ............ 250 ........... 09:30:00
118,00 ............ 80 ............ 09:30:04
118,00 ............ 20 ............ 09:30:07
118,00 ............ 49 ............ 13:34:03
118,00 ............ 100 ........... 11:32:36
118,00 ............ 700 ........... 09:30:58
118,00 ............ 45 ............ 09:33:47
118,00 ............ 34 ............ 09:30:18
____________________________________________
118,00 ............ 50 ............ 12:53:27
118,00 ............ 200 ........... 09:30:01
118,00 ............ 100 ........... 15:29:02
118,00 ............ 10 ............ 09:30:18
118,00 ............ 26575 ......... 09:30:09
118,00 ............ 14 ............ 12:11:06
118,00 ............ 60 ............ 12:58:58
118,00 ............ 200 ........... 09:20:16
118,00 ............ 22 ............ 10:50:04
118,00 ............ 50 ............ 09:30:21
____________________________________________
118,00 ............ 906 ........... 14:08:37
118,00 ............ 53 ............ 08:30:12
118,10 ............ 520 ........... 11:15:09
118,30 ............ 51 ............ 09:30:10
118,30 ............ 64 ............ 09:33:43
118,50 ............ 14 ............ 15:17:54
118,50 ............ 100 ........... 09:55:18
118,50 ............ 100 ........... 11:32:36
118,50 ............ 60 ............ 09:34:18
118,50 ............ 115 ........... 14:28:50
____________________________________________
118,50 ............ 12 ............ 11:43:54
118,50 ............ 10 ............ 11:27:51
118,50 ............ 1661 .......... 11:50:04
118,55 ............ 500 ........... 13:45:23
118,60 ............ 29 ............ 09:33:49
118,70 ............ 10 ............ 10:00:06
118,80 ............ 12 ............ 13:10:03
118,80 ............ 10 ............ 09:30:01
118,85 ............ 9 ............. 16:53:53
118,90 ............ 25 ............ 14:24:11
____________________________________________
118,90 ............ 38 ............ 09:33:43
118,95 ............ 58 ............ 10:39:50
118,95 ............ 20 ............ 12:47:02
118,95 ............ 30 ............ 09:33:59
119,00 ............ 74 ............ 14:53:13
119,00 ............ 7 ............. 15:21:59
119,00 ............ 100 ........... 16:29:29
119,00 ............ 18 ............ 12:41:40
119,00 ............ 21 ............ 13:01:53
119,00 ............ 10 ............ 09:30:05
____________________________________________
119,00 ............ 11 ............ 09:30:15
119,00 ............ 100 ........... 11:32:36
119,00 ............ 13 ............ 10:02:35
119,00 ............ 100 ........... 09:33:48
119,00 ............ 43 ............ 09:34:17
119,00 ............ 169 ........... 09:35:04
119,00 ............ 633 ........... 12:41:35
119,00 ............ 67 ............ 09:30:00
119,00 ............ 48 ............ 09:30:05
119,00 ............ 22 ............ 09:30:38
____________________________________________
119,00 ............ 10 ............ 10:46:29
119,00 ............ 20 ............ 09:30:28
119,00 ............ 600 ........... 14:50:49
119,00 ............ 100 ........... 08:30:10
119,00 ............ 60 ............ 08:30:04
119,00 ............ 1500 .......... 13:44:13
119,00 ............ 90 ............ 08:30:08
119,30 ............ 9 ............. 09:30:02
119,50 ............ 100 ........... 09:30:23
119,50 ............ 220 ........... 15:38:59
____________________________________________
119,50 ............ 100 ........... 11:32:36
119,50 ............ 270 ........... 09:33:45
119,50 ............ 450 ........... 09:33:49
  119,50 ............ 10 ............ 10:46:45
119,50 ............ 100 ........... 17:37:38
119,50 ............ 60 ............ 13:42:55
119,50 ............ 558 ........... 13:01:28
119,60 ............ 320 ........... 16:38:19
119,60 ............ 73 ............ 09:30:06
119,65 ............ 10 ............ 13:35:21
____________________________________________
119,65 ............ 1001 .......... 14:16:23
119,70 ............ 485 ........... 10:20:57
119,70 ............ 183 ........... 16:10:55
119,80 ............ 15 ............ 10:11:29
119,80 ............ 47 ............ 17:00:43
119,80 ............ 15 ............ 11:44:31
119,80 ............ 27 ............ 17:09:03
119,80 ............ 80 ............ 09:30:15
119,80 ............ 10 ............ 10:41:00
119,85 ............ 6 ............. 14:30:15
____________________________________________
119,90 ............ 100 ........... 14:11:14
119,90 ............ 7 ............. 09:30:10
119,90 ............ 144 ........... 10:33:24
119,90 ............ 25 ............ 17:54:44
119,90 ............ 80 ............ 15:36:41
120,00 ............ 100 ........... 10:04:54
120,00 ............ 20 ............ 10:05:48
120,00 ............ 40 ............ 10:06:38
120,00 ............ 20 ............ 10:23:15
120,00 ............ 14 ............ 10:36:55
____________________________________________
120,00 ............ 50 ............ 10:44:41
120,00 ............ 40 ............ 12:18:32
120,00 ............ 120 ........... 12:23:37
120,00 ............ 30 ............ 12:55:47
120,00 ............ 10 ............ 13:02:59
120,00 ............ 1000 .......... 14:10:09
120,00 ............ 100 ........... 14:11:15
120,00 ............ 50 ............ 17:47:52
120,00 ............ 20 ............ 09:30:11
120,00 ............ 40 ............ 10:38:52
____________________________________________
120,00 ............ 170 ........... 09:30:06
120,00 ............ 133 ........... 09:30:06
120,00 ............ 20 ............ 15:29:03
120,00 ............ 19 ............ 14:30:27
120,00 ............ 778 ........... 14:40:16
120,00 ............ 385 ........... 14:45:11
120,00 ............ 13 ............ 14:19:26
120,00 ............ 19 ............ 16:22:32
120,00 ............ 7 ............. 16:28:42
120,00 ............ 8 ............. 09:30:10
____________________________________________
120,00 ............ 50 ............ 11:52:22
120,00 ............ 1527 .......... 16:41:31
120,00 ............ 8 ............. 17:32:46
120,00 ............ 20 ............ 16:21:45
120,00 ............ 10 ............ 10:32:30
120,00 ............ 19 ............ 13:32:58
120,00 ............ 354 ........... 09:30:01
120,00 ............ 70 ............ 09:33:45
120,00 ............ 102 ........... 09:33:56
120,00 ............ 137 ........... 09:34:24
____________________________________________
120,00 ............ 90 ............ 09:35:02
120,00 ............ 65 ............ 09:35:48
120,00 ............ 100 ........... 09:35:56
120,00 ............ 19 ............ 09:30:16
120,00 ............ 3 ............. 10:32:33
120,00 ............ 500 ........... 09:30:23
120,00 ............ 59 ............ 11:31:28
120,00 ............ 10 ............ 10:29:00
120,00 ............ 197 ........... 12:51:04
120,00 ............ 500 ........... 09:30:12
____________________________________________
120,00 ............ 169 ........... 10:37:47
120,00 ............ 62 ............ 10:13:08
120,00 ............ 100 ........... 09:30:06
120,00 ............ 500 ........... 09:30:00
120,00 ............ 20 ............ 09:30:16
120,00 ............ 10 ............ 10:46:55
120,00 ............ 24 ............ 12:54:32
120,00 ............ 94 ............ 13:12:04
120,00 ............ 30 ............ 10:21:18
120,00 ............ 15 ............ 09:30:03
____________________________________________
120,00 ............ 100 ........... 13:48:11
120,00 ............ 150 ........... 16:57:43
120,00 ............ 562 ........... 12:35:56
120,00 ............ 12 ............ 11:29:34
120,00 ............ 35 ............ 10:48:33
120,00 ............ 148 ........... 14:50:57
120,00 ............ 6 ............. 15:37:21
120,00 ............ 20 ............ 08:30:12
120,00 ............ 183 ........... 08:30:31
120,00 ............ 528 ........... 10:51:41
____________________________________________
120,00 ............ 1000 .......... 08:30:11
120,00 ............ 109 ........... 10:24:11
120,00 ............ 100 ........... 16:24:56
120,00 ............ 100 ........... 16:25:00
120,00 ............ 1232 .......... 11:26:37
120,00 ............ 100 ........... 15:12:59
120,00 ............ 92 ............ 14:56:27
120,00 ............ 360 ........... 14:57:55
120,00 ............ 438 ........... 16:00:47
120,00 ............ 100 ........... 10:19:15
____________________________________________
120,00 ............ 600 ........... 11:24:25
120,00 ............ 45 ............ 15:20:19
120,00 ............ 90 ............ 08:30:05
120,00 ............ 18 ............ 10:50:13
120,00 ............ 600 ........... 10:54:11
120,00 ............ 35 ............ 12:05:38
120,00 ............ 100 ........... 12:54:30
120,00 ............ 603 ........... 14:26:55
120,00 ............ 94 ............ 16:47:58
120,00 ............ 26 ............ 09:08:00
____________________________________________
120,00 ............ 100 ........... 08:30:04
120,10 ............ 215 ........... 09:30:09
120,15 ............ 62 ............ 09:33:43
120,20 ............ 21 ............ 11:34:56
120,35 ............ 12 ............ 09:30:13
120,40 ............ 7 ............. 15:32:51
120,40 ............ 28 ............ 09:33:49
120,40 ............ 14 ............ 10:40:20
120,45 ............ 4 ............. 14:02:24
120,45 ............ 100 ........... 10:43:16
____________________________________________
120,50 ............ 62 ............ 09:31:43
120,50 ............ 183 ........... 15:21:57
120,50 ............ 580 ........... 16:42:08
120,85 ............ 17 ............ 09:33:54
120,90 ............ 10 ............ 13:33:58
120,90 ............ 250 ........... 13:46:00
120,95 ............ 20 ............ 10:02:17
120,95 ............ 30 ............ 10:17:26
121,00 ............ 12 ............ 13:27:56
121,00 ............ 55 ............ 09:33:45
____________________________________________
121,00 ............ 100 ........... 09:33:45
121,00 ............ 800 ........... 15:17:06
121,00 ............ 1175 .......... 11:11:31
121,00 ............ 112 ........... 09:30:15
121,00 ............ 25 ............ 11:37:06
121,15 ............ 436 ........... 16:22:59
121,15 ............ 1000 .......... 09:33:43
121,20 ............ 9 ............. 09:42:43
121,20 ............ 7 ............. 09:30:08
121,25 ............ 103 ........... 09:30:04
____________________________________________
121,50 ............ 100 ........... 09:30:01
121,60 ............ 63 ............ 09:30:06
121,70 ............ 20 ............ 11:35:05
121,70 ............ 7 ............. 11:18:30
121,80 ............ 10 ............ 09:30:01
121,90 ............ 27 ............ 09:30:39
121,90 ............ 750 ........... 09:30:00
121,90 ............ 1100 .......... 08:30:04
122,00 ............ 10 ............ 09:30:39
122,00 ............ 7 ............. 10:54:26
____________________________________________
122,00 ............ 50 ............ 09:30:23
122,00 ............ 140 ........... 09:30:14
122,00 ............ 62 ............ 09:33:43
122,00 ............ 48 ............ 09:33:43
122,00 ............ 37 ............ 09:34:22
122,00 ............ 100 ........... 10:36:27
122,00 ............ 20 ............ 09:30:38
122,00 ............ 82 ............ 17:31:42
122,00 ............ 60 ............ 12:59:40
122,00 ............ 210 ........... 12:47:20
____________________________________________
122,00 ............ 2 ............. 08:30:26
122,00 ............ 162 ........... 11:10:06
122,00 ............ 1400 .......... 09:17:27
122,10 ............ 1000 .......... 09:33:42
122,15 ............ 57 ............ 09:34:18
122,20 ............ 88 ............ 12:19:19
122,25 ............ 34 ............ 16:56:17
122,30 ............ 28 ............ 09:33:49
122,40 ............ 60 ............ 09:30:19
122,50 ............ 7 ............. 10:09:08
____________________________________________
122,50 ............ 500 ........... 13:46:41
122,50 ............ 9 ............. 09:30:10
122,50 ............ 200 ........... 10:40:28
122,50 ............ 200 ........... 10:41:15
122,50 ............ 62 ............ 10:19:08
122,60 ............ 9 ............. 09:30:01
122,90 ............ 10 ............ 09:30:13
123,00 ............ 13 ............ 10:36:04
123,00 ............ 46 ............ 15:04:02
123,00 ............ 35 ............ 09:30:00
____________________________________________
123,00 ............ 21 ............ 09:31:17
123,00 ............ 77 ............ 09:33:45
123,00 ............ 180 ........... 09:33:47
123,00 ............ 20 ............ 09:30:38
123,00 ............ 15 ............ 09:31:00
123,00 ............ 40 ............ 15:34:12
123,00 ............ 200 ........... 14:40:25
123,00 ............ 723 ........... 13:55:30
123,05 ............ 140 ........... 10:52:11
123,10 ............ 29 ............ 09:30:38
____________________________________________
123,10 ............ 30 ............ 09:30:12
123,10 ............ 70 ............ 09:30:03
123,10 ............ 231 ........... 09:30:02
123,20 ............ 90 ............ 09:30:19
123,25 ............ 14 ............ 15:48:10
123,30 ............ 9 ............. 17:37:58
123,35 ............ 10 ............ 08:30:08
123,50 ............ 450 ........... 09:33:45
123,50 ............ 45 ............ 13:08:24
123,60 ............ 7 ............. 09:30:01
____________________________________________
123,60 ............ 3000 .......... 12:36:43
123,65 ............ 500 ........... 13:47:27
123,65 ............ 92 ............ 10:42:01
123,80 ............ 21 ............ 11:36:05
123,85 ............ 20 ............ 09:33:40
123,85 ............ 62 ............ 09:33:43
123,90 ............ 200 ........... 09:30:08
123,90 ............ 500 ........... 17:12:55
123,90 ............ 1000 .......... 09:30:00
123,90 ............ 60 ............ 10:59:39
____________________________________________
124,00 ............ 61 ............ 09:30:13
124,00 ............ 85 ............ 09:37:06
124,00 ............ 55 ............ 16:38:00
124,00 ............ 100 ........... 17:10:09
124,00 ............ 50 ............ 09:30:16
124,00 ............ 200 ........... 09:33:43
124,00 ............ 150 ........... 09:33:43
124,00 ............ 51 ............ 12:58:53
124,00 ............ 100 ........... 10:37:51
124,00 ............ 771 ........... 15:19:25
____________________________________________
124,00 ............ 100 ........... 09:30:06
124,00 ............ 20 ............ 09:30:38
124,00 ............ 91 ............ 14:59:00
124,00 ............ 16 ............ 09:30:16
124,00 ............ 80 ............ 17:49:57
124,00 ............ 5 ............. 15:04:16
124,10 ............ 100 ........... 09:33:43
124,15 ............ 728 ........... 10:46:42
124,20 ............ 27 ............ 09:33:45
124,20 ............ 242 ........... 16:13:50
____________________________________________
124,30 ............ 75 ............ 13:01:56
124,30 ............ 502 ........... 15:36:36
124,40 ............ 5 ............. 09:30:12
124,40 ............ 12 ............ 09:37:36
124,40 ............ 1100 .......... 11:58:21
124,45 ............ 9 ............. 09:30:15
124,45 ............ 1000 .......... 15:48:18
124,50 ............ 100 ........... 15:15:23
124,50 ............ 62 ............ 09:33:55
124,50 ............ 654 ........... 11:34:50
____________________________________________
124,50 ............ 30 ............ 12:09:07
124,50 ............ 20 ............ 09:33:45
124,60 ............ 1000 .......... 09:33:34
124,60 ............ 53 ............ 16:52:34
124,60 ............ 115 ........... 12:40:04
124,70 ............ 10 ............ 13:04:44
124,70 ............ 170 ........... 08:30:01
124,75 ............ 200 ........... 09:33:43
124,80 ............ 15 ............ 13:10:45
124,80 ............ 30 ............ 17:58:35
____________________________________________
124,80 ............ 300 ........... 16:50:54
124,90 ............ 110 ........... 09:33:45
124,95 ............ 9 ............. 09:30:10
124,95 ............ 380 ........... 09:33:43
124,95 ............ 25 ............ 09:33:45
124,95 ............ 12 ............ 09:30:40
125,00 ............ 435 ........... 09:30:07
125,00 ............ 339 ........... 09:30:07
125,00 ............ 6 ............. 10:09:55
125,00 ............ 13 ............ 10:35:07
____________________________________________
125,00 ............ 8 ............. 12:14:18
125,00 ............ 10 ............ 17:45:51
125,00 ............ 30 ............ 09:30:20
125,00 ............ 35 ............ 15:25:08
125,00 ............ 318 ........... 13:36:59
125,00 ............ 150 ........... 12:18:21
125,00 ............ 37 ............ 12:54:17
125,00 ............ 144 ........... 09:33:40
125,00 ............ 1108 .......... 09:33:41
125,00 ............ 20 ............ 09:33:42
____________________________________________
125,00 ............ 220 ........... 09:33:43
125,00 ............ 20 ............ 09:33:43
125,00 ............ 40 ............ 09:33:43
125,00 ............ 200 ........... 09:33:47
125,00 ............ 200 ........... 09:33:49
125,00 ............ 1599 .......... 09:33:56
125,00 ............ 167 ........... 09:34:01
125,00 ............ 458 ........... 09:34:16
125,00 ............ 10 ............ 09:34:23
125,00 ............ 82 ............ 09:34:38
____________________________________________
125,00 ............ 5743 .......... 17:03:49
125,00 ............ 20 ............ 09:30:12
125,00 ............ 300 ........... 09:30:09
125,00 ............ 365 ........... 09:30:04
125,00 ............ 25 ............ 09:30:08
125,00 ............ 50 ............ 16:17:16
125,00 ............ 8 ............. 16:41:05
125,00 ............ 330 ........... 16:41:27
125,00 ............ 48 ............ 09:30:04
125,00 ............ 45 ............ 09:30:16
____________________________________________
125,00 ............ 55 ............ 15:41:55
125,00 ............ 100 ........... 09:30:20
125,00 ............ 150 ........... 17:22:14
125,00 ............ 21 ............ 13:14:13
125,00 ............ 160 ........... 15:57:38
125,00 ............ 100 ........... 10:58:12
125,00 ............ 5 ............. 10:23:15
125,00 ............ 470 ........... 09:40:08
125,00 ............ 12 ............ 08:30:06
125,00 ............ 600 ........... 09:26:50
____________________________________________
125,00 ............ 210 ........... 08:30:06
125,00 ............ 200 ........... 08:30:11
125,00 ............ 7 ............. 08:30:03
125,00 ............ 35 ............ 16:03:16
125,00 ............ 1301 .......... 11:55:42
125,15 ............ 350 ........... 15:07:38
125,15 ............ 220 ........... 15:58:17
125,15 ............ 27 ............ 17:16:17
125,20 ............ 200 ........... 09:33:17
125,30 ............ 127 ........... 09:30:26
____________________________________________
125,40 ............ 35 ............ 12:10:49
125,40 ............ 336 ........... 16:12:04
125,40 ............ 710 ........... 10:36:14
125,50 ............ 1240 .......... 09:33:40
125,50 ............ 36 ............ 09:34:32
125,50 ............ 50 ............ 09:34:34
125,50 ............ 150 ........... 09:30:07
125,50 ............ 83 ............ 08:30:10
125,60 ............ 35 ............ 09:34:36
125,70 ............ 3 ............. 12:10:16
____________________________________________
125,70 ............ 21 ............ 09:33:41
125,75 ............ 61 ............ 09:33:41
125,75 ............ 20 ............ 09:33:43
125,75 ............ 2500 .......... 09:33:43
125,80 ............ 389 ........... 09:31:19
125,80 ............ 81 ............ 12:43:29
125,80 ............ 400 ........... 09:04:10
125,85 ............ 10 ............ 09:30:17
125,90 ............ 100 ........... 14:15:10
125,90 ............ 500 ........... 09:30:00
____________________________________________
125,90 ............ 15 ............ 09:33:32
125,90 ............ 1200 .......... 09:30:15
126,00 ............ 9 ............. 09:30:01
126,00 ............ 6 ............. 17:09:07
126,00 ............ 100 ........... 09:33:20
126,00 ............ 100 ........... 09:33:21
126,00 ............ 50 ............ 09:33:43
126,00 ............ 200 ........... 09:33:50
126,00 ............ 100 ........... 09:33:51
126,00 ............ 50 ............ 09:33:52
____________________________________________
126,10 ............ 27 ............ 09:33:45
126,15 ............ 29 ............ 09:33:37
126,20 ............ 64 ............ 16:26:43
126,20 ............ 90 ............ 12:56:25
126,30 ............ 30 ............ 09:31:43
126,30 ............ 17 ............ 09:33:39
126,40 ............ 1000 .......... 11:58:46
126,45 ............ 1200 .......... 09:33:35
126,50 ............ 3 ............. 10:47:08
126,50 ............ 100 ........... 09:33:19
____________________________________________
126,50 ............ 497 ........... 09:33:35
126,50 ............ 108 ........... 09:33:36
126,50 ............ 16 ............ 09:35:04
126,50 ............ 100 ........... 09:30:07
126,70 ............ 15 ............ 09:32:26
126,70 ............ 77 ............ 12:59:31
126,95 ............ 47 ............ 11:55:48
127,00 ............ 649 ........... 09:30:07
127,00 ............ 560 ........... 09:30:21
127,00 ............ 15 ............ 16:06:50
____________________________________________
127,00 ............ 39 ............ 09:32:41
127,00 ............ 70 ............ 09:33:15
127,00 ............ 50 ............ 09:33:40
127,00 ............ 50 ............ 09:33:53
127,00 ............ 50 ............ 09:33:53
127,00 ............ 83 ............ 09:34:39
127,00 ............ 28 ............ 13:17:08
127,00 ............ 60 ............ 09:30:08
127,00 ............ 22 ............ 11:10:09
127,00 ............ 50 ............ 17:34:17
____________________________________________
127,00 ............ 52 ............ 13:31:59
127,00 ............ 35 ............ 09:07:10
127,00 ............ 277 ........... 11:00:32
127,05 ............ 60 ............ 16:53:39
127,30 ............ 29 ............ 09:30:38
127,30 ............ 50 ............ 09:33:31
127,40 ............ 38 ............ 11:57:33
127,40 ............ 35 ............ 09:33:30
127,50 ............ 28 ............ 11:37:39
127,50 ............ 12 ............ 09:33:19
____________________________________________
127,60 ............ 30 ............ 09:34:36
127,70 ............ 58 ............ 09:33:18
127,80 ............ 346 ........... 09:33:51
127,85 ............ 9 ............. 09:30:15
128,00 ............ 12 ............ 10:33:43
128,00 ............ 500 ........... 17:07:42
128,00 ............ 17 ............ 14:10:18
128,00 ............ 91 ............ 12:06:02
128,00 ............ 4658 .......... 13:36:37
128,00 ............ 70 ............ 09:33:17
____________________________________________
128,00 ............ 16 ............ 09:33:41
128,00 ............ 200 ........... 09:33:43
128,00 ............ 11 ............ 09:33:49
128,00 ............ 50 ............ 09:34:01
128,00 ............ 565 ........... 09:34:39
128,00 ............ 373 ........... 13:49:41
128,00 ............ 9 ............. 10:21:14
128,00 ............ 477 ........... 15:21:58
128,00 ............ 100 ........... 09:30:06
128,00 ............ 30 ............ 09:30:48
____________________________________________
128,00 ............ 246 ........... 15:00:58
128,00 ............ 663 ........... 08:39:29
128,05 ............ 28 ............ 09:33:21
128,40 ............ 500 ........... 13:48:07
128,40 ............ 100 ........... 09:33:17
128,40 ............ 600 ........... 09:33:21
128,40 ............ 470 ........... 09:33:21
128,40 ............ 1000 .......... 11:59:02
128,50 ............ 62 ............ 09:39:05
128,50 ............ 150 ........... 09:33:17
____________________________________________
128,50 ............ 57 ............ 12:47:48
128,70 ............ 20 ............ 09:33:38
128,70 ............ 2000 .......... 09:33:43
128,80 ............ 600 ........... 09:33:18
128,80 ............ 600 ........... 17:17:30
128,90 ............ 203 ........... 17:15:33
129,00 ............ 10 ............ 09:30:08
129,00 ............ 39 ............ 14:52:28
129,00 ............ 100 ........... 09:30:18
129,00 ............ 1925 .......... 14:53:37
____________________________________________
129,00 ............ 40 ............ 09:30:24
129,00 ............ 55 ............ 09:33:21
129,00 ............ 250 ........... 09:33:21
129,00 ............ 134 ........... 10:47:15
129,00 ............ 18 ............ 11:49:03
129,00 ............ 935 ........... 16:22:46
129,20 ............ 20 ............ 12:12:52
129,30 ............ 30 ............ 09:33:31
129,50 ............ 60 ............ 09:30:06
129,55 ............ 14 ............ 12:19:54
____________________________________________
129,60 ............ 50 ............ 09:34:36
129,60 ............ 93 ............ 12:57:34
129,70 ............ 57 ............ 09:33:16
129,70 ............ 18 ............ 10:13:31
129,70 ............ 10 ............ 16:38:28
129,75 ............ 169 ........... 09:33:19
129,80 ............ 22 ............ 09:33:30
129,90 ............ 75 ............ 09:33:31
129,90 ............ 100 ........... 09:30:05
129,90 ............ 100 ........... 09:30:05
____________________________________________
129,90 ............ 150 ........... 16:24:57
129,90 ............ 366 ........... 13:50:40
129,95 ............ 65 ............ 11:56:00
129,95 ............ 150 ........... 09:30:26
129,95 ............ 25 ............ 09:33:30
129,95 ............ 500 ........... 13:19:44
129,95 ............ 152 ........... 09:30:19
129,95 ............ 150 ........... 17:16:33
130,00 ............ 12 ............ 10:32:46
130,00 ............ 30 ............ 10:34:25
____________________________________________
130,00 ............ 133 ........... 13:26:58
130,00 ............ 9 ............. 16:02:30
130,00 ............ 9 ............. 09:30:09
130,00 ............ 162 ........... 09:30:21
130,00 ............ 35 ............ 15:25:57
130,00 ............ 700 ........... 17:10:15
130,00 ............ 20 ............ 12:11:44
130,00 ............ 24 ............ 12:42:24
130,00 ............ 100 ........... 13:53:11
130,00 ............ 47 ............ 17:19:17
____________________________________________
130,00 ............ 195 ........... 13:49:58
130,00 ............ 96 ............ 09:30:26
130,00 ............ 100 ........... 13:27:21
130,00 ............ 100 ........... 09:30:10
130,00 ............ 215 ........... 09:30:10
130,00 ............ 100 ........... 09:30:10
130,00 ............ 1045 .......... 09:32:19
130,00 ............ 100 ........... 09:32:26
130,00 ............ 1000 .......... 09:33:13
130,00 ............ 1000 .......... 09:33:19
____________________________________________
130,00 ............ 168 ........... 09:33:21
130,00 ............ 454 ........... 09:33:23
130,00 ............ 304 ........... 09:33:23
130,00 ............ 100 ........... 09:33:24
130,00 ............ 20 ............ 09:33:25
130,00 ............ 15 ............ 09:33:54
130,00 ............ 220 ........... 09:34:46
130,00 ............ 51 ............ 11:48:37
130,00 ............ 261 ........... 14:05:37
130,00 ............ 257 ........... 14:27:48
____________________________________________
130,00 ............ 20 ............ 09:30:12
130,00 ............ 880 ........... 09:30:03
130,00 ............ 500 ........... 09:30:23
130,00 ............ 550 ........... 12:44:25
130,00 ............ 7 ............. 09:30:06
130,00 ............ 20 ............ 17:40:32
130,00 ............ 43 ............ 11:56:25
130,00 ............ 40 ............ 11:14:32
130,00 ............ 980 ........... 09:30:17
130,00 ............ 177 ........... 16:01:08
____________________________________________
130,00 ............ 101 ........... 10:08:38
130,00 ............ 53 ............ 17:07:39
130,00 ............ 30 ............ 12:22:37
130,00 ............ 855 ........... 12:26:50
130,00 ............ 150 ........... 10:44:44
130,00 ............ 100 ........... 09:17:12
130,00 ............ 314 ........... 16:20:52
130,00 ............ 40 ............ 08:30:11
130,00 ............ 20 ............ 10:44:37
130,00 ............ 15 ............ 13:49:25
____________________________________________
130,10 ............ 18 ............ 10:42:38
130,30 ............ 27 ............ 09:33:21
130,40 ............ 46 ............ 09:30:16
130,50 ............ 40 ............ 09:33:15
130,50 ............ 273 ........... 08:30:17
130,60 ............ 500 ........... 11:07:46
130,70 ............ 85 ............ 10:09:55
131,00 ............ 50 ............ 14:42:59
131,00 ............ 60 ............ 15:25:22
131,00 ............ 100 ........... 09:30:18
____________________________________________
131,00 ............ 280 ........... 16:46:53
131,00 ............ 14 ............ 09:32:28
131,00 ............ 100 ........... 09:33:23
131,00 ............ 15 ............ 09:30:40
131,00 ............ 13 ............ 13:57:05
131,30 ............ 35 ............ 11:40:05
131,30 ............ 9 ............. 09:30:18
131,50 ............ 2 ............. 15:02:17
131,50 ............ 460 ........... 15:48:56
131,50 ............ 50 ............ 10:49:31
____________________________________________
131,50 ............ 76 ............ 08:30:15
131,70 ............ 100 ........... 09:30:03
131,70 ............ 56 ............ 09:33:15
131,70 ............ 1305 .......... 11:27:15
131,75 ............ 20 ............ 09:30:28
131,80 ............ 72 ............ 09:33:14
131,80 ............ 100 ........... 09:33:14
131,90 ............ 2153 .......... 11:58:40
131,90 ............ 64 ............ 09:33:14
131,95 ............ 120 ........... 09:33:39
____________________________________________
132,00 ............ 40 ............ 12:56:07
132,00 ............ 3339 .......... 09:30:18
132,00 ............ 31 ............ 12:27:29
132,00 ............ 82 ............ 11:15:27
132,00 ............ 800 ........... 09:32:22
132,00 ............ 250 ........... 09:33:14
132,00 ............ 305 ........... 09:33:15
132,00 ............ 39 ............ 09:30:14
132,00 ............ 100 ........... 09:30:06
132,00 ............ 350 ........... 08:30:01
____________________________________________
132,00 ............ 82 ............ 08:30:09
132,00 ............ 32 ............ 11:01:03
132,05 ............ 10 ............ 09:33:21
132,15 ............ 69 ............ 09:33:20
132,25 ............ 110 ........... 09:32:25
132,30 ............ 26 ............ 09:33:35
132,30 ............ 150 ........... 09:33:56
132,40 ............ 100 ........... 09:33:15
132,40 ............ 20 ............ 15:53:57
132,50 ............ 35 ............ 16:14:01
____________________________________________
132,70 ............ 1000 .......... 15:55:18
132,80 ............ 50 ............ 09:30:16
132,80 ............ 150 ........... 11:29:41
132,90 ............ 2000 .......... 13:49:44
132,95 ............ 55 ............ 09:33:01
133,00 ............ 8 ............. 10:04:57
133,00 ............ 12 ............ 10:31:50
133,00 ............ 41 ............ 12:19:15
133,00 ............ 49 ............ 13:20:16
133,00 ............ 50 ............ 17:41:41
____________________________________________
133,00 ............ 28 ............ 09:30:17
133,00 ............ 100 ........... 09:30:18
133,00 ............ 140 ........... 13:21:27
133,00 ............ 60 ............ 09:30:15
133,00 ............ 239 ........... 11:02:26
133,00 ............ 234 ........... 10:44:46
133,00 ............ 42 ............ 14:52:04
133,00 ............ 200 ........... 09:32:37
133,00 ............ 100 ........... 09:32:39
133,00 ............ 7 ............. 09:30:11
____________________________________________
133,00 ............ 1000 .......... 11:59:15
133,05 ............ 48 ............ 09:30:06
133,10 ............ 1000 .......... 09:30:02
133,10 ............ 118 ........... 09:30:26
133,20 ............ 100 ........... 10:10:49
133,45 ............ 150 ........... 09:48:01
133,50 ............ 600 ........... 15:46:52
133,50 ............ 100 ........... 09:32:26
133,50 ............ 50 ............ 09:34:36
133,70 ............ 20 ............ 09:33:14
____________________________________________
133,75 ............ 49 ............ 09:32:28
134,00 ............ 78 ............ 11:17:12
134,00 ............ 50 ............ 17:45:03
134,00 ............ 48 ............ 09:30:28
134,00 ............ 10 ............ 17:32:42
134,00 ............ 55 ............ 09:32:21
134,00 ............ 1 ............. 09:32:31
134,00 ............ 30 ............ 09:32:40
134,00 ............ 20 ............ 09:30:12
134,00 ............ 130 ........... 09:44:45
____________________________________________
134,10 ............ 390 ........... 09:32:30
134,10 ............ 10 ............ 09:30:21
134,30 ............ 65 ............ 09:30:08
134,35 ............ 26 ............ 09:32:30
134,40 ............ 17 ............ 10:47:04
134,50 ............ 75 ............ 09:32:32
134,50 ............ 188 ........... 09:33:30
134,70 ............ 100 ........... 10:12:02
134,70 ............ 15 ............ 09:31:43
134,70 ............ 225 ........... 09:33:12
____________________________________________
134,80 ............ 1000 .......... 15:55:55
134,90 ............ 500 ........... 09:32:28
134,90 ............ 495 ........... 09:33:10
135,00 ............ 12 ............ 10:30:23
135,00 ............ 100 ........... 10:50:53
135,00 ............ 150 ........... 11:13:11
135,00 ............ 15 ............ 15:20:00
135,00 ............ 2720 .......... 16:28:54
135,00 ............ 8 ............. 09:30:09
135,00 ............ 206 ........... 17:04:29
____________________________________________
135,00 ............ 315 ........... 09:30:04
135,00 ............ 100 ........... 09:30:18
135,00 ............ 25 ............ 13:12:45
135,00 ............ 49 ............ 17:29:13
135,00 ............ 31 ............ 09:30:13
135,00 ............ 113 ........... 14:28:33
135,00 ............ 109 ........... 10:02:32
135,00 ............ 10 ............ 17:31:09
135,00 ............ 20 ............ 11:47:23
135,00 ............ 366 ........... 15:09:09
____________________________________________
135,00 ............ 347 ........... 13:16:21
135,00 ............ 339 ........... 13:23:19
135,00 ............ 149 ........... 09:31:19
135,00 ............ 2856 .......... 09:31:22
135,00 ............ 20 ............ 09:32:26
135,00 ............ 100 ........... 09:32:28
135,00 ............ 60 ............ 09:32:28
135,00 ............ 25 ............ 09:32:29
135,00 ............ 93 ............ 09:32:29
135,00 ............ 200 ........... 09:32:31
____________________________________________
135,00 ............ 250 ........... 09:32:58
135,00 ............ 464 ........... 09:33:05
135,00 ............ 300 ........... 09:33:11
135,00 ............ 718 ........... 09:33:17
135,00 ............ 101 ........... 09:33:21
135,00 ............ 550 ........... 09:33:28
135,00 ............ 60 ............ 09:33:30
135,00 ............ 225 ........... 09:34:17
135,00 ............ 21 ............ 09:35:10
135,00 ............ 450 ........... 09:35:21
____________________________________________
135,00 ............ 10 ............ 14:20:02
135,00 ............ 7 ............. 09:30:04
135,00 ............ 70 ............ 12:49:16
135,00 ............ 135 ........... 14:29:05
135,00 ............ 25 ............ 09:30:19
135,00 ............ 90 ............ 13:59:39
135,00 ............ 500 ........... 16:53:02
135,20 ............ 25 ............ 09:32:58
135,25 ............ 42 ............ 12:32:43
135,30 ............ 24 ............ 11:41:32
____________________________________________
135,35 ............ 20 ............ 09:30:17
135,45 ............ 12 ............ 09:30:26
135,45 ............ 75 ............ 09:32:32
135,50 ............ 10 ............ 09:32:28
135,50 ............ 50 ............ 10:50:13
135,60 ............ 1000 .......... 09:34:03
135,70 ............ 37 ............ 16:30:08
135,70 ............ 14 ............ 09:31:31
135,80 ............ 934 ........... 10:04:28
135,80 ............ 50 ............ 09:32:26
____________________________________________
135,80 ............ 16 ............ 15:21:57
135,90 ............ 250 ........... 09:33:10
136,00 ............ 10 ............ 15:30:03
136,00 ............ 560 ........... 09:31:19
136,00 ............ 303 ........... 09:32:21
136,00 ............ 100 ........... 09:32:21
136,00 ............ 300 ........... 09:32:29
136,00 ............ 65 ............ 09:32:34
136,00 ............ 60 ............ 09:32:35
136,00 ............ 1000 .......... 09:33:05
____________________________________________
136,00 ............ 2075 .......... 09:33:13
136,00 ............ 105 ........... 11:03:32
136,40 ............ 26 ............ 09:32:31
136,50 ............ 75 ............ 09:31:29
136,60 ............ 172 ........... 09:31:31
136,60 ............ 594 ........... 09:33:08
136,90 ............ 50 ............ 13:08:48
137,00 ............ 100 ........... 09:30:18
137,00 ............ 40 ............ 15:08:04
137,00 ............ 275 ........... 09:31:43
____________________________________________
137,00 ............ 100 ........... 09:32:21
137,00 ............ 824 ........... 09:33:13
137,00 ............ 30 ............ 09:33:13
137,00 ............ 18 ............ 09:31:01
137,30 ............ 40 ............ 09:32:28
137,50 ............ 100 ........... 11:25:06
137,70 ............ 15 ............ 09:31:42
137,90 ............ 48 ............ 09:32:23
137,90 ............ 38 ............ 09:33:14
137,95 ............ 90 ............ 09:30:14
____________________________________________
138,00 ............ 12 ............ 10:29:20
138,00 ............ 60 ............ 11:00:48
138,00 ............ 60 ............ 11:29:46
138,00 ............ 155 ........... 14:32:05
138,00 ............ 102 ........... 11:52:19
138,00 ............ 1000 .......... 09:31:19
138,00 ............ 100 ........... 09:31:29
138,00 ............ 100 ........... 09:31:41
138,00 ............ 150 ........... 09:31:45
138,00 ............ 20 ............ 09:32:25
____________________________________________
138,00 ............ 239 ........... 09:33:02
138,00 ............ 65 ............ 12:57:06
138,50 ............ 25 ............ 09:32:31
138,50 ............ 20 ............ 09:33:13
138,50 ............ 50 ............ 09:34:36
138,65 ............ 24 ............ 09:33:26
138,90 ............ 50 ............ 16:11:39
138,90 ............ 1540 .......... 09:32:14
139,00 ............ 45 ............ 14:09:04
139,00 ............ 5 ............. 10:43:17
____________________________________________
139,00 ............ 100 ........... 09:30:18
139,00 ............ 2000 .......... 09:30:07
139,00 ............ 218 ........... 09:31:19
139,00 ............ 51 ............ 09:31:29
139,00 ............ 120 ........... 09:31:46
139,00 ............ 100 ........... 09:31:47
139,00 ............ 25 ............ 09:31:52
139,00 ............ 100 ........... 09:32:21
139,00 ............ 502 ........... 09:32:25
139,00 ............ 669 ........... 09:32:26
____________________________________________
139,00 ............ 30 ............ 09:32:28
139,00 ............ 30 ............ 09:33:45
139,00 ............ 90 ............ 09:30:14
139,10 ............ 10 ............ 09:33:28
139,30 ............ 12 ............ 11:44:23
139,40 ............ 30 ............ 09:42:43
139,50 ............ 30 ............ 09:31:29
139,60 ............ 380 ........... 09:30:03
139,70 ............ 12 ............ 09:30:23
139,70 ............ 650 ........... 09:32:21
____________________________________________
139,70 ............ 20 ............ 09:32:26
139,70 ............ 20 ............ 09:33:26
139,90 ............ 10 ............ 09:33:28
139,90 ............ 400 ........... 17:06:29
139,95 ............ 295 ........... 14:15:56
140,00 ............ 12 ............ 10:28:19
140,00 ............ 300 ........... 10:27:13
140,00 ............ 186 ........... 10:42:32
140,00 ............ 295 ........... 12:21:59
140,00 ............ 18 ............ 14:59:17
____________________________________________
140,00 ............ 170 ........... 17:23:25
140,00 ............ 8 ............. 09:30:10
140,00 ............ 750 ........... 09:30:06
140,00 ............ 35 ............ 12:51:47
140,00 ............ 38 ............ 09:30:05
140,00 ............ 51 ............ 09:30:11
140,00 ............ 400 ........... 17:33:41
140,00 ............ 90 ............ 15:54:27
140,00 ............ 40 ............ 17:46:18
140,00 ............ 30 ............ 09:31:19
____________________________________________
140,00 ............ 41 ............ 09:31:20
140,00 ............ 60 ............ 09:31:27
140,00 ............ 15 ............ 09:31:29
140,00 ............ 4 ............. 09:31:29
140,00 ............ 60 ............ 09:31:29
140,00 ............ 212 ........... 09:31:31
140,00 ............ 165 ........... 09:31:33
140,00 ............ 50 ............ 09:31:34
140,00 ............ 20 ............ 09:31:41
140,00 ............ 100 ........... 09:32:21
____________________________________________
140,00 ............ 20 ............ 09:32:21
140,00 ............ 127 ........... 09:32:25
140,00 ............ 400 ........... 09:32:26
140,00 ............ 840 ........... 09:32:30
140,00 ............ 597 ........... 09:32:32
140,00 ............ 235 ........... 09:33:12
140,00 ............ 22 ............ 09:33:14
140,00 ............ 61 ............ 09:33:37
140,00 ............ 209 ........... 09:33:49
140,00 ............ 196 ........... 09:33:53
____________________________________________
140,00 ............ 402 ........... 09:33:59
140,00 ............ 190 ........... 09:35:41
140,00 ............ 460 ........... 10:18:13
140,00 ............ 290 ........... 12:44:12
140,00 ............ 50 ............ 12:48:36
140,00 ............ 558 ........... 11:08:40
140,00 ............ 150 ........... 12:58:47
140,00 ............ 22 ............ 12:45:20
140,00 ............ 238 ........... 16:18:43
140,00 ............ 199 ........... 15:45:54
____________________________________________
140,05 ............ 48 ............ 09:32:25
140,10 ............ 211 ........... 09:33:31
140,30 ............ 20 ............ 09:33:26
140,60 ............ 8 ............. 09:32:28
140,65 ............ 950 ........... 09:30:15
140,90 ............ 10 ............ 09:33:28
141,00 ............ 183 ........... 17:47:12
141,00 ............ 500 ........... 09:30:18
141,00 ............ 200 ........... 09:31:43
141,00 ............ 18 ............ 09:33:30
____________________________________________
141,00 ............ 15 ............ 09:30:04
141,60 ............ 12 ............ 08:30:38
141,70 ............ 59 ............ 09:31:32
142,00 ............ 30 ............ 10:43:14
142,00 ............ 1000 .......... 09:30:07
142,00 ............ 12 ............ 10:39:42
142,00 ............ 146 ........... 09:31:29
142,00 ............ 100 ........... 09:31:35
142,00 ............ 91 ............ 09:31:35
142,00 ............ 17 ............ 09:32:13
____________________________________________
142,00 ............ 17 ............ 09:32:13
142,00 ............ 95 ............ 09:32:26
142,00 ............ 55 ............ 09:32:38
142,20 ............ 46 ............ 09:32:25
142,40 ............ 10 ............ 09:33:28
142,50 ............ 20 ............ 09:31:18
142,50 ............ 20 ............ 09:33:26
142,60 ............ 39 ............ 12:54:38
142,75 ............ 8 ............. 09:32:26
143,00 ............ 17 ............ 11:01:19
____________________________________________
143,00 ............ 200 ........... 09:31:35
143,00 ............ 300 ........... 09:31:35
143,00 ............ 200 ........... 09:33:10
143,00 ............ 60 ............ 10:29:49
143,25 ............ 500 ........... 14:51:29
143,45 ............ 20 ............ 09:33:26
143,50 ............ 6 ............. 11:45:27
143,50 ............ 20 ............ 15:21:43
143,50 ............ 50 ............ 09:34:36
143,90 ............ 37 ............ 12:54:04
____________________________________________
144,00 ............ 2000 .......... 09:30:07
144,00 ............ 6 ............. 09:30:04
144,00 ............ 200 ........... 09:32:04
144,00 ............ 343 ........... 09:32:10
144,00 ............ 70 ............ 09:32:19
144,00 ............ 500 ........... 09:32:28
144,00 ............ 200 ........... 09:30:32
144,30 ............ 929 ........... 09:31:33
144,40 ............ 47 ............ 09:32:26
144,85 ............ 296 ........... 09:31:41
____________________________________________
145,00 ............ 50 ............ 14:45:55
145,00 ............ 300 ........... 12:26:37
145,00 ............ 309 ........... 09:30:16
145,00 ............ 282 ........... 16:06:05
145,00 ............ 20 ............ 09:31:18
145,00 ............ 24 ............ 09:31:19
145,00 ............ 270 ........... 09:32:22
145,00 ............ 8 ............. 09:32:26
145,00 ............ 45 ............ 09:32:28
145,00 ............ 100 ........... 09:33:05
____________________________________________
145,00 ............ 50 ............ 09:33:08
145,00 ............ 600 ........... 09:33:43
145,00 ............ 40 ............ 09:34:05
145,00 ............ 40 ............ 09:30:16
145,00 ............ 6 ............. 12:54:43
145,00 ............ 100 ........... 09:41:19
145,00 ............ 13 ............ 16:29:41
145,20 ............ 130 ........... 09:35:10
145,40 ............ 17 ............ 09:32:46
145,60 ............ 100 ........... 09:31:33
____________________________________________
145,60 ............ 20 ............ 09:33:26
146,00 ............ 600 ........... 15:49:00
146,00 ............ 50 ............ 15:23:27
146,00 ............ 300 ........... 09:30:09
146,00 ............ 537 ........... 09:31:19
146,00 ............ 8 ............. 09:31:19
146,00 ............ 510 ........... 09:31:35
146,00 ............ 137 ........... 09:33:30
146,10 ............ 40 ............ 09:31:30
146,10 ............ 200 ........... 09:32:26
____________________________________________
146,50 ............ 80 ............ 09:31:19
146,75 ............ 14 ............ 09:31:30
146,90 ............ 100 ........... 09:32:28
146,95 ............ 50 ............ 09:30:10
147,00 ............ 12 ............ 09:31:19
147,20 ............ 6 ............. 17:08:03
147,20 ............ 8 ............. 09:32:26
147,40 ............ 7 ............. 09:33:28
148,00 ............ 30 ............ 16:06:42
148,00 ............ 356 ........... 09:32:15
____________________________________________
148,00 ............ 240 ........... 09:32:20
148,00 ............ 55 ............ 13:38:36
148,50 ............ 100 ........... 09:34:38
148,55 ............ 283 ........... 09:31:18
148,60 ............ 100 ........... 09:32:28
148,75 ............ 179 ........... 09:31:19
148,80 ............ 55 ............ 14:44:48
149,00 ............ 18 ............ 09:31:24
149,00 ............ 50 ............ 09:31:46
149,00 ............ 200 ........... 09:33:45
____________________________________________
149,00 ............ 100 ........... 09:30:04
149,00 ............ 258 ........... 14:50:12
149,00 ............ 10 ............ 09:30:04
149,00 ............ 8 ............. 15:09:43
149,10 ............ 20 ............ 09:33:26
149,50 ............ 9 ............. 10:35:53
149,50 ............ 8 ............. 09:32:25
149,60 ............ 6 ............. 17:08:03
149,60 ............ 55 ............ 09:31:31
149,60 ............ 41 ............ 09:33:53
____________________________________________
149,90 ............ 148 ........... 17:05:50
149,95 ............ 500 ........... 09:32:04
150,00 ............ 90 ............ 10:44:13
150,00 ............ 93 ............ 12:36:59
150,00 ............ 35 ............ 09:30:02
150,00 ............ 150 ........... 11:16:17
150,00 ............ 30 ............ 09:30:08
150,00 ............ 10 ............ 09:30:21
150,00 ............ 70 ............ 15:51:30
150,00 ............ 182 ........... 09:30:15
____________________________________________
150,00 ............ 22 ............ 09:31:18
150,00 ............ 24 ............ 09:31:20
150,00 ............ 123 ........... 09:31:22
150,00 ............ 40 ............ 09:31:24
150,00 ............ 68 ............ 09:31:24
150,00 ............ 100 ........... 09:31:29
150,00 ............ 30 ............ 09:31:29
150,00 ............ 113 ........... 09:31:29
150,00 ............ 62 ............ 09:31:29
150,00 ............ 104 ........... 09:31:31
____________________________________________
150,00 ............ 870 ........... 09:31:31
150,00 ............ 65 ............ 09:31:33
150,00 ............ 4 ............. 09:31:37
150,00 ............ 140 ........... 09:31:37
150,00 ............ 150 ........... 09:31:43
150,00 ............ 14 ............ 09:31:45
150,00 ............ 59 ............ 09:31:46
150,00 ............ 83 ............ 09:31:46
150,00 ............ 80 ............ 09:31:48
150,00 ............ 67 ............ 09:31:52
____________________________________________
150,00 ............ 627 ........... 09:31:55
150,00 ............ 264 ........... 09:31:58
150,00 ............ 17 ............ 09:32:06
150,00 ............ 492 ........... 09:32:20
150,00 ............ 30 ............ 09:32:24
150,00 ............ 82 ............ 09:32:28
150,00 ............ 500 ........... 09:32:31
150,00 ............ 11 ............ 09:32:31
150,00 ............ 4 ............. 09:32:34
150,00 ............ 100 ........... 09:33:13
____________________________________________
150,00 ............ 109 ........... 14:46:11
150,00 ............ 207 ........... 16:14:35
150,60 ............ 40 ............ 09:31:30
151,00 ............ 116 ........... 09:31:20
151,00 ............ 160 ........... 09:32:26
151,40 ............ 19 ............ 10:19:17
151,80 ............ 8 ............. 09:32:25
152,00 ............ 6 ............. 17:08:04
152,10 ............ 25 ............ 09:30:46
152,30 ............ 40 ............ 12:53:35
____________________________________________
152,90 ............ 60 ............ 09:31:19
153,00 ............ 100 ........... 09:30:09
153,30 ............ 62 ............ 16:50:03
153,35 ............ 59 ............ 09:31:28
153,75 ............ 334 ........... 09:31:29
154,10 ............ 75 ............ 09:31:24
154,15 ............ 8 ............. 09:32:25
154,40 ............ 6 ............. 17:08:04
154,50 ............ 75 ............ 09:30:06
154,80 ............ 44 ............ 09:31:22
____________________________________________
155,00 ............ 121 ........... 12:47:52
155,00 ............ 7 ............. 10:40:38
155,00 ............ 2324 .......... 09:31:47
155,00 ............ 440 ........... 09:30:10
155,00 ............ 1185 .......... 08:30:09
155,10 ............ 20 ............ 09:33:26
155,30 ............ 6 ............. 17:08:04
155,30 ............ 40 ............ 09:31:30
156,00 ............ 25 ............ 14:22:32
156,00 ............ 28 ............ 16:30:37
____________________________________________
156,00 ............ 35 ............ 09:31:19
156,00 ............ 55 ............ 16:10:15
156,60 ............ 200 ........... 09:31:21
157,00 ............ 100 ........... 09:31:19
157,00 ............ 16 ............ 09:34:54
157,00 ............ 25 ............ 16:13:34
157,70 ............ 6 ............. 17:08:05
157,70 ............ 10 ............ 09:31:19
158,00 ............ 9 ............. 11:06:30
158,00 ............ 35 ............ 09:31:18
____________________________________________
158,00 ............ 115 ........... 09:31:19
158,00 ............ 20 ............ 09:31:27
158,65 ............ 15 ............ 09:33:28
158,70 ............ 15 ............ 09:30:07
159,00 ............ 392 ........... 09:30:17
159,00 ............ 85 ............ 09:31:19
159,00 ............ 200 ........... 09:31:34
159,25 ............ 8 ............. 09:33:45
159,50 ............ 9 ............. 09:31:56
160,00 ............ 67 ............ 09:30:06
____________________________________________
160,00 ............ 44 ............ 09:31:31
160,00 ............ 460 ........... 09:32:22
160,00 ............ 138 ........... 09:32:47
160,00 ............ 21 ............ 09:33:11
160,00 ............ 50 ............ 09:34:17
160,00 ............ 10 ............ 12:23:38
160,00 ............ 1000 .......... 16:10:16
160,00 ............ 56 ............ 08:30:14
160,10 ............ 6 ............. 17:08:05
160,85 ............ 20 ............ 15:29:41
____________________________________________
161,95 ............ 233 ........... 09:31:19
162,50 ............ 6 ............. 17:08:05
162,50 ............ 335 ........... 09:31:17
163,00 ............ 10 ............ 09:31:19
164,00 ............ 30 ............ 13:55:24
164,20 ............ 175 ........... 09:31:19
164,20 ............ 88 ............ 09:31:19
164,90 ............ 6 ............. 17:08:05
165,00 ............ 64 ............ 09:31:17
165,00 ............ 10 ............ 09:31:18
____________________________________________
165,00 ............ 1120 .......... 09:32:39
165,20 ............ 365 ........... 09:31:17
166,00 ............ 15 ............ 09:31:29
166,00 ............ 48 ............ 09:32:39
166,50 ............ 14 ............ 09:31:19
167,00 ............ 1000 .......... 09:32:38
167,30 ............ 6 ............. 17:08:06
168,00 ............ 13 ............ 10:38:06
168,70 ............ 486 ........... 09:30:00
168,90 ............ 9 ............. 09:31:18
____________________________________________
169,00 ............ 8 ............. 17:14:02
169,00 ............ 15 ............ 09:31:19
169,00 ............ 129 ........... 09:31:29
169,00 ............ 100 ........... 09:32:49
169,00 ............ 78 ............ 16:53:01
169,70 ............ 6 ............. 17:08:06
169,70 ............ 10 ............ 09:31:17
169,80 ............ 10 ............ 09:31:19
170,00 ............ 4 ............. 11:55:17
170,00 ............ 212 ........... 15:31:05
____________________________________________
170,00 ............ 560 ........... 09:31:18
170,00 ............ 118 ........... 09:31:19
170,00 ............ 86 ............ 09:31:19
170,00 ............ 35 ............ 09:31:27
170,00 ............ 90 ............ 09:31:46
171,00 ............ 40 ............ 09:30:23
171,00 ............ 50 ............ 09:31:19
172,00 ............ 500 ........... 09:32:38
172,00 ............ 500 ........... 09:32:38
172,00 ............ 1000 .......... 09:32:38
____________________________________________
172,10 ............ 6 ............. 17:08:06
172,10 ............ 110 ........... 09:31:29
172,50 ............ 20 ............ 09:31:17
172,50 ............ 150 ........... 09:31:18
172,80 ............ 6 ............. 17:08:06
173,90 ............ 31 ............ 09:31:18
175,00 ............ 14 ............ 10:39:19
175,00 ............ 8 ............. 17:14:02
175,00 ............ 25 ............ 09:31:35
175,00 ............ 2200 .......... 09:32:24
____________________________________________
175,00 ............ 36 ............ 09:33:12
175,50 ............ 138 ........... 09:30:01
175,50 ............ 11 ............ 09:33:08
175,80 ............ 28 ............ 09:31:17
176,00 ............ 260 ........... 14:44:18
176,00 ............ 250 ........... 09:31:28
176,00 ............ 130 ........... 09:31:55
176,50 ............ 20 ............ 09:31:17
176,50 ............ 80 ............ 09:31:17
177,00 ............ 100 ........... 09:30:10
____________________________________________
177,00 ............ 39 ............ 08:30:24
178,00 ............ 130 ........... 09:31:17
178,20 ............ 180 ........... 09:31:17
178,40 ............ 33 ............ 09:31:18
178,50 ............ 5 ............. 17:11:23
178,50 ............ 60 ............ 09:31:17
179,00 ............ 8 ............. 09:30:27
179,50 ............ 600 ........... 09:31:18
180,00 ............ 80 ............ 14:05:41
180,00 ............ 25 ............ 09:30:16
____________________________________________
180,00 ............ 15 ............ 09:42:46
180,00 ............ 99 ............ 09:30:10
180,00 ............ 37 ............ 09:30:14
180,00 ............ 90 ............ 11:59:09
180,00 ............ 180 ........... 09:30:13
180,00 ............ 73 ............ 09:31:10
180,00 ............ 42 ............ 09:31:20
180,00 ............ 45 ............ 09:32:15
180,00 ............ 150 ........... 08:30:11
180,00 ............ 2 ............. 08:30:03
____________________________________________
180,25 ............ 124 ........... 09:31:29
181,00 ............ 100 ........... 09:31:17
182,10 ............ 300 ........... 09:31:17
183,00 ............ 20 ............ 09:31:17
183,80 ............ 5 ............. 17:11:23
184,00 ............ 114 ........... 10:02:04
185,00 ............ 70 ............ 09:31:17
185,00 ............ 85 ............ 09:31:19
185,00 ............ 53 ............ 09:31:55
185,00 ............ 202 ........... 09:32:06
____________________________________________
185,00 ............ 110 ........... 09:32:26
185,90 ............ 100 ........... 09:31:17
187,20 ............ 5 ............. 17:11:23
188,00 ............ 116 ........... 09:30:09
188,00 ............ 5 ............. 15:04:54
188,20 ............ 20 ............ 09:31:17
188,50 ............ 20 ............ 09:31:17
189,00 ............ 8 ............. 17:14:01
189,00 ............ 700 ........... 09:30:10
189,00 ............ 300 ........... 09:31:17
____________________________________________
189,00 ............ 219 ........... 09:31:19
189,20 ............ 9 ............. 09:31:17
189,70 ............ 53 ............ 09:31:17
189,90 ............ 300 ........... 09:31:27
190,00 ............ 217 ........... 10:09:59
190,00 ............ 497 ........... 09:31:17
190,00 ............ 507 ........... 09:31:17
190,00 ............ 31 ............ 09:31:18
190,00 ............ 10 ............ 09:31:18
190,00 ............ 272 ........... 09:31:19
____________________________________________
190,00 ............ 245 ........... 09:31:20
190,00 ............ 19 ............ 09:32:24
190,00 ............ 227 ........... 09:32:44
190,00 ............ 40 ............ 09:30:03
191,70 ............ 65 ............ 09:31:17
192,00 ............ 11 ............ 09:31:19
192,00 ............ 720 ........... 10:42:13
192,00 ............ 126 ........... 15:14:51
192,40 ............ 5 ............. 17:11:23
193,00 ............ 9 ............. 09:31:17
____________________________________________
195,00 ............ 8 ............. 17:14:01
195,00 ............ 389 ........... 16:10:01
195,00 ............ 1412 .......... 09:31:04
195,00 ............ 8 ............. 09:31:10
195,00 ............ 155 ........... 09:31:15
195,00 ............ 70 ............ 09:31:15
195,00 ............ 26 ............ 09:31:17
195,00 ............ 121 ........... 12:46:46
195,30 ............ 100 ........... 09:31:17
195,50 ............ 9 ............. 09:31:17
____________________________________________
195,50 ............ 1030 .......... 09:31:50
195,70 ............ 6 ............. 17:11:23
195,70 ............ 965 ........... 09:32:03
196,40 ............ 1115 .......... 09:31:55
196,50 ............ 47 ............ 09:31:11
197,00 ............ 296 ........... 09:31:15
197,00 ............ 9 ............. 09:31:17
197,00 ............ 1000 .......... 09:32:04
197,50 ............ 895 ........... 09:31:50
197,70 ............ 950 ........... 09:31:53
____________________________________________
197,90 ............ 14 ............ 09:31:08
198,00 ............ 400 ........... 13:33:35
198,00 ............ 22 ............ 10:41:49
198,00 ............ 201 ........... 09:31:10
198,00 ............ 334 ........... 09:31:15
198,00 ............ 880 ........... 09:31:50
198,00 ............ 3271 .......... 09:35:36
198,50 ............ 154 ........... 09:31:15
198,80 ............ 9 ............. 09:31:15
199,00 ............ 160 ........... 09:31:03
____________________________________________
199,00 ............ 11 ............ 09:32:39
199,85 ............ 72 ............ 09:32:23
200,00 ............ 423 ........... 14:47:16
200,00 ............ 50 ............ 09:31:15
200,00 ............ 339 ........... 09:31:15
200,00 ............ 20 ............ 09:31:15
200,00 ............ 190 ........... 09:31:17
200,00 ............ 300 ........... 09:31:41
200,00 ............ 343 ........... 09:31:53
200,00 ............ 100 ........... 09:31:57
____________________________________________
200,00 ............ 45 ............ 09:32:17
200,00 ............ 216 ........... 09:32:21
200,00 ............ 606 ........... 09:32:21
200,00 ............ 525 ........... 09:32:25
200,00 ............ 18 ............ 09:32:59
200,00 ............ 9 ............. 09:33:53
200,00 ............ 60 ............ 09:30:04
200,00 ............ 5 ............. 11:43:44
200,10 ............ 10 ............ 09:31:03
200,40 ............ 1708 .......... 09:31:10
____________________________________________
200,90 ............ 6 ............. 17:11:23
201,00 ............ 178 ........... 09:32:19
201,10 ............ 13 ............ 09:30:27
205,10 ............ 595 ........... 09:30:18
206,00 ............ 6 ............. 17:11:24
206,00 ............ 10 ............ 09:31:03
208,00 ............ 369 ........... 09:31:05
210,00 ............ 380 ........... 09:30:59
210,00 ............ 15 ............ 09:31:04
210,00 ............ 7 ............. 09:31:17
____________________________________________
211,20 ............ 6 ............. 17:11:24
215,00 ............ 27 ............ 09:31:15
216,30 ............ 6 ............. 17:11:24
220,00 ............ 41 ............ 16:39:51
221,50 ............ 6 ............. 17:11:24
222,00 ............ 3 ............. 12:13:13
226,60 ............ 6 ............. 17:11:25
229,00 ............ 8 ............. 17:14:01
230,00 ............ 5 ............. 09:31:15
250,00 ............ 301 ........... 09:30:46
____________________________________________
250,00 ............ 1 ............. 09:31:15
280,00 ............ 4 ............. 09:31:14
300,00 ............ 350 ........... 09:31:29
300,00 ............ 1200 .......... 10:36:21
300,00 ............ 1200 .......... 10:36:23
300,00 ............ 600 ........... 14:33:51
300,00 ............ 600 ........... 10:13:46
300,00 ............ 300 ........... 16:50:18
300,00 ............ 300 ........... 16:50:25
300,00 ............ 300 ........... 16:50:27
____________________________________________
300,00 ............ 300 ........... 16:50:29
300,00 ............ 600 ........... 16:50:30
300,00 ............ 300 ........... 16:53:31
95000,00 .......... 10 ............ 14:52:20
125000,00 ......... 7 ............. 15:27:03
« powrót 


R E K L A M A