#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy stawki VAT powinny być w Polsce ujednolicone?
 
 PZU - wszystkie zlecenia sprzedaży z 15 min. opóźnieniem
   zobacz również wszystkie zlecenia kupna   
« powrót 
37,49 .......... 500 ........... 13:10:22
37,50 .......... 470 ........... 13:09:44
37,50 .......... 900 ........... 13:09:45
37,52 .......... 900 ........... 13:09:44
37,52 .......... 632 ........... 13:19:08
37,54 .......... 900 ........... 13:09:44
37,54 .......... 1599 .......... 13:19:12
37,55 .......... 6100 .......... 13:19:06
37,56 .......... 900 ........... 13:09:41
37,57 .......... 632 ........... 13:19:08
37,57 .......... 5856 .......... 13:19:09
_________________________________________
37,58 .......... 900 ........... 13:09:40
37,59 .......... 500 ........... 13:09:40
37,59 .......... 1500 .......... 13:19:06
37,60 .......... 1000 .......... 13:09:26
37,62 .......... 1000 .......... 13:09:24
37,62 .......... 9879 .......... 13:19:08
37,62 .......... 5850 .......... 13:19:08
37,62 .......... 6958 .......... 13:19:19
37,63 .......... 500 ........... 13:09:37
37,63 .......... 750 ........... 13:13:03
_________________________________________
37,63 .......... 6000 .......... 13:19:08
37,63 .......... 6001 .......... 13:19:08
37,65 .......... 400 ........... 13:19:17
37,66 .......... 500 ........... 13:08:55
37,66 .......... 2005 .......... 13:19:08
37,67 .......... 3000 .......... 13:10:32
37,68 .......... 500 ........... 12:58:19
37,68 .......... 1458 .......... 13:09:22
37,70 .......... 700 ........... 13:10:54
37,70 .......... 200 ........... 13:12:18
_________________________________________
37,70 .......... 1500 .......... 13:19:07
37,73 .......... 366 ........... 12:57:44
37,74 .......... 400 ........... 13:06:52
37,77 .......... 500 ........... 12:47:42
37,78 .......... 500 ........... 13:00:25
37,79 .......... 500 ........... 12:44:51
37,80 .......... 200 ........... 13:09:21
37,80 .......... 620 ........... 13:19:06
37,80 .......... 667 ........... 13:19:08
37,84 .......... 500 ........... 12:38:21
_________________________________________
37,84 .......... 800 ........... 13:19:25
37,88 .......... 400 ........... 12:36:12
37,96 .......... 400 ........... 12:36:16
37,97 .......... 500 ........... 12:32:17
37,98 .......... 500 ........... 12:25:49
38,01 .......... 1000 .......... 12:20:59
38,03 .......... 500 ........... 12:20:24
38,04 .......... 500 ........... 12:13:19
38,12 .......... 500 ........... 12:19:07
38,13 .......... 500 ........... 12:18:53
_________________________________________
38,15 .......... 400 ........... 12:29:51
38,16 .......... 500 ........... 12:12:10
38,17 .......... 100 ........... 13:19:07
38,18 .......... 500 ........... 13:18:35
38,19 .......... 500 ........... 12:15:33
38,20 .......... 100 ........... 12:22:04
38,22 .......... 48 ............ 13:15:51
38,25 .......... 20 ............ 11:46:43
38,25 .......... 500 ........... 11:51:07
38,28 .......... 500 ........... 11:45:07
_________________________________________
38,30 .......... 4000 .......... 13:00:12
38,34 .......... 1662 .......... 11:29:57
38,36 .......... 500 ........... 11:29:56
38,38 .......... 100 ........... 12:50:43
38,40 .......... 3000 .......... 13:02:04
38,45 .......... 2000 .......... 11:39:04
38,50 .......... 500 ........... 11:19:01
38,50 .......... 90 ............ 11:48:52
38,50 .......... 1000 .......... 12:42:18
38,52 .......... 191 ........... 13:18:58
_________________________________________
38,54 .......... 100 ........... 12:20:01
38,55 .......... 100 ........... 11:14:50
38,55 .......... 425 ........... 11:17:37
38,55 .......... 200 ........... 11:52:41
38,60 .......... 35 ............ 11:07:37
38,60 .......... 17103 ......... 11:09:34
38,60 .......... 30 ............ 11:35:46
38,60 .......... 200 ........... 11:35:58
38,61 .......... 250 ........... 12:37:10
38,62 .......... 10 ............ 11:06:26
_________________________________________
38,64 .......... 100 ........... 13:55:50
38,64 .......... 200 ........... 10:48:52
38,65 .......... 1000 .......... 10:50:25
38,66 .......... 32 ............ 10:53:32
38,68 .......... 10 ............ 10:33:39
38,68 .......... 45 ............ 11:07:24
38,70 .......... 50 ............ 15:04:54
38,70 .......... 133 ........... 11:05:55
38,70 .......... 34 ............ 11:08:45
38,70 .......... 100 ........... 11:58:20
_________________________________________
38,70 .......... 40 ............ 12:22:48
38,72 .......... 5000 .......... 12:00:14
38,75 .......... 34 ............ 12:12:08
38,77 .......... 41 ............ 14:36:39
38,78 .......... 3328 .......... 09:29:53
38,79 .......... 42 ............ 12:02:13
38,79 .......... 270 ........... 09:53:02
38,80 .......... 30 ............ 08:30:00
38,80 .......... 10 ............ 08:30:16
38,80 .......... 40 ............ 09:56:59
_________________________________________
38,80 .......... 70 ............ 11:28:13
38,81 .......... 25 ............ 12:19:57
38,83 .......... 833 ........... 11:08:30
38,85 .......... 200 ........... 08:30:05
38,89 .......... 20 ............ 16:54:53
38,89 .......... 500 ........... 08:56:42
38,90 .......... 400 ........... 14:51:13
38,90 .......... 1160 .......... 15:52:34
38,90 .......... 250 ........... 08:30:19
38,90 .......... 53 ............ 09:59:46
_________________________________________
38,90 .......... 38 ............ 11:08:52
38,90 .......... 361 ........... 11:38:20
38,91 .......... 202 ........... 10:35:57
38,94 .......... 500 ........... 16:55:41
38,95 .......... 46 ............ 11:49:10
38,95 .......... 24 ............ 10:28:14
38,98 .......... 500 ........... 08:57:06
38,98 .......... 62 ............ 11:12:13
38,99 .......... 27 ............ 12:51:35
39,00 .......... 800 ........... 10:18:49
_________________________________________
39,00 .......... 309 ........... 10:26:10
39,00 .......... 66 ............ 08:31:42
39,00 .......... 150 ........... 16:43:25
39,00 .......... 300 ........... 11:17:32
39,00 .......... 20 ............ 12:23:33
39,00 .......... 133 ........... 08:30:07
39,00 .......... 224 ........... 09:26:07
39,00 .......... 53 ............ 10:05:01
39,00 .......... 100 ........... 11:10:12
39,00 .......... 130 ........... 11:24:16
_________________________________________
39,03 .......... 54 ............ 08:30:06
39,05 .......... 100 ........... 14:33:01
39,06 .......... 60 ............ 11:00:21
39,10 .......... 41 ............ 08:30:05
39,10 .......... 500 ........... 08:30:16
39,15 .......... 1000 .......... 10:04:54
39,18 .......... 47 ............ 16:42:18
39,18 .......... 100 ........... 08:30:01
39,20 .......... 100 ........... 11:12:02
39,20 .......... 300 ........... 11:19:28
_________________________________________
39,21 .......... 21 ............ 15:09:07
39,22 .......... 100 ........... 11:22:12
39,25 .......... 30 ............ 08:30:02
39,26 .......... 441 ........... 08:30:09
39,27 .......... 500 ........... 16:54:15
39,29 .......... 500 ........... 12:15:06
39,29 .......... 50 ............ 09:59:41
39,30 .......... 250 ........... 15:45:44
39,30 .......... 275 ........... 09:56:19
39,32 .......... 150 ........... 08:30:04
_________________________________________
39,33 .......... 28 ............ 10:05:01
39,35 .......... 137 ........... 15:39:18
39,37 .......... 500 ........... 12:50:16
39,39 .......... 26 ............ 08:30:01
39,40 .......... 50 ............ 08:30:09
39,40 .......... 266 ........... 08:30:06
39,40 .......... 200 ........... 08:30:00
39,43 .......... 500 ........... 12:41:08
39,47 .......... 288 ........... 08:42:16
39,48 .......... 100 ........... 09:54:21
_________________________________________
39,49 .......... 500 ........... 13:33:26
39,49 .......... 950 ........... 08:30:02
39,49 .......... 50 ............ 10:11:37
39,50 .......... 900 ........... 12:05:36
39,50 .......... 32 ............ 08:30:01
39,50 .......... 460 ........... 08:30:23
39,50 .......... 500 ........... 14:56:52
39,50 .......... 38 ............ 08:30:04
39,50 .......... 124 ........... 08:30:05
39,50 .......... 30 ............ 08:30:06
_________________________________________
39,50 .......... 13 ............ 08:51:18
39,50 .......... 50 ............ 09:14:29
39,50 .......... 50 ............ 10:48:44
39,52 .......... 75 ............ 12:30:23
39,54 .......... 500 ........... 16:49:48
39,56 .......... 22 ............ 15:09:35
39,58 .......... 500 ........... 09:02:36
39,60 .......... 50 ............ 08:30:09
39,60 .......... 500 ........... 11:28:08
39,60 .......... 20 ............ 12:32:44
_________________________________________
39,60 .......... 200 ........... 08:42:02
39,61 .......... 500 ........... 10:45:10
39,63 .......... 500 ........... 16:43:01
39,70 .......... 500 ........... 10:38:12
39,70 .......... 387 ........... 11:36:38
39,70 .......... 1000 .......... 09:58:11
39,70 .......... 1015 .......... 10:40:08
39,70 .......... 413 ........... 10:42:48
39,72 .......... 140 ........... 09:06:32
39,72 .......... 239 ........... 09:42:58
_________________________________________
39,75 .......... 51 ............ 09:12:22
39,76 .......... 26 ............ 08:30:11
39,79 .......... 90 ............ 08:30:03
39,80 .......... 40 ............ 12:18:57
39,80 .......... 20 ............ 14:26:40
39,80 .......... 500 ........... 08:30:00
39,80 .......... 100 ........... 08:30:27
39,80 .......... 500 ........... 10:30:18
39,80 .......... 45 ............ 10:08:52
39,80 .......... 300 ........... 11:41:32
_________________________________________
39,81 .......... 250 ........... 11:49:29
39,82 .......... 500 ........... 09:50:19
39,84 .......... 21 ............ 10:17:43
39,90 .......... 40 ............ 08:30:01
39,90 .......... 35 ............ 08:30:12
39,90 .......... 70 ............ 08:54:42
39,90 .......... 395 ........... 09:48:00
39,90 .......... 230 ........... 14:20:16
39,90 .......... 500 ........... 08:30:29
39,91 .......... 45 ............ 12:59:22
_________________________________________
39,92 .......... 353 ........... 10:52:38
39,93 .......... 70 ............ 09:10:21
39,94 .......... 500 ........... 16:45:00
39,95 .......... 50 ............ 13:14:26
39,95 .......... 18 ............ 08:30:05
39,96 .......... 500 ........... 14:33:07
39,96 .......... 30 ............ 08:51:40
39,97 .......... 500 ........... 09:07:54
39,97 .......... 27 ............ 08:30:03
39,98 .......... 50 ............ 12:02:38
_________________________________________
39,98 .......... 49 ............ 12:04:20
39,98 .......... 500 ........... 10:30:26
39,98 .......... 100 ........... 09:54:35
39,98 .......... 60 ............ 11:06:03
39,99 .......... 500 ........... 09:07:46
39,99 .......... 27 ............ 16:40:15
39,99 .......... 4685 .......... 08:30:21
39,99 .......... 30 ............ 15:14:00
40,00 .......... 20 ............ 08:30:00
40,00 .......... 49 ............ 08:30:03
_________________________________________
40,00 .......... 150 ........... 12:52:56
40,00 .......... 200 ........... 13:00:31
40,00 .......... 45 ............ 16:51:42
40,00 .......... 45 ............ 11:12:02
40,00 .......... 43 ............ 16:56:42
40,00 .......... 450 ........... 10:53:38
40,00 .......... 500 ........... 15:28:32
40,00 .......... 1350 .......... 10:21:17
40,00 .......... 145 ........... 15:09:32
40,00 .......... 150 ........... 11:40:44
_________________________________________
40,00 .......... 32 ............ 14:16:18
40,00 .......... 35 ............ 14:36:49
40,00 .......... 66 ............ 15:05:57
40,00 .......... 7 ............. 08:48:49
40,00 .......... 20 ............ 12:23:19
40,00 .......... 25 ............ 13:58:22
40,00 .......... 269 ........... 16:14:43
40,00 .......... 6000 .......... 09:27:47
40,00 .......... 16 ............ 10:53:42
40,01 .......... 26 ............ 12:39:59
_________________________________________
40,10 .......... 25 ............ 09:38:28
40,10 .......... 125 ........... 09:17:55
40,15 .......... 500 ........... 09:07:10
40,16 .......... 34 ............ 11:09:28
40,18 .......... 100 ........... 09:54:52
40,20 .......... 200 ........... 11:49:23
40,20 .......... 100 ........... 08:30:02
40,25 .......... 20 ............ 10:18:35
40,25 .......... 343 ........... 11:44:37
40,30 .......... 30 ............ 08:30:03
_________________________________________
40,30 .......... 200 ........... 13:57:38
40,30 .......... 16 ............ 14:55:02
40,34 .......... 500 ........... 08:52:49
40,35 .......... 50 ............ 12:53:03
40,35 .......... 600 ........... 08:30:01
40,37 .......... 500 ........... 10:44:53
40,38 .......... 500 ........... 09:43:45
40,40 .......... 28 ............ 08:30:06
40,40 .......... 232 ........... 08:30:19
40,40 .......... 100 ........... 08:30:11
_________________________________________
40,40 .......... 500 ........... 10:24:33
40,40 .......... 43 ............ 09:56:12
40,42 .......... 32 ............ 09:44:51
40,43 .......... 500 ........... 09:19:53
40,43 .......... 27 ............ 11:23:14
40,48 .......... 100 ........... 09:55:16
40,50 .......... 200 ........... 08:30:22
40,50 .......... 51 ............ 08:30:06
40,50 .......... 25 ............ 15:11:46
40,50 .......... 53 ............ 10:48:18
_________________________________________
40,50 .......... 20 ............ 10:17:31
40,50 .......... 300 ........... 11:50:25
40,50 .......... 28 ............ 08:30:06
40,50 .......... 90 ............ 08:30:17
40,50 .......... 25 ............ 08:51:57
40,50 .......... 120 ........... 08:58:07
40,50 .......... 120 ........... 08:59:47
40,50 .......... 350 ........... 12:04:13
40,50 .......... 100 ........... 08:30:00
40,55 .......... 520 ........... 09:07:25
_________________________________________
40,59 .......... 50 ............ 08:30:00
40,59 .......... 41 ............ 10:33:00
40,63 .......... 500 ........... 12:42:25
40,65 .......... 500 ........... 09:02:16
40,65 .......... 26 ............ 08:30:06
40,69 .......... 40 ............ 14:42:23
40,69 .......... 43 ............ 09:19:49
40,70 .......... 500 ........... 09:16:36
40,70 .......... 500 ........... 15:14:19
40,72 .......... 46 ............ 14:00:50
_________________________________________
40,75 .......... 20 ............ 10:16:16
40,79 .......... 500 ........... 13:41:11
40,80 .......... 700 ........... 12:53:02
40,84 .......... 59 ............ 08:49:44
40,85 .......... 400 ........... 08:30:09
40,89 .......... 500 ........... 13:41:14
40,90 .......... 24 ............ 10:03:01
40,90 .......... 600 ........... 08:30:09
40,90 .......... 30 ............ 14:33:20
40,90 .......... 500 ........... 08:30:06
_________________________________________
40,95 .......... 14 ............ 10:56:27
40,95 .......... 29 ............ 10:10:50
40,95 .......... 65 ............ 13:22:17
40,95 .......... 45 ............ 11:09:50
40,96 .......... 38 ............ 11:09:21
40,98 .......... 500 ........... 16:55:47
40,98 .......... 100 ........... 11:46:33
40,98 .......... 200 ........... 08:30:04
40,98 .......... 100 ........... 09:55:44
40,99 .......... 119 ........... 09:21:28
_________________________________________
41,00 .......... 20 ............ 12:26:23
41,00 .......... 26 ............ 09:55:27
41,00 .......... 300 ........... 10:42:09
41,00 .......... 30 ............ 16:53:15
41,00 .......... 300 ........... 08:30:07
41,00 .......... 50 ............ 08:30:09
41,00 .......... 1000 .......... 09:02:50
41,00 .......... 250 ........... 11:00:48
41,00 .......... 38 ............ 16:23:29
41,00 .......... 15 ............ 14:48:51
_________________________________________
41,00 .......... 55 ............ 15:07:13
41,00 .......... 50 ............ 08:30:07
41,00 .......... 505 ........... 13:58:05
41,00 .......... 500 ........... 08:43:40
41,00 .......... 70 ............ 13:40:05
41,00 .......... 33 ............ 08:30:06
41,00 .......... 1100 .......... 13:00:56
41,00 .......... 228 ........... 08:30:03
41,00 .......... 35 ............ 15:28:55
41,00 .......... 200 ........... 08:30:08
_________________________________________
41,00 .......... 2390 .......... 08:30:14
41,00 .......... 200 ........... 10:25:48
41,05 .......... 40 ............ 14:19:05
41,10 .......... 100 ........... 10:18:40
41,11 .......... 100 ........... 12:32:32
41,15 .......... 102 ........... 09:08:58
41,20 .......... 198 ........... 08:35:44
41,20 .......... 2340 .......... 10:49:19
41,20 .......... 300 ........... 09:07:32
41,21 .......... 19 ............ 16:21:36
_________________________________________
41,25 .......... 20 ............ 10:12:12
41,28 .......... 55 ............ 16:05:25
41,28 .......... 40 ............ 09:23:17
41,28 .......... 400 ........... 13:08:31
41,29 .......... 500 ........... 14:07:11
41,30 .......... 24 ............ 16:52:08
41,30 .......... 50 ............ 08:30:50
41,31 .......... 58 ............ 08:50:09
41,35 .......... 600 ........... 13:08:09
41,39 .......... 500 ........... 14:07:14
_________________________________________
41,40 .......... 19 ............ 16:27:32
41,41 .......... 50 ............ 09:24:13
41,43 .......... 100 ........... 08:30:04
41,44 .......... 500 ........... 10:31:31
41,44 .......... 40 ............ 13:55:58
41,45 .......... 80 ............ 11:18:18
41,47 .......... 500 ........... 16:49:33
41,47 .......... 873 ........... 13:11:51
41,48 .......... 40 ............ 11:22:40
41,49 .......... 500 ........... 10:12:52
_________________________________________
41,49 .......... 1400 .......... 10:33:38
41,50 .......... 42 ............ 09:26:04
41,50 .......... 50 ............ 09:02:35
41,50 .......... 53 ............ 12:20:36
41,50 .......... 253 ........... 08:30:06
41,50 .......... 300 ........... 12:16:32
41,50 .......... 20 ............ 10:07:11
41,50 .......... 20 ............ 08:30:13
41,51 .......... 118 ........... 16:30:59
41,51 .......... 16 ............ 09:51:27
_________________________________________
41,52 .......... 100 ........... 13:19:08
41,53 .......... 1151 .......... 10:20:05
41,55 .......... 100 ........... 10:05:22
41,56 .......... 500 ........... 10:12:48
41,56 .......... 26 ............ 11:02:02
41,60 .......... 500 ........... 11:24:41
41,64 .......... 500 ........... 10:08:59
41,70 .......... 19 ............ 13:06:30
41,70 .......... 37 ............ 12:49:41
41,75 .......... 20 ............ 10:06:08
_________________________________________
41,80 .......... 200 ........... 12:46:25
41,80 .......... 12 ............ 15:08:52
41,81 .......... 62 ............ 09:45:27
41,82 .......... 43 ............ 09:07:45
41,85 .......... 25 ............ 08:30:17
41,85 .......... 900 ........... 10:59:30
41,88 .......... 40 ............ 16:27:24
41,89 .......... 500 ........... 08:45:37
41,90 .......... 2000 .......... 08:30:13
41,95 .......... 1150 .......... 11:01:59
_________________________________________
41,95 .......... 100 ........... 09:24:17
41,98 .......... 45 ............ 15:32:17
41,99 .......... 500 ........... 09:29:05
42,00 .......... 38 ............ 12:23:05
42,00 .......... 40 ............ 14:32:45
42,00 .......... 100 ........... 09:28:22
42,00 .......... 52 ............ 09:54:40
42,00 .......... 55 ............ 10:54:48
42,00 .......... 250 ........... 08:35:17
42,00 .......... 104 ........... 09:27:19
_________________________________________
42,00 .......... 351 ........... 08:30:06
42,00 .......... 42 ............ 16:24:57
42,00 .......... 20 ............ 10:04:14
42,00 .......... 65 ............ 08:30:08
42,00 .......... 700 ........... 16:10:40
42,00 .......... 360 ........... 15:54:47
42,00 .......... 42 ............ 08:30:24
42,00 .......... 90 ............ 13:33:34
42,00 .......... 2378 .......... 13:48:06
42,00 .......... 10 ............ 14:44:06
_________________________________________
42,00 .......... 1118 .......... 08:30:10
42,00 .......... 125 ........... 08:30:25
42,02 .......... 56 ............ 10:58:31
42,04 .......... 25 ............ 16:12:22
42,07 .......... 25 ............ 16:35:27
42,17 .......... 500 ........... 12:42:08
42,18 .......... 250 ........... 08:30:09
42,21 .......... 70 ............ 08:30:04
42,23 .......... 72 ............ 08:30:06
42,24 .......... 100 ........... 08:30:39
_________________________________________
42,25 .......... 20 ............ 16:15:42
42,25 .......... 50 ............ 08:30:06
42,28 .......... 40 ............ 08:54:34
42,29 .......... 1 ............. 10:53:16
42,30 .......... 200 ........... 14:12:17
42,32 .......... 53 ............ 10:59:02
42,32 .......... 62 ............ 11:11:25
42,35 .......... 150 ........... 14:10:11
42,40 .......... 38 ............ 08:30:03
42,40 .......... 50 ............ 10:45:59
_________________________________________
42,40 .......... 20 ............ 08:30:08
42,41 .......... 100 ........... 10:03:37
42,44 .......... 3790 .......... 16:02:07
42,45 .......... 150 ........... 16:06:52
42,45 .......... 100 ........... 08:30:02
42,45 .......... 500 ........... 08:30:11
42,48 .......... 40 ............ 08:54:48
42,49 .......... 500 ........... 16:53:14
42,50 .......... 20 ............ 09:13:44
42,50 .......... 50 ............ 08:32:13
_________________________________________
42,50 .......... 254 ........... 12:39:43
42,50 .......... 70 ............ 09:12:01
42,50 .......... 500 ........... 08:30:17
42,50 .......... 60 ............ 16:35:02
42,50 .......... 300 ........... 11:16:15
42,50 .......... 100 ........... 09:13:13
42,55 .......... 30 ............ 14:53:10
42,62 .......... 100 ........... 09:19:40
42,65 .......... 43 ............ 08:30:02
42,68 .......... 40 ............ 08:55:23
_________________________________________
42,69 .......... 2150 .......... 08:30:06
42,70 .......... 260 ........... 12:00:09
42,72 .......... 25 ............ 10:10:02
42,75 .......... 20 ............ 14:19:56
42,75 .......... 100 ........... 16:43:37
42,80 .......... 60 ............ 10:22:48
42,85 .......... 25 ............ 12:10:30
42,85 .......... 100 ........... 09:05:34
42,85 .......... 33 ............ 09:56:51
42,85 .......... 26 ............ 15:58:46
_________________________________________
42,87 .......... 36 ............ 08:30:08
42,88 .......... 40 ............ 08:55:36
42,90 .......... 72 ............ 11:30:46
42,90 .......... 57 ............ 16:11:16
42,90 .......... 30 ............ 14:56:45
42,90 .......... 600 ........... 13:23:07
42,90 .......... 450 ........... 13:36:06
42,95 .......... 46 ............ 08:30:14
42,95 .......... 50 ............ 09:42:23
42,95 .......... 50 ............ 14:49:09
_________________________________________
42,96 .......... 25 ............ 12:42:42
42,96 .......... 40 ............ 16:34:58
42,97 .......... 250 ........... 13:24:52
42,97 .......... 45 ............ 11:53:08
42,98 .......... 34 ............ 14:21:16
42,99 .......... 500 ........... 08:57:06
43,00 .......... 500 ........... 11:39:20
43,00 .......... 20 ............ 13:02:35
43,00 .......... 38 ............ 09:36:21
43,00 .......... 100 ........... 14:22:38
_________________________________________
43,00 .......... 2500 .......... 08:30:05
43,00 .......... 860 ........... 09:38:23
43,00 .......... 125 ........... 12:09:00
43,00 .......... 130 ........... 08:30:03
43,00 .......... 20 ............ 11:48:27
43,00 .......... 200 ........... 09:29:38
43,00 .......... 50 ............ 14:50:14
43,00 .......... 329 ........... 15:15:50
43,00 .......... 47 ............ 08:30:24
43,00 .......... 200 ........... 09:56:06
_________________________________________
43,00 .......... 699 ........... 08:30:08
43,00 .......... 50 ............ 08:30:11
43,00 .......... 77 ............ 08:30:07
43,00 .......... 4221 .......... 08:30:08
43,00 .......... 1622 .......... 08:30:08
43,00 .......... 100 ........... 08:30:17
43,00 .......... 10 ............ 09:07:03
43,00 .......... 200 ........... 08:30:28
43,00 .......... 560 ........... 11:48:15
43,00 .......... 40 ............ 08:30:10
_________________________________________
43,00 .......... 315 ........... 08:30:09
43,00 .......... 600 ........... 10:39:20
43,05 .......... 25 ............ 08:30:12
43,06 .......... 14 ............ 12:09:26
43,09 .......... 500 ........... 08:57:03
43,10 .......... 1000 .......... 09:47:49
43,10 .......... 60 ............ 08:30:05
43,15 .......... 25 ............ 08:30:12
43,17 .......... 24 ............ 16:30:48
43,19 .......... 50 ............ 09:43:40
_________________________________________
43,20 .......... 500 ........... 11:02:08
43,20 .......... 65 ............ 10:58:24
43,21 .......... 50 ............ 12:17:01
43,25 .......... 20 ............ 12:59:14
43,31 .......... 200 ........... 13:53:29
43,37 .......... 42 ............ 11:51:22
43,39 .......... 40 ............ 08:30:01
43,40 .......... 50 ............ 12:34:05
43,40 .......... 100 ........... 08:30:00
43,45 .......... 50 ............ 12:08:21
_________________________________________
43,45 .......... 22 ............ 10:21:02
43,49 .......... 40 ............ 15:23:04
43,49 .......... 155 ........... 10:58:47
43,50 .......... 20 ............ 16:20:26
43,50 .......... 130 ........... 08:30:12
43,50 .......... 20 ............ 09:18:31
43,50 .......... 37 ............ 14:02:07
43,50 .......... 500 ........... 11:45:19
43,50 .......... 100 ........... 08:30:00
43,50 .......... 200 ........... 08:45:23
_________________________________________
43,50 .......... 100 ........... 09:14:11
43,56 .......... 500 ........... 16:13:23
43,59 .......... 40 ............ 15:23:20
43,60 .......... 300 ........... 09:33:31
43,60 .......... 500 ........... 11:25:23
43,65 .......... 60 ............ 09:33:07
43,65 .......... 33 ............ 14:55:51
43,69 .......... 40 ............ 15:24:10
43,70 .......... 19 ............ 11:47:22
43,70 .......... 250 ........... 16:49:14
_________________________________________
43,70 .......... 32 ............ 16:59:30
43,74 .......... 47 ............ 08:30:07
43,75 .......... 20 ............ 09:04:13
43,75 .......... 145 ........... 09:25:56
43,77 .......... 100 ........... 13:03:59
43,78 .......... 100 ........... 08:30:54
43,79 .......... 2850 .......... 08:30:08
43,80 .......... 26 ............ 11:46:16
43,80 .......... 50 ............ 14:53:14
43,83 .......... 1025 .......... 14:55:25
_________________________________________
43,88 .......... 157 ........... 10:19:35
43,89 .......... 500 ........... 14:50:13
43,90 .......... 506 ........... 09:50:01
43,90 .......... 200 ........... 10:08:08
43,90 .......... 100 ........... 14:00:09
43,92 .......... 500 ........... 14:50:08
43,92 .......... 24 ............ 10:50:30
43,93 .......... 100 ........... 08:53:27
43,94 .......... 500 ........... 10:24:55
43,94 .......... 100 ........... 09:16:42
_________________________________________
43,95 .......... 45 ............ 08:30:19
43,95 .......... 50 ............ 15:42:20
43,95 .......... 100 ........... 11:16:59
43,99 .......... 500 ........... 09:00:39
43,99 .......... 100 ........... 10:16:14
44,00 .......... 15 ............ 12:54:45
44,00 .......... 10 ............ 08:30:01
44,00 .......... 20 ............ 14:30:02
44,00 .......... 344 ........... 12:27:12
44,00 .......... 166 ........... 08:30:11
_________________________________________
44,00 .......... 37 ............ 10:58:58
44,00 .......... 133 ........... 11:07:40
44,00 .......... 42 ............ 15:09:15
44,00 .......... 2889 .......... 16:48:29
44,00 .......... 120 ........... 09:28:52
44,00 .......... 175 ........... 08:30:07
44,00 .......... 20 ............ 09:50:53
44,00 .......... 50 ............ 08:30:07
44,00 .......... 300 ........... 09:36:33
44,00 .......... 730 ........... 10:29:24
_________________________________________
44,00 .......... 300 ........... 08:30:08
44,00 .......... 300 ........... 08:30:08
44,00 .......... 25 ............ 08:54:32
44,05 .......... 453 ........... 13:27:58
44,05 .......... 100 ........... 09:17:35
44,05 .......... 100 ........... 11:17:20
44,07 .......... 500 ........... 09:00:42
44,08 .......... 110 ........... 13:03:02
44,10 .......... 50 ............ 08:30:08
44,16 .......... 500 ........... 09:13:01
_________________________________________
44,18 .......... 39 ............ 09:24:12
44,20 .......... 118 ........... 10:32:50
44,20 .......... 20 ............ 08:30:04
44,20 .......... 15 ............ 08:30:16
44,20 .......... 500 ........... 12:37:45
44,20 .......... 280 ........... 12:45:24
44,24 .......... 500 ........... 09:36:44
44,25 .......... 24 ............ 15:18:37
44,25 .......... 16 ............ 13:26:35
44,25 .......... 20 ............ 09:15:21
_________________________________________
44,25 .......... 300 ........... 11:38:22
44,28 .......... 120 ........... 11:42:32
44,30 .......... 500 ........... 15:00:30
44,30 .......... 26 ............ 10:07:09
44,30 .......... 564 ........... 12:03:26
44,36 .......... 250 ........... 08:30:18
44,37 .......... 500 ........... 17:01:07
44,38 .......... 119 ........... 12:45:32
44,40 .......... 50 ............ 09:10:20
44,40 .......... 26 ............ 08:30:02
_________________________________________
44,42 .......... 100 ........... 09:57:19
44,45 .......... 100 ........... 17:52:54
44,45 .......... 49 ............ 08:30:05
44,45 .......... 15 ............ 08:30:22
44,48 .......... 200 ........... 16:51:45
44,49 .......... 500 ........... 16:47:03
44,50 .......... 20 ............ 10:48:21
44,50 .......... 31 ............ 17:18:35
44,50 .......... 100 ........... 17:46:32
44,50 .......... 298 ........... 16:34:11
_________________________________________
44,50 .......... 36 ............ 10:45:45
44,50 .......... 40 ............ 11:21:34
44,50 .......... 40 ............ 16:58:20
44,50 .......... 600 ........... 09:48:44
44,50 .......... 50 ............ 08:30:04
44,50 .......... 500 ........... 08:30:04
44,51 .......... 28 ............ 11:54:19
44,52 .......... 100 ........... 17:54:11
44,52 .......... 100 ........... 09:30:01
44,53 .......... 50 ............ 08:30:09
_________________________________________
44,54 .......... 200 ........... 16:53:13
44,55 .......... 100 ........... 16:59:03
44,58 .......... 100 ........... 17:54:44
44,59 .......... 35 ............ 09:30:01
44,59 .......... 500 ........... 16:46:57
44,59 .......... 50 ............ 15:41:09
44,60 .......... 300 ........... 15:01:17
44,60 .......... 84 ............ 11:28:23
44,60 .......... 80 ............ 11:53:31
44,60 .......... 141 ........... 13:40:11
_________________________________________
44,68 .......... 35 ............ 08:30:01
44,68 .......... 200 ........... 16:55:53
44,69 .......... 500 ........... 16:46:54
44,70 .......... 200 ........... 09:30:11
44,70 .......... 100 ........... 17:47:02
44,70 .......... 60 ............ 10:58:58
44,75 .......... 20 ............ 10:46:06
44,79 .......... 500 ........... 16:46:50
44,80 .......... 56 ............ 14:50:51
44,80 .......... 50 ............ 11:01:53
_________________________________________
44,80 .......... 20 ............ 11:04:41
44,80 .......... 100 ........... 17:47:18
44,80 .......... 25 ............ 08:30:04
44,80 .......... 310 ........... 09:39:22
44,80 .......... 200 ........... 14:56:06
44,82 .......... 100 ........... 14:26:26
44,84 .......... 35 ............ 15:52:15
44,88 .......... 50 ............ 11:46:35
44,89 .......... 500 ........... 16:46:48
44,90 .......... 510 ........... 09:30:16
_________________________________________
44,90 .......... 45 ............ 09:48:06
44,90 .......... 428 ........... 10:22:40
44,90 .......... 1350 .......... 13:55:54
44,90 .......... 100 ........... 16:00:43
44,90 .......... 100 ........... 16:01:34
44,90 .......... 300 ........... 16:02:08
44,90 .......... 460 ........... 10:54:00
44,90 .......... 53 ............ 12:28:25
44,90 .......... 2540 .......... 09:26:41
44,90 .......... 3262 .......... 10:07:09
_________________________________________
44,90 .......... 62 ............ 09:39:13
44,91 .......... 20 ............ 17:47:38
44,94 .......... 100 ........... 16:58:20
44,95 .......... 45 ............ 10:27:30
44,95 .......... 20 ............ 11:13:34
44,95 .......... 15 ............ 10:22:14
44,95 .......... 150 ........... 08:30:14
44,97 .......... 500 ........... 11:32:34
44,98 .......... 20 ............ 17:24:13
44,98 .......... 100 ........... 15:53:25
_________________________________________
44,98 .......... 30 ............ 14:47:56
44,98 .......... 100 ........... 09:52:37
44,98 .......... 110 ........... 08:30:02
44,98 .......... 40 ............ 16:27:55
44,99 .......... 500 ........... 11:28:46
44,99 .......... 500 ........... 16:46:45
44,99 .......... 28 ............ 15:42:40
44,99 .......... 500 ........... 09:21:13
44,99 .......... 395 ........... 13:49:53
44,99 .......... 700 ........... 12:34:12
_________________________________________
45,00 .......... 381 ........... 11:46:19
45,00 .......... 807 ........... 12:09:34
45,00 .......... 481 ........... 12:10:54
45,00 .......... 80 ............ 17:20:05
45,00 .......... 20 ............ 11:05:22
45,00 .......... 20 ............ 09:30:04
45,00 .......... 559 ........... 12:13:01
45,00 .......... 58 ............ 11:00:11
45,00 .......... 60 ............ 08:32:31
45,00 .......... 300 ........... 11:12:49
_________________________________________
45,00 .......... 440 ........... 14:19:50
45,00 .......... 35 ............ 11:49:56
45,00 .......... 292 ........... 13:10:20
45,00 .......... 300 ........... 13:26:35
45,00 .......... 36 ............ 10:44:43
45,00 .......... 40 ............ 11:41:26
45,00 .......... 1410 .......... 10:39:12
45,00 .......... 600 ........... 14:27:31
45,00 .......... 300 ........... 08:30:13
45,00 .......... 122 ........... 15:25:53
_________________________________________
45,00 .......... 4 ............. 08:30:01
45,00 .......... 80 ............ 08:30:05
45,00 .......... 40 ............ 08:30:08
45,00 .......... 30 ............ 14:36:10
45,00 .......... 50 ............ 12:38:35
45,00 .......... 110 ........... 15:16:24
45,00 .......... 300 ........... 13:13:01
45,00 .......... 5 ............. 08:30:05
45,00 .......... 212 ........... 10:02:55
45,00 .......... 400 ........... 11:55:17
_________________________________________
45,00 .......... 773 ........... 16:03:46
45,00 .......... 49 ............ 12:07:55
45,00 .......... 40 ............ 08:30:05
45,00 .......... 28 ............ 09:17:18
45,00 .......... 1000 .......... 08:30:31
45,04 .......... 500 ........... 11:18:58
45,07 .......... 90 ............ 11:19:46
45,08 .......... 20 ............ 09:34:50
45,10 .......... 47 ............ 15:26:53
45,10 .......... 31 ............ 08:30:05
_________________________________________
45,10 .......... 90 ............ 08:30:11
45,11 .......... 500 ........... 11:15:56
45,15 .......... 25 ............ 09:30:00
45,19 .......... 50 ............ 13:52:24
45,19 .......... 35 ............ 10:02:02
45,19 .......... 445 ........... 10:29:01
45,20 .......... 225 ........... 12:29:28
45,20 .......... 2450 .......... 10:12:41
45,23 .......... 500 ........... 11:14:19
45,23 .......... 25 ............ 17:00:08
_________________________________________
45,25 .......... 50 ............ 09:30:04
45,25 .......... 20 ............ 09:06:32
45,30 .......... 190 ........... 09:30:09
45,30 .......... 37 ............ 12:06:40
45,32 .......... 26 ............ 08:30:02
45,32 .......... 733 ........... 10:56:28
45,38 .......... 100 ........... 14:12:13
45,40 .......... 23 ............ 16:50:25
45,40 .......... 40 ............ 14:07:32
45,40 .......... 25 ............ 17:13:37
_________________________________________
45,40 .......... 20 ............ 13:03:56
45,45 .......... 25 ............ 09:30:08
45,45 .......... 80 ............ 10:20:20
45,47 .......... 100 ........... 09:30:00
45,48 .......... 500 ........... 14:15:40
45,49 .......... 50 ............ 13:51:33
45,49 .......... 115 ........... 13:59:47
45,50 .......... 15 ............ 16:43:06
45,50 .......... 20 ............ 09:30:10
45,50 .......... 35 ............ 10:29:29
_________________________________________
45,50 .......... 2500 .......... 12:36:03
45,50 .......... 680 ........... 12:46:44
45,50 .......... 50 ............ 16:31:01
45,50 .......... 200 ........... 12:46:12
45,50 .......... 8 ............. 14:49:04
45,50 .......... 782 ........... 08:30:01
45,50 .......... 35 ............ 16:28:33
45,50 .......... 20 ............ 16:17:43
45,50 .......... 25 ............ 08:30:02
45,50 .......... 50 ............ 10:45:19
_________________________________________
45,54 .......... 24 ............ 08:30:09
45,55 .......... 500 ........... 12:33:33
45,55 .......... 260 ........... 14:41:22
45,57 .......... 500 ........... 12:51:43
45,60 .......... 27 ............ 12:47:39
45,62 .......... 57 ............ 10:25:21
45,68 .......... 32 ............ 13:38:51
45,69 .......... 50 ............ 17:36:16
45,70 .......... 75 ............ 15:45:18
45,70 .......... 140 ........... 08:30:07
_________________________________________
45,70 .......... 60 ............ 15:36:32
45,75 .......... 144 ........... 08:30:22
45,75 .......... 20 ............ 09:57:28
45,76 .......... 56 ............ 17:34:16
45,76 .......... 316 ........... 09:43:43
45,77 .......... 32 ............ 12:35:38
45,80 .......... 80 ............ 08:30:00
45,80 .......... 36 ............ 08:30:10
45,80 .......... 22 ............ 09:27:45
45,84 .......... 20 ............ 11:10:09
_________________________________________
45,85 .......... 100 ........... 17:22:43
45,86 .......... 100 ........... 10:04:12
45,90 .......... 438 ........... 10:01:31
45,90 .......... 28 ............ 16:47:14
45,90 .......... 40 ............ 11:44:37
45,90 .......... 30 ............ 17:29:29
45,90 .......... 31 ............ 08:30:03
45,90 .......... 100 ........... 08:57:56
45,90 .......... 28 ............ 13:54:50
45,90 .......... 27 ............ 15:01:55
_________________________________________
45,95 .......... 42 ............ 13:43:04
45,95 .......... 400 ........... 09:30:21
45,95 .......... 60 ............ 09:30:08
45,95 .......... 100 ........... 12:44:20
45,98 .......... 100 ........... 09:42:37
45,99 .......... 120 ........... 10:33:23
46,00 .......... 115 ........... 16:15:21
46,00 .......... 20 ............ 11:49:04
  46,00 .......... 35 ............ 10:31:45
46,00 .......... 300 ........... 09:30:12
_________________________________________
46,00 .......... 50 ............ 10:57:59
46,00 .......... 100 ........... 09:30:03
46,00 .......... 17 ............ 15:37:03
46,00 .......... 2253 .......... 09:30:01
46,00 .......... 570 ........... 08:30:01
46,00 .......... 52 ............ 08:30:06
46,00 .......... 47 ............ 10:10:35
46,00 .......... 40 ............ 16:25:23
46,00 .......... 80 ............ 08:30:10
46,00 .......... 10880 ......... 08:57:39
_________________________________________
46,00 .......... 70 ............ 08:30:03
46,00 .......... 63 ............ 10:18:25
46,00 .......... 40 ............ 10:11:36
46,00 .......... 175 ........... 10:50:27
46,00 .......... 138 ........... 08:30:48
46,00 .......... 45 ............ 08:30:11
46,00 .......... 70 ............ 09:01:35
46,00 .......... 500 ........... 08:30:02
46,00 .......... 59 ............ 08:30:05
46,08 .......... 100 ........... 09:43:08
_________________________________________
46,15 .......... 19 ............ 09:30:01
46,18 .......... 100 ........... 16:29:31
46,19 .......... 500 ........... 11:27:48
46,20 .......... 110 ........... 11:12:59
46,20 .......... 200 ........... 17:33:47
46,20 .......... 50 ............ 09:30:01
46,20 .......... 20 ............ 15:06:49
46,20 .......... 50 ............ 15:44:48
46,20 .......... 50 ............ 11:37:18
46,20 .......... 28 ............ 12:49:44
_________________________________________
46,20 .......... 78 ............ 08:30:02
46,23 .......... 20 ............ 17:00:55
46,25 .......... 100 ........... 14:55:09
46,26 .......... 30 ............ 15:03:20
46,28 .......... 100 ........... 16:29:19
46,30 .......... 690 ........... 15:39:09
46,30 .......... 570 ........... 16:49:38
46,32 .......... 500 ........... 10:51:17
46,33 .......... 100 ........... 10:12:57
46,35 .......... 105 ........... 10:27:38
_________________________________________
46,37 .......... 100 ........... 10:12:10
46,38 .......... 100 ........... 16:28:40
46,39 .......... 500 ........... 10:00:44
46,40 .......... 139 ........... 09:35:23
46,40 .......... 100 ........... 12:21:51
46,45 .......... 100 ........... 10:11:38
46,45 .......... 31 ............ 13:17:12
46,48 .......... 100 ........... 13:18:04
46,49 .......... 500 ........... 10:02:36
46,50 .......... 20 ............ 11:30:46
_________________________________________
46,50 .......... 20 ............ 15:29:19
46,50 .......... 56 ............ 16:35:03
46,50 .......... 35 ............ 13:37:00
46,50 .......... 1500 .......... 09:30:11
46,50 .......... 100 ........... 13:33:19
46,50 .......... 100 ........... 12:10:42
46,50 .......... 30 ............ 11:32:04
46,50 .......... 253 ........... 12:10:17
46,54 .......... 23 ............ 13:25:44
46,55 .......... 100 ........... 13:17:33
_________________________________________
46,56 .......... 13 ............ 14:22:42
46,58 .......... 100 ........... 13:20:07
46,58 .......... 100 ........... 13:17:04
46,65 .......... 100 ........... 16:56:48
46,65 .......... 220 ........... 08:30:13
46,68 .......... 500 ........... 17:40:58
46,68 .......... 100 ........... 15:54:03
46,70 .......... 29 ............ 09:35:33
46,70 .......... 50 ............ 09:30:02
46,70 .......... 20 ............ 15:10:46
_________________________________________
46,70 .......... 1000 .......... 08:30:13
46,74 .......... 4200 .......... 08:30:04
46,75 .......... 100 ........... 15:51:53
46,77 .......... 33 ............ 14:07:31
46,78 .......... 100 ........... 15:34:58
46,78 .......... 70 ............ 15:57:17
46,79 .......... 50 ............ 08:59:00
46,80 .......... 500 ........... 17:13:38
46,80 .......... 50 ............ 09:35:26
46,80 .......... 100 ........... 10:24:04
_________________________________________
46,80 .......... 2100 .......... 16:24:29
46,80 .......... 617 ........... 12:19:28
46,80 .......... 36 ............ 14:29:04
46,81 .......... 100 ........... 09:30:01
46,84 .......... 100 ........... 15:27:26
46,84 .......... 3 ............. 11:04:22
46,84 .......... 934 ........... 12:43:10
46,85 .......... 200 ........... 13:09:48
46,85 .......... 500 ........... 08:30:20
46,85 .......... 100 ........... 08:30:07
_________________________________________
46,88 .......... 100 ........... 15:26:46
46,90 .......... 170 ........... 09:30:00
46,90 .......... 108 ........... 09:30:00
46,90 .......... 200 ........... 09:30:06
46,90 .......... 25 ............ 14:46:57
46,90 .......... 580 ........... 14:59:01
46,90 .......... 152 ........... 16:05:37
46,93 .......... 100 ........... 13:18:32
46,94 .......... 500 ........... 14:23:01
46,95 .......... 50 ............ 10:36:34
_________________________________________
46,95 .......... 100 ........... 13:19:16
46,95 .......... 3000 .......... 09:33:53
46,95 .......... 100 ........... 13:34:49
46,95 .......... 100 ........... 10:26:34
46,98 .......... 30 ............ 13:11:42
46,98 .......... 100 ........... 13:15:21
46,98 .......... 35 ............ 09:30:08
46,98 .......... 150 ........... 13:55:22
46,98 .......... 1000 .......... 09:30:12
46,98 .......... 185 ........... 11:02:32
_________________________________________
46,98 .......... 2025 .......... 12:31:47
46,99 .......... 200 ........... 13:14:32
46,99 .......... 200 ........... 12:45:09
46,99 .......... 700 ........... 12:07:26
47,00 .......... 34 ............ 16:36:37
47,00 .......... 200 ........... 17:36:00
47,00 .......... 43 ............ 10:22:28
47,00 .......... 50 ............ 09:30:17
47,00 .......... 300 ........... 10:56:45
47,00 .......... 50 ............ 17:37:14
_________________________________________
47,00 .......... 50 ............ 10:51:02
47,00 .......... 25 ............ 17:57:25
47,00 .......... 200 ........... 09:30:03
47,00 .......... 50 ............ 15:05:49
47,00 .......... 150 ........... 17:38:21
47,00 .......... 500 ........... 15:43:11
47,00 .......... 550 ........... 15:34:07
47,00 .......... 100 ........... 14:08:06
47,00 .......... 300 ........... 09:30:05
47,00 .......... 33 ............ 11:47:46
_________________________________________
47,00 .......... 200 ........... 16:01:12
47,00 .......... 1400 .......... 12:46:45
47,00 .......... 3170 .......... 09:30:01
47,00 .......... 2830 .......... 15:08:21
47,00 .......... 6000 .......... 13:45:45
47,00 .......... 300 ........... 08:30:13
47,00 .......... 50 ............ 08:30:08
47,00 .......... 300 ........... 12:38:01
47,00 .......... 40 ............ 10:13:27
47,00 .......... 70 ............ 09:03:04
_________________________________________
47,00 .......... 95 ............ 11:08:51
47,00 .......... 436 ........... 16:54:07
47,00 .......... 420 ........... 08:49:56
47,00 .......... 110 ........... 08:30:01
47,01 .......... 500 ........... 14:20:43
47,03 .......... 100 ........... 14:07:54
47,04 .......... 33 ............ 14:11:50
47,05 .......... 20 ............ 15:23:59
47,05 .......... 1000 .......... 14:59:35
47,06 .......... 500 ........... 14:07:17
_________________________________________
47,08 .......... 100 ........... 11:15:37
47,08 .......... 20 ............ 12:52:45
47,09 .......... 100 ........... 10:33:36
47,10 .......... 20 ............ 10:06:32
47,11 .......... 500 ........... 13:41:58
47,12 .......... 100 ........... 11:22:07
47,12 .......... 150 ........... 10:11:30
47,12 .......... 3811 .......... 14:38:13
47,13 .......... 100 ........... 14:07:04
47,14 .......... 500 ........... 13:06:01
_________________________________________
47,14 .......... 1170 .......... 10:25:27
47,14 .......... 1330 .......... 10:43:41
47,14 .......... 2080 .......... 09:33:39
47,15 .......... 99 ............ 09:30:07
47,15 .......... 55 ............ 09:30:11
47,15 .......... 500 ........... 08:30:20
47,15 .......... 463 ........... 09:15:36
47,16 .......... 500 ........... 13:18:13
47,18 .......... 100 ........... 10:32:58
47,20 .......... 50 ............ 17:31:14
_________________________________________
47,20 .......... 200 ........... 09:30:13
47,20 .......... 50 ............ 10:48:29
47,20 .......... 20 ............ 08:30:07
47,20 .......... 219 ........... 11:41:13
47,20 .......... 176 ........... 08:30:17
47,22 .......... 11 ............ 15:55:52
47,23 .......... 500 ........... 12:47:29
47,23 .......... 100 ........... 10:05:39
47,24 .......... 44 ............ 09:30:09
47,25 .......... 100 ........... 08:30:07
_________________________________________
47,25 .......... 600 ........... 13:17:54
47,26 .......... 500 ........... 12:36:04
47,26 .......... 100 ........... 13:09:31
47,28 .......... 500 ........... 12:36:18
47,29 .......... 70 ............ 17:22:44
47,30 .......... 500 ........... 10:02:55
47,30 .......... 100 ........... 12:45:18
47,30 .......... 245 ........... 09:30:09
47,30 .......... 152 ........... 08:30:12
47,32 .......... 100 ........... 15:58:44
_________________________________________
47,33 .......... 500 ........... 10:00:32
47,35 .......... 280 ........... 09:30:09
47,38 .......... 100 ........... 15:57:50
47,39 .......... 500 ........... 10:01:04
47,40 .......... 431 ........... 09:30:55
47,40 .......... 200 ........... 12:58:12
47,40 .......... 890 ........... 10:55:19
47,42 .......... 100 ........... 17:43:01
47,43 .......... 31 ............ 14:00:05
47,44 .......... 100 ........... 09:30:01
_________________________________________
47,44 .......... 50 ............ 09:33:47
47,44 .......... 50 ............ 09:33:47
47,45 .......... 100 ........... 09:30:11
47,46 .......... 100 ........... 09:30:11
47,47 .......... 500 ........... 10:02:51
47,48 .......... 36 ............ 10:35:26
47,48 .......... 1000 .......... 09:30:39
47,50 .......... 34 ............ 09:59:16
47,50 .......... 20 ............ 12:19:34
47,50 .......... 7 ............. 09:30:01
_________________________________________
47,50 .......... 100 ........... 12:44:27
47,50 .......... 60 ............ 13:13:57
47,50 .......... 1000 .......... 16:17:56
47,50 .......... 300 ........... 17:17:46
47,50 .......... 30 ............ 13:52:43
47,50 .......... 200 ........... 09:30:01
47,50 .......... 340 ........... 16:50:42
47,50 .......... 3200 .......... 08:30:00
47,50 .......... 110 ........... 15:45:23
47,52 .......... 100 ........... 09:33:39
_________________________________________
47,54 .......... 100 ........... 09:30:11
47,58 .......... 100 ........... 09:30:11
47,59 .......... 500 ........... 09:56:53
47,60 .......... 350 ........... 09:34:15
47,60 .......... 27 ............ 12:47:59
47,60 .......... 400 ........... 17:34:35
47,62 .......... 250 ........... 15:41:14
47,64 .......... 100 ........... 09:30:11
47,67 .......... 100 ........... 09:30:11
47,68 .......... 35 ............ 09:30:08
_________________________________________
47,69 .......... 40 ............ 12:26:16
47,69 .......... 500 ........... 09:56:59
47,70 .......... 27 ............ 12:15:31
47,72 .......... 200 ........... 09:30:04
47,74 .......... 9767 .......... 09:45:17
47,75 .......... 100 ........... 09:30:11
47,75 .......... 1504 .......... 12:56:00
47,76 .......... 100 ........... 09:30:11
47,76 .......... 22 ............ 10:09:37
47,77 .......... 100 ........... 09:50:06
_________________________________________
47,78 .......... 1520 .......... 14:26:01
47,80 .......... 181 ........... 09:30:54
47,80 .......... 200 ........... 12:00:47
47,80 .......... 100 ........... 09:30:01
47,80 .......... 240 ........... 15:57:50
47,84 .......... 100 ........... 16:41:52
47,87 .......... 250 ........... 09:30:05
47,88 .......... 100 ........... 16:40:59
47,88 .......... 35 ............ 17:43:58
47,89 .......... 41 ............ 09:30:13
_________________________________________
47,89 .......... 250 ........... 09:30:04
47,90 .......... 35 ............ 09:30:00
47,90 .......... 870 ........... 17:15:52
47,90 .......... 20 ............ 09:30:00
47,90 .......... 700 ........... 09:33:13
47,90 .......... 620 ........... 09:33:32
47,90 .......... 30 ............ 09:35:10
47,90 .......... 35 ............ 08:30:14
47,90 .......... 60 ............ 08:30:06
47,91 .......... 100 ........... 09:30:01
_________________________________________
47,94 .......... 100 ........... 16:39:33
47,95 .......... 31 ............ 15:48:31
47,96 .......... 100 ........... 09:50:23
47,97 .......... 34 ............ 17:53:16
47,98 .......... 100 ........... 16:38:45
47,98 .......... 200 ........... 09:30:10
47,98 .......... 36 ............ 10:36:13
47,98 .......... 35 ............ 09:30:08
47,98 .......... 50 ............ 13:29:46
48,00 .......... 33 ............ 10:03:44
_________________________________________
48,00 .......... 20 ............ 12:20:00
48,00 .......... 62 ............ 13:20:25
48,00 .......... 300 ........... 15:33:00
48,00 .......... 60 ............ 14:49:40
48,00 .......... 100 ........... 16:29:46
48,00 .......... 10 ............ 15:48:12
48,00 .......... 30 ............ 12:30:34
48,00 .......... 100 ........... 17:45:03
48,00 .......... 20 ............ 11:37:54
48,00 .......... 4878 .......... 09:30:04
_________________________________________
48,00 .......... 100 ........... 09:30:01
48,00 .......... 630 ........... 09:30:25
48,00 .......... 10 ............ 10:28:10
48,00 .......... 210 ........... 09:33:30
48,00 .......... 360 ........... 09:33:34
48,00 .......... 360 ........... 09:33:34
48,00 .......... 100 ........... 09:33:37
48,00 .......... 300 ........... 09:33:39
48,00 .......... 230 ........... 09:33:43
48,00 .......... 290 ........... 09:35:17
_________________________________________
48,00 .......... 1000 .......... 12:39:15
48,00 .......... 455 ........... 09:30:14
48,00 .......... 433 ........... 11:15:36
48,00 .......... 530 ........... 10:37:51
48,00 .......... 1000 .......... 14:28:35
48,00 .......... 300 ........... 09:30:33
48,00 .......... 44 ............ 09:30:11
48,00 .......... 2 ............. 15:51:44
48,00 .......... 300 ........... 14:51:33
48,00 .......... 600 ........... 08:30:21
_________________________________________
48,00 .......... 95 ............ 08:49:34
48,00 .......... 17 ............ 14:33:52
48,00 .......... 350 ........... 14:02:38
48,00 .......... 250 ........... 10:59:44
48,00 .......... 40 ............ 10:15:48
48,00 .......... 282 ........... 11:49:11
48,00 .......... 450 ........... 15:04:41
48,03 .......... 3157 .......... 14:38:47
48,03 .......... 95 ............ 16:33:14
48,04 .......... 100 ........... 16:36:28
_________________________________________
48,08 .......... 100 ........... 16:35:34
48,10 .......... 50 ............ 09:33:29
48,10 .......... 250 ........... 16:33:05
48,10 .......... 100 ........... 08:30:05
48,14 .......... 100 ........... 16:34:11
48,15 .......... 80 ............ 16:36:10
48,15 .......... 100 ........... 10:27:01
48,17 .......... 34 ............ 13:57:33
48,18 .......... 100 ........... 16:33:28
48,20 .......... 200 ........... 12:41:34
_________________________________________
48,20 .......... 100 ........... 09:30:04
48,20 .......... 275 ........... 12:04:42
48,23 .......... 20 ............ 16:41:15
48,24 .......... 100 ........... 16:32:49
48,24 .......... 1200 .......... 14:59:57
48,28 .......... 100 ........... 16:31:56
48,29 .......... 52 ............ 09:33:18
48,34 .......... 100 ........... 16:30:33
48,37 .......... 100 ........... 16:25:23
48,40 .......... 150 ........... 14:36:47
_________________________________________
48,44 .......... 100 ........... 16:23:32
48,48 .......... 100 ........... 16:22:45
48,50 .......... 33 ............ 10:05:07
48,50 .......... 35 ............ 10:29:30
48,50 .......... 20 ............ 12:20:14
48,50 .......... 29 ............ 09:30:06
48,50 .......... 710 ........... 09:30:10
48,50 .......... 257 ........... 09:30:03
48,50 .......... 400 ........... 10:28:30
48,50 .......... 100 ........... 09:30:01
_________________________________________
48,50 .......... 735 ........... 15:05:26
48,50 .......... 100 ........... 09:33:40
48,50 .......... 23 ............ 10:21:11
48,50 .......... 1250 .......... 15:48:02
48,50 .......... 155 ........... 08:30:11
48,50 .......... 1547 .......... 08:30:24
48,54 .......... 100 ........... 16:21:28
48,55 .......... 103 ........... 09:30:08
48,58 .......... 100 ........... 16:20:25
48,58 .......... 35 ............ 09:30:08
_________________________________________
48,60 .......... 476 ........... 11:36:52
48,60 .......... 250 ........... 11:48:26
48,60 .......... 100 ........... 09:30:02
48,60 .......... 50 ............ 09:35:11
48,64 .......... 100 ........... 16:19:06
48,67 .......... 480 ........... 09:30:01
48,67 .......... 3350 .......... 11:16:37
48,68 .......... 100 ........... 16:18:24
48,69 .......... 110 ........... 10:18:25
48,70 .......... 137 ........... 14:31:54
_________________________________________
48,70 .......... 23 ............ 15:47:46
48,70 .......... 100 ........... 16:19:03
48,70 .......... 23 ............ 08:30:07
48,74 .......... 100 ........... 16:17:12
48,75 .......... 27 ............ 09:32:52
48,75 .......... 100 ........... 09:33:32
48,75 .......... 100 ........... 09:53:29
48,78 .......... 100 ........... 16:16:39
48,80 .......... 1000 .......... 09:30:04
48,80 .......... 40 ............ 12:30:29
_________________________________________
48,80 .......... 50 ............ 11:08:33
48,80 .......... 100 ........... 09:30:02
48,80 .......... 700 ........... 10:53:36
48,80 .......... 50 ............ 09:30:13
48,80 .......... 1810 .......... 12:50:03
48,84 .......... 100 ........... 16:15:47
48,84 .......... 15 ............ 13:40:30
48,87 .......... 41 ............ 12:00:42
48,88 .......... 100 ........... 16:14:53
48,88 .......... 35 ............ 17:46:14
_________________________________________
48,88 .......... 200 ........... 09:34:57
48,90 .......... 380 ........... 11:21:05
48,94 .......... 100 ........... 16:14:06
48,95 .......... 100 ........... 16:10:22
48,95 .......... 40 ............ 09:30:06
48,95 .......... 1000 .......... 09:35:22
48,98 .......... 100 ........... 16:09:01
48,98 .......... 35 ............ 09:30:08
48,98 .......... 1000 .......... 11:48:14
48,99 .......... 60 ............ 09:30:26
_________________________________________
48,99 .......... 30 ............ 09:33:23
49,00 .......... 33 ............ 10:08:52
49,00 .......... 210 ........... 09:41:51
49,00 .......... 300 ........... 14:16:16
49,00 .......... 98 ............ 09:36:11
49,00 .......... 1000 .......... 11:20:51
49,00 .......... 200 ........... 12:56:27
49,00 .......... 20 ............ 14:25:21
49,00 .......... 77 ............ 16:49:26
49,00 .......... 1000 .......... 09:30:03
_________________________________________
49,00 .......... 1546 .......... 10:41:22
49,00 .......... 2072 .......... 10:42:37
49,00 .......... 40 ............ 12:31:22
49,00 .......... 198 ........... 09:30:03
49,00 .......... 100 ........... 09:30:10
49,00 .......... 50 ............ 11:42:57
49,00 .......... 200 ........... 09:33:28
49,00 .......... 212 ........... 09:33:39
49,00 .......... 1500 .......... 09:34:20
49,00 .......... 4000 .......... 14:23:57
_________________________________________
49,00 .......... 732 ........... 14:46:40
49,00 .......... 110 ........... 15:29:17
49,00 .......... 100 ........... 09:30:04
49,00 .......... 22 ............ 09:43:16
49,00 .......... 1000 .......... 13:51:11
49,00 .......... 50 ............ 12:48:41
49,00 .......... 2005 .......... 11:03:23
49,00 .......... 45 ............ 11:36:43
49,00 .......... 40 ............ 10:18:15
49,00 .......... 210 ........... 16:32:24
_________________________________________
49,00 .......... 885 ........... 09:42:08
49,01 .......... 21 ............ 10:09:37
49,04 .......... 100 ........... 16:06:47
49,04 .......... 195 ........... 11:35:02
49,08 .......... 20 ............ 09:53:06
49,08 .......... 100 ........... 16:05:42
49,10 .......... 320 ........... 10:57:39
49,10 .......... 500 ........... 11:49:18
49,10 .......... 50 ............ 09:30:06
49,10 .......... 297 ........... 17:07:44
_________________________________________
49,10 .......... 23740 ......... 09:35:37
49,10 .......... 290 ........... 09:30:13
49,10 .......... 40 ............ 16:49:57
49,14 .......... 100 ........... 16:04:06
49,15 .......... 36 ............ 09:33:28
49,18 .......... 100 ........... 16:00:32
49,20 .......... 20 ............ 11:19:08
49,20 .......... 1000 .......... 09:30:04
49,20 .......... 123 ........... 16:50:21
49,24 .......... 100 ........... 15:58:59
_________________________________________
49,28 .......... 100 ........... 15:57:49
49,30 .......... 1000 .......... 09:30:04
49,32 .......... 100 ........... 15:59:23
49,38 .......... 100 ........... 15:56:24
49,40 .......... 25 ............ 09:30:08
49,40 .......... 1000 .......... 09:30:04
49,40 .......... 1265 .......... 13:53:37
49,44 .......... 100 ........... 15:55:48
49,45 .......... 60 ............ 09:30:29
49,46 .......... 50 ............ 09:30:29
_________________________________________
49,47 .......... 50 ............ 09:30:29
49,48 .......... 100 ........... 15:55:06
49,48 .......... 50 ............ 09:30:28
49,49 .......... 50 ............ 09:30:28
49,49 .......... 981 ........... 09:33:14
49,50 .......... 33 ............ 10:10:05
49,50 .......... 7 ............. 10:45:42
49,50 .......... 20 ............ 14:25:37
49,50 .......... 1990 .......... 14:36:43
49,50 .......... 3014 .......... 14:42:03
_________________________________________
49,50 .......... 50 ............ 09:30:20
49,50 .......... 100 ........... 12:30:32
49,50 .......... 100 ........... 09:30:10
49,50 .......... 288 ........... 10:36:30
49,50 .......... 100 ........... 15:15:49
49,50 .......... 500 ........... 12:49:20
49,50 .......... 348 ........... 11:43:47
49,50 .......... 790 ........... 09:30:04
49,50 .......... 60 ............ 08:30:06
49,50 .......... 457 ........... 08:30:06
_________________________________________
49,51 .......... 142 ........... 11:48:01
49,51 .......... 100 ........... 15:34:14
49,54 .......... 100 ........... 15:54:21
49,55 .......... 100 ........... 12:49:50
49,58 .......... 100 ........... 15:37:52
49,58 .......... 35 ............ 09:30:08
49,59 .......... 1500 .......... 09:35:22
49,60 .......... 100 ........... 13:52:51
49,60 .......... 110 ........... 09:33:13
49,64 .......... 100 ........... 15:36:49
_________________________________________
49,65 .......... 300 ........... 09:33:10
49,66 .......... 200 ........... 09:30:01
49,67 .......... 175 ........... 09:30:21
49,68 .......... 100 ........... 15:36:06
49,74 .......... 100 ........... 15:35:12
49,78 .......... 100 ........... 15:34:00
49,80 .......... 100 ........... 11:59:21
49,80 .......... 40 ............ 12:30:30
49,80 .......... 21 ............ 08:30:09
49,80 .......... 42 ............ 14:52:55
_________________________________________
49,80 .......... 1455 .......... 10:39:09
49,80 .......... 2150 .......... 12:01:53
49,80 .......... 700 ........... 08:30:04
49,84 .......... 100 ........... 15:32:39
49,88 .......... 100 ........... 15:31:38
49,88 .......... 33 ............ 13:08:01
49,88 .......... 56 ............ 08:30:13
49,89 .......... 87 ............ 16:39:30
49,90 .......... 200 ........... 13:36:17
49,90 .......... 20 ............ 09:42:47
_________________________________________
49,90 .......... 50 ............ 12:12:25
49,90 .......... 35 ............ 09:33:13
49,90 .......... 65 ............ 15:51:43
49,90 .......... 330 ........... 10:22:38
49,90 .......... 200 ........... 12:04:56
49,94 .......... 100 ........... 15:29:14
49,95 .......... 600 ........... 09:30:03
49,95 .......... 100 ........... 10:22:22
49,95 .......... 203 ........... 09:34:03
49,96 .......... 100 ........... 15:28:13
_________________________________________
49,97 .......... 2777 .......... 09:30:08
49,97 .......... 25 ............ 14:25:23
49,98 .......... 50 ............ 10:35:25
49,98 .......... 30 ............ 09:30:26
49,98 .......... 56 ............ 17:36:54
49,98 .......... 35 ............ 09:30:09
49,98 .......... 1000 .......... 09:35:23
49,98 .......... 50 ............ 13:29:47
49,98 .......... 50 ............ 10:48:39
49,99 .......... 200 ........... 13:01:11
_________________________________________
49,99 .......... 1000 .......... 09:30:01
49,99 .......... 100 ........... 09:32:23
49,99 .......... 42 ............ 09:30:07
50,00 .......... 32 ............ 10:16:26
50,00 .......... 219 ........... 14:36:04
50,00 .......... 1750 .......... 12:18:51
50,00 .......... 110 ........... 09:30:18
50,00 .......... 350 ........... 12:26:41
50,00 .......... 500 ........... 15:52:02
50,00 .......... 877 ........... 09:30:16
_________________________________________
50,00 .......... 300 ........... 14:19:06
50,00 .......... 500 ........... 11:28:15
50,00 .......... 100 ........... 13:04:36
50,00 .......... 1050 .......... 17:34:38
50,00 .......... 20 ............ 14:25:55
50,00 .......... 20 ............ 09:30:07
50,00 .......... 18 ............ 14:57:40
50,00 .......... 250 ........... 09:30:01
50,00 .......... 250 ........... 09:30:05
50,00 .......... 400 ........... 11:44:02
_________________________________________
50,00 .......... 30 ............ 17:35:35
50,00 .......... 770 ........... 11:01:36
50,00 .......... 500 ........... 10:08:39
50,00 .......... 46 ............ 13:04:50
50,00 .......... 16 ............ 15:04:44
50,00 .......... 1000 .......... 09:30:04
50,00 .......... 200 ........... 09:30:04
50,00 .......... 980 ........... 11:15:16
50,00 .......... 300 ........... 13:14:44
50,00 .......... 50 ............ 15:15:57
_________________________________________
50,00 .......... 10 ............ 09:31:55
50,00 .......... 1170 .......... 09:32:12
50,00 .......... 300 ........... 09:32:12
50,00 .......... 200 ........... 09:33:03
50,00 .......... 310 ........... 09:33:12
50,00 .......... 800 ........... 09:33:28
50,00 .......... 500 ........... 09:33:43
50,00 .......... 210 ........... 09:33:45
50,00 .......... 2000 .......... 09:33:48
50,00 .......... 1060 .......... 09:33:58
_________________________________________
50,00 .......... 153 ........... 09:34:04
50,00 .......... 1180 .......... 09:34:17
50,00 .......... 250 ........... 09:34:17
50,00 .......... 700 ........... 09:34:20
50,00 .......... 150 ........... 09:34:40
50,00 .......... 1000 .......... 09:35:31
50,00 .......... 230 ........... 10:39:16
50,00 .......... 400 ........... 16:02:22
50,00 .......... 3 ............. 11:19:46
50,00 .......... 27 ............ 14:33:36
_________________________________________
50,00 .......... 18 ............ 12:22:23
50,00 .......... 600 ........... 09:30:13
50,00 .......... 3000 .......... 11:23:13
50,00 .......... 396 ........... 15:02:07
50,00 .......... 45 ............ 13:27:31
50,00 .......... 200 ........... 08:30:05
50,00 .......... 75 ............ 08:30:23
50,00 .......... 40 ............ 10:20:29
50,00 .......... 100 ........... 12:58:32
50,00 .......... 150 ........... 12:22:53
_________________________________________
50,00 .......... 2000 .......... 11:04:25
50,00 .......... 102 ........... 08:30:09
50,00 .......... 640 ........... 08:30:01
50,00 .......... 100 ........... 11:47:35
50,00 .......... 100 ........... 08:30:19
50,00 .......... 100 ........... 16:15:26
50,00 .......... 100 ........... 16:15:28
50,04 .......... 100 ........... 15:26:11
50,08 .......... 100 ........... 15:24:57
50,10 .......... 2293 .......... 14:36:37
_________________________________________
50,10 .......... 100 ........... 11:43:26
50,14 .......... 100 ........... 15:24:21
50,18 .......... 100 ........... 15:23:24
50,18 .......... 102 ........... 17:47:42
50,18 .......... 35 ............ 09:30:09
50,20 .......... 100 ........... 11:43:27
50,20 .......... 16 ............ 09:30:04
50,20 .......... 100 ........... 09:33:15
50,24 .......... 100 ........... 15:22:16
50,24 .......... 21 ............ 10:09:37
_________________________________________
50,24 .......... 200 ........... 09:30:00
50,28 .......... 100 ........... 15:21:00
50,34 .......... 100 ........... 14:58:09
50,38 .......... 100 ........... 14:57:32
50,38 .......... 35 ............ 09:30:09
50,40 .......... 100 ........... 11:43:27
50,40 .......... 100 ........... 17:07:41
50,44 .......... 100 ........... 14:53:47
50,44 .......... 144 ........... 09:32:41
50,48 .......... 100 ........... 14:54:49
_________________________________________
50,50 .......... 600 ........... 09:30:03
50,50 .......... 400 ........... 09:33:10
50,50 .......... 121 ........... 12:38:18
50,50 .......... 57 ............ 15:19:18
50,54 .......... 100 ........... 14:50:41
50,58 .......... 100 ........... 14:49:52
50,58 .......... 35 ............ 09:30:09
50,64 .......... 100 ........... 14:48:21
50,68 .......... 100 ........... 14:47:08
50,74 .......... 100 ........... 14:45:17
_________________________________________
50,78 .......... 100 ........... 14:44:23
50,78 .......... 35 ............ 09:30:09
50,80 .......... 37 ............ 16:32:45
50,80 .......... 100 ........... 11:43:27
50,80 .......... 40 ............ 12:30:31
50,84 .......... 100 ........... 14:22:34
50,88 .......... 100 ........... 14:19:10
50,90 .......... 65 ............ 09:32:45
50,90 .......... 150 ........... 09:32:55
50,94 .......... 100 ........... 14:16:44
_________________________________________
50,98 .......... 100 ........... 14:15:05
50,98 .......... 35 ............ 09:30:09
51,00 .......... 147 ........... 10:11:08
51,00 .......... 420 ........... 09:30:07
51,00 .......... 180 ........... 09:30:09
51,00 .......... 78 ............ 09:30:06
51,00 .......... 30 ............ 10:52:45
51,00 .......... 80 ............ 11:50:38
51,00 .......... 30 ............ 09:32:43
51,00 .......... 200 ........... 09:33:10
_________________________________________
51,00 .......... 50 ............ 09:33:39
51,00 .......... 500 ........... 09:35:02
51,00 .......... 200 ........... 09:35:09
51,00 .......... 3002 .......... 10:05:01
51,00 .......... 133 ........... 13:14:51
51,00 .......... 24 ............ 08:30:09
51,00 .......... 83 ............ 13:28:33
51,00 .......... 420 ........... 12:16:40
51,02 .......... 41 ............ 09:30:09
51,04 .......... 100 ........... 14:12:23
_________________________________________
51,04 .......... 1302 .......... 09:33:42
51,04 .......... 100 ........... 09:35:08
51,08 .......... 100 ........... 14:10:08
51,10 .......... 90 ............ 10:52:39
51,14 .......... 100 ........... 14:09:10
51,18 .......... 100 ........... 14:07:31
51,20 .......... 100 ........... 11:43:27
51,20 .......... 37 ............ 09:30:08
51,20 .......... 691 ........... 11:33:54
51,24 .......... 100 ........... 14:05:29
_________________________________________
51,28 .......... 100 ........... 14:04:34
51,28 .......... 2070 .......... 13:51:40
51,34 .......... 100 ........... 13:59:34
51,38 .......... 100 ........... 13:59:00
51,40 .......... 70 ............ 12:14:35
51,42 .......... 47 ............ 09:46:20
51,44 .......... 100 ........... 13:58:06
51,46 .......... 20 ............ 10:29:13
51,48 .......... 100 ........... 13:57:15
51,50 .......... 300 ........... 13:55:23
_________________________________________
51,50 .......... 970 ........... 10:17:38
51,50 .......... 542 ........... 09:30:21
51,50 .......... 1084 .......... 08:30:12
51,54 .......... 100 ........... 13:56:26
51,58 .......... 100 ........... 13:55:26
51,60 .......... 100 ........... 11:43:27
51,64 .......... 100 ........... 13:54:20
51,68 .......... 100 ........... 13:53:01
51,70 .......... 50 ............ 15:49:05
51,74 .......... 100 ........... 13:51:08
_________________________________________
51,78 .......... 100 ........... 13:50:29
51,80 .......... 300 ........... 09:30:09
51,84 .......... 100 ........... 13:48:15
51,88 .......... 100 ........... 13:46:26
51,88 .......... 33 ............ 13:08:02
51,94 .......... 100 ........... 13:45:48
51,98 .......... 100 ........... 13:44:01
51,98 .......... 50 ............ 13:29:47
52,00 .......... 550 ........... 11:30:52
52,00 .......... 100 ........... 11:43:28
_________________________________________
52,00 .......... 11 ............ 12:48:23
52,00 .......... 1000 .......... 09:30:02
52,00 .......... 250 ........... 09:33:14
52,00 .......... 44 ............ 10:25:23
52,00 .......... 1300 .......... 16:27:12
52,00 .......... 20 ............ 11:18:25
52,00 .......... 288 ........... 08:37:04
52,04 .......... 100 ........... 13:43:18
52,08 .......... 100 ........... 13:42:32
52,10 .......... 200 ........... 09:30:03
_________________________________________
52,12 .......... 100 ........... 13:41:49
52,18 .......... 100 ........... 13:40:58
52,18 .......... 11 ............ 11:19:40
52,24 .......... 100 ........... 13:40:22
52,28 .......... 100 ........... 13:38:55
52,30 .......... 48 ............ 08:30:27
52,34 .......... 100 ........... 13:38:21
52,38 .......... 100 ........... 13:37:38
52,44 .......... 100 ........... 13:17:46
52,46 .......... 20 ............ 10:29:13
_________________________________________
52,48 .......... 100 ........... 13:17:07
52,50 .......... 100 ........... 11:43:28
52,50 .......... 23 ............ 12:17:57
52,50 .......... 1000 .......... 17:21:35
52,50 .......... 1000 .......... 08:30:06
52,54 .......... 100 ........... 13:16:35
52,58 .......... 100 ........... 13:15:56
52,64 .......... 100 ........... 13:14:55
52,68 .......... 100 ........... 13:14:07
52,70 .......... 170 ........... 14:36:31
_________________________________________
52,70 .......... 218 ........... 09:30:01
52,70 .......... 30 ............ 09:30:04
52,74 .......... 100 ........... 13:13:14
52,78 .......... 100 ........... 13:11:54
52,84 .......... 100 ........... 13:11:03
52,88 .......... 100 ........... 13:10:13
52,90 .......... 200 ........... 09:33:05
52,94 .......... 100 ........... 12:38:53
53,00 .......... 240 ........... 09:30:13
53,00 .......... 130 ........... 09:30:21
_________________________________________
53,00 .......... 100 ........... 11:43:28
53,00 .......... 32 ............ 16:40:31
53,10 .......... 230 ........... 14:34:18
53,10 .......... 1300 .......... 09:30:00
53,40 .......... 4504 .......... 12:47:54
53,46 .......... 20 ............ 10:29:13
53,50 .......... 113 ........... 12:13:21
53,54 .......... 100 ........... 08:30:24
53,70 .......... 150 ........... 13:41:00
54,00 .......... 140 ........... 14:34:44
_________________________________________
54,00 .......... 200 ........... 14:35:40
54,00 .......... 99 ............ 09:30:01
54,00 .......... 200 ........... 10:39:51
54,10 .......... 220 ........... 14:36:59
54,50 .......... 50 ............ 14:43:42
54,50 .......... 100 ........... 12:02:37
54,70 .......... 400 ........... 09:30:04
54,80 .......... 1100 .......... 12:50:34
54,90 .......... 150 ........... 13:38:09
54,90 .......... 1000 .......... 09:30:07
_________________________________________
54,90 .......... 1000 .......... 09:32:12
54,96 .......... 100 ........... 09:34:10
54,98 .......... 50 ............ 13:29:48
55,00 .......... 30 ............ 10:32:20
55,00 .......... 15 ............ 09:30:17
55,00 .......... 367 ........... 12:02:16
55,00 .......... 300 ........... 13:07:28
55,00 .......... 40 ............ 09:33:47
55,00 .......... 220 ........... 09:34:17
55,00 .......... 13 ............ 09:30:21
_________________________________________
55,00 .......... 832 ........... 16:55:24
55,00 .......... 2148 .......... 09:28:47
55,00 .......... 100 ........... 10:19:15
55,00 .......... 143 ........... 08:30:24
55,50 .......... 30 ............ 09:33:21
55,50 .......... 185 ........... 09:35:39
56,00 .......... 85 ............ 09:32:12
56,00 .......... 400 ........... 09:33:28
56,00 .......... 1 ............. 09:31:01
56,50 .......... 25 ............ 09:38:52
_________________________________________
56,50 .......... 50 ............ 14:18:43
57,00 .......... 1296 .......... 10:33:58
57,40 .......... 600 ........... 09:30:04
57,56 .......... 3900 .......... 12:26:32
57,80 .......... 2 ............. 17:27:25
58,00 .......... 200 ........... 09:32:07
58,00 .......... 25 ............ 14:22:20
58,70 .......... 30 ............ 09:30:05
59,00 .......... 200 ........... 09:30:13
59,00 .......... 900 ........... 09:30:16
_________________________________________
60,00 .......... 150 ........... 13:33:43
60,00 .......... 245 ........... 12:40:31
60,00 .......... 46 ............ 12:56:51
60,00 .......... 1500 .......... 09:31:52
60,00 .......... 2 ............. 09:32:19
60,00 .......... 100 ........... 15:52:08
60,00 .......... 120 ........... 13:10:08
60,00 .......... 46 ............ 08:30:08
60,00 .......... 2380 .......... 08:30:05
60,00 .......... 1410 .......... 08:30:05
_________________________________________
60,30 .......... 200 ........... 09:30:04
61,50 .......... 1100 .......... 09:32:42
62,00 .......... 42 ............ 14:37:07
63,28 .......... 50 ............ 12:38:21
66,00 .......... 12 ............ 14:49:14
70,00 .......... 30 ............ 15:56:53
70,00 .......... 5630 .......... 09:31:52
72,00 .......... 1000 .......... 09:32:22
80,00 .......... 3 ............. 11:18:32
82,00 .......... 500 ........... 15:32:20
_________________________________________
82,96 .......... 500 ........... 14:02:55
85,00 .......... 35 ............ 09:31:01
92,18 .......... 110 ........... 09:30:09
99,00 .......... 85 ............ 09:30:11
99,00 .......... 48 ............ 09:30:02
100,00 ......... 78 ............ 09:32:52
100,00 ......... 3000 .......... 15:48:28
100,00 ......... 2000 .......... 14:27:25
100,00 ......... 1000 .......... 09:47:22
100,00 ......... 1000 .......... 15:06:44
_________________________________________
100,00 ......... 2000 .......... 15:06:47
100,00 ......... 1000 .......... 15:57:45
120,00 ......... 30 ............ 13:50:40
426,00 ......... 500 ........... 10:41:52
441,00 ......... 500 ........... 16:43:29
« powrót 


R E K L A M A