#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy program 500 plus zniechęcił kobiety do pracy?
 
 PZU - wszystkie zlecenia sprzedaży z 15 min. opóźnieniem
   zobacz również wszystkie zlecenia kupna   
« powrót 
43,84 .......... 100 ........... 16:51:58
43,89 .......... 315 ........... 16:49:02
43,90 .......... 9863 .......... 16:48:06
43,90 .......... 100 ........... 16:56:07
43,94 .......... 3195 .......... 16:46:07
43,97 .......... 1765 .......... 16:20:33
43,98 .......... 500 ........... 16:53:58
43,99 .......... 2000 .......... 16:19:57
44,00 .......... 500 ........... 16:27:19
44,00 .......... 200 ........... 16:31:42
44,00 .......... 1000 .......... 16:33:39
_________________________________________
44,00 .......... 50 ............ 16:34:02
44,00 .......... 270 ........... 16:35:09
44,00 .......... 11511 ......... 16:47:47
44,00 .......... 500 ........... 16:59:28
44,01 .......... 1241 .......... 16:38:00
44,04 .......... 6039 .......... 16:57:29
44,05 .......... 5 ............. 16:46:05
44,06 .......... 500 ........... 16:14:15
44,07 .......... 5855 .......... 16:58:21
44,07 .......... 28 ............ 16:58:21
_________________________________________
44,10 .......... 50 ............ 16:35:26
44,12 .......... 4478 .......... 16:58:21
44,15 .......... 500 ........... 16:12:36
44,17 .......... 4355 .......... 16:58:21
44,18 .......... 2500 .......... 16:57:54
44,18 .......... 3500 .......... 16:58:45
44,19 .......... 22 ............ 16:17:43
44,20 .......... 100 ........... 16:13:15
44,20 .......... 100 ........... 16:21:57
44,20 .......... 560 ........... 16:29:39
_________________________________________
44,20 .......... 100 ........... 16:38:46
44,20 .......... 1496 .......... 16:47:00
44,20 .......... 935 ........... 16:57:08
44,23 .......... 100 ........... 16:08:45
44,25 .......... 160 ........... 16:13:34
44,25 .......... 500 ........... 16:37:47
44,25 .......... 8506 .......... 16:58:21
44,27 .......... 1000 .......... 16:43:00
44,28 .......... 30 ............ 16:07:56
44,29 .......... 100 ........... 16:11:13
_________________________________________
44,30 .......... 80 ............ 16:04:25
44,30 .......... 100 ........... 16:04:50
44,30 .......... 800 ........... 16:04:50
44,30 .......... 200 ........... 16:05:30
44,30 .......... 50 ............ 16:32:06
44,30 .......... 570 ........... 16:33:10
44,30 .......... 400 ........... 16:40:24
44,30 .......... 5995 .......... 16:48:50
44,30 .......... 5811 .......... 16:58:21
44,35 .......... 240 ........... 16:03:37
_________________________________________
44,35 .......... 200 ........... 16:09:22
44,35 .......... 750 ........... 16:30:41
44,35 .......... 5995 .......... 16:48:51
44,36 .......... 50 ............ 16:10:27
44,37 .......... 500 ........... 16:01:07
44,37 .......... 30 ............ 16:10:06
44,39 .......... 45 ............ 16:02:12
44,40 .......... 296 ........... 08:30:22
44,40 .......... 100 ........... 15:46:13
44,40 .......... 100 ........... 15:51:23
_________________________________________
44,40 .......... 37 ............ 15:58:06
44,40 .......... 200 ........... 15:59:45
44,40 .......... 300 ........... 15:59:56
44,40 .......... 30 ............ 16:02:55
44,40 .......... 25 ............ 16:29:57
44,40 .......... 3 ............. 16:35:31
44,40 .......... 2811 .......... 16:38:14
44,40 .......... 5000 .......... 16:52:07
44,40 .......... 40 ............ 16:57:17
44,44 .......... 24 ............ 14:10:02
_________________________________________
44,44 .......... 400 ........... 09:24:43
44,44 .......... 500 ........... 15:43:59
44,44 .......... 80 ............ 15:58:38
44,44 .......... 65 ............ 16:03:40
44,44 .......... 917 ........... 16:07:24
44,45 .......... 100 ........... 16:10:50
44,45 .......... 100 ........... 16:52:54
44,46 .......... 60 ............ 15:26:30
44,46 .......... 100 ........... 16:04:45
44,47 .......... 578 ........... 13:23:33
_________________________________________
44,49 .......... 200 ........... 16:40:53
44,50 .......... 500 ........... 16:50:57
44,50 .......... 510 ........... 11:06:37
44,50 .......... 232 ........... 16:06:27
44,50 .......... 80 ............ 08:30:05
44,50 .......... 100 ........... 09:10:13
44,50 .......... 20 ............ 09:48:21
44,50 .......... 118 ........... 10:24:04
44,50 .......... 1000 .......... 15:24:50
44,50 .......... 68 ............ 08:55:30
_________________________________________
44,50 .......... 100 ........... 09:32:31
44,50 .......... 15 ............ 10:35:11
44,50 .......... 35 ............ 15:44:12
44,50 .......... 1000 .......... 15:52:02
44,50 .......... 50 ............ 15:58:06
44,50 .......... 100 ........... 16:08:34
44,50 .......... 200 ........... 16:11:59
44,50 .......... 100 ........... 16:12:31
44,50 .......... 30 ............ 16:17:04
44,50 .......... 31 ............ 16:18:35
_________________________________________
44,50 .......... 1000 .......... 16:59:30
44,52 .......... 100 ........... 16:54:11
44,53 .......... 50 ............ 10:44:31
44,55 .......... 50 ............ 14:48:16
44,55 .......... 200 ........... 09:25:36
44,55 .......... 400 ........... 16:40:37
44,56 .......... 30 ............ 09:02:52
44,58 .......... 100 ........... 16:54:44
44,59 .......... 35 ............ 08:30:01
44,60 .......... 45 ............ 11:33:26
_________________________________________
44,60 .......... 2500 .......... 15:55:16
44,60 .......... 50 ............ 16:01:04
44,60 .......... 100 ........... 16:09:39
44,61 .......... 30 ............ 14:41:15
44,64 .......... 100 ........... 09:26:10
44,64 .......... 415 ........... 15:54:27
44,65 .......... 880 ........... 15:49:46
44,68 .......... 500 ........... 15:53:19
44,70 .......... 25 ............ 08:30:08
44,70 .......... 10 ............ 15:54:20
_________________________________________
44,74 .......... 90 ............ 08:30:15
44,75 .......... 250 ........... 15:33:21
44,75 .......... 630 ........... 16:03:11
44,75 .......... 100 ........... 16:07:20
44,76 .......... 40 ............ 10:42:32
44,80 .......... 56 ............ 13:50:51
44,80 .......... 25 ............ 08:30:18
44,80 .......... 50 ............ 10:01:53
44,80 .......... 20 ............ 10:04:41
44,80 .......... 39 ............ 10:15:17
_________________________________________
44,80 .......... 230 ........... 11:40:00
44,80 .......... 13 ............ 08:30:15
44,80 .......... 200 ........... 09:16:29
44,80 .......... 314 ........... 09:28:49
44,80 .......... 47 ............ 08:30:07
44,80 .......... 1200 .......... 11:19:24
44,80 .......... 100 ........... 16:03:35
44,80 .......... 82 ............ 16:28:46
44,80 .......... 85 ............ 16:30:20
44,82 .......... 100 ........... 13:26:26
_________________________________________
44,84 .......... 35 ............ 14:52:15
44,84 .......... 200 ........... 15:48:24
44,84 .......... 329 ........... 15:59:11
44,85 .......... 100 ........... 09:08:26
44,85 .......... 25 ............ 08:30:08
44,85 .......... 365 ........... 10:03:58
44,85 .......... 40 ............ 15:52:42
44,86 .......... 521 ........... 16:00:24
44,88 .......... 232 ........... 14:06:18
44,88 .......... 1000 .......... 08:45:50
_________________________________________
44,89 .......... 196 ........... 16:24:24
44,90 .......... 100 ........... 15:22:18
44,90 .......... 344 ........... 10:02:22
44,90 .......... 135 ........... 12:35:24
44,90 .......... 37 ............ 08:30:07
44,90 .......... 500 ........... 15:41:37
44,90 .......... 1000 .......... 15:44:15
44,90 .......... 200 ........... 15:45:08
44,90 .......... 251 ........... 15:45:57
44,90 .......... 400 ........... 16:43:34
_________________________________________
44,91 .......... 20 ............ 16:47:38
44,95 .......... 45 ............ 09:27:30
44,95 .......... 20 ............ 10:13:34
44,95 .......... 26 ............ 09:37:25
44,96 .......... 100 ........... 09:07:17
44,97 .......... 500 ........... 10:32:34
44,98 .......... 100 ........... 15:15:06
44,98 .......... 20 ............ 16:24:13
44,99 .......... 500 ........... 10:28:46
44,99 .......... 500 ........... 11:23:38
_________________________________________
44,99 .......... 1201 .......... 15:48:51
44,99 .......... 1000 .......... 15:58:17
45,00 .......... 50 ............ 10:28:15
45,00 .......... 381 ........... 10:46:19
45,00 .......... 400 ........... 10:49:05
45,00 .......... 60 ............ 11:09:01
45,00 .......... 807 ........... 11:09:34
45,00 .......... 481 ........... 11:10:54
45,00 .......... 300 ........... 12:05:30
45,00 .......... 292 ........... 12:43:53
_________________________________________
45,00 .......... 200 ........... 14:48:25
45,00 .......... 80 ............ 16:20:05
45,00 .......... 70 ............ 16:44:33
45,00 .......... 335 ........... 08:30:22
45,00 .......... 1000 .......... 09:07:48
45,00 .......... 20 ............ 10:05:22
45,00 .......... 315 ........... 11:23:51
45,00 .......... 62 ............ 15:23:35
45,00 .......... 50 ............ 15:41:46
45,00 .......... 100 ........... 08:30:01
_________________________________________
45,00 .......... 20 ............ 08:30:04
45,00 .......... 100 ........... 09:11:24
45,00 .......... 180 ........... 10:05:41
45,00 .......... 20 ............ 08:30:02
45,00 .......... 200 ........... 08:30:04
45,00 .......... 200 ........... 09:45:34
45,00 .......... 559 ........... 11:13:01
45,00 .......... 132 ........... 14:44:11
45,00 .......... 50 ............ 08:30:00
45,00 .......... 150 ........... 08:30:01
_________________________________________
45,00 .......... 550 ........... 08:30:15
45,00 .......... 726 ........... 09:25:29
45,00 .......... 58 ............ 10:00:11
45,00 .......... 100 ........... 12:07:02
45,00 .......... 10 ............ 13:02:00
45,00 .......... 14 ............ 13:02:36
45,00 .......... 300 ........... 13:18:23
45,00 .......... 100 ........... 14:03:01
45,00 .......... 45 ............ 15:30:58
45,00 .......... 10000 ......... 15:53:00
_________________________________________
45,00 .......... 22 ............ 15:56:14
45,00 .......... 200 ........... 16:00:15
45,00 .......... 100 ........... 16:09:31
45,00 .......... 3486 .......... 16:27:16
45,00 .......... 4240 .......... 16:59:38
45,03 .......... 20 ............ 11:53:35
45,04 .......... 500 ........... 10:18:58
45,04 .......... 5004 .......... 15:59:59
45,05 .......... 578 ........... 15:26:47
45,07 .......... 90 ............ 10:19:46
_________________________________________
45,09 .......... 25 ............ 09:37:49
45,09 .......... 300 ........... 16:42:51
45,10 .......... 116 ........... 10:17:46
45,10 .......... 500 ........... 10:49:58
45,10 .......... 100 ........... 12:20:58
45,10 .......... 1650 .......... 12:29:04
45,10 .......... 3200 .......... 13:17:55
45,10 .......... 112 ........... 13:37:17
45,10 .......... 500 ........... 14:29:23
45,10 .......... 2500 .......... 10:33:10
_________________________________________
45,10 .......... 50 ............ 08:30:05
45,10 .......... 60 ............ 09:12:05
45,10 .......... 300 ........... 08:30:10
45,10 .......... 280 ........... 08:30:15
45,10 .......... 600 ........... 15:45:32
45,10 .......... 80 ............ 16:02:05
45,11 .......... 500 ........... 10:15:56
45,12 .......... 35 ............ 10:50:39
45,12 .......... 25 ............ 12:25:56
45,15 .......... 118 ........... 10:28:46
_________________________________________
45,15 .......... 25 ............ 08:30:00
45,15 .......... 10000 ......... 08:30:16
45,19 .......... 50 ............ 12:52:24
45,19 .......... 35 ............ 09:02:02
45,19 .......... 400 ........... 15:53:44
45,20 .......... 75 ............ 10:15:02
45,20 .......... 33 ............ 11:01:57
45,20 .......... 50 ............ 14:27:59
45,20 .......... 40 ............ 15:17:13
45,20 .......... 225 ........... 11:29:28
_________________________________________
45,20 .......... 10000 ......... 16:29:52
45,20 .......... 1336 .......... 16:50:06
45,20 .......... 230 ........... 10:10:25
45,20 .......... 496 ........... 09:18:38
45,23 .......... 500 ........... 10:14:19
45,23 .......... 25 ............ 16:00:08
45,25 .......... 50 ............ 08:30:04
45,26 .......... 500 ........... 15:47:14
45,27 .......... 25 ............ 09:39:14
45,29 .......... 44 ............ 08:30:07
_________________________________________
45,29 .......... 200 ........... 15:55:21
45,30 .......... 190 ........... 08:30:09
45,30 .......... 45 ............ 08:49:17
45,30 .......... 37 ............ 11:06:40
45,30 .......... 100 ........... 14:21:54
45,33 .......... 167 ........... 16:08:23
45,34 .......... 50 ............ 08:30:01
45,38 .......... 100 ........... 13:12:13
45,40 .......... 31 ............ 10:06:14
45,40 .......... 23 ............ 15:50:25
_________________________________________
45,40 .......... 190 ........... 09:19:01
45,40 .......... 49 ............ 09:32:12
45,40 .......... 50 ............ 15:12:38
45,40 .......... 4700 .......... 08:46:16
45,40 .......... 310 ........... 08:30:01
45,40 .......... 40 ............ 13:07:32
45,40 .......... 25 ............ 16:13:37
45,40 .......... 31 ............ 08:30:05
45,40 .......... 41 ............ 08:30:01
45,40 .......... 124 ........... 08:30:05
_________________________________________
45,40 .......... 981 ........... 09:20:04
45,40 .......... 1800 .......... 12:25:00
45,44 .......... 33 ............ 10:10:31
45,45 .......... 25 ............ 08:30:08
45,45 .......... 31 ............ 15:52:51
45,45 .......... 80 ............ 09:20:20
45,45 .......... 43 ............ 14:56:18
45,46 .......... 40 ............ 14:01:47
45,47 .......... 100 ........... 08:30:00
45,48 .......... 500 ........... 13:15:40
_________________________________________
45,48 .......... 45 ............ 11:35:48
45,48 .......... 25 ............ 09:39:50
45,49 .......... 190 ........... 09:02:25
45,49 .......... 50 ............ 12:51:33
45,49 .......... 115 ........... 12:59:47
45,50 .......... 15 ............ 15:43:06
45,50 .......... 20 ............ 08:30:10
45,50 .......... 35 ............ 09:29:29
45,50 .......... 170 ........... 10:29:50
45,50 .......... 2500 .......... 11:36:03
_________________________________________
45,50 .......... 680 ........... 11:46:44
45,50 .......... 30 ............ 08:30:05
45,50 .......... 100 ........... 16:40:45
45,50 .......... 170 ........... 13:02:33
45,50 .......... 50 ............ 15:31:01
45,50 .......... 600 ........... 13:43:27
45,50 .......... 45 ............ 14:28:52
45,50 .......... 120 ........... 10:11:03
45,50 .......... 100 ........... 08:30:01
45,50 .......... 113 ........... 10:30:20
_________________________________________
45,50 .......... 1000 .......... 13:47:11
45,50 .......... 50 ............ 09:53:52
45,50 .......... 200 ........... 11:46:12
45,50 .......... 150 ........... 15:32:08
45,50 .......... 30 ............ 16:02:56
45,53 .......... 50 ............ 08:30:08
45,55 .......... 500 ........... 11:33:33
45,55 .......... 5 ............. 14:47:12
45,57 .......... 500 ........... 11:51:43
45,60 .......... 5400 .......... 12:35:19
_________________________________________
45,60 .......... 2000 .......... 13:39:46
45,65 .......... 35 ............ 15:34:18
45,67 .......... 25 ............ 09:40:10
45,68 .......... 32 ............ 12:38:51
45,68 .......... 170 ........... 11:52:18
45,69 .......... 50 ............ 16:36:16
45,70 .......... 75 ............ 14:45:18
45,70 .......... 100 ........... 08:41:21
45,70 .......... 2450 .......... 08:30:18
45,75 .......... 100 ........... 08:30:11
_________________________________________
45,76 .......... 56 ............ 16:34:16
45,76 .......... 316 ........... 08:43:43
45,77 .......... 32 ............ 11:35:38
45,80 .......... 38 ............ 08:30:24
45,80 .......... 100 ........... 08:41:08
45,80 .......... 230 ........... 10:31:51
45,80 .......... 80 ............ 08:30:02
45,83 .......... 6000 .......... 16:14:39
45,84 .......... 20 ............ 10:10:09
45,85 .......... 100 ........... 13:42:07
_________________________________________
45,85 .......... 100 ........... 16:22:43
45,86 .......... 100 ........... 09:04:12
45,87 .......... 106 ........... 10:50:18
45,89 .......... 200 ........... 08:48:25
45,90 .......... 300 ........... 14:30:20
45,90 .......... 100 ........... 13:48:06
45,90 .......... 300 ........... 08:30:09
45,90 .......... 717 ........... 11:34:34
45,90 .......... 438 ........... 09:01:31
45,90 .......... 28 ............ 15:47:14
_________________________________________
45,90 .......... 11 ............ 11:44:44
45,90 .......... 18 ............ 08:30:24
45,90 .......... 70 ............ 09:37:00
45,90 .......... 32 ............ 13:29:47
45,90 .......... 40 ............ 10:44:37
45,90 .......... 100 ........... 12:19:59
45,90 .......... 30 ............ 16:29:29
45,90 .......... 80 ............ 15:29:18
45,93 .......... 50 ............ 14:28:19
45,94 .......... 30 ............ 08:32:17
_________________________________________
45,95 .......... 42 ............ 12:43:04
45,95 .......... 400 ........... 08:30:21
45,95 .......... 50 ............ 08:30:07
45,95 .......... 60 ............ 08:30:08
45,98 .......... 100 ........... 08:42:37
45,98 .......... 564 ........... 11:48:10
45,98 .......... 70 ............ 13:58:18
45,98 .......... 100 ........... 11:52:42
45,99 .......... 120 ........... 09:33:23
45,99 .......... 1300 .......... 13:16:28
_________________________________________
46,00 .......... 115 ........... 15:15:21
46,00 .......... 20 ............ 10:49:04
46,00 .......... 50 ............ 08:30:16
46,00 .......... 35 ............ 09:31:45
46,00 .......... 15 ............ 15:30:49
46,00 .......... 998 ........... 08:30:05
46,00 .......... 300 ........... 08:30:12
46,00 .......... 50 ............ 09:57:59
46,00 .......... 100 ........... 08:30:03
46,00 .......... 70 ............ 09:08:34
_________________________________________
46,00 .......... 127 ........... 15:21:26
46,00 .......... 167 ........... 16:27:12
46,00 .......... 40 ............ 08:30:05
46,00 .......... 47 ............ 14:35:39
46,00 .......... 340 ........... 14:37:01
46,00 .......... 70 ............ 09:26:10
46,00 .......... 110 ........... 08:30:02
46,00 .......... 100 ........... 09:20:52
46,00 .......... 100 ........... 11:34:07
46,00 .......... 17 ............ 14:37:03
_________________________________________
46,00 .......... 772 ........... 14:54:51
46,00 .......... 100 ........... 14:06:25
46,00 .......... 450 ........... 08:30:19
46,00 .......... 300 ........... 12:58:29
46,00 .......... 300 ........... 10:55:59
46,00 .......... 33 ............ 12:57:09
46,00 .......... 46 ............ 10:51:29
46,00 .......... 447 ........... 10:57:09
46,00 .......... 490 ........... 15:14:36
46,00 .......... 2253 .......... 08:30:01
_________________________________________
46,00 .......... 50 ............ 08:30:21
46,00 .......... 20 ............ 10:16:56
46,00 .......... 20 ............ 08:30:10
46,00 .......... 100 ........... 10:10:28
46,00 .......... 300 ........... 08:30:31
46,00 .......... 20 ............ 09:39:10
46,00 .......... 40 ............ 16:33:34
46,00 .......... 54 ............ 16:47:18
46,06 .......... 65 ............ 09:26:16
46,08 .......... 100 ........... 08:43:08
_________________________________________
46,09 .......... 267 ........... 08:30:11
46,10 .......... 300 ........... 08:30:11
46,10 .......... 26 ............ 09:44:12
46,12 .......... 100 ........... 08:53:42
46,15 .......... 19 ............ 08:30:01
46,17 .......... 100 ........... 13:44:43
46,18 .......... 100 ........... 15:29:31
46,19 .......... 500 ........... 10:27:48
46,20 .......... 110 ........... 10:12:59
46,20 .......... 200 ........... 16:33:47
_________________________________________
46,20 .......... 50 ............ 08:30:01
46,20 .......... 20 ............ 14:06:49
46,20 .......... 50 ............ 14:44:48
46,20 .......... 78 ............ 08:30:02
46,20 .......... 50 ............ 10:37:18
46,20 .......... 350 ........... 08:30:25
46,23 .......... 20 ............ 16:00:55
46,25 .......... 100 ........... 09:03:37
46,25 .......... 100 ........... 13:55:09
46,25 .......... 780 ........... 08:30:02
_________________________________________
46,25 .......... 50 ............ 10:02:49
46,26 .......... 30 ............ 14:03:20
46,28 .......... 100 ........... 15:29:19
46,28 .......... 88 ............ 12:29:42
46,30 .......... 690 ........... 14:39:09
46,30 .......... 144 ........... 09:25:57
46,30 .......... 40 ............ 12:09:35
46,30 .......... 1500 .......... 10:02:29
46,30 .......... 11 ............ 08:30:00
46,32 .......... 500 ........... 09:51:17
_________________________________________
46,32 .......... 170 ........... 10:00:01
46,33 .......... 100 ........... 09:12:57
46,35 .......... 105 ........... 09:27:38
46,37 .......... 100 ........... 09:12:10
46,38 .......... 100 ........... 15:28:40
46,39 .......... 500 ........... 09:00:44
46,40 .......... 139 ........... 08:35:23
46,40 .......... 100 ........... 11:21:51
46,40 .......... 16 ............ 08:48:18
46,45 .......... 100 ........... 09:11:38
_________________________________________
46,48 .......... 100 ........... 12:18:04
46,49 .......... 500 ........... 09:02:36
46,49 .......... 435 ........... 08:30:39
46,50 .......... 20 ............ 10:30:46
46,50 .......... 20 ............ 14:29:19
46,50 .......... 56 ............ 15:35:03
46,50 .......... 100 ........... 08:30:03
46,50 .......... 35 ............ 12:37:00
46,50 .......... 1500 .......... 08:30:11
46,50 .......... 200 ........... 08:30:09
_________________________________________
46,50 .......... 100 ........... 12:33:19
46,50 .......... 600 ........... 08:30:12
46,50 .......... 45 ............ 13:54:04
46,50 .......... 250 ........... 09:46:01
46,50 .......... 200 ........... 08:30:18
46,50 .......... 150 ........... 10:42:04
46,50 .......... 28 ............ 11:02:46
46,50 .......... 88 ............ 08:30:06
46,50 .......... 581 ........... 15:55:15
46,54 .......... 23 ............ 12:25:44
_________________________________________
46,55 .......... 100 ........... 12:17:33
46,57 .......... 25 ............ 16:19:25
46,58 .......... 100 ........... 12:20:07
46,58 .......... 100 ........... 12:17:04
46,60 .......... 500 ........... 15:47:13
46,65 .......... 100 ........... 15:56:48
46,65 .......... 100 ........... 09:28:59
46,68 .......... 500 ........... 16:40:58
46,68 .......... 100 ........... 14:54:03
46,69 .......... 200 ........... 13:15:45
_________________________________________
46,70 .......... 29 ............ 08:35:33
46,70 .......... 50 ............ 08:30:02
46,75 .......... 110 ........... 13:57:08
46,75 .......... 100 ........... 14:51:53
46,75 .......... 300 ........... 13:50:55
46,77 .......... 33 ............ 13:07:31
46,78 .......... 100 ........... 14:34:58
46,78 .......... 70 ............ 14:57:17
46,78 .......... 142 ........... 15:48:22
46,78 .......... 883 ........... 16:59:58
_________________________________________
46,79 .......... 25 ............ 10:00:06
46,80 .......... 500 ........... 16:13:38
46,80 .......... 50 ............ 08:35:26
46,80 .......... 1500 .......... 15:01:39
46,80 .......... 100 ........... 09:24:04
46,80 .......... 2100 .......... 15:24:29
46,80 .......... 100 ........... 15:57:50
46,81 .......... 100 ........... 08:30:01
46,84 .......... 100 ........... 14:27:26
46,85 .......... 50 ............ 11:05:59
_________________________________________
46,85 .......... 200 ........... 12:09:48
46,85 .......... 790 ........... 08:30:03
46,88 .......... 100 ........... 14:26:46
46,88 .......... 617 ........... 08:30:23
46,88 .......... 150 ........... 10:40:21
46,90 .......... 32 ............ 11:35:49
46,90 .......... 170 ........... 08:30:00
46,90 .......... 108 ........... 08:30:00
46,90 .......... 670 ........... 08:31:20
46,90 .......... 700 ........... 11:35:03
_________________________________________
46,90 .......... 200 ........... 13:52:10
46,90 .......... 200 ........... 08:30:06
46,90 .......... 500 ........... 12:05:39
46,90 .......... 25 ............ 13:46:57
46,90 .......... 31 ............ 14:07:03
46,90 .......... 200 ........... 10:58:42
46,90 .......... 3720 .......... 12:30:09
46,90 .......... 150 ........... 08:30:23
46,93 .......... 100 ........... 12:18:32
46,94 .......... 500 ........... 13:23:01
_________________________________________
46,95 .......... 50 ............ 09:36:34
46,95 .......... 100 ........... 12:19:16
46,95 .......... 3000 .......... 08:33:53
46,95 .......... 100 ........... 12:34:49
46,96 .......... 112 ........... 12:13:30
46,97 .......... 100 ........... 09:56:57
46,98 .......... 30 ............ 12:11:42
46,98 .......... 100 ........... 12:15:21
46,98 .......... 35 ............ 08:30:08
46,98 .......... 100 ........... 10:11:48
_________________________________________
46,98 .......... 150 ........... 12:55:22
46,98 .......... 1000 .......... 08:30:12
46,99 .......... 200 ........... 12:14:32
46,99 .......... 200 ........... 11:45:09
46,99 .......... 700 ........... 11:07:26
47,00 .......... 50 ............ 14:10:59
47,00 .......... 34 ............ 15:36:37
47,00 .......... 200 ........... 16:36:00
47,00 .......... 70 ............ 08:30:24
47,00 .......... 43 ............ 09:22:28
_________________________________________
47,00 .......... 297 ........... 15:14:00
47,00 .......... 50 ............ 08:30:17
47,00 .......... 943 ........... 08:35:41
47,00 .......... 300 ........... 09:56:45
47,00 .......... 120 ........... 11:27:08
47,00 .......... 50 ............ 16:37:14
47,00 .......... 50 ............ 09:51:02
47,00 .......... 200 ........... 09:19:23
47,00 .......... 580 ........... 12:11:54
47,00 .......... 25 ............ 16:57:25
_________________________________________
47,00 .......... 200 ........... 08:30:03
47,00 .......... 287 ........... 11:16:13
47,00 .......... 230 ........... 08:30:05
47,00 .......... 50 ............ 14:05:49
47,00 .......... 20 ............ 09:37:52
47,00 .......... 150 ........... 16:38:21
47,00 .......... 559 ........... 13:23:58
47,00 .......... 522 ........... 16:39:50
47,00 .......... 500 ........... 14:43:11
47,00 .......... 50 ............ 08:30:10
_________________________________________
47,00 .......... 10 ............ 08:30:16
47,00 .......... 150 ........... 08:30:09
47,00 .......... 1100 .......... 10:53:08
47,00 .......... 550 ........... 14:34:07
47,00 .......... 100 ........... 08:30:08
47,00 .......... 508 ........... 13:18:11
47,00 .......... 200 ........... 08:30:08
47,00 .......... 80 ............ 08:30:09
47,00 .......... 100 ........... 13:08:06
47,00 .......... 300 ........... 08:30:05
_________________________________________
47,00 .......... 17 ............ 08:53:15
47,00 .......... 33 ............ 10:47:46
47,00 .......... 200 ........... 12:26:53
47,00 .......... 200 ........... 14:07:29
47,00 .......... 682 ........... 16:32:12
47,00 .......... 200 ........... 15:01:12
47,00 .......... 20 ............ 15:44:01
47,00 .......... 45 ............ 09:28:23
47,00 .......... 1000 .......... 10:16:45
47,00 .......... 5000 .......... 10:59:17
_________________________________________
47,00 .......... 5000 .......... 13:05:15
47,00 .......... 184 ........... 09:05:35
47,00 .......... 1400 .......... 11:46:45
47,00 .......... 50 ............ 13:15:47
47,00 .......... 700 ........... 08:30:02
47,00 .......... 350 ........... 08:30:11
47,00 .......... 67 ............ 08:30:15
47,00 .......... 200 ........... 11:37:35
47,00 .......... 50 ............ 08:30:00
47,01 .......... 500 ........... 13:20:43
_________________________________________
47,03 .......... 100 ........... 13:07:54
47,04 .......... 33 ............ 12:47:25
47,05 .......... 20 ............ 14:23:59
47,05 .......... 1000 .......... 13:59:35
47,06 .......... 500 ........... 13:07:17
47,08 .......... 100 ........... 10:15:37
47,08 .......... 20 ............ 11:52:45
47,09 .......... 100 ........... 09:33:36
47,09 .......... 80 ............ 09:54:37
47,11 .......... 500 ........... 12:41:58
_________________________________________
47,12 .......... 100 ........... 10:22:07
47,12 .......... 150 ........... 09:11:30
47,12 .......... 100 ........... 10:01:36
47,13 .......... 100 ........... 13:07:04
47,14 .......... 500 ........... 12:06:01
47,14 .......... 1170 .......... 09:25:27
47,14 .......... 1330 .......... 09:43:41
47,14 .......... 2080 .......... 08:33:39
47,15 .......... 99 ............ 08:30:07
47,15 .......... 55 ............ 08:30:11
_________________________________________
47,16 .......... 500 ........... 12:18:13
47,18 .......... 100 ........... 09:32:58
47,20 .......... 50 ............ 16:31:14
47,20 .......... 4200 .......... 13:02:18
47,20 .......... 200 ........... 08:30:13
47,20 .......... 50 ............ 09:48:29
47,20 .......... 64 ............ 10:10:24
47,20 .......... 1205 .......... 09:56:10
47,20 .......... 440 ........... 14:45:12
47,20 .......... 200 ........... 14:59:10
_________________________________________
47,20 .......... 3250 .......... 10:48:44
47,20 .......... 3250 .......... 10:55:46
47,22 .......... 11 ............ 14:55:52
47,23 .......... 500 ........... 11:47:29
47,23 .......... 100 ........... 09:05:39
47,23 .......... 500 ........... 09:34:05
47,24 .......... 100 ........... 08:35:29
47,24 .......... 44 ............ 08:30:09
47,25 .......... 34 ............ 08:30:21
47,25 .......... 23 ............ 08:30:03
_________________________________________
47,26 .......... 500 ........... 11:36:04
47,26 .......... 100 ........... 12:09:31
47,28 .......... 500 ........... 11:36:18
47,29 .......... 160 ........... 11:41:26
47,29 .......... 70 ............ 16:22:44
47,30 .......... 500 ........... 09:02:55
47,30 .......... 100 ........... 11:45:18
47,30 .......... 100 ........... 09:50:41
47,30 .......... 245 ........... 08:30:09
47,30 .......... 21 ............ 12:57:12
_________________________________________
47,32 .......... 100 ........... 14:58:44
47,33 .......... 500 ........... 09:00:32
47,35 .......... 280 ........... 08:30:09
47,37 .......... 820 ........... 09:15:43
47,38 .......... 100 ........... 14:57:50
47,38 .......... 1250 .......... 08:30:31
47,39 .......... 500 ........... 09:01:04
47,40 .......... 431 ........... 08:30:55
47,40 .......... 200 ........... 11:58:12
47,40 .......... 20 ............ 10:11:46
_________________________________________
47,40 .......... 890 ........... 09:55:19
47,40 .......... 34 ............ 15:31:19
47,40 .......... 300 ........... 16:18:28
47,41 .......... 444 ........... 08:30:01
47,42 .......... 100 ........... 16:43:01
47,43 .......... 31 ............ 13:00:05
47,44 .......... 100 ........... 08:30:01
47,44 .......... 100 ........... 08:30:56
47,44 .......... 50 ............ 08:33:47
47,44 .......... 50 ............ 08:33:47
_________________________________________
47,45 .......... 100 ........... 08:30:11
47,45 .......... 31 ............ 10:38:29
47,46 .......... 100 ........... 08:30:11
47,47 .......... 100 ........... 08:30:17
47,47 .......... 500 ........... 09:02:51
47,47 .......... 500 ........... 09:35:31
47,47 .......... 9767 .......... 12:27:37
47,48 .......... 36 ............ 09:35:26
47,48 .......... 1000 .......... 08:30:39
47,49 .......... 155 ........... 09:18:20
_________________________________________
47,49 .......... 35 ............ 15:40:17
47,50 .......... 34 ............ 08:59:16
47,50 .......... 20 ............ 11:19:34
47,50 .......... 7 ............. 08:30:01
47,50 .......... 50 ............ 08:36:11
47,50 .......... 110 ........... 12:32:12
47,50 .......... 100 ........... 11:44:27
47,50 .......... 60 ............ 12:13:57
47,50 .......... 1000 .......... 15:17:56
47,50 .......... 300 ........... 16:17:46
_________________________________________
47,50 .......... 30 ............ 12:52:43
47,50 .......... 150 ........... 13:00:52
47,50 .......... 200 ........... 08:30:01
47,50 .......... 60 ............ 08:30:28
47,50 .......... 228 ........... 11:12:54
47,50 .......... 95 ............ 13:42:52
47,50 .......... 2200 .......... 15:08:02
47,50 .......... 600 ........... 12:47:36
47,50 .......... 100 ........... 16:27:28
47,50 .......... 309 ........... 16:16:06
_________________________________________
47,50 .......... 200 ........... 15:31:24
47,50 .......... 4890 .......... 08:30:36
47,50 .......... 340 ........... 15:50:42
47,52 .......... 100 ........... 08:33:39
47,54 .......... 100 ........... 08:30:11
47,54 .......... 30 ............ 13:14:11
47,54 .......... 1399 .......... 15:14:24
47,58 .......... 100 ........... 08:30:11
47,59 .......... 500 ........... 08:56:53
47,60 .......... 190 ........... 16:22:39
_________________________________________
47,60 .......... 124 ........... 08:30:05
47,60 .......... 227 ........... 13:32:05
47,60 .......... 350 ........... 08:34:15
47,60 .......... 100 ........... 08:35:02
47,60 .......... 27 ............ 11:47:59
47,60 .......... 400 ........... 16:34:35
47,61 .......... 250 ........... 08:41:58
47,61 .......... 250 ........... 08:35:17
47,64 .......... 100 ........... 08:30:11
47,65 .......... 250 ........... 12:01:57
_________________________________________
47,65 .......... 120 ........... 08:34:58
47,67 .......... 100 ........... 08:30:11
47,68 .......... 35 ............ 08:30:08
47,69 .......... 40 ............ 11:26:16
47,69 .......... 500 ........... 08:56:59
47,70 .......... 450 ........... 14:38:21
47,70 .......... 27 ............ 11:15:31
47,71 .......... 1000 .......... 16:16:50
47,72 .......... 200 ........... 08:30:04
47,75 .......... 100 ........... 08:30:11
_________________________________________
47,76 .......... 100 ........... 08:30:11
47,76 .......... 22 ............ 09:09:37
47,77 .......... 100 ........... 08:50:06
47,78 .......... 134 ........... 12:49:32
47,78 .......... 420 ........... 10:16:43
47,80 .......... 181 ........... 08:30:54
47,80 .......... 200 ........... 11:00:47
47,80 .......... 100 ........... 08:30:01
47,80 .......... 100 ........... 08:35:00
47,80 .......... 50 ............ 09:21:17
_________________________________________
47,80 .......... 50 ............ 12:06:25
47,80 .......... 505 ........... 08:30:15
47,81 .......... 1000 .......... 16:15:14
47,84 .......... 100 ........... 15:41:52
47,85 .......... 43 ............ 08:30:02
47,87 .......... 250 ........... 08:30:05
47,88 .......... 100 ........... 15:40:59
47,88 .......... 35 ............ 16:43:58
47,89 .......... 41 ............ 08:30:13
47,89 .......... 250 ........... 08:30:04
_________________________________________
47,90 .......... 35 ............ 08:30:00
47,90 .......... 50 ............ 08:30:11
47,90 .......... 280 ........... 14:15:19
  47,90 .......... 36 ............ 08:30:24
47,90 .......... 870 ........... 16:15:52
47,90 .......... 20 ............ 08:30:00
47,90 .......... 20 ............ 08:30:02
47,90 .......... 700 ........... 08:33:13
47,90 .......... 620 ........... 08:33:32
47,90 .......... 100 ........... 08:34:55
_________________________________________
47,90 .......... 30 ............ 08:35:10
47,90 .......... 700 ........... 11:35:38
47,90 .......... 121 ........... 08:30:01
47,90 .......... 1000 .......... 08:30:21
47,90 .......... 50 ............ 12:34:35
47,90 .......... 40 ............ 13:43:14
47,91 .......... 1000 .......... 16:14:29
47,91 .......... 100 ........... 08:30:01
47,94 .......... 100 ........... 15:39:33
47,94 .......... 40 ............ 13:15:43
_________________________________________
47,95 .......... 500 ........... 11:52:38
47,96 .......... 100 ........... 08:50:23
47,96 .......... 358 ........... 08:30:20
47,97 .......... 100 ........... 08:38:31
47,97 .......... 34 ............ 16:53:16
47,98 .......... 100 ........... 15:38:45
47,98 .......... 200 ........... 08:30:10
47,98 .......... 36 ............ 09:36:13
47,98 .......... 35 ............ 08:30:08
47,98 .......... 50 ............ 12:29:46
_________________________________________
47,99 .......... 100 ........... 08:30:02
48,00 .......... 33 ............ 09:03:44
48,00 .......... 20 ............ 11:20:00
48,00 .......... 260 ........... 11:57:18
48,00 .......... 100 ........... 08:30:18
48,00 .......... 62 ............ 12:20:25
48,00 .......... 300 ........... 14:33:00
48,00 .......... 50 ............ 16:27:16
48,00 .......... 60 ............ 13:49:40
48,00 .......... 100 ........... 15:29:46
_________________________________________
48,00 .......... 10 ............ 14:48:12
48,00 .......... 30 ............ 11:30:34
48,00 .......... 400 ........... 13:00:52
48,00 .......... 3950 .......... 16:20:04
48,00 .......... 100 ........... 16:45:03
48,00 .......... 20 ............ 10:37:54
48,00 .......... 4878 .......... 08:30:04
48,00 .......... 100 ........... 08:30:01
48,00 .......... 630 ........... 08:30:25
48,00 .......... 10 ............ 09:28:10
_________________________________________
48,00 .......... 210 ........... 08:33:30
48,00 .......... 360 ........... 08:33:34
48,00 .......... 360 ........... 08:33:34
48,00 .......... 100 ........... 08:33:37
48,00 .......... 300 ........... 08:33:39
48,00 .......... 230 ........... 08:33:43
48,00 .......... 290 ........... 08:35:17
48,00 .......... 1000 .......... 11:39:15
48,00 .......... 120 ........... 15:35:56
48,00 .......... 45 ............ 14:34:11
_________________________________________
48,00 .......... 3000 .......... 13:23:31
48,00 .......... 455 ........... 08:30:14
48,00 .......... 433 ........... 10:15:36
48,00 .......... 200 ........... 11:10:47
48,00 .......... 1130 .......... 08:47:42
48,00 .......... 530 ........... 09:37:51
48,00 .......... 1000 .......... 13:28:35
48,00 .......... 730 ........... 11:21:27
48,00 .......... 300 ........... 08:30:33
48,00 .......... 50 ............ 11:09:46
_________________________________________
48,00 .......... 4000 .......... 10:02:06
48,00 .......... 44 ............ 08:30:11
48,00 .......... 311 ........... 09:46:52
48,00 .......... 350 ........... 13:58:04
48,00 .......... 170 ........... 10:56:59
48,00 .......... 50 ............ 12:31:31
48,00 .......... 2 ............. 12:46:46
48,00 .......... 1000 .......... 09:46:39
48,00 .......... 2 ............. 14:51:44
48,00 .......... 100 ........... 14:31:05
_________________________________________
48,00 .......... 40 ............ 10:03:57
48,01 .......... 1000 .......... 16:13:59
48,03 .......... 3157 .......... 13:38:47
48,03 .......... 95 ............ 15:33:14
48,04 .......... 100 ........... 15:36:28
48,07 .......... 6406 .......... 12:50:02
48,08 .......... 100 ........... 15:35:34
48,09 .......... 146 ........... 08:30:02
48,10 .......... 50 ............ 08:33:29
48,10 .......... 6 ............. 08:30:35
_________________________________________
48,10 .......... 530 ........... 15:59:53
48,10 .......... 2120 .......... 10:23:16
48,11 .......... 1000 .......... 16:13:17
48,14 .......... 100 ........... 15:34:11
48,15 .......... 80 ............ 15:36:10
48,15 .......... 180 ........... 08:33:28
48,17 .......... 34 ............ 12:57:33
48,18 .......... 100 ........... 15:33:28
48,19 .......... 30 ............ 16:44:20
48,20 .......... 20 ............ 14:33:25
_________________________________________
48,20 .......... 200 ........... 11:41:34
48,20 .......... 100 ........... 08:30:04
48,20 .......... 275 ........... 11:04:42
48,20 .......... 50 ............ 10:06:05
48,21 .......... 1000 .......... 16:12:48
48,21 .......... 600 ........... 08:39:24
48,24 .......... 100 ........... 15:32:49
48,24 .......... 1200 .......... 13:59:57
48,25 .......... 250 ........... 15:48:22
48,28 .......... 100 ........... 15:31:56
_________________________________________
48,29 .......... 52 ............ 08:33:18
48,34 .......... 100 ........... 15:30:33
48,37 .......... 100 ........... 15:25:23
48,40 .......... 500 ........... 08:35:24
48,40 .......... 150 ........... 13:36:47
48,44 .......... 100 ........... 15:23:32
48,44 .......... 40 ............ 08:55:48
48,47 .......... 100 ........... 08:52:05
48,48 .......... 100 ........... 15:22:45
48,50 .......... 33 ............ 09:05:07
_________________________________________
48,50 .......... 35 ............ 09:29:30
48,50 .......... 20 ............ 11:20:14
48,50 .......... 29 ............ 08:30:06
48,50 .......... 100 ........... 08:36:11
48,50 .......... 3670 .......... 09:51:59
48,50 .......... 230 ........... 12:37:32
48,50 .......... 710 ........... 08:30:10
48,50 .......... 250 ........... 10:45:54
48,50 .......... 257 ........... 08:30:03
48,50 .......... 400 ........... 09:28:30
_________________________________________
48,50 .......... 975 ........... 09:34:48
48,50 .......... 530 ........... 08:30:02
48,50 .......... 1200 .......... 13:50:39
48,50 .......... 100 ........... 08:30:01
48,50 .......... 170 ........... 08:30:04
48,50 .......... 570 ........... 08:30:05
48,50 .......... 50 ............ 08:30:22
48,50 .......... 53 ............ 11:17:07
48,50 .......... 735 ........... 14:05:26
48,50 .......... 160 ........... 08:30:16
_________________________________________
48,50 .......... 100 ........... 08:33:40
48,50 .......... 210 ........... 08:30:05
48,50 .......... 4800 .......... 12:24:12
48,50 .......... 23 ............ 09:21:11
48,50 .......... 160 ........... 08:30:05
48,50 .......... 40 ............ 08:30:11
48,50 .......... 2200 .......... 08:30:23
48,50 .......... 50 ............ 12:27:35
48,54 .......... 100 ........... 15:21:28
48,55 .......... 103 ........... 08:30:08
_________________________________________
48,58 .......... 100 ........... 15:20:25
48,58 .......... 35 ............ 08:30:08
48,60 .......... 476 ........... 10:36:52
48,60 .......... 250 ........... 10:48:26
48,60 .......... 100 ........... 08:30:02
48,60 .......... 25 ............ 08:30:10
48,60 .......... 50 ............ 08:35:11
48,60 .......... 38 ............ 08:35:15
48,62 .......... 141 ........... 10:23:29
48,63 .......... 3400 .......... 08:30:04
_________________________________________
48,64 .......... 100 ........... 15:19:06
48,67 .......... 480 ........... 08:30:01
48,67 .......... 3350 .......... 10:16:37
48,68 .......... 100 ........... 15:18:24
48,69 .......... 110 ........... 09:18:25
48,70 .......... 137 ........... 13:31:54
48,70 .......... 23 ............ 14:47:46
48,70 .......... 100 ........... 15:19:03
48,74 .......... 100 ........... 15:17:12
48,75 .......... 27 ............ 08:32:52
_________________________________________
48,75 .......... 100 ........... 08:33:32
48,75 .......... 100 ........... 08:53:29
48,75 .......... 144 ........... 13:23:53
48,77 .......... 100 ........... 08:52:37
48,78 .......... 100 ........... 15:16:39
48,79 .......... 120 ........... 15:47:35
48,80 .......... 1000 .......... 08:30:04
48,80 .......... 40 ............ 11:30:29
48,80 .......... 22 ............ 08:34:17
48,80 .......... 50 ............ 10:08:33
_________________________________________
48,80 .......... 320 ........... 16:13:19
48,80 .......... 100 ........... 08:30:02
48,80 .......... 1810 .......... 11:46:32
48,80 .......... 700 ........... 09:53:36
48,84 .......... 100 ........... 15:15:47
48,84 .......... 15 ............ 12:40:30
48,85 .......... 600 ........... 11:37:25
48,87 .......... 41 ............ 11:00:42
48,88 .......... 100 ........... 15:14:53
48,88 .......... 35 ............ 16:46:14
_________________________________________
48,88 .......... 200 ........... 08:34:57
48,88 .......... 100 ........... 08:33:43
48,89 .......... 100 ........... 11:11:49
48,90 .......... 200 ........... 13:54:30
48,90 .......... 225 ........... 09:32:12
48,90 .......... 700 ........... 11:36:01
48,90 .......... 100 ........... 12:28:23
48,94 .......... 100 ........... 15:14:06
48,95 .......... 30 ............ 08:30:06
48,95 .......... 100 ........... 15:10:22
_________________________________________
48,95 .......... 40 ............ 08:30:06
48,95 .......... 1000 .......... 08:35:22
48,95 .......... 500 ........... 12:21:20
48,97 .......... 100 ........... 08:52:51
48,98 .......... 100 ........... 15:09:01
48,98 .......... 25 ............ 14:33:18
48,98 .......... 35 ............ 08:30:08
48,98 .......... 1000 .......... 10:48:14
48,99 .......... 60 ............ 08:30:26
48,99 .......... 300 ........... 11:32:46
_________________________________________
48,99 .......... 45 ............ 11:55:46
48,99 .......... 30 ............ 08:33:23
49,00 .......... 33 ............ 09:08:52
49,00 .......... 210 ........... 14:30:02
49,00 .......... 210 ........... 08:41:51
49,00 .......... 300 ........... 13:16:16
49,00 .......... 1030 .......... 09:40:38
49,00 .......... 98 ............ 08:36:11
49,00 .......... 250 ........... 08:30:04
49,00 .......... 1000 .......... 10:20:51
_________________________________________
49,00 .......... 200 ........... 11:56:27
49,00 .......... 20 ............ 13:25:21
49,00 .......... 77 ............ 15:49:26
49,00 .......... 1000 .......... 08:30:03
49,00 .......... 1546 .......... 09:41:22
49,00 .......... 2072 .......... 09:42:37
49,00 .......... 40 ............ 11:31:22
49,00 .......... 198 ........... 08:30:03
49,00 .......... 100 ........... 08:30:10
49,00 .......... 50 ............ 09:06:55
_________________________________________
49,00 .......... 50 ............ 10:42:57
49,00 .......... 200 ........... 08:33:28
49,00 .......... 212 ........... 08:33:39
49,00 .......... 1500 .......... 08:34:20
49,00 .......... 4000 .......... 13:23:57
49,00 .......... 100 ........... 12:35:48
49,00 .......... 270 ........... 12:26:54
49,00 .......... 735 ........... 11:17:30
49,00 .......... 732 ........... 13:46:40
49,00 .......... 35 ............ 11:12:47
_________________________________________
49,00 .......... 110 ........... 14:29:17
49,00 .......... 100 ........... 08:30:04
49,00 .......... 22 ............ 08:43:16
49,00 .......... 1000 .......... 12:51:11
49,00 .......... 50 ............ 11:48:41
49,00 .......... 1000 .......... 13:49:50
49,00 .......... 100 ........... 10:32:01
49,00 .......... 2000 .......... 13:15:38
49,00 .......... 600 ........... 09:33:01
49,01 .......... 21 ............ 09:09:37
_________________________________________
49,04 .......... 100 ........... 15:06:47
49,04 .......... 195 ........... 10:35:02
49,08 .......... 20 ............ 08:53:06
49,08 .......... 100 ........... 15:05:42
49,10 .......... 320 ........... 09:57:39
49,10 .......... 500 ........... 10:49:18
49,10 .......... 50 ............ 08:30:06
49,10 .......... 297 ........... 16:07:44
49,10 .......... 23740 ......... 08:35:37
49,10 .......... 290 ........... 08:30:13
_________________________________________
49,10 .......... 450 ........... 09:31:38
49,14 .......... 100 ........... 15:04:06
49,15 .......... 36 ............ 08:33:28
49,15 .......... 1000 .......... 08:30:19
49,18 .......... 100 ........... 15:00:32
49,20 .......... 20 ............ 10:19:08
49,20 .......... 1000 .......... 08:30:04
49,20 .......... 123 ........... 15:50:21
49,20 .......... 22 ............ 11:03:11
49,24 .......... 100 ........... 14:58:59
_________________________________________
49,24 .......... 100 ........... 08:53:07
49,28 .......... 100 ........... 14:57:49
49,30 .......... 1000 .......... 08:30:04
49,30 .......... 150 ........... 12:33:41
49,32 .......... 100 ........... 14:59:23
49,35 .......... 22 ............ 08:30:15
49,38 .......... 100 ........... 14:56:24
49,40 .......... 25 ............ 08:30:08
49,40 .......... 1000 .......... 08:30:04
49,40 .......... 1210 .......... 13:41:04
_________________________________________
49,43 .......... 100 ........... 08:53:19
49,44 .......... 100 ........... 14:55:48
49,45 .......... 60 ............ 08:30:29
49,46 .......... 50 ............ 08:30:29
49,47 .......... 50 ............ 08:30:29
49,48 .......... 100 ........... 14:55:06
49,48 .......... 50 ............ 08:30:28
49,49 .......... 50 ............ 08:30:28
49,49 .......... 100 ........... 10:38:32
49,49 .......... 981 ........... 08:33:14
_________________________________________
49,50 .......... 33 ............ 09:10:05
49,50 .......... 110 ........... 11:40:37
49,50 .......... 7 ............. 09:45:42
49,50 .......... 20 ............ 13:25:37
49,50 .......... 1990 .......... 13:36:43
49,50 .......... 3014 .......... 13:42:03
49,50 .......... 70 ............ 08:30:02
49,50 .......... 950 ........... 11:17:55
49,50 .......... 1180 .......... 15:33:09
49,50 .......... 200 ........... 08:30:10
_________________________________________
49,50 .......... 50 ............ 08:30:20
49,50 .......... 100 ........... 11:30:32
49,50 .......... 100 ........... 08:30:10
49,50 .......... 288 ........... 09:36:30
49,50 .......... 100 ........... 14:15:49
49,50 .......... 100 ........... 14:35:51
49,50 .......... 500 ........... 11:49:20
49,50 .......... 400 ........... 11:36:31
49,50 .......... 348 ........... 10:43:47
49,50 .......... 380 ........... 11:58:50
_________________________________________
49,50 .......... 200 ........... 14:01:54
49,50 .......... 790 ........... 08:30:04
49,50 .......... 2000 .......... 10:25:21
49,51 .......... 142 ........... 10:48:01
49,54 .......... 100 ........... 14:54:21
49,55 .......... 100 ........... 11:49:50
49,55 .......... 25 ............ 10:20:32
49,58 .......... 100 ........... 14:37:52
49,58 .......... 35 ............ 08:30:08
49,58 .......... 12 ............ 09:21:54
_________________________________________
49,59 .......... 1500 .......... 08:35:22
49,60 .......... 100 ........... 12:52:51
49,60 .......... 110 ........... 08:33:13
49,62 .......... 1000 .......... 08:30:13
49,64 .......... 100 ........... 14:36:49
49,65 .......... 100 ........... 08:30:03
49,65 .......... 1000 .......... 10:06:22
49,65 .......... 300 ........... 08:33:10
49,66 .......... 200 ........... 08:30:01
49,67 .......... 175 ........... 08:30:21
_________________________________________
49,68 .......... 100 ........... 14:36:06
49,70 .......... 1300 .......... 13:42:04
49,72 .......... 100 ........... 08:53:30
49,74 .......... 100 ........... 14:35:12
49,78 .......... 100 ........... 14:34:00
49,80 .......... 100 ........... 10:59:21
49,80 .......... 40 ............ 11:30:30
49,80 .......... 36 ............ 08:30:30
49,80 .......... 500 ........... 08:33:21
49,80 .......... 1000 .......... 12:28:33
_________________________________________
49,82 .......... 100 ........... 08:53:42
49,84 .......... 100 ........... 14:32:39
49,88 .......... 100 ........... 14:31:38
49,88 .......... 35 ............ 16:51:13
49,88 .......... 33 ............ 12:08:01
49,89 .......... 87 ............ 15:39:30
49,90 .......... 200 ........... 12:36:17
49,90 .......... 40 ............ 08:42:47
49,90 .......... 50 ............ 11:12:25
49,90 .......... 667 ........... 15:59:34
_________________________________________
49,90 .......... 450 ........... 10:37:51
49,90 .......... 460 ........... 10:13:43
49,90 .......... 35 ............ 08:33:13
49,90 .......... 65 ............ 14:51:43
49,90 .......... 1417 .......... 09:31:41
49,90 .......... 330 ........... 09:22:38
49,94 .......... 100 ........... 14:29:14
49,95 .......... 250 ........... 12:44:21
49,95 .......... 600 ........... 08:30:03
49,95 .......... 100 ........... 09:22:22
_________________________________________
49,95 .......... 203 ........... 08:34:03
49,95 .......... 2020 .......... 13:04:17
49,95 .......... 80 ............ 13:35:30
49,96 .......... 100 ........... 14:28:13
49,97 .......... 2777 .......... 08:30:08
49,97 .......... 200 ........... 08:53:52
49,98 .......... 50 ............ 09:35:25
49,98 .......... 30 ............ 08:30:26
49,98 .......... 56 ............ 16:36:54
49,98 .......... 35 ............ 08:30:09
_________________________________________
49,98 .......... 1000 .......... 08:35:23
49,98 .......... 100 ........... 14:52:28
49,98 .......... 50 ............ 12:29:47
49,98 .......... 50 ............ 09:48:39
49,99 .......... 200 ........... 12:01:11
49,99 .......... 100 ........... 08:30:13
49,99 .......... 1000 .......... 08:30:01
49,99 .......... 100 ........... 08:32:23
49,99 .......... 9 ............. 16:33:36
49,99 .......... 42 ............ 08:30:07
_________________________________________
49,99 .......... 300 ........... 08:30:11
50,00 .......... 400 ........... 08:30:32
50,00 .......... 50 ............ 08:53:49
50,00 .......... 32 ............ 09:16:26
50,00 .......... 219 ........... 13:36:04
50,00 .......... 49 ............ 08:30:06
50,00 .......... 480 ........... 10:03:12
50,00 .......... 1750 .......... 11:18:51
50,00 .......... 110 ........... 08:30:18
50,00 .......... 650 ........... 11:17:33
_________________________________________
50,00 .......... 350 ........... 11:26:41
50,00 .......... 500 ........... 14:52:02
50,00 .......... 877 ........... 08:30:16
50,00 .......... 300 ........... 13:19:06
50,00 .......... 500 ........... 10:28:15
50,00 .......... 100 ........... 12:04:36
50,00 .......... 1050 .......... 16:34:38
50,00 .......... 20 ............ 13:25:55
50,00 .......... 20 ............ 08:30:07
50,00 .......... 100 ........... 08:30:09
_________________________________________
50,00 .......... 18 ............ 13:57:40
50,00 .......... 20 ............ 08:30:11
50,00 .......... 260 ........... 10:34:20
50,00 .......... 3016 .......... 12:34:43
50,00 .......... 250 ........... 08:30:01
50,00 .......... 250 ........... 08:30:05
50,00 .......... 100 ........... 08:30:13
50,00 .......... 400 ........... 10:44:02
50,00 .......... 30 ............ 16:35:35
50,00 .......... 770 ........... 10:01:36
_________________________________________
50,00 .......... 500 ........... 09:08:39
50,00 .......... 46 ............ 12:04:50
50,00 .......... 16 ............ 14:04:44
50,00 .......... 1000 .......... 08:30:04
50,00 .......... 200 ........... 08:30:04
50,00 .......... 50 ............ 08:30:21
50,00 .......... 980 ........... 10:15:16
50,00 .......... 139 ........... 11:25:26
50,00 .......... 300 ........... 12:14:44
50,00 .......... 50 ............ 14:15:57
_________________________________________
50,00 .......... 10 ............ 08:31:55
50,00 .......... 1170 .......... 08:32:12
50,00 .......... 300 ........... 08:32:12
50,00 .......... 200 ........... 08:33:03
50,00 .......... 300 ........... 08:33:10
50,00 .......... 530 ........... 08:33:10
50,00 .......... 310 ........... 08:33:12
50,00 .......... 800 ........... 08:33:28
50,00 .......... 500 ........... 08:33:43
50,00 .......... 210 ........... 08:33:45
_________________________________________
50,00 .......... 2000 .......... 08:33:48
50,00 .......... 1060 .......... 08:33:58
50,00 .......... 153 ........... 08:34:04
50,00 .......... 1180 .......... 08:34:17
50,00 .......... 250 ........... 08:34:17
50,00 .......... 700 ........... 08:34:20
50,00 .......... 150 ........... 08:34:40
50,00 .......... 1000 .......... 08:35:31
50,00 .......... 230 ........... 09:39:16
50,00 .......... 400 ........... 15:02:22
_________________________________________
50,00 .......... 3 ............. 10:19:46
50,00 .......... 27 ............ 13:33:36
50,00 .......... 350 ........... 08:30:03
50,00 .......... 440 ........... 08:30:19
50,00 .......... 343 ........... 10:03:04
50,00 .......... 18 ............ 11:22:23
50,00 .......... 600 ........... 08:30:13
50,00 .......... 3000 .......... 10:23:13
50,00 .......... 396 ........... 14:02:07
50,00 .......... 35 ............ 08:30:08
_________________________________________
50,00 .......... 228 ........... 08:30:10
50,00 .......... 45 ............ 12:27:31
50,00 .......... 95 ............ 15:51:56
50,04 .......... 100 ........... 14:26:11
50,08 .......... 100 ........... 14:24:57
50,10 .......... 2293 .......... 13:36:37
50,10 .......... 100 ........... 08:30:12
50,10 .......... 100 ........... 09:24:05
50,10 .......... 100 ........... 10:43:26
50,10 .......... 700 ........... 10:26:49
_________________________________________
50,14 .......... 100 ........... 14:24:21
50,18 .......... 100 ........... 14:23:24
50,18 .......... 102 ........... 16:47:42
50,18 .......... 35 ............ 08:30:09
50,20 .......... 100 ........... 10:43:27
50,20 .......... 16 ............ 08:30:04
50,20 .......... 100 ........... 08:33:15
50,24 .......... 100 ........... 14:22:16
50,24 .......... 21 ............ 09:09:37
50,28 .......... 100 ........... 14:21:00
_________________________________________
50,34 .......... 100 ........... 13:58:09
50,36 .......... 20 ............ 09:00:31
50,38 .......... 100 ........... 13:57:32
50,38 .......... 35 ............ 08:30:09
50,40 .......... 100 ........... 10:43:27
50,40 .......... 100 ........... 16:07:41
50,44 .......... 100 ........... 13:53:47
50,44 .......... 144 ........... 08:32:41
50,46 .......... 250 ........... 08:54:03
50,48 .......... 100 ........... 13:54:49
_________________________________________
50,50 .......... 600 ........... 08:30:03
50,50 .......... 400 ........... 08:33:10
50,50 .......... 18 ............ 10:55:32
50,54 .......... 100 ........... 13:50:41
50,56 .......... 2450 .......... 15:28:54
50,58 .......... 100 ........... 13:49:52
50,58 .......... 35 ............ 08:30:09
50,60 .......... 500 ........... 09:10:43
50,64 .......... 100 ........... 13:48:21
50,68 .......... 100 ........... 13:47:08
_________________________________________
50,74 .......... 100 ........... 13:45:17
50,78 .......... 100 ........... 13:44:23
50,78 .......... 35 ............ 08:30:09
50,78 .......... 56 ............ 08:30:11
50,80 .......... 37 ............ 15:32:45
50,80 .......... 100 ........... 11:05:17
50,80 .......... 100 ........... 10:43:27
50,80 .......... 40 ............ 11:30:31
50,80 .......... 660 ........... 11:29:05
50,84 .......... 100 ........... 13:22:34
_________________________________________
50,88 .......... 100 ........... 13:19:10
50,90 .......... 65 ............ 08:32:45
50,90 .......... 150 ........... 08:32:55
50,90 .......... 110 ........... 16:38:21
50,94 .......... 100 ........... 13:16:44
50,98 .......... 100 ........... 13:15:05
50,98 .......... 35 ............ 08:30:09
51,00 .......... 50 ............ 08:54:52
51,00 .......... 147 ........... 09:11:08
51,00 .......... 420 ........... 08:30:07
_________________________________________
51,00 .......... 35 ............ 12:44:24
51,00 .......... 180 ........... 08:30:09
51,00 .......... 78 ............ 08:30:06
51,00 .......... 30 ............ 09:52:45
51,00 .......... 100 ........... 08:30:13
51,00 .......... 80 ............ 10:50:38
51,00 .......... 30 ............ 13:06:02
51,00 .......... 30 ............ 08:32:43
51,00 .......... 43 ............ 08:32:56
51,00 .......... 200 ........... 08:33:10
_________________________________________
51,00 .......... 50 ............ 08:33:39
51,00 .......... 500 ........... 08:35:02
51,00 .......... 200 ........... 08:35:09
51,00 .......... 3002 .......... 09:05:01
51,00 .......... 120 ........... 10:47:52
51,00 .......... 40 ............ 08:30:08
51,00 .......... 133 ........... 12:14:51
51,00 .......... 240 ........... 15:21:03
51,02 .......... 41 ............ 08:30:09
51,04 .......... 100 ........... 13:12:23
_________________________________________
51,04 .......... 1302 .......... 08:33:42
51,04 .......... 100 ........... 08:35:08
51,08 .......... 100 ........... 13:10:08
51,10 .......... 90 ............ 09:52:39
51,14 .......... 100 ........... 13:09:10
51,16 .......... 22 ............ 08:30:24
51,18 .......... 100 ........... 13:07:31
51,20 .......... 100 ........... 10:43:27
51,20 .......... 37 ............ 08:30:08
51,20 .......... 1753 .......... 11:42:46
_________________________________________
51,20 .......... 691 ........... 10:33:54
51,24 .......... 100 ........... 13:05:29
51,28 .......... 100 ........... 13:04:34
51,28 .......... 2070 .......... 12:51:40
51,34 .......... 100 ........... 12:59:34
51,38 .......... 100 ........... 12:59:00
51,40 .......... 70 ............ 11:14:35
51,44 .......... 100 ........... 12:58:06
51,46 .......... 20 ............ 09:29:13
51,46 .......... 250 ........... 08:54:14
_________________________________________
51,48 .......... 100 ........... 12:57:15
51,48 .......... 3 ............. 08:30:04
51,50 .......... 300 ........... 12:55:23
51,50 .......... 970 ........... 09:17:38
51,50 .......... 150 ........... 08:30:01
51,50 .......... 536 ........... 08:30:07
51,50 .......... 542 ........... 08:30:21
51,54 .......... 100 ........... 12:56:26
51,58 .......... 100 ........... 12:55:26
51,60 .......... 100 ........... 10:43:27
_________________________________________
51,64 .......... 100 ........... 12:54:20
51,68 .......... 100 ........... 12:53:01
51,70 .......... 50 ............ 14:49:05
51,74 .......... 100 ........... 12:51:08
51,78 .......... 100 ........... 12:50:29
51,80 .......... 300 ........... 08:30:09
51,80 .......... 700 ........... 08:33:01
51,80 .......... 20 ............ 11:03:40
51,84 .......... 100 ........... 12:48:15
51,88 .......... 100 ........... 12:46:26
_________________________________________
51,88 .......... 35 ............ 16:51:13
51,88 .......... 33 ............ 12:08:02
51,90 .......... 908 ........... 15:59:31
51,90 .......... 200 ........... 08:30:10
51,90 .......... 90 ............ 08:30:55
51,90 .......... 1030 .......... 08:32:48
51,94 .......... 100 ........... 12:45:48
51,96 .......... 250 ........... 08:54:27
51,98 .......... 100 ........... 12:44:01
51,98 .......... 50 ............ 12:29:47
_________________________________________
52,00 .......... 50 ............ 08:55:46
52,00 .......... 1000 .......... 08:30:10
52,00 .......... 550 ........... 10:30:52
52,00 .......... 100 ........... 10:43:28
52,00 .......... 11 ............ 11:48:23
52,00 .......... 110 ........... 08:30:08
52,00 .......... 1000 .......... 08:30:02
52,00 .......... 159 ........... 08:30:07
52,00 .......... 250 ........... 08:33:14
52,00 .......... 684 ........... 08:34:58
_________________________________________
52,00 .......... 44 ............ 09:25:23
52,00 .......... 1300 .......... 15:27:12
52,00 .......... 420 ........... 08:30:04
52,00 .......... 3170 .......... 15:20:42
52,00 .......... 1000 .......... 08:30:35
52,00 .......... 20 ............ 10:18:25
52,04 .......... 100 ........... 12:43:18
52,08 .......... 100 ........... 12:42:32
52,08 .......... 250 ........... 08:54:40
52,10 .......... 200 ........... 08:30:03
_________________________________________
52,10 .......... 195 ........... 10:28:52
52,12 .......... 100 ........... 12:41:49
52,18 .......... 100 ........... 12:40:58
52,18 .......... 11 ............ 10:19:40
52,24 .......... 100 ........... 12:40:22
52,28 .......... 100 ........... 12:38:55
52,34 .......... 100 ........... 12:38:21
52,38 .......... 100 ........... 12:37:38
52,44 .......... 100 ........... 12:17:46
52,46 .......... 20 ............ 09:29:13
_________________________________________
52,48 .......... 100 ........... 12:17:07
52,48 .......... 250 ........... 08:55:11
52,50 .......... 100 ........... 10:43:28
52,50 .......... 23 ............ 11:17:57
52,50 .......... 40 ............ 11:03:39
52,50 .......... 1000 .......... 16:21:35
52,54 .......... 100 ........... 12:16:35
52,58 .......... 100 ........... 12:15:56
52,64 .......... 100 ........... 12:14:55
52,68 .......... 100 ........... 12:14:07
_________________________________________
52,70 .......... 170 ........... 13:36:31
52,70 .......... 218 ........... 08:30:01
52,70 .......... 30 ............ 08:30:04
52,70 .......... 200 ........... 08:30:02
52,74 .......... 100 ........... 12:13:14
52,78 .......... 100 ........... 12:11:54
52,84 .......... 100 ........... 12:11:03
52,88 .......... 100 ........... 12:10:13
52,90 .......... 200 ........... 08:33:05
52,94 .......... 100 ........... 11:38:53
_________________________________________
52,96 .......... 250 ........... 08:55:22
53,00 .......... 50 ............ 08:57:20
53,00 .......... 240 ........... 08:30:13
53,00 .......... 130 ........... 08:30:21
53,00 .......... 100 ........... 10:43:28
53,00 .......... 32 ............ 15:40:31
53,00 .......... 750 ........... 08:30:40
53,10 .......... 230 ........... 13:34:18
53,10 .......... 1300 .......... 08:30:00
53,46 .......... 20 ............ 09:29:13
_________________________________________
53,50 .......... 113 ........... 11:13:21
54,00 .......... 50 ............ 08:58:35
54,00 .......... 140 ........... 13:34:44
54,00 .......... 200 ........... 13:35:40
54,00 .......... 99 ............ 08:30:01
54,00 .......... 832 ........... 08:34:23
54,10 .......... 220 ........... 13:36:59
54,44 .......... 130 ........... 08:30:24
54,50 .......... 50 ............ 13:43:42
54,50 .......... 100 ........... 11:02:37
_________________________________________
54,70 .......... 400 ........... 08:30:04
54,80 .......... 1100 .......... 11:50:34
54,90 .......... 150 ........... 12:38:09
54,90 .......... 250 ........... 16:32:39
54,90 .......... 1140 .......... 15:19:00
54,90 .......... 1000 .......... 08:30:07
54,90 .......... 1000 .......... 08:32:12
54,96 .......... 100 ........... 08:34:10
54,98 .......... 50 ............ 12:29:48
54,98 .......... 46 ............ 10:51:17
_________________________________________
55,00 .......... 50 ............ 08:59:21
55,00 .......... 30 ............ 09:32:20
55,00 .......... 15 ............ 08:30:17
55,00 .......... 1600 .......... 11:49:36
55,00 .......... 367 ........... 11:02:16
55,00 .......... 300 ........... 08:30:03
55,00 .......... 100 ........... 08:30:04
55,00 .......... 300 ........... 13:33:06
55,00 .......... 300 ........... 12:07:28
55,00 .......... 6 ............. 08:30:17
_________________________________________
55,00 .......... 102 ........... 08:32:12
55,00 .......... 40 ............ 08:33:47
55,00 .......... 220 ........... 08:34:17
55,00 .......... 13 ............ 08:30:21
55,00 .......... 1410 .......... 08:30:14
55,00 .......... 2380 .......... 08:30:14
55,00 .......... 1000 .......... 08:30:35
55,50 .......... 30 ............ 08:33:21
55,50 .......... 185 ........... 08:35:39
56,00 .......... 50 ............ 09:52:02
_________________________________________
56,00 .......... 70 ............ 08:30:04
56,00 .......... 85 ............ 08:32:12
56,00 .......... 400 ........... 08:33:28
56,00 .......... 1 ............. 15:53:06
57,00 .......... 50 ............ 09:53:11
57,00 .......... 1296 .......... 09:33:58
57,40 .......... 600 ........... 08:30:04
57,56 .......... 3900 .......... 11:26:32
57,80 .......... 2 ............. 16:27:25
58,00 .......... 50 ............ 09:54:21
_________________________________________
58,00 .......... 200 ........... 08:32:07
58,00 .......... 25 ............ 13:22:20
58,70 .......... 30 ............ 08:30:05
59,00 .......... 50 ............ 10:48:57
59,00 .......... 200 ........... 08:30:13
59,00 .......... 900 ........... 08:30:16
60,00 .......... 50 ............ 10:50:23
60,00 .......... 150 ........... 12:33:43
60,00 .......... 245 ........... 11:40:31
60,00 .......... 46 ............ 11:56:51
_________________________________________
60,00 .......... 1500 .......... 08:31:52
60,00 .......... 2 ............. 08:32:19
60,00 .......... 200 ........... 13:11:58
60,00 .......... 200 ........... 13:12:04
60,00 .......... 100 ........... 14:52:08
60,00 .......... 120 ........... 12:10:08
60,00 .......... 200 ........... 08:30:02
60,00 .......... 143 ........... 16:19:30
60,00 .......... 200 ........... 13:46:40
60,00 .......... 200 ........... 13:46:42
_________________________________________
60,00 .......... 386 ........... 11:19:14
60,30 .......... 200 ........... 08:30:04
60,80 .......... 300 ........... 12:12:55
61,00 .......... 50 ............ 08:30:12
61,50 .......... 1100 .......... 08:32:42
62,00 .......... 50 ............ 10:56:05
62,00 .......... 42 ............ 13:37:07
63,00 .......... 50 ............ 08:30:12
63,28 .......... 50 ............ 11:38:21
64,00 .......... 50 ............ 10:57:02
_________________________________________
65,00 .......... 50 ............ 08:30:12
66,00 .......... 50 ............ 10:58:00
66,00 .......... 360 ........... 11:08:21
66,00 .......... 12 ............ 13:49:14
67,00 .......... 50 ............ 08:30:12
68,00 .......... 50 ............ 10:59:00
69,00 .......... 50 ............ 08:30:12
70,00 .......... 50 ............ 11:00:00
70,00 .......... 30 ............ 14:56:53
70,00 .......... 5630 .......... 08:31:52
_________________________________________
72,00 .......... 1000 .......... 08:32:22
80,00 .......... 3 ............. 10:18:32
85,00 .......... 35 ............ 08:31:01
92,18 .......... 110 ........... 08:30:09
99,00 .......... 85 ............ 08:30:11
99,00 .......... 48 ............ 08:30:02
100,00 ......... 78 ............ 08:32:52
100,00 ......... 1000 .......... 15:23:37
100,00 ......... 500 ........... 09:01:59
100,00 ......... 2000 .......... 15:26:58
_________________________________________
100,00 ......... 2000 .......... 16:38:53
100,00 ......... 500 ........... 16:49:31
100,00 ......... 500 ........... 16:49:45
120,00 ......... 30 ............ 12:50:40
441,00 ......... 500 ........... 15:43:29
« powrót 


R E K L A M A