#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy staż powinien być wliczany do emerytury?
 
 PKN (PKNORLEN) - wszystkie zlecenia sprzedaży z 15 min. opóźnieniem
   zobacz również wszystkie zlecenia kupna   
« powrót 
1 .............. 231 .......... 08:50:13
107,70 ......... 200 .......... 08:30:08
108,00 ......... 3 ............ 08:30:05
108,80 ......... 916 .......... 08:30:00
108,80 ......... 67 ........... 08:30:13
108,80 ......... 55 ........... 08:46:04
108,95 ......... 300 .......... 15:44:12
108,95 ......... 275 .......... 16:51:36
109,00 ......... 250 .......... 08:30:03
109,00 ......... 2100 ......... 08:50:42
109,20 ......... 300 .......... 16:57:51
________________________________________
109,25 ......... 2288 ......... 08:45:50
109,30 ......... 300 .......... 08:48:31
109,30 ......... 2100 ......... 08:50:05
109,50 ......... 20 ........... 08:30:08
109,60 ......... 10 ........... 16:54:51
109,70 ......... 37 ........... 08:46:55
109,70 ......... 90 ........... 08:47:18
109,90 ......... 9 ............ 15:38:39
109,90 ......... 15 ........... 12:03:26
109,95 ......... 15 ........... 11:56:27
________________________________________
110,00 ......... 6 ............ 16:15:12
110,00 ......... 5 ............ 08:30:04
110,00 ......... 50 ........... 08:30:06
110,00 ......... 20 ........... 08:30:08
110,00 ......... 1000 ......... 08:46:56
110,20 ......... 40 ........... 08:30:05
110,20 ......... 100 .......... 08:44:58
110,35 ......... 9 ............ 15:45:28
110,45 ......... 8 ............ 14:56:45
110,45 ......... 107 .......... 09:39:50
________________________________________
110,50 ......... 10 ........... 09:28:57
110,50 ......... 25 ........... 08:30:13
110,70 ......... 20 ........... 10:29:47
110,75 ......... 20 ........... 12:30:44
110,80 ......... 9 ............ 10:19:01
110,80 ......... 211 .......... 09:02:48
110,80 ......... 50 ........... 08:30:09
110,85 ......... 200 .......... 09:35:58
110,90 ......... 1472 ......... 13:49:13
110,90 ......... 100 .......... 10:37:10
________________________________________
110,90 ......... 15 ........... 15:16:22
110,90 ......... 232 .......... 08:30:08
111,00 ......... 60 ........... 16:11:39
111,00 ......... 50 ........... 16:34:26
111,00 ......... 50 ........... 11:30:09
111,00 ......... 7 ............ 15:22:23
111,00 ......... 68 ........... 16:52:20
111,00 ......... 20 ........... 16:55:04
111,00 ......... 19 ........... 09:53:23
111,00 ......... 50 ........... 10:26:14
________________________________________
111,00 ......... 200 .......... 16:36:28
111,00 ......... 10 ........... 08:30:07
111,00 ......... 20 ........... 08:30:10
111,00 ......... 15 ........... 08:30:12
111,00 ......... 6 ............ 08:30:16
111,20 ......... 25 ........... 11:02:06
111,20 ......... 26 ........... 08:30:00
111,20 ......... 79 ........... 09:08:37
111,20 ......... 512 .......... 11:31:45
111,20 ......... 931 .......... 13:51:46
________________________________________
111,20 ......... 200 .......... 11:10:51
111,20 ......... 40 ........... 08:35:20
111,20 ......... 40 ........... 08:48:55
111,30 ......... 250 .......... 15:39:11
111,45 ......... 55 ........... 16:47:57
111,50 ......... 14 ........... 09:35:31
111,50 ......... 9 ............ 10:19:12
111,60 ......... 9 ............ 14:54:08
111,65 ......... 50 ........... 09:57:09
111,65 ......... 2329 ......... 08:30:06
________________________________________
111,70 ......... 26 ........... 08:49:17
111,70 ......... 1388 ......... 10:11:29
111,70 ......... 679 .......... 15:43:42
111,85 ......... 100 .......... 12:56:55
111,90 ......... 227 .......... 09:38:48
111,90 ......... 11 ........... 08:30:27
111,90 ......... 9 ............ 10:19:44
111,90 ......... 100 .......... 10:37:52
112,00 ......... 99 ........... 10:31:19
112,00 ......... 10 ........... 08:30:04
________________________________________
112,00 ......... 130 .......... 10:20:28
112,00 ......... 5 ............ 10:12:57
112,00 ......... 2 ............ 08:30:02
112,00 ......... 12 ........... 08:30:07
112,00 ......... 300 .......... 08:30:25
112,20 ......... 15 ........... 12:11:34
112,25 ......... 21 ........... 16:08:38
112,40 ......... 20 ........... 10:59:30
112,40 ......... 9 ............ 08:30:02
112,40 ......... 9 ............ 10:19:31
________________________________________
112,40 ......... 40 ........... 08:30:13
112,45 ......... 7 ............ 08:30:04
112,50 ......... 16 ........... 10:33:27
112,50 ......... 40 ........... 11:13:58
112,60 ......... 9 ............ 08:30:00
112,60 ......... 91 ........... 08:30:03
112,65 ......... 15 ........... 14:47:39
112,65 ......... 100 .......... 12:58:48
112,75 ......... 100 .......... 15:04:55
112,80 ......... 319 .......... 15:37:14
________________________________________
112,80 ......... 214 .......... 14:56:18
112,80 ......... 100 .......... 15:05:36
112,90 ......... 33 ........... 08:30:08
112,90 ......... 14 ........... 08:30:16
113,00 ......... 100 .......... 08:30:21
113,00 ......... 20 ........... 11:40:35
113,00 ......... 5 ............ 12:42:23
113,00 ......... 100 .......... 09:38:12
113,00 ......... 28 ........... 08:50:14
113,10 ......... 36 ........... 08:30:20
________________________________________
113,30 ......... 20 ........... 08:30:11
113,40 ......... 26 ........... 08:49:15
113,50 ......... 35 ........... 08:52:36
113,65 ......... 25 ........... 12:53:23
113,65 ......... 14 ........... 15:19:42
113,90 ......... 10 ........... 08:30:10
113,90 ......... 4 ............ 13:15:10
113,90 ......... 20 ........... 08:30:05
113,90 ......... 220 .......... 08:30:06
114,00 ......... 31 ........... 08:30:36
________________________________________
114,00 ......... 15 ........... 10:07:40
114,00 ......... 50 ........... 08:30:07
114,00 ......... 66 ........... 08:30:15
114,00 ......... 10 ........... 13:51:54
114,00 ......... 5 ............ 16:49:14
114,00 ......... 35 ........... 08:30:15
114,00 ......... 35 ........... 08:42:45
114,00 ......... 93 ........... 08:30:08
114,00 ......... 8 ............ 08:30:05
114,00 ......... 18 ........... 09:52:20
________________________________________
114,00 ......... 200 .......... 08:30:09
114,00 ......... 7 ............ 09:55:58
114,00 ......... 150 .......... 08:30:06
114,20 ......... 12 ........... 08:30:13
114,25 ......... 70 ........... 10:23:54
114,30 ......... 13 ........... 08:30:25
114,40 ......... 35 ........... 08:30:11
114,50 ......... 17 ........... 10:25:35
114,65 ......... 60 ........... 10:05:58
114,85 ......... 6 ............ 08:30:04
________________________________________
114,85 ......... 6 ............ 08:30:04
114,90 ......... 24 ........... 08:30:05
114,90 ......... 20 ........... 08:31:21
115,00 ......... 5 ............ 08:30:12
115,00 ......... 15 ........... 13:56:48
115,00 ......... 50 ........... 12:00:01
115,00 ......... 9 ............ 10:18:38
115,00 ......... 100 .......... 14:34:58
115,00 ......... 5 ............ 12:42:04
115,00 ......... 13 ........... 09:07:58
________________________________________
115,00 ......... 77 ........... 15:22:23
115,00 ......... 100 .......... 10:58:46
115,00 ......... 200 .......... 11:51:06
115,00 ......... 238 .......... 12:00:20
115,00 ......... 480 .......... 16:11:53
115,00 ......... 4 ............ 08:47:47
115,15 ......... 23 ........... 08:48:42
115,50 ......... 49 ........... 08:49:17
115,50 ......... 5 ............ 08:30:09
115,65 ......... 4 ............ 14:05:53
________________________________________
115,70 ......... 9 ............ 08:30:01
115,70 ......... 10 ........... 15:31:07
115,75 ......... 4 ............ 09:50:47
115,80 ......... 12 ........... 09:37:00
115,80 ......... 18 ........... 16:29:37
115,80 ......... 20 ........... 08:30:25
115,80 ......... 15 ........... 08:35:47
115,90 ......... 18 ........... 08:30:05
116,00 ......... 402 .......... 10:08:25
116,00 ......... 127 .......... 08:30:16
________________________________________
116,00 ......... 36 ........... 16:26:33
116,00 ......... 39 ........... 16:48:06
116,00 ......... 84 ........... 15:58:53
116,00 ......... 30 ........... 09:47:22
116,10 ......... 6 ............ 08:30:04
116,35 ......... 4 ............ 09:35:53
116,40 ......... 9 ............ 10:27:54
116,50 ......... 50 ........... 15:57:24
116,50 ......... 35 ........... 08:48:38
116,60 ......... 39 ........... 10:03:39
________________________________________
116,80 ......... 15 ........... 10:52:12
116,90 ......... 15 ........... 08:30:00
116,90 ......... 220 .......... 09:01:30
116,95 ......... 23 ........... 08:48:42
117,00 ......... 60 ........... 09:29:21
117,00 ......... 20 ........... 08:30:18
117,30 ......... 20 ........... 16:16:33
117,30 ......... 370 .......... 08:30:06
117,30 ......... 7 ............ 08:30:04
  117,40 ......... 11 ........... 09:03:29
________________________________________
117,40 ......... 10 ........... 09:35:46
117,40 ......... 50 ........... 10:17:44
117,40 ......... 12 ........... 10:42:10
117,45 ......... 4 ............ 09:28:49
117,45 ......... 25 ........... 14:05:46
117,50 ......... 7 ............ 15:35:21
117,60 ......... 8 ............ 12:22:31
117,60 ......... 1450 ......... 15:29:30
117,70 ......... 20 ........... 08:30:18
117,90 ......... 100 .......... 09:57:45
________________________________________
118,00 ......... 50 ........... 08:30:06
118,00 ......... 22 ........... 08:48:46
118,00 ......... 50 ........... 09:37:32
118,00 ......... 10 ........... 08:30:10
118,00 ......... 60 ........... 10:50:28
118,20 ......... 16 ........... 15:26:30
118,35 ......... 158 .......... 08:48:58
118,50 ......... 22 ........... 08:30:47
118,75 ......... 23 ........... 08:48:42
118,80 ......... 293 .......... 08:42:51
________________________________________
119,00 ......... 9 ............ 08:30:01
119,00 ......... 100 .......... 08:30:14
119,00 ......... 100 .......... 08:30:07
119,50 ......... 20 ........... 08:42:44
119,50 ......... 17 ........... 12:08:26
119,60 ......... 455 .......... 13:48:27
119,70 ......... 9 ............ 16:43:40
119,80 ......... 15 ........... 12:15:11
119,80 ......... 15 ........... 15:08:08
119,85 ......... 55 ........... 12:37:50
________________________________________
119,90 ......... 705 .......... 10:48:13
120,00 ......... 34 ........... 08:30:09
120,00 ......... 35 ........... 09:25:19
120,00 ......... 4 ............ 11:50:51
120,00 ......... 14 ........... 08:48:43
120,00 ......... 100 .......... 09:28:35
120,00 ......... 100 .......... 15:36:18
120,00 ......... 20 ........... 08:30:31
120,00 ......... 13 ........... 08:30:13
120,00 ......... 10 ........... 16:08:14
________________________________________
120,00 ......... 100 .......... 08:30:07
120,00 ......... 50 ........... 10:20:02
120,00 ......... 20 ........... 13:39:12
120,00 ......... 50 ........... 11:41:09
120,00 ......... 26 ........... 08:50:34
120,00 ......... 91 ........... 08:42:53
120,50 ......... 100 .......... 08:30:10
120,55 ......... 22 ........... 08:48:42
121,00 ......... 70 ........... 11:46:26
121,20 ......... 1500 ......... 13:32:12
________________________________________
121,25 ......... 9 ............ 13:18:38
121,35 ......... 3200 ......... 16:55:41
121,50 ......... 662 .......... 13:51:40
121,50 ......... 9 ............ 08:30:14
121,70 ......... 421 .......... 16:51:38
121,95 ......... 75 ........... 09:39:03
122,00 ......... 10 ........... 08:46:12
122,00 ......... 50 ........... 08:30:06
122,35 ......... 14 ........... 08:30:31
122,40 ......... 22 ........... 08:48:40
________________________________________
122,50 ......... 1000 ......... 10:58:19
123,00 ......... 1999 ......... 13:52:58
123,00 ......... 100 .......... 08:48:31
123,00 ......... 28 ........... 08:48:40
123,00 ......... 40 ........... 08:30:20
123,00 ......... 100 .......... 13:03:13
123,60 ......... 9 ............ 16:03:54
123,70 ......... 300 .......... 12:25:35
124,00 ......... 167 .......... 08:30:55
124,00 ......... 7 ............ 12:21:47
________________________________________
124,00 ......... 46 ........... 11:30:42
124,00 ......... 265 .......... 08:30:19
124,20 ......... 10 ........... 08:48:33
124,30 ......... 17 ........... 08:48:40
124,35 ......... 220 .......... 08:48:30
124,50 ......... 88 ........... 11:30:02
124,50 ......... 40 ........... 08:30:10
124,90 ......... 15 ........... 08:30:06
124,90 ......... 50 ........... 10:02:47
124,95 ......... 50 ........... 08:30:14
________________________________________
125,00 ......... 3 ............ 08:30:06
125,00 ......... 400 .......... 12:56:16
125,00 ......... 80 ........... 14:45:48
125,00 ......... 82 ........... 08:30:06
125,00 ......... 10 ........... 08:30:28
125,00 ......... 110 .......... 08:48:35
125,00 ......... 150 .......... 13:05:58
125,00 ......... 16 ........... 16:57:21
125,00 ......... 50 ........... 08:30:02
125,00 ......... 28 ........... 08:30:06
________________________________________
125,00 ......... 32 ........... 08:30:32
125,00 ......... 180 .......... 08:30:32
125,00 ......... 1200 ......... 10:01:21
125,00 ......... 60 ........... 14:46:28
125,00 ......... 57 ........... 11:09:48
125,10 ......... 98 ........... 15:01:35
125,10 ......... 36 ........... 15:57:42
125,25 ......... 39 ........... 15:27:02
125,50 ......... 53 ........... 16:56:31
125,50 ......... 9 ............ 16:44:38
________________________________________
125,70 ......... 9 ............ 08:30:01
125,75 ......... 9 ............ 14:43:05
126,00 ......... 30 ........... 11:39:18
126,00 ......... 50 ........... 08:30:07
126,20 ......... 4 ............ 08:30:21
126,25 ......... 17 ........... 08:48:40
127,00 ......... 80 ........... 13:45:33
127,60 ......... 100 .......... 08:48:26
127,80 ......... 279 .......... 08:48:42
128,00 ......... 20 ........... 08:30:14
________________________________________
128,10 ......... 16 ........... 09:21:53
128,10 ......... 81 ........... 10:50:38
128,20 ......... 17 ........... 08:48:40
128,20 ......... 6 ............ 08:30:04
128,50 ......... 600 .......... 16:42:37
128,60 ......... 50 ........... 08:49:07
128,90 ......... 40 ........... 08:48:26
129,00 ......... 117 .......... 12:40:19
129,00 ......... 181 .......... 09:04:39
129,50 ......... 33 ........... 12:28:33
________________________________________
129,50 ......... 33 ........... 12:35:21
129,60 ......... 143 .......... 10:24:40
129,95 ......... 930 .......... 14:10:34
130,00 ......... 110 .......... 09:51:44
130,00 ......... 79 ........... 10:39:09
130,00 ......... 48 ........... 14:20:53
130,00 ......... 240 .......... 08:48:40
130,00 ......... 50 ........... 08:48:42
130,00 ......... 9 ............ 08:49:53
130,00 ......... 2400 ......... 13:18:35
________________________________________
130,00 ......... 40 ........... 09:57:44
130,00 ......... 3 ............ 08:30:11
130,00 ......... 450 .......... 09:43:25
130,15 ......... 17 ........... 08:48:40
131,00 ......... 100 .......... 08:48:23
131,00 ......... 50 ........... 08:48:24
131,10 ......... 100 .......... 08:57:30
131,20 ......... 5 ............ 08:30:04
131,80 ......... 9 ............ 16:45:54
132,00 ......... 100 .......... 08:48:31
________________________________________
132,00 ......... 8 ............ 08:30:09
132,00 ......... 15 ........... 08:30:15
132,15 ......... 17 ........... 08:48:40
132,20 ......... 1201 ......... 10:02:48
132,30 ......... 74 ........... 08:30:27
132,50 ......... 183 .......... 08:48:26
132,60 ......... 8 ............ 08:30:14
133,00 ......... 90 ........... 08:48:16
134,00 ......... 459 .......... 08:48:43
134,00 ......... 94 ........... 09:42:10
________________________________________
134,00 ......... 30 ........... 15:53:27
134,40 ......... 100 .......... 09:10:09
134,45 ......... 5 ............ 08:48:35
135,00 ......... 10 ........... 12:33:41
135,00 ......... 7 ............ 10:47:31
135,00 ......... 15 ........... 08:30:08
135,20 ......... 119 .......... 10:13:26
135,55 ......... 65 ........... 12:44:06
135,75 ......... 3 ............ 08:48:40
135,80 ......... 9 ............ 13:17:08
________________________________________
136,15 ......... 25 ........... 08:48:09
136,55 ......... 50 ........... 08:48:28
137,00 ......... 105 .......... 08:30:12
137,00 ......... 3291 ......... 08:30:02
137,40 ......... 5 ............ 08:30:09
140,00 ......... 10 ........... 09:36:43
140,00 ......... 500 .......... 08:48:00
140,00 ......... 84 ........... 12:58:25
140,00 ......... 9 ............ 08:30:09
140,00 ......... 25 ........... 08:30:09
________________________________________
140,00 ......... 505 .......... 12:13:32
140,40 ......... 5 ............ 08:30:09
143,00 ......... 750 .......... 09:53:49
147,70 ......... 3 ............ 08:48:22
149,00 ......... 161 .......... 08:46:18
150,00 ......... 345 .......... 08:47:45
158,85 ......... 125 .......... 09:25:59
168,85 ......... 50 ........... 09:54:46
177,00 ......... 216 .......... 09:23:42
200,00 ......... 2 ............ 08:46:23
________________________________________
300,00 ......... 600 .......... 10:05:02
300,00 ......... 600 .......... 09:44:31
300,00 ......... 300 .......... 10:30:16
300,00 ......... 300 .......... 10:30:28
300,00 ......... 600 .......... 11:47:22
300,00 ......... 300 .......... 12:52:23
300,00 ......... 300 .......... 12:52:26
« powrót 


R E K L A M A