#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
 PRC (PROCHNIK) - wszystkie zlecenia sprzedaży z 15 min. opóźnieniem
   zobacz również wszystkie zlecenia kupna   
« powrót 
0,05 .......... 40951 .......... 15:12:21
0,05 .......... 10000 .......... 15:27:59
0,05 .......... 5250 ........... 15:58:55
0,06 .......... 39980 .......... 11:03:22
0,06 .......... 75000 .......... 11:04:13
0,06 .......... 14000 .......... 11:06:31
0,06 .......... 23658 .......... 11:10:09
0,06 .......... 35000 .......... 16:37:36
0,06 .......... 10000 .......... 10:19:56
0,06 .......... 50000 .......... 10:50:14
0,06 .......... 44444 .......... 15:31:53
_________________________________________
0,06 .......... 100000 ......... 08:30:04
0,06 .......... 11800 .......... 10:02:53
0,06 .......... 7000 ........... 13:17:47
0,07 .......... 8022 ........... 15:51:04
0,07 .......... 5000 ........... 09:11:31
0,07 .......... 3258 ........... 15:33:40
0,07 .......... 7500 ........... 11:00:53
0,07 .......... 46172 .......... 16:33:13
0,07 .......... 44765 .......... 08:30:14
0,07 .......... 3550 ........... 11:30:14
_________________________________________
0,07 .......... 40000 .......... 11:30:30
0,07 .......... 1000 ........... 08:30:20
0,07 .......... 53840 .......... 16:56:27
0,07 .......... 50000 .......... 12:51:00
0,07 .......... 2180 ........... 08:30:00
0,07 .......... 6400 ........... 08:30:26
0,08 .......... 8000 ........... 09:08:08
0,08 .......... 44444 .......... 09:26:10
0,08 .......... 22222 .......... 09:43:19
0,08 .......... 9177 ........... 09:44:50
_________________________________________
0,08 .......... 20000 .......... 09:59:42
0,08 .......... 2930 ........... 11:56:50
0,08 .......... 10000 .......... 13:59:41
0,08 .......... 13700 .......... 10:55:24
0,08 .......... 100000 ......... 16:59:39
0,08 .......... 2000 ........... 08:30:06
0,09 .......... 7000 ........... 09:20:37
0,09 .......... 4000 ........... 12:38:30
0,09 .......... 10000 .......... 14:11:44
0,09 .......... 18000 .......... 08:30:05
_________________________________________
0,09 .......... 100000 ......... 17:00:18
0,09 .......... 100000 ......... 10:02:41
0,10 .......... 4602 ........... 08:30:19
0,10 .......... 7000 ........... 09:25:59
0,10 .......... 11900 .......... 08:30:08
0,10 .......... 12100 .......... 08:30:08
0,10 .......... 12100 .......... 08:30:03
0,10 .......... 1576 ........... 12:42:57
0,10 .......... 2000 ........... 08:30:01
0,10 .......... 8000 ........... 12:25:29
_________________________________________
0,10 .......... 2500 ........... 13:50:01
0,10 .......... 200000 ......... 17:01:19
0,11 .......... 12100 .......... 08:30:12
0,11 .......... 11900 .......... 08:30:12
0,11 .......... 12100 .......... 08:30:12
0,11 .......... 11900 .......... 08:30:12
0,12 .......... 27619 .......... 08:30:29
0,12 .......... 10425 .......... 08:30:10
0,12 .......... 75000 .......... 08:30:37
0,13 .......... 2010 ........... 16:00:47
_________________________________________
0,15 .......... 7000 ........... 09:06:34
0,15 .......... 13000 .......... 08:30:04
0,16 .......... 8000 ........... 10:28:10
0,17 .......... 7560 ........... 08:30:09
0,18 .......... 532 ............ 09:35:36
0,20 .......... 5000 ........... 08:30:13
0,20 .......... 8522 ........... 10:20:32
0,20 .......... 5000 ........... 12:04:34
0,21 .......... 12675 .......... 10:45:21
0,25 .......... 2000 ........... 09:19:20
_________________________________________
0,25 .......... 1000 ........... 11:25:54
0,25 .......... 1000 ........... 08:30:01
0,26 .......... 4200 ........... 09:31:20
0,30 .......... 1300 ........... 11:44:28
0,30 .......... 300 ............ 11:54:57
0,30 .......... 2229 ........... 15:30:54
0,32 .......... 4005 ........... 09:01:38
  0,32 .......... 13899 .......... 10:39:25
0,32 .......... 4753 ........... 10:40:06
0,32 .......... 2223 ........... 14:15:42
_________________________________________
0,36 .......... 27778 .......... 08:30:44
0,43 .......... 2650 ........... 12:51:23
0,49 .......... 3000 ........... 09:53:12
0,50 .......... 3000 ........... 10:51:11
0,50 .......... 400 ............ 11:18:46
0,50 .......... 1700 ........... 09:19:54
0,52 .......... 2000 ........... 10:40:03
0,58 .......... 815 ............ 11:07:42
0,59 .......... 2600 ........... 13:13:10
0,60 .......... 1060 ........... 10:47:00
_________________________________________
0,61 .......... 2856 ........... 10:32:39
0,62 .......... 26644 .......... 14:00:29
0,63 .......... 2000 ........... 10:23:44
0,63 .......... 35000 .......... 09:53:14
0,64 .......... 4000 ........... 10:21:59
0,64 .......... 771 ............ 12:18:37
0,65 .......... 4000 ........... 16:28:49
0,68 .......... 2050 ........... 09:35:48
0,69 .......... 973 ............ 12:26:42
0,71 .......... 2000 ........... 10:06:22
_________________________________________
0,71 .......... 1000 ........... 09:30:56
0,72 .......... 3000 ........... 16:47:18
0,72 .......... 4000 ........... 10:05:32
0,72 .......... 18636 .......... 13:45:20
0,73 .......... 4000 ........... 16:24:03
0,73 .......... 138 ............ 09:33:24
0,74 .......... 4000 ........... 17:28:40
0,75 .......... 3330 ........... 15:15:44
0,76 .......... 167 ............ 08:30:20
0,78 .......... 3000 ........... 09:33:24
_________________________________________
0,79 .......... 4000 ........... 14:21:21
0,80 .......... 2120 ........... 12:38:18
0,80 .......... 10000 .......... 08:30:16
0,84 .......... 1275 ........... 09:33:18
0,95 .......... 5000 ........... 09:30:17
0,99 .......... 7423 ........... 11:00:42
0,99 .......... 594 ............ 08:30:07
1,00 .......... 200 ............ 09:30:06
1,00 .......... 2500 ........... 09:32:57
1,00 .......... 1000 ........... 09:33:47
_________________________________________
1,00 .......... 97 ............. 09:33:59
1,00 .......... 5000 ........... 15:12:04
1,02 .......... 1980 ........... 08:31:50
1,04 .......... 2612 ........... 09:32:46
1,10 .......... 1300 ........... 14:31:17
1,11 .......... 700 ............ 09:32:41
1,15 .......... 3100 ........... 09:32:45
1,18 .......... 4000 ........... 09:34:32
1,20 .......... 2200 ........... 09:30:17
1,20 .......... 2000 ........... 09:30:05
_________________________________________
1,20 .......... 50 ............. 16:44:57
1,21 .......... 4000 ........... 09:34:32
1,21 .......... 1000 ........... 12:12:31
1,23 .......... 3000 ........... 09:34:32
1,29 .......... 4000 ........... 09:34:32
1,30 .......... 4000 ........... 09:32:02
1,48 .......... 1500 ........... 10:19:53
1,49 .......... 1000 ........... 09:32:06
1,51 .......... 7009 ........... 09:32:06
1,53 .......... 593 ............ 09:32:07
_________________________________________
1,57 .......... 1031 ........... 09:32:00
1,60 .......... 480 ............ 11:16:01
1,66 .......... 430 ............ 09:32:00
1,66 .......... 3300 ........... 09:32:21
1,75 .......... 223 ............ 09:31:41
1,79 .......... 670 ............ 09:31:38
2,00 .......... 25000 .......... 09:31:43
2,30 .......... 2523 ........... 09:31:47
2,60 .......... 1700 ........... 09:31:27
4,50 .......... 5664 ........... 09:31:37
_________________________________________
5,00 .......... 4008 ........... 09:31:35
7,50 .......... 750 ............ 09:18:52
16,00 ......... 334 ............ 09:31:27
« powrót 


R E K L A M A