#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   NOTOWANIA CIĄGŁE - INDEKSY I SPÓŁKI

Tabela notowań ciągłych pozwoli Ci śledzić bieżące notowania giełdowe opóźnione o 15 minut w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
Sprawdź w swojej komórce! Wysyłając SMS pod numer  7271  (jednorazowo bieżące notowanie) o treści GPW XXX,
gdzie XXX to skrócona nazwa waloru. Koszt SMS na nr. 7271: 2,00 zł (2,46 zł z VAT). Zobacz więcej »
Sprawdź wersję mobilną na m.interia.pl
   WERSJA PEŁNA NOTOWAŃ STATYSTYKI  
czas nazwa max min ostatni zmiana odniesienia obrót
wykres 17:15 WIG 44 800,29 44 490,12 44 748,53 -0,1 44 807,16 913 290 822
wykres 17:15 WIG20 1 755,82 1 735,15 1 750,69 -0,3 1 756,20 748 778 199
wykres 17:15 WIG30 1 959,73 1 941,64 1 955,69 -0,4 1 962,64 796 786 136
wykres 17:15 mWIG40 3 405,06 3 377,75 3 393,01 -0,0 3 393,65 121 894 634
wykres 17:15 sWIG80 13 179,16 13 072,20 13 177,86 0,6 13 096,10 20 855 667
17:15 RESPECT - - 2 156,93 -0,1 2 157,94548 360 139
17:15 WIG-BANKI - - 5 687,18 -0,4 5 710,77166 041 353
17:15 WIG-BUDOW - - 2 548,61 0,4 2 539,604 175 921
17:15 WIG-CHEMIA - - 12 311,84 -2,0 12 565,399 515 565
17:15 WIG-DEWEL - - 1 603,35 0,5 1 594,9619 073 690
17:15 WIG-ENERG - - 2 682,73 -0,3 2 690,8488 923 464
17:15 WIG-INFO - - 1 714,45 1,1 1 695,5165 947 743
17:15 WIG-MEDIA - - 4 156,73 0,5 4 138,2616 578 918
17:15 WIG-PALIWA - - 4 696,12 0,3 4 683,51152 097 192
17:15 WIG-Poland - - 45 543,29 -0,1 45 608,02890 779 438
17:15 WIG-SPOZYW - - 3 614,07 0,2 3 606,3611 307 542
17:15 WIG-TELKOM - - 676,23 -0,8 681,3619 052 894
17:15 WIG20lev - - 432,57 -0,6 435,32748 778 199
17:15 WIG20short - - 4 450,06 0,3 4 435,81748 778 199
17:15 InvestorMS - - 3 627,57 0,4 3 612,55168 320 747
17:15 WIG20TR - - 2 911,51 -0,3 2 920,68748 778 199
17:15 WIG30TR - - 3 214,55 -0,4 3 225,96796 786 136
17:15 WIG-CEE - - 822,30 0,4 819,0517 624 295
17:15 WIGdiv - - 920,82 0,5 916,09481 521 505
17:15 WIG-SUROWC - - 2 099,64 -0,7 2 115,1563 041 068
17:15 WIG-Ukrain - - 465,29 0,8 461,6610 113 278


     WERSJA PEŁNA NOTOWAŃ STATYSTYKI Kliknij nazwę kolumny aby posortować
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 0,0 1 2
wykres  17:05 1,08 1,17 1,17 1,17 1,17 8,3 3 4
wykres  17:05 76,38 76,40 77,00 75,50 76,99 0,8 5 320 407 270
wykres  17:05 5,19 5,18 5,18 5,00 5,17 -0,4 1 752 8 778
wykres  17:05 19,10 19,29 19,70 18,06 19,70 3,1 1 087 20 659
wykres  17:05
ABADONRE (ABA)
1,68 - - -  -   - -
wykres  17:05 2,97 2,96 2,96 2,88 2,88 -3,0 25 226 73 079
wykres  17:05 10,64 11,19 11,19 10,70 11,13 4,6 42 459
wykres  17:05 25,90 26,46 27,00 26,16 26,20 1,2 2 799 74 389
wykres  17:05 40,10 39,01 40,10 39,01 40,10 0,0 424 16 870
wykres  17:05 15,81 15,79 16,06 15,79 16,06 1,6 2 235 35 706
wykres  17:05 24,00 24,50 25,80 24,46 25,80 7,5 1 070 26 795
wykres  17:05 12,45 12,59 12,60 12,50 12,55 0,8 56 903 713 086
wykres  17:05 1,12 1,14 1,14 1,14 1,14 1,8 100 114
wykres  17:05
AGROWILL (AWG)
1,70 - - - # 1,59 -6,5  - -
wykres  17:05 6,90 6,90 7,08 6,80 7,08 2,6 4 366 30 658
wykres  17:05 1,07 1,11 1,11 1,07 1,10 2,8 11 778 12 903
wykres  17:05 5,02 5,02 5,02 5,00 5,01 -0,2 240 900 1 204 509
wykres  17:05 52,17 51,99 52,30 51,50 52,28 0,2 97 209 5 054 884
wykres  17:05 51,40 51,39 52,39 51,05 52,39 1,9 33 867 1 743 405
wykres  17:05 5,99 5,99 6,00 5,97 6,00 0,2 4 050 24 251
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 3,24 3,24 3,24 3,00 3,24 0,0 1 297 3 892
wykres  17:05 13,98 14,44 14,44 13,99 14,10 0,9 41 623 589 978
wykres  17:05 55,00 55,60 55,60 54,10 55,50 0,9 16 059 888 612
wykres  17:05 7,10 7,00 7,15 7,00 7,00 -1,4 10 550 74 227
wykres  17:05 177,90 177,80 181,45 177,00 181,45 2,0 5 013 903 561
wykres  17:05 219,00 218,00 221,00 217,00 218,50 -0,2 9 256 2 021 758
wykres  17:05 29,82 30,21 30,21 29,80 30,00 0,6 6 499 194 907
wykres  17:05 12,25 12,25 12,25 11,90 11,90 -2,9 62 739
wykres  17:05 1,29 1,25 1,29 1,21 1,29 0,0 117 147
wykres  17:05 3,50 3,54 3,54 3,29 3,54 1,1 327 1 076
wykres  17:05 5,00 5,00 5,05 5,00 5,04 0,8 45 329 228 114
wykres  17:05 1,80 1,86 1,94 1,85 1,92 6,7 15 050 28 400
wykres  17:05 14,49 14,20 14,20 14,20 14,20 -2,0 4 57
wykres  17:05 12,88 13,22 13,59 13,08 13,59 5,5 2 923 39 133
wykres  17:05 2,03 2,04 2,05 2,02 2,02 -0,5 58 501 118 757
wykres  17:05 18,98 18,98 19,20 18,94 19,00 0,1 1 450 27 510
wykres  17:05 51,42 51,70 52,65 51,64 52,21 1,5 132 817 6 933 939
wykres  17:05
ASSECOSEE (ASE)
9,30 - - -  -   - -
wykres  17:05 18,21 18,21 18,91 18,21 18,91 3,8 200 3 723
wykres  17:05 46,18 46,48 47,00 46,48 47,00 1,8 2 979 139 261
wykres  17:05 24,40 24,88 24,88 23,81 24,00 -1,6 26 134 628 526
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 2,83 2,88 2,88 2,76 2,80 -1,1 5 056 13 992
wykres  17:05 5,99 5,72 5,99 5,72 5,99 0,0 763 4 444
wykres  17:05 0,69 0,68 0,70 0,67 0,70 1,5 24 464 16 686
wykres  17:05 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,0 10 9
wykres  17:05 10,49 9,92 10,29 9,92 10,29 -1,9 597 5 943
wykres  17:05 3,64 3,68 3,70 3,60 3,70 1,7 120 326 442 995
wykres  17:05 3,90 3,90 3,90 3,88 3,88 -0,5 20 78
wykres  17:05 3,11 3,17 3,17 3,06 3,11 0,0 13 412 41 646
wykres  17:05 2,94 2,95 3,04 2,95 3,00 2,0 390 377 1 172 128
wykres  17:05 2,74 2,72 2,72 2,71 2,72 -0,7 910 2 472
wykres  17:05
AVIASG (ASG)
14,49 - - -  -   - -
wykres  17:05 4,74 4,70 4,95 4,67 4,95 4,4 63 345 302 710
wykres  17:05 0,63 0,67 0,67 0,67 0,67 6,4 18 12
wykres  17:05
BACD (BAC)
0,95 - - -  -   - -
wykres  17:05 3,83 3,80 3,80 3,65 3,65 -4,7 998 3 643
wykres  17:05 30,86 30,01 30,86 30,01 30,86 0,0 422 12 982
wykres  17:05 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,0 29 488 28 014
wykres  17:05 530,00 532,00 554,80 520,10 544,90 2,8 492 266 888
wykres  17:05 4,09 3,87 4,10 3,87 4,10 0,2 466 1 809
wykres  17:05
BEST (BST)
15,80 - - -  -   - -
wykres  17:05 9,60 9,90 9,97 9,90 9,97 3,9 941 9 380
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 47,00 47,98 50,00 46,02 47,90 1,9 3 827 185 867
wykres  17:05 1,20 1,23 1,23 1,19 1,21 0,8 24 819 30 108
wykres  17:05 8,07 8,10 8,24 8,07 8,11 0,5 18 156 148 004
wykres  17:05
BMPAG (BMP)
2,97 - - - # 3,58 20,5  - -
wykres  17:05 36,18 36,50 36,60 36,14 36,14 -0,1 5 861 212 475
wykres  17:05 5,52 5,55 5,55 5,47 5,53 0,2 14 815 81 490
wykres  17:05 11,40 11,40 11,50 11,35 11,35 -0,4 5 798 66 466
wykres  17:05 2,69 2,66 2,69 2,65 2,69 0,0 4 302 11 420
wykres  17:05 13,70 14,30 14,30 14,00 14,18 3,5 5 687 80 468
wykres  17:05
BRASTER-PDA (BRAA)
13,89 - - -  -   - -
wykres  17:05 16,80 16,81 17,10 16,75 17,10 1,8 7 693 131 430
wykres  17:05 40,00 40,00 40,00 39,90 39,90 -0,3 2 062 82 329
wykres  17:05 171,40 171,40 172,50 171,40 171,80 0,2 8 786 1 512 274
wykres  17:05
BUDOPOL (BDL)
0,04 - - -  -   - -
wykres  17:05 0,93 0,95 0,95 0,91 0,91 -2,2 223 590 207 579
wykres  17:05 87,95 90,51 90,54 90,51 90,54 2,9 381 34 490
wykres  17:05 2,73 2,73 2,73 2,71 2,71 -0,7 2 319 6 298
wykres  17:05 266,10 264,55 267,00 260,05 262,75 -1,3 32 791 8 642 065
wykres  17:05 0,60 0,57 0,60 0,57 0,60 0,0 3 560 2 079
wykres  17:05 2,62 2,52 2,52 2,52 2,52 -3,8 1 000 2 520
wykres  17:05
CASHFLOW (CFL)
0,13 - - -  -   - -
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 161,00 161,00 163,50 158,40 159,65 -0,8 48 964 7 887 988
wykres  17:05
CCENERGY (CCE)
0,06 - - -  -   - -
wykres  17:05 27,20 27,27 27,68 27,00 27,40 0,7 348 930 9 557 958
wykres  17:05 28,50 28,10 28,90 27,65 28,90 1,4 3 280 94 061
wykres  17:05 4,30 4,50 4,50 4,50 4,50 4,7 10 45
wykres  17:05 65,55 66,29 67,70 66,29 67,04 2,3 108 817 7 298 251
wykres  17:05 1,84 1,90 1,92 1,86 1,92 4,4 14 499 27 503
wykres  17:05 53,31 53,01 53,89 50,09 50,09 -6,0 78 890 4 140 517
wykres  17:05 23,75 23,69 23,78 23,50 23,50 -1,1 3 748 88 708
wykres  17:05 7,70 7,70 8,00 7,62 8,00 3,9 5 900 45 586
wykres  17:05 8,40 8,06 8,55 8,00 8,55 1,8 2 564 21 358
wykres  17:05
COALENERG (CLE)
0,50 - - -  -   - -
wykres  17:05 1,14 1,14 1,15 1,14 1,15 0,9 1 001 1 141
wykres  17:05 3,27 3,28 3,29 3,28 3,29 0,6 62 329 204 447
wykres  17:05 141,00 141,00 146,00 141,00 146,00 3,6 322 573 46 431 489
wykres  17:05 53,22 56,60 56,80 51,60 51,60 -3,0 4 859 259 493
wykres  17:05 6,00 5,80 5,80 5,50 5,52 -8,0 2 751 15 303
wykres  17:05 2,27 2,26 2,29 2,25 2,28 0,4 130 072 294 884
wykres  17:05 6,46 6,50 6,50 6,40 6,40 -0,9 11 770 75 897
wykres  17:05 6,60 6,67 6,86 6,39 6,50 -1,5 24 853 165 360
wykres  17:05 21,97 21,85 22,17 21,60 22,00 0,1 676 150 14 872 251
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 0,96 0,96 0,96 0,93 0,93 -3,1 1 802 1 676
wykres  17:05 96,49 96,00 96,00 92,03 95,00 -1,5 1 188 113 349
wykres  17:05 6,60 6,70 6,70 6,50 6,50 -1,5 1 181 7 712
wykres  17:05 11,45 12,50 12,50 12,50 12,50 9,2 90 1 125
wykres  17:05 9,97 9,99 9,99 9,99 9,99 0,2 5 50
wykres  17:05 5,48 5,47 5,47 5,38 5,38 -1,8 503 2 706
wykres  17:05 50,00 50,49 51,00 50,39 51,00 2,0 3 097 157 131
wykres  17:05 1,80 1,79 1,79 1,70 1,70 -5,6 50 87
wykres  17:05 1,44 1,12 1,12 1,12 1,12 -22,2 1 000 1 120
wykres  17:05
DROZAPOL (DPL)
2,39 - - -  -   - -
wykres  17:05 6,20 6,20 6,20 6,05 6,05 -2,4 1 157 7 040
wykres  17:05 7,96 7,99 8,00 7,96 7,98 0,3 129 964 1 037 328
wykres  17:05 2,11 2,08 2,11 2,08 2,11 0,0 500 1 054
wykres  17:05 22,60 22,70 22,70 21,72 22,70 0,4 947 20 693
wykres  17:05 11,88 11,88 11,94 11,72 11,82 -0,5 1 272 15 104
wykres  17:05 92,49 87,00 93,99 87,00 93,99 1,6 666 61 045
wykres  17:05 16,10 16,10 16,95 16,10 16,60 3,1 6 471 107 787
wykres  17:05 3,60 3,61 3,73 3,61 3,73 3,6 188 150 688 955
wykres  17:05 1,48 1,47 1,48 1,45 1,47 -0,7 3 164 4 600
wykres  17:05 14,70 14,98 14,99 14,10 14,70 0,0 6 842 101 137
wykres  17:05 12,00 11,99 11,99 11,99 11,99 -0,1 1 12
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 54,53 56,30 56,30 54,70 55,40 1,6 3 425 188 824
wykres  17:05 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,0 5 5
wykres  17:05 9,83 9,85 10,10 9,80 9,90 0,7 1 049 449 10 422 368
wykres  17:05 7,90 7,75 7,75 7,75 7,75 -1,9 21 163
wykres  17:05 9,70 9,70 9,87 9,50 9,50 -2,1 1 076 021 10 403 754
wykres  17:05 7,95 7,95 7,95 7,44 7,95 0,0 106 811
wykres  17:05 22,00 22,34 22,50 21,50 22,50 2,3 2 400 53 392
wykres  17:05 26,76 26,75 26,75 25,79 25,79 -3,6 909 23 453
wykres  17:05 29,05 30,90 30,90 30,00 30,89 6,3 204 6 124
wykres  17:05 4,15 4,30 4,30 4,21 4,21 1,5 5 371 22 956
wykres  17:05 12,13 12,12 12,12 10,89 10,89 -10,2 2 609 28 492
wykres  17:05 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 0,0 10 29
wykres  17:05
ESTAR (EST)
1,70 - - -  -   - -
wykres  17:05 48,98 49,02 49,40 48,45 49,40 0,9 319 15 632
wykres  17:05 48,00 47,40 48,01 46,10 46,10 -4,0 418 678 19 522 161
wykres  17:05 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 0,0 10 14
wykres  17:05 17,98 17,43 17,99 17,43 17,99 0,1 652 11 449
wykres  17:05 0,60 0,60 0,60 0,54 0,54 -10,0 5 509 3 017
wykres  17:05
EXILLON (EXL)
5,00 - - -  -   - -
wykres  17:05 3,44 3,44 3,44 3,40 3,42 -0,6 43 138 147 428
wykres  17:05 2,45 2,47 2,47 2,41 2,46 0,4 38 123 93 351
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 42,00 42,30 42,34 41,53 42,34 0,8 892 37 070
wykres  17:05 15,43 15,40 15,40 15,40 15,40 -0,2 100 1 540
wykres  17:05 1,30 1,32 1,49 1,32 1,49 14,6 61 373 86 274
wykres  17:05 13,01 13,76 13,76 12,62 13,32 2,4 3 588 46 693
wykres  17:05
FENGHUA (FGT)
17,52 - - -  -   - -
wykres  17:05 10,40 10,40 10,67 10,20 10,20 -1,9 6 210 64 118
wykres  17:05 4,05 4,05 4,10 3,83 4,10 1,2 1 673 6 671
wykres  17:05 0,65 0,65 0,65 0,62 0,64 -1,5 19 535 12 379
wykres  17:05 63,71 63,69 65,40 63,69 65,40 2,7 9 794 633 846
wykres  17:05 13,87 14,22 14,22 14,22 14,22 2,5 20 284
wykres  17:05 0,94 0,94 0,94 0,91 0,94 0,0 3 546 3 228
wykres  17:05 12,00 12,35 12,35 12,00 12,00 0,0 6 562 78 779
wykres  17:05 0,84 0,84 0,86 0,84 0,85 1,2 93 322 79 199
wykres  17:05 0,42 0,42 0,44 0,41 0,43 2,4 3 098 900 1 323 222
wykres  17:05 2,23 2,21 2,27 2,21 2,27 1,8 9 006 20 443
wykres  17:05 5,00 5,07 5,07 4,82 4,95 -1,0 45 277 222 360
wykres  17:05 27,83 28,00 28,00 27,83 27,83 0,0 4 112
wykres  17:05 33,00 33,00 33,19 32,69 33,00 0,0 65 273 2 153 462
wykres  17:05 23,19 23,16 23,24 22,55 23,24 0,2 3 413 78 157
wykres  17:05 28,42 28,70 28,70 28,01 28,42 0,0 2 466 69 624
wykres  17:05 2,40 2,40 2,40 2,14 2,39 -0,4 1 488 3 205
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 14,99 15,18 15,18 14,82 14,98 -0,1 1 986 29 615
wykres  17:05 5,31 5,28 5,39 5,20 5,39 1,5 7 022 37 484
wykres  17:05 70,24 69,00 70,10 68,68 68,76 -2,1 43 668 3 015 354
wykres  17:05 6,80 6,76 6,80 6,55 6,65 -2,2 2 074 475 13 608 556
wykres  17:05 71,94 72,00 72,15 71,00 71,70 -0,3 23 251 1 668 733
wykres  17:05 1,45 1,45 1,45 1,33 1,45 0,0 4 181 5 672
wykres  17:05
HAWE (HWE)
0,65 - - - # 0,20 -69,2  - -
wykres  17:05 5,95 5,95 5,95 5,80 5,80 -2,5 275 1 634
wykres  17:05 3,00 3,01 3,08 3,01 3,05 1,7 21 400 65 281
wykres  17:05 3,29 3,21 3,52 3,10 3,52 7,0 16 509 54 396
wykres  17:05 5,40 5,01 5,38 4,86 5,34 -1,1 1 390 7 003
wykres  17:05 36,00 36,00 36,10 36,00 36,10 0,3 76 2 736
wykres  17:05 2,86 2,86 2,86 2,74 2,83 -1,1 9 179 25 932
wykres  17:05 19,80 18,36 19,00 18,36 19,00 -4,0 749 14 228
wykres  17:05 14,45 14,65 14,65 14,50 14,50 0,4 613 8 889
wykres  17:05
IBSM (IBS)
24,50 - - -  -   - -
wykres  17:05 23,42 23,00 24,16 22,53 24,10 2,9 1 615 37 514
wykres  17:05 1,19 1,20 1,20 1,20 1,20 0,8 420 504
wykres  17:05 0,67 0,66 0,69 0,65 0,67 0,0 4 285 2 837
wykres  17:05 0,63 0,60 0,62 0,60 0,61 -3,2 22 300 13 570
wykres  17:05
IIAAV (IIA)
9,18 - - -  -   - -
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 7,34 7,11 7,30 7,11 7,30 -0,5 1 081 7 887
wykres  17:05 2,73 2,75 2,75 2,53 2,70 -1,1 581 1 499
wykres  17:05 23,05 23,05 23,05 22,60 23,00 -0,2 3 960 90 789
wykres  17:05 1,40 1,43 1,45 1,43 1,45 3,6 6 649 9 524
wykres  17:05 2,45 2,46 2,49 2,44 2,45 0,0 112 125 276 357
wykres  17:05 2,53 2,54 2,54 2,40 2,40 -5,1 24 501 59 183
wykres  17:05
INC
1,78 - - -  -   - -
wykres  17:05 0,90 0,89 0,90 0,87 0,90 0,0 32 635 28 905
wykres  17:05
INDYGO (IDG)
0,30 - - -  -   - -
wykres  17:05 68,60 69,50 70,00 69,00 70,00 2,0 281 19 611
wykres  17:05 123,25 125,60 125,60 120,65 123,45 0,2 6 905 852 180
wykres  17:05 10,10 10,10 10,43 10,03 10,03 -0,7 2 018 20 632
wykres  17:05 5,00 5,00 5,00 4,77 4,77 -4,6 598 2 853
wykres  17:05 12,13 12,08 12,08 12,08 12,08 -0,4 1 175 14 194
wykres  17:05 38,00 38,50 39,60 35,70 35,70 -6,1 8 536 319 881
wykres  17:05 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 0,0 1 880 28 576
wykres  17:05 1,23 1,25 1,26 1,20 1,25 1,6 2 263 2 829
wykres  17:05 255,00 259,00 260,00 250,25 258,00 1,2 9 546 2 461 839
wykres  17:05 4,52 4,69 4,69 4,69 4,69 3,8 710 3 330
wykres  17:05 1,75 1,75 1,75 1,71 1,75 0,0 456 786
wykres  17:05 10,00 9,55 9,55 9,55 9,55 -4,5 320 3 056
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 2,09 2,10 2,10 2,10 2,10 0,5 130 273
wykres  17:05 2,05 2,05 2,08 2,05 2,08 1,5 489 1 003
wykres  17:05 0,59 0,60 0,60 0,58 0,60 1,7 1 620 942
wykres  17:05 172,00 172,00 189,00 171,50 176,20 2,4 700 123 224
wykres  17:05 1,54 1,54 1,59 1,54 1,56 1,3 1 778 2 777
wykres  17:05 6,20 6,30 6,87 6,30 6,48 4,5 34 500 223 212
wykres  17:05 1,27 1,28 1,33 1,28 1,31 3,2 72 495 93 547
wykres  17:05
JJAUTO (JJO)
9,70 - - - # 0,01 -99,9  - -
wykres  17:05 18,59 18,69 18,77 17,05 17,15 -7,8 314 537 5 546 840
wykres  17:05 3,92 3,92 3,99 3,82 3,99 1,8 39 393 155 181
wykres  17:05 15,30 15,38 15,38 15,26 15,30 0,0 2 640 40 386
wykres  17:05 2,06 2,07 2,15 2,03 2,15 4,4 30 243 63 869
wykres  17:05 1,94 1,96 2,15 1,96 2,15 10,8 5 005 9 811
wykres  17:05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,0 8 274 248
wykres  17:05
KDMSHIPING (KDM)
2,20 - - - # 0,40 -81,8  - -
wykres  17:05 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,0 116 155 15 100
wykres  17:05 52,85 53,15 53,35 52,42 53,00 0,3 188 071 9 961 335
wykres  17:05 310,00 310,05 318,90 309,90 318,90 2,9 5 135 1 606 005
wykres  17:05 66,00 66,00 66,20 64,26 66,00 0,0 873 213 57 281 753
wykres  17:05
KGL
21,64 - - -  -   - -
wykres  17:05 11,10 11,20 11,59 11,10 11,10 0,0 3 611 40 563
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05
KOFOL (KOF)
63,00 - - -  -   - -
wykres  17:05 90,21 90,22 91,50 90,22 91,50 1,4 238 21 677
wykres  17:05 9,94 9,80 10,20 9,75 10,20 2,6 5 000 50 220
wykres  17:05 5,97 5,97 5,97 5,80 5,83 -2,4 1 332 7 732
wykres  17:05 39,00 39,00 39,00 38,80 39,00 0,0 10 342 403 317
wykres  17:05 2,96 2,97 3,07 2,97 2,99 1,0 54 448 163 694
wykres  17:05
KPPD (KPD)
24,01 - - -  -   - -
wykres  17:05 3,74 3,72 3,72 3,55 3,72 -0,5 415 1 476
wykres  17:05 7,40 7,55 7,80 7,15 7,36 -0,5 7 391 54 756
wykres  17:05 18,30 18,39 18,50 18,39 18,50 1,1 4 097 75 693
wykres  17:05 4,08 4,03 4,17 3,91 4,10 0,5 25 086 101 113
wykres  17:05 264,35 250,10 264,35 250,10 264,35 0,0 301 75 294
wykres  17:05 200,00 200,00 201,80 198,50 201,80 0,9 9 913 1 980 985
wykres  17:05 68,46 67,30 68,50 67,02 68,43 -0,0 8 722 593 208
wykres  17:05 10,79 10,79 11,02 10,79 11,02 2,1 483 5 219
wykres  17:05 1,57 1,57 1,57 1,54 1,54 -1,9 1 631 2 515
wykres  17:05 9,00 9,18 9,43 9,00 9,26 2,9 1 002 9 198
wykres  17:05 0,80 0,80 0,85 0,80 0,85 6,3 20 575 17 252
wykres  17:05 5,18 5,15 5,15 4,98 5,13 -1,0 1 681 8 386
wykres  17:05 1,89 1,87 1,97 1,84 1,96 3,7 83 728 160 042
wykres  17:05 3,90 3,95 3,95 3,88 3,88 -0,5 201 786
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 9,00 9,06 9,09 9,00 9,06 0,7 6 053 54 651
wykres  17:05 1,54 1,54 1,54 1,51 1,53 -0,7 13 919 21 100
wykres  17:05 45,40 46,00 47,00 46,00 46,96 3,4 15 808 737 115
wykres  17:05
LOKUM (LKD)
12,85 - - -  -   - -
wykres  17:05 30,80 30,80 30,80 30,36 30,47 -1,1 180 609 5 526 763
wykres  17:05 5 174,95 5 051,00 5 090,00 5 012,30 5 039,00 -2,6 1 294 6 530 710
wykres  17:05 8,75 8,81 9,38 8,81 9,29 6,2 14 280 130 508
wykres  17:05 0,82 0,84 0,84 0,83 0,83 1,2 59 625 49 565
wykres  17:05 80,80 81,00 81,75 79,65 81,50 0,9 4 052 329 197
wykres  17:05
MAGELLAN (MAG)
67,50 - - -  -   - -
wykres  17:05 6,97 6,97 6,97 6,64 6,95 -0,3 5 323 35 977
wykres  17:05 6,54 6,60 6,60 6,54 6,60 0,9 385 2 525
wykres  17:05 6,84 6,84 7,30 6,82 6,95 1,6 49 281 339 476
wykres  17:05 308,95 306,00 312,95 306,00 308,95 0,0 28 627 8 875 192
wykres  17:05 73,34 73,35 74,74 73,35 74,74 1,9 10 741
wykres  17:05 10,54 10,54 10,67 10,51 10,67 1,2 6 937 73 777
wykres  17:05 37,80 37,60 37,90 37,60 37,90 0,3 25 942
wykres  17:05 0,68 0,71 0,71 0,71 0,71 4,4 100 71
wykres  17:05 236,45 237,55 240,00 236,00 236,45 0,0 3 636 862 368
wykres  17:05 17,30 17,30 17,44 16,99 17,44 0,8 250 400 4 255 259
wykres  17:05 14,94 15,19 15,19 14,31 14,67 -1,8 232 3 351
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 8,76 9,00 9,00 8,71 8,99 2,6 69 621
wykres  17:05 6,55 6,60 6,60 6,57 6,57 0,3 1 456 9 591
wykres  17:05 15,90 15,90 16,33 15,80 16,00 0,6 6 198 99 357
wykres  17:05
MIDAS (MDS)
0,80 - - -  -   - -
wykres  17:05 1,60 1,65 1,65 1,55 1,63 1,9 1 382 2 166
wykres  17:05 4,70 4,68 4,68 4,62 4,68 -0,4 520 271 2 425 494
wykres  17:05 2,82 2,82 2,82 2,80 2,80 -0,7 2 606 7 314
wykres  17:05 0,74 0,75 0,77 0,75 0,77 4,1 29 726 22 438
wykres  17:05 39,29 39,30 39,30 39,29 39,30 0,0 761 29 907
wykres  17:05 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,0 2 000 1 100
wykres  17:05
MOBRUK (MBR)
15,50 - - -  -   - -
wykres  17:05
MOJ
0,99 - - - # 0,84 -15,2  - -
wykres  17:05 230,10 231,05 232,00 227,60 227,60 -1,1 121 27 744
wykres  17:05 14,01 14,25 14,49 14,06 14,35 2,4 12 303 174 862
wykres  17:05 10,85 11,20 11,20 10,75 11,18 3,0 591 6 541
wykres  17:05 12,70 12,76 12,76 11,74 12,07 -5,0 7 588 94 025
wykres  17:05 1,18 1,19 1,19 1,18 1,19 0,9 42 399 50 176
wykres  17:05
MUZA (MZA)
3,70 - - -  -   - -
wykres  17:05 13,95 14,01 14,01 13,99 13,99 0,3 130 1 820
wykres  17:05 4,12 4,14 4,18 4,10 4,12 0,0 71 988 297 049
wykres  17:05 6,33 6,06 6,36 6,06 6,36 0,5 1 568 9 862
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 340,95 341,00 344,00 336,50 344,00 0,9 1 920 654 277
wykres  17:05 11,90 12,04 12,11 11,90 12,09 1,6 2 508 30 122
wykres  17:05
NEWWORLDR (NWR)
0,02 - - - # 0,01 -50,0  - -
wykres  17:05 4,23 4,20 4,20 4,20 4,20 -0,7 5 21
wykres  17:05
NORTHCOAST (NCT)
5,05 - - -  -   - -
wykres  17:05 54,70 54,53 54,53 54,00 54,53 -0,3 124 6 723
wykres  17:05 1,40 1,40 1,41 1,40 1,40 0,0 4 407 6 200
wykres  17:05 2,95 3,01 3,01 2,94 3,01 2,0 1 568 4 645
wykres  17:05 3,57 3,45 3,50 3,45 3,50 -2,0 1 490 5 141
wykres  17:05 15,00 15,00 15,40 15,00 15,00 0,0 285 4 335
wykres  17:05
OLYMPIC (OEG)
8,00 - - -  -   - -
wykres  17:05 2,93 2,80 2,92 2,80 2,92 -0,3 320 898
wykres  17:05 31,39 31,50 32,49 29,98 31,47 0,3 15 622 481 441
wykres  17:05 12,35 12,35 12,96 12,35 12,87 4,2 2 957 37 461
wykres  17:05 5,12 5,10 5,15 5,05 5,07 -1,0 3 690 246 18 728 810
wykres  17:05 61,53 62,50 62,50 61,00 61,00 -0,9 2 265 138 755
wykres  17:05 0,73 0,71 0,73 0,71 0,73 0,0 17 783 12 801
wykres  17:05 90,90 96,98 96,98 96,98 96,98 6,7 1 97
wykres  17:05 6,05 6,06 6,30 6,06 6,30 4,1 4 572 27 952
wykres  17:05 240,00 246,00 246,00 240,00 240,00 0,0 261 63 004
wykres  17:05 4,95 4,88 4,89 4,66 4,80 -3,0 405 1 931
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05
OVOSTAR (OVO)
96,95 - - -  -   - -
wykres  17:05 51,89 51,89 51,90 51,00 51,90 0,0 3 461 179 220
wykres  17:05 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 0,0 311 432
wykres  17:05 20,60 20,50 20,50 20,00 20,50 -0,5 1 667 34 015
wykres  17:05
PATENTUS (PAT)
0,65 - - -  -   - -
wykres  17:05 2,42 2,42 2,42 2,34 2,39 -1,2 20 915 49 312
wykres  17:05 51,69 51,69 51,69 50,04 50,40 -2,5 8 148 411 061
wykres  17:05 3,70 3,69 3,69 3,67 3,67 -0,8 6 600 24 232
wykres  17:05 1,79 1,77 1,80 1,77 1,80 0,6 250 449
wykres  17:05 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 0,0 20 36
wykres  17:05 55,40 55,40 56,80 55,40 56,79 2,5 890 50 161
wykres  17:05
PCGUARD (PCG)
0,07 - - -  -   - -
wykres  17:05 30,95 31,19 31,19 30,70 31,00 0,2 6 191 191 602
wykres  17:05 129,00 131,60 131,60 131,60 131,60 2,0 55 7 238
wykres  17:05 2,06 2,03 2,03 2,03 2,03 -1,5 2 942 5 972
wykres  17:05 11,80 11,90 12,00 11,90 12,00 1,7 4 061 48 366
wykres  17:05 13,96 13,71 13,94 13,71 13,94 -0,1 1 815 25 044
wykres  17:05 136,90 135,90 137,05 134,60 137,05 0,1 350 931 47 837 912
wykres  17:05 49,80 49,90 49,90 48,30 49,35 -0,9 146 7 165
wykres  17:05 97,25 94,70 97,30 94,70 96,00 -1,3 1 308 124 711
wykres  17:05 13,50 13,49 13,49 13,31 13,37 -1,0 3 248 43 457
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 0,52 0,53 0,53 0,51 0,51 -1,9 6 120 3 123
wykres  17:05 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,0 109 141 27 285
wykres  17:05 11,97 11,98 12,09 11,80 11,82 -1,3 3 846 263 45 920 427
wykres  17:05 5,40 5,40 5,62 5,31 5,60 3,7 9 779 635 53 626 524
wykres  17:05 6,00 6,27 6,27 6,07 6,09 1,5 10 751 65 504
wykres  17:05 14,11 14,39 14,39 14,00 14,00 -0,8 76 1 065
wykres  17:05 69,75 69,20 69,92 68,81 69,05 -1,0 1 343 597 92 911 821
wykres  17:05 23,51 23,46 23,68 23,15 23,28 -1,0 3 618 388 84 684 869
wykres  17:05 33,01 33,10 33,40 33,00 33,00 -0,0 17 397 575 984
wykres  17:05 1,82 1,85 1,85 1,80 1,83 0,6 15 632 28 478
wykres  17:05 1,99 1,87 1,99 1,87 1,99 0,0 25 48
wykres  17:05
PLAZACNTR (PLZ)
0,20 - - -  -   - -
wykres  17:05 4,57 4,59 4,67 4,55 4,65 1,8 12 831 59 027
wykres  17:05 20,99 21,20 21,21 21,20 21,20 1,0 368 7 803
wykres  17:05 4,20 4,28 4,29 4,12 4,17 -0,7 58 984 248 319
wykres  17:05 2,81 2,82 2,91 2,82 2,82 0,4 2 671 7 533
wykres  17:05 20,45 20,49 20,49 20,49 20,49 0,2 12 246
wykres  17:05 10,35 10,45 10,69 10,31 10,66 3,0 43 045 454 971
wykres  17:05 14,76 14,77 15,03 14,77 15,02 1,8 3 104 46 169
wykres  17:30 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,0 23 203 1 244
wykres  17:05 2,99 2,99 3,23 2,99 3,23 8,0 4 223 13 030
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05
PRAGMAFA (PRF)
12,20 - - -  -   - -
wykres  17:05 10,32 10,45 10,45 10,45 10,45 1,3 6 63
wykres  17:05 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,0 6 441 3 285
wykres  17:05 7,23 7,23 7,23 7,00 7,19 -0,6 848 5 955
wykres  17:05 1,52 1,54 1,62 1,54 1,59 4,6 400 629
wykres  17:05 1,76 1,76 1,76 1,72 1,76 0,0 696 1 207
wykres  17:05 16,44 16,44 17,04 16,41 17,04 3,7 760 12 493
wykres  17:05 1,46 1,44 1,49 1,44 1,47 0,7 101 965 150 336
wykres  17:05 8,50 8,49 8,51 8,49 8,50 0,0 262 2 226
wykres  17:05 3,15 3,15 3,15 3,10 3,13 -0,6 50 923 157 950
wykres  17:05 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 0,0 2 30
wykres  17:05 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,0 8 3
wykres  17:05 209,00 208,95 208,95 208,00 208,00 -0,5 28 5 826
wykres  17:05 1,31 1,31 1,31 1,30 1,30 -0,8 275 358
wykres  17:05 28,39 28,30 28,92 27,92 28,55 0,6 8 027 342 228 923 066
wykres  17:05
QUANTUM (QNT)
8,15 - - -  -   - -
wykres  17:05 5,30 5,34 5,35 5,22 5,34 0,8 5 470 29 103
wykres  17:05 6,10 6,10 6,24 6,10 6,24 2,3 350 2 142
wykres  17:05 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 0,0 2 8
wykres  17:05 5,85 5,85 5,98 5,72 5,97 2,1 23 608 138 091
wykres  17:05 16,69 16,93 16,93 16,93 16,93 1,4 1 17
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 22,65 23,15 23,15 22,15 22,15 -2,2 2 193 49 851
wykres  17:05 2,40 2,41 2,41 2,35 2,40 0,0 221 082 528 456
wykres  17:05 9,06 9,05 9,05 8,80 8,91 -1,7 26 897 236 835
wykres  17:05 2,06 2,13 2,13 2,04 2,12 2,9 3 029 6 296
wykres  17:05 1,41 1,42 1,57 1,31 1,38 -2,1 21 610 30 662
wykres  17:05
REINHOLD (RHD)
0,23 - - - # 0,23 0,0  - -
wykres  17:05 9,18 9,02 9,39 9,02 9,18 0,0 11 527 106 049
wykres  17:05 16,67 17,49 17,49 16,42 17,49 4,9 297 5 011
wykres  17:05 4,13 4,12 4,12 3,79 3,89 -5,8 45 245 174 633
wykres  17:05 2,94 2,95 3,06 2,93 3,06 4,1 681 964 2 037 695
wykres  17:05 1,53 1,53 1,53 1,50 1,52 -0,7 5 726 8 599
wykres  17:05 20,30 20,39 20,39 20,10 20,10 -1,0 41 824
wykres  17:05 2,60 2,60 2,60 2,50 2,50 -3,9 11 418 29 483
wykres  17:05 1,11 1,14 1,14 1,14 1,14 2,7 2 2
wykres  17:05
SADOVAYA (SGR)
0,21 - - - # 0,10 -52,4  - -
wykres  17:05 53,40 53,80 54,00 52,20 52,20 -2,3 776 41 330
wykres  17:05 15,60 15,30 15,53 14,77 15,53 -0,5 700 10 517
wykres  17:05 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,0 600 438
wykres  17:05
SARE (SAR)
18,22 - - -  -   - -
wykres  17:05 21,56 21,90 22,50 21,40 22,50 4,4 5 200 114 845
wykres  17:05
SEKO (SEK)
6,63 - - -  -   - -
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05
SELENAFM (SEL)
15,11 - - -  -   - -
wykres  17:05 22,00 22,00 22,00 21,98 21,98 -0,1 2 532 55 702
wykres  17:05 1,33 1,33 1,33 1,30 1,30 -2,3 3 281 4 341
wykres  17:05 3,19 3,23 3,25 3,15 3,15 -1,3 11 466 36 534
wykres  17:05 8,90 8,90 8,90 8,80 8,80 -1,1 1 165 10 255
wykres  17:05 6,40 6,45 6,45 6,30 6,45 0,8 4 430 27 999
wykres  17:05 28,30 28,30 29,75 28,30 29,36 3,8 1 825 52 800
wykres  17:05 0,65 0,65 0,66 0,65 0,65 0,0 20 789 13 518
wykres  17:05 0,52 0,51 0,52 0,51 0,52 0,0 3 435 1 776
wykres  17:05
SNIEZKA (SKA)
60,02 - - -  -   - -
wykres  17:05 1,50 1,49 1,53 1,45 1,53 2,0 64 087 96 446
wykres  17:05 1,05 1,08 1,08 1,03 1,05 0,0 1 222 1 278
wykres  17:05 12,13 12,15 12,55 12,14 12,55 3,5 1 448 17 760
wykres  17:05
SOPHARMA (SPH)
5,74 - - -  -   - -
wykres  17:05 3,47 3,47 3,48 3,44 3,48 0,3 75 931 264 084
wykres  17:05 313,10 313,10 315,00 312,70 314,50 0,5 340 107 004
wykres  17:05 11,90 12,00 12,07 11,45 11,58 -2,7 33 070 383 239
wykres  17:05 4,11 4,16 4,35 4,15 4,17 1,5 1 300 5 619
wykres  17:05
STARHEDGE (SHG)
0,79 - - - # 1,10 39,2  - -
wykres  17:05 4,70 4,74 4,75 4,60 4,74 0,9 1 590 7 521
wykres  17:05 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0,0 2 18
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 0,0 124 192
wykres  17:05 6,30 6,48 6,48 6,20 6,44 2,2 7 682 48 087
wykres  17:05 15,00 15,00 15,24 14,50 15,24 1,6 1 319 19 876
wykres  17:05 3,60 3,58 3,63 3,57 3,60 0,0 625 314 2 251 762
wykres  17:05
TALANX (TNX)
112,95 - - -  -   - -
wykres  17:05 25,99 25,99 25,99 25,99 25,99 0,0 2 52
wykres  17:05 12,00 12,28 12,28 12,00 12,00 0,0 2 521 30 253
wykres  17:05
TATRY (TMR)
128,00 - - -  -   - -
wykres  17:05 2,78 2,77 2,84 2,70 2,84 2,2 5 079 551 14 190 942
wykres  17:05 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 0,0 10 27
wykres  17:05 3,12 3,42 3,42 3,12 3,13 0,3 7 760 24 501
wykres  17:05 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 0,0 3 203 9 385
wykres  17:05 11,50 11,70 12,10 11,35 11,65 1,3 37 144 432 946
wykres  17:05
TOPMEDICA (TPM)
0,19 - - - # 0,04 -79,0  - -
wykres  17:05 8,45 8,50 8,76 8,36 8,53 1,0 69 586 594 210
wykres  17:05 4,70 4,70 4,86 4,69 4,86 3,4 54 372 257 684
wykres  17:05 9,77 9,83 10,00 9,68 9,90 1,3 32 859 324 526
wykres  17:05 4,49 4,39 4,40 4,39 4,40 -2,0 2 405 10 562
wykres  17:05
TRAVELPL (TVL)
3,68 - - -  -   - -
wykres  17:05 2,06 2,05 2,05 1,97 1,97 -4,4 4 220 8 649
wykres  17:05 58,79 58,79 58,79 58,79 58,79 0,0 2 118
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 9,70 9,60 9,70 9,60 9,68 -0,2 546 5 258
wykres  17:05 8,52 8,47 8,84 8,05 8,38 -1,6 543 685 4 470 123
wykres  17:05 2,54 2,60 2,60 2,53 2,53 -0,4 1 949 5 014
wykres  17:05 145,00 145,50 146,20 143,50 144,00 -0,7 1 760 254 684
wykres  17:05 2,24 2,24 2,25 2,20 2,22 -0,9 65 505 145 556
wykres  17:05 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 0,0 30 83
wykres  17:05 250,00 248,70 249,90 237,50 249,90 -0,0 607 151 362
wykres  17:05 6,34 6,34 6,38 6,29 6,34 0,0 4 721 29 862
wykres  17:05 8,98 8,98 8,98 8,80 8,98 0,0 2 594 23 291
wykres  17:05 3,22 3,22 3,22 3,19 3,21 -0,3 75 240 241 527
wykres  17:05 13,94 13,66 13,94 13,66 13,93 -0,1 3 549 48 958
wykres  17:05 17,25 17,25 17,30 17,25 17,30 0,3 520 8 995
wykres  17:05 5,15 5,27 5,27 5,27 5,27 2,3 5 26
wykres  17:05
WARIMPEX (WXF)
2,40 - - -  -   - -
wykres  17:05 1,58 1,60 1,60 1,56 1,58 0,0 3 199 5 075
wykres  17:05 1 000,00 1 010,50 1 011,00 984,00 990,00 -1,0 72 71 572
wykres  17:05 5,20 5,28 5,28 5,03 5,03 -3,3 98 493
wykres  17:05
WESTAISIC (WES)
0,08 - - - # 0,03 -62,5  - -
wykres  17:05 8,25 8,25 8,38 8,21 8,29 0,5 21 972 182 353
wykres  17:05 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 0,0 243 428
wykres  17:05 1,07 0,98 1,11 0,98 1,11 3,7 4 113 4 457
  czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:05 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 0,0 1 3
wykres  17:05 46,00 46,01 47,30 46,00 47,30 2,8 6 582 305 991
wykres  17:05 16,20 16,86 16,86 16,28 16,28 0,5 30 497
wykres  17:05 5,93 5,61 5,96 5,61 5,96 0,5 1 085 6 263
wykres  17:05 9,40 9,40 9,50 9,40 9,40 0,0 2 305 21 746
wykres  17:05 14,82 14,98 15,10 14,51 15,10 1,9 92 098 1 380 985
wykres  17:05 1,99 1,99 2,00 1,99 2,00 0,5 48 460 96 870
wykres  17:05 0,60 0,59 0,60 0,59 0,60 0,0 1 501 896
wykres  17:05 11,20 10,74 11,30 10,61 11,30 0,9 54 269 594 012
wykres  17:05 99,89 99,99 100,00 98,21 98,21 -1,7 211 21 031
wykres  17:05 406,00 391,00 400,00 389,00 394,95 -2,7 238 94 041
wykres  17:05 0,80 0,82 0,82 0,82 0,82 2,5 1 250 1 025
wykres  17:05 7,65 7,58 7,58 7,56 7,56 -1,2 151 1 142
wykres  17:05
ZYWIEC (ZWC)
445,00 - - -  -   - -

 
  # - TKO (Teoretyczny Kurs Otwarcia)
  Aby uaktualnić wykres, naciśnij:   odśwież teraz
  Dane opóźnione o 15 min

R E K L A M A