#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
   NOTOWANIA CIĄGŁE - INDEKSY I SPÓŁKI

Tabela notowań ciągłych pozwoli Ci śledzić bieżące notowania giełdowe opóźnione o 15 minut w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
   WERSJA PEŁNA NOTOWAŃ STATYSTYKI  
czas nazwa max min ostatni zmiana odniesienia obrót
wykres 11:51 WIG 57 879,63 57 384,82 57 849,37 1,0 57 303,81 264 879 362
wykres 12:06 WIG20 2 211,01 2 184,77 2 209,58 1,2 2 182,92 221 619 992
wykres 12:06 WIG30 2 541,19 2 514,66 2 539,70 1,1 2 511,76 245 329 730
wykres 11:51 mWIG40 4 246,23 4 217,28 4 241,20 0,6 4 215,95 30 462 453
wykres 11:51 sWIG80 12 742,08 12 648,68 12 689,87 0,2 12 670,70 16 673 622
11:51 RESPECT - - 2 611,66 1,1 2 584,16127 341 772
11:51 WIG-BANKI - - 7 402,09 1,1 7 320,6663 238 110
11:51 WIG-BUDOW - - 2 126,11 -0,3 2 132,423 289 324
11:51 WIG-CHEMIA - - 12 015,48 -0,3 12 050,551 356 242
11:51 WIG-ENERG - - 2 361,98 1,2 2 333,298 101 133
11:51 WIG-INFO - - 2 055,07 0,4 2 047,304 549 531
11:51 WIG-MEDIA - - 4 799,86 3,8 4 625,64160 225
11:51 WIG-NRCHOM - - 2 096,71 -0,0 2 096,83361 695
11:51 WIG-PALIWA - - 6 360,18 2,3 6 216,3442 744 801
11:15 WIG-Poland - - 58 880,92 0,8 58 429,04263 724 013
11:51 WIG-SPOZYW - - 3 550,60 -0,2 3 558,071 342 342
11:51 WIG-TELKOM - - 628,43 -0,0 628,5911 949 899
11:51 WIG20lev - - 634,28 2,4 619,62212 462 363
11:51 WIG20short - - 3 546,32 -1,2 3 588,27212 548 585
11:15 InvestorMS - - 3 972,38 0,2 3 963,4949 550 663
11:15 mWIG40TR - - 5 353,37 0,7 5 318,3230 469 842
11:15 sWIG80TR - - 15 100,50 -0,2 15 124,9716 677 009
11:15 WIG20TR - - 3 848,73 0,9 3 813,53212 783 308
11:15 WIG30TR - - 4 377,56 0,9 4 339,07235 697 763
11:15 WIG-CEE - - 1 092,17 -0,0 1 092,561 272 493
11:51 WIGdiv - - 1 067,32 0,9 1 058,17136 089 043
11:51 WIG-GORNIC - - 3 617,38 1,3 3 572,6010 764 496
11:51 WIG-LEKI - - 5 936,66 -0,2 5 947,76387 889
11:51 WIG-MOTO - - 4 415,92 0,6 4 391,691 085 251
11:51 WIG-ODZIEZ - - 6 711,99 0,3 6 692,8121 191 772
11:15 WIG-Ukrain - - 442,32 0,8 438,761 238 267
   WERSJA PEŁNA NOTOWAŃ STATYSTYKI Kliknij nazwę kolumny aby posortować
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres11:51 1,85 1,97 2,22 1,90 2,22 20,0 849 269 1 749 236
wykres11:51 104,00 104,40 105,60 104,05 105,00 1,0 233 681 24 476 143
wykres11:51 8,45 8,66 8,70 8,52 8,61 1,9 173 969 1 495 756
wykres11:51 104,60 105,00 106,00 105,00 105,80 1,2 71 661 7 585 307
wykres11:51 1,10 1,08 1,16 0,98 1,12 1,8 958 375 1 018 284
wykres11:51 87,00 87,22 90,22 86,62 89,94 3,4 355 655 31 571 046
wykres11:51 5,32 5,40 5,40 5,33 5,34 0,4 1 051 109 5 632 745
wykres11:51 4,24 4,30 4,48 4,25 4,39 3,5 46 495 203 821
wykres11:51 8,01 8,02 8,27 8,01 8,23 2,8 183 370 1 501 557
wykres11:51 8,78 8,80 8,92 8,79 8,92 1,6 203 020 1 797 220
wykres11:51 202,00 202,00 205,00 199,30 205,00 1,5 98 160 19 793 343
wykres11:51 431,00 431,00 442,00 431,00 431,00 0,0 3 383 1 476 162
wykres11:51 1,10 1,09 1,09 1,09 1,09 -0,9 280 305
wykres11:51 129,00 137,00 139,00 135,00 135,50 5,0 33 973 4 652 916
wykres11:50 19,60 19,64 19,64 19,41 19,46 -0,7 20 323 396 036
wykres11:50 39,68 39,80 40,30 39,12 40,20 1,3 1 241 245 49 464 888
wykres11:50 124,40 125,40 125,80 124,00 124,00 -0,3 163 20 361
wykres11:50 0,94 0,94 0,99 0,94 0,97 3,2 495 475 478 143
wykres11:50 1,90 1,90 1,97 1,89 1,91 0,5 143 238 275 251
wykres11:50 91,00 91,64 92,94 91,36 92,52 1,7 80 429 7 427 709
wykres11:50 60,00 60,14 60,92 59,98 60,82 1,4 100 403 6 083 616
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres11:50 4,05 4,00 4,13 4,00 4,00 -1,2 3 468 14 002
wykres11:50 38,89 38,95 39,74 38,81 39,49 1,5 575 538 22 630 543
wykres11:50 328,00 331,00 331,00 328,20 328,80 0,2 35 253 11 594 384
wykres11:50 68,60 69,00 71,00 69,00 71,00 3,5 107 7 457
wykres11:50 217,00 214,80 218,60 213,40 215,80 -0,6 22 619 4 888 909
wykres11:50 1,14 1,17 1,17 1,14 1,16 1,8 13 017 14 943
wykres11:50 7,36 7,16 7,34 7,16 7,34 -0,3 1 088 7 972
wykres11:50 204,60 207,00 208,40 205,40 205,40 0,4 62 378 12 882 325
wykres11:50 0,68 0,64 0,64 0,64 0,64 -5,9 1 000 640
wykres11:50 258,50 250,50 258,00 250,50 256,00 -1,0 129 32 958
wykres11:50 56,00 56,30 56,30 55,70 55,85 -0,3 11 431 639 050
wykres11:49 9 050,00 9 090,00 9 090,00 8 995,00 9 045,00 -0,1 138 1 247 145
wykres11:49 2,78 2,83 2,96 2,78 2,89 4,0 600 112 1 734 545
wykres11:49 1,32 1,27 1,31 1,26 1,27 -3,8 3 464 4 422
wykres11:49 24,60 24,30 24,70 24,00 24,00 -2,4 1 148 27 720
wykres11:49 7,44 7,44 7,70 6,70 7,70 3,5 68 887 504 219
wykres11:49 318,00 320,50 320,50 315,50 315,50 -0,8 364 116 018
wykres11:49 45,02 45,02 45,60 44,80 45,48 1,0 53 609 2 431 971
wykres11:49 74,60 75,00 75,48 74,24 74,74 0,2 44 089 3 301 119
wykres11:49 1,06 1,05 1,05 1,03 1,04 -1,9 134 824 139 273
wykres11:49 400,00 403,00 403,00 399,60 401,60 0,4 1 903 763 480
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres11:48 27,40 27,50 27,50 26,40 26,90 -1,8 5 529 148 861
wykres11:48 3,21 3,39 3,39 3,21 3,37 5,0 5 218 17 397
wykres11:48 119,60 119,60 122,80 117,80 119,00 -0,5 2 209 267 022
wykres11:48 91,00 88,80 88,80 85,20 85,20 -6,4 248 21 293
wykres11:48
GETBACK (GBK)
3,75 - - - # 0,20 -94,7  - -
wykres11:48 21,44 21,44 21,58 21,30 21,38 -0,3 142 865 3 068 915
wykres11:48 10,10 10,20 10,24 10,18 10,20 1,0 15 849 161 777
wykres11:48 15,25 15,45 16,10 15,40 16,00 4,9 8 263 129 693
wykres11:48 23,78 23,80 23,80 23,34 23,38 -1,7 56 298 1 324 008
wykres11:48 3,17 3,12 3,24 3,07 3,11 -1,9 800 816 2 502 070
wykres11:48 2,10 2,10 2,13 2,10 2,13 1,4 1 115 722 2 362 475
wykres11:48 9,61 9,57 9,74 9,57 9,73 1,3 230 668 2 233 432
wykres11:48 4,43 4,46 4,66 4,42 4,60 3,8 1 662 247 7 546 995
wykres11:48 100,00 96,25 96,25 96,25 96,25 -3,8 2 193
wykres11:47 4,64 4,60 4,90 4,48 4,84 4,3 313 488 1 441 353
wykres11:47 67,60 67,80 68,20 67,45 67,90 0,4 14 536 984 413
wykres11:47 4,06 4,09 4,13 4,01 4,05 -0,3 240 227 974 830
wykres11:47 0,57 0,57 0,59 0,56 0,59 3,5 141 294 82 027
wykres11:47 0,80 0,80 0,82 0,79 0,81 1,3 17 617 14 164
wykres11:47 3,00 3,06 3,06 2,94 2,94 -2,0 7 117 21 294
wykres11:47 4,08 4,10 4,12 4,08 4,10 0,5 252 915 1 031 946
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres11:46 39,85 40,00 40,00 39,65 39,65 -0,5 446 17 738
wykres11:46 0,56 0,57 0,57 0,57 0,57 1,8 13 271 7 564
wykres11:46 2,95 2,94 2,98 2,91 2,91 -1,4 33 145 97 178
wykres11:45 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,0 10 454 1 254
wykres11:45 6,62 6,61 6,65 6,60 6,60 -0,3 98 164 648 969
wykres11:45 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,0 333 642 40 037
wykres11:45 4,60 4,68 4,68 4,60 4,60 0,0 1 120 5 162
wykres11:45 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,0 120 669 27 754
wykres11:45 1,11 1,04 1,06 0,97 0,98 -11,7 73 842 75 982
wykres11:44 10,15 10,15 10,15 10,15 10,15 0,0 1 200 12 180
wykres11:44 3,98 3,98 4,09 3,98 4,08 2,5 31 134 125 394
wykres11:44 35,30 35,50 35,50 35,00 35,05 -0,7 953 33 653
wykres11:44 5,50 5,68 5,68 5,54 5,66 2,9 640 3 591
wykres11:44 3,35 3,35 3,39 3,32 3,33 -0,6 11 863 39 654
wykres11:44 4,28 4,28 4,28 4,27 4,28 0,0 2 570 10 989
wykres11:44 33,40 33,50 33,50 33,40 33,45 0,2 667 22 314
wykres11:44 3,44 3,44 3,44 3,40 3,44 0,0 7 256 24 792
wykres11:44 70,80 71,10 71,80 70,90 71,80 1,4 2 118 150 935
wykres11:44 0,53 0,52 0,53 0,52 0,53 0,0 14 676 7 653
wykres11:43 4,39 4,35 4,36 4,27 4,30 -2,1 21 624 93 066
wykres11:43 17,85 17,80 17,80 17,05 17,50 -2,0 11 395 199 027
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres11:43 0,85 0,86 0,86 0,83 0,85 0,0 5 006 4 155
wykres11:43 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 -5,0 44 800 8 512
wykres11:43 38,55 37,90 38,75 37,90 38,70 0,4 8 811 340 364
wykres11:43 7,22 7,20 7,30 7,20 7,26 0,6 2 297 16 670
wykres11:43 112,80 111,80 114,00 111,60 112,60 -0,2 546 61 489
wykres11:42 8,74 8,72 8,81 8,72 8,77 0,3 5 312 46 582
wykres11:42 54,00 53,60 54,00 53,60 53,90 -0,2 579 31 247
wykres11:42 2,28 2,30 2,69 2,30 2,62 14,9 1 254 841 3 189 496
wykres11:41 19,80 20,00 20,80 20,00 20,70 4,6 1 878 37 986
wykres11:41 1,44 1,44 1,46 1,43 1,44 0,0 33 272 47 965
wykres11:41 2,30 2,32 2,32 2,28 2,28 -0,9 46 018 105 090
wykres11:41 13,05 13,05 13,05 13,05 13,05 0,0 33 431
wykres11:41 43,20 42,94 43,62 42,70 43,30 0,2 8 432 363 757
wykres11:40 0,85 0,85 0,86 0,84 0,85 0,0 75 916 64 462
wykres11:40 96,20 96,00 96,00 92,20 94,60 -1,7 3 695 344 067
wykres11:39 179,00 180,80 181,00 179,80 179,80 0,5 651 117 657
wykres11:38 1,58 1,55 1,55 1,52 1,52 -3,8 2 100 3 209
wykres11:38 15,70 15,90 15,90 15,40 15,40 -1,9 1 636 25 415
wykres11:38 1,59 1,55 1,55 1,55 1,55 -2,5 96 149
wykres11:38 47,80 47,50 47,50 46,55 46,60 -2,5 426 19 973
wykres11:37 22,00 22,00 22,00 21,90 21,90 -0,5 21 460
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres11:37 84,39 85,39 85,98 84,50 85,50 1,3 2 284 195 408
wykres11:36 1,38 1,45 1,47 1,37 1,47 6,5 8 519 12 274
wykres11:35 9,00 8,82 8,82 8,50 8,50 -5,6 46 913 401 784
wykres11:34 0,26 0,27 0,27 0,27 0,27 3,9 4 1
wykres11:33 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,0 50 355 16 114
wykres11:33 43,50 43,40 43,70 43,40 43,40 -0,2 755 32 824
wykres11:33 26,50 25,60 26,80 25,60 25,80 -2,6 91 2 346
wykres11:33 2,86 3,14 3,45 3,01 3,37 17,8 4 568 14 378
wykres11:32 13,60 13,60 13,85 13,60 13,65 0,4 1 985 27 277
wykres11:31 1,11 1,11 1,11 1,08 1,11 0,0 4 4
wykres11:31 3,83 3,61 3,80 3,26 3,80 -0,8 4 269 14 897
wykres11:31 1,28 1,25 1,26 1,25 1,26 -1,6 4 5
wykres11:31 934,00 932,00 936,00 932,00 934,00 0,0 412 384 806
wykres11:30 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,0 4 2
wykres11:30 1,17 1,17 1,20 1,17 1,17 0,0 663 776
wykres11:30 9,70 9,78 9,94 9,70 9,76 0,6 5 732 55 757
wykres11:30 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,0 13 11
wykres11:30 17,85 17,85 17,95 17,05 17,95 0,6 1 373 23 750
wykres11:30 22,80 22,60 22,60 22,60 22,60 -0,9 138 3 119
wykres11:30 0,37 0,35 0,35 0,35 0,35 -5,4 1 269 444
wykres11:30
HUBSTYLE (HUB)
0,40 - - - # 0,49 22,5  - -
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres11:30
REINHOLD (RHD)
0,47 - - - # 0,20 -57,5  - -
wykres11:30
PBSFINANSE (PBF)
0,80 - - - # 0,57 -28,8  - -
wykres11:30 0,42 0,37 0,37 0,37 0,37 -11,9 1 438 532
wykres11:30 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,0 1 000 620
wykres11:30
WINVEST (WIS)
0,80 - - -  -   - -
wykres11:30
WILBO (WLB)
0,24 - - -  -   - -
wykres11:30
STARHEDGE (SHG)
0,43 - - - # 0,48 11,6  - -
wykres11:30 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 0,0 15 36
wykres11:30
SKOTAN (SKT)
0,40 - - - # 0,37 -7,5  - -
wykres11:30
SADOVAYA (SGR)
0,12 - - - # 0,03 -75,0  - -
wykres11:30
RESBUD (RES)
0,29 - - -  -   - -
wykres11:30 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,0 1 0
wykres11:30 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,0 3 174 127
wykres11:30 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,0 1 070 1 284
wykres11:30
PCGUARD (PCG)
1,17 - - - # 0,90 -23,1  - -
wykres11:30
NEWWORLDR (NWR)
0,02 - - - # 0,01 -50,0  - -
wykres11:30
NANOGROUP (NNG)
3,85 - - -  -   - -
wykres11:30 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 -2,9 200 200
wykres11:30
LARK (LRK)
0,15 - - - # 0,13 -13,3  - -
wykres11:30
INTERBUD (ITB)
0,26 - - -  -   - -
wykres11:30
INDYGO (IDG)
0,25 - - - # 0,24 -4,0  - -
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres11:30
INDATA (IDT)
0,31 - - - # 0,21 -32,3  - -
wykres11:30 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,0 1 200 396
wykres11:30 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,0 4 3
wykres11:30
IBSM (IBS)
20,20 - - -  -   - -
wykres11:30
HYPERION (HYP)
0,28 - - - # 0,05 -82,1  - -
wykres11:30 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,0 164 25
wykres11:30
DROP (DRP)
0,45 - - -  -   - -
wykres11:30 0,35 0,33 0,33 0,33 0,33 -5,7 70 23
wykres11:30 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,0 5 200 2 132
wykres11:30
COMPERIA (CPL)
8,40 - - -  -   - -
wykres11:30 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,0 2 081 853
wykres11:30
CALATRAVA (CTC)
0,23 - - - # 0,05 -78,3  - -
wykres11:30
BERLING (BRG)
3,50 - - -  -   - -
wykres11:29 5,66 5,66 5,66 5,64 5,66 0,0 6 098 34 514
wykres11:28 27,00 27,90 27,90 27,80 27,90 3,3 29 808
wykres11:28 3,75 3,78 3,83 3,78 3,83 2,1 550 2 094
wykres11:28 55,90 56,00 57,40 55,50 56,50 1,1 2 158 121 494
wykres11:28 88,40 88,40 88,40 88,40 88,40 0,0 93 8 221
wykres11:27 11,84 11,96 12,06 11,84 11,98 1,2 7 957 95 371
wykres11:27 73,60 73,60 73,60 73,00 73,60 0,0 828 60 841
wykres11:27 4,46 4,50 4,65 4,40 4,60 3,1 9 525 43 285
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres11:27 20,20 21,00 21,00 20,20 20,20 0,0 100 2 021
wykres11:27 9,60 9,60 9,80 9,48 9,80 2,1 10 041 95 456
wykres11:27 17,30 17,30 17,30 17,00 17,30 0,0 4 466 77 127
wykres11:26 10,70 11,00 11,75 10,80 11,50 7,5 9 452 103 839
wykres11:26
IALBGR (IAG)
1,32 - - - # 0,02 -98,5  - -
wykres11:24 8,10 8,50 8,50 7,98 7,98 -1,5 1 644 13 208
wykres11:23 24,30 24,30 24,30 24,00 24,00 -1,2 121 2 922
wykres11:23 5,54 5,58 5,58 5,54 5,58 0,7 66 366
wykres11:22 3,95 3,94 3,94 3,80 3,80 -3,8 2 919 11 155
wykres11:21 59,00 59,40 59,40 57,20 58,00 -1,7 599 34 709
wykres11:21 11,40 11,30 11,55 11,30 11,50 0,9 11 488 129 981
wykres11:19 3,44 3,60 3,60 3,35 3,42 -0,6 4 684 15 829
wykres11:18 445,00 448,50 450,50 445,00 450,00 1,1 54 24 207
wykres11:18 2,79 2,79 2,84 2,75 2,75 -1,4 4 838 13 420
wykres11:18 10,50 10,20 10,70 10,20 10,70 1,9 1 100 11 461
wykres11:18 6,08 6,09 6,10 6,00 6,01 -1,2 22 065 133 034
wykres11:17 12,85 12,65 12,85 12,65 12,85 0,0 67 850
wykres11:17 11,80 11,80 11,80 11,50 11,60 -1,7 593 6 839
wykres11:16 1,09 1,11 1,11 1,10 1,11 1,8 17 865 19 817
wykres11:16 7,14 7,14 7,14 7,00 7,00 -2,0 10 550 73 907
wykres11:15 7,41 7,49 7,49 7,40 7,40 -0,1 1 372 10 248
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres11:15 470,00 470,00 478,00 470,00 477,00 1,5 268 127 773
wykres11:14 15,20 15,80 15,80 15,70 15,70 3,3 51 801
wykres11:14 1,64 1,64 1,64 1,60 1,64 0,0 1 503 2 405
wykres11:14 8,16 7,96 8,20 7,96 8,20 0,5 107 861
wykres11:14 36,00 35,55 36,00 35,55 35,90 -0,3 267 9 582
wykres11:14 9,76 9,74 9,76 9,74 9,74 -0,2 11 180 109 105
wykres11:14 16,15 16,15 16,15 15,10 15,10 -6,5 801 12 209
wykres11:13 1,20 1,20 1,20 1,15 1,15 -4,2 14 171 16 593
wykres11:12 0,99 0,98 1,01 0,98 1,01 2,0 2 739 2 724
wykres11:12 4,96 4,99 4,99 4,99 4,99 0,6 2 000 9 980
wykres11:12 4,46 4,56 4,56 4,47 4,47 0,2 777 3 503
wykres11:12 4,53 4,23 4,27 4,22 4,26 -6,0 3 950 16 778
wykres11:12 0,56 0,55 0,55 0,55 0,55 -1,8 1 1
wykres11:11
MEDIATEL (MTL)
0,74 - - - # 0,70 -5,4  - -
wykres11:10 10,15 10,40 10,50 10,30 10,30 1,5 3 888 40 127
wykres11:10 101,00 102,00 104,50 101,00 101,00 0,0 65 6 693
wykres11:09 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 0,0 302 5 134
wykres11:09 4,50 4,50 4,59 4,46 4,59 2,0 4 157 18 692
wykres11:09 112,00 111,60 112,20 111,60 111,80 -0,2 393 43 971
wykres11:09 0,84 0,84 0,85 0,83 0,85 1,2 11 448 9 609
wykres11:08 16,50 16,90 16,90 15,80 16,10 -2,4 54 855
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres11:08 14,90 14,70 14,90 14,70 14,90 0,0 1 205 17 934
wykres11:08 1,16 1,16 1,23 1,16 1,22 5,2 15 019 17 769
wykres11:08 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 0,0 10 14
wykres11:08 1,48 1,49 1,49 1,49 1,49 0,7 16 24
wykres11:07 4,60 4,63 4,63 4,59 4,59 -0,2 1 043 4 793
wykres11:07 16,50 16,50 16,50 16,00 16,00 -3,0 86 1 396
wykres11:07 41,40 41,40 41,50 41,40 41,40 0,0 126 5 221
wykres11:07 1,26 1,30 1,32 1,29 1,32 4,8 5 805 7 623
wykres11:07 32,70 31,95 31,95 31,95 31,95 -2,3 2 64
wykres11:05 9,46 9,64 9,82 9,50 9,72 2,8 267 2 568
wykres11:05 1,20 1,16 1,17 1,16 1,16 -3,3 4 902 5 691
wykres11:04 10,80 10,80 10,80 10,70 10,70 -0,9 118 1 273
wykres11:03 18,00 18,00 18,05 17,90 17,90 -0,6 670 12 052
wykres11:03 874,00 872,00 874,00 870,00 870,00 -0,5 12 10 454
wykres11:03 50,50 50,00 50,40 50,00 50,20 -0,6 23 825 1 191 384
wykres11:03 19,00 19,00 19,15 18,80 18,85 -0,8 2 890 54 499
wykres10:59 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 0,0 76 920
wykres10:59 7,15 7,15 7,15 7,12 7,15 0,0 849 6 061
wykres10:56 22,80 21,40 21,40 21,00 21,00 -7,9 35 739
wykres10:55 5,52 5,51 5,52 5,50 5,52 0,0 27 656 152 423
wykres10:51 5,70 5,86 5,86 5,86 5,86 2,8 18 105
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres10:50 1,76 1,77 1,77 1,77 1,77 0,6 32 57
wykres10:49 69,80 70,00 70,00 68,20 70,00 0,3 26 1 795
wykres10:48 2,80 2,80 2,81 2,80 2,80 0,0 1 740 4 872
wykres10:48
CHEMOS (CHS)
0,33 - - - # 0,04 -87,9  - -
wykres10:47 3,12 3,33 3,33 3,29 3,29 5,5 1 480 4 892
wykres10:47 0,81 0,79 0,81 0,79 0,80 -1,2 43 165 34 164
wykres10:46 2,62 2,61 2,68 2,61 2,68 2,3 2 793 7 455
wykres10:44 2,60 2,60 2,63 2,60 2,63 1,2 150 392
wykres10:43 3,44 3,42 3,42 3,32 3,32 -3,5 2 134 7 237
wykres10:43 12,50 12,50 12,70 12,45 12,70 1,6 222 2 775
wykres10:43 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,0 5 950 11 900
wykres10:43 13,30 13,30 13,45 13,25 13,45 1,1 787 10 485
wykres10:43 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 0,0 8 2 600
wykres10:43 9,31 9,38 9,38 9,25 9,25 -0,6 985 9 214
wykres10:42 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 0,0 55 2 420
wykres10:42 0,89 0,89 0,91 0,89 0,91 2,3 14 515 13 057
wykres10:41 6,85 6,85 6,85 6,85 6,85 0,0 4 27
wykres10:40 15,15 15,15 15,15 15,10 15,10 -0,3 42 634
wykres10:40 5,96 5,96 5,96 5,96 5,96 0,0 1 423 8 481
wykres10:39 0,61 0,61 0,64 0,59 0,59 -3,3 17 677 10 482
wykres10:39 3,36 3,35 3,38 3,35 3,38 0,6 1 447 4 865
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres10:38 41,00 41,20 41,20 41,00 41,00 0,0 346 14 201
wykres10:36 7,56 7,50 7,68 7,50 7,50 -0,8 2 458 18 549
wykres10:31 9,30 9,00 9,02 9,00 9,02 -3,0 550 4 953
wykres10:31 2,00 1,98 1,98 1,92 1,92 -4,0 1 500 2 940
wykres10:30 18,35 18,20 18,35 18,20 18,35 0,0 880 16 056
wykres10:29 2,90 2,92 2,92 2,90 2,90 0,0 49 143
wykres10:29
PLATYNINW (PIW)
0,73 - - - # 0,66 -9,6  - -
wykres10:28 24,60 23,60 24,60 23,60 23,60 -4,1 202 4 768
wykres10:28 55,60 55,65 55,95 55,65 55,95 0,6 105 5 851
wykres10:28 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,0 35 4 900
wykres10:28
ABMSOLID (ABM)
12,20 - - - # 10,70 -12,3  - -
wykres10:27 5,88 5,54 5,82 5,54 5,54 -5,8 11 62
wykres10:27 34,70 35,00 35,00 34,70 34,70 0,0 108 3 754
wykres10:26 0,59 0,55 0,55 0,55 0,55 -6,8 4 638 2 551
wykres10:26 10,00 9,90 10,00 9,75 10,00 0,0 862 8 432
wykres10:25 13,50 13,75 13,75 13,00 13,00 -3,7 82 1 096
wykres10:24 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 0,0 224 1 814
wykres10:24 28,25 28,25 28,25 26,50 27,54 -2,5 3 070 82 740
wykres10:24 6,70 6,65 6,65 6,65 6,65 -0,8 10 67
wykres10:23 12,90 13,10 13,10 12,60 13,00 0,8 774 10 026
wykres10:21 32,70 34,90 34,90 33,50 34,50 5,5 390 13 429
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres10:20 28,42 28,30 28,39 28,30 28,39 -0,1 35 991
wykres10:19 9,30 9,30 9,30 8,38 8,38 -9,9 1 756 15 043
wykres10:19 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 0,0 12 469 12 718
wykres10:18 62,50 63,50 67,00 62,50 62,50 0,0 854 54 179
wykres10:17 0,55 0,50 0,55 0,50 0,55 0,0 7 328 4 026
wykres10:15 1,84 1,89 1,93 1,89 1,93 4,9 2 376 4 525
wykres10:14 1,09 1,09 1,10 1,09 1,10 0,9 55 60
wykres10:13 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 0,0 58 1 537
wykres10:10 12,15 12,15 12,15 11,65 11,65 -4,1 1 803 21 249
wykres10:09 253,00 253,00 255,50 253,00 255,50 1,0 83 21 187
wykres10:08 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 0,0 215 33 970
wykres10:05 26,40 26,90 26,90 26,70 26,80 1,5 205 5 501
wykres10:04 7,78 7,68 7,68 7,50 7,50 -3,6 210 1 577
wykres10:02 9,12 9,10 9,10 9,08 9,08 -0,4 30 272
wykres10:00 14,25 14,10 14,10 13,50 13,50 -5,3 242 3 357
wykres09:58 1,04 1,04 1,05 1,04 1,04 0,0 31 726 33 100
wykres09:57 0,64 0,71 0,71 0,71 0,71 10,9 100 71
wykres09:54 13,95 14,00 14,00 13,80 13,80 -1,1 2 28
wykres09:52 36,80 36,70 36,70 36,70 36,70 -0,3 1 37
wykres09:51 3,17 3,12 3,12 3,12 3,12 -1,6 250 780
wykres09:50 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,0 20 19
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres09:49 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 0,0 10 12
wykres09:48 13,50 13,40 13,40 13,35 13,35 -1,1 302 4 039
wykres09:46 13,45 13,45 13,45 13,45 13,45 0,0 2 27
wykres09:44 21,60 21,70 21,70 21,00 21,00 -2,8 109 2 295
wykres09:42 19,40 19,35 19,40 19,35 19,35 -0,3 596 11 547
wykres09:38 23,10 23,70 23,70 23,70 23,70 2,6 468 11 092
wykres09:36 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 0,0 1 44
wykres09:36 16,90 16,90 16,90 16,90 16,90 0,0 1 17
wykres09:36 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 0,0 3 6
wykres09:36 3,29 3,23 3,23 3,23 3,23 -1,8 100 323
wykres09:34 3,62 3,85 3,85 3,48 3,48 -3,9 5 360 18 720
wykres09:32 8,34 8,34 8,38 8,34 8,38 0,5 492 4 106
wykres09:30 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 0,0 34 116
wykres09:30 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 0,0 20 31
wykres09:30 44,00 44,00 44,00 42,20 44,00 0,0 3 130
wykres09:29 0,88 0,86 0,86 0,83 0,83 -5,7 4 600 3 903
wykres09:29 4,66 4,65 4,65 4,50 4,50 -3,4 310 1 397
wykres09:28 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 0,0 41 195
wykres09:28 2,50 2,63 2,63 2,50 2,50 0,0 3 992 9 980
wykres09:28 0,56 0,56 0,56 0,55 0,55 -1,8 2 128 1 170
wykres09:28 10,60 10,10 10,60 10,10 10,60 0,0 40 407
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres09:27 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 0,0 10 17
wykres09:27 1,09 1,05 1,05 1,05 1,05 -3,7 6 406 6 726
wykres09:26 3,91 3,92 3,92 3,89 3,89 -0,5 1 340 5 229
wykres09:24 6,28 6,30 6,30 6,28 6,28 0,0 548 3 452
wykres09:22 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,0 100 65
wykres09:22 2,18 2,18 2,18 2,08 2,18 0,0 12 25
wykres09:21 38,00 39,80 39,80 38,00 38,00 0,0 27 1 028
wykres09:21 9,55 9,50 9,50 9,50 9,50 -0,5 9 995 94 953
wykres09:20 5,88 5,88 5,88 5,50 5,50 -6,5 201 1 106
wykres09:20 7,76 7,74 7,74 7,74 7,74 -0,3 50 387
wykres09:19 5,35 5,40 5,40 5,40 5,40 0,9 631 3 407
wykres09:18 9,10 9,12 9,12 9,12 9,12 0,2 2 18
wykres09:18 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,0 10 9
wykres09:17 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 0,0 1 64
wykres09:14 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 0,0 26 121
wykres09:10 122,00 120,00 120,00 120,00 120,00 -1,6 14 1 680
wykres09:08 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 0,0 10 25
wykres09:07 4,00 4,03 4,03 4,03 4,03 0,8 1 4
wykres09:07 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 0,0 1 6
wykres09:07 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 0,0 5 80
wykres09:03 4,40 4,34 4,34 4,34 4,34 -1,4 350 1 519
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres09:03 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 0,0 1 2
wykres09:02 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86 0,0 1 10
wykres09:02 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 0,0 1 16
wykres09:02 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 0,0 1 4
wykres09:02 70,50 70,50 70,50 70,50 70,50 0,0 1 71
wykres09:02 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 0,0 81 952
wykres09:02 4,62 4,63 4,63 4,63 4,63 0,2 1 5
wykres09:02 54,00 56,40 56,40 56,40 56,40 4,4 1 56
wykres09:01 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 0,0 1 2
wykres09:01 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 0,0 1 51
wykres09:01 42,20 42,20 42,20 42,20 42,20 0,0 5 211
wykres09:01 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,0 50 41
wykres09:01 0,67 0,60 0,60 0,60 0,60 -10,5 1 000 600
wykres09:01 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 0,0 1 8
wykres09:01 72,50 72,50 72,50 72,50 72,50 0,0 1 73
wykres09:01 48,90 48,80 50,80 48,80 50,80 3,9 103 5 038
wykres09:01 0,71 0,69 0,71 0,69 0,71 0,0 1 355 937
wykres09:00 3,52 3,40 3,50 3,40 3,50 -0,6 1 619 5 505
wykres09:00 7,08 7,14 7,14 7,14 7,14 0,9 1 7
wykres09:00 5,36 5,04 5,36 5,04 5,36 0,0 323 1 662
wykres09:00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 0,0 1 14
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres09:00 4,60 4,60 4,60 4,44 4,60 0,0 1 181 5 353
wykres09:00 1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 0,0 1 2
wykres09:00 2,70 2,71 2,71 2,71 2,71 0,4 60 163
wykres09:00 8,98 9,38 9,38 9,38 9,38 4,5 1 9
wykres09:00
ZYWIEC (ZWC)
462,00 - - -  -   - -
wykres09:00
YOLO (YOL)
2,15 - - -  -   - -
wykres09:00 5,46 5,16 5,16 5,16 5,16 -5,5 150 774
wykres09:00
VISTAL (VTL)
0,70 - - -  -   - -
wykres09:00 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 0,0 1 3
wykres09:00
UNICREDIT (UCG)
60,80 - - -  -   - -
wykres09:00
TRITON (TRI)
2,49 - - -  -   - -
wykres09:00
TATRY (TMR)
124,00 - - -  -   - -
wykres09:00 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 0,0 150 2 205
wykres09:00
TALANX (TNX)
130,00 - - -  -   - -
wykres09:00
SOPHARMA (SPH)
9,75 - - -  -   - -
wykres09:00
SNIEZKA (SKA)
69,50 - - -  -   - -
wykres09:00
SLEEPZAG (SLZ)
4,80 - - -  -   - -
wykres09:00
SIMPLE (SME)
5,95 - - -  -   - -
wykres09:00
SILVANO (SFG)
13,00 - - -  -   - -
wykres09:00
SELENAFM (SEL)
12,30 - - -  -   - -
wykres09:00
SECOGROUP (SWG)
17,60 - - -  -   - -
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres09:00
SARE (SAR)
18,90 - - -  -   - -
wykres09:00
SANTANDER (SAN)
20,30 - - -  -   - -
wykres09:00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 0,0 3 96
wykres09:00 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 0,0 1 11
wykres09:00 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 0,0 80 589
wykres09:00 8,50 8,70 8,70 8,70 8,70 2,4 1 9
wykres09:00 1,89 1,91 1,91 1,91 1,91 1,1 1 000 1 910
wykres09:00 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 0,0 150 209
wykres09:00 18,80 18,50 18,50 18,50 18,50 -1,6 1 19
wykres09:00 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 0,0 1 10
wykres09:00 15,70 14,85 14,85 14,85 14,85 -5,4 1 15
wykres09:00 3,63 3,62 3,62 3,62 3,62 -0,3 1 4
wykres09:00 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 0,0 2 3
wykres09:00 31,60 31,60 31,60 31,60 31,60 0,0 1 32
wykres09:00
PEKABEX (PBX)
10,90 - - -  -   - -
wykres09:00
PATENTUS (PAT)
0,81 - - -  -   - -
wykres09:00
PANOVA (NVA)
18,70 - - -  -   - -
wykres09:00
OVOSTAR (OVO)
96,00 - - -  -   - -
wykres09:00
OEX
18,90 - - -  -   - -
wykres09:00 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 1,1 100 95
wykres09:00 17,55 17,95 17,95 17,95 17,95 2,3 1 18
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres09:00
MWTRADE (MWT)
5,00 - - -  -   - -
wykres09:00
MUZA (MZA)
3,14 - - -  -   - -
wykres09:00 1,93 1,88 1,88 1,88 1,88 -2,6 1 2
wykres09:00
MOL
35,00 - - -  -   - -
wykres09:00
MOJ
0,71 - - -  -   - -
wykres09:00
MOBRUK (MBR)
36,60 - - -  -   - -
wykres09:00
MLPGROUP (MLG)
42,00 - - -  -   - -
wykres09:00 27,20 27,20 27,20 27,20 27,20 0,0 1 27
wykres09:00
MENNICA (MNC)
21,00 - - -  -   - -
wykres09:00
MEDIACAP (MCP)
2,21 - - -  -   - -
wykres09:00
MARVIPOL (MVP)
4,25 - - -  -   - -
wykres09:00
KRKA (KRK)
254,00 - - -  -   - -
wykres09:00
KOMPAP (KMP)
8,00 - - -  -   - -
wykres09:00 16,00 15,50 15,50 15,50 15,50 -3,1 1 16
wykres09:00
KBDOM (KBD)
0,50 - - - # 0,03 -94,0  - -
wykres09:00 0,98 1,01 1,01 1,01 1,01 3,1 5 000 5 050
wykres09:00
JJAUTO (JJO)
9,70 - - -  -   - -
wykres09:00 1,59 1,58 1,58 1,58 1,58 -0,6 1 2
wykres09:00
IZOSTAL (IZS)
4,05 - - -  -   - -
wykres09:00 1,54 1,55 1,55 1,55 1,55 0,7 11 17
wykres09:00
INTERFERI (INF)
3,82 - - -  -   - -
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres09:00 3,63 3,64 3,64 3,64 3,64 0,3 20 73
wykres09:00
I2DEV (I2D)
17,30 - - -  -   - -
wykres09:00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,0 11 11
wykres09:00 2,96 2,92 2,92 2,92 2,92 -1,4 35 102
wykres09:00 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 0,0 1 10
wykres09:00 1,60 1,70 1,70 1,70 1,70 6,3 1 2
wykres09:00 0,59 0,61 0,61 0,61 0,61 3,4 300 183
wykres09:00
FENGHUA (FGT)
17,50 - - -  -   - -
wykres09:00 2,98 2,88 2,88 2,88 2,88 -3,4 85 245
wykres09:00
ESTAR (EST)
1,53 - - -  -   - -
wykres09:00 15,15 15,15 15,15 15,15 15,15 0,0 70 1 061
wykres09:00
ENELMED (ENE)
10,00 - - -  -   - -
wykres09:00 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 0,0 2 2
wykres09:00
ELZAB (ELZ)
7,40 - - -  -   - -
wykres09:00 5,42 5,36 5,36 5,36 5,36 -1,1 55 295
wykres09:00 96,00 96,05 96,05 96,05 96,05 0,1 40 3 842
wykres09:00
BZWBK2 (BZ2)
332,00 - - -  -   - -
wykres09:00
BUWOG (BWO)
124,20 - - -  -   - -
wykres09:00 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 0,0 600 2 178
wykres09:00 16,45 16,45 16,45 16,45 16,45 0,0 1 16
wykres09:00 13,70 14,00 14,00 14,00 14,00 2,2 1 14
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres09:00
BEST (BST)
27,20 - - -  -   - -
wykres09:00
AUGA (AUG)
1,64 - - -  -   - -
wykres09:00
ATREM (ATR)
2,58 - - -  -   - -
wykres09:00
ATLASEST (ATL)
1,20 - - -  -   - -
wykres09:00
ATLANTAPL (ATP)
4,10 - - -  -   - -
wykres09:00 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 0,0 85 331
wykres09:00
ASMGROUP (ASM)
3,58 - - -  -   - -
wykres09:00 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 0,0 1 6
wykres09:00
ARCUS (ARC)
1,55 - - -  -   - -
wykres09:00
APSENERGY (APE)
2,54 - - -  -   - -
wykres09:00 12,40 12,30 12,30 12,30 12,30 -0,8 2 25
wykres09:00
AGROTON (AGT)
3,50 - - -  -   - -
wykres09:00
ADIUVO (ADV)
9,70 - - -  -   - -
wykres09:00
ABADONRE (ABA)
4,74 - - -  -   - -
wykres07:45
VANTAGE (VTG)
3,50 - - -  -   - -
wykres07:45
PETROLINV (OIL)
1,94 - - -  -   - -
wykres07:45
PCCINTER (PCI)
2,67 - - -  -   - -
wykres07:45
MNI
0,03 - - -  -   - -
wykres07:45
EMPERIA (EMP)
99,80 - - -  -   - -
wykres07:45
COLIAN (COL)
4,08 - - -  -   - -
wykres07:45
CCENERGY (CCE)
0,06 - - -  -   - -
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres07:45
BUDOPOL (BDL)
0,06 - - -  -   - -
wykres07:45
AATHOLD (AHL)
23,00 - - -  -   - -
R E K L A M A