#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być zrównany?
 
   NOTOWANIA CIĄGŁE - POZOSTAŁE SPÓŁKI

Tabela notowań pozwoli Ci śledzić bieżące notowania giełdowe opóźnione o 15 minut w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Tabele z notowaniami aktualizowane są automatycznie przez system.
   WERSJA PEŁNA NOTOWAŃ STATYSTYKI Kliknij nazwę kolumny aby posortować
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  09:23 8,16 8,19 8,19 8,18 8,18 0,3 1 351 11 063
wykres  09:11 1,83 1,82 1,82 1,82 1,82 -0,6 939 1 709
wykres  09:35 32,42 32,43 32,50 32,43 32,50 0,3 10 015 325 486
wykres  09:37 41,58 41,55 41,55 41,54 41,54 -0,1 59 2 451
wykres  09:09 16,50 16,40 16,40 16,40 16,40 -0,6 145 2 378
wykres  09:00 6,05 6,20 6,20 6,20 6,20 2,5 1 000 6 200
wykres  09:00
AGROWILL (AWG)
1,88 - - -  -   - -
wykres  09:27 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04 0,0 149 751
wykres  09:00 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 0,0 1 3
wykres  09:00
AMBRA (AMB)
10,81 - - -  -   - -
wykres  09:00 12,75 12,74 12,74 12,74 12,74 -0,1 2 25
wykres  09:27 4,28 4,27 4,28 4,26 4,26 -0,5 3 000 12 790
wykres  09:18 8,50 8,42 8,42 8,42 8,42 -0,9 104 876
wykres  09:29 2,56 2,53 2,53 2,50 2,50 -2,3 5 325 13 395
wykres  09:00
ASSECOBS (ABS)
27,88 - - -  -   - -
wykres  09:40 12,16 12,31 12,31 12,20 12,30 1,2 35 087 430 899
wykres  09:18 64,60 64,60 64,60 64,60 64,60 0,0 92 5 943
wykres  09:00 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 0,0 2 10
wykres  09:00
ATLANTAPL (ATP)
4,69 - - -  -   - -
wykres  09:00
ATLANTIS (ATS)
0,60 - - -  -   - -
wykres  09:00 11,54 11,55 11,55 11,55 11,55 0,1 210 2 426
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  09:19 4,10 4,19 4,19 4,10 4,16 1,5 238 977
wykres  09:41 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 0,0 130 371
wykres  09:04 19,95 19,95 19,95 19,95 19,95 0,0 10 200
wykres  09:42 6,45 6,42 6,42 6,40 6,40 -0,8 1 080 6 917
wykres  09:00 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 0,0 1 2
wykres  09:30 0,81 0,79 0,79 0,79 0,79 -2,5 5 533 4 371
wykres  09:00 12,00 11,99 11,99 11,99 11,99 -0,1 1 12
wykres  09:40 5,28 5,35 5,35 5,25 5,25 -0,6 1 525 8 062
wykres  09:00 8,40 8,35 8,35 8,35 8,35 -0,6 1 8
wykres  09:44 10,65 10,65 10,65 10,54 10,54 -1,0 389 4 129
wykres  09:16 4,14 4,00 4,14 4,00 4,14 0,0 2 8
wykres  09:13 35,72 35,30 35,30 33,84 33,84 -5,3 216 7 620
wykres  09:45 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,0 121 803 95 006
wykres  09:01 2,45 2,45 2,45 2,44 2,44 -0,4 1 800 4 406
wykres  09:28 3,15 3,13 3,13 3,13 3,13 -0,6 10 31
wykres  09:00
CELTIC (CPD)
6,00 - - -  -   - -
wykres  09:40 68,29 68,00 68,84 68,00 68,29 0,0 453 30 820
wykres  09:30 1,16 1,15 1,17 1,15 1,17 0,9 19 577 22 595
wykres  09:17 7,55 7,57 7,57 7,57 7,57 0,3 4 30
wykres  09:00
COALENERG (CLE)
0,84 - - -  -   - -
wykres  09:24 1,38 1,39 1,39 1,34 1,38 0,0 10 172 13 731
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  09:29 3,24 3,24 3,24 3,22 3,22 -0,6 9 358 30 211
wykres  09:00
COMP (CMP)
59,44 - - -  -   - -
wykres  09:43 2,58 2,58 2,58 2,43 2,53 -1,9 116 920 293 063
wykres  09:00
DEBICA (DBC)
105,90 - - -  -   - -
wykres  09:00 10,90 10,85 10,85 10,85 10,85 -0,5 2 22
wykres  09:41 9,80 9,82 9,82 9,81 9,81 0,1 148 1 453
wykres  09:32 77,43 77,50 77,50 77,43 77,43 0,0 5 387
wykres  09:00
DROZAPOL (DPL)
1,88 - - -  -   - -
wykres  09:00
EDINVEST (EDI)
1,91 - - -  -   - -
wykres  09:00 26,42 26,42 26,42 26,42 26,42 0,0 1 26
wykres  09:18 11,31 11,32 11,32 11,19 11,19 -1,1 1 206 13 524
wykres  09:17 111,50 111,90 111,90 111,40 111,40 -0,1 23 2 564
wykres  09:45 12,84 12,90 12,90 12,90 12,90 0,5 30 387
wykres  09:00 1,05 1,06 1,06 1,06 1,06 1,0 5 5
wykres  09:19 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 0,0 200 2 500
wykres  09:17 1,48 1,50 1,50 1,49 1,49 0,7 2 005 3 007
wykres  09:00 27,41 27,41 27,41 27,41 27,41 0,0 2 55
wykres  09:00 63,99 63,49 63,49 63,49 63,49 -0,8 1 63
wykres  09:40 6,19 6,19 6,19 6,19 6,19 0,0 590 3 652
wykres  09:00 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 0,0 1 3
wykres  09:38 28,10 28,40 28,40 28,19 28,19 0,3 103 2 925
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  09:33 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 0,0 35 56
wykres  09:06 21,70 21,70 21,70 21,70 21,70 0,0 77 1 671
wykres  09:00
EXILLON (EXL)
7,00 - - -  -   - -
wykres  09:00
FAM
3,70 - - -  -   - -
wykres  09:39 5,85 5,83 5,83 5,83 5,83 -0,3 862 5 025
wykres  09:00
FASING (FSG)
18,40 - - -  -   - -
wykres  09:00
FASTFIN (FFI)
1,46 - - -  -   - -
wykres  09:38 16,88 17,20 17,64 17,08 17,08 1,2 3 844 66 436
wykres  09:00 4,34 4,05 4,05 4,05 4,05 -6,7 450 1 823
wykres  09:35 0,28 0,27 0,28 0,26 0,26 -7,1 27 936 7 540
wykres  09:00
FORTUNA (FEG)
24,33 - - -  -   - -
wykres  09:46 1,44 1,45 1,47 1,45 1,46 1,4 77 234 112 712
wykres  09:10 1,73 1,77 1,77 1,77 1,77 2,3 1 014 1 795
wykres  09:32 8,48 8,49 8,49 8,40 8,49 0,1 1 465 12 332
wykres  09:43 8,98 9,00 9,00 8,99 8,99 0,1 1 607 14 462
wykres  09:00 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 0,0 2 2
wykres  09:27 16,75 16,48 16,48 16,31 16,40 -2,1 98 1 601
wykres  09:00 4,01 4,00 4,00 4,00 4,00 -0,3 1 251 5 004
wykres  09:00 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0,0 2 2
wykres  09:45 39,96 39,85 39,85 39,85 39,85 -0,3 22 877
wykres  09:00
IALBGR (IAG)
1,32 - - - # 0,11 -91,7  - -
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  09:00
IFCAPITAL (IFC)
0,61 - - -  -   - -
wykres  09:40 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 0,0 103 389
wykres  09:00 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 0,0 1 10
wykres  09:29 3,69 3,76 3,76 3,69 3,71 0,5 175 648
wykres  09:17 23,98 24,70 24,70 24,70 24,70 3,0 2 49
wykres  09:32 1,57 1,65 1,73 1,60 1,60 1,9 13 21
wykres  09:36 4,37 4,36 4,36 4,32 4,33 -0,9 18 156 78 672
wykres  09:00
INC
1,86 - - -  -   - -
wykres  09:00 63,00 62,00 62,00 62,00 62,00 -1,6 10 620
wykres  09:05 4,90 5,20 5,20 5,20 5,20 6,1 1 5
wykres  09:17 15,00 15,20 15,20 15,19 15,20 1,3 80 1 215
wykres  09:00
INTERAOLT (IRL)
11,60 - - - # 11,60 0,0  - -
wykres  09:00
INTERFERI (INF)
3,97 - - -  -   - -
wykres  09:05 2,72 2,75 2,75 2,74 2,74 0,7 56 153
wykres  09:00 7,18 7,18 7,18 7,18 7,18 0,0 1 050 7 539
wykres  09:16 1,42 1,48 1,48 1,48 1,48 4,2 2 3
wykres  09:44 5,80 5,60 5,63 5,60 5,63 -2,9 1 940 10 906
wykres  09:01 4,74 4,76 4,80 4,76 4,80 1,3 1 039 4 984
wykres  09:21 15,20 15,50 15,50 15,00 15,00 -1,3 349 5 236
wykres  09:00
KANIA (KAN)
1,67 - - -  -   - -
wykres  09:15 3,27 3,27 3,27 3,27 3,27 0,0 1 3
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  09:33 1,19 1,17 1,17 1,17 1,17 -1,7 2 932 3 430
wykres  09:00
KINOPOL (KPL)
10,82 - - -  -   - -
wykres  09:01 89,48 89,47 89,47 89,47 89,47 -0,0 1 89
wykres  09:04 6,17 6,20 6,20 6,17 6,17 0,0 658 4 060
wykres  09:01 30,00 29,99 29,99 29,99 29,99 -0,0 1 30
wykres  09:44 4,03 4,00 4,00 3,98 4,00 -0,7 3 600 14 350
wykres  09:00
KPPD (KPD)
28,00 - - -  -   - -
wykres  09:13 2,38 2,31 2,35 2,31 2,35 -1,3 120 282
wykres  09:00 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 0,0 1 6
wykres  09:46 0,90 0,91 0,91 0,88 0,89 -1,1 28 677 25 464
wykres  09:00
KRKA (KRK)
231,50 - - -  -   - -
wykres  09:00
KRUSZWICA (KSW)
69,21 - - -  -   - -
wykres  09:33 2,19 2,25 2,25 2,21 2,25 2,7 4 620 10 351
wykres  09:41 0,45 0,51 0,56 0,51 0,56 24,4 305 573 159 095
wykres  09:00 21,78 21,95 21,95 21,95 21,95 0,8 2 44
wykres  09:42 2,03 2,03 2,05 2,03 2,04 0,5 62 625 127 674
wykres  09:00 4,05 4,14 4,14 4,14 4,14 2,2 1 4
wykres  09:37 9,06 9,03 9,03 9,01 9,01 -0,6 1 954 17 637
wykres  09:22 1,75 1,78 1,79 1,78 1,79 2,3 1 232 2 193
wykres  09:00 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 0,0 104 1 239
wykres  09:44 1,21 1,19 1,20 1,19 1,20 -0,8 700 835
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  09:00
MAKARONPL (MAK)
5,96 - - -  -   - -
wykres  09:00 111,00 112,00 112,00 112,00 112,00 0,9 1 112
wykres  09:40 12,00 12,13 12,20 12,13 12,20 1,7 345 4 207
wykres  09:25 64,92 66,66 66,66 66,66 66,66 2,7 8 533
wykres  09:00
MCI
9,00 - - -  -   - -
wykres  09:34 4,12 4,01 4,01 4,01 4,01 -2,7 2 8
wykres  09:00
MENNICA (MNC)
18,22 - - -  -   - -
wykres  09:08 10,47 10,35 10,50 10,35 10,50 0,3 130 1 352
wykres  09:00
MEXPOLSKA (MEX)
6,30 - - -  -   - -
wykres  09:00
MILKILAND (MLK)
1,71 - - -  -   - -
wykres  09:33 1,85 1,84 1,84 1,84 1,84 -0,5 100 184
wykres  09:36 1,28 1,29 1,34 1,29 1,33 3,9 70 896 91 928
wykres  09:00
MOJ
1,08 - - -  -   - -
wykres  09:00
MOL
329,10 - - -  -   - -
wykres  09:32 7,87 7,87 7,87 7,86 7,86 -0,1 626 4 922
wykres  09:01 11,49 11,78 11,78 11,78 11,78 2,5 1 12
wykres  09:00
MOSTALWAR (MSW)
10,30 - - -  -   - -
wykres  09:00 0,86 0,87 0,87 0,87 0,87 1,2 2 2
wykres  09:00
MUZA (MZA)
3,30 - - -  -   - -
wykres  09:44 7,29 7,15 7,15 7,15 7,15 -1,9 10 72
wykres  09:00
NETMEDIA (NEM)
6,77 - - -  -   - -
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  09:00
NORTHCOAST (NCT)
7,89 - - -  -   - -
wykres  09:00
NOVITA (NVT)
49,50 - - -  -   - -
wykres  09:00
NOWAGALA (CNG)
1,99 - - -  -   - -
wykres  09:02 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 0,0 1 2
wykres  09:00
ODLEWNIE (ODL)
4,12 - - -  -   - -
wykres  09:10 19,40 18,82 19,50 18,82 19,50 0,5 141 2 654
wykres  09:00
OLYMPIC (OEG)
7,88 - - - # 6,87 -12,8  - -
wykres  09:00
OPENFIN (OPF)
2,16 - - -  -   - -
wykres  09:39 47,98 47,98 47,98 47,98 47,98 0,0 29 1 391
wykres  09:00 6,08 6,29 6,29 6,29 6,29 3,5 5 31
wykres  09:32 12,88 12,80 12,80 12,80 12,80 -0,6 15 192
wykres  09:00 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 0,0 1 4
wykres  09:00
OVOSTAR (OVO)
107,60 - - -  -   - -
wykres  09:38 58,49 58,49 58,49 58,47 58,47 -0,0 2 117
wykres  09:29 1,14 1,14 1,14 1,12 1,14 0,0 900 1 024
wykres  09:22 22,60 22,50 22,50 22,50 22,50 -0,4 105 2 363
wykres  09:46 0,25 0,25 0,26 0,23 0,25 0,0 5 184 766 1 257 475
wykres  09:31 1,81 1,82 1,82 1,82 1,82 0,6 75 137
wykres  09:00
PCCINTER (PCI)
2,10 - - -  -   - -
wykres  09:00
PEGAS (PGS)
162,80 - - -  -   - -
wykres  09:00 14,49 14,49 14,49 14,49 14,49 0,0 1 14
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  09:00 1,34 1,31 1,31 1,31 1,31 -2,2 20 26
wykres  09:00
PGODLEW (PGO)
5,60 - - -  -   - -
wykres  09:34 15,75 16,00 16,00 15,74 15,80 0,3 228 3 592
wykres  09:00 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 0,0 1 2
wykres  09:00
PLATYNINW (PIW)
0,61 - - -  -   - -
wykres  09:45 6,86 6,56 6,67 6,51 6,67 -2,8 120 787
wykres  09:00
PMPG (PGM)
3,59 - - -  -   - -
wykres  09:10 21,30 20,77 20,98 20,77 20,80 -2,4 499 10 393
wykres  09:00
POLNA (PLA)
19,25 - - -  -   - -
wykres  09:00
POLNORD (PND)
10,18 - - - # 10,37 1,9  - -
wykres  09:07 2,30 2,31 2,31 2,30 2,30 0,0 2 214 5 092
wykres  09:00
PRAGMAFA (PRF)
13,55 - - -  -   - -
wykres  09:00
PRAGMAINK (PRI)
9,53 - - -  -   - -
wykres  09:00
PRIMAMODA (PMA)
4,75 - - - # 5,10 7,4  - -
wykres  09:17 1,44 1,38 1,47 1,38 1,46 1,4 728 1 005
wykres  09:00 17,88 17,80 17,80 17,80 17,80 -0,5 1 18
wykres  09:00
PROCHNIK (PRC)
0,85 - - -  -   - -
wykres  09:00 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 0,0 1 12
wykres  09:00 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 0,0 3 875 14 841
wykres  09:00
PROVIDENT (IPF)
9,46 - - -  -   - -
wykres  09:16 24,70 24,70 24,70 24,70 24,70 0,0 147 3 631
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  09:42 6,03 6,04 6,05 5,90 5,90 -2,2 1 577 9 463
wykres  09:37 1,47 1,43 1,47 1,43 1,43 -2,7 3 669 5 304
wykres  09:07 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 0,0 700 1 288
wykres  09:43 5,94 6,00 6,00 5,91 5,91 -0,5 6 940 41 353
wykres  09:00
RAFAMET (RAF)
14,17 - - -  -   - -
wykres  09:00
RAINBOW (RBW)
39,00 - - -  -   - -
wykres  09:39 1,85 1,80 1,83 1,80 1,83 -1,1 452 814
wykres  09:00 12,08 12,06 12,06 12,06 12,06 -0,2 1 12
wykres  09:00
RELPOL (RLP)
8,14 - - -  -   - -
wykres  09:00 18,19 18,30 18,30 18,30 18,30 0,6 1 18
wykres  09:00
RESBUD (RES)
0,60 - - -  -   - -
wykres  09:27 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 0,0 1 064 1 766
wykres  09:36 22,00 22,00 22,08 22,00 22,07 0,3 342 7 535
wykres  09:00
SECOGROUP (SWG)
19,90 - - -  -   - -
wykres  09:00
SEKO (SEK)
6,81 - - -  -   - -
wykres  09:00
SELENAFM (SEL)
18,78 - - -  -   - -
wykres  09:38 1,07 1,06 1,06 1,06 1,06 -0,9 4 500 4 770
wykres  09:00
SFINKS (SFS)
2,11 - - -  -   - -
wykres  09:00
SILVANO (SFG)
10,60 - - -  -   - -
wykres  09:00 7,15 7,11 7,11 7,11 7,11 -0,6 111 789
wykres  09:43 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 -2,2 1 800 792
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  09:00
SNIEZKA (SKA)
68,50 - - -  -   - -
wykres  09:35 1,85 1,84 1,84 1,84 1,84 -0,5 1 230 2 263
wykres  09:42 1,08 1,10 1,12 1,10 1,12 3,7 385 424
wykres  09:28 8,70 8,70 8,70 8,69 8,70 0,0 250 2 175
wykres  09:00
SOPHARMA (SPH)
9,50 - - -  -   - -
wykres  09:39 4,29 4,32 4,36 4,30 4,31 0,5 56 382 244 298
wykres  09:00
STALPROFI (STF)
15,09 - - - # 15,50 2,7  - -
wykres  09:00 9,43 9,44 9,44 9,44 9,44 0,1 1 9
wykres  09:18 3,76 3,76 3,76 3,66 3,66 -2,7 1 773 6 571
wykres  09:00 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 0,0 1 18
wykres  09:00
TATRY (TMR)
118,00 - - -  -   - -
wykres  09:05 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 0,0 5 13
wykres  09:00 8,94 8,83 9,09 8,83 9,09 1,7 3 065 27 844
wykres  09:43 8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 0,0 76 670
wykres  09:33 6,15 6,25 6,25 6,10 6,10 -0,8 1 101 6 716
wykres  09:42 3,24 3,30 3,44 3,30 3,44 6,2 4 500 15 158
wykres  09:00
ULMA (ULM)
74,00 - - -  -   - -
wykres  09:00
UNIBEP (UNI)
12,90 - - -  -   - -
wykres  09:00
UNICREDIT (UCG)
77,52 - - -  -   - -
wykres  09:46 4,45 4,43 4,43 4,35 4,36 -2,0 69 534 304 988
wykres  09:35 10,00 10,00 10,04 9,93 9,93 -0,7 3 920 39 199
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  09:40 3,38 3,32 3,36 3,30 3,31 -2,1 16 514 55 185
wykres  09:04 9,40 9,40 9,40 9,34 9,34 -0,6 724 6 799
wykres  09:27 16,27 16,28 16,29 16,28 16,29 0,1 19 309
wykres  09:00
WADEX (WAX)
5,25 - - -  -   - -
wykres  09:00
WARIMPEX (WXF)
5,26 - - -  -   - -
wykres  09:33 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76 0,0 10 18
wykres  09:35 7,60 7,60 7,60 7,34 7,34 -3,4 2 126 15 683
wykres  09:43 14,85 14,99 14,99 14,90 14,90 0,3 1 344 20 050
wykres  09:00
WIKANA (WIK)
1,57 - - -  -   - -
wykres  09:29 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 0,0 1 1
wykres  09:07 5,05 5,00 5,00 5,00 5,00 -1,0 797 3 985
wykres  09:40 7,90 7,85 7,85 7,85 7,85 -0,6 300 2 355
wykres  09:00
ZAMET (ZMT)
1,30 - - -  -   - -
wykres  09:44 15,17 15,12 15,49 14,91 15,08 -0,6 5 230 79 167
wykres  09:00 250,90 250,80 250,80 250,80 250,80 -0,0 5 1 254
wykres  09:00
ZUE
9,33 - - -  -   - -


  # - TKO (Teoretyczny Kurs Otwarcia)
  Aby uaktualnić wykres, naciśnij:   odśwież teraz
  Dane opóźnione o 15 min
R E K L A M A