#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska powinna przyjmować uchodźców?
 
   NOTOWANIA CIĄGŁE - SPÓŁKI Z GRUPY WIG20

Tabela notowań pozwoli Ci śledzić bieżące notowania giełdowe opóźnione o 15 minut w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Tabele z notowaniami aktualizowane są automatycznie przez system.
   WERSJA PEŁNA NOTOWAŃ STATYSTYKI Kliknij nazwę kolumny aby posortować
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres17:30 67,55 68,20 68,35 66,50 67,10 -0,7 171 156 11 519 723
wykres17:30 343,40 344,00 345,20 331,40 337,60 -1,7 45 125 15 186 900
wykres17:30 205,40 203,40 206,80 202,60 204,00 -0,7 101 936 20 809 292
wykres17:30 184,80 183,00 192,00 183,00 192,00 3,9 346 622 65 406 662
wykres17:30 23,74 23,68 23,80 23,28 23,78 0,2 213 168 5 059 523
wykres17:30 9,02 9,06 9,14 9,02 9,09 0,8 206 592 1 878 059
wykres17:30 19,80 19,80 19,80 19,21 19,41 -2,0 1 041 362 20 379 345
wykres17:30 74,80 74,80 75,30 74,00 74,68 -0,2 100 463 7 491 030
wykres17:30 89,60 90,00 90,38 88,70 88,70 -1,0 307 522 27 439 284
wykres17:30 56,92 57,24 57,46 56,56 56,96 0,1 155 304 8 845 490
wykres17:30 9 080,00 9 075,00 9 150,00 8 965,00 9 105,00 0,3 1 567 14 262 835
wykres17:30 399,20 405,20 406,60 394,40 400,00 0,2 9 403 3 749 283
wykres17:30 4,52 4,56 4,60 4,52 4,58 1,3 774 914 3 548 025
wykres17:30 105,35 105,70 105,70 104,00 104,95 -0,4 324 168 33 982 850
wykres17:30 9,53 9,61 9,61 9,40 9,55 0,2 515 761 4 910 714
wykres17:30 5,85 5,88 5,91 5,81 5,89 0,7 1 917 437 11 254 995
wykres17:30 81,20 82,16 82,20 81,00 81,98 1,0 391 687 32 014 018
wykres17:30 39,29 39,68 39,68 38,23 38,39 -2,3 1 407 333 54 490 572
wykres17:30 38,35 38,54 38,86 38,10 38,21 -0,4 618 668 23 716 967
wykres17:30 2,23 2,23 2,25 2,19 2,20 -1,4 2 628 657 5 811 945


R E K L A M A