#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być zrównany?
 
   NOTOWANIA CIĄGŁE - SPÓŁKI Z GRUPY WIG30

Tabela notowań pozwoli Ci śledzić bieżące notowania giełdowe opóźnione o 15 minut w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Tabele z notowaniami aktualizowane są automatycznie przez system.
   WERSJA PEŁNA NOTOWAŃ STATYSTYKI Kliknij nazwę kolumny aby posortować
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:30 63,48 63,10 64,00 62,35 62,50 -1,5 453 034 28 496 911
wykres  17:30 44,42 44,42 45,28 44,42 45,15 1,6 202 991 9 149 412
wykres  17:30 356,90 359,00 362,10 351,50 351,50 -1,5 36 370 12 975 833
wykres  17:30 251,90 251,00 251,95 247,10 249,00 -1,2 40 887 10 185 693
wykres  17:30 84,61 85,00 87,20 84,34 87,00 2,8 109 510 9 490 743
wykres  17:30 26,11 26,03 26,30 25,76 25,96 -0,6 316 386 8 229 274
wykres  17:30 15,28 15,33 15,72 15,33 15,60 2,1 484 498 7 567 172
wykres  17:30 12,84 13,30 13,39 13,17 13,18 2,7 4 604 515 61 136 612
wykres  17:30 34,56 34,82 34,82 34,32 34,36 -0,6 321 284 11 072 307
wykres  17:30 69,27 69,27 70,00 68,50 68,50 -1,1 61 108 4 226 642
wykres  17:30 8,97 8,75 9,10 8,73 9,02 0,6 115 468 1 038 466
wykres  17:30 194,00 194,00 195,90 194,00 195,90 1,0 3 726 725 854
wykres  17:30 90,49 90,65 92,00 90,51 91,00 0,6 328 027 29 890 396
wykres  17:30 62,96 62,10 62,99 61,26 62,30 -1,1 41 008 2 547 797
wykres  17:30 118,70 119,00 123,60 118,30 123,00 3,6 756 757 92 613 558
wykres  17:30 332,05 336,70 339,45 333,50 337,45 1,6 12 459 4 195 622
wykres  17:30 49,57 49,74 50,27 49,52 49,60 0,1 272 449 13 554 857
wykres  17:30 7 633,50 7 700,00 7 728,60 7 505,05 7 526,85 -1,4 1 916 14 646 829
wykres  17:30 430,00 430,00 432,90 422,60 422,60 -1,7 21 162 9 022 793
wykres  17:30 7,03 7,07 7,07 6,95 6,98 -0,7 733 456 5 129 631
wykres  17:30 5,70 5,70 5,76 5,61 5,62 -1,4 2 924 030 16 630 121
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:30 127,90 128,10 128,50 127,60 127,90 0,0 513 943 65 764 388
wykres  17:30 13,49 13,56 14,03 13,52 13,94 3,3 3 302 478 45 916 878
wykres  17:30 6,53 6,55 6,57 6,52 6,52 -0,2 2 634 734 17 235 612
wykres  17:30 106,65 106,70 109,45 106,55 107,75 1,0 650 611 70 564 604
wykres  17:30 35,99 36,00 36,07 35,55 35,55 -1,2 1 668 417 59 594 216
wykres  17:30 63,20 63,11 63,77 62,89 63,77 0,9 3 219 204 425
wykres  17:30 45,66 45,67 46,43 45,67 45,75 0,2 1 191 624 54 867 565
wykres  17:30 4,22 4,22 4,28 4,21 4,21 -0,2 1 330 557 5 633 324
wykres  17:30 3,71 3,76 3,80 3,71 3,71 0,0 4 247 399 15 930 858


  # - TKO (Teoretyczny Kurs Otwarcia)
  Aby uaktualnić wykres, naciśnij:   odśwież teraz
  Dane opóźnione o 15 min
R E K L A M A