#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Morawiecki może zmienić klimat inwestycyjny dla Polski?
 
   NOTOWANIA CIĄGŁE - SPÓŁKI Z GRUPY WIG30

Tabela notowań pozwoli Ci śledzić bieżące notowania giełdowe opóźnione o 15 minut w stosunku do notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Tabele z notowaniami aktualizowane są automatycznie przez system.
   WERSJA PEŁNA NOTOWAŃ STATYSTYKI Kliknij nazwę kolumny aby posortować
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:30 74,00 74,62 75,60 74,20 75,60 2,2 114 149 8 603 421
wykres  17:30 43,15 43,19 43,87 43,19 43,80 1,5 126 332 5 526 057
wykres  17:30 366,90 367,50 369,05 364,15 365,00 -0,5 51 611 18 875 029
wykres  17:30 260,00 261,50 272,45 260,75 272,45 4,8 99 610 26 742 050
wykres  17:30 94,00 94,00 94,76 89,10 89,50 -4,8 726 362 65 714 936
wykres  17:30 24,00 24,00 24,18 23,72 23,91 -0,4 526 724 12 624 971
wykres  17:30 12,86 12,87 12,95 12,55 12,65 -1,6 250 948 3 185 537
wykres  17:30 12,95 12,99 13,18 12,92 13,08 1,0 397 426 5 181 829
wykres  17:30 27,05 27,34 28,25 27,30 28,25 4,4 682 234 19 078 803
wykres  17:30 69,60 69,90 69,99 69,60 69,70 0,1 16 866 1 176 444
wykres  17:30 9,70 9,70 9,72 9,25 9,58 -1,2 89 068 847 353
wykres  17:30 205,00 202,20 205,00 202,05 204,05 -0,5 16 205 3 301 167
wykres  17:30 90,02 90,38 91,85 90,06 91,49 1,6 128 489 11 720 882
wykres  17:30 50,61 50,60 51,75 50,40 50,84 0,5 102 845 5 222 039
wykres  17:30 102,40 102,40 103,15 101,55 102,95 0,5 518 764 53 144 604
wykres  17:30 268,00 267,00 271,80 263,90 266,60 -0,5 89 597 23 903 913
wykres  17:30 60,35 60,20 60,34 56,15 56,15 -7,0 476 510 27 645 357
wykres  17:30 8 345,90 8 425,80 8 539,00 8 340,00 8 449,00 1,2 1 067 8 997 303
wykres  17:30 463,00 465,00 465,00 455,05 460,90 -0,5 12 187 5 596 683
wykres  17:30 8,40 8,43 8,45 8,39 8,39 -0,1 550 460 4 631 117
wykres  17:30 5,45 5,48 5,50 5,39 5,39 -1,1 1 192 657 6 492 094
czas nazwa odnies. otw. max min ost. zm.% wol. obrót
wykres  17:30 126,55 126,55 127,80 124,45 124,80 -1,4 367 121 46 198 198
wykres  17:30 12,66 12,66 12,84 12,61 12,84 1,4 1 225 670 15 579 969
wykres  17:30 5,93 5,94 5,98 5,93 5,93 0,0 2 331 038 13 861 746
wykres  17:30 111,05 111,35 111,65 102,40 102,40 -7,8 1 013 647 106 534 726
wykres  17:30 41,97 41,91 42,08 41,60 42,02 0,1 1 196 861 50 168 362
wykres  17:30 55,82 55,71 56,39 55,70 55,82 0,0 40 367 2 259 200
wykres  17:30 43,40 43,55 44,21 43,43 43,75 0,8 1 103 255 48 312 610
wykres  17:30 4,79 4,78 4,81 4,78 4,80 0,2 876 801 4 199 799
wykres  17:30 3,28 3,30 3,31 3,22 3,22 -1,8 1 886 669 6 113 258


  # - TKO (Teoretyczny Kurs Otwarcia)
  Aby uaktualnić wykres, naciśnij:   odśwież teraz
  Dane opóźnione o 15 min
R E K L A M A