#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy warto kupić stary dom (np. do remontu)?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

AGORA (AGO)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży147 341,00 129 433,00 130 342,00 109 058,00  123 687,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-15 965,00 -24 313,00 -11 140,00 -16 546,00  -65 154,00 
Zysk (strata) brutto-23 673,00 -24 379,00 39 398,00 -5 210,00  -87 218,00 
Zysk (strata) netto-19 608,00 -25 686,00 38 832,00 -5 478,00  -75 790,00 
Aktywa razem1 115 231,00 1 086 269,00 1 077 038,00 1 087 873,00  998 586,00 
Kapitał własny922 270,00 896 584,00 935 415,00 929 938,00  832 612,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)47 665,43 47 665,43 47 665,43 47 665,43  47 665,43 
Wartość księgowa na jedną akcję19,349 18,810 19,625 19,510  17,468 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,411 -0,539 0,815 -0,115  -1,590 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży340 298,00 300 968,00 282 715,00 251 432,00  330 364,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej24 705,00 3 562,00 6 786,00 -9 103,00  -74 281,00 
Zysk (strata) brutto14 808,00 981,00 4 669,00 -622,00  -80 244,00 
Zysk (strata) netto10 164,00 -8 174,00 334,00 -2 235,00  -73 466,00 
Aktywa razem1 569 382,00 1 522 909,00 1 461 778,00 1 460 823,00  1 395 888,00 
Kapitał własny1 097 123,00 1 088 949,00 1 092 849,00 1 090 614,00  995 618,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)47 665,43 47 665,43 47 665,43 47 665,43  47 665,43 
Wartość księgowa na jedną akcję23,017 22,846 22,927 22,881  20,888 
Zysk (strata) na jedną akcję0,213 -0,171 0,007 -0,047  -1,541 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży619 691,00 628 891,00 659 520,00 576 059,00  492 520,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-20 844,00 -66 264,00 -33 795,00 -77 185,00  -117 153,00 
Zysk (strata) brutto-2 222,00 -33 559,00 4 759,00 -56 491,00  -77 409,00 
Zysk (strata) netto-1 857,00 -25 984,00 13 722,00 -52 754,00  -68 122,00 
Aktywa razem1 255 186,00 1 195 793,00 1 219 306,00 1 115 231,00  998 586,00 
Kapitał własny1 062 076,00 1 006 156,00 1 010 761,00 922 270,00  832 612,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)50 937,39 50 937,39 47 665,43 47 665,43  47 665,43 
Wartość księgowa na jedną akcję20,851 19,753 21,205 19,349  17,468 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,036 -0,510 0,288 -1,107  -1,429 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży1 073 935,00 1 102 417,00 1 189 340,00 1 198 432,00  1 165 479,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 381,00 -18 297,00 18 732,00 16 682,00  -73 036,00 
Zysk (strata) brutto4 872,00 -17 925,00 16 805,00 195,00  -75 216,00 
Zysk (strata) netto460,00 -12 574,00 12 709,00 -16 637,00  -83 541,00 
Aktywa razem1 642 857,00 1 556 499,00 1 610 213,00 1 569 382,00  1 395 888,00 
Kapitał własny1 189 574,00 1 149 589,00 1 153 486,00 1 097 123,00  995 618,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)50 937,39 50 937,39 47 665,43 47 665,43  47 665,43 
Wartość księgowa na jedną akcję23,354 22,569 24,200 23,017  20,888 
Zysk (strata) na jedną akcję0,009 -0,247 0,267 -0,349  -1,753 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2017-03-16 2017 DM BDM S.A. 1 227 000,00 6 200,00
2017-03-16 2019 DM BDM S.A. 1 303 000,00 26 300,00
2017-03-16 2018 DM BDM S.A. 1 257 000,00 12 500,00
2016-10-05 2016 DM mBank 1 203 900,00 -15 000,00
2016-10-05 2018 DM mBank 1 287 900,00 700,00
2016-10-05 2017 DM mBank 1 249 500,00 -12 400,00
2015-11-10 2016 DM mBank 1 229 500,00 31 300,00
2015-11-10 2018 DM mBank 1 265 900,00 37 300,00
2015-11-10 2015 DM mBank 1 181 100,00 18 100,00
2014-09-18 2015 Espirito Santo Research 1 113 900,00 -12 900,00
2014-09-18 2014 Espirito Santo Research 1 077 500,00 -22 300,00
2014-06-27 2016 DM BOŚ S.A. 143 900,00 -5 500,00
2014-06-27 2014 DM BOŚ S.A. 106 100,00 -18 700,00
2014-06-27 2015 DM BOŚ S.A. 1 140 800,00 -3 100,00
2014-02-07 2016 DM BDM S.A. 1 178 000,00 21 000,00
2014-02-07 2014 DM BDM S.A. 1 080 000,00 -12 900,00
2014-02-07 2013 DM BDM S.A. 1 064 000,00 200,00
2013-09-04 2014 DM BDM S.A. 1 054 000,00 -1 200,00
2013-09-04 2013 DM BDM S.A. 1 067 000,00 -5 800,00
2013-09-04 2015 DM BDM S.A. 1 083 000,00 1 800,00
2013-04-18 2012 DM IDM SA 1 138 600,00 -9 000,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A