#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Jesteś za połączeniem PKN Orlen i Grupy Lotos?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

AGORA (AGO)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży132 626,00 147 341,00 129 433,00 130 342,00  109 058,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-21 262,00 -15 965,00 -24 313,00 -11 140,00  -16 546,00 
Zysk (strata) brutto-21 151,00 -23 673,00 -24 379,00 39 398,00  -5 210,00 
Zysk (strata) netto-22 144,00 -19 608,00 -25 686,00 38 832,00  -5 478,00 
Aktywa razem1 114 568,00 1 115 231,00 1 086 269,00 1 077 038,00  1 087 873,00 
Kapitał własny941 866,00 922 270,00 896 584,00 935 415,00  929 938,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)47 665,43 47 665,43 47 665,43 47 665,43  47 665,43 
Wartość księgowa na jedną akcję19,760 19,349 18,810 19,625  19,510 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,465 -0,411 -0,539 0,815  -0,115 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży273 399,00 340 298,00 300 968,00 282 715,00  251 432,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-9 699,00 24 705,00 3 562,00 6 786,00  -9 103,00 
Zysk (strata) brutto-10 659,00 14 808,00 981,00 4 669,00  -622,00 
Zysk (strata) netto-14 533,00 10 164,00 -8 174,00 334,00  -2 235,00 
Aktywa razem1 506 870,00 1 569 382,00 1 522 909,00 1 461 778,00  1 460 823,00 
Kapitał własny1 086 961,00 1 097 123,00 1 088 949,00 1 092 849,00  1 090 614,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)47 665,43 47 665,43 47 665,43 47 665,43  47 665,43 
Wartość księgowa na jedną akcję22,804 23,017 22,846 22,927  22,881 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,305 0,213 -0,171 0,007  -0,047 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży684 043,00 619 691,00 628 891,00 659 520,00  576 059,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-38 734,00 -20 844,00 -66 264,00 -33 795,00  -77 185,00 
Zysk (strata) brutto-29 639,00 -2 222,00 -33 559,00 4 759,00  -56 491,00 
Zysk (strata) netto-23 341,00 -1 857,00 -25 984,00 13 722,00  -52 754,00 
Aktywa razem1 306 076,00 1 255 186,00 1 195 793,00 1 219 306,00  1 115 231,00 
Kapitał własny1 062 633,00 1 062 076,00 1 006 156,00 1 010 761,00  922 270,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)50 937,39 50 937,39 50 937,39 47 665,43  47 665,43 
Wartość księgowa na jedną akcję20,862 20,851 19,753 21,205  19,349 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,458 -0,036 -0,510 0,288  -1,107 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży1 138 588,00 1 073 935,00 1 102 417,00 1 189 340,00  1 198 432,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-13 085,00 7 381,00 -18 297,00 18 732,00  16 682,00 
Zysk (strata) brutto-10 145,00 4 872,00 -17 925,00 16 805,00  195,00 
Zysk (strata) netto-9 035,00 460,00 -12 574,00 12 709,00  -16 637,00 
Aktywa razem1 702 819,00 1 642 857,00 1 556 499,00 1 610 213,00  1 569 382,00 
Kapitał własny1 188 371,00 1 189 574,00 1 149 589,00 1 153 486,00  1 097 123,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)50 937,39 50 937,39 50 937,39 47 665,43  47 665,43 
Wartość księgowa na jedną akcję23,330 23,354 22,569 24,200  23,017 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,177 0,009 -0,247 0,267  -0,349 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2017-03-16 2017 DM BDM S.A. 1 227 000,00 6 200,00
2017-03-16 2019 DM BDM S.A. 1 303 000,00 26 300,00
2017-03-16 2018 DM BDM S.A. 1 257 000,00 12 500,00
2016-10-05 2016 DM mBank 1 203 900,00 -15 000,00
2016-10-05 2018 DM mBank 1 287 900,00 700,00
2016-10-05 2017 DM mBank 1 249 500,00 -12 400,00
2015-11-10 2016 DM mBank 1 229 500,00 31 300,00
2015-11-10 2018 DM mBank 1 265 900,00 37 300,00
2015-11-10 2015 DM mBank 1 181 100,00 18 100,00
2014-09-18 2015 Espirito Santo Research 1 113 900,00 -12 900,00
2014-09-18 2014 Espirito Santo Research 1 077 500,00 -22 300,00
2014-06-27 2016 DM BOŚ S.A. 143 900,00 -5 500,00
2014-06-27 2014 DM BOŚ S.A. 106 100,00 -18 700,00
2014-06-27 2015 DM BOŚ S.A. 1 140 800,00 -3 100,00
2014-02-07 2016 DM BDM S.A. 1 178 000,00 21 000,00
2014-02-07 2014 DM BDM S.A. 1 080 000,00 -12 900,00
2014-02-07 2013 DM BDM S.A. 1 064 000,00 200,00
2013-09-04 2014 DM BDM S.A. 1 054 000,00 -1 200,00
2013-09-04 2013 DM BDM S.A. 1 067 000,00 -5 800,00
2013-09-04 2015 DM BDM S.A. 1 083 000,00 1 800,00
2013-04-18 2012 DM IDM SA 1 138 600,00 -9 000,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A