#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy program 500 plus może zachęcić emigrantów do Polski?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

AGORA (AGO)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 
Przychody netto ze sprzedaży180 939,00 134 466,00 161 626,00 132 626,00  147 341,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 828,00 -24 882,00 -15 076,00 -21 262,00  -15 965,00 
Zysk (strata) brutto11 667,00 -23 707,00 12 040,00 -21 151,00  -23 673,00 
Zysk (strata) netto15 157,00 -21 790,00 10 788,00 -22 144,00  -19 608,00 
Aktywa razem1 219 306,00 1 169 805,00 1 199 111,00 1 114 568,00  1 115 231,00 
Kapitał własny1 010 761,00 988 972,00 964 011,00 941 866,00  922 270,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)47 665,43 47 665,43 47 665,43 47 665,43  47 665,43 
Wartość księgowa na jedną akcję21,205 20,748 20,225 19,760  19,349 
Zysk (strata) na jedną akcję0,318 -0,457 0,226 -0,465  -0,411 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 
Przychody netto ze sprzedaży353 958,00 288 482,00 296 253,00 273 399,00  340 298,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej17 057,00 3 029,00 -1 353,00 -9 699,00  24 705,00 
Zysk (strata) brutto16 554,00 -2 658,00 -1 296,00 -10 659,00  14 808,00 
Zysk (strata) netto15 752,00 -7 200,00 -5 068,00 -14 533,00  10 164,00 
Aktywa razem1 610 213,00 1 545 547,00 1 574 617,00 1 506 870,00  1 569 382,00 
Kapitał własny1 153 486,00 1 144 439,00 1 101 210,00 1 086 961,00  1 097 123,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)47 665,43 47 665,43 47 665,43 47 665,43  47 665,43 
Wartość księgowa na jedną akcję24,200 24,010 23,103 22,804  23,017 
Zysk (strata) na jedną akcję0,330 -0,151 -0,106 -0,305  0,213 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży684 043,00 619 691,00 628 891,00 659 520,00  576 059,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-38 734,00 -20 844,00 -66 264,00 -33 795,00  -77 185,00 
Zysk (strata) brutto-29 639,00 -2 222,00 -33 559,00 4 759,00  -56 491,00 
Zysk (strata) netto-23 341,00 -1 857,00 -25 984,00 13 722,00  -52 754,00 
Aktywa razem1 306 076,00 1 255 186,00 1 195 793,00 1 219 306,00  1 115 231,00 
Kapitał własny1 062 633,00 1 062 076,00 1 006 156,00 1 010 761,00  922 270,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)50 937,39 50 937,39 50 937,39 47 665,43  47 665,43 
Wartość księgowa na jedną akcję20,862 20,851 19,753 21,205  19,349 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,458 -0,036 -0,510 0,288  -1,107 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży1 138 588,00 1 073 935,00 1 102 417,00 1 189 340,00  1 198 432,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-13 085,00 7 381,00 -18 297,00 18 732,00  16 682,00 
Zysk (strata) brutto-10 145,00 4 872,00 -17 925,00 16 805,00  195,00 
Zysk (strata) netto-9 035,00 460,00 -12 574,00 12 709,00  -16 637,00 
Aktywa razem1 702 819,00 1 642 857,00 1 556 499,00 1 610 213,00  1 569 382,00 
Kapitał własny1 188 371,00 1 189 574,00 1 149 589,00 1 153 486,00  1 097 123,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)50 937,39 50 937,39 50 937,39 47 665,43  47 665,43 
Wartość księgowa na jedną akcję23,330 23,354 22,569 24,200  23,017 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,177 0,009 -0,247 0,267  -0,349 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2017-03-16 2017 DM BDM S.A. 1 227 000,00 6 200,00
2017-03-16 2019 DM BDM S.A. 1 303 000,00 26 300,00
2017-03-16 2018 DM BDM S.A. 1 257 000,00 12 500,00
2016-10-05 2016 DM mBank 1 203 900,00 -15 000,00
2016-10-05 2018 DM mBank 1 287 900,00 700,00
2016-10-05 2017 DM mBank 1 249 500,00 -12 400,00
2015-11-10 2016 DM mBank 1 229 500,00 31 300,00
2015-11-10 2018 DM mBank 1 265 900,00 37 300,00
2015-11-10 2015 DM mBank 1 181 100,00 18 100,00
2014-09-18 2015 Espirito Santo Research 1 113 900,00 -12 900,00
2014-09-18 2014 Espirito Santo Research 1 077 500,00 -22 300,00
2014-06-27 2016 DM BOŚ S.A. 143 900,00 -5 500,00
2014-06-27 2014 DM BOŚ S.A. 106 100,00 -18 700,00
2014-06-27 2015 DM BOŚ S.A. 1 140 800,00 -3 100,00
2014-02-07 2016 DM BDM S.A. 1 178 000,00 21 000,00
2014-02-07 2014 DM BDM S.A. 1 080 000,00 -12 900,00
2014-02-07 2013 DM BDM S.A. 1 064 000,00 200,00
2013-09-04 2014 DM BDM S.A. 1 054 000,00 -1 200,00
2013-09-04 2013 DM BDM S.A. 1 067 000,00 -5 800,00
2013-09-04 2015 DM BDM S.A. 1 083 000,00 1 800,00
2013-04-18 2012 DM IDM SA 1 138 600,00 -9 000,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A