#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy lekarze rezydenci zaraz po studiach powinni zarabiać lepiej?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

STALPROD (STP)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży339 820,00 297 738,00 324 935,00 328 054,00  314 003,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej59 673,00 9 911,00 13 028,00 12 650,00  -792,00 
Zysk (strata) brutto58 499,00 8 651,00 13 214,00 11 160,00  91 694,00 
Zysk (strata) netto46 215,00 7 054,00 11 619,00 8 756,00  89 566,00 
Aktywa razem1 912 673,00 1 869 408,00 1 963 236,00 2 000 686,00  2 082 469,00 
Kapitał własny1 433 015,00 1 440 068,00 1 451 688,00 1 460 444,00  1 533 269,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)6 725,00 5 580,27 5 580,27 5 580,27  5 580,27 
Wartość księgowa na jedną akcję213,088 258,064 260,147 261,716  274,766 
Zysk (strata) na jedną akcję6,872 1,264 2,082 1,569  16,050 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży811 257,00 791 622,00 858 333,00 855 049,00  840 199,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej136 534,00 91 830,00 105 223,00 119 812,00  69 017,00 
Zysk (strata) brutto145 935,00 92 151,00 100 096,00 111 062,00  72 681,00 
Zysk (strata) netto114 487,00 70 175,00 75 840,00 82 802,00  56 137,00 
Aktywa razem3 368 910,00 3 440 726,00 3 718 971,00 3 838 747,00  3 929 433,00 
Kapitał własny1 840 033,00 1 863 590,00 1 856 182,00 1 946 542,00  2 104 887,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)6 725,00 5 580,27 5 580,27 5 580,27  5 580,27 
Wartość księgowa na jedną akcję273,611 333,961 332,633 348,826  377,202 
Zysk (strata) na jedną akcję17,024 12,576 13,591 14,838  10,060 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży1 646 332,00 1 248 495,00 1 275 168,00 1 347 626,00  1 268 023,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej78 532,00 14 710,00 37 562,00 146 788,00  120 555,00 
Zysk (strata) brutto83 372,00 16 166,00 35 633,00 134 528,00  117 653,00 
Zysk (strata) netto67 785,00 9 938,00 27 151,00 108 661,00  95 731,00 
Aktywa razem1 963 546,00 1 941 798,00 1 937 924,00 1 871 923,00  1 963 236,00 
Kapitał własny1 522 587,00 1 524 853,00 1 547 862,00 1 554 115,00  1 451 688,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)6 725,00 6 725,00 6 725,00 6 725,00  5 580,27 
Wartość księgowa na jedną akcję226,407 226,744 230,165 231,095  260,147 
Zysk (strata) na jedną akcję10,080 1,478 4,037 16,158  17,155 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży1 808 717,00 2 806 523,00 2 858 537,00 3 131 693,00  3 140 935,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej75 189,00 80 719,00 143 351,00 291 552,00  412 869,00 
Zysk (strata) brutto77 396,00 96 819,00 135 311,00 287 009,00  425 367,00 
Zysk (strata) netto63 430,00 72 753,00 91 065,00 219 068,00  325 777,00 
Aktywa razem2 076 316,00 2 992 412,00 3 144 555,00 3 305 746,00  3 718 971,00 
Kapitał własny1 565 113,00 1 627 830,00 1 739 906,00 1 964 302,00  1 856 182,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)6 725,00 6 725,00 6 725,00 6 725,00  5 580,27 
Wartość księgowa na jedną akcję232,731 242,057 258,722 292,090  332,633 
Zysk (strata) na jedną akcję9,432 10,818 13,541 32,575  58,380 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2017-10-04 2017 Beskidzki Dom Maklerski 3 528 000,00 304 000,00
2017-10-04 2019 Beskidzki Dom Maklerski 3 839 000,00 468 000,00
2017-10-04 2018 Beskidzki Dom Maklerski 3 703 000,00 356 000,00
2016-05-24 2016 Beskidzki Dom Maklerski 2 957 000,00 207 000,00
2016-05-24 2018 Beskidzki Dom Maklerski 3 387 000,00 196 000,00
2016-05-24 2017 Beskidzki Dom Maklerski 3 265 000,00 166 000,00
2014-09-13 2015 Beskidzki Dom Maklerski 2 982 000,00 164 000,00
2014-09-10 2016 Beskidzki Dom Maklerski 3 137 000,00 259 000,00
2014-09-10 2014 Beskidzki Dom Maklerski 2 813 000,00 115 000,00
2011-03-03 2012 DM Millennium 1 836 000,00 147 800,00
2011-03-03 2011 DM Millennium 1 760 400,00 90 200,00
2011-03-01 2010 DM Millennium 1 732 300,00 148 700,00
2009-05-20 2009 DM Millennium 1 530 000,00 300 600,00
2007-04-05 2007 BM BPH 1 670 000,00 353 000,00
2007-04-05 2008 BM BPH 2 000 000,00 405 000,00
2002-11-05 2002 zarząd - 10 000,00
2002-11-05 2001 zarząd - 600,00
1998-09-10 1999 Pekao Research 543 219,00 26 061,00
1998-09-10 2000 Pekao Research 638 790,00 40 496,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A