#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Jesteś za abonamentem rtv z budżetu państwa?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

VISTULA (VST)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży72 057,00 95 780,00 72 946,00 97 145,00  83 775,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 998,00 9 118,00 -450,00 12 579,00  3 295,00 
Zysk (strata) brutto2 691,00 10 562,00 -1 602,00 9 807,00  2 492,00 
Zysk (strata) netto2 134,00 8 366,00 -1 542,00 7 914,00  1 936,00 
Aktywa razem549 101,00 563 065,00 589 816,00 570 224,00  582 997,00 
Kapitał własny454 395,00 463 267,00 461 873,00 473 975,00  476 059,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)177 174,96 177 174,96 177 174,96 177 174,96  179 194,96 
Wartość księgowa na jedną akcję2,565 2,615 2,607 2,675  2,657 
Zysk (strata) na jedną akcję0,012 0,047 -0,009 0,045  0,011 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży136 647,00 188 182,00 136 164,00 171 923,00  157 350,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 536,00 25 010,00 978,00 20 774,00  9 651,00 
Zysk (strata) brutto5 168,00 23 949,00 -353,00 17 521,00  8 020,00 
Zysk (strata) netto4 012,00 19 093,00 -777,00 14 016,00  6 284,00 
Aktywa razem720 787,00 751 508,00 773 953,00 761 856,00  789 488,00 
Kapitał własny474 788,00 494 387,00 493 758,00 511 961,00  518 393,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)177 174,96 177 174,96 177 174,96 177 174,96  179 194,96 
Wartość księgowa na jedną akcję2,680 2,790 2,787 2,890  2,893 
Zysk (strata) na jedną akcję0,023 0,108 -0,004 0,079  0,035 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży347 493,00 352 871,00 215 031,00 264 028,00  312 136,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej27 277,00 36 541,00 18 380,00 21 198,00  21 143,00 
Zysk (strata) brutto7 951,00 57 804,00 14 560,00 16 280,00  20 893,00 
Zysk (strata) netto11 092,00 47 778,00 22 768,00 13 258,00  16 575,00 
Aktywa razem618 672,00 605 023,00 628 506,00 536 767,00  563 065,00 
Kapitał własny324 728,00 404 406,00 427 321,00 440 884,00  463 267,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)133 861,63 173 861,63 173 861,63 174 720,99  177 174,96 
Wartość księgowa na jedną akcję2,426 2,326 2,458 2,523  2,615 
Zysk (strata) na jedną akcję0,083 0,275 0,131 0,076  0,094 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży395 513,00 397 677,00 443 388,00 514 156,00  598 602,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej28 086,00 33 646,00 36 797,00 43 338,00  51 088,00 
Zysk (strata) brutto9 286,00 54 515,00 25 452,00 32 149,00  44 445,00 
Zysk (strata) netto12 276,00 45 061,00 20 285,00 25 361,00  35 188,00 
Aktywa razem640 535,00 625 932,00 645 331,00 698 531,00  751 508,00 
Kapitał własny333 230,00 410 191,00 430 624,00 453 391,00  494 387,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)133 861,63 173 861,63 173 861,63 174 720,99  177 174,96 
Wartość księgowa na jedną akcję2,489 2,359 2,477 2,595  2,790 
Zysk (strata) na jedną akcję0,092 0,259 0,117 0,145  0,199 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2017-11-01 2019 DM BOŚ S.A. 828 200,00 54 200,00
2017-11-01 2017 DM BOŚ S.A. 684 100,00 42 400,00
2017-11-01 2018 DM BOŚ S.A. 760 700,00 51 400,00
2016-11-09 2016 DM BPS 596 300,00 37 500,00
2016-11-09 2017 DM BPS 663 200,00 37 500,00
2016-11-09 2019 DM BPS 745 000,00 51 900,00
2016-11-09 2018 DM BPS 717 000,00 45 600,00
2016-04-26 2016 DM BOŚ S.A. 588 100,00 35 300,00
2016-04-26 2017 DM BOŚ S.A. 649 500,00 43 000,00
2016-04-25 2015 DM BOŚ S.A. 517 700,00 28 200,00
2011-11-20 2013 DI BRE Bank S.A. 461 200,00 11 700,00
2011-11-20 2012 418 600,00 6 900,00 EBIT - 31,4 mln zł
2011-11-20 2011 385 100,00 1 800,00 Prognoza DI BRE dla Vistuli na 2011 rok zakłada 23,3 mln zł zysku operacyjnego.
2009-02-25 2010 DM IDM SA 565 300,00 12 000,00
2009-02-25 2009 DM IDM SA 552 600,00 6 200,00
2008-11-26 2008 DM IDM SA 519 900,00 -15 200,00
2008-11-26 2009 DM IDM SA 611 400,00 4 900,00
2008-11-16 2008 DM IDM SA 519 900,00 -15 200,00
2008-11-16 2009 DM IDM SA 611 400,00 4 900,00
2008-10-29 2008 DM IDM SA 534 800,00 6 000,00
2008-10-29 2009 DM IDM SA 634 800,00 12 800,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A