#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy program 500 plus zniechęcił kobiety do pracy?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

VISTULA (VST)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży95 780,00 72 946,00 97 145,00 83 775,00  112 910,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 118,00 -450,00 12 579,00 3 295,00  12 030,00 
Zysk (strata) brutto10 562,00 -1 602,00 9 807,00 2 492,00  11 013,00 
Zysk (strata) netto8 366,00 -1 542,00 7 914,00 1 936,00  8 422,00 
Aktywa razem563 065,00 589 816,00 570 224,00 582 997,00  581 052,00 
Kapitał własny463 267,00 461 873,00 473 975,00 476 059,00  484 894,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)177 174,96 177 174,96 177 174,96 179 194,96  179 194,96 
Wartość księgowa na jedną akcję2,615 2,607 2,675 2,657  2,706 
Zysk (strata) na jedną akcję0,047 -0,009 0,045 0,011  0,047 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży188 182,00 136 164,00 171 923,00 157 350,00  223 075,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej25 010,00 978,00 20 774,00 9 651,00  31 428,00 
Zysk (strata) brutto23 949,00 -353,00 17 521,00 8 020,00  29 797,00 
Zysk (strata) netto19 093,00 -777,00 14 016,00 6 284,00  23 685,00 
Aktywa razem742 702,00 773 953,00 761 856,00 789 488,00  779 490,00 
Kapitał własny494 387,00 493 758,00 511 961,00 518 393,00  542 491,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)177 174,96 177 174,96 177 174,96 179 194,96  179 194,96 
Wartość księgowa na jedną akcję2,790 2,787 2,890 2,893  3,027 
Zysk (strata) na jedną akcję0,108 -0,004 0,079 0,035  0,132 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży352 871,00 215 031,00 264 028,00 312 136,00  366 776,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej36 541,00 18 380,00 21 198,00 21 143,00  27 454,00 
Zysk (strata) brutto57 804,00 14 560,00 16 280,00 20 893,00  21 711,00 
Zysk (strata) netto47 778,00 22 768,00 13 258,00 16 575,00  16 731,00 
Aktywa razem605 023,00 628 506,00 536 767,00 563 065,00  581 052,00 
Kapitał własny404 406,00 427 321,00 440 884,00 463 267,00  484 894,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)173 861,63 173 861,63 174 720,99 177 174,96  179 194,96 
Wartość księgowa na jedną akcję2,326 2,458 2,523 2,615  2,706 
Zysk (strata) na jedną akcję0,275 0,131 0,076 0,094  0,093 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży397 677,00 443 388,00 514 156,00 598 602,00  688 513,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej33 646,00 36 797,00 43 338,00 51 088,00  62 832,00 
Zysk (strata) brutto54 515,00 25 452,00 32 149,00 44 445,00  54 985,00 
Zysk (strata) netto45 061,00 20 285,00 25 361,00 35 188,00  43 208,00 
Aktywa razem625 932,00 645 331,00 698 531,00 742 702,00  779 490,00 
Kapitał własny410 191,00 430 624,00 453 391,00 494 387,00  542 491,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)173 861,63 173 861,63 174 720,99 177 174,96  179 194,96 
Wartość księgowa na jedną akcję2,359 2,477 2,595 2,790  3,027 
Zysk (strata) na jedną akcję0,259 0,117 0,145 0,199  0,241 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2017-11-01 2019 DM BOŚ S.A. 828 200,00 54 200,00
2017-11-01 2017 DM BOŚ S.A. 684 100,00 42 400,00
2017-11-01 2018 DM BOŚ S.A. 760 700,00 51 400,00
2016-11-09 2016 DM BPS 596 300,00 37 500,00
2016-11-09 2017 DM BPS 663 200,00 37 500,00
2016-11-09 2019 DM BPS 745 000,00 51 900,00
2016-11-09 2018 DM BPS 717 000,00 45 600,00
2016-04-26 2016 DM BOŚ S.A. 588 100,00 35 300,00
2016-04-26 2017 DM BOŚ S.A. 649 500,00 43 000,00
2016-04-25 2015 DM BOŚ S.A. 517 700,00 28 200,00
2011-11-20 2013 DI BRE Bank S.A. 461 200,00 11 700,00
2011-11-20 2012 418 600,00 6 900,00 EBIT - 31,4 mln zł
2011-11-20 2011 385 100,00 1 800,00 Prognoza DI BRE dla Vistuli na 2011 rok zakłada 23,3 mln zł zysku operacyjnego.
2009-02-25 2010 DM IDM SA 565 300,00 12 000,00
2009-02-25 2009 DM IDM SA 552 600,00 6 200,00
2008-11-26 2008 DM IDM SA 519 900,00 -15 200,00
2008-11-26 2009 DM IDM SA 611 400,00 4 900,00
2008-11-16 2008 DM IDM SA 519 900,00 -15 200,00
2008-11-16 2009 DM IDM SA 611 400,00 4 900,00
2008-10-29 2008 DM IDM SA 534 800,00 6 000,00
2008-10-29 2009 DM IDM SA 634 800,00 12 800,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A