#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy warto kupić stary dom (np. do remontu)?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

WINVEST (WIS)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży660,00 1 644,00 1 614,00 279,00  4,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-928,00 -7 207,00 1 751,00 535,00  -109,00 
Zysk (strata) brutto-425,00 -6 690,00 2 507,00 -9 057,00  972,00 
Zysk (strata) netto-423,00 -6 784,00 2 507,00 -9 244,00  813,00 
Aktywa razem208 997,00 201 819,00 203 511,00 193 731,00  194 592,00 
Kapitał własny206 866,00 199 837,00 202 317,00 193 221,00  194 128,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 753 021,12 1 753 021,12 1 753 021,12 1 753 021,12  1 753 021,12 
Wartość księgowa na jedną akcję0,118 0,114 0,115 0,110  0,111 
Zysk (strata) na jedną akcję0,000 -0,004 0,001 -0,005  0,000 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 
Przychody netto ze sprzedaży-122 950,00 12 400,00 13 442,00 11 270,00  -33 123,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 271,00 132,00 1 019,00 -480,00  -5 789,00 
Zysk (strata) brutto11 901,00 -7 179,00 938,00 -3 922,00  -25 645,00 
Zysk (strata) netto12 341,00 -7 209,00 1 179,00 -3 758,00  -25 371,00 
Aktywa razem231 240,00 217 070,00 220 163,00 211 306,00  179 338,00 
Kapitał własny204 788,00 203 001,00 204 289,00 199 543,00  177 357,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 753 021,12 1 753 021,12 1 753 021,12 1 753 021,12  1 753 021,12 
Wartość księgowa na jedną akcję0,117 0,116 0,117 0,114  0,101 
Zysk (strata) na jedną akcję0,007 -0,004 0,001 -0,002  -0,014 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży-5,00 9 662,00 16 945,00 8 718,00  4 735,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 337,00 -7 080,00 13 964,00 8 702,00  -7 261,00 
Zysk (strata) brutto108 512,00 -4 424,00 28 012,00 1 326,00  -5 660,00 
Zysk (strata) netto108 512,00 8 451,00 27 911,00 1 326,00  -5 660,00 
Aktywa razem483,00 185 755,00 220 079,00 208 064,00  201 819,00 
Kapitał własny-798,00 178 408,00 205 965,00 205 245,00  199 837,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)44 523,05 1 753 021,12 1 753 021,12 1 753 021,12  1 753 021,12 
Wartość księgowa na jedną akcję-0,018 0,102 0,117 0,117  0,114 
Zysk (strata) na jedną akcję2,437 0,005 0,016 0,001  -0,003 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży242 614,00 227 181,00 296 032,00 7 489,00  3 989,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 406,00 8 390,00 -2 763,00 6 567,00  -5 118,00 
Zysk (strata) brutto18 203,00 8 629,00 25 133,00 13 352,00  -35 808,00 
Zysk (strata) netto13 852,00 14 292,00 17 335,00 12 006,00  -35 159,00 
Aktywa razem301 292,00 354 458,00 342 449,00 231 240,00  179 338,00 
Kapitał własny151 599,00 169 076,00 190 633,00 204 788,00  177 357,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)44 523,05 1 753 021,12 1 753 021,12 1 753 021,12  1 753 021,12 
Wartość księgowa na jedną akcję3,405 0,096 0,109 0,117  0,101 
Zysk (strata) na jedną akcję0,311 0,008 0,010 0,007  -0,020 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2001-10-24 2001 zarząd 15 370,00 -3 397,00
2000-07-29 2000 zarząd - -2 000,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A