#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy stawki VAT powinny być w Polsce ujednolicone?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

CALATRAVA (CTC)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży117,00 129,00 133,00 134,00  133,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-222,00 -125,00 -120,00 -7 491,00  -146,00 
Zysk (strata) brutto-163,00 -31,00 101,00 -6 571,00  3 887,00 
Zysk (strata) netto-163,00 -31,00 101,00 -6 571,00  3 887,00 
Aktywa razem42 494,00 39 762,00 37 226,00 31 224,00  35 071,00 
Kapitał własny801,00 10 280,00 10 381,00 2 983,00  6 869,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)5 490,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00  15 000,00 
Wartość księgowa na jedną akcję0,146 0,685 0,692 0,199  0,458 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,030 -0,002 0,007 -0,438  0,259 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży117,00 129,00 133,00 134,00  133,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-220,00 -293,00 -53,00 -7 533,00  -149,00 
Zysk (strata) brutto-455,00 -165,00 26,00 -6 564,00  3 908,00 
Zysk (strata) netto-455,00 -165,00 26,00 -6 564,00  3 908,00 
Aktywa razem43 884,00 41 023,00 37 892,00 31 389,00  38 116,00 
Kapitał własny1 060,00 10 405,00 10 431,00 2 590,00  7 927,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)5 490,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00  15 000,00 
Wartość księgowa na jedną akcję0,193 0,694 0,695 0,173  0,528 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,083 -0,011 0,002 -0,438  0,261 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży1 341,00 576,00 579,00 513,00  513,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-212 170,00 4 265,00 -1 390,00 -4 372,00  -7 958,00 
Zysk (strata) brutto-235 666,00 4 515,00 -10 413,00 -80,00  -6 664,00 
Zysk (strata) netto-235 650,00 4 491,00 -10 368,00 -80,00  -6 664,00 
Aktywa razem103 229,00 87 266,00 43 267,00 42 053,00  31 224,00 
Kapitał własny4 920,00 10 764,00 550,00 964,00  2 983,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)139 917,30 139 917,30 250 000,00 5 490,00  15 000,00 
Wartość księgowa na jedną akcję0,035 0,077 0,002 0,176  0,199 
Zysk (strata) na jedną akcję-1,684 0,032 -0,041 -0,015  -0,444 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży15 619,00 8 076,00 670,00 532,00  513,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-239 062,00 12 879,00 -2 275,00 -4 627,00  -8 099,00 
Zysk (strata) brutto-260 627,00 -17 959,00 -11 625,00 105,00  -7 158,00 
Zysk (strata) netto-262 227,00 -11 555,00 -11 752,00 -40,00  -7 158,00 
Aktywa razem141 972,00 114 169,00 51 528,00 43 917,00  31 389,00 
Kapitał własny28 804,00 18 117,00 3 451,00 472,00  2 590,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)139 917,30 139 917,30 250 000,00 5 490,00  15 000,00 
Wartość księgowa na jedną akcję0,206 0,129 0,014 0,086  0,173 
Zysk (strata) na jedną akcję-1,874 -0,083 -0,047 -0,007  -0,477 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
1999-12-14 1999 zarząd 32 200,00 -990,00
1999-06-29 1999 zarząd 34 960,00 900,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A