#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

COGNOR (COG)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży2 225,00 2 738,00 2 483,00 29 973,00  1 551,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej31 303,00 -1 149,00 -817,00 59 649,00  24 257,00 
Zysk (strata) brutto29 460,00 -3 669,00 -3 150,00 59 214,00  23 264,00 
Zysk (strata) netto29 991,00 -3 263,00 -2 749,00 53 686,00  23 912,00 
Aktywa razem444 111,00 443 727,00 442 003,00 454 510,00  453 755,00 
Kapitał własny302 165,00 310 578,00 307 907,00 380 169,00  392 219,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)100 354,49 101 268,03 101 449,66 118 615,66  118 615,66 
Wartość księgowa na jedną akcję3,011 3,067 3,035 3,205  3,307 
Zysk (strata) na jedną akcję0,299 -0,032 -0,027 0,453  0,202 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży438 726,00 404 312,00 490 044,00 465 395,00  524 231,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej32 593,00 22 081,00 17 193,00 28 316,00  46 905,00 
Zysk (strata) brutto38 078,00 8 439,00 -3 453,00 25 903,00  31 587,00 
Zysk (strata) netto29 441,00 5 967,00 -4 610,00 17 711,00  25 200,00 
Aktywa razem970 196,00 929 523,00 898 445,00 950 689,00  1 001 123,00 
Kapitał własny173 755,00 170 158,00 163 247,00 225 349,00  237 124,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)100 354,49 101 268,03 101 449,66 118 615,66  118 615,66 
Wartość księgowa na jedną akcję1,731 1,680 1,609 1,900  1,999 
Zysk (strata) na jedną akcję0,293 0,059 -0,045 0,149  0,212 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży21 720,00 38 687,00 13 633,00 21 175,00  37 419,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej28 485,00 -4 517,00 -57 661,00 5 414,00  57 442,00 
Zysk (strata) brutto16 562,00 -5 573,00 -57 514,00 886,00  50 311,00 
Zysk (strata) netto13 047,00 -9 224,00 -57 176,00 -2 358,00  46 121,00 
Aktywa razem543 251,00 434 414,00 397 540,00 364 651,00  454 510,00 
Kapitał własny414 839,00 352 144,00 303 496,00 270 607,00  380 169,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)88 296,33 88 296,33 93 135,32 100 354,49  118 615,66 
Wartość księgowa na jedną akcję4,698 3,988 3,259 2,697  3,205 
Zysk (strata) na jedną akcję0,148 -0,104 -0,614 -0,023  0,389 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży1 294 269,00 1 422 546,00 1 364 804,00 1 365 761,00  1 789 280,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej28 113,00 66 025,00 13 147,00 14 510,00  99 210,00 
Zysk (strata) brutto-47 842,00 3 955,00 -17 269,00 -16 006,00  68 053,00 
Zysk (strata) netto-48 570,00 34,00 -14 827,00 -13 557,00  47 604,00 
Aktywa razem910 465,00 940 517,00 846 311,00 853 188,00  950 689,00 
Kapitał własny115 435,00 166 023,00 147 122,00 148 973,00  225 349,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)88 296,33 88 296,33 93 135,32 100 354,49  118 615,66 
Wartość księgowa na jedną akcję1,307 1,880 1,580 1,484  1,900 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,550 0,000 -0,159 -0,135  0,401 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2018-05-10 2020 DM BOŚ S.A. 2 180 000,00 38 200,00
2018-05-10 2019 DM BDM S.A. 2 124 000,00 34 500,00
2018-05-10 2018 DM BDM S.A. 2 070 000,00 38 000,00
2016-09-26 2018 DM BDM S.A. 1 616 000,00 32 600,00
2016-09-26 2017 DM BDM S.A. 1 568 000,00 24 400,00
2016-09-26 2016 DM BDM S.A. 1 445 000,00 7 300,00
2015-03-31 2014 DM BDM S.A. 1 423 000,00 4 100,00
2015-03-31 2017 DM BDM S.A. 1 511 000,00 37 100,00
2015-03-31 2015 DM BDM S.A. 1 445 000,00 36 600,00
2015-03-31 2016 DM BDM S.A. 1 489 000,00 40 400,00
2015-03-03 2012 DM BDM S.A. 1 400 000,00 -400,00
2015-03-03 2013 DM BDM S.A. 1 294 000,00 -48 600,00
2004-04-15 2006 DM PKO BP 172 344,00 2 401,00
2004-04-15 2005 DM PKO BP 165 668,00 1 627,00
2004-04-15 2004 DM PKO BP 159 250,00 1 938,00
2004-04-15 2002 DM PKO BP 106 621,00 230,00
2004-04-15 2003 DM PKO BP 126 389,00 -260,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A