#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy jakość węgla na polskim rynku detalicznym jest dobra?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

ALMA (ALM)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży118 835,00 30 793,00 8 385,00 2 672,00  2 444,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-14 074,00 -57 201,00 -17 213,00 -19 700,00  -11 251,00 
Zysk (strata) brutto-23 135,00 -119 497,00 -17 777,00 -20 167,00  -16 254,00 
Zysk (strata) netto-28 039,00 -128 281,00 -9 988,00 -36 521,00  -16 254,00 
Aktywa razem340 896,00 274 542,00 272 794,00 148 422,00  143 314,00 
Kapitał własny32 345,00 -84 504,00 -89 716,00 -220 373,00  -236 488,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)5 560,99 5 560,99 11 060,99 11 060,99  11 060,99 
Wartość księgowa na jedną akcję5,816 -15,196 -8,111 -19,923  -21,380 
Zysk (strata) na jedną akcję-5,042 -23,068 -0,903 -3,302  -1,469 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży237 016,00 54 324,00 20 618,00 15 235,00  13 263,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-31 857,00 -55 252,00 -19 136,00 -21 777,00  -12 812,00 
Zysk (strata) brutto-44 815,00 -117 353,00 -19 665,00 -22 177,00  -17 782,00 
Zysk (strata) netto-51 447,00 -126 048,00 -11 990,00 -38 484,00  -17 342,00 
Aktywa razem303 053,00 325 192,00 231 229,00 143 077,00  138 690,00 
Kapitał własny-9 404,00 -32 348,00 -127 941,00 -227 348,00  -243 552,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)5 560,99 5 560,99 11 060,99 11 060,99  11 060,99 
Wartość księgowa na jedną akcję-1,691 -5,817 -11,567 -20,554  -22,019 
Zysk (strata) na jedną akcję-9,251 -22,666 -1,084 -3,479  -1,568 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży896 183,00 967 562,00 992 845,00 958 487,00  587 840,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 421,00 15 122,00 -2 488,00 -103 435,00  -109 239,00 
Zysk (strata) brutto690,00 6 275,00 -9 778,00 -109 531,00  -183 490,00 
Zysk (strata) netto1 886,00 6 584,00 -9 521,00 -98 370,00  -196 905,00 
Aktywa razem542 326,00 577 945,00 585 006,00 499 818,00  274 542,00 
Kapitał własny219 252,00 233 767,00 222 261,00 104 972,00  -84 504,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)5 560,99 5 560,99 5 560,99 5 560,99  5 560,99 
Wartość księgowa na jedną akcję39,427 42,037 39,968 18,876  -15,196 
Zysk (strata) na jedną akcję0,339 1,184 -1,712 -17,689  -35,408 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży1 505 526,00 1 621 983,00 1 656 658,00 1 563 624,00  1 010 392,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej32 172,00 22 553,00 -225,00 -145 630,00  -138 155,00 
Zysk (strata) brutto15 595,00 13 662,00 -9 983,00 -153 235,00  -216 734,00 
Zysk (strata) netto4 980,00 5 735,00 -13 536,00 -149 461,00  -233 054,00 
Aktywa razem755 610,00 800 185,00 788 629,00 646 255,00  325 192,00 
Kapitał własny261 647,00 272 943,00 257 285,00 120 749,00  -32 348,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)5 560,99 5 560,99 5 560,99 5 560,99  5 560,99 
Wartość księgowa na jedną akcję47,050 49,082 46,266 21,714  -5,817 
Zysk (strata) na jedną akcję0,896 1,031 -2,434 -26,877  -41,909 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2013-11-03 2013 DM IDM SA 1 639 300,00 5 200,00
2013-11-03 2015 DM IDM SA 1 959 200,00 21 700,00
2013-11-03 2014 DM IDM SA 1 810 800,00 14 600,00
2012-10-30 2012 DM IDM SA 1 584 500,00 10 200,00
2012-10-30 2013 DM IDM SA 1 763 400,00 19 200,00
2012-07-31 2012 DM IDM SA 1 673 000,00 12 400,00 Analitycy prognozują, że Alma Market wypracuje w tym roku 36,7 mln zł zysku operacyjnego, 66,7 mln zł EBITDA
2012-07-31 2013 DM IDM SA 1 860 000,00 21 500,00 EBIT do 48 mln zł
2008-11-16 2008 DM IDM SA 897 400,00 16 400,00
2008-11-16 2009 DM IDM SA 1 196 000,00 10 100,00
2008-08-13 2009 DM IDM SA 1 163 400,00 9 600,00
2008-08-13 2008 DM IDM SA 950 500,00 17 200,00
2008-07-31 2008 DM IDM SA 955 900,00 18 200,00
2008-07-31 2009 DM IDM SA 1 197 700,00 15 100,00
2008-06-04 2009 DM Millennium 866 000,00 19 200,00
2008-06-04 2008 DM Millennium 904 200,00 18 800,00
2008-05-18 2009 DM IDM SA 1 230 500,00 -
2008-05-18 2008 DM IDM SA 955 500,00 -
2007-04-12 2007 DM PKO BP 670 940,00 24 710,00
2007-04-12 2008 DM PKO BP 916 000,00 25 780,00
2007-02-02 2007 CDM Pekao S.A. 1 087 700,00 25 200,00
2007-01-29 2008 DM PKO BP 601 380,00 29 200,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A