#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

MNI
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży15,00 163,00 12,00 51,00  9,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-751,00 -3 013,00 -289,00 -10 446,00  -968,00 
Zysk (strata) brutto-3 819,00 -7 945,00 711,00 -11 466,00  -2 208,00 
Zysk (strata) netto-3 819,00 -7 836,00 711,00 -11 466,00  -2 208,00 
Aktywa razem149 277,00 136 632,00 143 933,00 102 458,00  84 632,00 
Kapitał własny101 783,00 93 385,00 100 364,00 71 671,00  60 182,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)93 998,97 93 998,97 93 998,97 93 998,97  93 998,97 
Wartość księgowa na jedną akcję1,083 0,993 1,068 0,762  0,640 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,041 -0,083 0,008 -0,122  -0,023 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży15 246,00 13 860,00 1 928,00 2 714,00  1 603,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej966,00 -74 551,00 -6 318,00 -32 269,00  1 036,00 
Zysk (strata) brutto-4 304,00 -116 539,00 -5 518,00 -33 525,00  17 397,00 
Zysk (strata) netto-4 843,00 -72 792,00 -1 917,00 -28 802,00  8 843,00 
Aktywa razem406 836,00 256 741,00 265 454,00 167 247,00  147 603,00 
Kapitał własny60 624,00 -12 715,00 -8 541,00 -51 589,00  -52 100,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)93 998,97 93 998,97 93 998,97 93 998,97  93 998,97 
Wartość księgowa na jedną akcję0,645 -0,135 -0,091 -0,549  -0,554 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,052 -0,774 -0,020 -0,306  0,094 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży1 373,00 3 074,00 5 575,00 312,00  209,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-977,00 237,00 3 159,00 -546,00  -5 407,00 
Zysk (strata) brutto-5 260,00 -1 147,00 2 544,00 -37 200,00  -13 873,00 
Zysk (strata) netto-5 190,00 -1 105,00 2 608,00 -33 755,00  -13 715,00 
Aktywa razem181 274,00 215 023,00 185 881,00 163 058,00  136 632,00 
Kapitał własny130 165,00 166 099,00 149 536,00 103 451,00  93 385,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)98 946,28 98 946,28 98 946,28 98 946,28  93 998,97 
Wartość księgowa na jedną akcję1,316 1,679 1,511 1,046  0,993 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,052 -0,011 0,026 -0,341  -0,146 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży303 243,00 232 387,00 181 021,00 212 001,00  66 395,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej26 072,00 26 865,00 14 661,00 -24 941,00  -67 568,00 
Zysk (strata) brutto11 774,00 3 402,00 -12 138,00 -66 942,00  -116 353,00 
Zysk (strata) netto4 046,00 -2 747,00 -8 984,00 -51 078,00  -73 532,00 
Aktywa razem636 535,00 676 696,00 597 112,00 486 010,00  256 741,00 
Kapitał własny337 526,00 334 487,00 289 027,00 57 249,00  -12 715,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)98 946,28 98 946,28 98 946,28 98 946,28  93 998,97 
Wartość księgowa na jedną akcję3,411 3,380 2,921 0,579  -0,135 
Zysk (strata) na jedną akcję0,041 -0,028 -0,091 -0,516  -0,782 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2006-10-11 2007 DM PKO BP 179 650,00 20 520,00
2006-10-11 2006 DM PKO BP 162 110,00 16 170,00
2000-12-13 2000 BM BOŚ SA 21 348,00 2 765,00 EPS 0,27 ZŁ
2000-12-13 2001 BM BOŚ SA 28 682,00 3 573,00 EPS 0,24 ZŁ
2000-12-12 2001 BM BGŻ S.A. 87 400,00 -22 500,00
2000-12-12 2000 BM BGŻ S.A. 21 900,00 2 800,00
2000-11-22 2000 zarząd 21 010,00 2 840,00
2000-11-12 1999 zarząd 24 598,00 6 950,00
2000-03-07 2000 zarząd 28 533,00 9 799,00
1999-11-15 2000 zarząd 24 598,00 6 950,00
1999-11-15 1999 zarząd 10 036,00 2 295,00
1999-07-06 1999 zarząd 11 218,00 3 960,00
1999-07-02 2000 zarząd 21 176,00 4 897,00
1999-07-02 2001 zarząd 25 597,00 3 657,00
1999-07-02 2002 zarząd 29 028,00 4 977,00
1999-03-05 1999 BM PBK 16 119,00 4 372,96
1999-03-05 2000 BM PBK 23 960,37 7 809,30
1998-12-08 1999 DM BIG BG 13 487,00 2 531,00
1998-12-08 2000 DM BIG BG 26 368,00 4 405,00
1998-06-26 1999 zarząd 16 320,00 4 896,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A