#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

LIVECHAT (LVC)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży21 682,00 21 560,00 22 054,00 22 830,00  22 982,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej15 607,00 15 179,00 15 030,00 15 348,00  16 015,00 
Zysk (strata) brutto14 946,00 13 684,00 14 880,00 15 364,00  15 819,00 
Zysk (strata) netto11 993,00 10 990,00 11 991,00 12 351,00  12 741,00 
Aktywa razem46 816,00 57 525,00 33 455,00 46 592,00  47 934,00 
Kapitał własny44 134,00 55 124,00 30 807,00 43 158,00  44 569,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00  25 750,00 
Wartość księgowa na jedną akcję1,714 2,141 1,196 1,676  1,731 
Zysk (strata) na jedną akcję0,466 0,427 0,466 0,480  0,495 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży21 534,00 21 585,00 22 029,00 22 830,00  22 982,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej14 975,00 13 741,00 14 954,00 15 543,00  15 982,00 
Zysk (strata) brutto14 990,00 13 768,00 14 911,00 15 421,00  15 880,00 
Zysk (strata) netto12 037,00 11 074,00 12 022,00 12 407,00  12 802,00 
Aktywa razem47 533,00 58 130,00 34 207,00 47 564,00  48 644,00 
Kapitał własny44 649,00 55 689,00 31 397,00 43 776,00  45 234,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00  25 750,00 
Wartość księgowa na jedną akcję1,734 2,163 1,219 1,700  1,757 
Zysk (strata) na jedną akcję0,467 0,430 0,467 0,482  0,497 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018 
Przychody netto ze sprzedaży18 941,00 33 044,00 53 032,00 76 254,00  89 426,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 422,00 23 138,00 35 571,00 53 263,00  61 572,00 
Zysk (strata) brutto12 063,00 23 029,00 34 904,00 53 276,00  59 748,00 
Zysk (strata) netto9 655,00 18 449,00 27 916,00 42 725,00  48 073,00 
Aktywa razem12 837,00 21 046,00 31 680,00 46 816,00  47 934,00 
Kapitał własny10 664,00 19 585,00 29 219,00 44 134,00  44 569,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00  25 750,00 
Wartość księgowa na jedną akcję0,414 0,761 1,135 1,714  1,731 
Zysk (strata) na jedną akcję0,375 0,716 1,084 1,659  1,867 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018 
Przychody netto ze sprzedaży18 941,00 33 044,00 53 033,00 76 254,00  89 426,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 063,00 23 194,00 34 949,00 53 350,00  61 362,00 
Zysk (strata) brutto12 111,00 23 145,00 35 071,00 53 468,00  59 980,00 
Zysk (strata) netto9 700,00 18 557,00 28 073,00 42 917,00  48 305,00 
Aktywa razem12 912,00 21 288,00 32 076,00 47 533,00  48 644,00 
Kapitał własny10 711,00 19 739,00 29 526,00 44 649,00  45 234,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00  25 750,00 
Wartość księgowa na jedną akcję0,416 0,767 1,147 1,734  1,757 
Zysk (strata) na jedną akcję0,377 0,721 1,090 1,667  1,876 
więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A