#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

BEDZIN (BDZ)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży682,00 633,00 591,00 622,00  598,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej489,00 434,00 262,00 241,00  -62,00 
Zysk (strata) brutto-225,00 874,00 1 033,00 -533,00  -506,00 
Zysk (strata) netto-363,00 915,00 902,00 -479,00  -608,00 
Aktywa razem157 922,00 158 639,00 157 532,00 157 935,00  156 355,00 
Kapitał własny91 822,00 92 737,00 93 639,00 93 160,00  92 552,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)3 149,20 3 149,20 3 149,20 3 149,20  3 149,20 
Wartość księgowa na jedną akcję29,157 29,448 29,734 29,582  29,389 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,115 0,291 0,286 -0,152  -0,193 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży57 631,00 61 483,00 41 050,00 38 409,00  63 815,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 874,00 24 027,00 8 002,00 -4 375,00  12 181,00 
Zysk (strata) brutto6 112,00 19 475,00 2 270,00 -8 953,00  6 453,00 
Zysk (strata) netto4 655,00 15 727,00 1 530,00 -7 546,00  4 635,00 
Aktywa razem726 586,00 714 976,00 713 788,00 718 753,00  710 374,00 
Kapitał własny155 739,00 171 466,00 172 882,00 165 336,00  169 694,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)3 149,20 3 149,20 3 149,20 3 149,20  3 149,20 
Wartość księgowa na jedną akcję49,454 54,447 54,897 52,501  53,885 
Zysk (strata) na jedną akcję1,478 4,994 0,486 -2,396  1,472 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży131 918,00 75 996,00 287,00 2 610,00  2 444,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 275,00 7 036,00 -317,00 1 488,00  875,00 
Zysk (strata) brutto-4 433,00 7 778,00 -129,00 372,00  867,00 
Zysk (strata) netto-3 619,00 6 261,00 148,00 322,00  730,00 
Aktywa razem132 769,00 94 510,00 134 586,00 157 922,00  156 355,00 
Kapitał własny85 092,00 91 353,00 91 501,00 91 822,00  92 552,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)3 149,20 3 149,20 3 149,20 3 149,20  3 149,20 
Wartość księgowa na jedną akcję27,020 29,008 29,055 29,157  29,389 
Zysk (strata) na jedną akcję-1,149 1,988 0,047 0,102  0,232 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży131 918,00 135 965,00 164 877,00 190 469,00  204 757,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 987,00 21 249,00 32 186,00 41 412,00  39 835,00 
Zysk (strata) brutto-6 914,00 21 450,00 17 981,00 24 502,00  19 245,00 
Zysk (strata) netto-5 629,00 17 313,00 14 448,00 19 459,00  14 346,00 
Aktywa razem168 041,00 173 054,00 705 405,00 726 586,00  710 374,00 
Kapitał własny104 537,00 121 139,00 136 097,00 155 739,00  169 694,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)3 149,20 3 149,20 3 149,20 3 149,20  3 149,20 
Wartość księgowa na jedną akcję33,195 38,467 43,216 49,454  53,885 
Zysk (strata) na jedną akcję-1,787 5,498 4,588 6,179  4,555 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2003-05-12 2003 zarząd - 6 000,00 Wyniki finansowe za 2003 r.będą zblizone do ubiegłorocznych. Pozytywnie na wynik wpłynie około 1,1 mln zł kary od Alstom.
1999-06-24 1999 zarząd 107 300,00 900,00
1998-10-23 1999 Nomura 94 400,00 6 500,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A