#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

GETBACK (GBK)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży22 070,00 23 914,00 13 204,00 15 277,00  17 514,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-10 989,00 -34 943,00 -23 674,00 -57 389,00  -47 776,00 
Zysk (strata) brutto41 476,00 113 284,00 -12 243,00 67 744,00  67 857,00 
Zysk (strata) netto42 490,00 116 873,00 -2 439,00 82 497,00  77 596,00 
Aktywa razem736 687,00 1 174 869,00 1 355 452,00 1 932 136,00  2 283 303,00 
Kapitał własny227 800,00 324 103,00 321 664,00 404 161,00  481 757,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00  100 000,00 
Wartość księgowa na jedną akcję2,848 4,051 4,021 5,052  4,818 
Zysk (strata) na jedną akcję0,531 1,461 -0,030 1,031  0,776 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży91 051,00 164 132,00 147 172,00 190 420,00  200 717,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej44 797,00 87 968,00 79 126,00 76 958,00  102 905,00 
Zysk (strata) brutto35 739,00 72 487,00 46 239,00 43 476,00  58 963,00 
Zysk (strata) netto36 271,00 75 523,00 57 246,00 54 372,00  69 623,00 
Aktywa razem1 159 774,00 1 630 558,00 1 821 524,00 2 608 687,00  3 041 816,00 
Kapitał własny259 908,00 385 755,00 442 628,00 496 994,00  566 456,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00  100 000,00 
Wartość księgowa na jedną akcję3,249 4,822 5,533 6,212  5,665 
Zysk (strata) na jedną akcję0,453 0,944 0,716 0,680  0,696 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016  
Przychody netto ze sprzedaży8 371,00 19 452,00 64 683,00 84 730,00  -  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 137,00 -8 590,00 -7 687,00 -51 607,00  -  
Zysk (strata) brutto13 191,00 26 362,00 106 960,00 159 349,00  -  
Zysk (strata) netto10 139,00 21 074,00 112 169,00 169 291,00  -  
Aktywa razem120 836,00 261 550,00 441 917,00 1 174 869,00  -  
Kapitał własny21 569,00 42 643,00 154 812,00 324 103,00  -  
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00  -  
Wartość księgowa na jedną akcję0,270 0,533 1,935 4,051  -  
Zysk (strata) na jedną akcję0,127 0,263 1,402 2,116  -  


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016  
Przychody netto ze sprzedaży29 996,00 107 522,00 206 673,00 422 671,00  -  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej17 455,00 64 295,00 122 566,00 234 740,00  -  
Zysk (strata) brutto13 150,00 54 238,00 109 957,00 191 176,00  -  
Zysk (strata) netto10 098,00 44 097,00 120 138,00 200 013,00  -  
Aktywa razem126 374,00 289 535,00 655 393,00 1 630 558,00  -  
Kapitał własny21 528,00 65 668,00 185 719,00 385 755,00  -  
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00  -  
Wartość księgowa na jedną akcję0,269 0,821 2,321 4,822  -  
Zysk (strata) na jedną akcję0,126 0,551 1,502 2,500  -  
więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A