#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy sektor bankowy SKOK uważasz za bezpieczny?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

GETBACK (GBK)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'16 IIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży21 369,00 22 070,00 0,00 13 204,00  15 277,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 070,00 -10 989,00 0,00 -23 674,00  -57 389,00 
Zysk (strata) brutto31 024,00 41 476,00 0,00 -12 243,00  67 744,00 
Zysk (strata) netto30 498,00 42 490,00 0,00 -2 439,00  82 497,00 
Aktywa razem553 362,00 736 687,00 1 174 869,00 1 355 452,00  1 932 136,00 
Kapitał własny185 310,00 227 800,00 324 103,00 321 664,00  404 161,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00  80 000,00 
Wartość księgowa na jedną akcję2,316 2,848 4,051 4,021  5,052 
Zysk (strata) na jedną akcję0,381 0,531 0,000 -0,030  1,031 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'16 IIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży68 981,00 91 051,00 0,00 147 172,00  190 420,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej44 581,00 44 797,00 0,00 79 126,00  76 958,00 
Zysk (strata) brutto38 443,00 35 739,00 0,00 46 239,00  43 476,00 
Zysk (strata) netto37 902,00 36 271,00 0,00 57 246,00  54 372,00 
Aktywa razem0,00 1 159 774,00 1 630 558,00 1 821 524,00  2 608 687,00 
Kapitał własny0,00 259 908,00 385 755,00 442 628,00  496 994,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00  80 000,00 
Wartość księgowa na jedną akcję0,000 3,249 4,822 5,533  6,212 
Zysk (strata) na jedną akcję0,474 0,453 0,000 0,716  0,680 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016  
Przychody netto ze sprzedaży8 371,00 19 452,00 64 683,00 84 730,00  -  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 137,00 -8 590,00 -7 687,00 -51 607,00  -  
Zysk (strata) brutto13 191,00 26 362,00 106 960,00 159 349,00  -  
Zysk (strata) netto10 139,00 21 074,00 112 169,00 169 291,00  -  
Aktywa razem120 836,00 261 550,00 441 917,00 1 174 869,00  -  
Kapitał własny21 569,00 42 643,00 154 812,00 324 103,00  -  
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00  -  
Wartość księgowa na jedną akcję0,270 0,533 1,935 4,051  -  
Zysk (strata) na jedną akcję0,127 0,263 1,402 2,116  -  


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016  
Przychody netto ze sprzedaży29 996,00 107 522,00 206 673,00 422 671,00  -  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej17 455,00 64 295,00 122 566,00 234 740,00  -  
Zysk (strata) brutto13 150,00 54 238,00 109 957,00 191 176,00  -  
Zysk (strata) netto10 098,00 44 097,00 120 138,00 200 013,00  -  
Aktywa razem126 374,00 289 535,00 655 393,00 1 630 558,00  -  
Kapitał własny21 528,00 65 668,00 185 719,00 385 755,00  -  
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00  -  
Wartość księgowa na jedną akcję0,269 0,821 2,321 4,822  -  
Zysk (strata) na jedną akcję0,126 0,551 1,502 2,500  -  
więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A