#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy stawki VAT powinny być w Polsce ujednolicone?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

TXM
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży72 371,00 94 262,00 100 380,00 117 357,00  73 359,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-13 315,00 -3 850,00 -10 803,00 -8 075,00  -13 246,00 
Zysk (strata) brutto-13 692,00 -3 849,00 -10 565,00 -9 345,00  -13 414,00 
Zysk (strata) netto-11 743,00 -2 926,00 -8 806,00 -15 326,00  -13 377,00 
Aktywa razem174 255,00 190 793,00 185 082,00 173 785,00  164 244,00 
Kapitał własny53 467,00 50 541,00 41 735,00 26 410,00  13 033,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)33 440,00 33 440,00 33 440,00 33 440,00  33 440,00 
Wartość księgowa na jedną akcję1,599 1,511 1,248 0,790  0,390 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,351 -0,088 -0,263 -0,458  -0,400 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży72 383,00 96 239,00 100 593,00 117 335,00  73 358,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-12 934,00 -1 555,00 -10 180,00 -5 840,00  -12 887,00 
Zysk (strata) brutto-13 359,00 -1 221,00 -10 611,00 -9 111,00  -13 031,00 
Zysk (strata) netto-11 440,00 -760,00 -8 887,00 -15 536,00  -13 043,00 
Aktywa razem175 277,00 196 152,00 187 782,00 178 743,00  171 121,00 
Kapitał własny53 812,00 53 260,00 44 791,00 29 555,00  16 554,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)33 440,00 33 440,00 33 440,00 33 440,00  33 440,00 
Wartość księgowa na jedną akcję1,609 1,593 1,339 0,884  0,495 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,342 -0,023 -0,266 -0,465  -0,390 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży239 167,00 275 760,00 314 806,00 377 695,00  384 370,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 552,00 21 125,00 20 985,00 16 179,00  -36 043,00 
Zysk (strata) brutto12 944,00 19 855,00 19 884,00 15 284,00  -37 450,00 
Zysk (strata) netto11 356,00 26 083,00 16 135,00 12 783,00  -38 801,00 
Aktywa razem75 669,00 95 464,00 112 345,00 175 423,00  173 785,00 
Kapitał własny12 779,00 31 528,00 41 664,00 65 210,00  26 410,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)29 440,00 29 440,00 29 440,00 29 440,00  33 440,00 
Wartość księgowa na jedną akcję0,434 1,071 1,415 2,215  0,790 
Zysk (strata) na jedną akcję0,386 0,886 0,548 0,434  -1,160 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017    
Przychody netto ze sprzedaży377 826,00 386 550,00 -  -   -  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 570,00 -30 509,00 -  -   -  
Zysk (strata) brutto15 760,00 -34 302,00 -  -   -  
Zysk (strata) netto13 002,00 -36 623,00 -  -   -  
Aktywa razem176 868,00 178 743,00 -  -   -  
Kapitał własny65 731,00 29 555,00 -  -   -  
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)29 440,00 33 440,00 -  -   -  
Wartość księgowa na jedną akcję2,233 0,884 -  -   -  
Zysk (strata) na jedną akcję0,442 -1,095 -  -   -  
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2017-06-08 2018 DM mBank 522 700,00 15 800,00
2017-06-08 2019 DM mBank 573 900,00 18 100,00
2017-06-08 2017 DM mBank 429 200,00 3 100,00
2017-06-01 2015 DM mBank 314 800,00 16 100,00
2017-06-01 2016 DM mBank 379 000,00 13 000,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A