#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy staż powinien być wliczany do emerytury?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

XTPL (XTP)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży0,00 39,00 443,00 506,00  364,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-817,00 -980,00 -734,00 -740,00  -1 406,00 
Zysk (strata) brutto-818,00 -986,00 -737,00 -744,00  -1 432,00 
Zysk (strata) netto-818,00 -986,00 -737,00 -744,00  -1 432,00 
Aktywa razem3 483,00 2 616,00 1 913,00 2 129,00  8 993,00 
Kapitał własny2 740,00 1 754,00 1 032,00 288,00  8 417,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 540,22 1 540,22 1 540,22 1 540,22  1 695,22 
Wartość księgowa na jedną akcję1,779 1,139 0,670 0,187  4,965 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,531 -0,640 -0,478 -0,483  -0,845 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016     
Przychody netto ze sprzedaży39,00 -  -  -   -  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 282,00 -  -  -   -  
Zysk (strata) brutto-2 289,00 -  -  -   -  
Zysk (strata) netto-2 289,00 -  -  -   -  
Aktywa razem2 616,00 -  -  -   -  
Kapitał własny1 754,00 -  -  -   -  
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 540,22 -  -  -   -  
Wartość księgowa na jedną akcję1,139 -  -  -   -  
Zysk (strata) na jedną akcję-1,486 -  -  -   -  


więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A