#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy zamierzasz zostać w Pracowniczych Planach Kapitałowych?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

XTPL (XTP)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'16 IIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży0,00 0,00 0,00 443,00  506,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-191,00 -294,00 0,00 -734,00  -740,00 
Zysk (strata) brutto-191,00 -294,00 0,00 -737,00  -744,00 
Zysk (strata) netto-191,00 -294,00 0,00 -737,00  -744,00 
Aktywa razem1 020,00 981,00 2 616,00 1 913,00  2 129,00 
Kapitał własny957,00 663,00 1 754,00 1 032,00  288,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 540,22 1 540,22 1 540,22 1 540,22  1 540,22 
Wartość księgowa na jedną akcję0,622 0,431 1,139 0,670  0,187 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,124 -0,191 0,000 -0,478  -0,483 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016     
Przychody netto ze sprzedaży39,00 -  -  -   -  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 282,00 -  -  -   -  
Zysk (strata) brutto-2 289,00 -  -  -   -  
Zysk (strata) netto-2 289,00 -  -  -   -  
Aktywa razem2 616,00 -  -  -   -  
Kapitał własny1 754,00 -  -  -   -  
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 540,22 -  -  -   -  
Wartość księgowa na jedną akcję1,139 -  -  -   -  
Zysk (strata) na jedną akcję-1,486 -  -  -   -  


więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A