#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

XTPL (XTP)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży443,00 506,00 364,00 893,00  780,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-734,00 -740,00 -1 406,00 -959,00  -863,00 
Zysk (strata) brutto-737,00 -744,00 -1 432,00 -938,00  -841,00 
Zysk (strata) netto-737,00 -744,00 -1 432,00 -938,00  -841,00 
Aktywa razem1 913,00 2 129,00 8 993,00 8 052,00  7 276,00 
Kapitał własny1 032,00 288,00 8 417,00 7 181,00  6 375,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 540,22 1 540,22 1 695,22 1 695,22  1 695,22 
Wartość księgowa na jedną akcję0,670 0,187 4,965 4,236  3,760 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,478 -0,483 -0,845 -0,553  -0,496 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017    
Przychody netto ze sprzedaży39,00 2 195,00 -  -   -  
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 282,00 -3 951,00 -  -   -  
Zysk (strata) brutto-2 289,00 -3 962,00 -  -   -  
Zysk (strata) netto-2 289,00 -3 962,00 -  -   -  
Aktywa razem2 616,00 8 052,00 -  -   -  
Kapitał własny1 754,00 7 181,00 -  -   -  
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)1 540,22 1 695,22 -  -   -  
Wartość księgowa na jedną akcję1,139 4,236 -  -   -  
Zysk (strata) na jedną akcję-1,486 -2,337 -  -   -  


więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A