#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy staż powinien być wliczany do emerytury?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

ECHO (ECH)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży89 232,00 104 201,00 46 754,00 64 233,00  128 848,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej75 005,00 24 587,00 59 690,00 -5 364,00  76 630,00 
Zysk (strata) brutto7 104,00 35 872,00 47 525,00 -18 132,00  64 513,00 
Zysk (strata) netto4 180,00 26 006,00 51 180,00 -12 837,00  62 075,00 
Aktywa razem3 134 337,00 2 999 731,00 3 090 059,00 3 022 075,00  3 060 402,00 
Kapitał własny1 710 395,00 1 385 614,00 1 438 959,00 1 219 777,00  1 281 852,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58  412 690,58 
Wartość księgowa na jedną akcję4,144 3,358 3,487 2,956  3,106 
Zysk (strata) na jedną akcję0,010 0,063 0,124 -0,031  0,150 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży131 838,00 67 705,00 67 692,00 101 708,00  137 140,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej85 296,00 111 745,00 89 209,00 42 871,00  74 107,00 
Zysk (strata) brutto48 187,00 25 108,00 75 583,00 130 075,00  61 607,00 
Zysk (strata) netto53 821,00 31 958,00 62 262,00 124 899,00  50 216,00 
Aktywa razem4 004 391,00 3 364 158,00 3 329 589,00 3 522 339,00  3 728 976,00 
Kapitał własny1 847 462,00 1 528 260,00 1 592 224,00 1 492 809,00  1 596 282,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58  412 690,58 
Wartość księgowa na jedną akcję4,477 3,703 3,858 3,617  3,868 
Zysk (strata) na jedną akcję0,130 0,077 0,151 0,303  0,122 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży201 470,00 249 261,00 211 570,00 205 895,00  315 137,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej81 380,00 115 051,00 131 801,00 3 402 592,00  333 922,00 
Zysk (strata) brutto21 890,00 62 889,00 24 616,00 2 936 234,00  296 875,00 
Zysk (strata) netto41 113,00 60 663,00 26 153,00 2 958 590,00  275 523,00 
Aktywa razem1 659 049,00 1 538 756,00 1 678 874,00 5 288 157,00  2 999 731,00 
Kapitał własny629 204,00 656 171,00 677 167,00 3 635 757,00  1 385 614,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)420 000,00 412 690,58 412 690,58 412 690,58  412 690,58 
Wartość księgowa na jedną akcję1,498 1,590 1,641 8,810  3,358 
Zysk (strata) na jedną akcję0,098 0,147 0,063 7,169  0,668 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży582 765,00 517 371,00 577 364,00 586 055,00  480 075,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej189 451,00 510 486,00 652 903,00 911 059,00  604 697,00 
Zysk (strata) brutto183 898,00 335 184,00 447 049,00 677 679,00  189 634,00 
Zysk (strata) netto374 115,00 331 103,00 404 218,00 514 091,00  387 711,00 
Aktywa razem5 453 173,00 6 164 022,00 6 548 652,00 8 388 951,00  3 364 158,00 
Kapitał własny2 431 620,00 2 765 438,00 3 152 634,00 3 663 596,00  1 528 260,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)420 000,00 412 690,58 412 690,58 412 690,58  412 690,58 
Wartość księgowa na jedną akcję5,790 6,701 7,639 8,877  3,703 
Zysk (strata) na jedną akcję0,891 0,802 0,979 1,246  0,939 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2013-08-27 2013 DM PKO BP 483 672,00 240 796,00
2013-08-27 2015 DM PKO BP 726 507,00 381 465,00
2013-08-27 2014 DM PKO BP 569 351,00 264 500,00
2011-04-04 2011 DI BRE Bank S.A. 400 100,00 196 400,00
2011-04-04 2012 DI BRE Bank S.A. 603 200,00 410 900,00
2011-04-04 2013 DI BRE Bank S.A. 736 800,00 639 200,00
2009-04-15 2010 BM BGŻ S.A. 439 100,00 196 200,00
2009-04-15 2009 BM BGŻ S.A. 377 400,00 88 400,00
2008-11-16 2008 DM IDM SA 381 300,00 102 700,00
2008-11-16 2009 DM IDM SA 350 100,00 248 200,00
2008-08-17 2008 DM IDM SA 359 700,00 123 100,00
2008-08-17 2009 DM IDM SA 350 100,00 251 800,00
2008-01-22 2008 DM AmerBrokers S.A. 652 900,00 203 800,00
2007-12-10 2008 DM IDM SA 291 100,00 83 900,00
2007-12-10 2007 DM IDM SA 356 700,00 282 600,00
2006-03-20 2006 272 500,00 25 020,00
2006-03-20 2007 313 400,00 16 420,00
2005-11-13 2006 CDM Pekao S.A. 248 900,00 15 100,00
2005-11-13 2005 CDM Pekao S.A. 233 300,00 22 620,00
2004-07-06 2004 DM PKO BP 374 800,00 29 800,00
2004-07-06 2005 DM PKO BP 433 300,00 26 600,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A