#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy sektor bankowy SKOK uważasz za bezpieczny?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

MANGATA (MGT)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży0,00 72 295,00 2 141,00 2 021,00  2 621,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-683,00 8 693,00 716,00 551,00  1 297,00 
Zysk (strata) brutto-1 005,00 8 366,00 350,00 -3 267,00  901,00 
Zysk (strata) netto2 998,00 3 003,00 2 561,00 -3 272,00  760,00 
Aktywa razem376 769,00 390 027,00 360 711,00 351 047,00  354 002,00 
Kapitał własny293 899,00 297 126,00 297 053,00 293 599,00  294 722,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)6 676,85 6 676,85 6 676,85 6 676,85  6 676,85 
Wartość księgowa na jedną akcję44,018 44,501 44,490 43,973  44,141 
Zysk (strata) na jedną akcję0,449 0,450 0,384 -0,490  0,114 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży147 473,00 150 857,00 138 077,00 131 844,00  156 425,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej19 840,00 15 992,00 13 399,00 7 228,00  17 498,00 
Zysk (strata) brutto19 534,00 16 540,00 11 801,00 7 372,00  15 024,00 
Zysk (strata) netto16 895,00 13 157,00 9 746,00 5 093,00  11 715,00 
Aktywa razem566 733,00 615 957,00 619 803,00 621 799,00  662 631,00 
Kapitał własny361 574,00 374 663,00 386 444,00 388 114,00  404 784,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)6 676,85 6 676,85 6 676,85 6 676,85  6 676,85 
Wartość księgowa na jedną akcję54,153 56,114 57,878 58,128  60,625 
Zysk (strata) na jedną akcję2,530 1,971 1,460 0,763  1,755 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży101 892,00 114 189,00 122 544,00 0,00  4 162,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 091,00 13 557,00 15 204,00 -2 570,00  -166,00 
Zysk (strata) brutto16 214,00 13 222,00 25 717,00 20 212,00  -5 118,00 
Zysk (strata) netto13 869,00 10 602,00 22 701,00 33 857,00  3 089,00 
Aktywa razem139 406,00 146 063,00 176 518,00 371 408,00  351 047,00 
Kapitał własny92 802,00 102 826,00 124 249,00 290 922,00  293 599,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)4 904,15 4 904,15 4 904,15 6 676,85  6 676,85 
Wartość księgowa na jedną akcję18,923 20,967 25,335 43,572  43,973 
Zysk (strata) na jedną akcję2,828 2,162 4,629 5,071  0,463 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży277 169,00 291 871,00 306 335,00 377 137,00  568 251,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej29 122,00 29 684,00 34 269,00 36 507,00  56 459,00 
Zysk (strata) brutto27 579,00 29 519,00 35 917,00 36 019,00  55 247,00 
Zysk (strata) netto22 663,00 25 428,00 29 624,00 31 871,00  44 891,00 
Aktywa razem225 084,00 237 533,00 297 849,00 579 921,00  621 799,00 
Kapitał własny127 692,00 152 325,00 180 673,00 343 694,00  388 114,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)4 904,15 4 904,15 4 904,15 6 676,85  6 676,85 
Wartość księgowa na jedną akcję26,038 31,060 36,841 51,475  58,128 
Zysk (strata) na jedną akcję4,621 5,185 6,041 4,773  6,723 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2006-12-20 2008 CDM Pekao S.A. 98 000,00 7 800,00
2006-12-20 2007 CDM Pekao S.A. 84 700,00 3 600,00
2006-12-20 2006 CDM Pekao S.A. 81 700,00 6 400,00
2006-10-23 2007 CDM Pekao S.A. 88 700,00 6 500,00
2006-10-23 2008 CDM Pekao S.A. 98 600,00 9 400,00
2006-10-23 2006 CDM Pekao S.A. 81 700,00 6 400,00
2006-01-31 2006 CDM Pekao S.A. 83 500,00 6 700,00
2006-01-31 2007 CDM Pekao S.A. 89 700,00 8 900,00
2006-01-31 2005 CDM Pekao S.A. 78 000,00 6 000,00

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A