#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy zamierzasz zostać w Pracowniczych Planach Kapitałowych?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

FMG
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży385,00 1 112,00 178,00 14,00  1,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-17 520,00 1 033,00 10 807,00 -130,00  -125,00 
Zysk (strata) brutto-18 554,00 -4 243,00 10 233,00 315,00  -174,00 
Zysk (strata) netto-16 376,00 -4 243,00 7 818,00 315,00  -156,00 
Aktywa razem45 843,00 40 654,00 31 854,00 32 149,00  19 602,00 
Kapitał własny37 099,00 31 193,00 23 216,00 23 531,00  12 862,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)31 616,10 31 616,10 31 616,10 31 616,10  31 616,10 
Wartość księgowa na jedną akcję1,173 0,987 0,734 0,744  0,407 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,518 -0,134 0,247 0,010  -0,005 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 
Przychody netto ze sprzedaży24 979,00 17 024,00 385,00 1 112,00  -11,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej643,00 5 163,00 -425,00 579,00  -1 754,00 
Zysk (strata) brutto1 206,00 -15 442,00 -9 540,00 -4 243,00  14 125,00 
Zysk (strata) netto941,00 -15 563,00 -9 062,00 -4 243,00  11 878,00 
Aktywa razem101 031,00 99 105,00 45 843,00 40 654,00  31 854,00 
Kapitał własny40 275,00 43 733,00 37 099,00 31 193,00  23 216,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)31 616,10 31 616,10 31 616,10 31 616,10  31 616,10 
Wartość księgowa na jedną akcję1,274 1,383 1,173 0,987  0,734 
Zysk (strata) na jedną akcję0,030 -0,492 -0,287 -0,134  0,376 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży3 610,00 2 651,00 2 234,00 745,00  1 991,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej941,00 181,00 -865,00 -322,00  -100,00 
Zysk (strata) brutto991,00 2 867,00 3 237,00 -11 854,00  -6 912,00 
Zysk (strata) netto974,00 2 855,00 3 237,00 -11 868,00  -7 149,00 
Aktywa razem35 783,00 48 375,00 45 926,00 38 551,00  31 854,00 
Kapitał własny31 981,00 34 836,00 42 233,00 30 434,00  23 216,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)29 400,00 29 400,00 31 616,10 31 616,10  31 616,10 
Wartość księgowa na jedną akcję1,088 1,185 1,336 0,963  0,734 
Zysk (strata) na jedną akcję0,033 0,097 0,102 -0,375  -0,226 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży210 716,00 209 208,00 250 390,00 7,00  1 802,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 427,00 8 808,00 11 771,00 -31 094,00  -1 815,00 
Zysk (strata) brutto5 645,00 9 014,00 12 208,00 -27 737,00  -13 738,00 
Zysk (strata) netto5 238,00 7 647,00 10 098,00 -24 119,00  -16 990,00 
Aktywa razem102 004,00 134 802,00 154 769,00 101 031,00  31 854,00 
Kapitał własny41 892,00 50 066,00 64 325,00 40 275,00  23 216,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)29 400,00 29 400,00 31 616,10 31 616,10  31 616,10 
Wartość księgowa na jedną akcję1,425 1,703 2,035 1,274  0,734 
Zysk (strata) na jedną akcję0,178 0,260 0,319 -0,763  -0,537 
więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A