#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy stawki VAT powinny być w Polsce ujednolicone?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

BOGDANKA (LWB)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży463 360,00 436 627,00 404 729,00 472 557,00  397 897,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej84 472,00 55 653,00 44 193,00 656 590,00  25 591,00 
Zysk (strata) brutto79 777,00 60 991,00 40 433,00 651 603,00  25 745,00 
Zysk (strata) netto64 100,00 50 872,00 31 563,00 526 746,00  20 903,00 
Aktywa razem3 495 491,00 3 535 735,00 3 586 417,00 4 116 044,00  4 036 109,00 
Kapitał własny2 333 766,00 2 323 508,00 2 355 071,00 2 884 627,00  2 905 530,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59  34 013,59 
Wartość księgowa na jedną akcję68,613 68,311 69,239 84,808  85,423 
Zysk (strata) na jedną akcję1,885 1,496 0,928 15,486  0,615 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży465 166,00 436 920,00 405 046,00 473 189,00  398 697,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej89 743,00 57 731,00 44 412,00 655 384,00  28 509,00 
Zysk (strata) brutto84 862,00 54 431,00 40 524,00 648 944,00  28 529,00 
Zysk (strata) netto67 852,00 43 910,00 31 594,00 524 257,00  22 960,00 
Aktywa razem3 550 140,00 3 581 570,00 3 630 443,00 4 158 872,00  4 077 251,00 
Kapitał własny2 350 110,00 2 332 890,00 2 364 484,00 2 891 525,00  2 914 485,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59  34 013,59 
Wartość księgowa na jedną akcję69,093 68,587 69,516 85,011  85,686 
Zysk (strata) na jedną akcję1,995 1,291 0,929 15,413  0,675 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży1 894 108,00 2 010 499,00 1 883 118,00 1 781 776,00  1 777 273,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej422 091,00 358 639,00 -328 502,00 225 809,00  840 908,00 
Zysk (strata) brutto409 704,00 345 164,00 -342 273,00 215 195,00  832 804,00 
Zysk (strata) netto326 530,00 272 942,00 -278 029,00 175 896,00  673 281,00 
Aktywa razem3 815 467,00 4 322 983,00 3 594 729,00 3 748 429,00  4 116 044,00 
Kapitał własny2 436 170,00 2 505 468,00 2 105 890,00 2 269 666,00  2 884 627,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59  34 013,59 
Wartość księgowa na jedną akcję71,623 73,661 61,913 66,728  84,808 
Zysk (strata) na jedną akcję9,600 8,024 -8,174 5,171  19,794 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży1 899 830,00 2 013 568,00 1 885 371,00 1 786 265,00  1 780 321,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej424 803,00 362 315,00 -326 221,00 237 007,00  847 270,00 
Zysk (strata) brutto413 729,00 345 854,00 -343 049,00 223 645,00  828 761,00 
Zysk (strata) netto329 417,00 272 845,00 -279 843,00 181 536,00  667 613,00 
Aktywa razem3 844 130,00 4 364 415,00 3 644 024,00 3 800 289,00  4 158 872,00 
Kapitał własny2 445 227,00 2 514 338,00 2 112 919,00 2 282 258,00  2 891 525,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59  34 013,59 
Wartość księgowa na jedną akcję71,890 73,922 62,120 67,098  85,011 
Zysk (strata) na jedną akcję9,685 8,022 -8,227 5,337  19,628 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2018-01-08 2018 Noble Securities 1 869 000,00 183 000,00 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
2018-01-08 2019 Noble Securities 1 971 000,00 213 000,00 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
2018-01-08 2017 Noble Securities 1 757 000,00 181 000,00 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
2017-09-14 2018 DM BDM S.A. 1 840 700,00 326 100,00
2017-09-14 2019 DM BDM S.A. 1 913 500,00 343 800,00
2017-09-14 2017 DM BDM S.A. 1 771 600,00 231 900,00
2014-07-10 2016 DM PKO BP 2 423 000,00 438 000,00
2014-07-10 2015 DM PKO BP 2 271 000,00 394 000,00
2014-07-10 2014 DM PKO BP 2 016 000,00 310 000,00
2014-03-15 2014 Espirito Santo Research 2 146 000,00 567 000,00
2014-03-15 2015 Espirito Santo Research 2 408 000,00 531 000,00
2014-03-15 2016 Espirito Santo Research 2 633 000,00 454 000,00
2013-06-07 2014 DM PKO BP 2 305 000,00 377 000,00
2013-06-07 2013 DM PKO BP 1 954 000,00 302 000,00
2012-12-07 2014 DM PKO BP 2 632 000,00 502 000,00
2012-12-07 2013 DM PKO BP 2 107 000,00 351 000,00
2012-12-07 2012 DM PKO BP 1 847 000,00 301 000,00
2012-09-11 2014 Beskidzki Dom Maklerski 2 633 500,00 504 200,00
2012-09-11 2013 Beskidzki Dom Maklerski 2 158 000,00 405 800,00
2012-09-11 2012 Beskidzki Dom Maklerski 1 930 900,00 316 000,00
2011-11-20 2011 DM IDM SA 1 278 000,00 147 000,00 355 mln zł EBITDA

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A