#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy program 500 plus zniechęcił kobiety do pracy?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

BOGDANKA (LWB)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży464 911,00 470 615,00 463 360,00 436 627,00  404 729,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej57 266,00 81 424,00 84 472,00 55 653,00  44 193,00 
Zysk (strata) brutto53 117,00 77 011,00 79 777,00 60 991,00  40 433,00 
Zysk (strata) netto44 702,00 61 392,00 64 100,00 50 872,00  31 563,00 
Aktywa razem3 640 105,00 3 748 429,00 3 495 491,00 3 535 735,00  3 586 417,00 
Kapitał własny2 206 675,00 2 269 666,00 2 333 766,00 2 323 508,00  2 355 071,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59  34 013,59 
Wartość księgowa na jedną akcję64,876 66,728 68,613 68,311  69,239 
Zysk (strata) na jedną akcję1,314 1,805 1,885 1,496  0,928 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży465 442,00 471 878,00 465 166,00 436 920,00  405 046,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej58 072,00 82 370,00 89 743,00 57 731,00  44 412,00 
Zysk (strata) brutto53 767,00 77 753,00 84 862,00 54 431,00  40 524,00 
Zysk (strata) netto45 330,00 61 761,00 67 852,00 43 910,00  31 594,00 
Aktywa razem3 694 210,00 3 800 289,00 3 550 140,00 3 581 570,00  3 630 443,00 
Kapitał własny2 218 975,00 2 282 258,00 2 350 110,00 2 332 890,00  2 364 484,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59  34 013,59 
Wartość księgowa na jedną akcję65,238 67,098 69,093 68,587  69,516 
Zysk (strata) na jedną akcję1,333 1,816 1,995 1,291  0,929 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży1 830 595,00 1 894 108,00 2 010 499,00 1 883 118,00  1 781 776,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej387 596,00 422 091,00 358 639,00 -328 502,00  225 809,00 
Zysk (strata) brutto378 662,00 409 704,00 345 164,00 -342 273,00  215 195,00 
Zysk (strata) netto306 261,00 326 530,00 272 942,00 -278 029,00  175 896,00 
Aktywa razem3 465 021,00 3 815 467,00 4 322 983,00 3 594 729,00  3 748 429,00 
Kapitał własny2 280 211,00 2 436 170,00 2 505 468,00 2 105 890,00  2 269 666,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59  34 013,59 
Wartość księgowa na jedną akcję67,038 71,623 73,661 61,913  66,728 
Zysk (strata) na jedną akcję9,004 9,600 8,024 -8,174  5,171 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży1 835 801,00 1 899 830,00 2 013 568,00 1 885 371,00  1 786 265,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej389 217,00 424 803,00 362 315,00 -326 221,00  237 007,00 
Zysk (strata) brutto382 071,00 413 729,00 345 854,00 -343 049,00  223 645,00 
Zysk (strata) netto308 602,00 329 417,00 272 845,00 -279 843,00  181 536,00 
Aktywa razem3 485 156,00 3 844 130,00 4 364 415,00 3 644 024,00  3 800 289,00 
Kapitał własny2 286 381,00 2 445 227,00 2 514 338,00 2 112 919,00  2 282 258,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59  34 013,59 
Wartość księgowa na jedną akcję67,220 71,890 73,922 62,120  67,098 
Zysk (strata) na jedną akcję9,073 9,685 8,022 -8,227  5,337 
więcej raportów


PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
2018-01-08 2018 Noble Securities 1 869 000,00 183 000,00 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
2018-01-08 2019 Noble Securities 1 971 000,00 213 000,00 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
2018-01-08 2017 Noble Securities 1 757 000,00 181 000,00 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
2017-09-14 2018 DM BDM S.A. 1 840 700,00 326 100,00
2017-09-14 2019 DM BDM S.A. 1 913 500,00 343 800,00
2017-09-14 2017 DM BDM S.A. 1 771 600,00 231 900,00
2014-07-10 2016 DM PKO BP 2 423 000,00 438 000,00
2014-07-10 2015 DM PKO BP 2 271 000,00 394 000,00
2014-07-10 2014 DM PKO BP 2 016 000,00 310 000,00
2014-03-15 2014 Espirito Santo Research 2 146 000,00 567 000,00
2014-03-15 2015 Espirito Santo Research 2 408 000,00 531 000,00
2014-03-15 2016 Espirito Santo Research 2 633 000,00 454 000,00
2013-06-07 2014 DM PKO BP 2 305 000,00 377 000,00
2013-06-07 2013 DM PKO BP 1 954 000,00 302 000,00
2012-12-07 2014 DM PKO BP 2 632 000,00 502 000,00
2012-12-07 2013 DM PKO BP 2 107 000,00 351 000,00
2012-12-07 2012 DM PKO BP 1 847 000,00 301 000,00
2012-09-11 2014 Beskidzki Dom Maklerski 2 633 500,00 504 200,00
2012-09-11 2013 Beskidzki Dom Maklerski 2 158 000,00 405 800,00
2012-09-11 2012 Beskidzki Dom Maklerski 1 930 900,00 316 000,00
2011-11-20 2011 DM IDM SA 1 278 000,00 147 000,00 355 mln zł EBITDA

więcej prognoz wyników finansowych


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A