#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy Polska ma jedne z najtańszych paliw w Europie?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

HYPERION (HYP)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży6 184,00 5 026,00 5 409,00 4 641,00  2 888,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 110,00 -3 869,00 984,00 -16 429,00  -4 473,00 
Zysk (strata) brutto-3 019,00 -17 940,00 50,00 -40 382,00  -4 699,00 
Zysk (strata) netto-3 019,00 -17 940,00 50,00 -40 382,00  -4 699,00 
Aktywa razem153 527,00 156 252,00 159 039,00 150 656,00  147 871,00 
Kapitał własny79 456,00 69 660,00 69 710,00 29 327,00  24 628,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)32 668,61 36 518,61 36 518,61 36 518,61  36 518,61 
Wartość księgowa na jedną akcję2,432 1,908 1,909 0,803  0,674 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,092 -0,491 0,001 -1,106  -0,129 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Przychody netto ze sprzedaży5 014,00 5 598,00 5 123,00 3 488,00  3 868,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 174,00 -3 810,00 -18 849,00 -6 626,00  -11 093,00 
Zysk (strata) brutto-18 588,00 -3 911,00 -44 331,00 -6 854,00  -11 130,00 
Zysk (strata) netto-18 588,00 -3 911,00 -44 413,00 -6 854,00  -11 130,00 
Aktywa razem286 107,00 307 483,00 290 156,00 286 534,00  282 850,00 
Kapitał własny67 416,00 63 505,00 19 092,00 10 158,00  -587,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)36 518,61 36 518,61 36 518,61 36 518,61  32 668,61 
Wartość księgowa na jedną akcję1,846 1,739 0,523 0,278  -0,018 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,509 -0,107 -1,216 -0,188  -0,341 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży3 845,00 7 536,00 10 513,00 20 898,00  21 260,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 093,00 2 692,00 -3 011,00 -6 885,00  -21 424,00 
Zysk (strata) brutto-786,00 1 022,00 -72 728,00 8 131,00  -61 291,00 
Zysk (strata) netto-791,00 1 168,00 -62 544,00 6 246,00  -61 291,00 
Aktywa razem89 445,00 106 071,00 68 756,00 140 732,00  150 656,00 
Kapitał własny46 013,00 52 080,00 965,00 75 220,00  29 327,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)12 307,00 13 500,78 13 500,78 32 668,61  36 518,61 
Wartość księgowa na jedną akcję3,739 3,858 0,071 2,303  0,803 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,064 0,087 -4,633 0,191  -1,678 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016 
Przychody netto ze sprzedaży16 496,00 19 095,00 10 607,00 20 892,00  21 913,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej671,00 4 811,00 -4 338,00 -7 756,00  -28 578,00 
Zysk (strata) brutto-456,00 3 176,00 -71 016,00 5 872,00  -69 477,00 
Zysk (strata) netto-490,00 3 825,00 -60 876,00 5 230,00  -69 559,00 
Aktywa razem94 703,00 120 463,00 106 613,00 278 326,00  290 156,00 
Kapitał własny43 844,00 52 865,00 25,00 73 252,00  19 092,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)12 307,00 13 500,78 13 500,78 32 668,61  36 518,61 
Wartość księgowa na jedną akcję3,563 3,916 0,002 2,242  0,523 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,040 0,283 -4,509 0,160  -1,905 
więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A