#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
» 
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl

     Ankieta  
 
Czy koncerny wykorzystują producentów owoców miękkich?
 
   PROFILE - SPÓŁKI

ABMSOLID (ABM)
RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży7 514,00 14 055,00 15 168,00 12 948,00  8 085,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-892,00 1 604,00 -3 863,00 668,00  -408,00 
Zysk (strata) brutto-82,00 1 376,00 2 493,00 -3 032,00  -419,00 
Zysk (strata) netto164,00 1 473,00 2 394,00 -3 111,00  89,00 
Aktywa razem87 842,00 87 787,00 86 105,00 78 496,00  72 760,00 
Kapitał własny-164 378,00 -162 905,00 -160 511,00 -163 622,00  -163 533,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)793,45 793,45 793,45 793,45  793,45 
Wartość księgowa na jedną akcję-207,169 -205,312 -202,295 -206,216  -206,104 
Zysk (strata) na jedną akcję0,207 1,856 3,017 -3,921  0,112 
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 
Przychody netto ze sprzedaży9 000,00 15 870,00 17 522,00 15 654,00  10 226,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 636,00 929,00 -3 999,00 1 179,00  1 209,00 
Zysk (strata) brutto-801,00 495,00 2 367,00 -1 918,00  1 207,00 
Zysk (strata) netto-544,00 693,00 2 268,00 -2 138,00  5 315,00 
Aktywa razem97 655,00 95 348,00 93 259,00 92 659,00  77 251,00 
Kapitał własny-165 682,00 -166 238,00 -163 957,00 -160 821,00  -156 239,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)793,45 793,45 793,45 793,45  793,45 
Wartość księgowa na jedną akcję-208,812 -209,513 -206,638 -202,686  -196,911 
Zysk (strata) na jedną akcję-0,686 0,873 2,858 -2,695  6,699 
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży62 643,00 57 215,00 56 642,00 42 433,00  49 685,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej303,00 9 981,00 6 307,00 7 327,00  -2 483,00 
Zysk (strata) brutto-2 853,00 1 847,00 937,00 2 193,00  755,00 
Zysk (strata) netto727,00 2 078,00 1 346,00 1 882,00  920,00 
Aktywa razem122 219,00 116 269,00 100 957,00 88 837,00  78 496,00 
Kapitał własny-169 700,00 -167 622,00 -166 270,00 -164 542,00  -163 622,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)793,45 793,45 793,45 793,45  793,45 
Wartość księgowa na jedną akcję-213,876 -211,257 -209,553 -207,375  -206,216 
Zysk (strata) na jedną akcję0,916 2,619 1,696 2,372  1,159 


RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017 
Przychody netto ze sprzedaży106 060,00 89 408,00 75 328,00 51 545,00  58 046,00 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 758,00 662,00 -947,00 4 661,00  -3 527,00 
Zysk (strata) brutto-3 372,00 -5 676,00 4 314,00 -136,00  143,00 
Zysk (strata) netto308,00 -5 322,00 4 751,00 -1 028,00  279,00 
Aktywa razem142 907,00 131 852,00 113 453,00 98 869,00  92 659,00 
Kapitał własny-154 174,00 -171 227,00 -166 926,00 -165 371,00  -160 821,00 
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt)793,45 793,45 793,45 793,45  793,45 
Wartość księgowa na jedną akcję-194,308 -215,801 -210,380 -208,420  -202,686 
Zysk (strata) na jedną akcję0,388 -6,707 5,988 -1,296  0,352 
więcej raportów


Wpisz całość lub fragment nazwy spółki, której szukasz   
lub wyszukaj ją na liście alfabetycznej     A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż #
lub wg branży   
R E K L A M A